0

MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY

7 40 0
 • MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:09

Bài viết giới thiệu về mô hình Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) và sự cần thiết áp dụng mô hình này trong dạy học môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông hiện nay nhằm nâng cao ch[r] (1)MƠ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY Nguyễn Khánh Như Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Bài viết giới thiệu mơ hình Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) cần thiết áp dụng mơ hình dạy học mơn Lịch sử trường trung học phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phát triển lực tự học cho học sinh trung học phổ thông Mô hình Lớp học đảo ngược ngày áp dụng phổ biến nhiều nước giới Thông qua tổng hợp nghiên cứu viết Lớp học đảo ngược, đồng thời phân tích lợi ích điểm cần lưu ý áp dụng mơ hình vào thực tiễn dạy học Lịch sử trường phổ thơng, tác giả khẳng định tính cấp thiết việc áp dụng mơ hình Lớp học đảo ngược vào giảng dạy Lịch sử trường trung học phổ thơng Việt Nam Từ khóa: Lớp học đảo ngược; dạy học lịch sử; người học; giáo viên; trung học phổ thông Ngày nhận bài: 24/9/2019; Ngày hoàn thiện: 04/12/2019; Ngày đăng: 31/12/2019 THE FLIPPED CLASSROOM MODEL IN TEACHING HISTORY AT THE PRESENT HIGH SCHOOLS Nguyen Khanh Nhu TNU - University of Education ABSTRACT This article introduces the Flipped Classroom model and the need of applying this model to teaching history in high school The purpose of the Flipped Classroom model is to improve the quality of education as well as to develop critical thinking skills, problem-solving skills and self-study capacity of the high school student This teaching model becomes an increasingly popular instructional method in many countries over the world This article summarizes quality researchs and articles studying this teaching model as well as shows the advantages and disadvantage of using the flipped learning approach in teaching History in high schools Through this study, the author affirms the inportance of applying the Flipped Classroom model in teaching History in Vietnamese current high schools Keywords: Flipped classroom; teaching history; learner; teacher; high school Received: 24/9/2019; Revised: 04/12/2019; Published: 31/12/2019 (2)1 Đặt vấn đề Những năm gần đây, mơ hình lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) xuất nước ta thường xuyên Lớp học đảo ngược (LHĐN) mơ hình giáo dục tiên tiến ứng dụng dựa phát triển công nghệ eLearning phương pháp dạy học đại Việc áp dụng mơ hình LHĐN dạy học nói chung dạy học Lịch sử nói riêng góp phần phát huy tính tích cực, chủ động người học lực xây dựng, thiết kế kế hoạch dạy học tổ chức hoạt động dạy học giáo viên (GV) Lịch sử Với cách tiếp cận mới, việc học Lịch sử học sinh (HS) trở nên chủ động thay bị nhồi nhét thơng tin kiện số liệu Thông qua hoạt động học tập tích cực, học sinh tự nhập thân vào lịch sử, xây dựng lịng u thích lịch sử, kiến thức tư lịch sử cho riêng Để thực có hiệu việc áp dụng mơ hình vào học Lịch sử trường trung học phổ thông (THPT), giáo viên cần tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, chặt chẽ qui trình xây dựng triển khai giảng Lịch sử Trong viết này, tác giả sâu tìm hiểu chất mơ hình lớp học đảo ngược cần thiết việc áp dụng mơ hình lớp học đảo ngược dạy học Lịch sử (DHLS) trường THPT 2 Giải vấn đề 2.1 Bản chất mơ hình lớp học đảo ngược dạy học Lịch sử trường trung học phổ thông Mơ hình lớp học đảo ngược mơ hình dạy học áp dụng nhiều nước giới, giúp đề cao tính chủ động nghiên cứu khoa học, kích thích sáng tạo người dạy lẫn người học Các nhà giáo dục khu vực Đơng Nam Á có chung quan điểm vấn đề đổi chất lượng giáo dục theo hướng tăng cường kỹ năng, kích thích đổi sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh 2.1.1 Sự hình thành khái niệm “Lớp học đảo ngược” Từ năm 20 kỉ XX, Eric MaZur – nhà giáo, nhà vật lý học người Mỹ phát triển phương pháp hướng dẫn theo cặp nhận thấy việc sử dụng máy tính giảng dạy giúp ông hướng dẫn học viên chủ động học tập không giáo viên diễn thuyết bục giảng Năm 1993, tác giả Alison King xuất cơng trình “From sage on the stage to guide on the side” (Từ nhà thông thái tượng đài thành người đồng hành bên cạnh bạn) tạp chí “Dạy học đại học” tập 41, số (Winter, 1993), trang 30-35, nhấn mạnh việc trọng vào việc giáo viên cần sử dụng thời gian lớp để tổ chức cho học sinh tìm hiểu ý nghĩa học truyền đạt thông tin Mặc dù chưa đưa khái niệm “flipped classroom” cơng trình King thường nhà giáo dục trích dẫn thúc đẩy cách tân cho phép dành không gian lớp học vào hoạt động học tập tích cực Đến năm 2000, tác giả Lage, Platt Treglia xuất cơng trình “Đảo ngược lớp học - cánh cửa dẫn đến sáng tạo môi trường học tập trọn vẹn”, giới thiệu nghiên cứu lớp học đảo ngược trường cao đẳng Mô hình LHĐN (flipped classroom) phát triển mạnh từ năm 2000 đến Mỹ LHĐN phương pháp mà đó, giảng viên đưa giảng, tài liệu học tập, chí tập để sinh viên tự học, tự nghiên cứu làm trước nhà Sau đó, đến lớp có thời gian để giảng viên lớp thảo luận chuyên sâu Thơng qua mơ hình dạy học này, giảng viên có nhiều thời gian để giúp sinh viên học tốt [1] (3)đó Salman Khan thành lập học viện Khan, có khoảng 2200 video bao gồm tất môn học, từ kiến thức đơn giản thực phép toán số học tiểu học đến giải tích vector chương trình đại học Mỗi tháng có triệu người học dùng trang web Khan, với số lượt xem khoảng 100 đến 200.000 lượt ngày [2] Khẩu hiệu mà học viện Khan đưa đầy hấp dẫn: “Bạn cần biết điều: bạn học thứ, miễn phí, cho người, mãi!” Mùa xuân năm 2007, Jonathan Bergmann Aaron Sams, hai giáo viên hóa học trường THPT Woodland Park, ghi lại giảng cung cấp cho HS nhiều lý khác không đến lớp cách đầy đủ để theo kịp chương trình Họ thơng qua Khan Academy (khanacademy.org) lần thực mơ hình LHĐN, cung cấp video giảng nội dung lẽ giảng lớp cho học sinh xem nhà, lớp họ cho học sinh thảo luận mở rộng kiến thức Từ đó, mơ hình LHĐN thức đời biết đến đáp án tối ưu cho toán làm cách tăng thời gian hỗ trợ giáo viên cho thời điểm học sinh cần tư đào sâu Tại Mỹ, kể từ thành lập vào tháng 1/2014, tổng số giáo viên tham gia mạng lưới dạy học hình thức flipped classroom tăng từ 2,500 lên đến 20,000 vào tháng 6/2014 Jonathan Aaron nhận phần thưởng tổng thống thành cơng mơ hình flipped classroom Năm 2011, trường THPT Clintondale Michigan đảo lộn toàn lớp học, hiệu trưởng Greg Green đăng lên Youtube video phương pháp chơi bóng chày cho đội bóng trai thầy Thầy hiệu trưởng sau làm việc với giáo viên khoa học xã hội, Andy Scheel, để tổ chức lớp học với tài liệu tập hoàn toàn giống nhau, lớp theo truyền thống lớp đảo ngược Trong lớp học đảo ngược có nhiều học sinh trượt khóa học, chí có vài học sinh còn trượt nhiều lần Sau 20 tuần, học sinh lớp học đảo ngược hoàn thành xuất sắc vượt học sinh lớp truyền thống Kì học trước có 13% trượt, đến kì khơng có học sinh lớp học đảo lộn có điểm C+ Ở lớp học truyền thống khơng có thay đổi [3] Kể từ đời, mơ hình LHĐN (flipped classroom) ln biết đến đáp án tối ưu cho toán làm cách tăng thời gian hỗ trợ giáo viên cho thời điểm học sinh cần tư đào sâu Với lớp học đảo ngược, tất hoạt động thực “đảo ngược” so với thông thường Thay chuẩn bị giáo án lên lớp giảng bài, giáo viên thực video ngắn (dưới 10 phút) cho nội dung nhỏ, sau chia sẻ qua Internet cho học viên xem trước nhà Tại học lớp, giáo viên dành thời gian giải đáp cho học sinh có vấn đề chưa hiểu rõ cần mở rộng thêm, đồng thời giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm, thảo luận sâu kiến thức Như vậy, định nghĩa đơn giản, phương pháp “lớp học đảo ngược” đảo ngược trình tự học tập truyền thống; người học lắng nghe giảng nhà tập nhà thực lớp Với phát triển công nghệ đại, sinh viên tiếp cận với video giảng trực tuyến nhiều phương tiện máy tính bảng, điện thoại di động, laptop chủ động việc học không gian thời gian (4)Cơ sở khoa học phương pháp thang đo tư Bloom (2001) Theo thang đo này, “nhớ, hiểu” lý thuyết hoạt động địi hỏi mức tư thấp nhất, đó, học sinh tự xử lý nhà; cịn việc áp dụng, phân tích sáng tạo dựa kiến thức có hoạt động địi hỏi mức tư đào sâu hơn, cần thực lớp, có thầy bạn bè chia sẻ, hỗ trợ Theo khảo sát Sophia Learning Flipped Learning Network tiến hành hồi tháng năm 2014, số lượng giáo viên áp dụng mơ hình Flipped Classroom giảng dạy Mỹ tăng lên 78% năm 2014, so với 48% vào năm 2012 Trong đó, giáo viên tham gia khảo sát đồng ý mơ hình giúp thái độ học tập lớp cải thiện nhiều điểm số học sinh tăng lên 67% so với cách học truyền thống Ngoài ra, 3/4 tổng số 180.000 học sinh trung học tham gia khảo sát Speak Up năm 2013 đồng ý Flipped Classroom mang lại hiệu học tập cao so với bình thường Với ưu điểm trên, Flipped Classroom nhiều sở giáo dục Mỹ áp dụng giảng dạy, chủ yếu bậc trung học đại học [5] 2.1.2 Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học môn Lịch sử trường THPT Hiện nay, việc đổi phương pháp dạy học định hướng chủ đạo nhằm phát triển lực người học, đó, việc tìm phương pháp hiệu quả, phù hợp với dạy học môn vấn đề cần thiết cấp bách Phương pháp LHĐN có tính khả thi cao việc phát triển lực tự học, kỷ luật ý chí người học Hiệu phương pháp kiểm chứng từ lâu nhiều quốc gia có giáo dục phát triển mạnh mẽ Australia, Mỹ nước châu Âu… Xuất phát từ tính ứng dụng, hiệu mơ hình LHĐN đặc trưng kiến thức lịch sử cho thấy, mơ hình phù hợp, cần thiết dạy học lịch sử, giúp học sinh tích cực, chủ động chiếm lĩnh khiến thức khoa học lịch sử biết vận dụng kiến thức lịch sử để giải nhiệm vụ học tập, thực tiễn Theo mơ hình lớp học đảo ngược, học sinh THPT xem giảng mơn Lịch sử nhà qua mạng Giờ học lớp dành cho hoạt động hợp tác giúp học sinh củng cố thêm khái niệm tìm hiểu Học sinh chủ động việc tìm hiểu, nghiên cứu lý thuyết hơn, em tiếp cận video lúc nào, dừng giảng lại, ghi xem lại cần (điều nghe giáo viên giảng dạy lớp) Công nghệ eLearning giúp học sinh hiểu kỹ lý thuyết từ sẵn sàng tham gia vào buổi học nhóm, tập nâng cao học lớp, giúp việc học tập hiệu hơn, giúp người học tự tin Thời gian lớp dành để khám phá chủ đề sâu lịch sử khoa học xã hội, tạo hội học tập thú vị cho học sinh trung học phổ thông Những video giáo dục trực tuyến thiết kế để truyền tải nội dung tập trung vào lý thuyết Ngoài ra, nội dung LHĐN xây dựng nhiều hình thức khác (thậm chí sử dụng nội dung đơn vị cung cấp phía ngồi) LHĐN cho phép giáo viên dành thời gian nhiều với cá nhân học sinh chưa hiểu kỹ giảng Và LHĐN, học sinh chủ động làm chủ thảo luận học Lịch sử liên hệ bài học mơn khác (5)trình chuẩn), học sinh giao nhiệm vụ tìm hiểu trước nội dung kiến thức Văn minh phương Đông phương Tây cổ đại, Trung Quốc - Ấn Độ - Đông Nam Á –Tây Âu thời trung đại thông qua sách giáo khoa, giảng eLearning giáo viên Lịch sử cung cấp kênh thông tin khác Thời gian lớp, thầy trò tổ chức hoạt động thảo luận cá nhân, hợp tác nhóm để tranh luận, bổ sung, góp ý xây dựng hồn thiện nội dung chủ đề Qua đó, học sinh lựa chọn nội dung học yêu thích để thuyết trình, tranh luận bổ sung kiến thức; giáo viên Lịch sử có điều kiện để hồn thiện nội dung giảng, phát triển lực tự học nâng cao cảm hứng học tập tích cực cho học sinh Ở lớp học truyền thống, học sinh đến lớp nghe giảng lịch sử cách thụ động (Low thinking) Sau em nhà làm tập q trình làm tập khó khăn học sinh không hiểu Lúc cha mẹ em phải đóng vai người thầy bất đắc dĩ để giúp làm hầu hết khơng thành cơng vai trị này, vất vả phụ huynh khơng có kiến thức chun mơn Một số lợi ích từ mơ hình nội dung giảng dạy môn Lịch sử chuẩn hóa đa dạng hóa Sự tương tác thầy trị liên tục cá thể hóa Tốc độ học mức độ học tùy thuộc lực học sinh tiếp cận nội dung lúc Giáo viên Lịch sử thơng qua tích lũy dần phát triển nội dung giảng dạy mà không cần lặp lặp lại nội dung Thời gian lên lớp sử dụng để khám phá sâu chủ đề lịch sử tạo hội mở rộng, tìm hiểu nguồn kiến thức khác có ý nghĩa Như vậy, nhiệm vụ truyền đạt kiến thức học lịch sử thuộc người thầy, theo thang tư Bloom nhiệm vụ bậc thấp (tức “Biết” “Hiểu”) Còn nhiệm vụ học sinh làm tập vận dụng nhiệm vụ thuộc bậc cao thang tư (bao gồm “Ứng dụng”, “Phân tích”, “Tổng hợp” “Đánh giá”) Điều trở ngại nhiệm vụ bậc cao lại học sinh phụ huynh người khơng có chun môn đảm nhận 2.2 Ưu điểm nhược điểm mơ hình Lớp học đảo ngược áp dụng vào học Lịch sử trường trung học phổ thông 2.2.1 Ưu điểm Ưu điểm LHĐN giúp người học phát triển khả tự học môi trường thuận lợi Ở lớp học môn Lịch sử truyền thống, học sinh trình độ khả tiếp nhận khác phải bắt kịp với nhịp điệu giảng giáo viên giảng dạy môn Lịch sử lớp đó, nhiên, q trình tự học chuẩn bị cho LHĐN, học sinh tự chủ xếp việc học theo tốc độ tiếp thu phong cách học tập Với LHĐN, việc tìm hiểu kiến thức lịch sử định hướng người thầy (thơng qua giáo trình eLearning giáo viên Lịch sử chuẩn bị trước thông tin học sinh tự tìm kiếm), nhiệm vụ học sinh tự học kiến thức làm tập mức thấp nhà Sau vào học lớp, học sinh THPT giáo viên Lịch sử tổ chức hoạt động để tương tác chia sẻ lẫn Các tập bậc cao thực lớp hỗ trợ giáo viên bạn nhóm Cách học đòi hỏi học sinh phải dùng nhiều đến hoạt động trí não nên gọi “High thinking” Như nhiệm vụ bậc cao thang tư thực thầy trò (6)Sử dụng hiệu phương pháp phân biệt rõ thời gian lớp luyện tập ôn tập, hỏi đáp kiến thưc, không bị lẫn với thời gian nghe giảng phương pháp truyền thống, đồng thời giảm thời gian dành cho khái niệm mà học sinh dễ dàng nắm bắt để tập trung vào vấn đề khó hơn, đào sâu Khi hướng vào dạy học cá thể, giáo viên có nhiều thời gian lớp để tiếp cận học sinh yếu kém; Học sinh thu lại xem xem lại đoạn video giảng chưa hiểu; Học sinh vắng mặt không bỏ lỡ giảng; Phụ huynh phối hợp giáo viên trọng việc hướng dẫn học tập học sinh 2.2.2 Nhược điểm Mơ hình LHĐN có nhược điểm vận dụng vào trình dạy học trường THPT đặc thù giáo dục nước tính cách kỹ học sinh Trước hết làm nhiều thời gian cơng sức cho việc soạn giảng giáo viên Với khối lượng kiến thức khổng lồ số môn học năm nhiều việc học tập theo phương pháp khó khả thi Cộng với việc kiểm tra đánh giá chưa rõ ràng theo tiêu chí đánh giá tồn diện khơng trọng đánh giá mặt nội dung giáo viên cịn vất vả chạy theo kiểu “thi dạy nấy" Ngoài ra, muốn thực giảng E-Learning sử dụng công cụ khác để tổ chức hoạt động học tập lớp địi hỏi giáo viên phải giỏi công nghệ vững phương pháp Mặc dù vậy, học sinh hứng thú hợp tác đường truyền Internet gây gián đoạn việc học tập nhà Cuối giáo viên, tổ mơn phải có kế hoạch đồng xun suốt năm học khơng phải học phù hợp với phương pháp Mơ hình lớp học khơng cho phép học sinh ngồi nghe thụ động kiến thức lịch sử nên giảm nhàm chán Mặc dù vậy, muốn q trình đảo ngược thành cơng giáo trình eLearning Lịch sử phải hấp dẫn để lôi học sinh không xao lãng mà tập trung vào việc học Vì lý đó, phương pháp phải gắn chặt với phương pháp eLearning, giáo viên Lịch sử cần quản lý đánh giá việc tiếp thu kiến thức học sinh THPT thông qua tập nhỏ kèm với giáo trình 2.3 Những khó khăn áp dụng mơ hình Lớp học đảo ngược dạy học môn Lịch sử trường trung học phổ thông Trong thực tế, triển khai mô hình LHĐN, nhà giáo dục đối mặt với nhiều trở ngại, thách thức, từ GV HS Trở ngại cho HS khơng phải gia đình tất em có sở hạ tầng truyền thông đồng Không phải tất HS dễ dàng truy cập, lấy giảng GV để làm việc, số lượng ngày nhiều phụ huynh nhà giáo dục không tin cần đánh cắp thời gian nhà trẻ em tập nhà bắt buộc Họ cho với em, thời gian nhà cần thiết dành cho đam mê riêng, cho kết nối với bạn bè gia đình, để vui chơi tham gia hoạt động xã hội, thể thao… Ngoài ra, chưa hiểu thấu đáo LHĐN, nhiều GV đưa biện pháp sư phạm sai lệch Nếu tổ chức không cẩn thận, mang tính hình thức LHĐN dạng lớp học truyền thống Tuy nhìn qua mơ hình đại, mẻ chất GV đưa giảng HS theo để thực Ở Việt Nam, mơ hình LHĐN chưa Bộ GD&ĐT “chính thức thừa nhận”, thơng tin, viết flipped classroom báo giáo dục Một vài giáo viên áp dụng mơ hình cách tự phát, rời rạc, khơng có kết nối, khơng có mơi trường để lan tỏa Có khảo cứu công phu flipped classroom mà có viết mang tính giới thiệu, biên dịch cách sơ lược (7)Khi bắt tay vào xây dựng mơ hình này, giáo viên THPT Việt Nam khơng có thuận lợi nước nói tiếng Anh, vốn thừa hưởng kho tài liệu khổng lồ từ học viện Khan hay tổ chức Ted Với GV THPT nói chung GV Lịch sử nói riêng, mơ hình buộc họ phải dành nhiều thời gian, tiền bạc lực công nghệ đầu tư cho sản phẩm gửi đến HS Nếu khắc phục trở ngại phương pháp lớp học đảo ngược - Flipped classroom - tuyệt vời cho việc rèn kỹ kỷ 21 Điều cần liên kết Mơ hình muốn thành cơng, GV hoạt động riêng lẻ Họ cần đến diễn đàn để chia sẻ học hỏi kinh nghiệm Mạng lưới flipped classroom Mỹ có đến 22.000 GV nhà giáo dục tham gia Các phận quản lý trường học cấp phòng, sở, Bộ Giáo dục Đào tạo cần có khuyến khích, tạo “khơng gian thơng thống” cho GV tâm huyết có điều kiện làm việc, thử sức cống hiến Ngay Mỹ, dù có nhiều thử nghiệm, LHĐN vấn đề thời giáo dục Mỹ Để bắt tay xây dựng hiệu mơ hình flipped classroom, GV cần lắng nghe lời khuyên chuyên gia để tạo video hiệu Nếu thực tâm muốn đổi bản, toàn diện giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy học hội nhập với quốc tế lý thuyết kế hoạch triển khai mơ hình LHĐN phải đặt bàn nhà giáo dục tâm huyết Hiện Việt Nam, có số sở giáo dục sử dụng mơ hình LHĐN giảng dạy Đại học FPT, Anh ngữ Việt Mỹ VATC, Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Apollo trang web giáo dục trực tuyến Zuni.vn Moon.vn Đại học FPT triển khai mô hình lớp với 100 sinh viên Kết cho thấy, số sinh viên thi đỗ thực hành Đại học FPT tăng từ 30% lớp thông thường lên 53% áp dụng LHĐN [6] Tuy có số đơn vị giáo dục áp dụng mơ hình LHĐN nói, số xem khiêm tốn Một khó khăn lớn cản trở phát triển phổ biến mơ hình LHĐN chưa có cơng cụ quản lý lớp học hiệu cho đại đa số giáo viên Để thực hiện, giáo viên không đơn giản đưa video lên trang mạng Youtube hay ZingTV, mà quan trọng hết phải quản lý tình trạng học tập học sinh tương tác với học sinh 3 Kết luận Mơ hình Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) mơ hình dạy học áp dụng phổ biến nhiều nước giới, giúp đề cao tính chủ động nghiên cứu khoa học, kích thích sáng tạo người dạy phát huy tính tích cực, chủ động người học Có thể thấy, Flipped Classroom chưa thể đảo ngược cách dạy truyền thống đa số giáo viên Việt Nam nay, mô hình hỗ trợ LHĐN chưa có nhiều, tiềm tương lai Flipped Classroom lớn giáo dục Việt Nam tìm kiếm cách thức giáo dục phù hợp với định hướng lấy học sinh làm trung tâm TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES [1] Wikipedia, “Flipped_classroom”, posted on September 05, 2019 [Online] Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Flippedclassroom [Accessed September 05, 2019] [2] Salmankhan, “Let’s use video to reinvent education”, 2011 [Online] Available: https://www.ted.com/ talks/salman-khan-let-s-use-video-to-reinvent-education [Accessed September 05, 2019] [3] H Vieira, C P Ribeiro, “Implementing flipped classroom in history: the reactions of eighth grade students in a portuguese school”, posted on July 2018 [Online] Available: http://dx.doi.org/10.17159/2223-0386/ 2018/n18a3 [Accessed September 05, 2019] [4] H O K Ahmed, “Flipped Learning As A New Education Paradigm: An Analytical Critical Study”, posted on April 2016 [Online] Available: 10.19044/esj.2016.v12n10p417 [Accessed September 05, 2019] https://en.wikipedia.org/wiki/Flippedclassroom https://www.ted.com/ talks/salman-khan-let-s-use-video-to-reinvent-education http://dx.doi.org/10.17159/2223-0386/ http://tiasang.com.vn/-giao
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY, MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY

Hình ảnh liên quan

Kể từ khi ra đời, mô hình LHĐN (flipped classroom) luôn được biết đến như một đáp án tối ưu cho bài toán làm cách nào tăng thời gian hỗ trợ của giáo viên cho những thời điểm học sinh cần tư duy đào sâu - MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY

t.

ừ khi ra đời, mô hình LHĐN (flipped classroom) luôn được biết đến như một đáp án tối ưu cho bài toán làm cách nào tăng thời gian hỗ trợ của giáo viên cho những thời điểm học sinh cần tư duy đào sâu Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan