0

Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về hai mặt phẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

2 12 0
  • Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về hai mặt phẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 12:16

Hình hộp có đường chéo bằng nhau và đồng qui tại trung điểm của mỗi đường.A. Ta có: là hình chữ nhật nên không vuông góc với Suy ra hai mặt và không vuông góc với nhau.[r] (1)Câu 27: [HH11.C3.4.BT.a] Cho hình lăng trụ đứng có đáy tam giác vng cân . trung điểm Khẳng định sau sai? A Các mặt bên hình chữ nhật B mặt phẳng trung trực C Nếu hình chiếu vng góc lên D Hai mặt phẳng vng góc Lời giải Chọn A Vì tam giác vng cân nên mặt bên lăng trụ không Vậy đáp án A sai. Câu 28: [HH11.C3.4.BT.a] Hình hộp trở thành hình lăng trụ tứ giác phải thêm điều kiện sau đây? A Tất cạnh đáy cạnh bên vng góc với mặt đáy. B Cạnh bên cạnh đáy cạnh bên vng góc với mặt đáy. C Có mặt bên vng góc với mặt đáy đáy hình vng. D Các mặt bên hình chữ nhật mặt đáy hình vng. Lời giải Chọn D Theo lí thuyết lăng trụ tứ giác lăng trụ đứng có đáy hình vng Câu 29: [HH11.C3.4.BT.a] Cho hình hộp chữ nhật Khẳng định sau khơng đúng? A Hình hộp có mặt hình chữ nhật. B Hai mặt vng góc C Tồn điểm cách tám đỉnh hình hộp. D Hình hộp có đường chéo đồng qui trung điểm đường. Lời giải (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về hai mặt phẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện, Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về hai mặt phẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Ta có: là hình chữ nhật nên không vuông góc với Suy ra hai mặt và   không vuông góc với nhau - Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về hai mặt phẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

a.

có: là hình chữ nhật nên không vuông góc với Suy ra hai mặt và không vuông góc với nhau Xem tại trang 2 của tài liệu.