0

đây là trang web nhằm cung câp nguồn tài liệu online cho sinh viên khoa mt tn chúc các bạn có thời gian học tập bổ ích

55 12 0
  • đây là trang web nhằm cung câp nguồn tài liệu online cho sinh viên khoa mt tn chúc các bạn có thời gian học tập bổ ích

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 13:16

Bò biển tại đảo Phú Quốc – động vật đặc trưng của hệ sinh thái cỏ biển..  Tăng cường và duy trì độ phì nhiêu của thủy vực.[r] (1)KHẢO SÁT (2)Danh sách nhóm Tên thành viên: MSSV Trần Cẩm Thịnh 13149384 Huỳnh Thị Hòa Ni 13149291 Trần Ngọc Gia Như 13149288 Phạm Quỳnh Như 13149287 Nguyễn Thị Thùy Trang 13149426 Nguyễn Tấn Tài 13149337 GVHD: Nguyễn Thị Hà Vy (3)Giới thiệu khái quát •Biển chiếm 70% bề mặt trái đất hỗ trợ phong phú sống •Số lượng lồi sinh vật biển có khoảng 500,000 đến 10 triệu •Sinh vật biển tài nguyên quý giá góp phần tạo nên giá trị vô to lớn (4)Đa dạng sinh học biển nước ta nay Số lượng loài sinh vật giảm sút nhanh chóng. Nhiều lồi có nguy bị tuyệt chủng; đặc biệt đó có nhiều lồi quý có giá trị cao kinh tế khoa học (5)Đặc trưng đa dạng sinh học biển Đa dạng sinh học biển biến đổi sống biển, thể đa dạng mức độ phức tạp từ loài sinh vật tới hệ sinh thái Đa dạng sinh học (6)4 mặt thể đa dạng sinh học Đa dạng thành phần (compositional): thể số lượng loài Đa dạng cấu trúc (structural) : thể độ tương đồng phong phú số loài quần xã; Đa dạng di truyền (genctic) : thể độ phân li di truyền, độ sai khác hình thái; Đa dạng chức (7)Xu biến động đa dạng sinh học biển Luôn biến động thời gian không gian Hiện nay, hoạt động người tác nhân gây biến động mạnh Xu biến động đa dạng sinh học biển xảy ở mức độ Biến động loài quần thể (8)Các hệ sinh thái đặc trưng Hệ sinh thái rặng san hơ Có dạng như: (9)(10)Chức năng Cấp nơi trú ẩn cho sinh vật Hình thành bảo vệ đảo, bảo tồn đất đai,… (11)Hệ sinh thái cỏ biển Các thảm cỏ biển bao phủ số vùng rộng lớn dài ven bờ vớ nhiều chức lý-sinh học tạo nên một hệ sinh thái đặc thù (12)Bò biển đảo Phú Quốc – động vật đặc trưng hệ sinh thái cỏ biển Tăng cường trì độ phì nhiêu thủy vực Cầu nối đường di cư sinh vật quần cư ương giống cho biển Giảm lượng sóng, dịng chảy nhờ chúng khả chống xói lở,bảo vệ đường bờ (13)Hệ sinh thái rừng ngập mặn Một hệ sinh thái thuộc vùng nhiệt đới cận nhiệt đới. Ngôi nhà vô số sinh vật cạn nước Nguồn cung cấp chất hữu cơ để tăng suất vùng ven biển Điều hịa khí hậu (14)(15)Đại dương nơi phân bố khu hệ động, thực vật cổ nhiều so với cư dân sống lục địa.Đến nay, ước tính có khoảng 200.000 lồi Nấm: (16)Vi khuẩn  loài vi khuẩn phát quang Loriceferan sống độ sâu km mặt biển (17)Thực vật nổi (18)(19)(20)Động vật nổi Chân chèo Tôm lân (21)Động vật bơi (Nekton) Gồm cá, động vật có vú, chân đầu giáp xác bậc (22)(23)(24)(25)(26)(27) Pleuston-Neuston (Sinh vật màng nước) Physalia sp – (28)Benthos (Sinh vật đáy) (29)Cá rồng Quái vật mũi dài (ở 2400m biển) (30)Cá nanh (ở 4000m biển) Mực ma cà rồng (ở 550 – 1100m biển) (31)Đặc điểm quan hệ quần xã thủy sinh vật biển Quan hệ tương trợ: bên có lợi Quan hệ đối nghịch: cạnh tranh Quan hệ kí sinh Quan hệ thức ăn (32)Đa dạng sinh học biển Việt Nam Bờ biển chạy dài 3260 km Diện tích triệu km2 Hơn 3000 đảo lớn nhỏ Tiếp giáp vịnh bắc bộ, biển đông vịnh thái lan Tính đa dạng sinh học cao: 11.000 loài sinh vật 20 kiểu hệ sinh thái Tổng trữ lượng cá 3.6 triệu (33)Tài nguyên sinh vật biển Việt Nam Phát 11.000 loài sinh vật cư trú 20 kiểu hệ sinh thái điển hình Khoảng 6.000 lồi động vật đáy 2.038 lồi cá Hơn 300 lồi san hơ cứng 653 loài rong biển 657 loài động vật phù du, 657 loài động vật phù du 94 loài thực vật ngập mặn 14 loài cỏ biển, 15 loài rắn biển, 12 (34)(35) Tôm hùm (36)(37)Đa dạng sinh học biển góp phần: Điều hịa khí hậu Mang đến nguồn lợi “khổng lồ” hải sản Có giá trị y học to lớn (38)Hải sâm ngọc Trai Làm thuốc trấn tĩnh, an thần, buốt đầu ngủ, viêm niêm mạc miệng Trong thành phần giầu protein, có (39)(40)Hiện trạng đa dạng sinh học nay (41)Những nguyên nhân chủ yếu: •Tốc độ gia tăng dân số ngày càng nhanh •Nhu cầu phát triển kinh tế ngày càng cao (42)(43)(44)Nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học Việt Nam Chịu ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu Những khó khăn kinh tế chính sách chưa đồng Các sông đổ biển mang theo rác chất gây ô nhiễm như: chất thải công nghiệp, nông nghiệp, làng nghề, nước thải chưa xử lý, hóa chất, thuốc trừ sâu, rác, phế thải vật liệu xây dựng… Tác động ô nhiễm không (45)Các giải pháp khắc phục suy giảm đa dạng sinh học biển Việt Nam (46)(47)Tuyên truyền dọn rác bãi biển (48)Những đồi mồi chưa trưởng thành thả (49)Xây dựng khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, Phú Quốc , Cù Lao Chàm, biển đảo Cồn Cỏ… (50)Bảo vệ tái tạo rạng san hô hệ sinh thái cỏ biển (51)Kết luận Môi trường biển- hệ sinh thái chiếm 3/4 diện tích bề mặt (52)Nhưng nhận thức hành động sai trái người hủy hoại hệ sinh thái biển Các hệ sinh thái ven biển bị suy thoái nghiêm trọng, đa dạng sinh học bị đe dọa các bãi san hô bị khai thác (53)Diện tích lớn rừng ngập măn bị triệt phá Nhóm động vật quý hiếm, thảm thực vật biển bị thu hẹp dần Đa dạng loài nguồn gen bị tổn thất trầm trọng (54) (55)
- Xem thêm -

Xem thêm: đây là trang web nhằm cung câp nguồn tài liệu online cho sinh viên khoa mt tn chúc các bạn có thời gian học tập bổ ích, đây là trang web nhằm cung câp nguồn tài liệu online cho sinh viên khoa mt tn chúc các bạn có thời gian học tập bổ ích

Hình ảnh liên quan

Hình thành và bảo vệ đảo, bảo tồn đất đai,… - đây là trang web nhằm cung câp nguồn tài liệu online cho sinh viên khoa mt tn chúc các bạn có thời gian học tập bổ ích

Hình th.

ành và bảo vệ đảo, bảo tồn đất đai,… Xem tại trang 10 của tài liệu.
đại diện điển hình của sinh vật màng nước - đây là trang web nhằm cung câp nguồn tài liệu online cho sinh viên khoa mt tn chúc các bạn có thời gian học tập bổ ích

i.

diện điển hình của sinh vật màng nước Xem tại trang 27 của tài liệu.

Từ khóa liên quan