0

TỔNG QUAN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG: LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN

8 14 0
  • TỔNG QUAN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG:  LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:08

Kế hoạch môi trường trang trại của Ontario (EFP) là một chương trình được triển khai tại bang Ontario, Canada từ năm 1992 nhằm giải quyết các vấn đề môi trường của các trang tr[r] (1)TỔNG QUAN CHUNG VỀ KIỂM TỐN MƠI TRƯỜNG: LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN Cao Trường Sơn*, Nguyễn Thị Hương Giang Học viện Nông nghiệp Việt Nam TÓM TẮT Bài viết thực nhằm khái quát kiến thức kiểm tốn mơi trường rõ trạng thực kiểm tốn mơi trường giới Việt Nam Trong viết tổng hợp thông tin, liệu từ 40 công bố khoa học cá nhân, tổ chức nước Bài viết kiểm tốn mơi trường cơng cụ quản lý mơi trường nhiều quốc gia giới ứng dụng triển khai Ở Việt Nam, kiểm tốn mơi trường bước thực cần thiết phải đẩy mạnh thời gian tới Từ khóa: Cơng cụ quản lý; mơi trường; kiểm tốn; kiểm tốn môi trường; quản lý môi trường Ngày nhận bài: 02/12/2019; Ngày hoàn thiện: 30/12/2019; Ngày đăng: 31/12/2019 GENERAL OVERVIEW ABOUT ENVIRONMENTAL AUDIT: THEORY AND PRACTICE Cao Truong Son*, Nguyen Thi Huong Giang Vietnam National University of Agriculture ABSTRACT This article is carried out to generalize the basic knowledge of environmental auditing; and to specify the current status of environmental auditing in the world and in Vietnam In this article, we have summarized information and data from 40 scientific publications of domestic and foreign individuals and organizations The results have shown that environmental auditing is an environmental management tool that has been applied and implemented by many countries around the world In Vietnam, environmental audit is gradually being implemented and need to be promoted in the coming time Kyewords: Audit; environment; environmental audit; environmental management; management tool Received: 02/12/2019; Revised: 30/12/2019; Published: 31/12/2019 (2)1 Giới thiệu Bài viết tập trung khai thác thông tin, liệu từ báo, tạp chí, báo cáo khoa học công bố nhà khoa học ngồi nước kiểm tốn mơi trường (KTMT) nhằm: (i) hệ thống kiến thức kiểm toán môi trường; (ii) rõ thực trạng thực kiểm tốn mơi trường giới Việt Nam Từ cung cấp thêm thơng tin nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu áp dụng kiểm tốn mơi trường nước ta thời gian tới 2 Một số nội dung lý thuyết kiểm tốn mơi trường 2.1 Lịch sử hình thành phát triển Kiểm tốn mơi trường có nguồn gốc từ khu vực Bắc Mỹ vào năm 70 kỷ XX Đây giai đoạn mà công nghiệp kinh tế giới phát triển mạnh mẽ, loại chất thải, nước thải, khí thải phát sinh từ hoạt động công nghiệp hoạt động kinh tế khác làm ảnh hưởng xấu tới môi trường, ô nhiễm môi trường lan rộng trở nên nghiêm trọng [1] Trước vấn đề xúc môi trường hàng loạt công cụ luật pháp, kinh tế đưa nhằm quản lý tốt môi trường bắt buộc tổ chức, nhà máy, sở sản xuất phải tuân theo Trong bối cảnh đó, kiểm tốn mơi trường đời trở thành công cụ quản lý sắc bén hiệu [2] Kiểm tốn mơi trường thực phát triển mạnh vào năm 80 kỷ XX nước Bắc Mỹ Châu Âu, sau thực rộng rãi quy mơ tồn cầu Mỹ, Canada, Anh nước thực hoạt động kiểm tốn mơi trường có hiệu thành cơng [3] Các nước có quan tiến hành hoạt động kiểm tốn mơi trường chun nghiệp với luật sư, chuyên gia đầy kinh nghiệm, có uy tín, cấp chứng chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm tốn viên mơi trường Ngày nay, vần đề môi trường ngày trở nên phức tạp, mang tính chất tồn cầu có nhiều quốc gia giới sử dụng kiểm tốn mơi trường công cụ hữu hiệu để bảo vệ môi trường Đây xu hướng phát triển tất yếu, khách quan 2.2 Khái niệm kiểm tốn mơi trường * Khái niệm môi trường Theo Luật Bảo vệ môi trường (2014), “Môi trường bao gồm yếu tố tự nhiên nhân tạo xung quanh người có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, tồn phát triển của người sinh vật” Giữa người mơi trường sống ln có tương tác qua lại với nhau, hiểu cách đơn giản mơi trường mơi trường sống người, bao gồm ba hệ thống hệ tự nhiên, hệ nhân tạo hệ xã hội * Khái niệm kiểm toán Kiểm toán tiếng La tinh “Audit” có nghĩa “nghe” Một kiểm toán cổ điển hiểu trình bên ghi chép đọc to kiện cụ thể cho bên khác nghe chấp nhận Sau này, tổ chức kiểm toán giới định nghĩa “kiểm toán việc kiểm toán viên độc lập kiểm tra trình bày ý kiến mình báo cáo tài chính” Nói cách khác, kiểm tốn có nguồn gốc từ lĩnh vực tài chính, sau mở rộng lĩnh vực khác có lĩnh vực mơi trường * Khái niệm kiểm tốn mơi trường Trên giới có nhiều định nghĩa khác kiểm tốn mơi trường Năm 1998, Viện Thương mại Quốc tế (International Chamber of Commerce) đưa khái niệm ban đầu kiểm tốn mơi trường sau:“Kiểm tốn mơi trường công cụ quản lý bao gồm ghi chép cách khách quan, công khai công tác tổ chức môi trường, sự vận hành thiết bị, sở vật chất với mục đích quản lý môi trường cách trợ giúp quản lý, kiểm soát hoạt động đánh giá tn thủ sách cơng ty bao gồm tuân thủ theo tiêu chuẩn môi trường”[4] Trong Bộ ISO 14000, kiểm tốn mơi trường được định nghĩa “một trình thẩm tra có hệ thống ghi thành văn bản, bao gồm việc thu thập đánh giá cách khách quan các chứng nhằm xác định hoạt động, kiện, hệ thống quản lý liên quan đến môi trường hay thông tin kết của trình cho khách hàng”[5] (3)Mặc dù có nhiều định nghĩa khác kiểm tốn mơi trường song định nghĩa thống rằng, kiểm toán môi trường công cụ quản lý nhằm kiểm tra, đánh giá tính hiệu quả, mức độ phù hợp nỗ lực bảo vệ môi trường hay hệ thống quản lý môi trường nhà máy, doanh nghiệp địa phương [3] Đây rà sốt có hệ thống, liên quan tới việc phân tích, kiểm tra xác nhận thủ tục thực tiễn hoạt động bảo vệ môi trường doanh nghiệp, nhà máy nhằm đưa kết luận xem sở có tuân thủ theo quy định pháp lý, sách mơi trường Nhà nước hay khơng sở có chấp nhận mặt môi trường hay không [2] Với nội hàm trên, kiểm tốn mơi trường công cụ hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp, tổ chức đáp ứng tốt trách nhiệm pháp lý mơi trường; góp phần phát điểm yếu để cải tiến hệ thống quản lý môi trường nội bộ; nâng cao lực cán bộ, công nhân viên hoạt động bảo vệ môi trường; giúp doanh nghiệp trì niềm tin, uy tín hình ảnh mắt cộng đồng Do đó, nhiều quốc gia giới Mỹ, Canađa, Anh Liên minh Châu Âu ban hành luật kiểm tốn mơi trường để buộc doanh nghiệp áp dụng cơng cụ Ở Việt Nam, kiểm tốn mơi trường không quy định bắt buộc luật bảo vệ môi trường công cụ nhà nước khuyến khích doanh nghiệp thực để kiểm sốt vấn đề mơi trường 2.3 Phân loại kiểm tốn mơi trường Có nhiều cách thức khác để phân loại kiểm tốn mơi trường Tuy nhiên cách phân loại phổ biến dựa vào chủ thể kiểm toán (người/ tổ chức thực kiểm toán) dựa vào đối tượng kiểm toán (người/ tổ chức bị kiểm toán) * Phân loại theo chủ thể kiểm toán: Căn vào người/ tổ chức thực kiểm tốn mơi trường phân kiểm tốn mơi trường thành loại: kiểm tốn mơi trường nhà nước; kiểm tốn mơi trường độc lập; kiểm tốn mơi trường nội Theo cách phân loại kiểm tốn mơi trường thực quan/ tổ chức nhà nước theo quy định luật pháp sẽ gọi “kiểm tốn mơi trường nhà nước” Ngược lại kiểm tốn mơi trường tổ chức tự thực với người thực kiểm tốn mơi trường cán bộ, cơng nhân viên họ đây gọi “kiểm tốn mơi trường nội bộ” Khi kiểm tốn mơi trường thực kiểm tốn viên thuộc cơng ty, văn phịng kiểm tốn mơi trường độc lập khơng liên quan tới sở bị kiểm tốn gọi “kiểm tốn mơi trường độc lập” * Phân loại theo đối tượng kiểm toán: Dựa theo cá nhân/ tổ chức bị tiến hành kiểm tốn chia kiểm tốn mơi trường thành nhiều loại khác Do đối tượng kiểm toán môi trường ngày phong phú, đa dạng nên có nhiều kiểm tốn khác theo cách phân loại [2] Ở Việt Nam có loại kiểm tốn mơi trường Bộ Tài ngun Môi trường thừa nhận tiến hành xây dựng quy trình hướng dẫn chuẩn gồm: Kiểm tốn hệ thống quản lý mơi trường; kiểm tốn chất thải; kiểm tốn lượng; kiểm tốn tác động mơi trường; kiểm tốn tn thủ mơi trường Kiểm tốn hệ thống quản lý mơi trường q trình thẩm tra có hệ thống ghi thành văn việc thu thập đánh giá cách khách quan chứng nhằm: đánh giá tính phù hợp hiệu hoạt động hệ thống quản lý môi trường nội bộ; thông báo kết đánh giá cho khách hàng [7] Kiểm toán chất thải việc quan sát, đo đạc, ghi chép số liệu, thu thập phân tích mẫu chất thải, nhằm ngăn ngừa việc phát sinh chất thải, giảm thiểu quay vịng chất thải Kiểm tốn chất thải bước q trình nhằm tối ưu hóa việc tận dụng triệt để tài nguyên nâng cao hiệu sản xuất [8] Kiểm tốn tác động mơi trường dạng kiểm tốn mơi trường, hiểu q trình kiểm tra có hệ thống tác động môi trường thực tế dự án hoạt động dựa vào số liệu quan trắc môi trường nhằm giảm thiểu rủi ro môi trường [9], [10] (4)nhằm nhận biết, lượng hóa báo cáo hội cải tiến hiệu sử dụng lượng [11] Kiểm tốn tn thủ mơi trường kiểm tốn thực để xem xét đánh giá tuân thủ (thực hiện) quy định liên quan tới hoạt động bảo vệ môi trường sở, sản xuất kinh doanh (gọi chung tổ chức) [2] 3 Thực tiễn thực kiểm tốn mơi trường 3.1 Tình hình thực KTMT giới Trên giới, để kiểm tra, đánh giá việc thực quy định luật pháp riêng quốc gia lĩnh vực quản lý môi trường, hay tiêu chuẩn quốc tế quản lý môi trường tiêu chuẩn ISO 14001, kiểm tốn mơi trường coi công cụ tối ưu áp dụng rộng rãi nhiều quốc gia [12] Tại Mỹ, từ năm 1970 chương trình hành động quốc gia bảo vệ mơi trường, phủ Mỹ khẳng định, kiểm tốn mơi trường công cụ hữu hiệu hỗ trợ việc quản lý sử dụng tài nguyên thiên nhiên Cụ thể, sau kiểm tốn mơi trường áp dụng đạt kết rực rỡ ngành cơng nghiệp hóa chất Mỹ, quan bảo vệ môi trường Mỹ thức thừa nhận kiểm tốn mơi trường công cụ quản lý môi trường Nhà nước, đồng thời u cầu ba tập đồn cơng nghiệp Nhà nước Dầu Khí, Thiếc Nhơm Tại Anh, Hiệp hội Công nghiệp Anh phổ biến áp dụng kiểm tốn mơi trường đơn vị thành viên giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm hàng nghìn bảng/năm nhờ tiết kiệm chi phí sản xuất chi phí mơi trường Trong chương trình kiểm tốn giảm thiểu chất thải cho ngành cơng nghiệp nhỏ (DESIRE) Ủy ban Năng suất Ấn độ thực năm 1993 trở thành chương trình tiêu biểu góp phần giảm thiểu nhiễm mơi trường quốc gia Cũng Châu Á, Inđônêxia sử dụng cơng cụ kiểm tốn mơi trường nhằm kiểm tra độ xác số liệu quan trắc chất thải doanh nghiệp Số liệu quan trắc sau cơng bố rộng rãi cho cộng đồng xếp hạng doanh nghiệp, điều thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường lĩnh vực tư nhân Trong năm đầu, kiểm tốn mơi trường bắt đầu sở sản xuất với hình thức tự nguyện Tuy nhiên, nhanh sau đó, nhà quản lý, chuyên gia nhận giá trị công cụ tiến hành xây dựng qui trình kiểm tốn cách thống nhiều lĩnh vực khác nhau, có nhiều loại hình sản xuất nơng nghiệp Các quốc gia khác giới Úc, Anh, quốc gia thuộc khối Liên minh Châu Âu, New Zealand Canada quốc gia đầu lĩnh vực Thực tế cho thấy, việc áp dụng kiểm tốn mơi trường thực theo nhiều hình thức: tự nguyện bắt buộc; kiểm toán nội hay kiểm toán độc lập [13] Nội dung, tiêu chuẩn kiểm toán, đặc biệt kiểm toán tự nguyện hay nội xây dựng cách linh hoạt, tùy thuộc vào mục đích, nhu cầu khác doanh nghiệp, sở sản xuất tổ chức kinh doanh Đa số chương trình kiểm tốn xác định dựa quy định luật pháp, quy chuẩn môi trường hay tiêu chuẩn khác Global GAP, ISO 14001 Một số chương trình lớn quản lý mơi trường ứng dụng cơng cụ kiểm tốn kể tới chương trình tiêu biểu như: Kế hoạch mơi trường trang trại Ontario (the Ontario Farm Environmental Plan - EFP) tiến hành Canada; Kết nối Môi trường Sản xuất nông nghiệp Vương quốc Anh (The UK Linking Environment and Farming program - LEAF); chương trình Hiệp hội Quốc gia Úc Nông nghiệp bền vững (The National Association of Sustainable Agriculture Australia – NASAA); Chương trình kiểm toán quản lý sinh thái (Eco-Management Audit Scheme – EMAS) Châu Âu (5)chính phủ huy động để triển khai kế hoạch lớn Rất nhiều trang trại thuộc loại hình sản xuất khác tham gia vào chương trình này, bao gồm trang trại chăn ni Sự thành cơng chương trình việc hỗ trợ trang trại giải vấn đề mơi trường khiến cho lan rộng nhiều bang khác Canada trở thành chương trình quốc gia nhiều nước khác học tập Q trình tham gia vào “Kế hoạch mơi trường trang trại” chủ yếu gồm bước: tập huấn hội thảo; xem xét lại kế hoạch hành động phát triển trang trại xây dựng kế hoạch hành động tiếp theo; hội thảo trao đổi, phản biện đánh giá thực kế hoạch Hai giá trị lớn EFP việc xây dựng chương trình tự nguyện lại đảm bảo tính bí mật Chương trình giúp cho nhà sản xuất tự đánh giá nguy việc quản lý tài nguyên trang trại có biện pháp quản lý phù hợp Ngồi ra, EFP cịn ví dụ thành công việc nâng cao nhận thức cộng đồng cải thiện chất lượng môi trường, khắc phục hậu xảy khứ Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng định thành cơng chương trình ba can thiệp quan trọng phủ: quy định chặt chẽ môi trường, hỗ trợ kỹ thuật hỗ trợ tài Bên cạnh đó, tiêu chí gần với qui định tiêu chuẩn ISO 14000 Vì vậy, hồn thiện EFP, trang trại đạt việc lấy chứng nhận ISO 14000 cách dễ dàng, động lực quan trọng để chủ trang trại tham gia tích cực vào chương trình Hiện EFP áp dụng hầu khắp Canada coi hướng có nhiều ý nghĩa giúp nông nghiệp Canada tiếp cận mục tiêu phát triển bền vững Tương tự EFP, chương trình LEAF (The Linking Environment and Farming Program) triển khai Anh từ năm 1991 [15] chương trình thành cơng việc ứng dụng cơng cụ kiểm tốn để hỗ trợ việc thực công tác quản lý môi trường trang trại Khác với EFP, tiêu chuẩn, nội dung kiểm toán chương trình lại có nhiều điểm tương đồng với tiêu chuẩn GlobalGAP Chương trình khuyến khích việc quản lý trang trại theo hướng tích hợp, hướng tới việc cân nhu cầu phát triển kinh tế trang trại với yếu tố tự nhiên Một hoạt động mà hầu hết tất thành viên tham gia vào LEAF thực hàng năm việc tự kiểm toán kiểm toán nội cho hoạt động quản lý trang trại Hoạt động kiểm tốn mơi trường giúp cho chủ trang trại cân lợi ích kinh tế với vấn đề mơi trường, chí thay đổi nhận thức họ việc quản lý chất thải phát sinh trang trại [16] Theo đánh giá, chương trình giúp người nơng dân giảm thiểu nhiều chi phí thông qua việc thực biện pháp giảm thiểu chi phí cho phân bón sử dụng phân bón hợp lý; sử dụng lượng nước tưới hiệu quả; tái sử dụng chất thải; nâng cao chất lượng sức khỏe vật nuôi Điều quan trọng cả, thành viên tham gia vào LEAF cịn có hợp đồng buôn bán với nhà tiêu thụ phân phối quan trọng, tạo niềm tin với khách hàng sản phẩm họ [16] Tới thời điểm tại, nguyên lý nội dung LEAF triển khai thực khoảng 50 quốc gia khác châu Âu, châu Mỹ châu Úc [15] Một chương trình khác lấy kiểm tốn mơi trường làm cơng cụ việc thực mục tiêu chương trình xây dựng tiêu chuẩn NASAA Úc Mục tiêu thành lập NASAA năm 1986 xây dựng phát triển tiêu chuẩn để quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp hữu có giá trị dinh dưỡng đơi với việc bảo vệ môi trường [17] Cùng với việc thiết lập tiêu chí này, kiểm tốn mơi trường NASAA ứng dụng công cụ giúp đảm bảo chất lượng cấp chứng đạt chuẩn NASAA cho người tham gia (6)Eco-management and Audit Sheme) ISO 14001 chương trình tiêu biểu cho xu hướng EMAS chương trình kiểm tốn quản lý sinh thái áp dụng rộng rãi Liên minh Châu Âu số quốc gia khác nhiều lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ EMAS thực qua nhiều giai đoạn khác hướng tới việc hồn thiện cơng tác quản lý môi trường EMAS xây dựng dựa tảng sách Liên minh Châu Âu vấn đề bảo vệ môi trường đảm bảo lợi ích thị trường cho doanh nghiệp Khơng có ý nghĩa mặt môi trường, việc đạt chứng EMAS thơng qua hoạt động kiểm tốn mơi trường thực trở thành lợi cạnh tranh thị trường cho sản phẩm hàng hóa muốn thâm nhập vào thị trường Châu Âu [18] Cùng hướng tới mục tiêu hồn thiện hệ thống quản lý mơi trường cho tổ chức, ISO 14001 tiêu chuẩn quốc tế hệ thống quản lý môi trường nhiều lĩnh vực, thu hút quan tâm doanh nghiệp, tổ chức cá nhân toàn giới [19] Đây tiêu chuẩn hướng tới việc xây dựng hệ thống quản lý môi trường chuẩn quốc tế Trong đó, cơng cụ kiểm tốn mơi trường ứng dụng để rà sốt, đánh giá việc đảm bảo tiêu chuẩn Cùng với EMAS, ISO 14001 hai hệ thống áp dụng, công nhận rộng rãi phạm vi toàn cầu 3.2 Tình hình thực KTMT Việt Nam * Các quy định luật pháp kiểm toán môi trường Ở Việt Nam, hoạt động kiểm tốn mơi trường quan quản lý nhà nước thừa nhận công cụ quản lý mơi trường hữu hiệu khuyến khích đẩy mạnh, thực Luật Bảo vệ môi trường (2014) Việt Nam nhấn mạnh “khuyến khích sở sản xuất, kinh doanh thực giải pháp bảo vệ mơi trường kiểm tốn mơi trường sản xuất sạch hơn” [20] Chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2020 điểm 3.3.2.2, mục nhấn mạnh việc phát triển nội dung kiểm tốn mới, có kiểm tốn mơi trường [21] Trong chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 (Điều 1, khoản 2) khẳng định việc “Khuyến khích áp dụng mơ hình quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000, sản xuất hơn, kiểm toán chất thải, đánh giá vịng đời sản phẩm, mơ hình quản lý môi trường tiên tiến sản xuất, kinh doanh” [22] Mặt khác, đề án phát triển ngành công nghiệp mơi trường Việt Nam đến năm 2015 tầm nhìn 2025 theo Quyết định 1030/2009/QĐ-TTg đề xuất xây dựng mạng lưới tổ chức dịch vụ môi trường có dịch vụ kiểm tốn mơi trường Mặc dù quy định khơng mang tính bắt buộc mang tính chất khuyến khích cao, đó: khuyến khích doanh nghiệp tiến hành kiểm tốn mơi trường nội để đánh giá cải tiến hệ thống quản lý mơi trường; khuyến khích việc thực kiểm tốn chất thải nhằm giảm thiểu chất thải nguồn Đối với lĩnh vực lượng, tổ chức tiêu thụ lượng lớn phải định kỳ tiến hành kiểm toán lượng hàng năm Trong số trường hợp đặc biệt xảy cố môi trường, ô nhiễm mơi trường nghiêm trọng, kiểm tốn mơi trường quan nhà nước thực để xác định nguyên nhân, mức độ sai phạm chủ động đưa phương pháp giảm thiểu Như vậy, thấy kiểm tốn mơi trường trở thành số công cụ quản lý môi trường nhà nước khuyến khích ưu tiên thực thời gian tới Bảng Một số chương trình/ đề tài nghiên cứu kiểm tốn mơi trường Việt Nam TT Tên chương trình/đề tài Kết đạt Cơ quan thực 1 Điều tra, đánh giá trạng ô nhiễm môi trường số làng nghề Việt Nam tiến hành xây dựng hướng dẫn kiểm tốn mơi trường ngành dệt nhuộm ngành giấy Chỉ trạng môi trường số làng nghề thuộc ngành Giấy Dệt nhuộm Xây dựng hướng dẫn KTCT cho hai ngành Dệt nhuộm Giấy Cục Bảo vệ môi trường - 2001 [30] 2 Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật kiểm tốn chất thải cho ngành cơng nghệ quốc phịng – Áp dụng thí điểm cho nhà máy thuốc phóng – Thuốc nổ Xây dựng quy trình KTCT Ban hành sổ tay KTCT cho ngành cơng nghiệp Quốc phịng Áp dụng thí điểm cho nhà máy thuốc phóng – thuốc nổ (Z121, Z131) Viện Công nghệ – Bảo vệ môi trường, Bộ Quốc phòng - 2003 [31] 3 Điều tra, đánh giá đề xuất việc kiểm tốn chất thải cơng nghiệp (KTCTCN) 05 khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) tập trung: Chỉ khối lượng, tính chất dòng thải, phát khâu thất thoát đề xuất biện pháp giảm thiểu chất thải khu (7)TT Tên chương trình/đề tài Kết đạt Cơ quan thực KCN Sài Đồng B - Hà Nội; KCN Nomura; KCX nằm KCN Đình Vũ Hải Phịng; KCN Việt Nam – Singapore KCN Việt Hương Bình Dương cơng nghiệp khu chế xuất nghiên cứu Xây dựng quy trình kiểm tốn chất thải nói chung kiểm tốn chất thải cơng nghiệp nói riêng với giai đoạn: Chuẩn bị kiểm toán; Thực kiểm toán; Hậu kiểm toán 4 Kiểm toán chất thải làng nghề tái chế kim loại đề xuất số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm Chỉ rõ khối lượng, tính chất loại chất thải phát sinh, vấn đề tồn giải pháp khắc phục cho làng nghề tái chế kim loại Viện KHCN môi trường - ĐH Bách Khoa Hà Nội - 2005 [33] 5 Nghiên cứu, xây dựng phương pháp, quy trình kiểm tốn chất thải ngành da - giầy phục vụ quản lý môi trường Xây dựng quy trình kiểm tốn chất thải cho ngành thuộc da sản xuất giầy Đề tài áp dụng quy mô nhỏ (quy mô nhà máy) Tổng cục Môi trường - 2008 [34] 6 Áp dụng thử nghiệm kiểm toán chất thải quản lý môi trường ngành công nghiệp Việt Nam Đề tài xây dụng quy trình kiểm tốn chất thải Sổ tay hướng dẫn kiểm toán chất thải cho ngành công nghiệp Việt Nam Viện Chiến lược, sách Tài ngun & Mơi trường - 2013 [35] 7 Xây dựng chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực kiểm tốn mơi trường Đưa khuyến nghị sách chế hỗ trợ thực kiểm tốn mơi trường cho doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Viện Khoa hoc Quản lý môi trường Bộ TN & MT - 2015 [36] 8 Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn kiểm tốn mơi trường doanh nghiệp Việt Nam nay, áp dụng thí điểm cho doanh nghiệp ngành dệt may Xây dựng quy trình kiểm tốn mơi trường đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường ngành Dệt may Tổng cục Môi trường - 2017 [37] 9 Nghiên cứu áp dụng kiểm toán chất thải cho số sở chăn nuôi địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội Chỉ rõ khối lượng, đặc trưng dòng thải phát sinh từ quy trình chăn ni, hạn chế việc quản lý chất thải đề xuất kế hoạch giảm thiểu chất thải cho sở chăn nuôi địa bàn huyện Gia Lâm Học viện Nông nghiệp Việt Nam - 2017 [38], [39] 10 Ứng dụng KTCT đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường cho trang trại chăn nuôi lợn Chỉ rõ hạn chế xây dựng chiến lược giảm thiểu chất thải cho trang trại chăn nuôi lợn Học viện Nông nghiệp Việt Nam - 2019 [40] * Các nghiên cứu kiểm tốn mơi trường điển hình Việt Nam Ở Việt Nam nay, kiểm toán mơi trường tập trung vào kiểm tốn chất thải, chưa tiếp cận nội dung kiểm toán khác kiểm tốn hệ thống quản lý mơi trường; kiểm tốn chương trình quan trắc mơi trường; kiểm tốn tác động mơi trường;… Một số ví dụ thực kiểm tốn chất thải cơng nghiệp quan, tổ chức nước ta như: Nhà máy giấy Vạn Điểm, nhà máy giấy Hồng Văn Thụ, cơng ty giấy Đồng Nai, nhà máy hóa chất Việt Trì, nhà máy bia Capital, Nhà máy bia Đông Nam Á… [8] Kết kiểm tốn cho thấy, doanh nghiệp cải thiện chất lượng môi trường cách kinh tế hữu hiệu thông qua việc quản lý khu vực sản xuất sở nâng cao ý thức cán bộ, cơng nhân Bên cạnh kiểm tốn chất thải, số dạng kiểm tốn mơi trường khác thực nước ta không phổ biến như: Kiểm tốn tác động mơi trường mỏ đá Núi Sếu [23], công ty Dệt Nam Định [10], nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt Khe Giang thành phố ng Bí [24]; Kiểm tốn lượng: khoa Khoa học – Đại học Cần Thơ [25], Trung tâm thương mại Bitis Lào Cai [26], chương trình tiết kiệm lượng thành phố Hồ Chí Minh [27], [28]; Kiểm tốn Hệ thống quả lý mơi trường Công ty Cổ phần thực phẩm Trung Sơn – Hưng Yên [29] Bên cạnh đó, nhiều đề tài khoa học chương trình nghiên cứu áp dụng kiểm tốn mơi trường thực nước ta, góp phần khơng nhỏ việc kiểm sốt nhiễm môi trường, giảm thiểu chất thải cải thiện trình sản xuất doanh nghiệp, sở sản xuất tổ chức kinh doanh dịch vụ Các chương trình kiểm tốn mơi trường tiêu biểu Việt Nam tổng hợp bảng số TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES [1] T V A Pham, Environmental Audit (In Vietnamese), Hanoi National University Publisher in Vietnam, 2006 [2] T S Cao, Texbook: Environmental Audit (In Vietnamese), Vietnam National University of Agriculture, 2015 [3] T N A Nguyen, T S Cao, “Mechanism to support small and medium-sized enterprises in conducting environmental audits of some countries in the world and lessons learned for Vietnam” (In Vietnamese), Journal of Environmental, No 11, pp 54-55, 2014 [4] ICC, Environmental Auditing, 1998 [5] ISO 14010:1996, Guidelines for environmental auditing - General principles, 1996 [6] Department of Environmental Protection of Vietnam,“Question and answer about environmental protection” (In Vietnamese), Hanoi, pp 125, 2003 (8)environmental management systems, 1996 [8] T T Trinh, T H Nguyen, Industrical waste audit (In Vietnamese), Hanoi National University Publisher, 2003 [9] Ministry of Natural resource and Environment of Vietnam, Summary report on the task of developing an environmental audit process for businesses (In Vietnamese), Hanoi, 2016 [10] T V A Pham, V T Hoang, “Initial application of environmental impact audit for Nam Dinh Textile and Garment Corporation in Hoa Xa Industrial Park” (In Vietnamese), Journal of Environment, 2017 [11] TCVN ISO 50002: 2015, Vietnam National Standard for Energy Audit – Requirements (In Vietnamese), Hanoi, 2015 [12] S Heras, O Boiral, E Allur, Three decades of dissemination of ISO 9001 and two of ISO 14001: Looking back and Ahead, 2018 [13] J Mazzi, S Grigsby, M Goul, S Ustin, Estimating CO2 Fluxes Pre and Post Drought Using Remote Sensing Data in the Sierra Nevada Range, 2015 [14] Carruthers & Tinning, G Carruthers, & G Tinning, Landcare and Environment Management Systems: Shortgun Wedding or a Match Made in Heaven? Paper presented to the Landcare 2000 Conference, Melbourne 2-5 March 2000 [15] Squire, LEAF Linking Environment and Farming: history, aims and achievement, 2013 [16] J Mills, N Lewis, and J Dwyer, The Benefits of LEAF Membership: a qualitative study to understand the added value that LEAF brings to its farmer members, Project Report, LEAF, 2010 [17] NASAA, The National Association for Sustainable Agriculture in Australia, Rechieved September 2018 [18] T Feldman, ISO 14000 A guide to the new Environmental Management Standards, Irwin Professional Publishing, Burr Ridge, Ill, 1996 [19] E Wall, A Weersink, & C Swanton, Agriculture and ISO 14000, Food Policy, No 26, pp 35-48, 2001 [20] National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, Law No 55/2014/QH13 - Environmental Protection Law (In Vietnamese), Hanoi, 2014 [21] Standing Committee of Vietnam National Assembly, Resolution No 927/2010/UBTVQH12 about promulgating a strategy on development of state audits by 2020 (In Vietnamese), Hanoi, 2010 [22] Prime Minister of Vietnam, Decision No 166/QĐ-TTg on the promulgation of a plan to implement the National Environment Protection Strategy up to 2020, with a vision to 2030 (In Vietnamese), Hanoi, 2014 [23] T V A Pham, D K Nguyen, “Environmental impact audit of Nui Seu limestone quarry, Luong Son district, Hoa Binh province”, Journal of Earth sciences and Environmental, Vol 32, No 1S, 6-8, 2016 [24] People's Committee of Uong Bi City, Report environmental impact Audit at Khe Giang domestic solid waste treatment plant (In Vietnamese), Uong Bi City, 2019 [25] M T Dinh, “Energy Audit Department of Technology” (In Vietnamese), Journal of Science of Can Tho University, No 21a, pp 1-10, 2012 [26] H Ba, Energy audit at Bitis Lao Cai Trade Center (In Vietnamese), Hanoi Electricity Savings Center, 2011 [27] H P Pham, Energy efficiency in air conditioning in Ho Chi Minh City (In Vietnamese), HCM City Electricity Savings Center, 2007 [28] Y Millet, Saving energy in green buildings (In Vietnamese), Ho Chi Minh City, 2011 [29] Trung Son - Hung Yen Food Joint Stock Company, Report Auditing the environmental management system of Trung Son – Hung Yen Food Joint Stock Company, Hung Yen, 2014 [30] Department of Environmental Protection of Vietnam, Report Investigate and assess the current situation of environmental pollution in a number of Vietnamese craft villages and develop guidelines on environmental audits in the textile and dyeing and paper industries (In Vietnamese), Hanoi, 2001 [31] New Institute of Technology - Environmental Protection, Vietnam Ministry of Defense, Report Researching and developing technical process of waste audit for defense technology industry - Applying the pilot to the launch plants – Explosives (In Vietnamese), Hanoi, 2003 [32] Department of Environmental Protection of Vietnam, Report Investigating, evaluating and proposing the audit of industrial waste in 05 industrial parks and export processing zones (In Vietnamese), Hanoi, 2005 [33] Institute of Environmental Science and Technology - Hanoi University of Technology, Report Waste audit in metal recycling villages, some pollution mitigation measures are proposed (In Vietnamese), Hanoi, 2005 [34] Vietnam Environment Administration, Report Researching and developing waste audit methods and processes for leather and footwear for environmental management (In Vietnamese), Hanoi, 2008 [35] Vietnam Institute of Strategy and Policy on Natural Resources and Environment, Report Applying a waste audit test in Vietnam's industrial environment management (In Vietnamese), Hanoi, 2013 [36] Vietnam Institute of Environmental Science and Management of Ministry of Natural Resources & Environment, Report Develop mechanisms to support small and medium-sized businesses to conduct environmental audits (In Vietnamese), Hanoi, 2015 [37] Vietnam Environment Administration, Report Research and develop a guidance on current environmental auditing in Vietnamese enterprises, piloting for a textile industry enterprise (In Vietnamese), Hanoi 2017 [38] Vietnam National University of Agriculture, Report Auditing waste at some animal husbandry establishments in Gia Lam district of Hanoi (In Vietnamese), 2017 [39] T H V Dinh, T S Cao, “Evaluation of Nitrogen flow on a farm-scale pig raising procedure in Gia Lam district of Hanoi city” (In Vietnamese), Journal of Agriculture & Rural Development, No 12, pp 15-21, 2018 [40] Vietnam National University of Agriculture,
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG QUAN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG: LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN, TỔNG QUAN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG: LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN

Hình ảnh liên quan

3.2. Tình hình thực hiện KTMT tại Việt Nam - TỔNG QUAN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG:  LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN

3.2..

Tình hình thực hiện KTMT tại Việt Nam Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan