Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3

32 38 0
Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH XUÂN – HÀ NỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH XUÂN TRUNG - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM RÈN CHỮ VIẾT ĐÚNG, VIẾT ĐẸP CHO HỌC SINH LỚP MÔN: TIẾNG VIỆT Tác giả : Nguyễn Thị Quynh Chức vụ : Giáo viên Tiểu học Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung (Tài liệu kèm theo đĩa CD) NĂM HỌC 2011 - 2012 A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn sáng kiến kinh nghiệm: 1.1 Lý khách quan: Đất nước ta đổi lĩnh vực sống Vì mục tiêu cơng tác giáo dục đặt đào tạo nên người phát triển toàn diện phù hợp với tầm cao thời đại Các em học sinh bắt đầu cắp sách đến trường thầy cô dạy đọc, dạy viết … Nếu biết đọc, biết viết giới tri thức rộng lớn mở trước mắt em Tập viết phân mơn có tầm quan trọng đặc biệt tiểu học, em học sinh lớp Phân môn tập viết trang bị cho học sinh toàn chữ La Tinh yêu cầu kĩ thuật để sử dụng chữ học tập giao tiếp Với ý nghĩa này, tập viết khơng có quan hệ mật thiết tới chất lượng học tập môn học khác mà cịn góp phần rèn luyện kĩ hàng đầu việc học Tiếng Việt nhà trường – kĩ viết chữ Nếu viết chữ mẫu, rõ ràng, tốc độ viết nhanh học sinh có điều kiện ghi chép học cách tốt nhất, nhờ kết học tập cao Ngược lại em viết xấu, chữ viết không rõ ràng, mạch lạc tốc độ viết chậm ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng học tập Tập viết phân mơn có tính chất thực hành Trong chương trình khơng có tiết học lý thuyết, có tiết rèn luyện kĩ Tính chất thực hành việc dạy học tập viết khẳng định vị trí quan trọng phân mơn trường Tiều học Chính tầm quan trọng môn tập viết trường Tiểu học mà người giáo viên phải tự học hỏi, sáng tạo để có sáng kiến kinh nghiệm dạy học với giải pháp phù hợp, hữu ích nhằm nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh Việc đổi phương pháp dạy học giúp học sinh hứng thú học tập, ham tìm tịi hiểu biết, phát huy trí lực, tạo điều kiện cho học sinh học tập tốt Trong phong trào “Nắn chữ, rèn người” trường Tiểu học nay, với học sinh lớp việc dạy đọc, dạy viết song song với tạo điều kiện thuận lợi để học tốt môn học khác Khi học sinh lớp đọc viết đạt yêu cầu em học tiếp lên lớp Ngày khoa học ngày phát triển chữ viết có tầm quan trọng khơng thể thiếu nhiều lĩnh vực sống học tập, giao tiếp, thơng tin, báo chí … Nhờ chữ viết mà người ta hiểu khám phá điều tinh tú sống ghi truyền lại cho đời sau di sản văn hóa, khoa học … có giá trị Trong nhà trường đọc, viết nói chung hay đọc đúng, đọc hay, viết viết đẹp nói riêng sở tốt để học sinh tiếp thu kiến thức mơn học khác Vì từ lớp học sinh phải hình thành kĩ môn Tiếng Việt là: nghe, nói, đọc, viết Đồng thời rèn chữ viết cho học sinh rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt tính cẩn thận, tính kỉ luật khiếu thẩm mĩ cho em Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng nói:” Chữ viết biểu nết người Dạy cho học sinh viết đúng, viết cẩn thận, viết đẹp góp phần rèn luyện cho học sinh tính cẩn thận, tính kỉ luật, lịng tự trọng thầy bạn mình” Chữ viết dạy viết xã hội quan tâm Nhiều hệ thầy cô giáo trăn trở, góp cơng, góp sức để cải tiến kiểu chữ, nội dung phương pháp dạy học chữ viết để ngày nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh Tuy nhiều học sinh viết sai, viết xấu, viết chậm điều ảnh hưởng khơng nhỏ tới mơn học khác Chính mà việc rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho em học sinh từ lớp đầu cấp việc làm vô quan trọng 1.2 Lý chủ quan: Thực tế em học sinh Tiểu học có nhiều em chưa viết đẹp, chưa viết mẫu, liên kết nét chữ liên kết chữ chưa chuẩn, tốc độ viết chậm, cách rê bút, lia tay chưa đúng, thiếu khoa học, em chưa cẩn thận viết dẫn đến kết học tập không cao Ảnh hưởng đến nhiều kết mơn tập viết, luyện chữ, tả, tập làm văn … Nếu lớp em rèn luyện chữ viết khơng tích cực thường viết sai, viết xấu em học lên lớp chữ viết quen tay khó sửa để sửa cho đúng, cho đẹp phải nhiều thời gian công sức thầy cô em Có em vừa tập viết mỏi, chán khơng hứng thú, kiên trì tập viết Có tượng nên chất lượng chữ viết em khơng cao Chính việc đổi phương pháp dạy học giúp học sinh hứng thú học tập, ham muốn viết chữ đẹp, viết chữ đúng, tự trọng, cẩn thận viết việc làm vô quan trọng Lúc sinh thời Bác kính u dạy: “ Vì lợi ích mười năm trồng Vì lợi ích trăm năm trồng người” Lời dạy Bác thấm sâu, khắc sâu vào mõi người Việt Nam Lời dạy nhắc nhở người giáo viên phải chịu phần trách nhiệm không nhỏ tới tương lai đất nước Chính thấm nhuần lời dạy Bác, nên giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp tơi mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng chữ viết cho em học sinh lớp nâng cao chất lượng mơn Tiếng Việt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Chính lý mà chọn nghiên cứu đề tài “ Rèn chữ viết đúng, đẹp cho học sinh lớp 3” Mục đích nghiên cứu: Trường Tiểu học nơi dạy em biết đọc, biết viết chữ Nếu từ bắt đầu cắp sách đến trường em dạy viết đúng, viết đẹp em tự tin hứng thú học tập Do em mong muốn đến trường, ham muốn học hỏi tiếp thu tri thức Chính mục đích đề tài tơi nghiên cứu nhằm tìm ngun nhân, điểm cịn hạn chế dạy học mơn tập viết lớp để từ tìm biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng chữ viết giúp em viết đúng, viết đẹp từ lớp đầu cấp Đối tượng, phương pháp nghiên cứu đối tượng khảo sát: 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Để tìm nguyên nhân biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chữ viết cho học sinh, với sáng kiến kinh nghiệm sâu nghiên cứu tập viết, luyện viết chữ đẹp dành cho em học sinh lớp Đồng thời nghiên cứu phương pháp giảng dạy giáo viên , cách viết, cách học môn tập viết kết viết học sinh lớp để từ tìm hiểu vấn đề xung quanh việc giúp học sinh viết đẹp, viết tìm phương pháp giảng dạy phù hợp nhằm nâng cao chất lượng chữ viết cho em học sinh lớp 3.2 Phương pháp nghiên cứu: Khi nghiên cứu Sáng kiến kinh nghiệm thực theo phương pháp nghiên cứu sau:  Nhóm phương pháp lý luận: • Tra cứu, tìm, đọc tài liệu • Tập hợp tài liệu • Viết đề cương • Viết thảo • Viết văn  Nghiên cứu thực tiễn • Điều tra kiểm tra • Phỏng vấn • Quan sát thực tế tình hình học tập viết học sinh • Dự giờ, ghi chép tổng hợp • Thực nghiệm • Ghi chép kết thực nghiệm  Nhóm phương pháp nghiên cứu bổ trợ • Bảng, biểu đồ • Thống kê tốn học 3.3 Đối tượng khảo sát: Với mục đích nghiên cứu Sáng kiến kinh nghiệm tiến hành khảo sát chữ viết em học sinh lớp 3A6 trường Tiểu học Thanh Xn Trung nơi tơi cơng tác Từ tơi sâu nghiên cứu thực trạng tình hình học tập mơn tập viết mơn tả em tìm ưu điểm, nhược điểm cách viết, chữ, tiếng, từ em Trên sở tơi suy nghĩ tìm biện pháp khắc phục phương pháp giảng dạy giáo viên giáo dục ý thức học tập học sinh nhằm nâng cao chất lượng chữ viết cho em tiết học Để mong muốn cuối em viết đúng, viết đẹp Nhiệm vụ, phạm vi thời gian thực hiện: 4.1 Nhiệm vụ nghiên cứu:  Phân tích, xác định sở khoa học việc rèn chữ viết cho em học sinh tiểu học em học sinh lớp  Đánh giá thực trạng dạy học môn tập viết lớp trường nơi công tác  Tìm nguyên nhân dẫn đến học sinh viết chữ xấu, chưa mẫu sai tả  Đề xuất, lí giải thực giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh 4.2 Phạm vi nghiên cứu:  Phạm vi sáng kiến kinh nghiệm sâu nghiên cứu việc rèn chữ viết đúng, đẹp cho em học sinh lớp không mở rộng phạm vi nghiên cứu chữ viết đúng, đẹp lớp khác bậc tiểu học  Khi tìm hiểu thực trạng chữ viết, cách học tập viết, luyện viết khảo sát chữ viết em học sinh thực lớp 3A6 Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung trường nơi công tác 4.3 Thời gian thực hiện: Ngay từ đầu năm học nhận lớp, q trình giảng dạy mơn Tiếng việt đặc biệt môn tập viết luyện viết chữ đẹp ghi chép lại điều quan sát cách học, ý thức học tập viết em Cùng với việc dự thăm lớp, học tập đồng nghiệp sau thời gian bắt tay vào nghiên cứu, sưu tập tài liệu, tổng hợp tài liệu tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân đề biện pháp khắc phục giúp em học sinh viết đúng, viết đẹp Sau nghiên cứu kĩ lí thuyết tiến hành thực dạy lớp ghi chép lại chuyển biến em, lập biểu đồ thống kê.kết Đóng góp giáo dục sáng kiến kinh nghiệm: Đề tài “Rèn chữ viết đúng, đẹp cho học sinh lớp 3” phần nhỏ trình giáo dục, giảng dạy nhà trường nhận thấy rèn cho em lớp viết đúng, viết đẹp rèn em tính cẩn thận, tính kỉ luật khiếu thẩm mĩ Khơng em rèn viết đúng, viết đẹp giúp em học tốt môn học khác lớp Đây mục đích sáng kiến kinh nghiệm mà tơi mong muốn đạt , mục đích “Nắn chữ, rèn người” cơng tác giáo dục Mặc dù có cố gắng, song q trình viết sáng kiến, lực cịn hạn chế nên cịn có thiếu sót tơi mong cấp lãnh đạo ngành giáo dục bạn đồng nghiệp bổ sung, góp ý kiến để sáng kiến kinh nghiệm tơi hồn thiện Nếu sáng kiến kinh nghiệm “Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3” thực với nỗ lực giáo viên học sinh lớp tơi thiết nghĩ chữ viết em tiến triển rõ rệt đạt kết cao, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng việt trường Tiểu học B PHẦN NỘI DUNG Cơ sở khoa học đề tài 1.1 Cơ sở lí luận: Dạy viết dạy kĩ trẻ em nên giáo viên cần đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng cho trẻ nề nếp tốt Để đảm bảo chất lượng chữ viết cho học sinh, giáo viên cần phải nắm vững sở khoa học dạy học viết chữ Học viết trình phức tạp Mỗi chữ viết em cố gắng lớn Muốn viết chữ em phải vận dụng trí óc quan sát, ý để phân tích đường nét cấu tạo thành chữ cái, cách nối chữ tiếng hay từ, cách xếp từ câu Ở việc học đọc học viết gắn liền với Một học sinh đọc khó viết nhanh Vì chữ viết kí hiệu kiểu hình vẽ nên viết em phải phối hợp tay mắt để ghi lại mặt phẳng kí hiệu cơng cụ, viết đường nét thu nhận qua mắt Do đó, muốn dạy viết tốt cần nghiên cứu đặc thù phận thể có liên quan đến hoạt động viết trẻ Viết hoạt động đặc biệt, phải vận động rèn luyện thời gian dài thành kĩ sảo Để có thói quen viết chữ nhẹ nhàng thoải mái, trước hết học sinh cần biết kĩ thuật cầm bút Động tác cầm bút tạo điều kiện cho em vận động viết thoải mái, dễ dàng Cầm bút phải thật tự nhiên, cầm chặt khó vận động, cịn lỏng q khơng điều khiển bút Đặc biệt trẻ em ban đầu chưa có khả phân hóa vận động nên phận bị tác động phận khác bị kéo theo cách không cần thiết Hiện tượng tập viết em đập chân tay, uốn miệng theo động tác tay giải thích từ góc độ Trong q trình tri giác hình thành nét chữ, em phải ghi nhớ đầy đủ đường nét tái lại cách xác Ở yếu tố tinh thần đóng vai trị quan trọng Nếu trẻ viết tư thoải mái tâm trạng phấn khởi dễ có kết tốt Ngược lại trẻ có buồn phiền chữ viết bị ảnh hưởng Sự phân tích cho thấy, rõ ràng q trình học viết trẻcó phối họp chặt chẽ tâm lý, sinh lý Hướng dẫn trẻ em học viết giáo viên cần có hiểu biết sinh lý, tâm lý trẻ làm sở việc dạy viết có kết cao Muốn dạy viết tốt, giáo viên phải hiểu rõ quy luật truyền thụ kĩ sau: Làm quen với đối tượng, qua hướng dẫn giáo viên, trẻ em tri giác mắt, tai tay làm theo Học sinh nói to điều tri giác đồng thòi nhận rõ tên gọi, đường nét hình dáng chữ đó, sau luyện viết tay Viết xong em cần biết kiểm tra lại kết so với chữ mẫu để rút kinh nghiệm cho lần viết sau Chữ viết cá nhân phải đảm bảo yêu cầu chuẩn mực Vì vậy, để xây dựng cách viết có tính khoa học hiệu cần ý đến kí hiệu ngôn ngữ Hệ thống âm vị hệ thống chữ viết sử dụng chất liệu khác nhau, vận dụng phương pháp phân tích miêu tả thành nét khu biệt Cấu tạo chữ viết Tiếng Việt khu biệt theo hai nét bản: Nét thẳng nét cong Muốn nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh , người giáo viên cần nắm vững: a) Yêu cầu dạy môn tập viết lớp + Kiến thức : Giúp học sinh có hiểu biết đường kẻ, dịng kẻ ,độ cao, cỡ chữ, hình dáng tên gọi nét chữ,cấu tạo chữ cái, chữ nghi tiếng, khoảng cách chữ, cách viết chữ thường , dấu chữ số + Kĩ : Viết quy trình viết nét ,viết chữ liên kết chữ tạo thành chữ ghi tiếng theo yêu cầu liền mạch Viết thẳng hàng chữ dịng kẻ Ngồi học sinh cịn rèn luyện kĩ :tư ngồi viết ,cách cầm bút , để … Muốn đổi phương pháp dạy học người giáo viên phải hiểu rõ ý đồ tập viết Cấu trúc gồm phần tập viết chữ hoa từ ứng dụng câu ứng dụng Các kí hiệu tập viết phải học sinh nắm đường kẻ ngang , quy định độ cao chữ ,dấu chấm điểm đặt bút chữ b) Chương trình tập viết hành Vở tập viết Bộ giáo dục phát hành giúp học sinh không ngừng nâng cao chất lượng chữ viết mà cịn phối hợp với mơn học khác nhằm phát huy vai trị phân mơn tập viết Chương trình tập viết lớp gồm có: luyện viết lại chữ em học lớp 1,2 Mỗi tuần có tiết tập viết, tiết có 35 phút em viết chữ hoa học câu từ ứng dụng nhằm rèn cho em viết viết đẹp 1.2 Cơ sở thực tiễn: Là giáo viên dạy lớp 3, nhận thấy khả tiếp thu kiến thức em cịn nhiều hạn chế Có em tiếp thu bài, đọc thông, viết thạo, viết bên cạnh có nhiều em học sinh chữ viết cịn xấu, sai nhiều lỗi tả, lại chưa mẫu chữ, cỡ chữ Thậm chí có em cịn chưa xác định li Có em tính cẩu thả, viết ngốy thành thói quen xấu viết, nên kết chữ viết không cao Việc tập viết có quan hệ đồng thời đến nhiều phận thể học sinh tay, mắt, cột sống để lại di chứng như: mắt cận thị nhìn sát xuống vở, cột sống bị vẹo ngồi viết không tư Vì việc rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh cần ý đảm bảo sức khỏe cho em trình dạy học Tâm lý em học sinh Tiểu học hiếu động, hay bắt chước Các em coi hành vi việc làm giáo viên đúng, thần tượng Các em lời thầy cô, nghe thầy, làm theo thầy nghe bố mẹ Nếu lớp học giáo viên viết mẫu chuẩn, viết chữ đẹp, nhiệt tình dạy tập viết cho học sinh 80% học sinh lớp viết đẹp giống thầy Cịn ngược lại thầy viết chữ xấu, không trọng môn tập viết cho em chắn ảnh hưởng đến chữ viết em Do muốn rèn chữ viết viết đẹp cho học sinh lớp chữ viết thầy phải đẹp, thẳng dòng, nét, có nét thanh, nét đậm để học sinh coi chuẩn mực, đẹp để bắt chước thi đua với bạn Hiện xã hội ngày phát triển Công tác Giáo dục Đào tạo xã hội quan tâm thi “Vở chữ đẹp” cấp trường, cấp quận, cấp Thành phố tổ chức thường xuyên hàng năm khối lớp Chính việc rèn học sinh viết đúng, viết đẹp giáo dục em giữ chữ đẹp thi đua với bạn Thực trạng vấn đề chữ viết học sinh lớp 2.1 Đặc điểm chung tình hình nhà trường: Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung trường khang trang đẹp Với đội ngũ giáo viên trẻ đầy nhiệt tình tâm huyết lãnh đạo khéo léo, thơng minh Ban giám hiệu Trường với 800 học sinh thân yêu Khối lớp lại khối lớp vinh dự lớp học sinh mà nhà trường đón nhận trường vừa thành lập Bởi rèn nét chữ luyện nết người cho học sinh lớp việc làm đầy ý nghĩa với thân giáo viên Vì nên tơi chọn đề tài: “Rèn chữ viết đúng, đẹp cho học sinh lớp 3” 2.2 Mục đích yêu cầu: - Để giúp đề tài thực có hiệu thiết thực với học sinh cần phải nắm đặc điểm tình hình chữ viết học sinh Từ uốn nắn giúp học sinh sửa sai khắc phục lỗi kĩ thuật viết cách viết để giúp em viết viết đẹp Ở lớp 3, yêu cầu em viết đẹp hơn, đọc to rõ tiếp thu tri thức thuận lợi 2.3 Nội dung cách tiến hành: Trong phạm vi viết nhỏ hẹp tìm hiểu thực trạng tình hình chữ viết em học sinh lớp 3A6 Khi nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 3A6 Để nắm thực trạng tình hình chữ viết lớp tơi tiến hành điều tra, khảo sát học sinh Trong trình khảo sát quan sát xem em đọc đúng, viết em tư ngồi viết, em ngồi viết chưa tư thế, em cầm bút cách, em cầm bút sai điều kiện bàn ghế phù hợp với em chưa … 2.4 Sau khảo sát thu kết sau:  Lớp 3A6 có 35 học sinh  Các em cịn nhầm lẫn âm:  tr, ch: em sai = 14%  l, n: em sai = 5,7%  gh, g: em sai = 5,7%  r, d, gi : em sai = 22,8%  oe, eo : em sai = 14%  Viết chưa mẫu chữ, chưa nét, run rẩy, nguệch ngoạc, chữ to, chữ bé, nét thấp, nét cao, không li lỗi tả nhiều: 25 em sai = 71%  Bên cạnh có số em biết viết đúng, viết chữ ngắn em 10 em = 28,5%  Còn bàn ghế để em ngồi học ngồi viết tương đối phù hợp với lứa tuổi em  Một số em vừa viết vài chữ uể oải, mệt mỏi, quay nhìn trái, nhìn phải: 5em = 14% Sau thời gian đầu giảng dạy lớp mình, qua theo dõi tơi nhận thấy chữ viết em xấu, sai, nhầm lẫn âm, vần … Tôi tiến hành tìm nguyên nhân vấn đề 10 xuống,cách sử dụng bảo quản phấn, cách lau tay sau viết để giữ vệ sinh ( phải có giẻ ướt để lau bảng ) Viết vào bảng xong,học sinh cần giơ bảng lên để giáo viên kiểm tra Cần ý giữ trật tự lớp dùng hình thức luyện tập nên tập dùng hai mặt bảng viết • Luyện tập viết tập viết : Muốn cho học sinh sử dụng có hiệu tập viết giáo viên cần hướng dẫn tỉ mỉ nội dung yêu cầu kĩ viết viết (chữ mẫu,các dấu khoảng cách chữ,dấu vị trí đặt bút, thứ tự viết nét …) giúp em viết đủ, viết số dòng phần viết Việc đảm bảo thực tốt công việc giúp em viết tốt dịng sau • Luyện tập viết chữ học môn học khác: Cần tận dụng việc viết học, làm môn học khác để học sinh luyện viết viết đẹp Đối với học sinh lớp nghiêm khắc giáo viên chất lượng chữ viết tất mơn học cần thiết Có việc rèn luyện chữ viết cho học sinh củng cố đồng thường xuyên.Việc làm đòi hỏi người giáo viên ngồi hiểu biết chun mơn, cần có kiên trì, cẩn thận lịng u nghề mến trẻ * Rèn nếp viết chữ rõ ràng, đẹp: Chất lượng chữ viết học sinh không phụ thuộc vào điều kiện chủ quan (năng lực cá nhân luyện tập kiên trì trình độ sư phạm giáo viên…) mà cịn có tác động yếu tố khách quan( điều kiện, phương tiện phục vụ cho việc dạy học tập viết) Do vậy, muốn rèn cho học sinh nếp viết rõ ràng, đẹp, giáo viên cần quan tâm hướng dẫn, nhắc nhở em thường xuyên mặt chủ yếu đây: • Chuẩn bị sử dụng đồ dùng học tập: hướng dẫn giáo viên, học sinh thực hành luyện viết thơng qua hai hình thức viết bảng( bảng cá nhân- bảng con, bảng lớp) phấn viết tập viết( tài liệu học tập thức Bộ Giáo dục Đào tạo quy định với lớp 3) bút chì, bút mực Do vậy, để thực hành luyện viết đạt kết tốt học sinh cần có ý thức chuẩn bị sử dụng có hiệu số đồ dùng học tập thiết yếu sau: Bảng con, phấn trắng, khăn lau Bảng màu đen, bề mặt có độ nhám vừa phải, dịng kẻ rõ ràng, đặn( thể năm dòng kẻ) tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh viết phấn Phấn trắng có chất liệu tốt làm rõ hình chữ bảng Khăn 18 lau có độ ẩm vừa phải, giúp cho việc xóa bảng vừa đảm bảo vệ sinh, vừa khơng ảnh hưởng đến chữ viết Thông qua việc thực hành luyện viết học sinh bảng giáo viên nhanh chóng nắm thơng tin phản hồi trình dạy học để kịp thời xử lý, uốn nắn, tác động nhằm đạt mục đích dạy học đề Để việc sử dụng đồ dùng học tập nói tập viết đạt hiệu tốt, giáo viên cần hướng dẫn học sinh thực việc sau: chuẩn bị bảng con, phấn, khăn lau quy định Bảng có dịng kẻ đồng dạng với dòng kẻ li tập viết bảng lớp giáo viên Phấn viết có độ dài vừa phải Khăn lau Sử dụng bảng hợp lý đảm bảo vệ sinh • Ngồi viết tư thế: Việc tập viết không đảm bảo quy định xây dựng sở khoa học đem lại di hại suốt đời cho học sinh mắc cận thị ngồi viết nơi thiếu ánh sáng, cúi đầu sát vở, cột sống bị cong vẹo, lưng gù, phổi bị ảnh hưởng … Vì vậy, hướng dẫn học sinh viết cần coi trọng việc ngồi tư cho học sinh • Kiểm tra lại viết xong: Học sinh tự nhận xét viết theo mẫu bảng cần so sánh chữ vừa viết với chữ mẫu bảng xem chữ đúng, nét chữ chưa để tự bổ sung sửa chữa cho sát với chữ mẫu Sau tự nhận xét, sửa chữa học sinh giơ bảng ngắn để giáo viên kiểm tra nhận xét Học sinh cần đọc lại chữ vừa viết trước xóa bảng • Vở tập viết, bút mực: Vở tập viết lớp luyện viết chữ viết em học sinh lớp cần giữ gìn sẽ, không để bị quăn mép giây bẩn Riêng bút mực, học sinh viết hay giây bẩn, viết sai khó tẩy xóa làm bẩn giáo viên cần nhắc nhở giúp đỡ em để em viết viết đúng, viết đẹp • Để cách: Muốn viết em phải nhìn lại để đặt cho cách Khi học viết chữ học sinh phải nhớ hình dạng thể dịng kẻ nhớ di chuyển ngịi bút Em cần nhớ tư ngồi cho hợp lý, để cho cách Khi viết chữ đứng, học sinh cần để ngắn trước mặt Nếu tập viết chữ nghiêng, tự chọn cần để nghiêng cho mép phía với mép bàn tạo thành góc 15 độ Khi viết độ nghiêng nét chữ với mép bàn tạo thành góc vng 90 độ Như dù viết theo kiểu chữ đứng hay kiểu chữ nghiêng nét chữ thẳng đứng trước mặt( khác cách để vở) 19 c Đổi phương pháp dạy học: Muốn cải tiến quy trình dạy tập viết, điều thiếu đổi phương pháp dạy học Chất lượng viết tốt học sinh lớp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có vai trị đạo người giáo viên Nếu giáo viên sử dụng hợp lý phương pháp dạy học, tạo điều kiện để học sinh chủ động tiếp nhận kiến thức( tự quan sát, nhận xét, ghi nhớ), tự giác luyện tập rút kinh nghiệm qua thực hành luyện viết hướng dẫn giáo viên Các em ngày tiến viết đúng, viết đẹp * Trong tập viết: Mỗi tập viết rèn học sinh bước sau: B1: Giáo viên hướng dẫn quy trình, cấu tạo, độ cao, nét đưa lên thật nhẹ gọi nét thanh, nét đưa xuống thật thẳng ấn bút gọi nét đậm Học sinh viết xong, giơ bảng giáo viên cho học sinh nhận xét đẹp viết bạn đồng đọc lại B2: Học sinh nhớ viết chữ vừa ôn từ câu ứng dụng Khi học sinh viết giáo viên bàn theo dõi, uốn nắn để kịp thời giúp đỡ học sinh yếu, học sinh lúng túng Phương pháp giúp phát huy trí lực học sinh học sinh bắt chước chuẩn mực chữ viết, biết từ bỏ lỗi sai mà học sinh mắc phải Cuối buổi học, thời gian giáo viên dành 15 phút cho học sinh viết lại vào ô li để rèn chữ Đối với tập viết dành cho học sinh lớp kết hợp sử dụng vào luyện viết từng tuần để rèn cho học sinh cách cầm bút, tư ngồi, rèn viết chữ thẳng, đúng, chuẩn mực Trước yêu cầu học sinh viết, vừa hướng dẫn vừa viết mẫu lên bảng cho học sinh quan sát ,đọc, nhận diện chữ cần viết chữ gì, nhận xét cấu tạo, độ cao chữ Sau giáo viên viết mẫu nhắc lại quy trình viết yêu cầu học sinh viết bảng con, viết Nếu có học sinh viết sai, sau chấm chữa rèn viết lại ô li vào cuối học Khi học sinh viết chữ, yêu cầu học sinh viết quy trình Giáo viên theo dõi nhắc nhở, bắt tay cho học sinh cịn lúng túng, động viên, khuyến khích em không để em viết ngược chữ 20 Tơi nhận thấy muốn cải tiến quy trình dạy tập viết người giáo viên phải tạo điều kiện để học sinh chủ động tiếp nhận kiến thức( tự quan sát, nhận xét, ghi nhớ), tự giác luyện tập rút kinh nghiệm qua thực hành luyện viết hướng dẫn giáo viên Có thể thực yêu cầu theo quy trình tập viết sau: - Kiểm tra: Kiểm tra học sinh viết bảng con( 1- em viết bảng lớp) chữ hoa từ ứng dụng ngắn gọn trước.Giáo viên hướng dẫn chữa bảng (dùng phấn màu sửa chữ viết sai chưa mẫu) sau gợi ý để học sinh tự sửa chữ viết bảng giơ bảng cho giáo viên kiểm tra, uốn nắn thêm( ý động viên kịp thời học sinh viết đẹp, tiến bộ) - Bài mới: Giới thiệu bài: Nêu nội dung yêu cầu tiết dạy Bài số: … Chữ mẫu – từ ứng dụng - Hướng dẫn học sinh viết chữ: + Giáo viên đưa chữ mẫu cho học sinh quan sát, đọc cá nhân, đồng + Giáo viên gợi ý cho học sinh nhận xét, so sánh: Chữ gì? Gồm nét? Nét học, giống chữ học? Phần khác? Độ cao, rộng ( cho học sinh vào chữ mẫu bảng để nhận xét) + Giáo viên hướng dẫn quy trình viết chữ: Sử dụng chữ mẫu để hướng dẫn, viết mẫu khung chữ thật thong thả cho học sinh theo dõi ghi nhớ thứ tự nét Sau giáo viên viết mẫu dịng kẻ bảng lớp Chú ý: Giáo viên giảng giải minh họa cách viết cách đưa ngòi bút nào, thứ tự viết nét Giáo viên cần phân tích dấu phụ chữ dấu Viết mẫu thao tác trực quan giáo viên bảng lớp giúp học sinh nắm bắt quy trình viết nét chữ, chữ Do vậy, giáo viên phải viết chậm, theo quy tắc viết chữ Khi viết mẫu bảng lớp giáo viên phải tạo điều kiện để học sinh nhìn thấy tay giáo viên viết nét chữ Đối với nét chữ khó viết( nét nối) giáo viên cần phối hợp giảng giải cách viết phân tích viết mẫu trích đoạn nét chữ bảng phụ Để học sinh nắm vững quy trình viết 21 chữ giáo viên viết mẫu sau dùng que lại để mơ tả quy trình nhằm khắc sâu cách viết cho học sinh + Hướng dẫn học sinh luyện viết bảng con( số học sinh viết bảng lớp) theo chữ mà giáo viên yêu cầu Học sinh giơ bảng để giáo viên kiểm tra, uốn nắn, nhận xét kết quả( ý hình dáng, quy trình) -Hướng dẫn học sinh viết ứng dụng: + Giáo viên giới thiệu nội dung viết ứng dụng viết nội dung từ ứng dụng Học sinh đọc từ ứng dụng viết, giáo viên gợi ý học sinh hiểu ý nghĩa từ ứng dụng viết + Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét cách viết từ ứng dụng( ý đến điểm quan trọng, độ cao chữ cái, chiều rộng, khoảng cách chữ, cách đặt dấu ghi hợp lý …) Quy trình viết liền mạch- nối chữ, khoảng cách tiếng từ… + Giáo viên viết mẫu minh họa cách nối chữ( giáo viên xác định trọng tâm dạy) học sinh theo dõi + Học sinh tập viết theo trọng tâm nối chữ giáo viên chọn( chữ ghi tiếng- từ có thao tác nối) Giáo viên theo dõi, kiểm tra, uốn nắn nhận xét -Học sinh thực hành luyện viết tập viết: + Giáo viên yêu cầu nội dung luyện viết vở( viết chữ gì? Viết dịng? Cần lưu ý điểm đặt bút sao? Viết từ ứng dụng dòng? Cần lưu ý cách nối chữ, cách đặt dấu thanh, khoảng cách chữ sao? ) +Học sinh luyện viết Giáo viên theo dõi uốn nắn cách viết, tư ngồi viết( ý giúp đỡ học sinh yếu uốn nắn kịp thời để em tiến bộ) cần thiết rút kinh nghiệm chung với lớp -Chấm tập viết học sinh: + Giáo viên chấm cho học sinh viết xong lớp( số lại giáo viên thu nhà chấm) +Nhận xét kết chấm, khen ngợi đạt kết tốt Nếu học dài, giáo viên chọn dạy nội dung tiêu biểu học sinh luyện tập theo nội dung tương ứng -Củng cố viết: 22 + Để củng cố viết học sinh giáo viên sử dụng viết học sinh để học sinh nhận xét rút kinh nghiệm ưu khuyết điểm kĩ viết chữ, tổ chức trị chơi viết chữ Cũng củng cố cách yêu cầu hai em viết chữ vừa học bảng lớp sau giáo viên học sinh khác sửa chữa… Với hình thức củng cố đa dạng, nội dung viết khắc sâu Học sinh ghi nhớ cách viết chữ cái, viết từ, câu ứng dụng hoàn cảnh khác * Đối với mơn tốn: Để dạy học sinh viết đẹp, viết giáo viên cần trọng chữ viết học sinh tất môn học chữ không ý rèn chữ viết cho em mơn tả tập viết Để giúp học sinh viết đẹp, viết mơn tốn cần có chuẩn mực cách đọc, viết chữ số, số kí hiệu tốn học Học sinh không đọc mà phải viết đúng, xác số, chữ số kí hiệu Toán học tiếng Việt chữ viết tất môn học khác Do lớp học buổi/ ngày, nên có nhiều thuận lợi việc rèn chữ, viết số cho học sinh Bộ chữ số cấu tạo nét thẳng nét cong thống có độ li Khi em luyện viết số, làm toán giáo viên cần nhắc nhở để em viết cho mẫu, số ngắn Chữ viết mơn tốn mơn học khác giáo viên cần phải nghiêm khắc với em khơng để em viết ẩu, viết ngốy * Đối với tả( nghe viết): Chính tả Tiếng Việt tả ngữ âm, nghĩa âm vị ghi chữ Nói cách khác cách đọc cách viết thống với Đọc viết Trong tả, học sinh xác định cách viết việc tiếp nhận xác âm lời nói Nếu đọc học sinh viết Chính mà với tả( nghe viết) yêu cầu giáo viên phải đọc chuẩn, phát âm đúng, rõ ràng để học sinh dễ dàng nghe, nhận biết xác viết Nếu học sinh đọc viết Khi viết tiếng: chữ tiếng phải liên kết sát cạnh Muốn giúp học sinh viết số chữ hay nhầm l/n, s/x, ch/tr giáo viên cần ý phát âm phân biệt để học sinh dễ nhận mà viết cho 23 Để học sinh khơng mắc nhiều lỗi tả tơi cố gắng rèn cho em nắm quy tắc tả như: cách viết phụ âm k, c, ng, ngh, g, gh trước nguyên âm I, e, ê, iê, ia… +Âm k viết trước nguyên âm e, ê, i, iê, ia… +Viết c trước âm: o, ô, ơ, a, u, ư… +Trường hợp có âm đệm ghi chữ u, phải viết q Ví dụ: quân, quả, quê… +Âm “gh”, “ngh” trước nguyên âm: i, e, ê… + Âm “ng”, “g” trường hợp cịn lại: o, ơ, a, u, ư… Ví dụ: ngơ, ngà, gõ… Khi viết cần ý nhắc học sinh cỡ chữ, độ cao, rộng chữ Ví dụ: Các chữ o, ô, ơ, a, ă, â, u, ư, i, c, e, ê… có độ cao ô li Các phụ âm h, l, b, g viết cao 2,5 li, chữ d, đ, q, p cao li Chữ t cao 1,5 ô li Chữ r, s cao 1,25 ô li Tất chữ viết hoa cao 2,5 ô li, riêng chữ G cao ô li Để viết hoa đúng, không viết hoa tự do, hướng dẫn học sinh nắm quy tắc viết hoa Tiếng Việt: Viết hoa chữ đầu câu: Khi trình bày thơ tất chữ đầu dòng phải viết hoa, tên người viết hoa họ+ tên đệm+ tên… Viết câu: Đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm, sau dấu chấm nhớ viết hoa chữ đầu câu Trước viết học sinh phải nhận biết tiếng khó, từ khó phân tích viết ra, giáo viên uốn, sửa tỉ mỉ, giúp học sinh không nhầm lẫn, sai sót viết Khi đọc cho học sinh viết tả, giáo viên phải đứng chỗ trung tâm lớp cho tất học sinh lớp nghe rõ Cô đọc to, rõ ràng đọc lần Sau giáo viên quan sát uốn nắn học sinh viết, giúp đỡ học sinh yếu, kịp thời phát học sinh viết chậm, viết sai lỗi, thiếu dấu, thiếu nét, nhắc nhở, động viên kịp thời để học đạt kết cao Sau viết học sinh phai chấm điểm, giáo viên chỗ sai, nhận xét riêng học sinh sửa sai ln để học sinh viết lại chữ sai thành xuống riêng tiếng dịng Bằng cách giúp học sinh nhớ lâu lần sau tránh lỗi sai Cuối nhận xét chung lớp để em rút kinh nghiệm, có học đạt hiệu cao 24 Kết hợp với phong trào thi đua, viết chữ đẹp tháng lớp phong trào “Vở chữ đẹp” trường để chon sách đẹp nhất, có phần thưởng thích đáng, động viên khuyến khích kịp thời từ nâng cao nhận thức giúp em thêm tự tin, tự trọng việc luyện viết chữ đúng, đẹp Từ thấy hay, đẹp sống, thêm u thích mơn tập viết Trong lớp tổ chức cho em thi đua viết chữ sạch, viết đúng, viết đẹp bạn bàn, nhóm, lớp với Treo giải thưởng hoa điểm tốt hàng ngày, hàng tháng có thưởng vở, bút nêu gương người tốt, việc tốt Đối với học sinh làm chưa tốt, tơi nhẹ nhàng nhắc nhở có biện pháp khuyến khích động viên, giúp đỡ ân cần để em không chán học cố gắng vươn lên học tập tiến Kết hợp với gia đình để rèn chữ viết cho em Ngay từ đầu năm học, gặp gỡ trao đổi với bậc phụ huynh học sinh để có biện pháp giáo dục Đề xuất ý kiến, đồ dùng học tập, gia đình phải sắm đầy đủ cho em Mỗi học sinh phải có li để rèn chữ nhà Sau ngày học giao cho học sinh nhà, yêu cầu cha mẹ có trách nhiệm nhắc nhở theo dõi em học, giúp em có kĩ viết, đọc tốt 3.3 Kết thu được: Sau trình rèn luyện Bằng nỗ lực nhiệt tình thân, cố gắng học sinh Tôi thấy chữ viết học sinh lớp 3A6 có tiến rõ rệt qua ngày, tháng Học sinh lớp có nhiều em viết đẹp, em: Trang, Nhi, H.Giang, Lê Huy, Quang Huy, Đức, Hiền, Ngân, N.Anh… đợt thi viết chữ đẹp cấp trường lớp tơi có em chọn thi em đạt giải nhì, em đạt giải ba, em đạt giải khuyến khích Trong em đạt giải nhì thi viết chữ đẹp cấp Quận em đạt giải em Kiều Thu Trang 25 - Dưới viết tiêu biểu em Trang sau trình rèn luyện: Bài viết số 26 Bài viết số 27 Kết cho thấy chữ viết em có tiến rõ rệt, số lượng học sinh viết chữ đẹp tăng Đến đợt thi định kỳ lần lớp tơi khơng cịn học sinh viết q xấu lỗi tả giảm hẳn cụ thể sau: Nội dung Chữ viết đẹp Chữ viết tả Kết khảo sát Số lượng % 18 51 10 28 Kết sau thực Số lượng % 30 86 30 86 Kết thật kết đáng mừng Tôi thực theo giải pháp thực hiệu Điều tâm đắc lớp tất có ý thức giữ “ Vở viết chữ đẹp” Các em viết cẩn thận, nắn nót, trật tự lắng nghe cô đọc để viết Các em đoàn kết giúp đỡ lẫn tiến Có em đầu viết cẩu thả, xấu, sai lỗi mà trở thành viết tương đối đẹp tả em Hồi Nam, Q, Phú, Phước, Lâm… 28 C PHẦN KẾT LUẬN Kết luận chung Tiểu học bậc học giữ vị trí quan trọng nghiệp giáo dục, bậc học đầu tiên, bậc học “ móng” hệ thống giáo dục quốc dân Đổi phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục việc làm cần thiết giúp cho em hứng thú học tập, mong muốn thể bộc lộ khả năng, tự tin học tập giúp em hình thành phẩm chất đạo đức tốt đẹp hệ công dân Với em học sinh lớp 3, Môn tập viết trang bị cho em mã mới( mã chữ viết) yêu cầu kĩ thuật để sử dụng mã học tập giao tiếp Với ý nghĩa môn tập viết cung cấp cho học sinh công cụ để em sử dụng suốt đời Mơn tập viết có liên quan mật thiết tới chất lượng học tập mơn học khác Vì tơi sâu nghiên cứu đề tài “ Rèn chữ viết đúng, đẹp cho học sinh lớp 3” nhằm nâng cao chữ viết cho em học sinh lớp làm tảng quan trọng cho lớp Với đề tài tơi sâu tìm hiểu thực trạng tình hình chữ viết em, tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng viết sai, viết xấu em từ tìm biện pháp khắc phục Đổi phương pháp giảng dạy giáo viên theo hướng tích cực quan tâm đến việc viết chữ em từ việc chuẩn bị đồ dùng đến cách cầm bút, rê bút, lia bút… đến chữ viết môn học khác, rèn chữ viết cách tích cực với quan tâm soạn giảng theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh với mong muốn cải thiện chữ viết cho em ngày tiến viết đúng, viết đẹp Qua thời gian áp dụng, tơi thấy học sinh lớp có chuyển biến rõ rệt chữ viết Viết nắn nót, cẩn thận thành thói quen học sinh Các em tự giác học tập, sách giữ đẹp, phong trào chữ đẹp nâng cao theo tháng Vở viết học sinh đảm bảo chất lượng, chữ viết mẫu, tốc độ viết quy định Bản thân giáo viên dạy thấy hứng thú, say sưa giảng dạy nâng cao chất lượng dạy học 29 Khuyến nghị Tuy q trình dạy học sinh tơi nhận thấy cịn vài bất cập sau đây:  Vở tập viết học sinh giấy mỏng Nên nâng cao chất lượng tập viết cho em em viết bút mực viết bị nhịe, chữ trang trước in sang trang sau nên sang trang để viết chữ chồng chéo khó nhìn  Với đồng nghiệp: biết bậc tiểu học móng hệ thống giáo dục quốc dân móng thực vững từ lớp em nắm kiến thức Vậy nên mong muốn cô giáo lớp cố gắng dành thời gian dạy kĩ cho em cách nhận biết độ cao ô li, 1,5 ô li, ô li, 2,5 ô li chiều rộng 1/2 ô li, 1ô li, 1,5 ô li để luyện viết em viết xác chiều cao chiều rộng chữ Có chữ viết em đẹp  Song song với tập viết nên có luyện viết thêm câu ứng dụng sách giáo khoa để em luyện viết tập trình bày câu đoạn thơ ứng dụng Trên vài suy nghĩ nhằm nâng cao chất lượng tập viết lớp Hòa chung phong trào” Nắn chữ rèn người”, luyện “ Vở chữ đẹp” lan rộng khắp nước Với viết nhỏ mạnh dạn đưa số ý kiến xung quanh đề “Rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3” Trong q trình nghiên cứu tơi cố gắng thực thật kĩ lưỡng chi tiết, lực cịn hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong giúp đỡ, đóng góp ý kiến cấp lãnh đạo bạn đồng nghiệp để viết tơi hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn Hà Nội, Ngày 16 tháng năm 2012 Người viết: Nguyễn Thị Quynh 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO       Để viết tả điệu- Trần Xuân Bách- NXB Từ điển bách khoa Giáo trình Phương pháp dạy học tiếng Việt- NXB ĐHSP Hà Nội Hướng dẫn dạy tập viết Tiểu học Hướng dẫn dạy tiếng Việt lớp 3- NXB Giáo dục Một số tạp chí giáo dục năm 2008 Vở tập viết lớp 3- NXB Giáo dục Việt Nam 31 MỤC LỤC A PHẦN MỞ DẦU 1 Lý chọn Sáng kiến kinh nghiệm .1 1.1 Lý khách quan .1 1.2 Lý chủ quan 2 Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng, phương pháp nghiên cứu đối tượng khảo sát .3 Nhiệm vụ, phạm vi thời gian thực Đóng góp mặt khoa học Sáng kiến kinh nghiệm .5 B PHẦN NỘI DUNG Cơ sở khoa học Sáng kiến kinh nghiệm 1.1 Cơ sở lý luận 1.2 Cơ sở thực tiễn Thực trạng vấn đề chữ viết học sinh lớp 2.1 Đặc điểm chung tình hình nhà trường 2.2 Mục đích yêu cầu .9 2.3 Nội dung cách tiến hành 2.4 Sau khảo sát thu kết sau Những giải pháp đề 10 3.1 Mục đích yêu cầu .10 3.2 Nội dung cách tiến hành .10 3.3 Kết thu 25 C PHẦN KẾT LUẬN .29 Kết chuận chung 29 Khuyến nghị 30 32 ... dạy học sinh viết đẹp, viết giáo viên cần trọng chữ viết học sinh tất môn học chữ không ý rèn chữ viết cho em mơn tả tập viết Để giúp học sinh viết đẹp, viết mơn tốn cần có chuẩn mực cách đọc, viết. .. vi sáng kiến kinh nghiệm sâu nghiên cứu việc rèn chữ viết đúng, đẹp cho em học sinh lớp không mở rộng phạm vi nghiên cứu chữ viết đúng, đẹp lớp khác bậc tiểu học  Khi tìm hiểu thực trạng chữ viết, ... viết chữ xấu, không trọng môn tập viết cho em chắn ảnh hưởng đến chữ viết em Do muốn rèn chữ viết viết đẹp cho học sinh lớp chữ viết thầy phải đẹp, thẳng dòng, nét, có nét thanh, nét đậm để học

Ngày đăng: 19/12/2020, 08:41

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Bài viết số 1

 • Bài viết số 2

  • Nội dung

  • Hà Nội, Ngày 16 tháng 4 năm 2012

   • Nguyễn Thị Quynh

    • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan