0

Vấn đề cưỡng bách tòng quân trong quan hệ Anh – Mĩ từ chiến tranh giành độc lập đến Hiệp ước Webster – Ashburton (1783-1842)

13 20 0
  • Vấn đề cưỡng bách tòng quân trong quan hệ Anh – Mĩ từ chiến tranh giành độc lập đến Hiệp ước Webster – Ashburton (1783-1842)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 08:16

Dựa trên các nguồn sử liệu, bài viết phân tích quá trình xuất hiện và những nỗ lực của Anh – Mĩ trong xóa bỏ cưỡng bách tòng quân. Kết quả nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh 1812 và lịch sử ngoại giao Anh – Mĩ nửa đầu thế kỉ XIX TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION JOURNAL OF SCIENCE Tập 17, Số (2020): 679-691 ISSN: 1859-3100 Vol 17, No (2020): 679-691 Website: http://journal.hcmue.edu.vn Bài báo nghiên cứu * VẤN ĐỀ CƯỠNG BÁCH TÒNG QUÂN TRONG QUAN HỆ ANH – MĨ TỪ CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP ĐẾN HIỆP ƯỚC WEBSTER – ASHBURTON (1783-1842) Nguyễn Văn Sang Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam Tác giả liên hệ: Nguyễn Văn Sang – Email: nvsang@ued.udn.vn Ngày nhận bài: 10-02-2020; ngày nhận sửa: 28-02-2020, ngày chấp nhận đăng: 22-4-2020 TÓM TẮT Cưỡng bách tòng quân tượng lịch sử quan hệ Anh – Mĩ vào cuối kỉ XVIII đầu kỉ XIX Hiện tượng tạo nên căng thẳng quan hệ hai nước mà đỉnh cao vụ bê bối Chesapeake – Leopard Cuộc chiến tranh 1812 Dựa nguồn sử liệu, báo phân tích q trình xuất nỗ lực Anh – Mĩ xóa bỏ cưỡng bách tịng qn Kết nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh 1812 lịch sử ngoại giao Anh – Mĩ nửa đầu kỉ XIX Từ khóa: cưỡng bách tịng qn; chiến tranh thương mại; Anh; Mĩ Đặt vấn đề Cưỡng bách tòng quân thực thi bắt buộc nghĩa vụ quân hải quân người không tự nguyện tham gia quân đội thông qua phương pháp ép buộc bạo lực (Impressment: Forced Recruitment, n.d.) Đến đầu kỉ XIX, cưỡng bách tòng quân tiến hành với quy mơ lớn lực lượng Hải qn Hồng gia Anh Thực cưỡng bách tòng quân, Anh đưa sĩ quan lên tàu buôn Mĩ, kiểm tra, bắt giữ buộc tội thủy thủ người đào ngũ từ tàu chiến Anh (Haertsch, 2013) Các nhà sử học thống kê rằng, kể từ năm 1803 đến trước Chiến tranh 1812, khoảng 10.000 người Mĩ bị cưỡng bách tòng quân Hải quân Hoàng gia Anh Những nỗ lực để bù đắp lực lượng hải qn thơng qua cưỡng bách tịng qn thủy thủ tàu Mĩ làm xuất nhiều tranh cãi quan hệ Anh – Mĩ, đặc biệt biến cố Chespeake – Leopard vào năm 1807 Vụ bê bối châm ngòi trực tiếp làm bùng nổ chiến tranh Anh Mĩ kéo dài từ năm 1812 đến 1814 (Nguyen, 2019), (Nguyen, & Nguyen, 2019) Sau chiến tranh, quyền Mĩ nhận thấy tác động to lớn cưỡng bách tòng quân Cite this article as: Nguyen Van Sang (2020) The impressment of American sailors in the British-American relations from the American revolutionary war to the Webster Ashburton treaty (1783-1842) Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 17(4), 679-691 679 Tập 17, Số (2020): 679-691 Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM thương mại biển, quyền trung lập khơng ngừng đẩy mạnh hoạt động ngoại giao để tiến hành xóa bỏ Q trình đời xóa bỏ tượng cưỡng bách tịng qn Hải quân Hoàng gia Anh thủy thủ tàu buôn Mĩ gắn liền với lịch sử thăng trầm quan hệ Anh – Mĩ nửa đầu kỉ XIX Giải vấn đề 2.1 Sự xuất cưỡng bách tòng quân quan hệ Anh – Mĩ Cưỡng bách tòng quân Hải quân Anh thủy thủ tàu buôn Mĩ năm 1790, sau Anh tham gia chiến với Pháp năm 1793 việc thực cưỡng bách trở nên phổ biến (Paul, 2010) Kể từ năm 1803, Anh tham gia vào chiến tranh Napoleon Sự thù địch ngày gia tăng Anh Pháp khiến nhu cầu thủy thủ Hải quân Anh trở nên lớn Một tàu khu trục Anh phải cần có 250 đến 350 thủy thủ phục vụ, tàu chiến lớn lên đến 1000 người Số lượng thủy thủ Hải quân Anh tăng từ 36.000 vào năm 1792 lên khoảng 120.000 người vào năm 1805 Vào lúc này, Hải quân Anh có 176 tàu chiến, 600 tàu thủy với nhu cầu lên đến 140.000 thủy thủ (Toll, 2008) Họ sử dụng nhiều phương thức khác để tuyển chọn thủy thủ cho Hải quân Hoàng gia Một số phương thức truyền thống nối tiếp việc cưỡng bách tòng quân Cưỡng bách tịng qn ban đầu sách Hải qn Hồng gia phủ Anh cho phép để bổ sung lực lượng cho nhu cầu họ Nó áp dụng cho công dân Anh, cụ thể người đào ngũ từ lực lượng Hải quân Anh trốn đến tàu thương mại Mĩ, nơi có thức ăn chỗ tốt Do đó, cưỡng bách tịng qn phần biện pháp để tìm kẻ đào ngũ đưa họ quay trở lại phục vụ chịu trừng phạt Hải quân Hồng gia Anh Tuy nhiên, thực tế áp dụng cho công dân Mĩ Anh đưa quan điểm rằng, nguyên tắc, người Anh, người Anh (Background to The War of 1812, n.d.) Để cưỡng bách tòng quân, Anh sử dụng “băng đảng” Theo phương thức này, thủy thủ tổ chức thành nhóm, vào thị trấn tìm kiếm người đàn ơng bắt cóc buộc họ phải làm việc tàu chiến Anh Bên cạnh đó, Anh thường xuyên dừng tàu Mĩ bắt ép thủy thủ Mĩ lên tàu tham gia vào Hải quân Hoàng gia (Sonneborn, 2004) Những thủy thủ bị bắt trả tiền phải làm việc cực nhọc Nhiều thủy thủ Anh cảm thấy chán nản với chế độ tàu Anh Một phần tư thủy thủ Anh bỏ trốn khỏi tàu thời gian chiến tranh Napoleon Nhiều người tìm kiếm việc làm tàu Mĩ Ở họ đối xử trả tiền lương tốt Hơn nữa, người Mĩ muốn lực lượng thủy thủ đào ngũ tham gia vào lực lượng Hải quân Trên thực tế, phát triển mạnh thương mại biển đội tàu biển, Mĩ muốn đào tạo thủy thủ Họ phải thuê thủy thủ Anh Chính họ cho phép người đào ngũ từ lực lượng Hải quân Hoàng gia tham gia vào hải quân Mĩ để giảm chi phí (Childress, 2004) 680 Nguyễn Văn Sang Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Anh tuyên bố rằng, họ có đầy đủ quyền để cưỡng bách tịng qn người đào ngũ Tuy nhiên, Mĩ nói rằng, Anh khơng có quyền lên tàu Mĩ khơng phép Webster giải thích Anh thực cưỡng bách tòng quân thủy thủy tàu Mĩ vốn có “mối quan hệ” với nước Anh Ông cho rằng, cưỡng bách tòng quân ban đầu nhấn mạnh vào nghĩa vụ công dân Anh với nhà vua, sau lan rộng khỏi lãnh thổ Anh áp dụng tàu nước Điều can thiệp vào quyền quốc gia khác, vượt khỏi thống trị quyền tài phán Anh tàu nước biển Tàu bn biển có đầy đủ quyền xem phần lãnh thổ quốc gia mà thuộc Do đó, việc xâm nhập vào tàu trung lập quốc gia khác coi hành động vũ lực, xâm phạm trừ thực mục đích biện minh cho phép luật quốc gia Tàu tuần dương Anh lên tàu bn Mĩ để bắt cóc đối tượng cho Anh mà không đưa lời biện minh theo luật quốc gia Tuyên bố dựa vào luật Anh việc tôn trọng đặc quyền vua Anh khơng thể chấp nhận Bởi lãnh thổ Anh, Anh có quyền thực thi cho phù hợp với luật mình, cịn đại dương phạm vi luật pháp quốc gia Bất kì tàu buôn biển phải tuân thủ luật này, bảo vệ luật quốc gia sở hữu tàu đề nghị miễn trừ, trừ luật cho phép lên tàu quyền viếng thăm Hơn nữa, đặc quyền nhà vua khơng có bổn phận người tài sản nằm, cư trú nước (Webster, 1853) Viện vào lí sử dụng hải quân hùng mạnh bất chấp phản đối Mĩ, Anh đẩy mạnh việc thực cưỡng bách tòng quân đầu kỉ XIX Số lượng thủy thủ Anh bị cưỡng bách tòng quân từ tàu Mĩ lớn Hezekiah Niles, nhà báo từ Baltimore ước tính vào năm 1812, khoảng 6257 thủy thủ, hầu hết người Mĩ bị cưỡng bách tòng quân tham gia vào Hải quân Hoàng gia Trong William Dudley dự đốn có khoảng 9991 thủy thủ Mĩ bị cưỡng bách tòng quân từ năm 1796 đến tháng 01 năm 1812 (Arthur, 2011) Việc số lượng thủy thủ lớn vấn đề danh dự quốc gia khiến phủ xã hội Mĩ quan tâm đến cưỡng bách tòng quân Vấn đề với quyền trung lập biển dấu hiệu đưa đến căng thẳng quan hệ Anh – Mĩ đầu kỉ XIX Như vậy, để đáp ứng nhu cầu bổ sung lực lượng cho Hải quân Hoàng gia chiến biển với nước Pháp, quyền Anh thực chế độ cưỡng bách tòng quân thủy thủ tàu buôn Mĩ Đến đầu kỉ XIX, cưỡng bách tòng quân đẩy mạnh với quy mô lớn làm dấy lên quan tâm nước Mĩ 2.2 Cưỡng bách tòng quân bùng nổ chiến tranh Anh – Mĩ Việc nước Anh khơng ngừng gia tăng hoạt động cưỡng bách tịng qn trước phản ứng xã hội Mĩ dẫn đến xung đột dự báo hai nước Đỉnh cao xung đột liên quan đến cưỡng bách tòng quân cố Chesapeake – Leopard Sự 681 Tập 17, Số (2020): 679-691 Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM kiện nguyên nhân dẫn đến bùng nổ chiến tranh Anh - Mĩ năm 1812 (Nguyen, & Nguyen, 2019), (Nguyen, 2019) Ngày 22/06/1807, tàu Hải quân Mĩ Chesapeake khởi hành từ Norfolk, Virginia đến Địa Trung Hải để thực nhiệm vụ ngăn chặn cướp biển Barbary khỏi việc bắt giữ tàu buôn, nô lệ thủy thủ đoàn họ (Tucker, 2014), (Utt, 2012) Tàu Chesapeake chở 329 thuyền viên, 52 lính thủy quân lục chiến Một số thường dân có mặt tàu Đột nhiên, thủy thủ đồn nhìn thấy tàu Anh đuổi theo Chesapeake Tàu HMS Leopard Anh buộc tàu Chesapeake dừng lại Trong đó, từ nguồn tin thám Norfolk Anh biết có ba người Mĩ người đào ngũ khác tàu Chesapeake Đầu tháng năm 1807, Stephen Decatur nhận thư từ Hội đồng Anh Norfolk lệnh cho ông phải giao ba thủy thủ đào ngũ khỏi tàu Melampus Anh (Mackenzie, 1846) Những người cho gia nhập Hải quân Mĩ tuyển mộ trở thành thủy thủ tàu Chesapeake huy Đại tá hải quân James Barron Phía tuyển mộ từ chối trao trả ba thủy thủ theo yêu cầu Decatur nên có ý định bắt họ trở lại Ba người Mĩ vốn thủy thủ tàu Melampus Anh bị bắt từ việc cưỡng bách tòng quân tàu Mĩ trước bỏ trốn trở thành ba thủy thủ tàu Chesapeake (Utt, 2012) Thuyền trưởng Leopard, Salisbury Hamphreys yêu cầu lên tàu Chesapeake để tìm kiếm người lính đào ngũ khỏi Hải qn Hoàng gia (Prince, 2010) Thuyền trưởng Mĩ, James Barron từ chối Người Anh bắt đầu bắn vào tàu Chesapeake Các thủy thủ đoàn bắn trả chạy trốn khỏi tàu Cuộc công khiến người bị giết, 18 người bị thương bao gồm Barron Anh bắt bốn thủy thủ từ tàu Chesapeake (Prince, 2010) Các thủy thủ Hải quân Hoàng gia nhận David Martin, John Strachan William Ware từ tàu HMS Melampus Jenkin Ratford phục vụ tàu HMS Halifax Trong số người, có Jenkin Ratford sinh Anh, người lại sinh Mĩ Sau bị bắt, Hamphreys chuyển tù nhân đến Halifax, Nova Scotia để đợi xét xử Những người sau đưa xét xử Jenkin Ratford, người Anh bốn thủy thủ bị xử treo cổ Halifax ngày 31 tháng năm 1807, người Mĩ lại phạt 500 roi Sự kiện dẫn đến xuất cố Chesapeake – Leopard Đối với người Mĩ, cố Chesapeake – Leopard nguồn gốc chủ yếu tranh chấp Anh - Mĩ Do đó, Chesapeake trở lại Norfolk với hư hại nhận phản ứng mạnh mẽ Những người phản đối đến từ khắp nước Mĩ, cho cố vi phạm mức chủ quyền (Coles, 1965), xúc phạm đến danh dự Mĩ (Risjord, 1961) Báo chí Mĩ cho “Anh chưa đối xử tử tế với người Mĩ, điều biết đến từ ngữ” (Beschloss, 2018) Người Mĩ muốn chiến tranh với Anh để bảo vệ danh dự họ Tổng thống Thomas Jefferson tuyên bố rằng: “Kể từ trận Lexington, tơi chưa thấy đất nước tình trạng bực tức vậy” (Kelly, n.d.) Jefferson viết: “Vụ bê bối Chesapeake – Leopard đặt chiến tranh vào tay 682 Nguyễn Văn Sang Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tơi cần mở bng lỏng” (Beschloss, 2018) Mặc dù thường đối lập mặt trị, hai đảng Cộng hịa Dân chủ liên kết với nhau, dự báo Mĩ Anh sớm xảy chiến tranh Phản ứng mạnh mẽ nội tình nước Mĩ cố Chesapeake – Leopard khiến quyền phải hành động Ngoại trưởng Mĩ James Madison gửi công văn đến Bộ trưởng Ngoại giao Mĩ Luân Đôn yêu cầu Anh phải chấm dứt hành động, trao trả thủy thủ, xóa bỏ chế độ cưỡng bách tịng qn, triệu hồi Đô đốc Berkeley, rút quân khỏi lãnh hải Mĩ (Toll, 2008) Trong đó, người Mĩ muốn phủ họ tiến hành chiến tranh với Anh Dư luận Mĩ tỏ phẫn nộ trước thất bại nhục nhã thiệt hại nặng nề Hải qn Mĩ khơng có hành động phản kháng từ tàu Chesapeake nghi ngờ sức mạnh Hải quân họ Barron bị cấm làm việc năm hình phạt để xoa dịu dư luận nước Mĩ (Cooper, 1856) Tuy nhiên, Jefferson thay tiến hành biện pháp cứng rắn lựa chọn chiến tranh thương mại với Anh thông qua Luật Cấm vận ngày 22/12/1807 (Bartnicki et al., 1992) Theo quy định, Mĩ cấm tàu buôn bán với quốc gia châu Âu Tổng thống Thomas Jefferson hi vọng thông qua đạo luật để tiến hành chiến tranh thương mại, trừng phạt Anh, Pháp buộc họ phải tơn trọng tính trung lập Mĩ, ngừng lệnh cưỡng tịng qn Kết là, nước Mĩ khơng đạt mong muốn, chí cịn chịu gánh nặng thiệt hại nặng nề Mĩ chịu thất bại ngoại giao kinh tế Thực tế cho thấy, xuất Mĩ giảm từ 108 triệu đô-la năm 1807 xuống cịn 22 triệu đơ-la năm 1808 Trong đó, xuất từ Anh đến Mĩ từ năm 1808 đến tháng năm 1809 giảm từ 12.097.942 bảng Anh xuống 5.302.866 bảng Anh, giảm 58% Giá trị trao đổi thực tế hàng hóa Mĩ vào Anh giảm từ 6.531.410 bảng Anh xuống 1.751.986 bảng Anh, giảm 73% (Skrabec, 2012), (Ogunbitan, 2014), (Selden, 1999) Sự tức giận công vào Chesapeake sớm tập trung vào Đạo luật cấm vận, đặc biệt New England, nơi thương mại thương mại hàng hải tảng thịnh vượng Đến năm 1809, Đạo luật cấm vận khiến nước Mĩ tránh chiến tranh với Anh, với chi phí tổn thất kinh tế lớn Thí nghiệm với Đạo luật cấm vận chứng minh cho nhiều người Mĩ ép buộc kinh tế vũ khí mà Mĩ mang lại hiệu chống lại cường quốc châu Âu (American Reaction to the Chesapeake Affair, n.d.) Sau cố Cheaspeake - Leopard Đạo luật cấm vận, hành động cưỡng bách tịng qn Anh với tàu bn Mĩ khơng tiếp tục giảm mà chí cịn gia tăng Sự quan tâm người Mĩ vấn đề cưỡng bách tòng quân tiếp tục gia tăng mạnh mẽ Điều thể rõ qua thống kê báo chí (xem Bảng 1) 683 Tập 17, Số (2020): 679-691 Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Bảng Mức độ qua tâm người Mĩ cưỡng bách tịng qn qua thống kê báo chí STT Thời gian 1803 – 1805 1806 – 1807 1808 – 1809 1810 – 1811 1812 Số lần 71 - 83 250 738 1128 1798 Nguồn: Gilje, 2013 Bên cạnh đó, hành động ủng hộ Anh người da đỏ việc chống lại nước Mĩ phía Tây, chiến tranh quyền trung lập, vấn đề danh dự quốc gia từ vụ bê bối Cheaspeake-Leopard đẩy dư luận Mĩ lên đến đỉnh cao Một chiến tranh đến gần với Anh – Mĩ Ngày 01 tháng năm 1812, Tổng thống James Madison gửi thông điệp chiến tranh đến Quốc hội Mĩ Ông kêu gọi Quốc hội bỏ phiếu cho chiến tranh Sau nhận thông điệp Madison, ngày 04/06/1812, Hạ viện Mĩ thảo luận trước bỏ phiếu thông qua việc tuyên bố chiến tranh với 79 phiếu thuận so với 49 phiếu chống Bang New York, New Jersey, New England bỏ phiếu với 17 phiếu thuận, 35 phiếu chống Các bang lại 62 phiếu ủng hộ chiến tranh, 14 phiếu phản đối chiến tranh Tiếp đó, ngày 17 tháng 6, Thượng viện Mĩ bỏ phiếu với tỉ lệ 19:13 Dưới áp lực nhóm Diều hâu chiến tranh (War Harks, người miền Nam người miền Tây trẻ tuổi bầu vào Quốc hội Mĩ năm 1810, ngày 18/06/1812), Tổng thống James Madison kí tuyên bố chiến tranh Cuộc chiến tranh gọi Chiến tranh năm 1812, Chiến tranh độc lập lần thứ hai Chiến tranh Madison 2.3 Ngoại giao Anh – Mĩ xóa bỏ cưỡng bách tịng qn Sau chiến tranh 1812, cưỡng bách tòng quân Anh thủy thủ tàu Mĩ kết thúc thực tế Tuy nhiên, vấn đề tiếp tục hai nước bàn đến quan hệ ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài thời gian hịa bình để ngăn chặn tình trạng tương tự xảy tương lai Năm 1815, Tổng thống Mĩ James Madison gửi thông điệp đặc biệt đến Thượng viện Hạ viện Ơng cho hịa bình thiết lập quan hệ Anh - Mĩ thời điểm để giải cố bị gián đoạn chiến tranh châu Âu, có vấn đề cưỡng bách tòng quân (The Presidents, 1837) Ngày 02/11/1818, John Q Adams gửi thư cho Albert Gallatin Richard Rush khẳng định hịa bình lâu dài hai nước thời điểm khơng cịn phù hợp để trì cưỡng bách tịng qn Tuy nhiên, nỗ lực phủ Mĩ khơng đạt kết Đến năm 1823, chủ đề tiếp tục đưa thảo luận Anh Mĩ Rush theo dẫn Adams ngày 28/07/1823 đưa đề xuất phủ Anh Trong đề xuất này, Rush đưa 684 Nguyễn Văn Sang Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM hai giải pháp: Đầu tiên, hạn chế việc nhập tịch thủy thủ, tiếp loại trừ hồn tồn thủy thủ khỏi lực lượng bên với quy định tích cực chống lại cưỡng bách tòng quân trường hợp Tuy nhiên, Bộ trưởng Anh Mĩ Charles Richard Castlereagh cho thời điểm này, quan điểm cưỡng bách tòng quân Anh thời gian chiến tranh không thay đổi, trừ phủ Anh sẵn sàng đàm phán quan điểm mà hai nước đạt trước có thay đổi chất (United States Congress & United States House of Representatives, 2012) Chính phủ Anh từ chối đề xuất Trong thời kì Bộ trưởng Mĩ London, Albert Gallatin tiếp tục nhận dẫn từ Herry Clay nhiệm vụ cần phải yêu cầu giải quan hệ Anh Mĩ Thông qua dẫn, Tổng thống Mĩ bày tỏ mong muốn kế thừa kết đàm phán hai nước đạt liên quan đến vấn đề Một trình bày dấu hiệu để Anh xem xét trường hợp liên quan đến cơng dân nhập tịch phủ Mĩ đưa (Hopkins, & Hargreaves, 1973) Trong thảo luận với Chính phủ Anh, Gallatiin cho cưỡng bách tòng quân giữ vai trò quan trọng, dẫn đến xung đột trường hợp có chiến tranh diễn thực Anh Tây Ban Nha Theo Gallatin, thực tế cưỡng bách tòng quân trái lại với nguyên tắc pháp luật quốc gia, khơng có quốc gia phục tùng nước Mĩ Gallatin coi việc phục hồi thực tế cưỡng bách tòng quân tuyên bố chiến tranh Tuyên bố Gallatin nhằm cảnh báo phủ Anh việc phục hồi thực tế cưỡng bách tịng qn Canning phản hồi rằng, ơng nhận thấy tầm quan trọng vấn đề Cuba cưỡng bách tòng quân hứa cân nhắc nghiêm túc vấn đề (Adams, 1960) Trong thời gian sứ mệnh Gallatin xuất trường hợp cáo buộc cưỡng bách tòng quân hai thủy thủ Mĩ tàu Pharos bờ biển châu Phi thuyền trưởng Clavering tàu Redwing Anh (Dickins, & Allen, 1859) Mĩ dựa vào báo cáo Samuel Hodges, Lãnh Anh Đảo Cape de Verde rằng, Clevering, thuyền trưởng tàu Redwing Anh cưỡng bách tòng quân hai thủy thủ tàu Pharos Bonston vào ngày 06/12/1825 tàu đậu bến cảng Freetown, Sierra Leone bờ biển châu Phi Một thủy thủ bị bắt giữ, 11 ngày sau thả ra, cịn người khác bị bắt giữ bị cho người Anh (Dickins, & Allen, 1859) Dựa vào báo cáo trên, Clay gửi công hàm đến Vaughan, Bộ trưởng Anh Mĩ Trong báo cáo nêu rõ kiện thực tế đồng thời khẳng định hành động Clavering có đạo từ phủ Anh Chính phủ Mĩ khơng thể tin hành động lại diễn thời kì hịa bình Mĩ coi hành động khơng thể chấp nhận được, đề nghị Chính phủ Anh phải ngăn chặn để khơng xảy trường hợp tương tự tương lai; đồng thời, Mĩ yêu cầu nhanh chóng chuyển cơng hàm đến Chính phủ Anh để giải 685 Tập 17, Số (2020): 679-691 Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Clay sau chuyển cơng hàm đến Chính phủ Anh Phía Anh tiến hành thu thập thông tin, đặc biệt thông tin cung cấp George Manners, Lãnh Anh Bonston (Dickins, & Allen, 1859) Trên sở tham khảo này, Chính phủ Anh trả lời thuyền trưởng tàu Pharos thừa nhận khơng có người đàn ơng bị bắt lên tàu Redwing người Mĩ Một hai người Anh đón Cape de Vedre người khác người Na Uy Cả hai tình nguyện phục vụ cho nước Anh tàu Redwing Khi tàu Redwing chạy dọc tàu Pharos, thăm dò thực hai người tự nguyện lên tàu Họ thông báo đến huy tàu Pharos điều Trong thời gian tàu Redwing, thủy thủ người Na Uy bị phát bảo vệ Mĩ Do đó, gửi trở lại tàu Pharos Để khẳng định cho chứng đưa ra, phủ Anh mời phủ Mĩ tham gia xác thực kiện liên quan đến nghi ngờ cưỡng bách tòng quân hai thủy thủ tàu Pharos, cáo buộc thuyền trưởng tàu đánh lừa phủ Mĩ trình bày thiếu hoàn cảnh nảy sinh vấn đề (Dickins, & Allen, 1859) Sau nhận phản hồi từ Vaughan, toàn văn bao gồm thư Manners chuyển đến Tổng chưởng lí Mĩ quận Massachussetts để xem xét Nếu cần thiết lấy lời khai Mecharnt, thuyền trưởng Pharos Mĩ cho rằng, trước mắt nên tập trung vào tính hợp pháp Manners Mĩ nghi ngờ tự nguyện thủy thủy việc tham gia phục vụ tàu Anh Phía Anh mong muốn tiếp tục trao đổi với phía Mĩ thơng qua thư tín để đạt kết cho vấn đề tương lai (Dickins, & Allen, 1859) Tại London, sau thời gian hứa xem xét vấn đề cưỡng bách tòng quân, vào tháng 07/1827, Canningđã có lời mời Gallatin để thảo luận hàng loạt vấn đề chờ xử lí hai nước Tại gặp, Canning đề cập chủ đề cưỡng bách tòng quân, nhiên, kết giống gặp trước Các nhà ngoại giao Anh có thẩm quyền để nhận thảo luận không chấp nhận đề nghị Ơng phát Canning giống Castlereagh, trước dư luận danh dự quốc gia không cảm thấy thân đủ mạnh để giải đàm phán với Mĩ Canning không chuẩn bị vào thời điểm để tạo đề xuất Sau đó, thơng cáo đưa Lord Dudley để dàn xếp trưởng hai bên tham gia vào thỏa thuận chung Tuy nhiên, kiến nghị không đạt đàm phán (Clay, 1982a) Trước James Barbour thay Gallatin đảm nhận chức Bộ trưởng Mĩ Anh, ngày 13/06/1828, Clay gửi dẫn để hướng dẫn sứ mệnh Barbour London với nội dung dẫn tương tự Gallatin Barbour tiếp tục theo đuổi tranh cãi hai nước vấn đề cưỡng bách tòng quân tàu Pharos Ngày 21/01/1829, Clay chuyển đến Barbour toàn thư tín ơng Vaughan từ ngày 08/05/1826 đến ngày 17/12/1828 liên quan đến ba trường hợp cưỡng bách tòng qn, có Pharos Trước đó, 686 Nguyễn Văn Sang Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM phủ Anh bác bỏ quan điểm Samul Hodges khẳng định khơng có sở việc cưỡng bách tịng qn hai thủy thủ tàu Phagos (Clay, 1981) Tuy nhiên, Clay khẳng định, theo lời khai thuyền phó Pharos, Bejamin Homer, trường hợp rõ ràng cưỡng bách tịng qn Cáo buộc hai thủy thủ tình nguyện lên tàu Redwing che cho sai lầm xảy Tổng thống Mĩ nói Anh phải bồi thường trường hợp (Clay, 1982b) Vaughan phản hồi Clay ngày 08/12/1828 nói gửi cơng hàm Clay đến Chính phủ Anh vấn đề cưỡng bách tòng quân nghi ngờ lời khai Homer diễn gần hai năm sau xuất kiện có khác biệt so với bày tỏ Clavering Từ năm 1831 đến năm 1832, Van Buren đảm nhận sứ mệnh Bộ trưởng Ngoại giao Mĩ London Van Buren khẳng định cần nỗ lực đàm phán vấn đề cưỡng bách tòng quân để tạo không gian thân thiện, gắn kết để tạo hịa bình cho phát triển quan hệ hai nước Tuy nhiên, nỗ lực Buren thúc đẩy thỏa thuận thức Anh - Mĩ hịa hỗn ơng vấn đề quan hệ hai nước nội tình nước Anh (Ritcheson, 1986) Buren thông báo đến Palmerston thảo luận cưỡng bách tịng qn nên hỗn lại phủ Anh có thời gian vấn đề Vấn đề cưỡng bách tòng qn kể từ năm 1831 khơng cịn tác động nghiêm trọng đến tương lai hịa bình Anh Mĩ (Ritcheson, 1986) Sau kết luận Buren, năm 1834 khiếu nại liên quan đến cưỡng bách tòng quân, vấn đề tiếp tục phủ Mĩ đưa thảo luận lần John Forsyth dẫn Aaron Vail Đại sứ Mĩ London tiếp tục khẳng định việc huy người Anh can thiệp, cưỡng bách tùng quân tàu Mĩ thủy thủ cho người Anh tàu hồn tồn khơng thể chấp nhận Trong thời gian hịa bình, thủy thủ người Anh tự do, theo luật riêng họ, tham gia vào dịch vụ thương mại nước Năm 1842, đàm phán Daniel Webster Lord Ashburton tiến hành để giải vấn đề quan hệ hai nước (Jones, 1977), (Nguyen, 2019) Cưỡng bách tòng quân số vấn đề bị bỏ sót đàm phán hai bên Ashburton nghĩ khơng người Anh nghĩ cưỡng bách tòng quân lặp lại (Adams, 1912) Nội dung hiệp ước kí kết, không điều khoản đề cập vấn đề Sau kí kết Hiệp ước Webster – Ashburton, Webster Ashburton tiến hành trao đổi thư tín cưỡng bách tòng quân Ngày 08/8/1842, thư gửi Ashburton, Webster cho Anh Mĩ có nhiều hội thoại vấn đề dẫn Chính phủ Anh việc đàm phán liên quan đến cưỡng bách tịng qn khơng cần thiết khơng tìm thấy lợi ích cho điều Webster khẳng định, khơng có vấn đề tác động mức độ lớn, thời gian dài, có ảnh hưởng đáng lo ngại đến quan hệ trị Anh Mĩ việc cưỡng bách tòng quân thủy thủ từ tàu Mĩ tàu tuần dương Anh Kể từ cách mạng Pháp đến năm 1812, khơng có năm khơng có khiếu nại cưỡng bách tịng qn Theo quan điểm Webster, 687 Tập 17, Số (2020): 679-691 Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM phủ Anh thực thi cưỡng bách tòng quân vi phạm quyền quốc gia, có Mĩ (Clay, 1982a) Ơng mâu thuẫn sách Chính phủ Anh vấn đề di cư người Anh đến Mĩ nghĩa vụ người Anh nhập cư nước Anh Ông cho vơ lí Chính phủ Anh vừa khuyến khích họ di cư đến vùng đất mới, có Mĩ, đồng thời ràng buộc bắt họ phải chịu trách nhiệm nghĩa vụ quốc gia nước Anh Webster khẳng định hậu mà cưỡng bách tòng quân mang lại Mĩ quan hệ hai nước, thương mại quốc tế biển vấn đề luật quốc tế (Clay, 1982a) Trả lời Webster, Ashburton thư khẳng định quan điểm đề xuất Webster nhanh chóng chuyển đến Chính phủ Anh, nhận quan tâm Chính phủ Anh tầm quan trọng vấn đề Phía Anh cam kết nỗ lực để tìm cách giải quyết, khơng thể giải thời gian hạn chế sứ mệnh Do cần phải bình tĩnh cân nhắc tin việc thiết lập thành cơng Chính phủ Anh có thiện chí, trì mối quan hệ hịa bình với Mĩ Kết đàm phán hiệp ước Webster Ashburton năm 1842 không đề cập đến cưỡng bách tịng qn mà thay vào hai thư tín Webster Ashburton vấn đề Việc gây sóng nghi ngờ Mĩ Dư luận Mĩ cho rằng, trao đổi thư tín vấn đề sau hiệp ước đánh lừa dư luận Mĩ Bản chất trao đổi ngơn ngữ có bắt tay nhà đàm phán hai bên Cả hai đồng ý rằng, thời gian hịa bình thời điểm phù hợp để thiết lập vấn đề, lại phủ nhận thời gian hịa bình chưa phải lúc thuận tiện để thực điều Jefferson trích với ngơn ngữ mạnh mẽ thực tế khơng có hiệp ước kí kết, khơng có điều khoản chống lại cưỡng bách tòng quân (Benton, 2015) Đến năm 1842, Lord Ashburton thông báo đến Webster rằng, Anh từ bỏ cưỡng bách tòng quân thực tế, nhiên, khơng có thỏa thuận hay hiệp ước thức Anh Mĩ tuyên bố vấn đề kể từ xuất quan hệ hai nước Kết luận Lịch sử quan hệ Anh – Mĩ kể từ sau chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh Bắc Mĩ khẳng định rằng, cưỡng bách tịng quân tượng lịch sử tạo tranh chấp quan hệ Anh – Mĩ mà đỉnh cao bùng nổ chiến tranh Anh – Mĩ kéo dài từ năm 1812 đến 1814 Nó xuất phát từ nhu cầu nước Anh lực lượng hải quân chiến tranh châu Âu thuộc đia Cưỡng bách tòng quân làm tổn hại kinh tế đối, tổn thương danh dự nước Mĩ làm cho quan hệ Anh Mĩ ln đặt tình chuẩn bị cho chiến tranh Lịch sử ngoại giao Anh – Mĩ giai đoạn sau chiến tranh gắn với trình quyền Mĩ đấu tranh địi xóa bỏ cưỡng bách tòng quân biện pháp để tránh chiến tranh lần thứ ba hai nước bối cảnh căng thẳng xung đột trị tranh chấp biên giới (Nguyen, 2019), (Nguyen, 2018a), (Nguyen, 2018b), (Nguyen et al., 2019) Nhìn nhận cách khách quan việc đấu tranh xóa bỏ chủ yếu xuất phát từ nỗ lực phủ Mĩ Nước Anh gần 688 Nguyễn Văn Sang Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM khơng quan tâm đến hệ từ sách họ nỗ lực để xóa bỏ Trong trường hợp mâu thuẫn vấn đề cưỡng bách tịng qn đẩy đến đỉnh cao, nước Anh ln lấy hịa hỗn làm sở để làm dịu vấn đề Sau 50 năm tồn tại, chiến Anh nước châu Âu kết thúc, nhu cầu thủy thủ khơng cịn với nỗ lực đàm phán thư tín Webster Ashburton chấm dứt hoàn toàn cưỡng bách tòng quân lịch sử quan hệ hai nước, mở giao đoạn tương đối hịa bình, ổn định quan hệ Mĩ – Anh với tư cách quốc gia độc lập  Tuyên bố quyền lợi: Tác giả xác nhận hồn tồn khơng có xung đột quyền lợi TÀI LIỆU THAM KHẢO Adams, E D (1912) Lord Ashburton and the Treaty of Washington The American Historical Review, 17(4), 764-782 Adams, H (1960) The Writings of Albert Gallatin, 2, Antiquarian Press American Reaction to the Chesapeake Affair (n.d.) Retrieved November 12, 2019 from https://www.marinersmuseum.org/sites/micro/usnavy/08/08c.htm Arthur, B (2011) How Britain Won the War of 1812: The Royal Navy’s Blockades of the United States, 1812-1815 Boydell Press Background to The War of 1812 (n.d.) Retrieved November 17, 2019 from https://schoolhistory.co.uk/notes/background-to-the-war-of-1812/ Bartnicki, A., Michałek, K., & Rusinowa, I (1992) Encyklopedia Historii Stanów Zjednoczonych Ameryki Dzieje polityczne (od Deklaracji Niepodległości współczesności) Egross Morex Benton, T H (2015) Thirty Years’ View Or a History of the Working of the American Government for thirty years, from 1820 to 1850, 2, Arkose Press Beschloss, M (2018) Presidents of War: The Epic Story, from 1807 to Modern Times Crown Childress, D (2004) The War of 1812 Lerner Publications Co Clay, H (1981) The Papers of Henry Clay: Secretary of State, 1827,6, University Press of Kentucky Clay, H (1982a) The Papers of Henry Clay, 7, University Press of Kentucky Clay, H (1982b) The Papers of Henry Clay: Secretary of State 1827, 7, University Press of Kentucky Coles, H L (1965) The War of 1812 University of Chicago Press Cooper, J F (1856) History of the Navy of the United States of America G.P Putnam Dickins, A., & Allen, J C (1859) American State Papers: Documents, Legislative and Executive of the Congress of the United States from the first session congress to the thirty fifth Congress Gales and Seaton Gilje, P A (2013) Free Trade and Sailors’ Rights in the War of 1812 Cambridge University Press 689 Tập 17, Số (2020): 679-691 Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Haertsch, E (2013) The Chesapeake-Leopard Incident and the War of 1812 Retrieved from http://www.masshist.org/beehiveblog/2013/06/the-chesapeake-leopard-incident-and-the-warof-1812/ Hopkins, J F., & Hargreaves, M H (1973) The Papers of Henry Clay: Secretary of State 1826, 5, The University Press of Kentucky Impressment: Forced Recruitment (n.d.) Retrieved October 12, 2019, from https://www.britannica.com/topic/impressment Jones, H (1977) To the Webster-Ashburton Treaty: A Study in Anglo-American Relations, 17831843 University of North Carolina Press Kelly, M (n.d.) Impressment and the Chesapeake-Leopard Affair Retrieved November 17, 2019, from https://www.thoughtco.com/impressment-and-the-chesapeake-leopard-affair-4035092 Mackenzie, A S (1846) Life of Stephen Decatur, a Commodore in the Navy of the United States Charles C Little and James Brown Nguyen, V S (2018a) The British-American Diplomacy in Searching for the Northeast Boundary in Maine and New Brunswick, 1820-1846 Annals of the University of Craiova History, 2(34), 35-48 Nguyen, V S (2018b) The Caroline Affair and the Diplomatic Crisis between Great Britain and the United States, 1837-1841 Prawo i Polityka, Nguyen, V S (2019) Relations between the United States of America and Great Britain from the Monroe doctrine to the Mexican-American war, 1823-1846 [The Doctoral Dissertation in History] University of Lodz Nguyen, V S., Piotr, R., Nguyen, D P., & Luu, T (2019) Struggle of the Right on the sea in the British-American relations: The case of the Creole Slaves Revolt (1841) Annals of the University of Craiova History, 36(2), 23-36 Nguyen, V S., & Nguyen, T K T (2019) The United States of America, Great Britain and the British American colonies in North America from peace to war: History of the War of 1812 [Hoa Ki, Anh va Bac Mi thuoc Anh tu hoa binh den chien tranh: Lich su cuoc chien tranh 1812] European Studies Review, 7(226), 46-56 Ogunbitan, F W (2014) Symposium on Epic of Thomas Jefferson: Embargo Act of 1807 & the quest for limited gov Over big gov Xlibris Corporation Paul, A G (2010) Free Trade and Sailors’ Rights: The Rhetoric of the War of 1812 Journal of the Early Republic, 10(1), 1-23 Prince, C J (2010) A Professor, A President, and A Meteor: The Birth of American Science Prometheus Books Risjord, N K (1961) 1812: Conservatives, War Hawks and the Nation’s Honor The William and Mary Quarterly, 18(2), 196-210 Ritcheson, C R (1986) Van Buren’s Mission to London, 1831-1832 The International History Review, 8(2), 190-213 Selden, Z A (1999) Economic Sanctions as Instruments of American Foreign Policy Praeger Skrabec, Q R (2012) The 100 Most Significant Events in American Business: An Encyclopedia ABC-CLIO 690 Nguyễn Văn Sang Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Sonneborn, L (2004) The War of 1812: A Primary Source History of America s Second War with Britain Rosen Pub Group The Presidents (1837) The Addresses and Messages of the Presidents of the United States, to Congress comprising all the Inaugural, Annual, Special, and Farewell Addresses and Messages C Lohman Toll, I W (2008) Six Frigates: The Epic History of the Founding of the U.S Navy W W Norton & Company Tucker, S C (2014) The Encyclopedia of the Wars of the Early American Republic, 1783-1812: A Political, Social and Military History, 1, A-K ABC-CLIO United States Congress, & United States House of Representatives (2012) House Documents, Otherwise Publ As Executive Documents: 13th Congress, 2d Session-49th Congress, 1st Session Nabu Press Utt, R (2012) Ships of Oak, Guns of Iron: The War of 1812 and the Forging of the American Navy Regnery History Webster, D (1853) The Works of Daniel Webster (7th ed.) 6, Little, Brown and Co THE IMPRESSMENT OF AMERICAN SAILORS IN THE BRITISH-AMERICAN RELATIONS FROM THE AMERICAN REVOLUTIONARY WAR TO THE WEBSTER ASHBURTON TREATY (1783-1842) Nguyen Van Sang The University of Da Nang, University of Science and Education, Vietnam Corresponding author: Nguyen Van Sang – Email: nvsang@ued.udn.vn Received: February 10, 2020; Revised: February 28, 2020; Accepted: April 22, 2020 ABSTRACT Impressment was a historical phenomenon taking place in the Anglo-American relations between the second half of the 18th century and the first half of the 19th century The impressment created serious friction between the United States and Britain This tension was heightened by the Chesapeake-Leopard Affair in 1807 and was a major cause of the War of 1812 Based on historical sources, the article analyzes the history of impressment and the efforts of both countries to abolish the impressment The paper contributes to attempts to investigate the causes of the outbreak of the Anglo-American War in 1812 and the history of Anglo-American diplomacy in the first half of the 19th century Keywords: impressment; trade war; Great Britain; the United States 691 ... trầm quan hệ Anh – Mĩ nửa đầu kỉ XIX Giải vấn đề 2.1 Sự xuất cưỡng bách tòng quân quan hệ Anh – Mĩ Cưỡng bách tòng quân Hải quân Anh thủy thủ tàu buôn Mĩ năm 1790, sau Anh tham gia chiến với... kể từ xuất quan hệ hai nước Kết luận Lịch sử quan hệ Anh – Mĩ kể từ sau chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh Bắc Mĩ khẳng định rằng, cưỡng bách tịng qn tượng lịch sử tạo tranh chấp quan hệ. .. quan hệ Anh – Mĩ mà đỉnh cao bùng nổ chiến tranh Anh – Mĩ kéo dài từ năm 1812 đến 1814 Nó xuất phát từ nhu cầu nước Anh lực lượng hải quân chiến tranh châu Âu thuộc đia Cưỡng bách tòng quân làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề cưỡng bách tòng quân trong quan hệ Anh – Mĩ từ chiến tranh giành độc lập đến Hiệp ước Webster – Ashburton (1783-1842),

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Mức độ qua tâm của người Mĩ đối với cưỡng bách tòng quân - Vấn đề cưỡng bách tòng quân trong quan hệ Anh – Mĩ từ chiến tranh giành độc lập đến Hiệp ước Webster – Ashburton (1783-1842)

Bảng 1..

Mức độ qua tâm của người Mĩ đối với cưỡng bách tòng quân Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan