0

Bài đọc 9-3. Chính sách công: Chính trị, phân tích và các lựa chọn. Chương 6: Đánh giá các lựa chọn chính sách

29 6 0
  • Bài đọc 9-3. Chính sách công: Chính trị, phân tích và các lựa chọn. Chương 6: Đánh giá các lựa chọn chính sách

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:42

Ví dụ, các nhà phân tích thường nói về sự hữu hiệu tính bằng chi phí đôla Mỹ có liên quan đến giá trị của các khoản lợi ích kỳ vọng được thực hiện từ một hành động của chính phủ, ví dụ [r] (1)Michael E Craft; Scott R Furlong Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh C Chhưươơnngg66 Đ ĐÁÁNNHH GGIIÁÁ CCÁÁCC LLAA CCHHNN CCHHÍÍNNHH SSÁÁCCH H (2)Michael E Craft; Scott R Furlong Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh MỘT câu hỏi có khả gây tranh cãi trước Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 2002 liệu phủ liên bang có nên cho phép việc khoan dầu mỏ khí đốt thiên nhiên Khu vực Trú ẩn Động vật Hoang dã Quốc gia Bắc cực (ANWR) hay không Những người đề xướng việc khoan, mà bao gồm công ty lượng, nghiệp đồn lao động, quyền Bush, phần lớn người thuộc Đảng Cộng hòa Quốc hội, viện dẫn tính khả thi việc tác động môi trường tối thiểu thiết kế vận hành cách thích hợp Họ luận việc phát triển nguồn dầu mỏ nội địa vô quan trọng nhằm giảm bớt phụ thuộc vào dầu mỏ nhập Những người chống đối, bao gồm nhà hoạt động bảo vệ môi trường phần lớn người thuộc Đảng Dân chủ Quốc hội, nghi ngờ khôn ngoan việc cho phép tàn phá môi trường nặng nề khu vực hoang dã nguyên sơ, đặc biệt chọn lựa khác, ví dụ bảo tồn lượng hiệu tiêu thụ nhiên liệu xe cải thiện, làm giảm bớt phụ thuộc vào dầu mỏ nhập Mỗi bên nghiên cứu sách nhằm bênh vực cho quan điểm mình, bên thách thức giả định mơ tả tình bên Đây tranh luận sách điển hình, mở rộng lớn đưa công khai so với hầu hết tranh luận khác Sau tu án việc khoan khu vực ANWR bị hủy bỏ phiên họp Thượng nghị viện vào tháng Tư năm 2002, người khởi xướng hàng đầu việc khoan, Thượng Nghị sĩ Frank Murkowski, đại diện tiểu bang Alaska, than phiền nhóm môi trường tiến hành chiến thông tin sai lệch Các nhà hoạt động môi trường người chống đối khác việc khoan khai thác nói nhiều điều Murkowski liên minh ông (Rosebaum 2002b) Xuyên suốt tranh luận này, gần tất tiêu chí quan trọng cho việc đánh giá đề nghị sách cơng xác định, Murkowski than phiền, khơng phải lúc có xác cơng Các tiêu chí bao gồm hiệu (việc khoan có khả việc sản xuất lượng lớn dầu mỏ mà người khởi xướng mong đợi), tính khả thi mặt kỹ thuật (khả việc chạm đến tầng dầu với “dấu chân” nhỏ từ máy móc hoạt động cần thiết), tính hiệu kinh tế (các lợi ích kinh tế việc sản xuất dầu mỏ so với phí tổn) Cũng đề cập đến ý nghĩa an ninh quốc gia xét phương diện giảm bớt phụ thuộc vào dầu mỏ nhập từ khu vực Trung Đông đầy biến động, tác động môi trường, khả chấp nhận xã hội việc khoan dầu mỏ khí đốt qui mô lớn khu vực hoang dã đánh giá cao Những người làm sách lưu ý đến tính khả thi mặt trị, biết tất bên có liên quan tham gia vào vận động hành lang cao độ, đề xuất có ý nghĩa cho bầu cử vào tháng Mười Một năm 2002, mà định thành phần Quốc hội bị chia rẽ sâu sắc (3)Michael E Craft; Scott R Furlong Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh về kỹ thuật mà vượt xa tầm hiểu biết viên chức bầu chọn Nằm vị trí trung tâm phân tích phác họa rõ ràng tiêu chí phát triển cho việc đánh giá chọn lựa thay sách áp dụng công cụ phương pháp sẵn có nhằm cung cấp thơng tin thiết yếu cho việc định Chương khám phá tiêu chí đánh giá cung cấp nhìn tổng quan cơng cụ phân tích sách Những phương pháp từ phân tích chi phí - lợi ích mà xác định tiêu chí kinh tế đánh giá trị định chế mà ước lượng tính khả thi trị hay hành Sự kết hợp tiêu chí đánh giá rõ ràng phân tích cẩn trọng phải làm cho việc xác định liệu chọn lựa thay sách có tốt chọn lựa thay khác không trở nên dễ dàng Liệu chọn lựa thay có khả hiệu không? Liệu chọn lựa thay rẻ không? Liệu chọn lựa thay công việc phân phối chi phí lợi ích khơng? Liệu có phải mục đích phân tích sách nhằm cung cấp loại thơng tin không; điều tùy thuộc vào nhà hoạch định sách cơng chúng việc định phải làm với chọn lựa thay CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO VIỆC THẨM ĐỊNH NHỮNG ĐỂ XUẤT CHÍNH SÁCH Các tiêu chí đánh giá thước đo cụ thể mục tiêu sách (các đề xuất sách tìm kiếm đạt điều gì) mà sử dụng nhằm đo lường chọn lựa sách đánh giá phẩm chất sách hay chương trình hữu Các tiêu chí đánh giá xem minh chứng hay lý hợp lý cho sách hay hành động phủ Việc sử dụng tiêu chí đánh giá cơng khai thiết lập tiêu chuẩn tương đối rõ ràng mà giữ cho việc phân tích sách khách quan tập trung vào vấn đề có quan tâm lớn nhà phân tích, cử tọa dự định hướng đến, hay khách hàng Các tiêu chuẩn cho phép người sử dụng xếp hạng chọn lựa thay theo thứ tự ưu tiên chúng Việc chọn lựa tiêu chí mà phù hợp với lĩnh vực sách tập hợp tình biết điều hợp lý Rõ ràng số tiêu chí tỏ hợp lý việc đánh giá khả tiếp cận đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe so với mức độ hợp lý mà tiêu chí có việc định liệu Quốc hội có nên cắt giảm khoản trợ cấp nông nghiệp hay không Hơn nữa, Brian Hogwood Lewis Gunn (1984) phát biểu, phân tích sách cho giới thực ln ln phụ thuộc vào bối cảnh trị định chế tranh luận sách, bị ảnh hưởng nguồn lực thời gian sẵn có Các thước đo mục tiêu sách mà ln mục đích điều tra luận trị bao gồm tính hiệu quả, chi phí, lợi ích, rủi ro, bất ổn, tính khả thi trị, tính khả thi hành chánh, hợp tình hợp lý hay tính cơng bằng, tự do, tính hợp pháp, (đơi khi) tính hợp hiến Đây danh sách dài, nhà phân tích xác định tất yếu tố dự án riêng lẻ Chương gợi ý hữu ích việc tập trung vào ba thước đo: tính hiệu quả, hữu hiệu tính cơng Sự quan tâm đến tính hiệu quả, hay mức độ tốt mà sách vận hàng, gần phổ qt Bởi phần lớn sách cơng, từ quốc phòng giáo dục, chi tiêu tiền cơng, nên nhà phân tích xem hữu hiệu - điều mà khách hàng có bỏ tiền - quan trọng Cũng ý hợp tình hợp lý, mà quan tâm đến tính cơng chương trình phủ việc xem xét yêu cầu nhóm khác dân số Trong số tất tiêu chí thảo luận sách này, ba tiêu chí nắm giữ tiêu chuẩn quan trọng mặt trị sử dụng để đánh giá đề xuất sách ngày (4)Michael E Craft; Scott R Furlong Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh loại hình sách cơng mà có phù hợp Những nhà phê bình Deborah Stone (2002) nhấn mạnh đến mập mờ cố hữu vấn đề việc giải thích kèm với tiêu chí Những đặc điểm khơng thiết ngăn ngừa việc sử dụng tiêu chí phân tích sách thực tiễn, gợi ý nhu cầu phải cảnh báo hạn chế tiêu chí Một cách điển hình, tiêu chí sử dụng chúng phải thể thước đo hoạt động hay báo, ví dụ báo thảo luận Chương Ví dụ, nhà phân tích thường nói hữu hiệu tính chi phí đơla Mỹ có liên quan đến giá trị khoản lợi ích kỳ vọng thực từ hành động phủ, ví dụ an tồn nơi làm việc cải thiện mà có lẽ theo áp dụng tiêu chuẩn nghiên cứu lao động cấp liên bang Tính hiệu lường theo khả việc đạt mục tiêu sách cụ thể, ví dụ giảm bớt tỷ lệ tai nạn ô tô xuống 20% thời kỳ năm năm Đối với hầu hết tiêu chí này, nhiều báo sẵn có, nhà phân tích thơng thường sử dụng nhiều báo để bù đắp cho giới hạn báo số báo Tuy nhiên, số tiêu chí có liên quan đến việc thực đánh giá định tính sử dụng báo đó, ví dụ, vấn đề tính cơng phát sinh tranh luận phụ thuộc vào mát quyền tự cá nhân đẩy mạnh phúc lợi công cộng lớn Các vấn đề quyền tự cá nhân từ tranh cãi kiểm sốt súng tự tín ngưỡng đấu tranh quyền sở hữu tài sản cá nhân có liên quan đến qui định sử dụng đất đai phủ Hầu hết tranh luận sách gợi nhớ đến chiến xung quanh ANWR; tranh luận có liên quan đến nhiều tiêu chí khác cạnh tranh Các nhà hoạch định sách người phân tích mong muốn hành động sách phải hiệu quả, họ muốn giảm thiểu phí tổn, hay khuyến khích giải pháp mang tính cơng nhất, trì quyền cá nhân Một hành động sách mà tối đa hóa đồng thời số tiêu chí vơ hoi Vì thế, nhà phân tích phải xác định tiêu chí quan trọng công chúng hay khách hàng phân tích sử dụng ưu tiên để xếp hạng chọn lựa thay sách từ tốt đến tồi Một kỹ thuật khác áp đặt trọng số khác cho số tiêu chí khác nhằm phản ảnh tầm quan trọng tương đối tiêu chí Sau đó, nhiều tiêu chí sử dụng đồng thời để đánh giá hấp dẫn chọn lựa sách khác Một thảo luận vắn tắt tiêu chí sử dụng thường xuyên phải làm rõ ý nghĩa chúng, kiến nghị cách thức mà tiêu chí sử dụng phân tích sách Tính Hiệu (5)Michael E Craft; Scott R Furlong Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh BẢNG 6.1 Một số Tiêu chí cho việc Đánh giá Đề xuất Chính sách Cơng Tiêu chí Định nghĩa Những giới hạn khi sử dụng Nơi có khả sử dụng nhiều Tính hiệu Khả đạt mục tiêu mục đích sách thành tựu chứng minh điều Những ước tính liên quan đến dự báo khơng chắn kiện tương lai Hầu tất đề xuất sách, nơi mà quan ngại hữu mức độ tốt mà chương trình phủ thực Sự hữu hiệu Sự đạt mục tiêu chương trình hay lợi ích mối quan hệ với chi phí Chi phí thấp lợi ích biết hay lợi ích lớn cho phí tổn biết Việc đo lường tất chi phí lợi ích khơng phải lúc thực Việc định sách phản ảnh chọn lựa trị nhiều hữu hiệu Các sách điều tiết, ví dụ an tồn nơi làm việc bảo vệ môi trường; xem xét cách tiếp cận dựa vào thị trường Tính cơng Tính cơng hay hợp tình hợp lý phân phối chi phí, lợi ích rủi ro sách qua nhóm nhỏ dân số Sự khó khăn việc tìm kỹ thuật để đo lường tính công bằng; bất đồng liệu công có nghĩa qui trình hợp lý hay kết công Quyền dân sự, quyền không đủ tư cách pháp lý, công thuế, tiếp cận đến dịch vụ sức khỏe giáo dục cao Sự tự Mức độ mà qua sách cơng mở rộng hay hạn chế riêng tư quyền chọn lựa cá nhân Sự đánh giá tác động tự thường bị che mờ niềm tin ý thức hệ vai vai trị phủ Thẻ nhận dạng tồn quốc đề xuất, hạn chế việc sử dụng internet, quyền sở hữu tài sản, quyền phá thai, hành động điều tiết mà gây cản trở cho chọn lựa doanh nghiệp cá nhân Tính khả thi trị Mức độ mà qua viên chức bầu chấp nhận ủng hộ đề xuất sách Khó xác định Phụ thuộc vào nhận thức vấn đề điều kiện kinh tế trị thay đổi Bất sách gây tranh cãi nào, ví dụ kiểm soát súng hay thay đổi qui định môi trường Khả chấp nhận xã hội Mức độ mà qua cơng chúng chấp nhận ủng hộ đề xuất sách Khó xác định ủng hộ cơng chúng đo lường Phụ thuộc vào độ bật vấn đề mức độ quan tâm công chúng Bất sách gây tranh cãi nào, ví dụ kiểm sốt tội phạm hay quyền phá thai Tính khả thi hành chánh Khả mà ủy ban hay quan thực tốt sách Liên quan đến việc dự báo nguồn lực sẵn có cách hành xử quan hành chánh mà khó ước lượng Sự mở rộng nhiệm vụ quan, việc sử dụng cách tiếp cận sách hay cơng nghệ mới, sách với cấu định chế phức tạp Tính khả thi kỹ thuật Sự sẵn có mức độ tin cậy cơng nghệ cần thiết cho việc thực sách Thường khó dự đốn trước thay đổi cơng nghệ mà làm thay đổi tính khả thi (6)Michael E Craft; Scott R Furlong Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh Tuy nhiên, quan điểm tính hiệu hạn hẹp, chương trình thường có nhiều mục đích mục tiêu khác nhau, thành công số mục tiêu thất bại số mục đích khác Hơn nữa, số mục tiêu đạt khoảng thời gian dài, qua khiến cho đánh giá kết ngắn hạn trở nên có vấn đề Một hạn chế việc ước lượng khả xảy đề xuất hiệu quả, hay hiệu sách tại, đòi hỏi dự báo điều kiện kiện tương lại, hoạt động mang tính bất ổn điều kiện tốt Ngồi ra, nhà phân tích phải học hỏi việc xử lý mơi trường trị mà trị gia thường phóng đại yếu chương trình tại, nâng cao điểm mạnh chương trình thay dựa nhiều vào niềm tin ý thức hệ đánh giá chứng thực nghiệm tính hiệu chương trình Ở mặt tích cực, Đạo luật Hiệu Hoạt động Kết Chính phủ năm 1993 địi hỏi đánh giá định kỳ tất chương trình hữu thể hiệu hoạt động hay thành tựu chương trình Đạo luật khuyến khích quan nhà nước tập trung vào kết quả, chất lượng dịch vụ, thỏa mãn công chúng, đạo luật bắt buộc thực kế hoạch báo cáo hiệu hoạt động hàng năm Tâm trị Washington, D.C., khắp đất nước tạo kỳ vọng mạnh mẽ đề xuất sách có khả đáp ứng tiêu chuẩn tính hiệu sách có, hay cải thiện tiêu chuẩn thêm Do vậy, nhà phân tích mà đánh giá đề xuất sách xét tính hiệu có khả xảy hay cố gắng đo lường thành tựu chương trình hữu tìm thấy cử tọa sẵn sàng cho đánh giá Chi phí, Lợi ích, Hữu hiệu Nếu tính hiệu sách kỳ vọng gần phổ quát việc hoạch định sách đương đại, quan tâm việc giữ cho chi phí chương trình phủ nằm tầm hợp lý mong ước lúc nơi Liệu hữu hiệu có phải thước đo cụ thể cho chi phí có liên quan đến lợi ích hay việc đạt lợi ích lớn với chi phí cố định không, tiêu chí sau Tiêu chí khuyến khích mạnh mẽ nhà phân tích phải suy nghĩ chi phí lợi ích chung chương trình hữu, đề xuất khác nhằm thay đổi chi phí lợi ích hay thay điều khác Về bản, hữu hiệu cách thức để minh chứng cho hành động phủ sở khái niệm kinh tế Đôi hữu hiệu thể theo giá trị tương đối can thiệp phủ hoạt động thị trường tự việc thúc đẩy phúc lợi xã hội Ví dụ, hành động phủ khẩn cầu kinh tế thị trường bảo vệ cách thích hợp cho thịnh vượng dân chúng tránh ô nhiễm không khí hay tội phạm Sự hữu hiệu đánh giá cao Hoa Kỳ Như Deborah Stone (2002, trang 61) nói rằng, “một ý tưởng mà chiếm áp đảo diễn thuyết đương đại sách cơng nước Mỹ.” Vai trị hữu hiệu phản ảnh giá trị cao mà người Mỹ đặt vào kinh tế thị trường vận hành trơn tru việc thúc đẩy thịnh vượng kinh tế (7)Michael E Craft; Scott R Furlong Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh thì sử dụng thay khác lao động, vốn, nguyên vật liệu dự tính trước, qua tước giá trị xã hội (Patton Sawicki, 1993; Weimer Vining, 1999) Việc áp dụng nguyên tắc gặp khó khăn Các Trung tâm Kiểm sốt Ngăn ngừa Bệnh tật cấp liên bang cho xuất nghiên cứu vào năm 2002 mà tìm thấy tổn thất suất việc làm chết sớm từ việc hút thuốc lên đến 3.73 USD cho bao thuốc bán Chi phí y tế quốc gia liên quan đến việc hút thuốc ước tính mức 3.45 USD bao thuốc Tổng chi phí hút thuốc tồn nước Mỹ cho mức 158 tỷ USD, hay 3,391 USD hàng năm tính người hút thuốc (Associated Press 2002a) Liệu phủ có nên hành động nhiều nhằm hạn chế việc hút thuốc để giảm phí tổn này, đặc biệt giảm bớt tỷ lệ hút thuốc số người trẻ tuổi không? Hay liệu người hút thuốc có nên phép thực lựa chọn riêng khơng? Trong năm 2002, nhiều tiểu bang tăng thuế thuốc lá, họ thực việc nhằm tăng nguồn thu để bù đắp cho khoản thâm hụt ngân sách nhiều nhằm làm nản lòng việc hút thuốc Chi phí bình qn tồn quốc cho bao thuốc tăng từ khoảng USD, thành phố New York sắc thuế khiến cho mức giá cao USD bao thuốc.1 Việc tính tốn lợi ích phí tổn xã hội khơng phải lúc dễ dàng, đặc biệt khoản phí tổn lợi ích phải thể USD Ví dụ, cách mà nhà phân tích tính tốn lợi ích chiến chống khủng bố so với phí tổn quân hay so với chết hay bị thương tránh khỏi công dân vô tội? Liệu quốc gia có nên đơn giản chi tiêu khoản cần thiết nhằm lao vào chiến hay nhằm cung cấp an ninh chuẩn bị cho điều mà giới quân gọi thiệt hại thêm không? Khi định áp đặt án nghiêm khắc người sử dụng ma túy, liệu nhà phân tích người hoạch định sách có xem xét chi phí xét việc xây dựng trì nhà tù để giam giữ người không? Các chi phí lợi ích việc nỗ lực làm cho việc chuyển thư từ đất nước an toàn với khủng bố sinh học nào? Rốt cuộc, sợ hãi bệnh than vào cuối năm 2001 khiến hai mươi hai người mắc bệnh gây chết cho năm người (Florig, 2002) Liệu an tồn cải thiện chút bưu điện có xứng đáng với phí tốn ngất ngưỡng thiết bị sàng lọc, bưu phí gia tăng, bất tiện, chậm trễ thêm việc chuyển thư không? Một cản ngại thêm người bảo vệ tiêu chí hữu hiệu giả định lợi ích chi phí khơng nhiều phân phối cơng dân chúng Tuy nhiên, thường lợi ích sách, ví dụ khoản trợ cấp nơng nghiệp hay học phí trợ cấp cho sinh viên đại học đến nhóm cụ thể dân chúng, tất người trả thuế phải gánh chịu phí tổn Đối với sách điều tiết, ví dụ kiểm sốt nhà máy điện gây nhiễm, xã hội lớn nhận lợi ích, người chủ sở hữu nhà máy cổ đông cơng ty phải gánh chịu chi phí Vì thế, nhà phân tích cần điều tra tìm hiểu phân bố khoản lợi ích chi phí phần nỗ lực nhằm khảo cứu hữu hiệu kinh tế khả chấp nhận hữu hiệu (8)Michael E Craft; Scott R Furlong Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh Sự Công Thuật ngữ công có hai ý nghĩa khác tranh luận sách đương đại: cơng qui trình cơng kết (kết cuối cùng) Sự công qui trình ám trình định sử dụng Liệu cơng có mang tính tự nguyện, cởi mở, không thiên vị cho tất người tham gia khơng? Nếu có, nhà phân tích cơng dân có lẽ đánh giá kết cơng chí số người rốt có sống tốt người khác cách đạt lợi ích, ví dụ học vấn cao hơn, cơng việc tốt hơn, thu nhập lớn hơn, nhà cửa đẹp hơn, vân vân Quan điểm thường với nhà triết học trị Robert Nozick sách ơng có tựa đề Tình trạng vơ phủ, Nhà nước, Xã hội Khơng tưởng (1974) Những người giữ quan điểm có xu hướng tin tưởng cách mạnh mẽ vào quyền lợi tự cá nhân việc sử dụng bố trí nguồn lực mà họ cho phù hợp Họ chống lại nỗ lực phủ nhằm thúc đẩy cơng vượt việc đảm bảo hội ngang việc tham gia vào định xã hội Như mơ tả gợi ý, người bảo thủ trị đồng cảm mạnh mẽ với khái niệm cơng qui trình John Rawls trình bày khái niệm khác công bằng, đặc biệt sách của có tựa đề Một Lý thuyết Công (1971) Rawls luận công hay tính hợp tình hợp lý ám kết hay phân phối công điều tốt đẹp xã hội tài sản, thu nhập, hay quyền lực trị Lý ơng ta định chế trị cấu xã hội, ví dụ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hay hình thức phân biệt khác, tác động đến việc đạt điều tốt đẹp Nói cách khác, việc đạt điều tốt đẹp xã hội không đơn chức đặc điểm cá nhân tham vọng, tài năng, đạo đức làm việc vững mạnh Những người mà giữ quan điểm có nhiều khả người khác việc ủng hộ can thiệp phủ nhằm thúc đẩy phân phối công nguồn lực xã hội Những người có tư tưởng tự trị có khả đồng cảm với khái niệm cơng kết Tiêu chí cơng có khả nằm vị trí trung tâm xem xét sách tái phân phối, vi dụ cải cách thuế, cải cách phúc lợi, nỗ lực nhằm tăng cường khả tiếp cận đến dịch vụ sức khỏe, trợ giúp cho người nghèo Các tiêu chí lên lĩnh vực sách khác, nơi mà tranh luận định phụ thuộc vào người hưởng lợi người chịu thiệt kết hành động sách Nhà phân tích sách có lẽ muốn hỏi người nhận lợi ích hành động chínhs ách đó, không, người chi trả cho phí tổn của chương trình Ai bối cảnh khơng có nghĩa cá nhân, mà nhóm hay loại dân chúng khác Họ thuộc tầng lớp giàu có, trung lưu, hay nghèo; cư dân thành thị hay người sống ngoại thành; người bình thường hay cơng ty khổng lồ Các vấn đề cơng có mặt khắp nơi tranh cãi sách, từ đề xuất cải cách thuế hành động mà có lẽ hạn chế khả tiếp cận đến giáo dục cao - ví dụ việc gia tăng mức học phí (9)Michael E Craft; Scott R Furlong Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh Ví dụ, nhà phân tích dân chủ nói hủy bỏ khiến cho Ngân khố Hoa Kỳ phải thiệt hại khoảng 740 tỷ USD giai đoạn 2010-2020, với phần lớn lợi ích tập trung vào người giàu có vào thời điểm mà phủ cần nguồn lực bổ sung để cung cấp cho lợi ích chăm sóc sức khỏe nghỉ hưu cho hệ bùng nổ trẻ em Họ phê phán hủy bỏ thuế di sản vô trách nhiệm không công mặt ngân sách người trả thuế trung bình mà phải tạo nên khác biệt số thu bị tổn thất Một số cơng dân giàu có quốc gia, ví dụ nhà sáng lập hãng Microsoft Bill Gates thành viên khác nhóm gọi Sự Thịnh vượng có Trách nhiệm, ủng hộ cho quan điểm Họ lập luận thuế di sản nên giữ lại nhằm tránh hình thành “sự giàu có mang tính di truyền”, mà họ tin làm tổn hại đến dân chủ Ngược lại, người thuộc Đảng Cộng hịa nhiều nhà phân tích bảo thủ khác luận có ý nghĩa việc áp đặt lại thuế di sản vào năm 2010 sau giai đoạn hủy bỏ Tại lại loại bỏ thuế giai đoạn ngắn, mà làm lúng túng việc hoạch định di sản dẫn đến tác động không công nhóm khác thời điểm đó? Những người ủng hộ việc hủy bỏ bảo vệ điều xét theo lợi ích cho người thừa kế nông trang doanh nghiệp nhỏ gia đình, người mà tự nhận giàu có vốn nghèo tiền mặt Những hành động ủng hộ thuế di sản thiếu sót hủy bỏ tồn nó, ví dụ nâng mức miễn thuế lên, tìm thấy an ủi nghiên cứu Sở Thuế Nội địa (IRS) Dữ liệu IRS có khoảng hai phần trăm di sản chịu thuế năm 1999 mức miễn thuế 650,000 USD Hơn nữa, nửa số thuế di sản thu năm 1999 đến từ 3,300 di sản, hay 0.16 phần trăm tổng số di sản Một nhà kinh tế mà khảo cứu tác động thuế di sản năm gần kết luận câu chuyện lưu truyền rộng rãi “các nơng trang doanh nghiệp gia đình bị phá sản chi trả thuế di sản truyền thuyết vùng nông thôn; ta tìm thấy ví dụ thực sự, cho dù có tìm kiếm tồn diện” (Krugman 2002, trang 77) Với mức di sản phải chịu thuế dự tính tăng lên triệu USD vào năm 2003, chí cịn tiểu bang hồn tồn khơng phải đối mặt với thuế này.2 Nhiều thành viên Quốc hội luận giới hạn triệu USD nâng lên để xử lý gánh nặng thuế di sản áp đặt lên gia đình có nơng trang doanh nghiệp qui mô nhỏ Tuy vậy, người mà ủng hộ hủy bỏ hoàn toàn thuế di sản thể cho thấy quan tâm đến thỏa hiệp Điều cơng hợp tình hợp lý trường hợp này? Liệu có cơng hủy bỏ thuế di sản hay giữ lại loại thuế không? Liệu việc nâng mức giới hạn di sản chịu thuế có đại diện cho thỏa hiệp hợp lý luận cạnh tranh không? Đạo đức Tiêu chí Khác Trong tiểu luận kinh điển vai trò nguyên tắc phân tích sách, lý thuyết gia trị Charles Anderson (1979, trang 173) lập luận có “một số xem xét mang tính tảng mà phải tính đến đánh giá sách nào” “Kho chứa khái niệm bản” bao gồm “quyền hạn, quan tâm công chúng, quyền lợi, công lý, công hữu hiệu.” Anderson nói rằng, điều khơng phải đơn giản là ưu tiên nhà phân tích mà “những tiêu chí bắt buộc cho đánh giá trị.” Trong giới thực tế phân tích sách, số tiêu chí cần thiết Anderson hay tiêu chuẩn cho đánh giá sách nhiều khả bị bỏ qua Quả thực, một số nhà khoa học trị lập luận việc nhà phân tích sách đưa vào thước đo tính đạo đức, hay tính chuẩn tắc, cơng trình nghiên cứu khơng cần (10)Michael E Craft; Scott R Furlong 10 Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh tích hợp lý Hoặc người tin nhà phân tích khơng có khả phân tích khách quan họ chắn đưa thành kiến cá nhân vào đánh Một số người lập luận phân tích giá trị chuẩn tắc khơng cần thiết qui trình trị hữu nhằm xác định giải tranh cãi đạo đức giá trị (Amy 1984) Một đáp lại dễ dàng luận sau phân tích cơng khai đạo đức giá trị làm gia tăng lớn chất lượng luận tranh luận quan định Không nghi ngờ việc dễ dàng cho nhà phân tích nhấn mạnh đến tiêu chí, ví dụ tính hiệu hữu hiệu nơi mà đánh giá vào liệu rõ ràng ví dụ chi phí lợi ích đo lường Tuy nhiên, vấn đề chuẩn tắc xứng đáng nhận suy xét nghiêm túc Như Anderson (1979) lập luận, phân tích mà bỏ qua vấn đề ví dụ vai trị quyền lực phủ, quyền cá nhân, hay quan tâm công chúng không đầy đủ không phù hợp Những người mua sắm Cửa hàng Disney Đường 42 phía Tây New York lướt qua hàng hóa trưng bày Cơng ty Disney đấu tranh để giữ lại tác quyền nhân vật hoạt hình mình, bao gồm Chuột Mickey, Voi Dumbo, Vịt Donald, công việc kinh doanh sinh lợi mà họ ủng hộ Vào năm 1998, sau chiến dịch vận động hành lang sau hậu trường kéo dài Điện Capitol, Disney tranh thủ thông qua dự luật gia hạn thời hạn tác quyền mà trì thực tế quyền lợi họ nhân vật khoảng thời gian thêm hai mươi năm Trước đó, cơng ty phép giữ tác quyền bảy mươi lăm năm Trong Disney hoan nghênh thơng qua luật này, điều bị phê phán mạnh mẽ nhóm đại diện cho người tiêu dùng thư viện mà quan ngại giá cao băng video, đĩa DVD, sản phẩm khác Những tranh cãi sách riêng tư, quyền sở hữu tài sản, luật tác quyền, nghiên cứu người bắt nguồn từ việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi, nhiều vấn đề đương đại khác rõ ràng đòi hỏi đánh giá xét theo tiêu chí chuẩn tắc pháp lý, khơng kinh tế học Thậm chí chủ đề thuộc phương diện kỹ thuật, ví dụ việc xử lý chất thải hạt nhân, vừa vừa cần thiết phân tích vấn đề đạo đức ảnh hưởng hệ tương lai, ý chí luận lựa chọn địa điểm cho việc chôn chất thải, tham gia công chúng việc định, công cộng đồng “chủ nhà” xét lợi ích mà cung cấp (Kraft, 2000; Shrader-Frechette, 1993; Weiss, 1990) (11)Michael E Craft; Scott R Furlong 11 Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh Vì thế, sách báo khiêu dâm Internet bảo vệ đảm bảo quyền tự ngơn luận Tu Chính án thứ Nhất, Hiến pháp mở rộng bảo vệ tỉ mỉ người bị buộc tội hành vi phạm pháp, chí tội ác kinh khủng giết người hàng loạt hay khủng bố Việc sử dụng tiêu chí đánh giá đa dạng giúp ích theo cách khác Thường nhà hoạch định sách, nhà phân tích nhà bình luận đưa phát biểu mà phản ảnh mạnh mẽ tin tưởng ý thức hệ họ thảo luận chọn lựa sách chờ Những người thuộc Đảng Tự biết điều muốn khơng muốn áp dụng tiêu chuẩn triết lý vào dãy đầy đủ sách đương đại, người thuộc Đảng Bảo thủ làm giống vậy, hai bên hưởng lợi từ đánh giá không thiên vị chương trình phủ sách đề xuất Một phân tích khách quan theo kiểu vào hay nhiều tiêu chí đánh giá mơ tả chương Thực việc khơng có nghĩa công dân nhà hoạch định sách cần phải từ bỏ tin tưởng họ điều mà phủ nên khơng nên thực hiện; thay vào đó, điều có nghĩa họ cần phải chắn họ có kiện vấn đề biết, trường học, kiểm soát súng ống, hay chọn lựa thay chăm sóc sức khỏe, họ suy nghĩ dãy xem xét thêm vào với giá trị cá nhân niềm tin sách Họ có thời gian dễ dàng để bảo việc cho luận điểm mình, luận điểm sách mà họ tán thành có may thành công lớn SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH Phần điều tra phương pháp phân tích sách sử dụng thường xuyên làm bật điểm mạnh điểm yếu quan trọng phương pháp Danh sách đọc đề nghị cuối chương cung cấp bao trùm đáng kể phương pháp phân tích Những người mà mong muốn đọc thêm thấy danh sách nơi tốt để bắt đầu Các phương pháp hàng đầu phân tích sách chủ yếu lấy từ kinh tế học tập trung vào tiêu chí đánh giá hữu hiệu, đặc biệt phân tích chi phí-lợi ích phân tích hiệu chi phí tối thiểu (Weimer Vining, 1999; Dunn, 1994) Các ý tưởng tìm thấy phương pháp phương pháp có liên quan hữu ích chí cho phân tích phi kỹ thuật Các phương pháp công cụ cho tư phê phán sách cơng Tuy nhiên, điều phải rõ ràng đánh giá sách cơng phương diện kinh tế học nhiều hơn; đánh giá xét đến phương diện hữu hiệu, tính cơng bằng, tự do, trị học Như phát biểu trước đó, phương pháp phân tích sử dụng nhằm làm rõ vấn đề lựa chọn sách, định sách để áp dụng trì tùy thuộc vào nhà hoạch định sách, cuối phụ thuộc vào cơng chúng - người chọn lựa nhà hoạch định sách Phân tích Chi phí - Lợi ích (12)Michael E Craft; Scott R Furlong 12 Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh học phí phù hợp có khóa học chun ngành dự tính trước người sinh viên Ngoài ra, người sinh viên phải xem xét khác biệt dãy hoạt động học đường, nhà ở, sở vật chất thể thao, đặc điểm khác sống đại học Bằng cách để thực định này? Người sinh viên này, hẳn với giúp đỡ người cố vấn cha mẹ mình, cân nhắc cẩn thận ưu điểm khuyết điểm chọn lựa, có lẽ viết điểm thành nhiều cột để so sánh chọn lựa Sự phân tích chi phí - lợi ích đơn giản phương pháp có tính hệ thống để làm cơng việc giống Một nhà kinh tế mô tả phân tích chi phí - lợi ích sau: Phương pháp tìm kiếm việc xác định liệu tổng lợi ích mà đổ dồn người làm cho hưởng lợi có lớn tổng thiệt hại người mà bị thiệt hại chọn lựa sách Các lợi ích lẫn thiệt hại tính đôla, xác định tổng sẵn sàng chi trả cá nhân việc nhận lợi ích hay ngăn ngừa thiệt hại sách gây Nếu lợi ích lớn thiệt hại, sách nên chấp thuận theo lôgic phân tích chi phí - lợi ích (Freeman, 2000, trang 192) Ơng nói thêm rằng, số phương diện phân tích chi phí - lợi ích “khơng khác lẽ thường tổ chức”, chí thuật nghữ thường ám cho tính tốn xác định hạn hẹp mặt kỹ thuật Sự hữu dụng việc tư xét phí tổn mà sách chương trình cơng tạo lợi ích mà xã hội có từ chương trình sách phải đủ rõ ràng Máy bay ném bom tàng hình B-2 điều kỳ diệu cơng nghệ cao có khả ném bom bom xác đến mục tiêu cách xa, gặp nhiều vấn đề từ lúc bắt đầu Ngồi việc tốn đến 2.2 tỷ USD cho chiếc, thuộc số máy bay tốn bảo trì Khơng lực Hoa Kỳ chi tiêu khoảng 150 triệu USD năm cho chi phí bảo trì máy bay ném bom Không lực Hoa Kỳ phải thuê ngàn công nhân để giữ cho phi đội hai mươi mốt máy bay ném bom sẵn sàng phục vụ Cho dù có đầu tư khổng lồ này, trung bình máy bay ném bom B-2 sẵn sàng cho nhiệm vụ chiến đấu khoảng ba mươi phần trăm thời gian, thấp nhiều so với mục tiêu đề sáu mươi phần trăm thời gian sẵn sàng Không lực (Dao 2002).3 Liệu máy bay ném bom B-2 có phải sử dụng tốt đồng đơla chi phí cho quốc phịng khơng? Liệu số tiền chi tiêu hữu ích cho loại máy bay khác hay cho chương trình quốc phịng khác khơng? Nhiều người ủng hộ cho quân đội lập luận cách mạnh mẽ việc ủng hộ cho B-2 cho khả độc vơ nhị thiết yếu nó, họ khơng tâm đến chi phí máy bay hay vấn đề độ tin cậy Những người trích B-2 tập trung vào phí tổn độ tin cậy thấp loại máy bay có xu hướng bỏ qua ưu quân riêng biệt Nhóm hai nhóm có luận vững hơn? (13)Michael E Craft; Scott R Furlong 13 Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh được ý, ví dụ mở rộng bãi đậu xe trường hay xây dựng trung tâm thể thao HỘP 1: CÁC BƯỚC ĐỂ PHÂN TÍCH THỰC HIỆN MỘT PHÂN TÍCH CHI PHÍ - LỢI ÍCH Việc thực phân tích chi phí - lợi ích đơn giản hay vô phức tạp, tùy thuộc vào vấn đề cần phân tích Nhìn chung, nhà phân tích cố gắng xác định tất chi phí lợi ích quan trọng, đo lường chi phí lợi ích mà thể giá trị đôla ước lượng thừa nhận chi phí lợi ích mà khơng thể đo lường dễ dàng; điều chỉnh thước đo cho thay đổi giá trị theo thời gian, gộp lại so sánh tất chi phí lợi ích Ví dụ, xem xét thuế xăng dầu liên bang Hoa Kỳ, mà thuộc loại thấp số quốc gia công nghiệp hóa giới Những người mà ủng hộ việc tăng thuế cho làm tạo nhiều lợi ích hữu hình, số làm giảm bớt mức độ phụ thuộc đất nước vào dầu mỏ nhập Việc tăng thuế làm giảm nhiễm khơng khí thành thị cải thiện sức khỏe dân chúng; làm giảm thải khí cácbơnít rủi ro thay đổi khí hậu; cắt giảm tắc nghẽn giao thông thời gian lái xe; giảm bớt tai nạn giao thơng, qua cứu sống nhiều mạng người ngăn chặn thương tật Một thuế xăng dầu cao tạo tất lợi ích làm gia tăng đáng kể số thu thuế phủ cách nội hóa phí tổn xã hội việc lái xe tạo khuyến khích cho dân chúng lái xe quãng đường ngắn tìm kiếm hình thức vận chuyển thay khác Tuy vậy, việc nâng thuế xăng dầu tạo phí tổn trực tiếp lên người lái xe loạt dịch vụ mà phụ thuộc vào việc vận chuyển, việc có tác động bất lợi đến cơng dân có thu nhập thấp khiêm tốn mà có chọn lựa thay việc sử dụng xe hơi, đến người mà sống khu vực có dân cư thưa thớt, nơi mà họ bắt buộc phải lái xe Bởi phân tích chi phí - lợi ích đầy đủ việc nâng thuế xăng dầu trở nên vô phức tạp, xem xét nghiên cứu gần mà đảm nhận phần thách thức Trong nghiên cứu chuẩn bị cho tổ chức Nguồn lực cho Tương lai (RFF), Ian Parry Kenneth Small khảo cứu nhiều số chi phí nỗ lực nhằm xác định mức “tối ưu” thuế xăng dầu Hoa Kỳ Mặc dù nhà kinh tế đo lường dễ dàng tất lợi ích lưu ý, họ ước lượng tổn hại cho dân chúng lên đến khoảng 40 xu galơng, thải khí cácbơnít khoảng xu galông (ở ước lượng có biến thiên lớn), tắc nghẽn giao thơng tính trung bình gây thiệt hại hoảng 70 xu galông; tổng số thiệt hại 1.76 USD galơng Khi tính đến loại thuế xăng dầu thật đánh thuế lên lượng nhiên liệu mua so với khoảng đường số ảnh hưởng kinh tế tiêu cực việc gia tăng loại thuế này, nhà phân tích hạ số xuống khoảng 1.00 USD galông (Parry 2002) Nghiên cứu đến kết luận mức tối ưu việc đánh thuế mà khơng xét đến phí tổn kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu, mà nghiên cứu ước tính vào khoảng 12 xu galơng, chi phí qn cho việc bảo vệ tiếp cận đến giếng dầu vùng Trung Đông, hay tổn thất bị gây sản xuất, vận chuyển, sử dụng xăng dầu - ví dụ tràn dầu hay kho chứa dầu bị rị rỉ Một số nhóm hoạt động mơi trường cố gắng ước tính tất ảnh hưởng này, không ngạc nhiên họ đến số tổng cao nhiều Tuy nhiên, theo phân tích RFF, mức thuế tối ưu 1.00 USD galơng mà nội hóa phí tổn xã hội chủ yếu nhiều hơn hai lần mức thuế trung bình cấp tiểu bang liên bang kết hợp lại Hoa Kỳ, mà vào năm 2002 tổng cộng khoảng 40 xu galông (14)Michael E Craft; Scott R Furlong 14 Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh Một số hạn chế phân tích chi phí - lợi ích rõ ràng, chí tóm tắt ngắn gọn cung cấp ví dụ thuế nhiên liệu sử dụng hộp Việc xác định chi phí lợi ích đủ quan trọng để đưa vào phần yêu cầu đánh giá Việc đo lường chi phí lợi ích mặt tiền tệ dễ dàng số chi phí lợi ích so với chi phí lợi ích khác Nhà phân tích nhấn mạnh đến chi phí chúng dễ xác định đo lường Các lợi ích biến thành điều chắn thực hóa sau khoảng thời gian Các nhà kinh tế thường cố gắng ước tính chi phí hội, mà ám giá trị hội bị bỏ qua thời gian hay nguồn lực dùng vào hoạt động biết Ví dụ, bị kẹt xe gây chi phí hội cho người lái xe họ làm việc hiệu với thời gian Những qui định liên bang mà địi hỏi cơng ty tiêu nhiều cần thiết cho qui định an tồn hay mơi trường tạo chi phí hội số tiền có lẽ đầu tư vào việc nghiên cứu thêm, đại hóa nhà máy, nâng cao lợi ích cho người lao động, vân vân Việc sử dụng tỷ suất chiết khấu cho phép người phân tích xác định giá trị lợi ích tương lai thời điểm tại, lựa chọn tỷ suất này, chất ước tính lạm phát theo thời gian, rõ ràng có tác động sâu sắc đến kết Ví dụ, xem xét giá trị 100 USD kiếm sau trăm năm với giả định thay đổi tỷ suất chiết khấu Ở suất chiết khấu phần trăm, 100 USD đáng giá 36.97 USD; mức phần trăm, 13.80 USD; mức phần trăm 5.20 USD; mức phần trăm, đáng giá 0.76 USD Như tính tốn minh họa, lợi ích tương lai xa có giá trị vơ nhỏ tính theo đơla hành, phân tích chi phí - lợi ích tạo kết khác cách điên rồ tùy thuộc vào tỷ suất chiết khấu chọn lựa Bởi lựa chọn tỷ suất chiết khấu có ảnh hưởng to lớn cách thức mà người đánh giá chọn lựa sách, nên lựa chọn tảng cho mâu thuẫn không đếm định sách phủ Vấn đề thay đổi khí hậu cung cấp nhiều thơng tin Các lợi ích việc làm chậm lại hay tạm dừng thay đổi khí hậu tồn cầu rõ ràng, lợi ích xảy xa tương lai mà việc chiết khấu lợi ích giá trị có xu hướng tối thiểu hóa lợi ích tính tốn chi phí - lợi ích Trái lại, chi phí việc hành động thay đổi khí hậu lớn người ủng hộ việc bảo vệ môi trường kêu gọi phải thực nhanh chóng biện pháp, qua có nghĩa biện pháp chi trả đồng đơla Các tính tốn dẫn nhà phân tích kinh tế đến việc đề xuất biện pháp khác cho việc tính chiết khấu theo cách thức có trách nhiệm mà có tính đến chi phí lợi ích dài hạn.4 Một phần dễ bị tổn thương qui trình ước tính chi phí lợi ích người vơ hình, ví dụ tình trạng hạnh phúc, sở thích thẩm mỹ, hay chí giá trị sống Một số nhà phân tích lựa chọn việc khơng đưa vào chi phí hay lợi ích số phân tích chi phí - lợi ích thay vào làm bật bỏ sót báo cáo kết Những người khác ưa thích việc sử dụng phương pháp kinh tế sẵn có để ước lượng giá trị vơ hình hay phi thị trường sau đưa giá trị vào phân tích chi phí - lợi ích Ví dụ, nhà kinh tế sử dụng kỹ thuật biết đến phương pháp đánh giá ngẫu nhiên, mà chất vấn với cá nhân hay bảng câu hỏi, (15)Michael E Craft; Scott R Furlong 15 Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh Ngay có hạn chế rõ ràng, phân tích chi phí - lợi ích công cụ đầy sức mạnh mà sử dụng rộng rãi q trình định phủ Phương pháp buộc nhà phân tích người hoạch định sách phải xác định điều mà họ kỳ vọng hành động phủ làm (và tạo lợi ích) xem xét chi phí kèm với hành động Nếu thực cách đắn, phân tích chi phí - lợi ích giúp cho việc minh chứng cho sách cơng, mà khơng bị bỏ qua hay thách thức Hãy xem xét ví dụ Trong suốt thập niên 1980 Hiệp hội Bảo vệ Môi trường (EPA) yêu cầu giảm bớt khối lượng chì phép có xăng từ 1.1 gam galơng xuống cịn 0.1 gam Những lợi ích việc kiểm sốt chì môi trường bao gồm giảm vấn đề sức khỏe bất lợi nhận thức trẻ em, mức độ thấp tình trạng cao huyết áp bệnh tim mạch người lớn, chi phí bảo trì xe giảm xuống Khơng phải tất lợi ích đo lường, việc tính tốn lợi ích mà tạo hệ số chi phí - lợi ích 10 (Freeman, 2000, trang 194) Sự tính tốn giúp đạt phê chuẩn cho việc loại trừ chì có xăng, cho dù có chống đối từ công ty sản xuất xe nhà máy lọc dầu quan ngại quyền Reagan hành động Những người phê phán phân tích chi phí - lợi ích cho phương pháp bị lạm dụng số chi phí lợi ích xem xét phương pháp không phù hợp sử dụng việc ước tính giá trị chúng (Stone, 2002; Tong, 1986) Những quan ngại họ có thật, giới thực tranh luận sách, có khả nhà phân tích hai phía vấn đề sách nghiên cứu kỹ lưỡng phân tích chi phí - lợi ích Hơn nữa, Văn phòng Quản lý Ngân sách (OMB) thiết lập nguyên tắc đạo tỉ mỉ mà quan phủ liên bang kỳ vọng tuân theo cho việc thực sách Văn phịng Thơng tin Điều tiết (OIRA) OMB nhận trách nhiệm qui trình kể từ mệnh lệnh hành pháp năm 1981 thời Tổng thống Ronald Reagan mà bắt buộc phân tích kinh tế phải sử dụng để minh chứng cho qui định đề xuất Mỗi vị tổng thống kế nhiệm thiết lập qui trình rà sốt đánh giá tương tự, với nguyên tắc đạo kỳ vọng khác nhau, quan cải thiện khả việc thực thi qui trình Theo pháp chế phê chuẩn vào năm 2000, OIRA giao trách nhiệm thiết lập nguyên tắc đạo cách thức quan đảm bảo tính xác liệu, qua làm cho qui định.5 Bất chấp kỳ vọng thủ tục này, người sinh viên học sách cơng nên ln ln u cầu thơng tin giả định phân tích chi phí - lợi ích cách thức mà chi phí lợi ích ước tính Như lưu ý nhiều ví dụ khác, ví dụ qui luật nghiên cứu lao động, ước lượng phí tổn tương lai qui định phủ thường bộc lộ dãy rộng, qua nhà phân tích sử dụng giả định tính toán khác (16)Michael E Craft; Scott R Furlong 16 Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh Sự Phân tích Hiệu Chi phí Nhỏ Đôi quan ngại khả đo lường lợi ích hành động sách quan trọng phân tích chi phí - lợi ích khơng hữu dụng Đối với nhiều người, nhiều sách ví dụ qui định sức khỏe, an toàn đường cao tốc, hay nghiên cứu y khoa, ngăn ngừa bệnh tật hay thương tật khủng khiếp cứu nhiều mạng sống Nhưng cách mà nhà phân tích áp đặt giá trị đôla lên mạng sống sức khỏe người? Những viên chức nhà phân tích quan phủ, với cơng ty bảo hiểm, có phương pháp cho việc ước tính sống đáng giá bao nhiêu, nhiều người trích phản đối nguyên tắc việc thực tính tốn (Tong, 1986) Ưu điểm phân tích hiệu chi phí nhỏ việc phân tích khơng địi hỏi thước đo giá trị lợi ích vơ hình, ví dụ mạng sống người; phân tích đơn giản so sánh chọn lựa thay sách khác nhau, mà tạo lợi ích xét phí tổn tương đối chúng Nghĩa là, nhà phân tích tự hỏi hành động cứu nhiều mạng sống cho người với phí tổn đơla cố định, hay khoản đầu tư đôla tạo lợi ích to lớn Ví dụ, vào đầu thập niên 1990, tiểu bang Oregon lập danh sách ưu tiên phần Kế hoạch Sức khỏe Oregon, mà chủ yếu phục vụ cho người thụ hưởng Medicaid tiểu bang Kế hoạch xếp hạng 709 thủ tục y tế “theo lợi ích mang lại cho tồn thể dân chúng phục vụ” Tin tức cung cấp cho tất điều kiện mà rơi vào mức ngưỡng danh sách này, quan lập pháp tiểu bang phải định điểm ngưỡng năm sở ước tính dịch vụ chăm sóc sức khỏe giới hạn ngân sách Tiểu bang sử dụng phương pháp luận chi phí - lợi ích để thiết lập nên danh sách này, qua việc tham vấn năm mươi nhóm bác sĩ điều tra dân chúng bang Oregan Các chọn lựa vào nhân tố khả mà điều trị làm giảm đau đớn hay ngăn chặn chết, phí tổn điều trị, quãng thời gian tồn lợi ích Trên thực tế, tiểu bang cố gắng xác định cách thức để tạo lợi ích lớn cho xã hội từ nguồn lực sẵn có hạn chế cho chăm sóc sức khỏe Như có lẽ kỳ vọng, cách tiếp cận đổi tiểu bang gây tranh cãi cao độ, phủ liên bang ban đầu từ chối cách tiếp cận này, sau phê chuẩn cho hình thức điều chỉnh (Conviser, 1996) Liệu cách tiếp cận hiệu chi phí nhỏ lợi ích chăm sóc sức khỏe tiểu bang ý tưởng hay? Điểm mạnh điểm yếu tiếp cận gì? Những so sánh tương tự phổ biến qui định an toàn mơi trường, nơi mà phí tổn qui định xét mạng sống mà cứu thường mười, trăm, hay chí ngàn lần lớn hành động khác mà thực thi Trong tình này, người trích qui định viện dẫn khác biệt lớn phí tổn để luận chống lại việc áp dụng biện pháp, ví dụ nhằm mục đích cải thiện an tồn nơi làm việc hay loại trừ hóa chất độc hại khỏi môi trường Hoặc họ kiến nghị lợi ích giống đạt cách thực hành động khác, rẻ nhiều (Huber, 1999) (17)Michael E Craft; Scott R Furlong 17 Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh để loại bỏ xỉ than Một phương pháp thay khác chuyển mảnh than vụn nơi khác sau đưa chúng trở lại để phục hồi lại núi việc khai mỏ kết thúc Các công ty bảo vệ đề xuất cách thức giảm chi phí việc sản xuất điện vùng Nhiều cư dân địa phương phản đối kịch liệt, đề xuất giúp cho việc tạo công ăn việc làm tiểu bang mà từ lâu thuộc vào loại nghèo nước Mỹ Các công việc tạo từ việc giảm bớt phí tổn khai thác than đá, qua làm cho Tây Virginia có khả cạnh tranh so với tiểu bang khai khoáng khác Đánh giá Rủi ro Đánh giá rủi ro có quan hệ gần gũi với phân tích chi phí - lợi ích Mục đích việc đánh giá xác định, ước lượng, đánh giá độ lớn rủi ro công dân từ việc phải phơi bày trước tình khác Việc giảm bớt rủi ro chuyên chở lợi ích đến cho dân chúng, lợi ích phần tính tốn phân tích chi phí - rủi ro Các rủi ro thay đổi lớn Chúng với việc lái xe hơi, máy bay, tiêu thụ đồ ăn đó, hút thuốc, uống rượu, trược tuyết xuống từ đỉnh núi, hay đau khổ từ hành động khủng bố, số nhiều rủi ro khác Cuộc sống hàng chứa đựng nhiều rủi ro, hầu hết nhỏ không đặc biệt đáng báo động, người ta lo lắng rủi ro công nghệ, ví dụ chất thải hạt nhân, chất thải nguy hiểm, hóa chất độc hại, phóng xạ Hãy xem xét ví dụ Vào cuối năm 2002, Cơ quan Quản trị Hàng không Liên bang (FAA) đề xuất qui định mà địi hỏi hãng hàng khơng phải tạo ghế an toàn nhằm giảm bớt rủi ro thương tổn nghiêm trọng hay chết xảy tai nạn Theo đề xuất này, hãng hàng khơng có mười bốn năm cho việc phát triển lắp đặt ghế mới, với phí tổn ước tính mức 519 triệu USD Các ghế có đai an toàn tốt hơn, phần tựa đầu cải tiến, đế gắn để giữ cho chúng cố định sàn máy bay tai nạn xảy Đánh giá rủi ro FAA cho thấy ghế ngăn ngừa số ước tính 114 chết 133 vụ bị thương nghiêm trọng hai mươi năm sau qui định có hiệu lực.6 Liệu đánh giá rủi ro FAA có hợp lý khơng? Liệu có việc dự đốn tỷ lệ tai nạn, số bị thương, số người chết qua hai mươi năm công nghệ thiết kế máy bay yếu tố khác an toàn hàng khơng, khơng thiết kế ghế ngồi, có nhiều khả thay đổi? Những đánh giá rủi ro theo kiểu sử dụng rộng rãi ngày phần sợ hãi dân chúng rủi ro công nghệ áp dụng sách cơng nhằm kiểm soát hay giảm bớt rủi ro Sự an toàn nơi làm việc an toàn thực phẩm hai ví dụ Những đánh giá rủi ro chuẩn bị để ước lượng phản ứng lại với rủi ro an ninh quốc gia, ví dụ vụ cơng khủng bố hay đe dọa khác Hoa Kỳ Căn vào đánh giá này, giám đốc Cục Tình báo Trung ương (CIA) trả lời chất vấn trước Quốc hội cuối năm 2002 bất chấp chi tiêu khoản tiền khổng lồ nỗ lực to lớn phủ nhằm chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố, rủi ro công nội địa khác nghiêm trọng trước xảy vụ cướp máy bay vào ngày 11 tháng Chín.7 Xuyên suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, từ cuối thập niên 1940 khoảng năm 1990, nhà phân tích quốc phòng an ninh thường xuyên thực đánh giá rủi ro chiến tranh hạt nhân đe dọa an ninh khác Ngày họ tiếp tục thực nghiên cứu tương tự (18)Michael E Craft; Scott R Furlong 18 Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh đã thêm phần sâu sắc năm gần phương tiện truyền thông gia tăng mức độ cung cấp thơng tin tình Các sách chủ đề tỏ bán chạy, báo khác quan tâm công chúng.8 Rủi ro sản phẩm xác suất kiện hay phơi bày xảy kết đi sau điều xảy Rủi ro biểu diễn phương trình R = P x C Xác suất của kiện hay phơi bày cao (P), hay hậu lớn (C), rủi ro nhiều Một số rủi ro, ví dụ rơi máy bay, có xác suất xảy thấp hậu cao xảy Các rủi ro khác, ví dụ gãy chân từ tai nạn trượt tuyết, có xác suất cao hơn, hậu Người ta có xu hướng sợ hãi kiện gây hậu lớn, chí xác suất xảy chúng thấp Một phần lý này, mà thường có khác biệt đáng kể chuyên gia công chúng nhận thức rủi ro Sự sợ hãi công chúng điện nguyên tử chất thải hạt nhân ví dụ tốt (Slovic, 1987) Khuynh hướng dân chứng đánh giá sai lầm xác suất rõ ràng việc mua vé số Khi giải thưởng xổ số Powerball lên đến mức khoảng 175 triệu USD vào thời điểm năm 1998, dân chúng đổ xơ xếp hàng tranh mua vé số, người hy vọng trúng thưởng Powerball biết khả xảy việc bị chết rơi từ giường xuống lớn bốn mươi lần so với xác suất trúng thưởng, dù phần nhỏ giải thưởng xổ số Tỷ lệ trúng thưởng toàn số tiền 80 triệu 1, rủi ro việc bị chết rơi từ giường xuống triệu Rủi ro việc bị chết tai nạn xe cộ lớn so sánh, 5,000 1.9 Nếu đánh giá rủi ro việc sử dụng phương pháp khác nhằm xác định rủi ro ước tính xác suất xảy chúng mức độ nghiêm trọng thương tổn, ước lượng rủi ro xác định khả chấp nhận rủi ro hay định mức độ an tồn mong muốn Một cách điển hình mức an toàn cao hơn, hay rủi ro thấp hơn, có phí tổn cao việc đạt Sự quản lý rủi ro mơ tả điều mà phủ hay tổ chức khác thực nhằm đối phó với rủi ro, ví dụ thơng qua sách cơng nhằm điều tiết rủi ro (Hội đồng Tổng thống/Quốc hội Đánh giá Rủi ro Quản trị Rủi ro, 1997) (19)Michael E Craft; Scott R Furlong 19 Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh Các nhà phân tích sử dụng nhiều phương pháp khác để tiến hành việc đánh giá rủi ro, phương pháp trải từ việc ước tính khả tai nạn cơng nghiệp việc tính tốn lực phóng xạ có khả rị rỉ từ nơi chôn chất thải hạt nhân hàng ngàn năm tới Đối với số đánh giá, ví dụ rủi ro tai nạn xe hay tổn thương có khả xảy cho trẻ em vụ tai nạn từ việc phát triển túi khí, nhiiệm vụ tương đối dễ dàng có nhiều liệu hữu kinh nghiệm thực tế người lái xe, xe cộ, phát triển túi khí Kết là, cơng ty bảo hiểm xác định mức phí áp dụng cho bảo hiểm xe cộ họ biết tuổi tác người lái xe, loại xe định bảo hiểm, nơi chốn khoảng cách lái xe ngày Đối với ước tính khác, việc thiếu vắng trải nghiệm có nghĩa nhà phân tích phải dựa vào, ví dụ, việc mơ hình hóa tốn học dự đốn máy tính để dự báo rủi ro thay đổi khí hậu hậu gây cho xã hội khí hậu trung bình tăng lên, cấu lượng mưa thay đổi, hay bão nghiêm trọng xảy thường xuyên Cũng với phân tích chi phí - lợi ích, người theo trường phái bảo thủ nhóm doanh nghiệp ủng hộ mạnh mẽ việc sử dụng phương pháp đánh giá rủi ro cho mâu thuẫn sách nước Họ có xu hướng tin nhiều rủi ro mà phủ điều tiết bị phóng đại lên nghiên cứu thêm chứng tỏ cho thấy rủi ro không xứng đáng với mức phí tổn thường đáng kể cho xã hội (Wildavsky, 1998; Huber, 1999) Tuy nhiên, có khả xảy giống đánh giá rủi ro xác định rủi ro xác thực nghiêm trọng sức khỏe phúc lợi dân chúng, mà xứng đáng nhận hành động sách cơng Nhiều rủi ro liên quan đến hành động cân đầy khó khăn liên quan đến can thiệp phủ hay chí lựa chọn cá nhân Một vấn đề bật hẳn lên sau vụ cơng khủng bố ngày 11 tháng Chín rủi ro khủng bố sinh học, đặc biệt biết nỗi sợ hãi bệnh than vào cuối năm 2001 Các chuyên gia biết bệnh đậu mùa tiệt trừ khỏi giới bệnh truyền nhiễm, lượng dự trữ nhỏ virút bệnh đậu mùa hữu rơi vào tay kẻ khủng bố Theo kịch này, liệu có phải ý tưởng tốt chủng ngừa cho dân chúng Mỹ phòng chống bệnh đậu mùa, mà khơng có chứng cơng có khả xảy khơng? Liệu rủi ro nhỏ bé phơi bày biện hộ cho tiêm chủng hàng loạt không, hay liệu nước Mỹ nên đợi có trường hợp xác minh bị bệnh đậu mùa trước tiến hành chiến dịch y tế khổng lồ khơng? Phí tổn việc chủng ngừa khơng phải vấn đề đây; vấn đề khác quan ngại báo động không cần thiết đến công chúng Mỹ bắt dân chúng phải chịu rủi ro tác dụng phụ nghiêm trọng từ loại vắcxin Khi việc chủng ngừa bệnh đậu mùa điều bắt buộc Hoa Kỳ (trước năm 1972), vắcxin giết chết nhiều trẻ em hàng năm khiến cho nhiều trẻ khác bị tổn thương não (Kolata, 2002) Các ước lượng gần gợi ý toàn nước Mỹ tiêm chủng bệnh đậu mùa, có từ hai trăm đến năm trăm người bị chết vắcxin gây ra, hàng ngàn người trở nên đau yếu cách trầm trọng.10 (20)Michael E Craft; Scott R Furlong 20 Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh Phân tích Quyết định Phân tích định cách thức thống để cấu trúc định trong điều kiện bất ổn Hai hay nhiều chọn lựa thay phác thảo điều gọi “cây định” Mỗi nhánh mô tả kết việc lựa chọn chọn lựa thay này, định kèm với mức độ bất ổn rủi ro Các nhà hoạch định sách cần tự hỏi liệu nên lựa chọn chọn lựa với rủi ro thấp nhất, kết hấp dẫn hơn, hay chọn lựa mà chứa đựng rủi ro thất bại lớn hơn, có kết thuận lợi Phân tích định kết hợp số đặc trưng phương pháp thảo luận, đặc biệt đánh giá chi phí lợi ích, việc phân tích sử dụng mơ tả đồ thị chọn lựa sẵn có nhằm cho phép nhà phân tích theo dõi kết chọn lựa Cơ cách khác để kết hợp trình bày thơng tin Cách tiếp cận hữu ích cung cấp phương pháp để cấu trúc tư nhà phân tích vấn đề mà họ phải đối mặt chọn lựa thay sẵn có khác Hình 6-1 trình bày định cho số chọn lựa nhằm gia tăng số thu quyền địa phương để chi trả cho dự án đặc biệt, nâng cấp sân vận động thể thao chuyên nghiệp Nếu quyền địa phương từ chối việc tài trợ cho nâng cấp này, thành phố nhượng quyền kinh doanh môn thể thao thu nhập mà sở vật chất tạo Sự nâng cấp tốn kém, trì dịng chảy thu nhập Hơn nữa, sân vận động nâng cấp làm gia tăng uy tín thành phố tiếng tăm đội thể thao địa phương, qua cải thiện ngành du lịch Các chọn lựa mà thành phố có? Thành phố nâng thuế tài sản, tăng thuế bán lẻ, tính phí cao người sử dụng sở vật chất này, hay phát hành loại trái phiếu đặc biệt để vay mượn phần khoản tiền dự kiến cho việc nâng cấp Mỗi số chọn lựa chứa đựng phí tổn Một phí tổn quan trọng ốn giận cơng dân mà phải trả mức thuế cao khơng có quyền lợi việc nâng cấp sân vận động thể thao Sự lựa chọn tốt nhất? HÌNH 6-1 Các Chọn lựa Quyết định cho việc Nâng cấp sân Vận động Thể thao Đề xuất tăng thuế bán lẻ Không đề xuất tăng thuế bán lẻ Dân chúng chấp nhận tăng thuế Dân chúng bác bỏ thuế Tìm lựa chọn thay khác Khơng tìm lựa chọn thay khác Sân vận động nâng cấp Sân vận động không nâng cấp Sân vận động nâng cấp Sân vận động không nâng cấp (21)Michael E Craft; Scott R Furlong 21 Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh Trong sách phân tích nhanh, mà tượng trưng cho danh sách minh họa phân tích sách, Robert Behn James Vaupel (1982) lập luận cách thuyết phục phần lớn nhà hoạch định sách q bận rộn để tiêu hóa hết khối lượng khổng lồ chi tiết phân tích tìm thấy nhiều nghiên cứu sách Họ cần có phương pháp nhanh chóng, đơn giản, khách quan để hiểu biết chọn lựa sách mà họ đối mặt Việc phân tích định giả định hầu hết người không giỏi việc thực định phức tạp mà khơng có trợ giúp Ví dụ sân vận động thể thao gợi ý cách thức mà việc phân tích định cho phép viên chức thành phố phân tách nghịch lý thành phận cấu thành nó, để họ hiểu biết tốt chi phí lợi ích định kết Phân tích định giúp ích cho nhà hoạch định sách suy nghĩ hậu khơng dự tính trước chọn lựa mà họ thực Ví dụ, vào năm 1990 Hoa Kỳ ngăn cấm việc bán clo, số nhiều sản phẩm khác, cho Irắc, phần lớn sử dụng việc chế tạo khí clo, thành phần vũ khí hóa học Một năm sau Ngũ giác Đài cảnh báo Quốc hội lệnh cấm gây dịch bệnh lan truyền qua nước uống Irắc clo sử dụng việc khử trùng nguồn cung cấp nước uống Nếu nước không khử trùng, chứa đựng rủi ro lớn nhiều đau ốm chết Cho đến năm 2002, báo cáo cho thấy trăm ngàn người Irắc chết bệnh tật sau lệnh cấm phê chuẩn.12 Liệu định cấm clo khác ảnh hướng biết trước khơng? Liệu nhà hoạch định sách Hoa Kỳ nên cảnh báo nhiều khả xảy hậu này, biết sử dụng rộng rãi clo việc khử trùng nước uống khơng? Mười năm sau dễ dàng việc xem lại khứ cho định thực thi lý lẽ hạn hẹp mà bỏ qua hậu Thậm chí nhà hoạch định sách cảnh báo đầy đủ thiệt hại mà hàng hóa bị cấm vận tác động đến cơng dân Irắc, họ có lẽ tin hành động dù minh chứng phần nỗ lực Hoa Kỳ nhằm chấm dứt Cuộc chiến vùng Vịnh cố gắng phế truất nhà lãnh đạo Irắc Saddam Hussein khỏi quyền lực Những định thực suốt thời gian chiến tranh đôi lúc tạo nghịch lý đạo đức lớn theo kiểu Dự báo Chương thảo luận tính lơgic việc dự báo xét hiểu biết cách thức mà vấn đề có lẽ thay đổi theo thời gian Việc dự báo định nghĩa “một thủ tục cho việc tạo thông tin thực tình trạng tương lai xã hội sở thơng tin trước vấn đề sách” (Dunn, 1994, trang 190) Nghĩa là, phương pháp dự báo cho phép nhà phân tích nhìn thấy trước tương lai có khả giữ vững hiểu biết họ điều kiện tại, cách thức mà họ kỳ vọng điều kiện thay đổi theo thời gian Thông tin vơ đáng giá vấn đề cơng mang tính động, khơng tĩnh Nói cách khác, nhà hoạch định sách nhắm đến vấn đề cơng, họ phải đối mặt với mục tiêu di động (22)Michael E Craft; Scott R Furlong 22 Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh vào năm 2050 (Kent Mather, 2002) Các thành phố tiểu bang (Arizona, California, Florida Nevada) mà tăng trưởng nhanh mức bình quân quốc gia tìm thấy dự báo cụ thể giúp ích cho việc xác định cách thức đương đầu với nhu cầu nhìn thấy trước dịch vụ công Những dự báo điều thường gọi tăng trưởng cấp số nhân hay lũy thừa, ví dụ tăng trưởng dân số, dễ dàng người ta biết tốc độ tăng trưởng Đó là phương trình sử dụng cho việc xác định lãi suất kép: An = P (1 + i)n, A lượng dự báo, n số năm, P lượng ban đầu, i tốc độ tăng trưởng Công thức dễ sử dụng cho việc xác định lượng biết trước tăng trưởng một, năm, hay mười năm Một khoản tiền gửi trương mục tiết kiệm trị giá 100 USD (P) tăng trưởng mức phần trăm năm có giá trị 103 USD sau năm, 116 USD sau năm năm, 134 USD sau mười năm Để xem xét ví dụ khác, nhằm xác định nhà mà định giá mức 200,000 USD có giá mười năm tới, ta cần định tốc độ gia tăng hàng năm có khả (3 phần trăm? phần trăm? phần trăm?) công thức cung cấp câu trả lời Ở tốc độ gia tăng hàng năm phần tăm, ngơi nhà có giá trị 326,000 USD sau mười năm Như ví dụ minh họa, chí tốc độ gia tăng hàng năm nhỏ bé tạo thay đổi lớn theo thời gian.13 Phần lớn việc dự báo có liên quan nhiều ví dụ này, nguyên lý khơng thay đổi Dự báo bao gồm nhiều phương pháp định tính khác nhau, ví dụ mơ hình kinh tế lượng cho việc ước lượng tăng trưởng kinh tế tạo việc làm tương lai Các phương pháp định lượng, hay trực giác sử dụng rộng rãi Những phương pháp này bao gồm động não, điều gọi phương pháp Delphi việc yêu cầu chuyên gia ước lượng điều kiện tương lai, phát triển theo kịch bản, chí đơn giản việc giám sát xu hướng mà tìm kiếm dấu hiệu thay đổi (Patton Sawicki, 1993; Starling, 1988) Như người ta có lẽ đốn được, định lượng hay định tính, phương pháp dự báo thiết bị hạn chế liệu sẵn có, giá trị giả định thực việc dự báo tương lai từ điều kiện tại, dự báo xe đến đâu Một nhìn lại phía sau dự báo trước việc nghiêm túc (Solomon, 1999) Rất thường xuyên xảy việc người theo thuyết vị lai sai lầm chết người dự báo mình, mà vô ngoạn mục Nhà sinh học dân số Paul Ehrlich sách xuất năm 1968 có tựa đề Quả bom Dân số dự báo nạn đói tồn cầu cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, tăng trưởng dân số khơng kiểm sốt tiếp diễn Các ví dụ khác đầy dẫy Trong suốt thập niên 1970, công ty điện lực tin nhu cầu lượng tăng trưởng đến mức hay phần trăm năm Họ hoạch định xây dựng nhà máy điện mà sau trở nên khơng có nhu cầu, số trường hợp đẩy công ty điện lực phải lâm vào cảnh phá sản Trong phát biểu sai lầm bật gây ấn tượng mạnh tương lai, vào năm 1899 người đứng đầu Văn phòng Sáng chế Hoa Kỳ cho điều quan trọng phát minh (23)Michael E Craft; Scott R Furlong 23 Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh phần lớn nhà phân tích kiến nghị việc sử dụng nhiều phương pháp dự báo khác nhau, với hy vọng số phương pháp kết thúc việc tạo kết luận so sánh gia tăng độ tin cậy kết Thậm chí với phẩm chất mà nên ln ln với nghiên cứu dự báo, có khả lường trước thay đổi xã hội chuẩn bị cho thay đổi chiến lược tốt nhiều so với việc bị ngạc nhiên vấn đề tiến triển Đánh giá Tác động Trong suốt tranh luận gây bất đồng cao độ năm 2002 việc khoan khí đốt dầu mỏ Khu vực Trú ẩn Động vật Hoang dã Quốc gia Bắc cực (ANWR), người đề xướng việc khoan trích dẫn lặp lặp lại nghiên cứu kinh tế vào năm 1990 mà kiến nghị mở cửa khu trú ẩn cho việc sản xuất dầu mỏ thương mại tạo khoảng 735,000 việc làm Các nhà kinh tế độc lập nói số đáng nghi ngờ giả định mà qua số vào hẳn khơng cịn giá trị Quả thực, nghiên cứu riêng biệt chuẩn bị cho Bộ Năng lượng vào năm 1992 cho thấy có khoảng xấp xỉ 220,000 việc làm tạo ra, số lớn có ANWR đạt mức đỉnh cao sản xuất; việc làm chủ yếu lĩnh vực xây dựng chế tạo Những nhà hoạt động mơi trường lập luận số xác cịn thấp nữa, có lẽ vào khoảng 50,000 việc làm Sự biến thiên lớn ước lượng tạo việc làm có lẽ dường nhà phân tích khơng có khả dự báo tốt tác động kinh tế, học thực chắn nghiên cứu theo kiểu có lẽ khơng hồn hảo cách nghiêm trọng, giả thiết kỳ cục mà nhà phân tích đưa Việc sử dụng nghiên cứu mười năm sau hoàn tất chúng có lẽ điều sai lầm giống vậy, người ủng hộ sách có lẽ quan tâm ý đến việc liệu giả định ban đầu có cịn giá trị hay khơng Thay vào đó, họ hẳn quan tâm đến việc ghi điểm trị tranh luận gây bất đồng sâu sắc quan tâm đến việc đến ước lượng tốt việc làm Nghiên cứu tác động việc làm loại hình đánh giá tác động Các loại hình khác bao gồm phân tích tác động cơng nghệ, phân tích tác động mơi trường, phân tích tác động xã hội Các phân tích tương tự chỗ nhà phân tích chia xẻ mối quan tâm đến việc cố gắng dự báo hay tiên đoán hậu việc thơng qua đề xuất sách hay thực loại hình hành động khác Robert Bartlett (1989, trang 1) mô tả cách tiếp cận sau: “Sự đánh giá tác động cấu thành chiến lược chung cho việc hoạch định quản trị sách - chiến lược việc gây ảnh hưởng đến định hành động phân tích tiên nghiệm tác động dự đốn Một khái niệm đơn giản, chí đơn giản thái phát biểu vắn tắt, qua làm cho sách thơng qua đánh giá tác động thực tế cách tiếp cận quyền to lớn, phức tạp, tinh tế Giống nhiều với việc dự báo, mục đích đánh giá tác động để xem liệu nhà phân tích khảo cứu cách có hệ thống ảnh hưởng, mà xảy từ việc thực thi số hành động định Hành động khoan lấy dầu khu vực ANWR, việc áp dụng mở rộng sử dụng công nghệ internet mới, việc tạo cộng đồng dân cư có cổng nhà cho người mua nhà quan tâm đến an ninh, hay việc áp dụng hệ thống quốc phòng vệ tên lửa tầm quốc gia Bất luận chủ đề gì, nhà phân tích phải cố gắng xác định tác động khả mà tác động xảy (24)Michael E Craft; Scott R Furlong 24 Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh phải xem xét chọn lựa thay khác mà có lẽ tránh ảnh hưởng khơng mong muốn Sức mạnh đạo luật nằm yêu cầu đánh giá tác động phải thực công khai, mà tạo hội cho nhóm hoạt động mơi trường nhóm khác ảnh hưởng đến việc định quan Đến lượt mình, quan bị buộc phải đương đầu với công chúng đáp lại thông tin tạo từ đánh giá tác động Niềm hy vọng kết hợp thơng tin lực trị “khiến cho quan chức quan liêu phải động não” can ngăn họ không đưa định tồi mà làm tổn hại đến môi trường Những đánh giá NEPA cho ta thấy tổ chức nhìn chung thành cơng (Caldwell, 1998) Phân tích tính Khả thi Chính trị Tính khả thi trị tiêu chí để đánh giá thay đổi sách kiến nghị, mức độ mà qua viên chức bầu người làm sách khác ủng hộ thay đổi Khơng có cơng thức sẵn có cho việc ước lượng tính khả thi trị Thậm chí người quan sát nhiều kinh nghiệm sâu sắc trị học thừa nhận mức độ khó khăn việc xác định mức ủng hộ, mà có lẽ xảy cho đề xuất quyền địa phương hay tiểu bang, cấp độ quốc gia Có lẽ dễ dàng nhận thức hành động khơng có khả tiến nhanh mặt trị Ví dụ, gia tăng mạnh thuế xăng dầu liên bang tỏ thiếu tính khả thi biết ốn giận dân chúng gia tăng thuế nhạy cảm với giá xăng dầu Việc áp đặt hạn chế mạnh mẽ lên quyền sở hữu súng mang lại thách thức dội từ phía Hiệp hội Súng trường Quốc gia Việc cắt giảm đáng kể lợi ích An sinh Xã hội, hay gia tăng đáng kể độ tuổi mà dân chúng đủ khả nhận lợi ích này, nhiều khả thiếu tính khả thi cơng dân lớn tuổi tổ chức tuyệt vời phản đối thay đổi Tuy nhiên, mức nhỏ tranh luận sách, việc lường trước cách thức mà thay đổi nhẹ pháp chế hay qui định đề xuất, hay thay đổi môi trường trị hay kinh tế, tạo đa số ủng hộ cho hành động Đơi dịch chuyển phía thiểu số nhà làm luật tạo khác biệt thành cơng hay thất bại đề xuất sách (25)Michael E Craft; Scott R Furlong 25 Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh Các nhà phân tích cần phải ln ghi nhớ khơng phải tất người làm sách giống ảnh hưởng đến tính khả thi Các nhóm tương đối nhỏ với quan điểm bảo vệ mãnh liệt chủ đề thường có khả hạ gục đề xuất mà có ủng hộ rộng lớn dân chúng Hoa Kỳ Sự kiểm sốt súng lĩnh vực sách, mà điều xảy từ lâu Đối với số lượng nhiều tranh luận sách cơng, đặc biệt tranh luận mà không làm gia tăng đến mức cao rõ ràng, tính khả thi trị có khả phụ thuộc vào quan điểm số lượng nhỏ người tổ chức Phân tích Đạo đức Như lưu ý chương này, nhiều nhà phân tích sách xem phân tích đạo đức có vấn đề Bởi người khơng hoàn toàn chắn cách thức thực điều lo ngại việc sa lầy vào đạo đức dẫn đến việc thỏa hiệp tính khách quan phân tích mình, nên họ bỏ mặc vấn đề đạo đức cho cộng đồng ủng hộ sách Các vấn đề đạo đức mà rạch ròi đưa phần tranh luận sách, vấn đề có lẽ khơng nhận loại hình phân tích cẩn trọng mà tiến đến nhằm kỳ vọng vấn đề kinh tế (Tong, 1996) Hai ví dụ minh họa cho nhu cầu cần có phân tích đạo đức Ví dụ liên quan đến chương trình kế hoạch hóa gia đình Chính quyền Bush, giống nhiều với quyền Đảng Cộng hòa kể từ thập nhiên 1980, chịu sức ép từ nhóm chống phá thai việc cắt giảm đóng góp Hoa Kỳ cho Quỹ Dân số Liên hiệp Quốc Quỹ ủng hộ chương trình kế hoạch hóa gia đình toàn giới, số người buộc tội quỹ việc bỏ qua vụ phá thai Quỹ liên tục từ chối lời buộc tội đảm bảo với phủ Hoa Kỳ khơng có nguồn ngân quỹ quốc gia sử dụng để hỗ trợ cho việc phá thai, mà dầu bị luật pháp Hoa Kỳ cấm đoán Đáp lại áp lực trị từ vận động hành lang chống phá thai, vào năm 2002 Bush rút 34 triệu USD khỏi chương trình Liên hiệp Quốc, mà chiếm đến 13 phần trăm tổng ngân sách tổ chức Theo phát ngôn viên tổ chức này, ảnh hưởng cắt giảm 34 triệu USD “có thể có nghĩa triệu ca mang thai không mong muốn, 800,000 ca phá thai thuốc giục sanh, 4,700 chết bà mẹ, 77,000 chết trẻ sơ sinh trẻ em” (Crossette, 2002).14 Hãy lưu ý đến lực cụm từ “có thể có nghĩa là” phát biểu Thật khó dự báo hậu cắt giảm ngân sách, nhóm khác có lẽ tạo phần khác biệt nguồn quỹ rút Ví dụ, Quỹ Dân số tổ chức khác quan ngại dịch vụ kế hoạch hóa gia đình yêu cầu thành viên gia tăng mức đóng góp cho mục đích Ngay làm vậy, người ta hỏi khả xảy cho hành động quyền Bush việc đạt mục tiêu giảm bớt số ca phá thai nào? Nếu hậu chí cịn gần sát với mức mà viên chức Liên hiệp Quốc cho biết, liệu hành động quyền đa phần mang tính biểu tượng trị khơng, hành động với hậu bất lợi cho sức khỏe dân chúng? Liệu định có minh chứng xét tiêu chí phẩm hạnh đạo đức không? (26)Michael E Craft; Scott R Furlong 26 Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh cho phép mơ sử dụng nghiên cứu tiến hành bên tiểu bang - qua trực tiếp từ chối tuân theo nỗ lực quyền Bush việc áp đặt hạn chế cấp liên bang cho lĩnh vực Ví dụ thứ hai có liên quan đến tình bị thay đổi cách đáng kể việc di chuyển máy bay sau xảy vụ công khủng bố vào ngày 11 tháng Chín Luật liên bang yêu cầu kiểm tra ngẫu nhiên cá nhân và hành lý xách tay điểm kiểm tra an ninh ban đầu lẫn lúc lên chuyến bay suốt hành trình Các viên chức liên bang quan ngại họ áp dụng hệ thống phân loại hành khách dựa đặc điểm nhân - nghĩa là, nhóm người mà có lẽ địi hỏi sàng lọc đặc biệt, ví dụ người đàn ơng Ả rập - họ vi phạm nguyên tắc quyền tự dân Những người theo chủ nghĩa tự dân luận việc phân loại chủng tộc hay nhóm người khơng nên chấp nhận xã hội tự mà coi trọng đa dạng, nhiều người thấy quan điểm thuyết phục Chính phủ liên bang chọn lựa hệ thống kiểm tra ngẫu nhiên mà không phân loại, nhiều chuyên gia cho hệ thống có may ngăn chặn vụ khơng tặc, hệ thống đặt phí tổn cao bất tiện lên người di chuyển Đâu cách thức có khả chấp nhận cao nhằm thúc đẩy an ninh hàng không? Liệu việc phân loại người di chuyển có vi phạm quyền tự dân họ khơng? Ngay có vi phạm, liệu thơng lệ có phải sử dụng minh chứng quyền hạn phủ việc bảo vệ đất nước không? (27)Michael E Craft; Scott R Furlong 27 Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh Sự thảo luận phân tích thực đánh giá chương trình có liên quan ngắn gọn phương pháp đề cập đến thấu đáo chương tiếp sau Các phương pháp phần nhiều rút từ chuyên ngành kinh tế trị quản trị hành thật cho hầu hết phân tích khác rà sốt Sự thực xảy sau thông qua sách, việc quan tâm đến cách thức mà quan hành chánh diễn giải sách đưa vào thực tiễn Các sách chưa có tính tự thực hiện, nhiều hoàn cảnh tác động đến thành cơng: khó khăn vấn đề xử lý, mục tiêu quyền hạn pháp lý đạo luật, nhiều nhân tố trị định chế khác Những nhân tố bao gồm nguồn lực quan, cam kết kỹ ban lãnh đạo quan đó, mức độ ủng hộ dân chúng mặt trị, ảnh hưởng từ khu vực cử tri bên (Goggin cộng sự, 1990; Mazmanian Sabatier, 1983) Sự phân tích việc thực vào giả định có khả xác định hoàn cảnh cụ thể trước thơng qua sách sau sách thi hành Trong trường hợp thứ nhất, phân tích giúp ích cho việc thiết kế sách nhằm đảm bảo sách thực thi tốt Ở trường hợp thứ hai, phân tích chứng minh tư liệu mức độ tốt thi hành khía cạnh sách hay phận quan thực mà có trách nhiệm thành cơng hay thất bại Sau sách điều chỉnh thấy cần thiết Sự đánh giá chương trình tập trung nhiều vào kết sách vào qui trình việc thực Nhà phân tích sử dụng nhiều phương pháp để xác định mục tiêu mục đích chương trình, đo lường, thu thập liệu điều mà chương trình tiến hành, đến số kết luận mức độ thành công chương trình Cũng giống với phân tích sách khác, ý đồ nhằm hoàn tất nhiệm vụ theo cách thức có hệ thống mà làm gia tăng độ tin cậy xác kết (Rossi, Freeman, Lipsky, 1999) Các nghiên cứu đôi lúc tạo khác biệt thực Ví dụ, phân tích làm bộc lộ sau nhiều năm nhận tài trợ gia tăng, chương trình phổ biến Hoa Kỳ nhằm làm nản lòng việc sử dụng ma túy số trẻ em học không hiệu Kết là, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ tuyên bố ngân quỹ họ sử dụng cho chương trình Giáo dục Chống lại Lạm dụng Ma túy (DRAE), mà chi trả cho nhân viên cảnh sát để họ viếng thăm trường học để truyền đạt thông điệp chống ma túy (Zernike, 2001) KẾT LUẬN Chương giới thiệu mô tả tiêu chí đánh giá hàng đầu nghiên cứu sách cơng, với nhấn mạnh đặc biệt đến quan tâm tính hiệu quả, hữu hiệu, tính cơng Chương rà sốt vắn tắt loại hình phân tích sách điểm mạnh, điểm yếu, đóng góp tiềm tàng chúng cho qui trình hoạch định sách Các sinh viên học sách cơng nên hiểu rõ nhà phân tích chọn lựa từ tiêu chí phương pháp này, với ý nghĩa quan trọng cho rộng rãi tính hữu dụng kết luận họ Các sinh viên nên cảnh báo giả định chọn lựa thực nghiên cứu nên biết cách thức mà giả định chọn lựa ảnh hưởng đến giá trị kết luận đạt (28)Michael E Craft; Scott R Furlong 28 Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh thuật phải nhận thức có nhạy cảm với tâm trạng dân chúng bối cảnh trị định chế mà phân tích thực báo cáo Anh hay chị ta tìm cách thức để sử dụng phân tích sách nhằm trao quyền hành động cho công dân thúc đẩy họ tham gia vào qui trình dân chủ (deLeon, 1997; Ingram Smith, 1993) Một số nhà phê bình phân tích sách than phiền nhà phân tích có xu hướng xem trị học - nghĩa là, ý kiến công chúng, hoạt động nhóm lợi ích, hành động nhà hoạch định sách - trở ngại việc tiếp nhận thành công sức mà họ bỏ ra, mà họ tin đại diện cho đánh giá hợp lý, tốt hơn, tình (Stone, 2002) Tuy nhiên, để xem mối quan hệ phân tích sách trị học phương diện khác Sự phân tích trị học khơng tương thích với chừng người ta cịn hiểu phân tích tự thân khơng khơng nên định sách cơng Thay vào đó, mục đích phân tích nhằm cung cấp thông tin cho dân chúng nhà hoạch định sách họ thực định tốt Một qui trình trị dân chủ tạo cách thức tốt để đảm bảo phân tích sách thúc đẩy quan tâm dân chúng (Lindblom Woodhouse, 1993) CÁC CÂU HỎI THẢO LUẬN Các tiêu chí số nhiều tiêu chí đánh giá quan trọng nhất, sao? Liệu số tiêu chí có quan trọng số loại hình vấn đề sách tiêu chí khác khơng? Bạn cố gắng áp dụng phân tích chi phí - lợi ích cho vấn đề sách sau: (1) xây dựng chương trình học đường tái chế giấy, lon nhôm, vật phẩm tương tự; (2) thuyết phục thành phố xây dựng đường dành cho xe đạp số đường nhằm thúc đẩy an toàn cho người xe đạp; (3) gia tăng số lượng người canh gác việc băng qua đường giao lộ gần với trường tiểu học? Các bước mà bạn phải qua loại liệu mà bạn cần để tiến hành phân tích thế.? Hãy chọn ví dụ sau có liên quan đến việc sử dụng phân tích đạo đức: ngân sách cho chương trình kế hoạch hóa gia đình, hạn chế việc sử dụng tế bào gốc từ phôi cho nghiên cứu y khoa, hay việc phân loại để phục vụ cho việc sàng lọc an ninh sân bay Bạn áp dụng phân tích đạo đức nhằm làm rõ chọn lựa sách có liên quan trường hợp đó? Nếu bạn phải dự báo nhu cầu thay đổi sinh viên chương trình học trường cao đẳng hay đại học cho mười hay hai mươi năm tới, bạn thực việc cách nào? Những nhân tố quan trọng để xem xét thực thi nghiên cứu tính khả thi trị gì? Hãy thực ví dụ cụ thể, ví dụ nâng loại thuế xăng dầu nhằm giảm bớt phụ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu, cắt giảm án bắt buộc thi hành dành cho phạm nhân nhằm hạ thấp phí tổn việc giam giữ người phạm tội phi bạo lực tù, hay đặt mức trần học phí sinh viên nhằm cho phép tiếp cận lớn đến giáo dục cao CÁC BÀI ĐỌC ĐỀ NGHỊ Eugene Bardach, A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving (Một Hướng dẫn Thực tế cho Phân tích Chính sách: Con đường dài gấp Tám lần cho việc Giải Vấn đề Hiệu Hơn) Một sổ tay hướng dẫn súc tích hữu (29)Michael E Craft; Scott R Furlong 29 Biên dịch: Hải Đăng Hiệu đính: Tự Anh Kenneth N Bickers John T Williams, Public Policy Analysis: A Political Economy Approach (Phân tích Chính sách Cơng: Một cách Tiếp cận Kinh tế Chính trị) Một sách súc tích phân tích sách sử dụng quan điểm kinh tế trị, hay cách thức mà sở thích giá trị cá nhân chuyển thành chọn lựa sách tổng hợp Brian W Hogwood Lewis A Gunn, Policy Analysis for the Real World (Phân tích Chính sách cho Thế giới Thực) Một sách cũ với tư vấn tốt cách thức tiến hành sử dụng nghiên cứu sách thực tiễn David L Weimer Aidan R Vining, Policy Analysis: Concepts and Practice (Phân tích Chính sách: Khái niệm Thực tiễn), xuất lần thứ ba (Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1999) Một sách phân tích sách hàng đầu, chủ yếu rút tỉa từ kinh tế học CÁC TRANG WEB ĐỀ NGHỊ http://apsapolicysection.org/index.html Phần sách cơng Hiệp hội Khoa học Chính trị Hoa Kỳ, với nhiều liên kết đến trang web tổ chức, tạp chí viện nghiên cứu sách cơng www.appam.org/index.html Hướng dẫn Hiệp hội Chính sách Quản lý Công cho việc đào tạo sách cơng www.omb.gov.html Trang web Văn phịng Quản lý Ngân sách mà bao gồm nguyên tắc đạo cho việc thực phân tích chi phí - lợi ích đánh giá rủi ro www.opm.gov/qualifications/sec-iv/a/gs-policy.htm Trang web Văn phòng Quản lý Nhân sự Hoa Kỳ, đưa mơ tả quan điểm phân tích sách phủ www.rff.org/methods/cost_benefit.htm Một số phân tích chi phí - lợi ích tuyển chọn thực tổ chức Resources for the Future (Các Nguồn lực cho Tương lai) www.sra.org Tổ chức Society for Risk Analysis (Hội Phân tích Rủi ro), với liên kết đến nhiều trang web có liên quan đến rủi ro www.wfs.org Tổ chức World Future Society (Hội Tương lai Thế giới), với liên kết đến những xuất nghiên cứu tương lai, ví dụ tạp chí Futurist (Người theo thuyết vị lai) 1 2 4 5 6 8 9 10 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài đọc 9-3. Chính sách công: Chính trị, phân tích và các lựa chọn. Chương 6: Đánh giá các lựa chọn chính sách, Bài đọc 9-3. Chính sách công: Chính trị, phân tích và các lựa chọn. Chương 6: Đánh giá các lựa chọn chính sách

Hình ảnh liên quan

Tất cả mười dàn khoan dầu mỏ trong hình trên này đều do công ty Unocal Alaska sở hữu và khai thác tại Vịnh Cook gần  Anchorage - Bài đọc 9-3. Chính sách công: Chính trị, phân tích và các lựa chọn. Chương 6: Đánh giá các lựa chọn chính sách

t.

cả mười dàn khoan dầu mỏ trong hình trên này đều do công ty Unocal Alaska sở hữu và khai thác tại Vịnh Cook gần Anchorage Xem tại trang 1 của tài liệu.
BẢNG 6.1 Một số Tiêu chí cho việc Đánh giá những Đề xuất về Chính sách Công - Bài đọc 9-3. Chính sách công: Chính trị, phân tích và các lựa chọn. Chương 6: Đánh giá các lựa chọn chính sách

BẢNG 6.1.

Một số Tiêu chí cho việc Đánh giá những Đề xuất về Chính sách Công Xem tại trang 5 của tài liệu.
HÌNH 6-1. Các Chọn lựa Quyết định cho việc Nâng cấp một sân Vận động Thể thao - Bài đọc 9-3. Chính sách công: Chính trị, phân tích và các lựa chọn. Chương 6: Đánh giá các lựa chọn chính sách

HÌNH 6.

1. Các Chọn lựa Quyết định cho việc Nâng cấp một sân Vận động Thể thao Xem tại trang 20 của tài liệu.