0

BÁO cáo THỰC tập tốt NGHIỆP NHÀ máy ĐÓNG tàu BẠCH ĐẰNG

33 14 0
  • BÁO cáo THỰC tập tốt NGHIỆP NHÀ máy ĐÓNG tàu BẠCH ĐẰNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:44

Đây là bài mẫu cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập tốt nghiệp tại nhà máy đóng tàu Bạch Đằng. Bài báo cáo này đã bao gồm đầy đủ các nội dung cần trình bày trong bài báo cáo. Tuy nhiên các giai đoạn thi công tàu thủy tại nhà máy có thay đổi nên các bạn tham khảo và làm một bài báo cáo mới cho mình. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP néi dung thùc tËp 1.Tìm hiểu hồ sơ thiết kế kỹ thuật: - Số l-ợng loại vẽ, tính - Nội dung tính, vẽ, đồ thị - Yêu cầu kĩ thuật vẽ thiết kế kĩ thuật bao gồm: + Bản vẽ tuyến hình, s-ờn thực + Bố trí chung bố trí thiết bị + Kết cấu + Mặt cắt ngang + Rải tôn vỏ, tôn boong, tôn sàn + Bản vẽ tách nút kết cấu + Bản vẽ kết cấu bánh lái sơ đồ hệ thống lái + Bản vẽ chong chãng + Cét ®Ìn, cét cÈu, cét kÐo + ThiÕt bị đóng mở nắp miệng hầm hàng + Kết cấu quy cách loại cửa, cầu thang, lan can + KÕt cÊu gi¸ xng cøu sinh + HƯ thèng thông hơi, thông gió buồng khoang - Bản tính: Tìm hiểu nội dung cách thể loại tính sau đây: + Thuyết minh chung + Các yếu tè tÝnh nỉi, thủ lùc + Dung tÝch khoang kÐt + Tính toán cân bằng, ổn định + Tính chọn thiết bị theo quy phạm + Thiết bị lái + Kiểm tra bền chong chóng + Tính toán kiểm tra bỊn chung vµ bỊn cơc bé cđa tµu + Bản tính hệ thống dằn tàu, thông hơi, thông gió + Bản tính thiết bị đóng mở nắp miệng hầm hàng II Tìm hiểu hồ sơ thiết kế công nghệ - Phân chia phân tổng đoạn - Khai triển tôn vỏ - Thảo đồ để hạ liệu chi tiết kÕt cÊu - Gia c«ng cơm chi tiÕt kÕt cÊu - Lắp ráp phân tổng đoạn - Lắp tổng thành - Quy trình hàn - Quy trình sơn - Quy trình thử kín n-ớc thử áp lực khoang két - Quy trình hạ thuỷ - Quy trình nội dung thử nghiêng lệch - Quy trình nội dung thử tàu - Các giai đoạn thử - Hồ sơ bàn giao tàu Page BO CO THC TP TT NGHIP - Hồ sơ hoàn công Tính toán giá thành - Nội dung tính toán chi phí vật t- chính, phụ, l-ợng, vật t- công nghệ - Tính toán chi phí nhân công - Lập bảng tổng hợp giá thành đóng sửa chữa Xây dựng kế hoạch sửa chữa tàu - Các loại sửa chữa - Định mức kĩ thuật - Định mức nhân công - Định mức vật t- l-ợng - Kế hoạch sửa chữa tàu Page BO CO THC TP TT NGHIP I Giới thiệu công ty đóng tàu Bạch Đằng: 1-1.Vị trí địa lý: + Công ty đóng tàu Bạch Đằng nằm bên bờ sông Cấm, gần trung tâm thành phố Hải Phòng có diện tích rộng 30 + Độ sâu luồng 10.4 m, chiều rộng luồng: 350 m + Khoảng cách từ nhà máy tới Cảng Hải Phòng gần, chiều rộng chiều sâu vùng n-ớc dẫn tàu vào nhà máy thuận tiện + Công ty nằm gần khu công nghiệp, giao thông thuận tiện nên thuận lợi cho sản xuất + Diện tích phân x-ởng rộng, thoáng mát, khả vào x-ởng dễ dàng 1-2 Lực l-ợng cán kĩ thuật, công nhân: Công ty có khoảng 1772 cán bộ, công nhân, có khoảng 240 cán quản lý, kỹ s- trung học, 70 công nhân bậc cao, phần lớn đ-ợc đào tạo Trung Quốc, Liên Xô (tr-ớc đây), Ba Lan 1-3 Khả đóng t-ơng lai: * Đóng ph-ơng tiện thuỷ: - Đến Công ty đà đảm nhiệm đóng tàu hàng đến 22.500 tấn, tàu dầu, tàu chở khí hoá lỏng, tàu khách cao cấp tới 200 chỗ ngồi - Các loại tàu kéo đẩy, tàu container, sà lan biển đến 6000 DWT loại tàu công trình có công suất tới 6000 HP - Tàu khách ven biển, ụ nỉi 10000 tÊn, cÇn cÈu nỉi cã søc cÈu tõ 600-1000 Từ năm 2000 đến với quan tâm đầu t- nhà n-ớc, với phát triĨn cđa kinh tÕ, khoa häc kÜ tht vµ nhÊt lực cán kĩ thuật ngày đ-ợc nâng cao nên khả đóng loại tàu nhà máy ngày lớn đa dạng * Sửa chữa: Các loại tàu hàng có trọng tải đến 8000 DWT tàu công trình có công suất tới 3000 HP 1-4 Sơ đồ bố trí, xếp phân x-ởng đóng tàu công ty (h×nh 1) Page BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIP Kho chứa gỗ 2.Trạm điều hành X-ởng phun c¸t Kho vËt liƯu Kho chøa c¸t Phân x-ởng trang trí Sàn phóng Ph©n x-ëng vá Ph©n x-ëng trang trÝ 10 BÃi chứa tôn 11 Tổ lắp ráp 12 Phân x-ởng triền đà giới cẩu tải 13 Triền đà 14 Kho oxy đất đèn 15 Khu sinh hoạt thể dục Cầu Xi Măng Sông Hạ Lý Sông Cấm Phân x-ởng hàn 11 Phao chắn sóng 12 Phân x-ởng gò ép tôn Phòng TN Lý Hóa phòng ban Phân x-ởng điện Phân x-ởng ô xy kho thiết bị Phân x-ởng vỏ Phân x-ởng rèn Phân x-ởng rèn Phân x-ởng đúc Phân x-ởng điện tàu Phân x-ởng máy Phân x-ởng đ-ờng ống Phân x-ởng đúc Phân x-ởng đúc Khu Phòng ban Nhà gủi xe Bệnh viện Trạm điện P BV Đuờng Bặch Đằng 10 13 Cầu Phao 14 Phòng ban Đà tr-ợt xe goòng Kho chứa thiết bị máy móc 15 Bệ lắp ráp Phòng hành Hội tr-ờng Phân x-ởng điện Tr-ờng dạy công nhân Lối Vào Phân x-ởng vỏ Phân x-ởng vỏ Hình Sơ đồ Công ty đóng tàu Bạch Đằng 1-5 Hệ thống quản lý sản xuất Công ty: hình Page BO CO THC TP TT NGHIP giám đốc phó giám đốc kĩ thuật phó giám đốc sản xuất Phòng điều độ sản xuất phó giám đốc thiết bị-công nghệ phó giám đốc nội PX Vỏ Phòng TB-ĐL PX Vỏ Phòng Dự PX Vỏ PX Động Lực Phòng Tài Vụ PX Vỏ PX ôxy Phòng Vật T- án Phòng KH-KD Phòng TCCB-LĐ Đội Công Trình PX Đúc PX Rèn PX Máy PX Phòng KCS ống PX §iƯn PX Méc Phßng HC-QT Phßng QLCT Phßng KÜ Tht Phòng Bảo Vệ Phòng Y Tế PX Trang Trí PX Trang Trí PX Triền Đà 1-6 Các phân x-ởng quan trọng Công ty: ã Phân x-ởng vỏ 1: Có diện tích 130.000 m2, trần bố trí cÈu tÊn, cÈu 15 tÊn, cÈu 50 Các thiết bị phân x-ởng có máy cắt CNC, máy cắt PLASMA, nhiều khung dàn làm bệ khuôn chắn thi công chi tiết thi công phân đoạn ã Phân x-ởng vỏ 2: Có diện tích khoảng 120.000 m2 Trên trần bố trí cần trục 3.2 T treo phía dùng để nâng hạ di chuyển chi tiết có trọng l-ợng lớn Các thiết bị gồm máy ép thuỷ lực 500 T/ cm2, máy lốc tôn 42 MM, máy cắt, máy uốn nguội ã Phân x-ởng vỏ 3: Nhiệm vụ phân x-ởng hạ liệu, gia công chi tiết kết cấu tàu sản phẩm khác tạo phôi cho công đoạn khác ã Phân x-ởng automatic weldinghop Hàn tự động chi tiết với phục vụ cho việc đóng tàu ã Phân x-ởng vỏ lắp ráp: Nhiệm vụ phân x-ởng đấu lắp chi tiết phân đoạn từ phân x-ởng vỏ gia công thành phân đoạn tổng đoạn hoàn chỉnh Các trang thiết bị Page BO CO THC TP TT NGHIP gồm: Khung dàn bệ khuôn, 04 cẩu trục ( 120 T, 80 T, 50 T), nhiều cẩu xe phục vụ công việc vận chuyển chi tiết từ phân x-ởng Ngoài phân x-ởng có nhiều máy hàn xoay chiều IXH - 230, máy hàn chiều có khí CO2 bảo vệ, máy hàn bán tự động ESAB (Thụy Điển), trang thiết bị kiểm tra ã Phân x-ởng triền đà giới cẩu tải: Nhiệm vụ phân x-ởng đấu tổng đoạn thành tàu hạ thủy Các trang thiết bị gồm: cẩu lớn phục vụ việc đấu tổng đoạn, trang thiết bị kiểm tra độ xác nh- máy siêu âm, máy ngắm quang học, máy thử kín n-ớc đ-ờng hàn Còn có nhiều máy hàn máy biến để bên triền đà, thiết bị hạ thủy: máng tr-ợt, tời kéo, ã Phân x-ởng lắp ráp máy: Lắp ráp thiết bị máy móc cho tàu ã Phân x-ởng điện: Sửa chữa, lắp ráp, bảo quản trang thiết bị động điện nhà máy nh- lắp đặt thiết bị điện tàu ã Phân x-ởng phun cát: Làm tôn, cấu, vỏ tàu ã Phân x-ởng mộc trang trí: Bố trí thiết bị gia công đồ nội thất: máy phay gỗ, máy bào, máy khoan gỗ, thiết bị làm sơn ã Khu vực cầu tàu: Cầu tàu với diện tích 90x11m có nhiệm vụ phục vụ công việc lắp trang thiết bị sau đà hạ thủy bố trí cẩu 15 T T phục vụ công việc chuyển thiết bị 1-7 Trang thiết bị hạ thuỷ: * Triền ®µ: KÝch th-íc cđa triỊn: + Dµi 160 m + Réng 30 m + §é dèc: 1/19 + Cã đ-ờng tr-ợt cách m Mỗi đ-ờng tr-ợt rộng cỡ m đ-ợc làm bê tông cốt thép, gỗ + Hai bên triền chiÕc cÈu 25 tÊn, 80 tÊn, 120 tÊn ®Ĩ phục vụ cho công việc vận chuyển đấu đà * Triền đà bán ụ: Kích th-ớc triền bán ô: + Dµi 148 m + Réng 34 m + Độ dốc: 1/19 + Có đ-ờng tr-ợt cách 10 m Mỗi đ-ờng tr-ợt rộng 1.2 m làm bê tông cốt thép, bên gỗ + Cửa triền đà phao kín n-ớc (chiều chìm trung bình m) ngăn không cho n-ớc vào triền Cạnh nhà bơm n-ớc phục vụ công việc làm khô triền Page BO CO THC TP TT NGHIP * ụ nổi: Đây ụ chữ U, hai bên thành ụ rộng m, đặt cẩu: 5T phục vụ cho việc vận chuyển thiết bị, vật liệu sữa chữa Trên thành ụ có hệ thống cọc bích, hệ thống thông gió, bên thành ụ chứa cầu thang lên, phòng vận hành hệ thống ụ, Để ụ di chuyển đ-ợc ng-ời ta dïng tµu kÐo 600 Cv - KÝch th-íc chÝnh cđa ơ: + ChiỊu dµi : 130 m + Chiều rộng bên lòng ụ : 23 m + Chiều cao phao đáy : 4m + Chiều cao phao thành : 13 m + Sức nâng ụ :8000T - Khả ụ: Với trọng l-ợng 4200T ụ có khả sửa chữa tàu có trọng l-ợng 8000 T Ngoài ụ có khả dùng để đóng hạ thủy tàu nhỏ 1-8 Chức nhiêm vụ phòng kỹ thuật công nghệ nhà máy: - Chức năng: Tham m-u cho giám đốc quản lí kĩ thuật sản phẩm nhà máy - Nhiệm vụ: + Lập quy trình công nghệ phóng dạng, thiết kế kĩ thuật, thiết kế công nghệ, thiết kế hoàn công phục vụ cho trình thi công trình thử tính kĩ thuật trình công nghệ cho việc sử lí lỗi sai kĩ thuật + Xây dựng định mức kinh tế kĩ thuật + Nghiên cứu đề xuất phổ biến tiến khoa học kĩ thuật, công nghệ thi công tiên tiến, sáng kiến cải tiến kĩ thuật nhằm nâng cao suất lao động, cải tiến chất l-ợng phẩm + Nghiên cứu, đề xuất nội dung giáo trình đào tạo nâng cao tay nghề cho cán công nhân viên nhà máy + Đảm bảo tr-ớc tr-ởng ban cải tiến chất l-ợng, tr-ớc đại diện lÃnh đạo chất l-ợng việc triển khai áp dụng hệ thống quản lí chất l-ợng ISO 9001:2000 1-9 Chức nhiệm vụ phòng KCS: - Tổ chức thực công tác kiểm tra thi công ph-ơng tiện - Giám sát kiểm tra hoàn thành hợp đồng khách hàng - Đảm bảo tr-ớc tr-ởng ban cải tiến chất l-ợng, tr-ớc đại diện lÃnh đạo chất l-ợng việc triển khai áp dụng hệ thốngquản lí chất l-ợng ISO 9001 : 2000 II Tìm hiẻu hồ sơ thiết kế kỹ thuât: Hồ sơ kỹ thuật đóng gồm vẽ thiết kế, vẽ công nghệ Hồ sơ kỹ thuật quy trình công nghệ lắp ráp hàn tàu 22500T lập dựa tài liệu sau: Page BO CO THC TP TỐT NGHIỆP  ThuyÕt minh chung  Tiªu chuÈn chÊt l-ợng đóng tàu - Phần Vỏ JSQS 1985 Tiêu chuẩn chất l-ợng đóng sửa chữa tàu tổ chức Các hiệp hội đăng kiểm quốc tế - IACS Bảng hàn kết cấu thân tàu Từ vẽ tuyến hình ta phóng dạng sàn phóng với tỷ lệ 1:1 Từ vẽ công nghệ ta đ-a b-ớc thi công Chọn ph-ơng án thi công: vào điều kiện cụ thể nhà máy nh- sức nâng cần cẩu, trình độ tay nghề công nhân, cán kỹ thuật, mặt nhà x-ởng, thiết bị nhà x-ởng - Biên chuyển b-ớc công nghệ gồm: + Biên kiểm tra phóng dạng + Biên kiểm tra bệ lắp ráp + Biên kiểm tra vật liệu + Biên kiểm tra gia c-ờng chi tiết + Biên kiểm tra lắp ráp chi tiết + Biên kiểm tra lắp ráp phân đoạn + Biên kiểm tra lắp ráp tổng đoạn + Biên kiểm tra đ-ờng hàn mắt th-ờng (kích th-ớc, bề mặt), kín khí kín n-ớc, kiểm tra không phá huỷ (siêu âm, chụp phim) + Biên kiểm tra tổng thể tàu + Biên kiểm tra gia công bánh lái, chân vịt, bệ máy, két + Biên kiểm tra tr-ớc hạ thuỷ + Biên hạ thuỷ + Biên kiểm tra nghiêng lệch tàu + Biên nghiệm thu xuất x-ởng (thử máy bến, đ-ờng dài) Tìm hiểu vẽ kỹ thuật tàu hàng 22500 T đóng Công ty đóng tàu Bạch Đằng: Các vẽ cần tìm hiểu: - Bản vẽ tuyến hình - Bản vẽ bố trí chung - Bản vẽ kết cấu - Bản vẽ mặt cắt ngang - Bản vẽ rải tôn 2-1.Bản vẽ tuyến hình: Các kÝch th-íc chÝnh cđa tµu: - ChiỊu dµi lín nhÊt Lmax = 152.5 m - Chiều dài hai đ-ờng vuông góc Lpp = 143 m - Chiều rộng tàu B = 26 m - ChiỊu cao m¹n H = 12.9 m - Chiều chìm tàu T = 9.5 m Page BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Träng tải DW = 22500 T - Loại hàng chuyên chở: Ngũ cốc rời, than, phân, quặng, sắt cuộn, số loại sắt khác - L-ợng hàng đáy đôi khoang hàng : 13 T/m2 - L-ợng hàng boong chính: 3.7 T/m2 - Tàu có 10 khoảng s-ờn lý thuyết, khoảng cách chúng là: 14300 mm - Trọng tải tàu tổng l-ợng hàng hóa tàu chở: + Trọng tải tàu l-ợng chiếm n-ớc chở l-ợng hàng đà định: 22500 M.T + Tổng trọng l-ợng hàng hóa (trọng l-ợng quốc tế): 12560T - Mũi lê đ-ợc thiết kế mũi tàu, phía d-ới đ-ờng n-ớc nhằm giảm sức cản sóng Theo giảm đ-ợc sức cản chung tàu - Chiều cao boong trị số đặc tr-ng + Chiều cao boong (ở tâm): Từ boong đến boong th-ợng tầng mũi (ở đ-ờng vuông góc mũi):2.90m (ở mút th-ợng tầng mũi phía lái):2.60m Từ boong đến boong th-ợng tầng lái (ở đ-ờng vuông góc lái): 2.90m (ở mút th-ợng tầng lái phía mũi): 2.60m Từ boong th-ợng tầng lái đến boong A: 2.70m Từ boong A ®Õn boong B: 2.70m Tõ boong B ®Õn boong lầu lái: 2.70m Từ boong lầu lái đến boong la bàn: 2.50m Nhà tời số 1,2,3,4 - Khoảng s-ờn thực vùng mũi, đuôi: a = 600 mm - Khoảng s-ờn thực vùng thân ống: a =750 mm 2-2 Bản vẽ bố trí chung: Số l-ợng: vẽ.Đặc điểm chính: - ChiỊu dµi lín nhÊt Lmax = 152.5 m - Chiều dài hai đ-ờng vuông góc Lpp = 143 m - ChiỊu réng tµu B = 26 m - Chiều cao mạn H = 12.9 m - Chiều chìm tàu T = 9.5 m - Trọng tải DW = 22500 T - M¸y chÝnh AKASAKA – MITSUBISHI 7UEC33LS II có thông số sau: + Công suất : N e = 8400 PS + Vßng quay : n = 158 RPM - Vùng hoạt động : Biển không hạn chế (OCEAN GOING) - Số l-ợng thuyền viên Phần boong Phần máy Phần th-ợng tầng Thuyền tr-ởng Máy tr-ởng Thợ điện Page BO CO THC TP TT NGHIP Đại phó :1 Máy : Phó : M¸y : Phã : M¸y : Tỉng sè sÜ quan ng-ời Thủy thủ tr-ởng: Thợ máy : Bếp tr-ëng : Thđy thđ cã b»ng : Thỵ m¸y : Phơc vơ: Thđy thđ : ChÊm dÇu: Tỉng 7  Tỉng sè thuyền viên : 17 ng-ời Dự trữ (Điện) :1 Sĩ quan dự trữ (hạng ) : Thuyền viên dự trữ : Tổng thuyền viên: 30 ng-ời 2-2.1.Phân khoang theo chiỊu dµi tµu - Toµn bé tµu bao gồm vách ngang kín n-ớc vị trí s-ờn: 10, 35, 66, 98, 130, 157, 180 Sơ đồ phân khoang theo chiều dài tàu nh- sau: TT Tên hạng mục Khoang đuôi Khoang máy Khoang hàng Khoang hàng Khoang hµng Khoang hµng Khoang hµng Khoang mịi Sè l-ỵng 1 1 1 1 VÞ trÝ S-ên  s-ên10 S-ên10  s-ên35 S-ên 35  s-ên 66 S-ên 66  s-ên 98 S-ên 98  s-ên 130 S-ên 130  s-ên 157 S-ên 157  s-ên 180 S-ên 180  s-ên 195 Tên hạng mục Két dằn đuôi Két n-ớc Két dằn Két dầu Két cách ly Két dầu DO Két dầu lắng Két dằn Két dằn Két dằn Két dằn Sè l-ỵng 2 2 2 2 2 VÞ trÝ S-ên  s-ên 10 S-ên  s-ên 10 S-ên 10  s-ên 15 S-ên 15  s-ên 19 S-ên 19  s-ên 21 S-ên 21  s-ên 33 S-ên 21  s-ên 33 S-ên 33  s-ên 66 S-ên 66  s-ên 98 S-ên 98  s-ên 130 S-ên 130  s-ên 157 - Bè trÝ kÐt: TT 10 11 Page 10 BÁO CÁO THC TP TT NGHIP - Hạ liệu, cắt hình dáng tờ tôn mo hông G6, F6 - Làm mép tôn nh- hình 6a Kéo sát vào Hàn đính phía d-ới - Hàn thức máy hàn tự động mặt Mặt sau dũi mài cạnh đ-ờng hàn - Tr-ớc hàn có mồi hồ đầu Trình tự hàn nh- hình vẽ H6 - Sau hàn xong nắn biến dạng - Lấy dấu đ-ờng kiểm tra để đ-a lên máy lốc, lốc theo d-ỡng sàn phóng dạng - Báo KCS nghiệm thu: Hình dáng, kích th-ớc, l-ợng d- Độ cong theo d-ỡng g/ Hoàn chỉnh sau gia công Khoét lỗ kết cấu - Thép hình: nắn thẳng, mài nhẵn cạnh sắc lỗ đột Sơn lót (kể chống) - Đà ngang, đà dọc: gia công xác lỗ thông hơi, thoát n-ớc, lỗ ng-ời chui, lỗ ống Mài nhẵn cạnh sắc Nắn phẳng Sơn lót (kể thép lập gia c-ờng, mà bẻ mép, mà hông ) h/ Sau gia công xong phần chi tiết kết cấu, báo KCS kiểm tra Yêu cầu: - Sai số cho phép kích th-ớc chiều rộng b chiều cao h đoạn đà ngang sống dọc: 1mm - Dung sai lỗ khoét: + Khoảng cách tâm lỗ đến mép chi tiết 1mm + Chu vi lỗ đột so với d-ỡng 1mm + Lỗ thoát n-ớc, thông 1mm Page 19 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP + Chu vi lỗ khoét cắt so với d-ỡng 2mm - Độ cong thành: mm/m 3-3.2 Chế tạo bệ khuôn - Các phân đoạn đáy từ B4 B16 đ-ợc lắp úp bệ khuôn phẳng chế tạo theo mặt phẳng tôn đáy - Sau chế tạo xong bệ khuôn báo KCS nghiệm thu theo nội dung sau: + Độ thăng ngang dọc mặt phẳng bệ khuôn + Sai lệch cấu đ-ờng dấu + Độ l-ợn sóng bề mặt giá đỡ ngang, dọc: + Bệ khuôn liên kết vững với bệ hàn + Diện tích bệ khuôn đảm bảo diện tích thao tác: (13.5mx12m)x2 3-3.3 Lắp ráp hàn tôn đáy 3-3.3.1.Lắp ráp tôn đáy (H8) - Cẩu tờ tôn 8A (tờ tôn tâm) đặt vào vị trí bệ khuôn Điều chỉnh đ-ờng tâm bệ khuôn trùng với đ-ờng tâm tờ tôn 8A, đ-ờng kiểm tra, kéo sát xuống bệ khuôn, cố định mà gìm Quy cách: 150x50 - Cẩu tờ tôn 8B lên bệ khuôn, kéo sát vào tờ 8A Cẩu tờ 8C lên bệ khuôn, đặt đối xứng với tờ 8B qua tờ 8A Cố định mà gìm, mà l-ợc, hàn đính theo qui cách đà nêu Mỗi giá ngang bố trí 03 mà gìm - Cẩu tờ tôn 8D, 8E lên bệ khuôn Các b-ớc thực t-ơng tự nh- tờ 8B - Báo KCS nghiệm thu tôn đáy trong.Nội dung nghiệm thu: + Độ sai lệch mép tôn mm + Độ lôì lõm khoảng cách s-ờn mm + Khe hở tôn nối tiếp mm Sơ đồ lắp ráp hàn tôn đáy (H8) Page 20 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 3-3.3.2 Hàn tôn đáy Tr-ớc hàn phải làm vệ sinh mối hàn nh- hình H.2a Các mép hàn mài nhẵn có ánh kim hai phía đ-ờng hàn 20 mm - Dùng máy hàn tự động hàn từ hai đầu (H8) Thứ tự hàn nh- hình vẽ - Sau hàn xong báo KCS kiểm tra sơ hình dáng, kích th-ớc đ-ờng hàn Sửa lại đ-ờng hàn có hình dáng kích th-ớc ch-a đạt 3-3.3.3.Dựng đ-ờng kết cấu lên tôn đáy theo đ-ờng lí thyết Chọn đ-ờng kiĨm tra trïng víi s-ên 78 (H9) Dïng d©y phÊn kẻ đ-ờng kết cấu lên tôn đáy theo trình tự sau: - Dựng đ-ờng dọc tâm phân đoạn - Dựng đ-ờng s-ờn kiểm nghiệm Sn 78# vuông góc với đ-ờng dọc tâm - Lấy đ-ờng làm chuẩn dựng đ-ờng kết cấu khác nh- hình vẽ H9 Lấy dấu chiều dày, chiều quay kết cấu so với đ-ờng lí thuyết - Sau dùng xong b¸o KCS kiĨm tra.Néi dung kiĨm tra: + Độ sai lệch khoảng cách hai kết cấu: mm + Độ không vuông góc kết cấu kết cấu đo theo đ-ờng chéo: mm 3-3.3.4.Lắp kết cấu lên tôn đáy - Lắp ráp nẹp dọc lên tôn đáy từ hai đầu Điều chỉnh kéo sát hàn đính - Cẩu lắp sống vào tôn đáy Điều chỉnh độ thẳng góc đ-ờng tâm Cố định hàn ®Ýnh - CÈu l¾p sèng däc phơ #4, #10, #14 vào vị trí Điều chỉnh cố định, hàn đính vào tôn đáy Page 21 BO CO THC TP TT NGHIP - Lắp mà gia c-ờng sống c¸c Sn 76+375, Sn 78+375, Sn 82+375, Sn 85+375, Sn 88+375 vào vị trí Điều chỉnh, cố định hàn đính vào tôn đáy - Cẩu lắp đà ngang vào vị trí hàn đính - Lắp mà hông bên vào vị trí Điều chỉnh, cố định hàn đính vào tôn đáy - Lắp nẹp dọc đáy #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #11, #12, #13 mảng đáy phần phẳng tôn hông Điều chỉnh, cố định hàn đính vào kết cấu theo đ-ờng lí thuyết - Lắp nẹp đứng chống vào vị trí Điều chỉnh, cố định hàn đính vào kết cấu 3-3.4 Lắp ráp hàn tôn đáy 3-3.4.1.Lắp ráp tôn đáy Tôn đáy đ-ợc gia công lắp ráp thành mảng bao gồm: - Mảng 1: gồm tờ A8, B8, C8 - Mảng 2: gồm tờ D8, E8, F8 - Mảng 3: gồm tờ A8, B8, C8 - Mảng 4: gồm c¸c tê D8, E8, F8 C¸c b-íc thùc hiƯn thø tự nh- sau: - Cẩu tờ tôn B8 lên bệ, kéo sát xuống bệ khuôn cố định mà l-ợc - Cẩu tờ tôn A8, C8 lên bệ, kéo sát vào tờ A8, cố định mà l-ợc hàn đính Hoàn thành mảng - Thực lắp ráp hàn đính mảng 2, 3, t-ơng tự nh- mảng - Lắp nẹp dọc vào mảng theo đ-ờng lí thuyết - Báo KCS kiểm tra nghiệm thu sau hoàn thành.Nội dung nghiệm thu: + Độ sai lệch mép tôn mm + Độ lôì lõm khoảng cách s-ờn mm + Khe hở tôn nối tiếp mm 3-3.4.2.Hàn tôn đáy - Tr-ớc hàn phải làm vệ sinh mối hàn nh- hình H.2a Các mép hàn mài nhẵn có ánh kim hai phía đ-ờng hàn 20 mm - Dùng máy hàn tự động hàn từ hai đầu (H9a) Thứ tự hàn nh- hình vẽ - Sau hàn xong báo KCS kiểm tra sơ hình dáng, kích th-ớc đ-ờng hàn Sửa lại đ-ờng hàn có hình dáng kích th-ớc ch-a đạt Sơ đồ lắp ráp hàn tôn đáy - mảng (Các mảng 2, , t-¬ng tù) H10) Page 22 BÁO CÁO THỰC TP TT NGHIP 3-3.4.3.Kẻ đ-ờng kết cấu lên tôn đáy (H9b) - Dùng dây phấn kẻ đ-ờng kết cấu lên tôn đáy lắp nẹp dọc - Sau kẻ xong báo KCS kiểm tra.Nội dung kiểm tra: + Độ sai lệch khoảng cách hai kết cấu: mm + Độ không vuông góc kết cấu kết cấu đo theo đ-ờng chéo: mm 3-3.4.4.Lắp kết cấu lên tôn đáy - Lắp ráp cấu lên mảng tôn đáy Lắp ráp từ hai đầu Điều chỉnh kéo sát hàn đính - Cẩu lắp mảng tôn đáy hoàn chỉnh vào phân đoạn t-ơng ứng Tờ tôn K đ-ợc lắp sau tổ hợp xong phân đoạn *Nội dung nghiệm thu phần lắp ráp: - Khe hở hai tờ tôn ®èi tiÕp nhau: ≤ G ≤ 0.8 (Hµn tù động) G 3.5 (Hàn tay) - Độ sai lệch hai đầu tôn: a 0.15t – max ≤ mm (t - chiỊu dµy tÊm mỏng) - Độ sai lệch kết cấu mép lỗ khoét: G - Độ cong chống: +4 mm - Độ lồi lõm hai s-ờn: +4 mm - Độ vặn vỏ đỗ méo mó: 10 mm (Đo mặt đà ngang khỏe nẹp dọc) - Độ cong vênh đo theo đ-ờng chÐo:  mm chiỊu dµi l ≤ 1000 2l mm chiỊu dµi l > 1000 1000 - Độ sai lệch vị trí chi tiết kết cấu d-ới: t2 (t2 chiều dày cÊu  + máng) 3-3.5 Hµn Sau nghiệm thu xong phần lắp ráp cho tiến hành hàn phân đoạn đáy theo trình tự sau: - Hàn kÕt cÊu víi kÕt cÊu - Hµn kÕt cÊu víi tôn vỏ - Hàn tôn vỏ với tôn vỏ Sơ ®å hµn kÕt cÊu víi kÕt cÊu vµ kÕt cÊu với tôn đáy ngoài: (H9b) Yêu cầu: từ đến thợ hàn, hàn từ đầu bên, hàn theo qui trình hàn chống biến dạng o A,B,C,D : Thợ hàn o 1,2,3,4 : Thứ tù hµn - Hµn nèi kÕt cÊu víi kÕt cÊu Hàn kết cấu với tôn vỏ - Hàn tôn vỏ với tôn vỏ Làm đ-ờng hàn tay mặt o Cẩu lật phân đoạn B8-P, B8-S, B8-C (H11) Page 23 BÁO CÁO THỰC TẬP TT NGHIP - Dũi mài đ-ờng hàn theo qui phạm - Hàn tự động theo qui trình - Lấy dấu ĐNKT = 1000 s-ờn KN 78# tôn vỏ - Lấy dấu đ-ờng tâm tôn đáy tôn đáy đầu tổng đoạn tr-ớc cẩu lật o Báo nghiệm thu phần hàn nghiệm thu hoàn công tổng đoạn B8-C/P/S o Nội dung nghiệm thu theo tiêu chuẩn đóng sửa chữa tàu o Các đ-ờng sở để kiểm tra lắp ráp theo hình vẽ H9, H10, H11 * Nội dung kiểm tra: - Phần hàn: + Kiểm tra đ-ờng hàn mắt cấu bên + Kiểm tra máy siêu âm đ-ờng hàn tôn vỏ ngoài, tôn đáy + Các mối hàn theo vẽ phân đoạn bảng hàn kết cấu H-27/HSTC - Kiểm tra hoàn công phân đoạn: + Dung sai chiều dài phân đoạn: + Dung sai chiều rộng phân đoạn: 2.5 + Dung sai chiều cao phân đoạn: 2.5 + Lấy dấu đ-ờng kiểm nghiệm phân đoạn đáy nh- hình H9 H10 * KiĨm tra vµ xư lÝ khut tËt hµn: Hàn phân đoạn, tổng đoạn hay tổng thành theo bảng hàn TCVN 6529-2A1997 - Yêu cầu chất l-ợng: Đảm bảo mối hàn theo đặc tính + Kiểm tra tia Rơn ghen (X quang): Không có vết nứt + Kiểm tra siêu âm: ` Không có vết nứt ` Khuyết tật cục H
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo THỰC tập tốt NGHIỆP NHÀ máy ĐÓNG tàu BẠCH ĐẰNG, BÁO cáo THỰC tập tốt NGHIỆP NHÀ máy ĐÓNG tàu BẠCH ĐẰNG

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Sơ đồ Công ty đóng tàu Bạch Đằng. - BÁO cáo THỰC tập tốt NGHIỆP NHÀ máy ĐÓNG tàu BẠCH ĐẰNG

Hình 1..

Sơ đồ Công ty đóng tàu Bạch Đằng Xem tại trang 4 của tài liệu.
- Báo KCS nghiệm thu theo kích th-ớc và dung sai nêu trên hình 1b và thảo đồ. - BÁO cáo THỰC tập tốt NGHIỆP NHÀ máy ĐÓNG tàu BẠCH ĐẰNG

o.

KCS nghiệm thu theo kích th-ớc và dung sai nêu trên hình 1b và thảo đồ Xem tại trang 16 của tài liệu.
-Hàn chính thức nẹp theo sơ đồ nh- hình 1. - Nắn biến dạng sau khi hàn (nếu có).  - BÁO cáo THỰC tập tốt NGHIỆP NHÀ máy ĐÓNG tàu BẠCH ĐẰNG

n.

chính thức nẹp theo sơ đồ nh- hình 1. - Nắn biến dạng sau khi hàn (nếu có). Xem tại trang 16 của tài liệu.
 Báo KCS nghiệm thu theo các kích th-ớc và dung sai trong hình vẽ H2 và theo thảo đồ - BÁO cáo THỰC tập tốt NGHIỆP NHÀ máy ĐÓNG tàu BẠCH ĐẰNG

o.

KCS nghiệm thu theo các kích th-ớc và dung sai trong hình vẽ H2 và theo thảo đồ Xem tại trang 17 của tài liệu.
 Thứ tự hàn nh- hình 2 (H2) - BÁO cáo THỰC tập tốt NGHIỆP NHÀ máy ĐÓNG tàu BẠCH ĐẰNG

h.

ứ tự hàn nh- hình 2 (H2) Xem tại trang 17 của tài liệu.
d/ Gia công dầm dọc đáy trên và đáy d-ới (Hình H4-1, H4-2) - BÁO cáo THỰC tập tốt NGHIỆP NHÀ máy ĐÓNG tàu BẠCH ĐẰNG

d.

Gia công dầm dọc đáy trên và đáy d-ới (Hình H4-1, H4-2) Xem tại trang 18 của tài liệu.
- Hạ liệu, lấy dấu, cắt hơi ra hình dáng sống chính. - Kẻ các đ-ờng kết cấu lên sống chính bằng dây phấn - BÁO cáo THỰC tập tốt NGHIỆP NHÀ máy ĐÓNG tàu BẠCH ĐẰNG

li.

ệu, lấy dấu, cắt hơi ra hình dáng sống chính. - Kẻ các đ-ờng kết cấu lên sống chính bằng dây phấn Xem tại trang 18 của tài liệu.
- Hạ liệu, cắt hơi ra hình dáng 2 tờ tôn mo hông G6, F6 - BÁO cáo THỰC tập tốt NGHIỆP NHÀ máy ĐÓNG tàu BẠCH ĐẰNG

li.

ệu, cắt hơi ra hình dáng 2 tờ tôn mo hông G6, F6 Xem tại trang 19 của tài liệu.
- Làm sạch mép tôn nh- hình 6a. Kéo sát vào nhau. Hàn đính phía d-ới. - BÁO cáo THỰC tập tốt NGHIỆP NHÀ máy ĐÓNG tàu BẠCH ĐẰNG

m.

sạch mép tôn nh- hình 6a. Kéo sát vào nhau. Hàn đính phía d-ới Xem tại trang 19 của tài liệu.
Tr-ớc khi hàn phải làm vệ sinh sạch sẽ các mối hàn nh- hình H.2a. Các mép hàn mài nhẵn có ánh kim về hai phía đ-ờng hàn 20 mm - BÁO cáo THỰC tập tốt NGHIỆP NHÀ máy ĐÓNG tàu BẠCH ĐẰNG

r.

ớc khi hàn phải làm vệ sinh sạch sẽ các mối hàn nh- hình H.2a. Các mép hàn mài nhẵn có ánh kim về hai phía đ-ờng hàn 20 mm Xem tại trang 21 của tài liệu.
o Các đ-ờng cơ sở để kiểm tra lắp ráp theo các hình vẽ H9, H10, H11. - BÁO cáo THỰC tập tốt NGHIỆP NHÀ máy ĐÓNG tàu BẠCH ĐẰNG

o.

Các đ-ờng cơ sở để kiểm tra lắp ráp theo các hình vẽ H9, H10, H11 Xem tại trang 24 của tài liệu.
đầu dây. Gia công bảng mới KT: 800x 800x - BÁO cáo THỰC tập tốt NGHIỆP NHÀ máy ĐÓNG tàu BẠCH ĐẰNG

u.

dây. Gia công bảng mới KT: 800x 800x Xem tại trang 33 của tài liệu.