0

Tình huống 3. Ghi nhớ chính sách số 2: Tài trợ cho vận tải công cộng tại Philadelphia

30 3 0
  • Tình huống 3. Ghi nhớ chính sách số 2: Tài trợ cho vận tải công cộng tại Philadelphia

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:20

Những người đề xuất lập luận rằng một loại thuế vận tải đặc biệt sẽ đặt dấu chấm hết cho các khoản thâm hụt không được tài trợ bằng cách cung cấp một khoản tiền địa phương không bị ràn[r] (1)Mary Lovely tác giả khác Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh nhóm cộng tác Tài Cơng kinh tế mở GGHHII NNHH CCHÍNNH H SÁCCHH SS 22:: T ÀII TTRR CCHHOO VVẬNN TTẢII CCÔNÔNGG CCỘNNGG TTẠII P PHIHILLAADEDELLPPHIHIAA11 “Tôi cần biết nơi tôi gặp rắc rối Khả tác động đến chi phí và dịch vụ quản lý phụ thuộc vào kiến thức nhà quản lý việc chi trả bao nhiêu tiền Ngay bây giờ, tiêu tiền cho tháng tới mà khơng có mục tiêu chi tiêu rõ ràng Chúng không lập kế hoạch trước Chúng muốn biết trước mức chi tiêu dành riêng cho việc để chúng lập kế hoạch cắt giảm dịch vụ áp dụng cách thức tiết kiệm khác hiệu Điều giải vấn đề lớn Nhưng cũng cần khoản tiền hợp lý để vận hành hệ thống.” David L Gunn, Tổng Giám đốc SEPTA, mùa hè năm 1980 GIỚI THIỆU Hệ thống vận tải Đông Nam Pennsylvania (SEPTA) tổ chức cơng ích khai thác hệ thống vận tải hành khách đô thị khu vực Pennsylvania thuộc vùng nội ô Philadelphia Từ bắt đầu vào hoạt động từ năm 1964, SEPTA trải qua nhiều khó khăn tài nghiêm trọng Chi phí hoạt động tăng lên lượng hành khách giảm xuống tạo gia tăng thâm hụt hoạt động doanh thu từ tiền vé khơng đủ bù đắp chi phí hoạt động Hội đồng quản trị SEPTA phải đối mặt với chiến đấu nhằm đáp ứng chi phí hệ thống Để bù đắp cho khoản thâm hụt hoạt động, SEPTA cần trợ cấp quyền Trợ cấp cung cấp Hội đồng Thành phố Pennsylvania, năm hạt lân cận tạo thành vùng Pennsylvania, quyền liên bang với mức độ ngày tăng Tuy nhiên, nhận trợ cấp vậy, phần nhỏ thâm hụt SEPTA không tài trợ hàng năm kể từ năm 1970 Quỹ dự trữ hệ thống, vốn thiết kế nhằm giúp cho việc quản lý tài dễ dàng hơn, sử dụng để bù đắp cho khoản thâm hụt không tài trợ bị cạn kiệt cách nghiêm trọng Ngồi ra, trợ cấp cung ứng từ nhiều quan có chu trình ngân sách khác SEPTA khơng biết nhận tiền năm bước vào năm tài khóa Sự thiếu vắng khả dự đốn trước gây khó khăn cho điều kiện tài vật chất SEPTA Những nhà quản lý thời kỳ liên tiếp trì hỗn việc bảo trì sửa chữa thiết yếu nỗ lực nhằm giảm bớt chi tiêu mà cắt giảm 1 Nghiên cứu Mary Lovely chuẩn bị giám sát Phó Giáo sư Helen F Ladd để sử dụng cho (2)Mary Lovely tác giả khác Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh nhóm cộng tác dịch vụ họ thấy khó mà lập kế hoạch thực cắt giảm dịch vụ cách hiệu Vào năm 1976, SEPTA hết tiền trước kết thúc năm tài khóa Các họp sau quan chức trị cấp cao làm nhẹ bớt tình hình ngắn hạn, không tạo giải pháp dài hạn cho khó khăn tài SEPTA Bây cuối mùa hè năm 1980 SPTA lần gặp phải khó khăn tài Nhiều người mong đợi Luật Vận tải Đô Thị Pennsylvania ban hành gần giúp dự đốn việc tài trợ đạo luật không đáp ứng hy vọng Hơn nữa, ngân sách hoạt động SEPTA năm 1981 giả định đề xuất tăng giá vé thêm 20 xu có hiệu lực kể từ ngày tháng Bảy năm 1980 Tuy nhiên, mức tăng thực tế 15 xu ngày có hiệu lực mức giá vé bị tịa án trì hỗn đến gần tháng sau Sự thiệt hại tạo từ việc giảm doanh thu tiền vé thấy trước cộng với khoản trợ giúp từ quyền liên bang thấp mong đợi khiến cho ông Tổng Giám đốc Gunn phải xem xét lại ngân sách hoạt động SEPTA năm 1981 Ông Gunn phải thừa nhận vấn đề tài cịn kéo dài qua khỏi năm tài khóa 1981 Những thay đổi cách mà SEPTA tài trợ cần thiết Hệ thống cần có thêm doanh thu để khắc phục xuống cấp nghiêm trọng dịch vụ mà điều dẫn đến chậm trễ thường xuyên việc vận tải hành khách, thiếu an toàn cho hành khách trạm dừng xe buýt KHÁI QUÁT VỀ VÙNG PHILADELPHIA Khu vực nội ô Philadelphia, với dân số năm 1970 3,9 triệu người, khu vực lớn thứ tư Hoa Kỳ Năm hạt mà SEPTA phục vụ bao gồm Thành phố Philadelphia (mà có nghĩa hạt Philadelphia) bốn hạt ngoại ô Bucks, Chester, Delaware Montgomergy Trong hai thập niên vừa qua, tổng dân số khu vực ổn định, công ăn việc làm cư dân chuyển từ thành phố trung tâm vùng ngoại ô Sự di dân phần khiến cho Thành phố Philadelphia tập trung nhiều cư dân nghèo cộng đồng thiểu số vùng (xem Bảng 1) Hệ thống SEPTA, bao gồm hệ thống đường chiều có tổng chiều dài khoảng 2.640 dặm, mạng lưới vận tải thị tồn diện Hoa Kỳ Nó bao gồm hệ thống vận tải nhanh cao lòng đất, hệ thống xe điện mặt đất theo tuyến không theo tuyến, hệ thống xe buýt xe đò dịch vụ xe lửa phong phú dành cho người làm theo lộ trình cố định (mua vé tháng) SEPTA chia thành bốn phận hoạt động, lớn Chi nhánh Vận tải Nội (CTD) Chỉ có chi nhánh đường sắt dành cho người vé tháng hoạt động năm hạt (Xem Bảng 2) (3)Mary Lovely tác giả khác Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh nhóm cộng tác ngồi thành phố Trong số này, 21% có thu nhập cao, 49% có thu nhập trung bình 30% có thu nhập thấp CƠ CẤU VÀ CHỨC NĂNG CỦA SEPTA SEPTA Hội đồng Bang Pennsylnavia hình thành vào năm 1964 nhằm giám sát hoạt động Công ty Vận tải Philadelphia (PTC) thuộc sở hữu tư nhân nhằm trợ giá cho dịch vụ đường sắt dành cho người vé tháng - cơng ty đường sắt Pennsylvania Reading khai thác Khi SEPTA mua lại vào năm 1968, PTC điều kiện tài tồi tệ nhiều năm chịu giảm sút lượng hành khách vận tải Như bảng cho thấy, số lượng người xe giảm khoảng 80.000 người hay 22% giai đoạn từ năm 1957 đến 1968 Cơ sở vật chất PTC hai đường sắt xuống cấp trì hỗn việc bảo trì việc hủy bỏ mua sắm trang thiết bị Kể từ năm 1964, SEPTA mua hai công ty vận tải tư nhân khác gặp khó khăn tài chính, là: Công ty Red Arrow vào năm 1970, Công ty Xe buýt Schuykill Valley vào năm 1976 Đạo luật nhằm thiết lập SEPTA gán cho tổ chức quyền hạn lớn; SEPTA thành lập nhằm mục đích “lập kế hoạch, mua lại, nắm giữ, xây dựng, cải thiện, trì, hoạt động, thuê … chức khác liên quan đến hệ thống vận tải khu vực đô thị … đạt đến mức độ cần thiết nhằm hoạt động hệ thống hợp nhất” Theo luật, SEPTA lập Hội đồng quản trị Hội đồng có thẩm quyền định cuối tất sách vận tải Hai thành viên từ số năm hạt làm việc Hội đồng quản trị SEPTA nhiệm kỳ năm năm Thống đốc Pennsylvania định thành viên khác có nhiệm kỳ làm việc với nhiệm kỳ thống đốc Để cho định thơng qua, cần phải có sáu thành viên Hội đồng quản trị bỏ phiếu thuận Nếu thành viên đại diện cho 1/3 dân số khu vực đô thị phản đối hành động Hội đồng quản trị hành động chấp nhận 3/4 số thành viên Hội đồng quản trị ủng hộ kỳ họp Theo tiêu chuẩn này, đại diện Philadelphia phủ quyết định Hội đồng quản trị Theo Chủ tịch đương nhiệm Hội đồng quản trị SEPTA, ông David Girard-diCarlo: Những phát mặt lập pháp Đạo luật thành lập SEPTA cho thấy phối hợp chương trình vận tải khác xem vấn đề yếu vận tải Người ta có cảm tưởng vấn đề giải thông qua mua đứt sáp nhập hệ thống ngành vận tải có tảng vững Dường q trình lập pháp khơng kiểm tra tình trạng vật chất lẫn tài cơng ty vận tải xu hướng dài hạn ảnh hướng đến ngành (4)Mary Lovely tác giả khác Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh nhóm cộng tác CÁC NGUỒN DOANH THU NĂM TÀI KHÓA 1980 Tiền vé nguồn doanh thu lớn EPTA Tiền vé áp dụng thống phạm vi Philadelphia phạm vi chi nhánh Frontier Tại khu vực ngoại ô chi nhánh Vận tải Thành phố tồn chi nhánh Red Arrow, có mức phụ thu khác tính thêm tảng giá vé tiêu chuẩn, phụ thuộc vào số lượng khu vực mà hành khách ngang qua Trên tuyến đường sắt dành cho vé tháng, cặp trạm có mức giá vé riêng mức tăng theo khoảng cách di chuyển Một vé chuyển tốn xu, hành khách thực đến lần chuyển mà trả thêm tiền vé Bảng cho thấy giá vé 50 xu vào cuối năm tài khóa 1980 Khi tính theo tỷ lệ phần trăm chi phí hoạt động, doanh thu từ tiền vé toàn hệ thống giảm từ 84% vào năm 1971 xuống khoảng 50% vào năm 1979 Mặc dù chi phí cung cấp dịch vụ vận tải tăng suốt giai đoạn này, SEPTA lo ngại việc tăng giá vé đẩy nhanh tốc độ giảm sút lượng hành khách Kết là, biểu giá vé không thay đổi từ năm 1972 đến 1976 tăng lên 15 xu vào cuối năm 1979 Cũng mức giá vé nhiều hệ thống vận tải khác tồn quốc, mức giá vé SEPTA khơng theo kịp với tốc độ lạm phát Sau loại trừ yếu tố lạm phát mức giá vé SEPTA vào đầu năm 1980 nửa so với mức năm 1970 Tỷ lệ phần trăm chi phí thu từ tiền vé khác chi nhánh SEPTA Bảng cho thấy vào năm 1980, tiền vé bù đắp 52% chi phí chi nhánh Vận tải Thành phố bù đắp 39% chi nhánh đường sắt dành cho người vé tháng Bảng cho thấy số toàn hệ thống chịu ảnh hưởng mạnh từ hoạt động chi nhánh Vận tải Thành phố – chi nhánh lớn Để đáp ứng phần chi phí khơng tài trợ doanh thu tiền vé, SEPTA phụ thuộc lớn vào trợ cấp quyền Bảng cho thấy quyền bang quan trợ cấp với tỷ trọng lớn nhất, sau quyền liên bang; hạt địa phương, bao gồm thành phố Philadelphia quan trợ cấp Số tiền mà quyền liên bang trợ cấp cho hoạt động vận tải phân bổ cho đô thị theo công thức định rõ luật trợ cấp Trợ cấp này, gọi tài trợ theo mục 5, tùy thuộc vào cho phép hàng năm Quốc hội Hoa Kỳ Sự trợ giúp quyền liên bang chiếm khoảng 1/3 tổng trợ cấp phủ cho SEPTA Luật bang, áp dụng suốt năm tài khóa 1980, cho phép bang hỗ trợ hoạt động cho phép Hội đồng bang chi trả đến 2/3 thâm hụt tổ chức vận tải địa phương Mức độ trợ cấp bang cho SEPTA phụ thuộc vào khoản tiền dành riêng để hỗ trợ vận tải địa phương theo luật bang năm vào phân bổ Sở Giao thông Vận tải Pennsylvania (Penn DOT) nguồn trợ cấp cho hệ thống địa phương Trợ cấp bang tài trợ từ Quỹ chung bang Bảng cho thấy 49% số thu thuế bang tạo từ thuế doanh thu Gần nửa số thu thuế doanh thu tạo từ mức thuế suất 6% thuế doanh thu chung Cơ sở thuế doanh thu không bao gồm lương thực, áo quần dược phẩm theo qui định Thuế thu nhập tạo 23% số thu thuế bang; thuế suất 2,2% áp dụng cho thu nhập từ việc làm thu nhập từ việc làm; khơng có miễn giảm thuế (5)Mary Lovely tác giả khác Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh nhóm cộng tác ứng u cầu Việc quyền địa phương tơn trọng công thức 1:2 đặt cách hiệu giới hạn trợ cấp quyền cho SEPTA mức trợ giúp bang thiết lập Khi SEPTA khơng thể giữ cho chi phí nằm khoảng xảy tình trạng khoản thâm hụt không tài trợ Bốn hạt ngoại ô phụ thuộc vào số thu thuế tài sản để tài trợ cho phần đóng góp vào khoản thâm hụt SEPTA Như Bảng cho thấy, gánh nặng tài sản trung bình thay đổi bốn hạt ngoại Nếu tính thuế trường học, thuế đô thị thuế hạt, mức thuế suất thuế tài sản trung bình thay đổi từ 23,73 USD 1.000 USD giá trị thị trường ước tính hạt Montgomery đến 39,58 USD hạt Delaware Thành phố Philadelphia, nơi chi trả phần lớn khoản đóng góp địa phương, áp dụng thuế tài sản thuế lương thành phố tất thu nhập từ tiền lương cư dân thu nhập tiền lương người làm vé tháng kiếm thành phố Mặc dù 65% số thu thuế thành phố Philadelphia tạo thành từ thuế lương, thuế thu nhập thuế lợi nhuận ròng, thành phố áp dụng mức thuế thuế tài sản hữu hiệu 30.87 USD 1.000 USD giá trị thị trường ước tính (Xem Bảng 9) Thâm hụt bốn chi nhánh SEPTA chia phần hạt tùy vào thỏa ước dàn xếp thời điểm chi nhánh mua, trường hợp dịch vụ đường sắt cho người vé tháng, thời điểm thành lập SEPTA Nhìn chung, thâm hụt chia ước tính sở vị trí quãng đường vận tải (tính theo dặm) chi nhánh (xem Bảng 2) Ví dụ, hạt Motgomery chi trả 100% khoản thâm hụt địa phương tài trợ chi nhánh Frontier chi nhánh hoạt động gần toàn địa phận Hạt Phần tài trợ địa phương khoản thâm hụt sau: PHẦN TRĂM CỦA PHẦN ĐÓNG GÓP ĐỊA PHƯƠNG CỦA HẠT VẬN TẢI THÀNH PHỐ ĐƯỜNG SẮT CHO NGƯỜI ĐI VÉ THÁNG RED ARROW FRONTIER TỔNG SỐ Philadelphia 100% 70,0% 0% 0% 84,5% Delaware 8,8 86 6,1 Chester 4,3 2,0 Montgomery 11,0 12 100 4,7 Bucks 5,9 0 2,7 100 100,0 100 100 100,0 (6)Mary Lovely tác giả khác Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh nhóm cộng tác tiền hỗ trợ từ địa phương) Các khoản trợ cấp quyền liên bang phải ước tính Một phần khơng chắn nguồn thu mà SEPTA thường gánh chịu khoản thâm hụt không tài trợ KHỦNG HOẢNG TÀI TRỢ NĂM 1976 Vào năm đầu thập niên 70, hệ thống SEPTA quản lý theo sách gia tăng dịch vụ có chọn lọc không định trước tăng cường đội ngũ quản lý hoạt động Mặc dù hệ thống dường hoạt động thể có đủ tiền, SEPTA tiếp tục thực thông lệ công ty Vận tải Philadelphia công ty đường sắt cũ trì hỗn việc bảo trì xe cộ nỗ lực giảm chi phí mà khơng cắt giảm dịch vụ Ngay chi phí thường cao doanh thu khoản trợ cấp biết trước Mặc dù SEPTA thường có khoản dành riêng để bổ sung từ Bang Hạt nhằm hỗ trợ cho việc bù đắp chi phí hệ thống phải gánh chịu khoản thâm hụt không tài trợ năm ngoại trừ năm 1974 quỹ dự trữ cho việc bù đắp khoản thâm hụt ngày cạn kiệt Vào năm tài khóa 1976, khoản trợ cấp từ quyền bang địa phương khơng đủ làm cho SEPTA khơng có ngân quỹ cần thiết để hệ thống hoạt động đến hết năm tài khóa Giá vé tăng từ 35 xu lên 50 xu dịch vụ vận tải SEPTA gây tranh cãi suốt nửa đầu năm 1976 Các viên chức thành phố Hội đồng quản trị SEPTA lo ngại gia tăng tiền vé đẩy khách hàng khỏi SEPTA gây thiệt hại cho hệ thống Các đại diện thành phố miễn cưỡng việc ủng hộ cho tăng giá vé đặc biệt chi nhánh CTD, số lượng lớn hành khách có thu nhập thấp phụ thuộc vào SEPTA vấn đề di chuyển Theo quan điểm đại diện này, thay tăng giá vé nên tài trợ cho khoản thâm hụt ngày gia tăng SEPTA đóng góp cao từ bang hạt giàu có Khơng có ngạc nhiên người Thống đốc bổ nhiệm vào Hội đồng SEPTA lập luận gia tăng đóng góp hạt ngoại thích hợp so vơi tăng giá vé hay việc tăng thêm trợ cấp bang Nhưng ngược lại, đại diện hạt ngoại ô lại ủng hộ cho việc tăng giá vé Ý kiến công chúng gia tăng cho phép tất quan điểm lắng nghe Trong tranh luận đề xuất gia tăng giá vé nổ liệt SEPTA bắt đầu cạn tiền Các khuôn mẫu trước khoản dành riêng nhằm bổ sung từ Luật Bang vào cuối năm tài khóa khơng tái diễn Tháng Năm 1976, tháng trước hi kết thúc năm tài khóa, SEPTA cạn kiệt tất vốn lưu động tình trạng nguy hiểm không trả lương cho 6.000 người lao động Kết là, tất nhân viên quản lý cơng đồn có q trình phục vụ năm bị sa thải Ngay làm hệ thống cần đến ngân quỹ khẩn cấp để tiếp tục hoạt động Một “cuộc họp cấp cao” trị với thành viên gồm Thống đốc bang Pennsylvania, ông Shapp, Thị trưởng Philadelphia Rizzo đại biểu hạt đưa biện pháp hỗ trợ ngắn hạn số nỗ lực cải cách tài trợ dài hạn Thị trưởng Rizzo cung cấp cho SEPTA triệu USD, khoản tiền mà trước thành phố rút khỏi khoản đóng góp mong đợi khó khăn tài thân thành phố (7)Mary Lovely tác giả khác Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh nhóm cộng tác cố vấn thức cho Sở Giao thông Vận tải bang đồng thời thành lập nhóm hành động tài trợ cho vận tải Mặc dù có gia tăng khoản đóng góp thành phố hứa hẹn cải cách, SEPTA kết thúc năm 1976 với khoản thâm hụt không tài trợ 13 triệu USD Vào tháng Năm năm 1977, gia tăng giá vé lên thêm 10 xu thông qua (thấp xu so vời mức đề xuất vào đầu năm 1976), làm tăng giá vé SEPTA từ 35 xu lên 45 xu Tuy nhiên, doanh thu tăng thêm từ gia tăng giá vé không đủ hiệu để ngăn chặn thâm hụt không tài trợ lớn khác suốt năm 1977 CÁC VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH NĂM 1980 Năm tài khóa 1980 mang tới khủng hoảng tài khác tổng giám đốc mới, David L Gunn, học viên tốt nghiệp từ Trường Kinh doanh Harvard cựu Giám đốc điều hành Công ty Vận tải Vịnh Massachusetts, người phải kết thừa nhiều vấn đề quản lý SEPTA Hệ thống SEPTA xuống cấp nhanh chóng Nhiều thiết bị hệ thống, số vượt tuổi thọ, cần bảo trì sửa chữa Độ tin cậy sẵn có xe cộ rơi xuống mức điểm thấp chậm trễ hoạt động hàng tháng mức cao lịch sử hệ thống Khi Gunn tiếp quản cơng việc vào năm tài khóa, ơng tránh khỏi khoản thâm hụt không tài trợ lớn khác Mặc dù vào tháng Giêng năm 1979, giá vé thêm tăng thêm xu, gia tăng chi phí giảm sút khoản trợ cấp quyền bang liên bang khơng dự đốn trước tạo khoản thâm hụt không tài trợ năm 1980 21 triệu USD SEPTA bù đắp khoản thâm hụt cách ứng trước từ quyền liên bang 10,2 triệu USD khoản hỗ trợ biết trước năm 1981 việc không chi trả khoản trợ cấp vận tải đường sắt tranh cãi Khi tiến hành lập ngân sách hoạt động đầu tiên, nghĩa cho năm tài khóa 1981, ơng Gunn phải đối mặt với nhiều vấn đề Việc – có tính trước – số cơng nhân CETA buộc ơng ta phải tìm cách thức để vệ sinh bảo trì xe cộ SEPTA Hơn nữa, khả Quốc hội cắt giảm khoản dành riêng cho vận tải liên bang làm tăng thêm khó khăn việc ước lượng khoản trợ cấp quyền liên bang Tuy nhiên, gây đau đầu dự đốn ơng ta gia tăng giá nhiên vật liệu chi phí lao động làm cho chi phí năm tài khóa 1981 tăng thêm 41,9 triệu USD Một dự báo gia tăng 16% khoản trợ cấp quyền bang địa phương đem lại môt trợ giúp thêm 17 triệu USD cho năm tài khóa 1981, chưa nửa chi phí hoạt động tăng thêm (xem Bảng 10) Nhằm giải vấn đề thâm hụt trả lời lại cho phản đối kích liệt cơng chúng sút giảm chất lượng dịch vụ, Gunn thấy không cách khác phải gia tăng giá vé vận tải thời điểm bắt đầu năm tài khóa 1981, tháng Bảy năm 1980 Vì vậy, SEPTA đề xuất lên Hội đồng Quản trị tăng giá vé từ 50 lên 70 xu vé chuyển tăng từ lên 10 xu CUỘC TRANH LUẬN GIÁ VÉ NĂM 1980 (8)Mary Lovely tác giả khác Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh nhóm cộng tác các mức giá vé cao tài trợ 53% chi phí hoạt động so với mức 45% khơng có tăng giá vé vận tải đường đường sắt Để ủng hộ cho gia tăng này, SEPTA lưu ý biểu giá vé đề xuất tương ứng với mức giá vé hệ thống lớn khác (xem Bảng 11) Công ty mức giá vé khơng theo kịp với gia tăng giá nói chung, tính số giá tiêu dùng (CPI) (xem Bảng 12) Các nhà phân tích SEPTA ước tính mức giá vé vận tải giá vé chuyển cao làm giảm số lượng hành trình vận tải xuống 8,2% chi nhánh CTD; 7,3% chi nhánh Red Arrow 5,7% chi nhánh Frontier Các nhà phân tích giả định tính tốn gia tăng 1% giá vé tạo sụt giảm 0,2% lượng hành khách người lớn, mua đủ vé kết luận tổng doanh thu ba chi nhánh tăng thêm gần 30 triệu USD Các ước tính SEPTA lạc quan so với ước tính sử dụng qui tắc Simpson-Curtin, qui tắc ngón tay đơn giản sử dụng ngành vận tải nhằm dự báo kết thay đổi mức giá vé Dựa vào phân tích ảnh hưởng gia tăng giá vé vận tải đường thực tế số thành phố lớn Hoa Kỳ từ Thế chiến thứ Hai, qui tắc nói rõ điểm phần trăm gia tăng mức giá vé làm giảm lượng hành khách xuống khoảng 1/3 điểm phần trăm Ap dụng cho mức tăng giá vé dự tính Philadelphia từ 50 lên 70 xu (tức gia tăng 40%), qui tắc Simpson-Curtin ám giảm sút 13% lượng hành khách Bảng 13 trình bày ước tính lượng hành khách thay đổi theo thay đổi mức giá vé Mặc dù khơng thể ước tính này, người ta tin phản ứng hành khách tăng giá vé thay đổi theo mục đích chuyến nhóm thu nhập Những thay đổi phản ứng dẫn đến việc số hệ thống áp dụng cấu giá khác biệt với mức giá vé cao cho chuyến làm (phụ thu áp dụng cho cao điểm) hay chuyến thành thị – ngoại ô (các mức phí dựa khoảng cách di chuyển) Cuối tháng Sáu năm 1980, Hội đồng Quản trị SEPTA bắt đầu nghiên cứu thay đổi mức giá vé mà ban giám đốc SEPTA yêu cầu Hội đồng quản trị chọn việc xem xét gia tăng nhỏ mức mà ban giám đốc đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị David Gircard-diCarlo đề xuất mức giá vé 65 xu sau đại diện Thành phố Philadelphia nói họ phủ mức giá vé 70 xu Với việc SEPTA phải đối mặt với khoản thâm hụt chung gần 30 triệu USD, Hội đồng quản trị thấy khó mà chống lại cần thiết việc tăng giá vé Những khoản đóng góp cao từ phía quyền bang địa phương gia tăng theo lịch trình mức giá vé đường sắt người vé tháng tính tốn vào ngân sách hoạt động Tổng Giám đốc Gunn cố gắng tận dụng tiết kiệm mà cắt giảm dịch vụ Thực tế là, đề xuất mức giá 70 xu cho vận tải đường bộ, người thẩm tra độc lập định để lắng nghe ý kiến công chúng, lưu ý suốt 26 thu thập, với 190 cớ thu từ tiếp xúc cơng khai với cơng chúng, khơng có “các chọn lựa vững vàng khác cho đề xuất SEPTA” trình bày (9)Mary Lovely tác giả khác Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh nhóm cộng tác tài khóa vừa qua, Hội đồng Thành phố gia tăng thuế suất thuế tài sản địa phương thêm 9%, thuế lương Thành phố áp dụng cho người không cư trú Bang mức hành Các hạt ngoại ô cảm thấy áp lực lạm phát chi phí cung cấp dịch vụ công quyền Hơn nữa, luật pháp bang giới hạn mức tăng thuế suất thuế tài sản mức 5% năm Những tình tài làm cho việc trợ giúp thêm địa phương khó có khả xảy Mặc dù hầu hết thành viên Hội đồng quản trị hiểu có biện pháp thay cho tăng giá vé vận tải, họ khơng trí việc ủng hộ đề xuất Các đại diện hạt ngoại ô nhận thấy cần thiết ngân quỹ bổ sung khơng sẵn có nguồn doanh thu khác, họ cảnh giác tiếp tục phụ thuộc vào gia tăng giá vé vận tải nhằm đáp ứng chi phí ngày leo thang SEPTA quan ngại đến ý kiến công chúng chống lại việc tăng giá vé, đặc biệt Chi Nhánh CTD Đại diện cho đa số hành khách SEPTA đa số hành khách sử dụng vận tải cơng cộng có thu nhập thấp khu vực, đại diện Philadelphia – George Beetle Judith Harris – bỏ phiếu chống lại biện pháp tăng giá vé Họ nói họ nghĩ mức giá vé 65 xu cao Tuy nhiên, họ khẳng định ý định sử dụng quyền phủ với tư cách đại diện cho 1/3 dân số vùng Vì vậy, tăng giá vé thơng qua Chẳng sau Hội đồng quản trị phê chuẩn tăng giá vé, nhóm lớn to tiếng chống đối việc này, Hiệp hội Bảo vệ Giáo dục Người Tiêu dùng (CEPA), xếp vụ kiện nhằm ngăn chặn biện pháp tăng giá vé CEPA cho đa số khách hàng quen thuộc SEPTA khơng có khả đáp ứng gia tăng giá vé Bởi doanh nghiệp thành phố hưởng lợi từ SEPTA giống hành khách, CEPA lập luận doanh nghiệp nên tài trợ phần nguồn thu bổ sung cần thiết cho SEPTA Cụ thể là, CEPA ủng hộ loại thuế lương mới, chủ doanh nghiệp trả, cách thức thay cho việc tăng giá vé Vào ngày mà biểu giá vé có hiệu lực, thẩm phán tòa dân đưa phán SEPTA thực việc tăng giá bất hợp pháp ban hành lệnh chống lại việc tăng giá vé Vị thẩm phán phán đại diện Philadelphia bỏ phiếu chống phiếu chống cấu thành nên quyền phủ Thẩm phán gởi yêu cầu tăng giá vé trở lại Hội đồng quản trị SEPTA để biểu lại Tại họp Hội đồng kế tiếp, đại diện Philadelphia bỏ phiếu thông qua tăng giá vé Mức giá vé tăng thêm 15 xu bắt đầu có hiệu lực vào ngày 25 tháng Bảy Bởi gia tăng giá vé nhỏ mức đề xuất bao đầu bị hỗn lại gần tháng, nên khơng tạo doanh thu 30 triệu USD dự báo Và tình hình cịn tồi tệ Gunn biết SEPTA nhận mức trợ cấp từ quyền liên bang năm tài khóa 1981 xấp xỉ 12% mức nhận năm tài khóa 1980, thấp nhiều so với mức 2% mức tăng dự toán năm Như vậy, hai năm liên tiếp, Gunn phải đối mặt với khoản thâm hụt không tài trợ lớn TÁI CƠ CẤU VIỆC TÀI TRỢ CHO SEPTA (10)Mary Lovely tác giả khác 10 Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh nhóm cộng tác có khả việc lập kế hoạch cắt giảm dịch vụ Theo ông Gunn, không ổ định chung quan việc tài trợ cho SEPTA đòi hỏi cắt giảm dịch vụ nên thực khoảng năm tài Bởi khơng có thời gian cho việc lập kế hoạch hoạt động, cắt giảm dịch vụ thực cách hữu hiệu Những thay đổi hoạt động thực ba lần năm – kế hoạch xem xét lại vào mùa thu, mùa đông mùa xuân Nếu cắt giảm ngân sách yêu cầu có nhu cầu đột xuất căng thẳng chi tiêu có lẽ phải mùa đầy đủ trước SEPTA áp dụng việc tiết kiệm vào thực tiễn hoạt động Hơn nữa, khơng có cách để giải ổn thỏa thay đổi dịch vụ suốt năm, cắt giảm trở nên đột ngột và sâu mức lẽ cần thiết với cảnh báo trước Vì vậy, việc có nguồn tài trợ đốn trước quan trọng ông Gunn Các báo cáo ủy ban lập pháp nhóm hành động thực tán thành tham gia nhiều quyền bang vào việc tài trợ cho vận tải đề xuất thay đổi khác khoản đóng góp bang phương thức mà qua ngân khoản tài trợ Báo cáo Larson năm 1978, nhóm hành động Ủy Ban Cố vấn Vận tải bang Pennsylvania thực hiện, đề xuất khoản dành riêng từ Ngân quỹ Chung Hội đồng Thành phố cho việc tài trợ vận tải Liên quan đến việc trì mức dịch vụ hữu, Nhóm Hành động kiến nghị bang tài trợ tối đa 75% khoản thâm hụt “bắt buộc” vận tải địa phương, định nghĩa khoản thâm hụt hoạt động trừ khoản trợ giúp từ quyền liên bang, phần chi phí bù đắp tiền bán vé giảm xuống xấp xỉ cịn 45% Nhóm Hành động đề nghị khoản trợ cấp cho tổ chức vận tải khác tùy thuộc vào nhu cầu hiệu hoạt động Nhóm Hành động nghĩ cơng thức tài trợ có tính đến khoản thâm hụt hệ thống cung cấp quản lý với khuyến khích cải thiện hiệu hoạt động Cuối cùng, Báo cáo kiến nghị quyền địa phương nên cho phép quyền chọn áp dụng loại thuế riêng cho việc vận tải Ủy ban Baker, sản phẩm họp trị tổ chức suốt khủng hoảng 1976, vận dụng doanh thu dành riêng lẫn cách tiếp cận công thức mà Báo cáo Larson đẽ đề xuất Ủy ban này, Ủy viên Hội đồng Hạt Chester Baker làm Chủ tịch, đề xuất năm tỷ lệ phần trăm cố định số thu từ thuế hành dành riêng cho qũy dịch vụ vận tải công cộng Việc dành riêng số tiền 9% thuế thu nhập cá nhân bang vừa làm tăng khoản tiền mà bang dành cho việc vận tải đồng thời đảm bảo khoản tiền tăng theo độ lớn kinh tế bang (11)Mary Lovely tác giả khác 11 Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh nhóm cộng tác của SEPTA Báo cáo đề nghị sở dự báo trước đề nghị chấm dứt việc dành riêng nguồn tài trợ cho việc Nhiều kiến nghị Ủy ban Hạ viện đưa vào luật mà Thống đốc Thornburgh ký vào tháng Bảy năm 1980 Đạo luật mới, biết đến Luật Vận tải Hành khách Đô thị bang Pennsylvania vào năm 1980, phương tiện truyền thơng đăng tin có khả cung cấp sở doanh thu dự báo trước cho SEPTA Luật ban hành với nỗ lực nhằm làm cho việc hỗ trợ bang dễ dự đốn trước khơng đạt mục đích cải cách yếu mà ban giám đốc SEPTA kỳ vọng Đạo luật cho phép tổ chức vận tải địa phương quyền nhận khoản trợ cấp từ quyền bang 2/3, không nhiều 3/4, khoản thâm hụt bắt buộc Sự khác biệt việc tài trợ 2/3 3/4 phụ thuộc vào hiệu hoạt động hệ thống, đo số tiêu chuẩn quan lập pháp bang thiết lập Sở Giao thơng Vận tải bang định thích hợp hệ thống Tuy nhiên, tổng số tiền mà tổ chức cuối nhận phụ thuộc vào số tiền dành riêng năm mà Quốc hội cho phép Đạo luật giảm bớt gánh nặng cho SEPTA khoản dành riêng lớn đủ để bù đắp việc tài trợ mà Sở Giao thông Vận tải bang yêu cầu Trái lại, Đạo luật không đảm bảo việc tài trợ tương lai quyền bang dự báo trước dễ dàng mức dự báo trước khứ Đạo luật trước cho phép Sở Giao thông Vận tải bang tài trợ 2/3 khoản thâm hụt vận tải địa phương, việc tài trợ thực tế thường thấp mức CÁC ĐỀ XUẤT VỀ THUẾ VÙNG Nếu không tài trợ hoàn toàn, biện pháp cải cách bang đóng góp cho việc giải vấn đề khoản thâm hụt không tài trợ hàng năm SEPTA Philadelphia, sau hạt ngoại ô, phát biểu rõ USD mà thành phố đóng góp phải tương ứng với số tiền hỗ trợ bang Như vậy, hai khoản đóng góp quyền bang lẫn địa phương phụ thuộc vào khoản cho phép Quốc hội Để khắc phục tính bất ổn thỏa thuận tài trợ tương ứng này, nhiều nhóm đề nghị việc đánh loại thuế vùng dành riêng khoản thu thuế cho việc vận tải cơng cộng Những người đề xuất lập luận loại thuế vận tải đặc biệt đặt dấu chấm hết cho khoản thâm hụt không tài trợ cách cung cấp khoản tiền địa phương không bị ràng buộc cơng thức phù hợp mà sử dụng cho khoản đóng góp địa phương cho SEPTA Một phân tích gần biện pháp thay thuế vận tải hành khách công cộng vùng SEPTA đội gồm chuyên gia nghiên cứu kinh viện thực nhìn nhận thuế vận tải vùng giải pháp hấp dẫn vấn đề tài trợ khơng dự đốn trước EPTA Một loại thuế vùng làm cho ngân quỹ sẵn có cần tạo phân phối công gánh nặng tài trợ hạt người trả thuế khu vực nằm phạm vi quyền hạn (12)Mary Lovely tác giả khác 12 Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh nhóm cộng tác suất nguồn cần thiết cho việc cung cấp đủ ngân quỹ cho việc thay khoản trợ cấp năm hạt địa phương cung cấp Các đề xuất thuế vùng không nhận nhiều ủng hộ khứ Tuy nhiên, vấn đề tài trợ SEPTA thất bại Đạo luật bang việc tạo nguồn tài trợ dự báo trước, Thị trưởng Green Philadelphia dường sẵn sàng bắt đầu thảo luận thuế vùng Thành phố lo lắng việc trì mối quan hệ tốt với vùng ngoại ô lân cận chưa nỗ lực việc giảm phần trợ cấp cho thâm hụt Tuy nhiên, thành phố từ chối đóng góp nhiều tỷ phần từ số thu thuế chung Ủng hộ cho đề xuất SEPTA nên nhận nhiều hỗ trợ địa phương, thành phố thích nỗ lực vùng hình thức loại thuế dành riêng Các hạt ngoại ô, giữ quan điểm khác nhau, không bày tỏ mong muốn việc đóng góp nhiều cho SEPTA Nhiều cư dân ngoại ô phải trả thuế tiền lương Philadelphia hài lòng với việc hạt nơi họ cư trú tài trợ cho khoản thâm hụt dịch vụ ngoại ô thành phố tài trợ cho khoản thâm hụt dịch vụ thuộc địa giới hành Một số viên chức hạt ngoại ô, đặc biệt người có liên quan chặt chẽ đến định vận tải vùng, thông cảm với u cầu có sở tài dễ dự báo trước Tuy vậy, hầu hết số họ thận trọng khoản tiền dành riêng cho việc tài trợ họ nghĩ thỏa ước có nghĩa kiểm sốt việc chi tiêu SEPTA Không số viên chức mong muốn thi hành thuế vùng; vậy, loại thuế bang quản lý chấp nhận NGHỊCH LÝ CỦA GUNN (13)Mary Lovely tác giả khác 13 Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh Nhóm cộng tác BẢNG ĐẶC TRƯNG KINH TẾ – XÃ HỘI PHÂN THEO HẠT BUCKS CHESTER DELAWARE MONTGOMERY PHILADELPHIA DÂN SỐ Dân số 1960a 308.567 210.608 553.154 516.682 2.002.512 Dân số 1970a 416.728 277.746 603.456 624.080 1.949.996 Dân số 1977b Phần trăm đô thị hóaa Phần trăm người da đen 481.155 76,2% 1,8% 311.720 44,9% 7,4% 583.700 96,8% 7,2% 628.200 81,4% 8,6% 1.784.500 100% 26,4% THU NHẬP Thu nhập bình quân đầu người 1978b $7.212 $7.536 $7.744 $8.889 $6.533 1978 - % hộ gia đình thu nhập 25.000 USD 35,5% 44,4% 36,1% 50,6% 27,9% 1970 - % hộ gia đình chuẩn nghèo 125%a 7,3% 6,8% 8,5% 6,8% 20,0% NHÀ Ở – 1970 Số hộ gia đìnha 103.800 67.000 151.420 159.370 476.215 Phần trăm số nhà thuộc sở hữu chủ nhà 72,6% 68,3% 70% 71,9% 59,7% Giá trị trung vị nhà thuộc sở hữu chủ nhà $18.500 $21.100 $17.600 $21.600 $10.600 (14)Mary Lovely tác giả khác 14 Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh Nhóm cộng tác BẢNG (tiếp theo) ĐẶC TRƯNG CÁC HẠT BUCKS CHESTER DELAWARE MONTGOMER Y PHILADELPHIA TỔNG CỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ DOANH SỐ BÁN LẺc Phần trăm nhà máy sản xuất vùng 16,4% 8,0% 8,7% 22,8% 44,1% 6.406 nhà máy Phần trăm giá trị gia tăng vùng 12,0% 9,2% 16,1% 26,9% 35,8% 11,6 triệu USD Phần trăm cửa hàng bán lẻ vùng 12,5% 7,6% 13,9% 20,0% 46,0% 29.168 cửa hàng Phần trăm doanh số bán lẻ vùng 14,9% 12,0% 15,4% 21,6% 36,1% 12 triệu USD LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNGd Tất người lao động SMSA – 1970 121.712 75.588 192.447 208.952 597.235 Phần trăm thuê bên hạt 43,7% 33,6% 44,5% 33,5% 13,6% Phần trăm thuê Philadelphia 20,3% 7,6% 33,2% 22,6% 86,4% a-Nguồn: Tổng điều tra dân số Hoa Kỳ 1970 b-Nguồn: Tạp chí Quản lý Bán hàng Tiếp thị (Sales and Marketing Management Magazine), Điều tra hàng năm khả mua hàng (15)Mary Lovely tác giả khác 15 Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh Nhóm cộng tác (16)Mary Lovely tác giả khác 16 Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh Nhóm cộng tác BẢNG SỐ DẶM CÁC TUYẾN ĐUỜNG CỦA SEPTA PHÂN THEO HẠT NĂM 1979 Chi nhánh Vận tải Thành phố (CTD) Chi nhánh Red Arrow Chi nhánh Frontier Chi nhánh Đường sắt dành cho người vé tháng Philadelphia 1.838 65 64 Montgomery 207 102 166 83 Delaware 31 444 34 Bucks 105 0 60 Chester 42 39 BẢNG PHƯƠNG THỨC ĐI LÀM HÀNG NGÀY BẰNG VÉ THÁNG VÀ MỨC THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI HẠT PHILADELPHIA, 1970a PHÂN THEO HẠT CƯ TRÚ Hạt cư trú Số lượng làm việc Philadelphia Phần trăm sử dụng vận tải công cộng b,c Phần trăm theo mức thu nhập b,d Thấp Trung bình Cao Bucks 25.199 3,0% 18,0% 40,5% 41,5% Chester 5.844 2,1 7,7 23,4 68,9 Delaware 65.087 21,2 21,8 40,9 37,3 Montgomery 48.073 6,3 16,4 29,1 54,5 Philadelphia 527.231 37,7 40,5 44,5 15,0 Nguồn: Tổng điều tra dân số Hoa Kỳ, Hành trình làm, 1970 a Hạt Philadelphia thành phố Philadelphia b Được tính theo phần trăm cột c Như phương tiện vận tải để làm yếu (17)Mary Lovely tác giả khác 17 Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh Nhóm cộng tác BẢNG XU HƯỚNG LƯỢNG HÀNH KHÁCH DÀI HẠN CỦA CHI NHÁNH VẬN TẢI THÀNH PHỐ (CTD) 1957-1980 1957 359.260.457 1958 341.735.417 1959 333.986.326 1960 328.012.803 FI 1961 316.461.896 1962 309.635.545 FI 1963 * 270.923.234 FI 1964 288.951.876 1965 278.597.593 FI 1966 282.497.291 1967 277.229.682 1968 280.975.984 FI 1969 265.519.360 FI 1970 254.263.019 1971 * 222.621.032 FI 1972 222.818.287 1973 229.184.118 1974 238.000.000 1975 230.573.000 1976 242.000.000 1977 * 185.240.000 FI 1978 217.533.000 1979 220.900.000 FI 1980 (ước tính) 220.300.000 (18)Mary Lovely tác giả khác 18 Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh Nhóm cộng tác BẢNG CHI NHÁNH VẬN TẢI THÀNH PHỐ (CTD) (PTC trước năm 1964) BIỂU GIÁ VÉ CƠ BẢN VÀ GIÁ VÉ CHUYỂN NGÀY GIÁ VÉ CƠ BẢN VÉ CHUYỂN 4-3-59 20 xu Miễn phí 25-10-60 22 xu Miễn phí 15-1-62 23 xu Miễn phí 5-2-63 25 xu Miễn phí 18-1-65 25 xu xu áp dụng cho lần chuyển 15-1-68 25 xu xu lần chuyển 6-2-69 30 xu xu lần chuyển 28-1-71 35 xu xu lần chuyển 18-5-77 45 xu xu lần chuyển 1-1-79 50 xu xu lần chuyển 1-7-80 70 xu* 10 xu lần chuyển* * Giá đề xuất BẢNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA SEPTA PHÂN THEO CHI NHÁNH CHI NHÁNH VẬN TẢI THÀNH PHỐ (CTD) 1976 1977 1978 1979 1980 Số dặm xe (triệu) 59,0 49,0 51,4 50,9 49,7 Số hành khách (triệu) 238,0 198,0 210,0 220,0 225,9 Số hành khách/dặm 4,0 4,0 4,1 4,3 4,5 Doanh thu tiền vé hành khách 0,32 0,34 0,42 0,43 0,44 Chi phí hành khách 0,63 0,74 0,78 0,79 0,87 Thâm hụt hành khách 0,31 0,40 0,36 0,36 0,43 Trợ cấp hành khách 0,27 0,34 0,35 0,36 0,40 Không tài trợ hành khách 0,04 0,06 0,01 0,03 (19)Mary Lovely tác giả khác 19 Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh Nhóm cộng tác CHI NHÁNH RED ARROW 1976 1977 1978 1979 1980 Số dặm xe (triệu) 6,5 6,8 5,8 5,9 5,9 Số hành khách (triệu) 18,8 16,8 16,9 17,3 18,2 Số hành khách/dặm 2,9 2,8 2,9 2,9 3,1 Doanh thu tiền vé hành khách 0,34 0,39 0,44 0,46 0,49 Chi phí hành khách 0,73 0,83 0,96 0,92 0,97 Thâm hụt hành khách 0,39 0,45 0,52 0,46 0,48 Trợ cấp hành khách 0,37 0,43 0,47 0,46 0,48 Không tài trợ hành khách 0,03 0,01 0,05 0 Doanh thu tiền vé tính theo % chi phí 0,47 0,47 0,46 0,50 0,54 CHI NHÁNH ĐƯỜNG SẮT DÀNH CHO NGƯỜI ĐI VÉ THÁNG 1976 1977 1978 1979 1980 Số dặm xe (triệu) 12,8 13,5 12,6 12,7 12,7 Số hành khách (triệu) 29,7 33,9 51,1 31,5 32,2 Số hành khách/dặm 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 Doanh thu tiền vé hành khách 0,87 0,72 1,03 1,03 1,16 Chi phí hành khách 1,82 2,00 2,58 2,56 2,99 Thâm hụt hành khách 0,96 1,18 1,55 1,53 1,83 Trợ cấp hành khách 0,84 1,18 1,55 1,53 1,49 Không tài trợ hành khách 0,12 0 0,34 Doanh thu tiền vé tính theo % chi phí 0,48 0,41 0,40 0,40 0,39 KẾT HỢP CẢ BA CHI NHÁNH CTD, RED ARROW VÀ ĐƯỜNG SẮT 1976 1977 1978 1979 1980 Số dặm xe (triệu) 78,3 68,5 67,8 67,5 68,3 Số hành khách (triệu) 286,5 248,7 261,0 268,8 276,3 Số hành khách/dặm 3,7 3,6 3,7 3,9 4,0 Doanh thu tiền vé hành khách 0,38 0,41 0,50 0,51 0,52 Chi phí hành khách 0,76 0,92 1,01 1,01 1,12 Thâm hụt hành khách 0,38 0,51 0,51 0,50 0,60 Trợ cấp hành khách 0,33 0,46 0,50 0,50 0,54 Không tài trợ hành khách 0,05 0,05 0,01 0,06 (20)Mary Lovely tác giả khác 20 Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh Nhóm cộng tác BẢNG CÔNG TY VẬN TẢI ĐÔNG NAM PENNSYLVANIA (SEPTA) NGUỒN THU 1976a 1977 1978 1979b 1980 1981c Doanh thu tiền vé (triệu USD) 108,1 101,3 129,8 134,7 145,4 191,1 Doanh thu tính theo % chi phí 50% 44% 49% 50% 46% 53% Thâm hụt (triệu USD) 106,2 126,6 133,9 137,1 171,3 167,5 Cơ cấu khoản trợ cấp Liên bang 15% 28% 39% 33% 29% 30% Bang 47% 41% 39% 44% 39% 46% Địa phương 25% 22% 19% 23% 20% 24% Tổng khoản trợ cấp 87% 91% 98% 100% 88% 100% Phần trăm không tài trợ 13% 9% 2% 0% 12% - a-Năm tài khóa 1976, Năm tài khóa 1977 Năm tài khóa 1978 có số liệu cho chi nhánh vận tải thành phố, Red Arrow Đường sắt b- Năm tài khóa 1979, Năm tài khóa 1980 Năm tài khóa 1981 có số liệu cho bốn chi nhánh vận tải thành phố, Red Arrow, Đường sắt Frontier (21)Mary Lovely tác giả khác 21 Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh Nhóm cộng tác BẢNG CÁC LOẠI THUẾ CỦA HỘI ĐỒNG PENNSYLVANIA Số Thu Thuế Bang (1979) SỐ LƯỢNG PHẦN TRĂM CỦA TỔNG SỐ Thuế Doanh thu 3.313.484 49 Thuế doanh thu chung 1.895.499 28 Thuế nhiên liệu xe máy 525.564 Thuế doanh thu hàng hóa khác 892.421 13 Thuế thu nhập cá nhân 1.552.159 23 Thu nhập doanh nghiệp ròng 853.715 13 Thuế môn 748.230 11 Thuế khác 266.919 TỔNG CỘNG 6.781.837 100 Các sở mức thuế suất Thuế doanh thu chung: Cơ sở thuế không bao gồm thực phẩm, quần áo dược phẩm theo danh mục Thuế suất 6% Thuế nhiên liệu xe máy 11 xu gallon Thuế thu nhập cá nhân Tất thu nhập từ việc làm không làm trừ khoản hỗ trợ công cộng, tiền bồi thường cho người lao động tiền trợ cấp thất nghiệp tiền nghỉ hưu chịu thuế Khơng có miễn giảm thuế Mức thuế suất 2,2% Thuế thu nhập doanh nghiệp (22)Mary Lovely tác giả khác 22 Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh Nhóm cộng tác BẢNG NGUỒN THU THUẾ ĐỊA PHƯƠNG Thành phố Philadelphia (Lưu ý – Thành phố hạt Philadelphia điều hành hình thức quyền hội đồng thị trưởng) Ngân sách năm tài khóa 1981 dự đoán trước khoản thu thuế loại thuế yếu thành phố sau: Giá trị (ngàn USD) Phần trăm tổng số thuế Thuế tài sản 233.964 28 Thuế tiền lương, thu nhập lợi tức ròng 539.142 64 Các thuế khác 67.257 840.363 100 Cơ sở thuế mức thuế suất Thuế tài sản Ap dụng chủ yếu cho bất động sản Không áp dụng cho máy móc kinh doanh động sản khác Tất tài sản chịu thuế bị đánh thuế theo tỷ lệ phần trăm giống giá trị tài sản định giá Giá trị định giá xấp xỉ 50% giá trị thị trường Giá trị thị trường ước tính bất động sản chịu thuế (năm 1978) 10,5 tỷ USD Mức thuế suất hữu hiệu áp dụng cho vùng đô thị 16,37 USD 1.000 USD gí trị thị trường ước tính Ngồi việc phải trả thuế tài sản đô thị, chủ sở hữu tài sản Philadelphia phải trả thuế tài sản cho trường học với mức thuế suất hữu hiệu 14,5 USD 1.000 USD giá trị thị trường ước tính Như vậy, tổng mức thuế suất thuế tài sản Philadelphia 30,87 USD 1.000 USD giá trị thị trường ước tính Thuế tiền lương, thu nhập lợi tức ròng Cơ sở thuế bao gồm tiền lương tiền công cư dân (kiếm đuợc Philadelphia lẫn nơi khác), tiền lương tiền công kiếm Philadelphia người làm vé tháng cư dân Philadelphia, lợi tức ròng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Một mức thuế suất 4,3125% áp dụng cho tất thành phần sở thuế Các thuế khác (23)Mary Lovely tác giả khác 23 Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh Nhóm cộng tác Các hạt ngoại ô Các hạt ngoại ô đánh thuế tài sản lên bất động sản nhằm tài trợ cho chi tiêu hạt Thêm vào đó, chủ sở hữu tài sản phải trả thuế tài sản nhằm tài trợ cho chi tiêu khu vực đô thị khu vực trường học nơi họ cư ngụ Hạt Tổng giá trị thị trường ước tính tài sản (1978) Mức thuế suất hữu hiệu chi tiêu hạt a Mức thuế suất hữu hiệu trung bình đối với khu vực đô thị trường học hạt Bucks 5,2 USD b 5,58 USD 37,00 USD Chester c 3,7 USD b 4,00 USD 33,71 USD Delaware 4,8 USD b 6,98 USD 39,58 USD Montgomery c 7,5 USD b 2,44 USD 23,73 USD a USD 1.000 USD giá trị thị trường ước tính b USD 1.000 USD giá trị thị trường ước tính cho khu vực thị có dân số 5.000 người (24)Mary Lovely tác giả khác 24 Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh Nhóm cộng tác TÍNH CHUNG CHO TỒN BỘ CƠNG TY VẬN TẢI ĐÔNG NAM PENNSYLVANIA BẢN BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG (NGÀN USD) NĂM TÀI KHÓA 1980 NĂM TÀI KHÓA 1981 (Dự báo) Ngân sách Thực tế ước tínha Ngân sách c Với tăng giá véd TỔNG CHI PHÍ 296.181 316.700 358.600 358.600 Doanh thu sẵn có cho hoạt động 140.542 145.400 162.200 191.000 THÂM HỤT TRƯỚC KHI CÓ TRỢ CẤP 155.639 171.300 196.400 167.600 Trợ cấp liên bang Mụce 50.900 48.500 49.900e 49.900 CETA 1.927 1.200 900 900 TỔNG TRỢ CẤP LIÊN BANG 52.827 49.700 50.800 50.800 THÂM HỤT SAU KHI CÓ TRỢ CẤP LIÊN BANG 102.812 121.600 145.600 116.700 Trợ cấp bang địa phương Bang 67.800 66.400 77.200f 77.200 Địa phương – Tiền mặt trả lãi nợ vay 35.012 34.300 39.600 39.600 TỔNG TRỢ CẤP BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG BIẾT TRƯỚC 102.812 100.700 116.800 116.800 TỔNG TRỢ CẤP 155.639 150.400 167.600 167.600 THẶNG DƯ (THÂM HỤT) CỦA DOANH THU VÀ TRỢ CẤP SO VỚI CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG (25)Mary Lovely tác giả khác 25 Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh Nhóm cộng tác a-Ước tính vào thời điểm 9/5/1980 b-Ngân quỹ liên bang bổ sung đuợc áp dụng để bù đắp 10,2 triệu USD khoản thâm hụt c-Giả định khơng có tăng giá vé vận tải đường Gồm doanh thu từ gia tăng theo lịch trình giá vé vận tải đường sắt dành cho người vé tháng d-Giả định giá vé vận tải đường tăng từ mức 50 xu lên 70 xu vé chuyển tăng từ mức xu lên 10 xu e-Giả định có gia tăng 2% trogn quỹ liên bang Mục (26)Mary Lovely tác giả khác 26 Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh Nhóm cộng tác BẢNG 11 GIÁ VÉ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ TẠI CÁC THÀNH PHỐ LỚN KHÁC Hệ thống vận tải Giá vé tiền mặt dành cho người lớna Thời điểm tháng Hai năm 1980 Giá vé đề xuất Boston Xe buýt 25 xu Hệ thống giao thông nhanh 25 xu 50 xu San Francisco 25 xu 50 xu Cleveland 25 xu 40 xu St Louis 25 xu 50 xu Washington Xe buýt 40 xu 45 xu Hệ thống giao thông nhanh 50 xu 55 xu Detroit 50 xu 60 xu Los Angeles 55 xu 65 xu Pittsburgh 50 xu 60 xu Chicago 60 xu 80 xu New York 50 xu 75 xu Milwaukee 50 xu Nguồn: Hiệp hội Vận tải Công cộng Hoa Kỳ, “Sơ lược giá vé tiền mặt dành cho người lớn dịch vụ địa phương giai đoạn từ năm 1977 đến” a Dịch vụ địa phương, có giai đoạn bản; mức giá vé cao bị tính thêm (27)Mary Lovely tác giả khác 27 Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh Nhóm cộng tác BẢNG 12 (28)Mary Lovely tác giả khác 28 Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh Nhóm cộng tác HỆ SỐ CO GIÃN GIÁ VÉ VẬN TẢI ƯỚC TÍNH Tác giả Thành phố Hệ số co giãn Phương thức vận tải Loại chuyến đi Nguồn Charles River Associates Boston -0,09 -0,32 Xe buýt, tàu điện nhanh, xe điện -nt- Đi làm Đi mua sắm Mơ hình Tổng Cầu Talvitie Chicago -0,38 Xe buýt, tàu điện nhanh Đi làm “không bị bắt giữ” Mơ hình Tổng Cầu Fulkerson Louisville -0,4 Xe bt Đi làm Mơ hình Tổng Cầu Lisco Chicago -0,4 Xe buýt, tàu điện nhanh Đi làm Mơ hình Nhu cầu Tách rời McFadden Berkeley -0,45 Xe bt Đi làm Mơ hình Nhu cầu Tách rời McGillivray San Francisco -0,11 Xe buýt, xe điện Đi làm Mơ hình Nhu cầu Tách rời Hiệp hội Vận tải Vùng New York -0,31 Xe buýt Tất mục đích Dữ liệu chuỗi thời gian 1950-1974 Hiệp hội Vận tải Công cộng Hoa Kỳ Điều tra toàn quốc -0,22 Xe buýt, tàu điện nhanh, xe điện Tất mục đích Dữ liệu chuỗi thời gian 1961 đến 1967 thành phố có dân số 500.000 người Curtin Điều tra toàn quốc -0,36 Xe buýt Tất mục đích Dữ liệu chuỗi thời gian Southern Calif S California -0,09 Xe buýt Giờ cao điểm, tất mục đích Điều tra hệ số co giãn RTD Transit District -0,15 Xe buýt Ngoài cao điểm, tất mục đích Toronto -0,089 -0,207 Tàu điện nhanh, xe điện Xe buýt Đi làm Đi làm Dữ liệu chuỗi thời gian Schafer Northern -0,24 đến -0,30 Xe buýt tốc hành Đi làm Dữ liệu chuỗi thời gian Virginia -0,84 đến -0,67 (29)Mary Lovely tác giả khác 29 Biên dịch: Hải Đăng Hiện đính: Phan Hiển Minh Nhóm cộng tác (30)Mary Lovely tác giả khác 30 Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Phan Hiển Minh Nhóm cộng tác BẢNG 14 CÁC MỨC THUẾ SUẤT CẦN THIẾT ĐỂ TÀI TRỢ PHẦN ĐÓNG GÓP ĐỊA PHƯƠNG CHO THÂM HỤT CỦA SEPTA SỬ DỤNG CÁC CƠ SỞ THUẾ THAY THẾ KHÁC Mức thuế suất cần thiết Mức thuế suất trong toàn bang Thuế Tài sản 1,58 USDb (c) Thuế Thu nhập Cá nhân 0,16% 2,2% Thuế Doanh thu Bán lẻ 0,57% 6,0% Thuế Doanh thu Xăng dầu xu gallon 11 xu gallon a Khoản thâm hụt địa phương khu vực hạt mà SEPTA phục vụ giả định mức 50 triệu USD năm tài khóa 1982 b Tính 1.000 USD giá trị thị trường ước tính tài sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình huống 3. Ghi nhớ chính sách số 2: Tài trợ cho vận tải công cộng tại Philadelphia, Tình huống 3. Ghi nhớ chính sách số 2: Tài trợ cho vận tải công cộng tại Philadelphia

Hình ảnh liên quan

BẢNG 1 - Tình huống 3. Ghi nhớ chính sách số 2: Tài trợ cho vận tải công cộng tại Philadelphia

BẢNG 1.

Xem tại trang 13 của tài liệu.
HÌNH 1: KHU VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SEPTA - Tình huống 3. Ghi nhớ chính sách số 2: Tài trợ cho vận tải công cộng tại Philadelphia

HÌNH 1.

KHU VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SEPTA Xem tại trang 15 của tài liệu.
BẢNG 3 - Tình huống 3. Ghi nhớ chính sách số 2: Tài trợ cho vận tải công cộng tại Philadelphia

BẢNG 3.

Xem tại trang 16 của tài liệu.
BẢNG 2 - Tình huống 3. Ghi nhớ chính sách số 2: Tài trợ cho vận tải công cộng tại Philadelphia

BẢNG 2.

Xem tại trang 16 của tài liệu.
BẢNG 7 - Tình huống 3. Ghi nhớ chính sách số 2: Tài trợ cho vận tải công cộng tại Philadelphia

BẢNG 7.

Xem tại trang 20 của tài liệu.
BẢNG 8 - Tình huống 3. Ghi nhớ chính sách số 2: Tài trợ cho vận tải công cộng tại Philadelphia

BẢNG 8.

Xem tại trang 21 của tài liệu.
BẢNG 11 - Tình huống 3. Ghi nhớ chính sách số 2: Tài trợ cho vận tải công cộng tại Philadelphia

BẢNG 11.

Xem tại trang 26 của tài liệu.
BẢNG 12 - Tình huống 3. Ghi nhớ chính sách số 2: Tài trợ cho vận tải công cộng tại Philadelphia

BẢNG 12.

Xem tại trang 27 của tài liệu.
Mơ hình Tổng Cầu - Tình huống 3. Ghi nhớ chính sách số 2: Tài trợ cho vận tải công cộng tại Philadelphia

h.

ình Tổng Cầu Xem tại trang 28 của tài liệu.