0

bài Một số thể loại văn học - Kịch - Nghị luận | Lớp 11, Ngữ văn - Ôn Luyện

15 15 0
  • bài Một số thể loại văn học - Kịch - Nghị luận | Lớp 11, Ngữ văn - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:42

- Là ngôn ngữ nhân vật kịch được thể hiện trực tiếp trong những lời thoại.. - Có 3 loại lời thoại : đối thoại , độc thoại , bàng thoại..[r] (1)(2)MỘT SỐ THỂ LOẠI VĂN HỌC: KỊCH , NGHỊ LUẬN I.KỊCH 1.Khái lược kịch a Khái niệm kịch b Đặc trưng kịch c Bố cục phân loại kịch 2 Yêu cầu đọc kịch văn học (3)MỘT SỐ THỂ LOẠI VĂN HỌC: KỊCH , NGHỊ LUẬN I.KỊCH 1 Khái lược kịch a Khái niệm kịch - Kịch loại hình nghệ thuật tổng hợp, có tham gia nhiều người thuộc nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau - Chỉ có kịch thuộc phạm vi văn học (4)MỘT SỐ THỂ LOẠI VĂN HỌC : KỊCH , NGHỊ LUẬN I.KỊCH 1.Khái lược kịch a Khái niệm kịch b Đặc trưng kịch * Xung đột kịch ( kịch tính) Xung đột kịch gì? - Khái niệm: Xung đột kịch vận động, phát triển ngày gay gắt, liệt, căng thẳng đòi hỏi phải giải cách hay cách khác. (5)MỘT SỐ THỂ LOẠI VĂN HỌC : KỊCH , NGHỊ LUẬN I.KỊCH 1.Khái lược kịch a Khái niệm kịch b Đặc trưng kịch - Đó tổ chức tình tiết , kiện , biến cố cốt truyện với trật tự logic , chặt chẽ , chủ yếu theo quy luật nhân quả. (6)I.KỊCH 1.Khái lược kịch a Khái niệm kịch b Đặc trưng kịch * Xung đột kịch * Hành động kịch * Nhân vật kịch - Nhân vật kịch chịu chi phối , ràng buộc chặt chẽ điều kiện luật lệ nghệ thuật sân khấu - Nhân vật kịch tập trung làm bật loại hình tính cách người - Nhân vật kịch thể tính cách lời thoại hành động,qua cho thấy chủ đề tác phẩm (7)MỘT SỐ THỂ LOẠI VĂN HỌC : KỊCH , NGHỊ LUẬN I.KỊCH 1.Khái lược kịch a Khái niệm kịch b Đặc trưng kịch * Xung đột kịch * Hành động kịch * Nhân vật kịch * Ngôn ngữ kịch Ngơn ngữ kịch có loại ? - Là ngôn ngữ nhân vật kịch thể trực tiếp lời thoại (8)ví dụ : a, Giu-li-et : Người , mà khuất đêm tối , chợt biết điều tơi ấp ủ lịng. Rô-mê-ô :Tôi xưng danh em nào.Nàng tiên yêu quý cuả , thù ghét tên tơi , kẻ thù em Nếu tay tơi đã viết tên , tơi xé nát ra. Lời đối thoại nhân vật với nhau b Giu-li-et : Ơi, ! Sao chàng lại Rô-mê-ô ? Chàng khước từ cha chàng từ chối dòng họ chàng ; khơng chàng hãy thề u em đi,và khơng cịn cháu nhà Ca-piu-lét nữa. Rơ-mê-ơ : nói riêng – Mình nghe thêm nữa,hay mình lên tiếng ? Lời độc thoại: nhân vật tự nói , với , chỉ mang tính ước lệ , sân khấu lời nói thầm nhân vật nói lên to c Tiếng vọng lên : Mầu ,thế nhà mày có mấy chị em ? Thị Mầu : Nhà tao có chín chị em , có tao … chín chắn thôi! Lời bàng thoại : Lời nhân vật nói riêng với khán giả ( Những tiếng đế , lời giao đãi mở đầu giới (9)MỘT SỐ THỂ LOẠI VĂN HỌC : KỊCH , NGHỊ LUẬN I.KỊCH 1.Khái lược kịch a Khái niệm kịch b Đặc trưng kịch * Xung đột kịch * Hành động kịch * Nhân vật kịch * Ngôn ngữ kịch - ngôn ngữ nhân vật kịch thể trực tiếp lời thoại - có loại lời thoại : đối thoại , độc thoại , bàng thoại (10)b Đặc trưng kịch c Bố cục phân loại kịch* Bố cục: Vở kịch Màn ( hồi ) kịch 1 Màn ( hồi ) 2 Màn ( hồi ) Lớp (cản h) kịch Lớp Lớp … Ví dụ : Vở kịch Vũ Như Tơ cuả Nguyễn Huy Tưởng có (11)I.KỊCH 1.Khái lược kịch a Khái niệm kịch b Đặc trưng kịch c Bố cục phân loại kịch *Bố cục: *Phân loại: - Căn vào tính truyền thống hay đại,có tác giả hay truyền miệng : kịch truyền thống dân gian ( chèo,tuồng,kịch rối,cải lương…),kịch cổ điển (trước kỉ XX),kịch đại (từ kỉ XX) Có nhiều cách phân loại khác - Căn vào tính chất cách giải xung đột kịch có : bi kịch (Rơ-mê-ơ Giu-li-et ),hài kịch ( Trưởng giả học làm sang),chính kịch ( Hồn Trương Ba da hàng thịt ) - Căn theo hình thức ngơn ngữ trình diễn : kịch nói ; kịch thơ ; kịch ca ; kịch múa ; kịch câm ; kịch rối ; kịch phim ; kịch truyền hình… - Ở Việt Nam,các loại hình kịch truyền thống có từ hàng (12)MỘT SỐ THỂ LOẠI VĂN HỌC : KỊCH , NGHỊ LUẬN I.KỊCH 1.Khái lược kịch 2.Yêu cầu đọc kịch văn học Các em gặp khó khăn q trình đọc – hiểu kịch bản văn học nhà trường ? (13)Yêu cầu đọc kịch văn học Đọc,tìm hiểu : tiểu dẫn, lời giới thiệu, chủ đề kịch, tóm tắt nội dung cốt truyện kịch, vị trí đoạn trích Đọc kĩ lời thoại để phát hiện : Hành động, nội tâm, tính cách nhân vật Kịch tính của tác phẩm Tính triết lí trong các lời thoại đặc biệt Phát hiện, phân tích xung đột kịch, tính chất bi, hài xung đột đó (14)Luyện tập,củng cố Phân tích xung đột kịch “ tình u thù hận” ( Rơ-mê-ơ Giu-li-et ) Trong tồn kịch : xung đột giữa hai dịng họ Mơng-ta-ghiu Ca-piu-lét dẫn đến hàng loạt hành động trả thù và chết Rơ-mê-ơ Giu-li-et. Trong đoạn trích “tình yêu thù hận” : xung đột tình yêu của người cản trở thù hận (15)Tiết học kết thúc
- Xem thêm -

Xem thêm: bài Một số thể loại văn học - Kịch - Nghị luận | Lớp 11, Ngữ văn - Ôn Luyện, bài Một số thể loại văn học - Kịch - Nghị luận | Lớp 11, Ngữ văn - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

- Kịch là một loại hình nghệ thuật tổng hợp, có sự tham gia của nhiều người thuộc nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau - bài Một số thể loại văn học - Kịch - Nghị luận | Lớp 11, Ngữ văn - Ôn Luyện

ch.

là một loại hình nghệ thuật tổng hợp, có sự tham gia của nhiều người thuộc nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Nhân vật kịch tập trung làm nổi bật một loại hình tính cách của con người - bài Một số thể loại văn học - Kịch - Nghị luận | Lớp 11, Ngữ văn - Ôn Luyện

h.

ân vật kịch tập trung làm nổi bật một loại hình tính cách của con người Xem tại trang 6 của tài liệu.
- Căn cứ theo hình thức ngôn ngữ trình diễn :kịch nó i; kịch thơ ; kịch ca ; kịch múa ; kịch câm ; kịch rối ; kịch phim ;  kịch truyền hình… - bài Một số thể loại văn học - Kịch - Nghị luận | Lớp 11, Ngữ văn - Ôn Luyện

n.

cứ theo hình thức ngôn ngữ trình diễn :kịch nó i; kịch thơ ; kịch ca ; kịch múa ; kịch câm ; kịch rối ; kịch phim ; kịch truyền hình… Xem tại trang 11 của tài liệu.