0

Bài giảng Chương 2: Sự tạo tinh trùng

14 10 0
  • Bài giảng Chương 2: Sự tạo tinh trùng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:12

Bài giảng Chương 2: Sự tạo tinh trùng tìm hiểu cấu tạo của tinh hoàn, ống sinh tinh và biểu mô sinh tinh, cấu tạo tinh trùng, sự tạo tinh. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, phục vụ học tập và nghiên cứu. Chương 2 A. SỰ TẠO TINH TRÙNG TUYẾN SINH DỤC  ĐỰC Cơ quan sinh dục đực bao gồm: Tinh hoàn (dịch hoàn) Phụ tinh hoàn Ống dẫn tinh Dương vật Quy đầu Tuyến sinh dục phụ: + Tuyến hành niệu đạo  (Cowper) + Tuyến tiền liệt + Túi tinh (tinh nang) + Bao tinh hoàn và bao quy đầu v Tinh trùng được phát sinh trong  tuyến sinh dục đực hay tinh hoàn.   Tinh hồn có cấu trúc và hình  dạng khác nhau ở các lồi động  vật khác nhau v CẤU TẠO TINH HỒN ỐNG SINH TINH VÀ BIỂU  MƠ SINH TINH - Ống sinh tinh được bao bọc bởi một  màng đáy - Thành ống là biểu mơ sinh tinh,  trong gồm hai loại tế bào: + Tế bào Sertoli + Tế bào dịng tinh Ống sinh tinh và  biểu mơ sinh tinh • Chức năng tế bào Sertoli • Chức năng tế bào Leydig - Cấu tạo hàng rào máu – tinh - Ni dưỡng các tế bào dịng tinh - Trung gian cho hoạt động của hoocmon  Tiết hoocmon testosreron - Kích thích q trình tạo tinh trùng - Duy trì sự hoạt động của các tuyến phụ - Phát triển đặc điểm nam thứ phát testosterone và FSH - Vận chuyển và phóng thích các tế bào  dịng tinh - Điều hịa q trình sinh tinh 2. CẤU TẠO TINH TRÙNG  Đầu: ­  Có  hình  quả  lê  dẹp,  dài  8  micron,  rộng  4  micron,  dẹt  1  micron ­  Gồm  2  thành  phần  chính  là:  thể đỉnh và nhân v Cổ:  gồm  trung  tử  gần  và  trung  tử  xa.  Từ  trung  tử  xa  phát đi sợi trục của đuôi v 2. CẤU TẠO TINH TRÙNG v  Đuôi: ­  Đoạn  giữa  (thân):  sợi  trục  +  TBC  bao  quanh,  hầu  hết  là  ti  thể sắp xếp dạng lò xo  trạm  năng lượng của tinh trùng ­ Đoạn chính: thiếu các vịng ti  thể ­  Đoạn  cuối:  cấu  tạo  bởi  sợi  trục và màng tế bào Tinh trùng bình thường và tinh trùng bất thường 3. SỰ TẠO TINH 3.1. Giai đoạn sinh sản Các tinh ngun bào (Spermatogonium) phân bào ngun nhiễm nhiều lần, chuyển sang giai đoạn tăng  trưởng 3.2. Giai đoạn tăng trưởng - Các tinh ngun bào lớn dần đến khi đạt kích thước 30 micron thì trở thành tinh bào bậc I - Các tinh bào bậc I có nhân rất lớn và có thể phân biệt được các giai đoạn của tiền kì GPI: sợi mảnh,  sợi kép, co ngắn sợi, sợi to kép và giai đoạn hướng cực để hình thành thoi phân chia 3.3. Giai đoạn thành thục Gồm 2 lần phân bào diễn ra kế tiếp nhau. Lần phân bào I cho ra tinh bào II có kích thước nhỏ hơn  tinh bào I. Sau khi hình thành, tinh bào II tiếp tục phân chia cho ra tinh tử (tiền tinh trùng).  3.4. Giai đoạn tạo hình tinh trùng Sau  pha  cuối  của  phân  bào  II,  trung  thể  bị  tách  làm  đôi  và  di  chuyển về phía sau tương lai của  tinh  trùng.  Bộ  máy  Golgi  di  chuyển về phía trước và sắp xếp  ở vị trí đối diện với trung thể qua  nhân.  Đến  thời  điểm  này  thì  hướng đầu và đi của tinh trùng  đã được xác định ... ­ Đoạn chính: thiếu các vịng ti  thể ­  Đoạn  cuối:  cấu  tạo? ? bởi  sợi  trục và màng tế bào Tinh? ?trùng? ?bình thường và? ?tinh? ?trùng? ?bất thường 3. SỰ TẠO? ?TINH 3.1. Giai đoạn sinh sản Các? ?tinh? ?ngun bào (Spermatogonium) phân bào ngun nhiễm nhiều lần, chuyển sang giai đoạn tăng ... Gồm 2 lần phân bào diễn ra kế tiếp nhau. Lần phân bào I cho ra? ?tinh? ?bào II có kích thước nhỏ hơn  tinh? ?bào I. Sau khi hình thành,? ?tinh? ?bào II tiếp tục phân chia cho ra? ?tinh? ?tử (tiền? ?tinh? ?trùng) .  3.4. Giai đoạn? ?tạo? ?hình? ?tinh? ?trùng Sau  pha ... + Bao? ?tinh? ?hồn và bao quy đầu v Tinh? ?trùng? ?được phát sinh trong  tuyến sinh dục đực hay? ?tinh? ?hồn.   Tinh? ?hồn có cấu trúc và hình  dạng khác nhau ở các lồi động  vật khác nhau v CẤU TẠO? ?TINH? ?HỒN ỐNG SINH? ?TINH? ?VÀ BIỂU 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Chương 2: Sự tạo tinh trùng, Bài giảng Chương 2: Sự tạo tinh trùng

Hình ảnh liên quan

1. TUY N SINH D C  Ụ - Bài giảng Chương 2: Sự tạo tinh trùng

1..

TUY N SINH D C  Ụ Xem tại trang 2 của tài liệu.
Tinh hoàn có c u trúc và hình  ấ - Bài giảng Chương 2: Sự tạo tinh trùng

inh.

hoàn có c u trúc và hình  ấ Xem tại trang 2 của tài liệu.
­  Có  hình  qu   lê  d p,  dài  8  ẹ - Bài giảng Chương 2: Sự tạo tinh trùng

h.

ình  qu   lê  d p,  dài  8  ẹ Xem tại trang 6 của tài liệu.
3.4. Giai đo n t o hình tinh trùng ạ - Bài giảng Chương 2: Sự tạo tinh trùng

3.4..

Giai đo n t o hình tinh trùng ạ Xem tại trang 13 của tài liệu.