0

Lịch báo giảng lớp 2 theo chương trình giảm tải năm 2020 - Tuần 25

2 38 1
  • Lịch báo giảng lớp 2 theo chương trình giảm tải năm 2020 - Tuần 25

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:19

[r] (1)TUẦN HỌC THỨ 25 Từ ngày 25 đến ngày 29 tháng năm 2020 Thứ-ngày Tiết Môn Tên dạy ND giảm tải Thứ hai 25/5 1 Tốn Thực hành xem đồng hồ 2 KC Tơm Càng Cá Con Bỏ BT2 3 Â nhạc Ôn tập hát: Trên đường đến trường Hoa mùa xuân 4 Toán Luyện tập 5 C tả Tập chép: Vì cá khơng biết nói? Thứ ba 26/5 1 T Dục Trị chơi: Tung vịng vào đích 2 T Đọc Sơng Hương 3 Tốn Tìm số bị chia Bỏ BT3 (128) 4 T Viết Chữ hoa X, Y 5 T Công Làm đồng hồ đeo tay Thứ tư 27/5 1 Toán Luyện tập Bỏ BT2,4 (129) 2 MT Chủ đề 12: Môi tường quanh em 3 LTVC Từ ngữ sông biển, đấu phảy 4 Tốn Chu vi hình Sinh hoạtm giác, chu vi hình tứ giác (2)5 TLV Đáp lời đồng ý Tả ngắn biển BT1 bỏ ysa b Thứ năm 28/5 1 TĐọc Ôn tập kiểm tra HKII 2 TDục TC; Tung vịng vào đích Chạy đổi chỗ vỗ tay 3 Toán Luyện tập Bỏ BT1,4 (131) 4 T Đọc Ôn tập kiểm tra HKII 5 TN-XH Loài vật sống đâu? Thứ sáu 29/5 1 KC Ôn tập kiểm tra HKII 2 Toán Số phép nhân phép chia Bỏ BT2,3 (132) 3 Đ Đức Giúp đỡ người khuyết tật 4 Sinh hoat
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch báo giảng lớp 2 theo chương trình giảm tải năm 2020 - Tuần 25, Lịch báo giảng lớp 2 theo chương trình giảm tải năm 2020 - Tuần 25

Hình ảnh liên quan

4 Toán Chu vi hình Sinh hoạtm giác, chu vi hình tứ giác - Lịch báo giảng lớp 2 theo chương trình giảm tải năm 2020 - Tuần 25

4.

Toán Chu vi hình Sinh hoạtm giác, chu vi hình tứ giác Xem tại trang 1 của tài liệu.