0

Sử dụng bài tập thực tiễn phần hóa học hữu cơ nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trường trung học phổ thông chuyên

11 49 0
  • Sử dụng bài tập thực tiễn phần hóa học hữu cơ nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trường trung học phổ thông chuyên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 05:42

Phát triển năng lực sáng tạo (NLST) cho học sinh (HS) là một trong những yêu cầu cấp thiết của giáo dục phổ thông nước ta, đặc biệt với trường THPT Chuyên - nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp phát triển đất nước. Bài viết này đề cập đến vấn đề sử dụng BTHH TT trong dạy học (DH) phần hóa học hữu cơ để phát triển NLST cho HS trường THPT Chuyên. L V Năm, Q V Long / Sử dụng tập thực tiễn phần hóa học hữu nhằm phát triển lực… SỬ DỤNG BÀI TẬP THỰC TIỄN PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN Lê Văn Năm (1), Quách Văn Long (2) Viện Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Vinh Trường THPT Chuyên, Trường Đại học Vinh Ngày nhận 18/9/2019, ngày nhận đăng 28/11/2019 Tóm tắt: Phát triển lực sáng tạo (NLST) cho học sinh (HS) yêu cầu cấp thiết giáo dục phổ thông nước ta, đặc biệt với trường THPT Chuyên - nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nghiệp phát triển đất nước Việc phát triển lực (NL) dạy học hố học (DHHH) thực nhiều biện pháp khác Song, việc sử dụng tập hóa học thực tiễn (BTHH TT) xem biện pháp hiệu Qua khảo sát việc DHHH trường THPT Chuyên khu vực Trung Bộ Nam Bộ cho thấy giáo viên (GV) hạn chế sử dụng BTHH TT để tổ chức cho HS tìm tịi, nghiên cứu (NC), vận dụng kiến thức (KT) học để giải vấn đề thực tiễn đặt Bài báo đề cập đến vấn đề sử dụng BTHH TT dạy học (DH) phần hoá học hữu để phát triển NLST cho HS trường THPT Chuyên Từ khóa: Năng lực sáng tạo; tập thực tiễn; phần hóa học hữu cơ; học sinh trường trung học phổ thông chuyên Đặt vấn đề Theo Saul B Robinson “Mục tiêu giáo dục trang bị cho người học khả giải tình sống” Hóa học hữu có nhiều ứng dụng sống, vậy, việc vận dụng kiến thức hóa học (KTHH) để tìm tịi, khám phá giới tự nhiên HS có khả phát vấn đề đề xuất vấn đề thực tế, biết cách lập kế hoạch thực kế hoạch giải vấn đề (GQVĐ) cách sáng tạo (Đặng Thị Oanh cs., 2018) Đã có số NC việc phát triển NLST cho HS DH DHHH Các tác giả Trần Việt Dũng (2013), Phan Dũng (2010), Trần Thị Bích Liễu (2013) đề cập đến vấn đề phương pháp luận việc phát triển NLST giáo dục Tác giả Phạm Thị Bích Đào (2015) NC vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột dạy học dự án DHHH trường THPT để phát triển NLST cho HS Tác giả Hoàng Thị Thuý Hương (2015) NC việc sử dụng BTHH vô để phát triển NLST cho HS việc bồi dưỡng HS giỏi hoá học Trong phạm vi báo này, đề cập đến việc sử dụng BTTT DHHH phần hóa học hữu trường THPT Chuyên nhằm phát triển NLST cho HS Nội dung nghiên cứu 2.1 NLST học sinh chuyên hóa học Email: namledhv@gmail.com (L V Năm) 56 Trường Đại học Vinh Tạp chí khoa học, Tập 48 - Số 4B/2019, tr 56-66 2.1.1 Khái niệm NLST Trần Việt Dũng (2013) cho rằng: “Năng lực sáng tạo khả tạo có giá trị cá nhân dựa tổ hợp phẩm chất độc đáo cá nhân đó” Trần Thị Bích Liễu (2013) lại xác định: “Năng lực sáng tạo xem khả người sản sinh ý tưởng mới, nhìn nhận vấn đề theo cách mới, phát cấu trúc cũ vật tượng để tạo sản phẩm Sản phẩm sáng tạo ý tưởng mới, vật dụng mới, cấu trúc hay dịch vụ thị trường kinh doanh” Như vậy, với nhà khoa học NLST thể việc tìm phát minh, sáng chế mới, sản phẩm có ý nghĩa cho nhân loại HS chuyên HS đào tạo chuyên sâu môn học xác định trường THPT Chuyên Đối tượng có phẩm chất: trung thực, tự trọng, tự lập, tự tin, tự chủ, đoán, tham vọng (khát khao mạnh mẽ để thực mục tiêu mình), có trách nhiệm, tị mị (để nghĩ ý tưởng sáng tạo), kiên nhẫn, dũng cảm (để thực ước mơ), đam mê (đây động lực để phấn đấu thực mục tiêu đề ra) cuối có tinh thần vượt khó Do vậy, NLST HS chuyên NL tìm ý tưởng mới, cách giải mới, NL phát điều chưa biết có phương án giải hiệu quả, độc đáo thích hợp với vấn đề đặt học tập thực tiễn sống 2.1.2 Cấu trúc tiêu chí biểu NLST Chương trình giáo dục phổ thơng sau năm 2018 Bộ Giáo dục Đào tạo (2018) xác định cấu trúc NLST HS THPT bao gồm: - Khả đặt câu hỏi có giá trị để làm rõ tình ý tưởng trừu tượng - Xem xét vật với góc nhìn khác nhau; hình thành, kết nối, ý tưởng - Nghiên cứu thay đổi giải pháp trước thay đổi bối cảnh; đánh giá rủi ro có dự phịng - Lập luận trình tư duy, nhận yếu tố sáng tạo quan điểm trái chiều; phát điểm hạn chế quan điểm áp dụng điều biết hồn cảnh - Say mê, nêu nhiều ý tưởng mới, khơng sợ sai, suy nghĩ khơng theo lối mịn, tạo yếu tố dựa ý tưởng khác Từ phân tích khái niệm NLST cấu trúc nó, ta thấy NLST có cấu trúc phức hợp với nhiều thành tố Với HS chuyên, xác định thành tố NLST gồm: NL nhận thức tư sáng tạo; NL phát vấn đề giải vấn đề hiệu quả, khoa học, sáng tạo; NL đánh giá, nhận xét trình bày kết quả; NL vận dụng kết NC tình bối cảnh Từ đó, chúng tơi xác định tiêu chí biểu NLST HS chuyên hoạt động giải BTHH TT, gồm: Tiêu chí 1: Phát nhanh, làm rõ vấn đề NC BT Tiêu chí 2: Phân tích, xử lí nhanh, xác thơng tin liên quan đến nội dung NC Tiêu chí 3: Đề xuất nhiều câu hỏi NC cho vấn đề phát hiện; đề xuất thí nghiệm tìm tịi phương án khác để trả lời cho câu hỏi NC Tiêu chí 4: Lập kế hoạch GQVĐ thực kế hoạch ngắn gọn, khoa học, hiệu 57 L V Năm, Q V Long / Sử dụng tập thực tiễn phần hóa học hữu nhằm phát triển lực… Tiêu chí 5: Đề xuất nhiều phương án GQVĐ có ý tưởng Tiêu chí 6: Đánh giá tự đánh giá quan điểm, phương án GQVĐ, kết hoạt động sản phẩm NC cá nhân nhóm Tiêu chí 7: Trình bày kết NC (lời giải BT) sâu sắc, độc đáo theo phong cách riêng Tiêu chí 8: Tự rút KT cần củng cố, lĩnh hội, khắc sâu KN NL cần rèn luyện phát triển khả vận dụng chúng học tập đời sống Với tiêu chí có mức độ phát triển NLST: chưa đạt (0  điểm  1), đạt (1 < điểm  2), (2 < điểm  3), tốt (3 < điểm  4) 2.2 Sử dụng BTTT dạy học phần hóa học hữu nhằm phát triển NLST cho HS chuyên hóa học 2.2.1 Khái niệm, vai trò chức BTTT - BTTT loại tập có nội dung gắn với tình bối cảnh có đời sống thực tiễn Những BT thường BT mở, tạo hội cho nhiều cách tiếp cận, nhiều đường giải khác - Ngồi việc có đầy đủ vai trị, chức BTHH như: PPDH có hiệu cao việc cung cấp KT, rèn luyện KN, phát triển NL cho HS, giáo dục, kiểm tra đánh giá, BTTT cịn có số vai trị chức khác như: + Về KT: Giúp HS củng cố khắc sâu KT học, mở rộng hiểu biết thiên nhiên, môi trường sống, ngành sản xuất hóa học, vấn đề mang tính thời nước quốc tế Giúp HS bước đầu vận dụng kiến thức hóa học giải thích cải tạo thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng sống + Về KN: Việc sử dụng BTTT giúp HS rèn luyện phát triển kĩ năng: thu thập xử lí thơng tin, làm việc nhóm, vận dụng KT hóa học để giải vấn đề đời sống thực tiễn sản xuất hóa học cách linh hoạt, sáng tạo + Về giáo dục tư tưởng: Việc sử dụng BTTT giúp HS thấy rõ mối liên hệ chặt chẽ KT học trường với đời sống thực tiễn Từ đó, tạo động học tập tích cực, kích thích trí tị mị, óc quan sát, ham hiểu biết, lòng say mê nghiên cứu, tìm tịi, sáng tạo HS Ngồi ra, BTTT gắn liền với đời sống thân HS, gia đình, địa phương tồn xã hội nên thúc đẩy động học tập HS học hóa học để tìm hiểu, khám phá, giải thích cải tạo tự nhiên, nâng cao chất lượng sống thân cộng đồng + Giáo dục kĩ thuật tổng hợp: Những vấn đề kĩ thuật sản xuất hóa học chuyển thành nội dung BTTT lơi cuốn, kích thích HS suy nghĩ, tìm tịi vấn đề kĩ thuật tổng hợp Hình thành ý tưởng mang tính đột phá, sáng tạo để giải vấn đề cấp thiết, từ giúp HS hịa nhịp với phát triển khoa học, kĩ thuật thời đại sống 2.2.2 Phân loại BTTT DHHH hữu trường THPT Chuyên Từ khái niệm, vai trò, chức BTTT mức độ nhận thức HS, chúng tơi xây dựng BTTT dùng DH phần hóa học hữu trường THPT Chuyên theo loại sau: Loại 1: BTTT mức độ nhận biết 58 Trường Đại học Vinh Tạp chí khoa học, Tập 48 - Số 4B/2019, tr 56-66 Người học nhắc nhớ lại kiến thức học Loại BT khơng có tác dụng phát triển NLST cho HS Ví dụ: Sau dạy xong “Khái niệm tecpen” cho HS lớp 11 chun Hóa, để ơn tập củng cố lại phần ứng dụng tecpen, GV yêu cầu HS cho biết ứng dụng tecpen dẫn xuất cơng nghiệp mĩ phẩm, cơng nghiệp thực phẩm sản xuất dược phẩm Loại 2: BTTT mức độ thông hiểu Người học hiểu nội dung, ý nghĩa KT, có khả diễn dịch, diễn giải, giải thích, diễn đạt khái niệm theo ý hiểu mình, lấy ví dụ minh họa Loại BT có tác dụng phát triển NLST HS mức độ Nó địi hỏi số kĩ định Ví dụ: Sau dạy xong “Amin” cho HS lớp 12 chuyên Hóa, để biết khả vận dụng KT học vào đời sống thực tiễn, GV yêu cầu HS giải thích người ta dùng giấm ăn để khử mùi cá trước nấu Biết mùi cá hỗn hợp amin (nhiều trimetylamin) số chất khác Viết phương trình hóa học Loại 3: BTTT mức độ vận dụng Người học vận dụng KT học tình cụ thể hay tình để giải vấn đề có có nhiều đáp án Loại BT có tác dụng phát triển NLST HS mức độ cao loại Nó có đặc trưng phát tìm quan hệ dựa vào cách xếp thông tin trước Ví dụ: Sau dạy xong “Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên” cho HS chuyên hóa lớp 11, để tăng cường tính thực tiễn học, GV yêu cầu HS đề xuất cách giải tập sau: Một lần nọ, đường học về, bạn Thành nhìn thấy trạm bán xăng dầu có ghi: “Tại có bán xăng A83, A92 A95” Vừa Thành vừa suy nghĩ: Tại người ta lại gọi xăng A83, A92, A95? Sự giống khác loại xăng gì? Tại người ta lại cấm sử dụng xăng có pha chất phụ gia tetraetyl chì Pb(C2H5)4? Mục đích việc sử dụng Pb(C2H5)4 gì? Hiện nay, người ta dùng chất để thay cho Pb(C2H5)4? Tại lại dùng chất đó? Em giải đáp thắc mắc giúp bạn Thành nhé! Loại 4: Vận dụng cao u cầu HS phải có khả phân tích, tổng hợp tốt, chọn lọc xử lí nhanh thơng tin liên quan, đánh giá để lựa chọn giải pháp phù hợp, tối ưu Nó thể hiểu biết sâu sắc kiến thức khoa học, đăc biệt kiến thức chuyên sâu hóa học Loại BT có tác dụng phát triển NLST cho HS cao loại Đặc trưng loại ý tưởng mới, giải pháp để giải vấn đề/nhiệm vụ đặt học tập có sống thực tiễn Ví dụ (GV sử dụng luyện tập về axit cacboxylic cho HS lớp 11 chuyên Hóa): a) Trong 100 gam dung dịch ép loại chanh dây (hay chanh leo) vàng có chứa: axit xitric (55 gam), axit malic (3,86 gam), axit lactic (0,58 gam) axit malonic (0,13 gam), axit succinic ascobic (0,06 gam) Hãy lỗi sai sơ đồ tổng hợp axit xitric từ propen sau: Chanh dây vàng 59 L V Năm, Q V Long / Sử dụng tập thực tiễn phần hóa học hữu nhằm phát triển lực…                        Sửa lại cho xác định cấu trúc chất X1, X2, X3, X4, X5 X6 b) Viết chế phản ứng X4  X5 giải thích bỏ viên C sủi (thành phần axit ascorbic (vitamin C), ngồi cịn có axit xitric, natri hiđrocacbonat, tá dược phù hợp) vào nước lại sủi bọt? Viết phương trình hóa học (nếu có) c) Đề xuất công dụng chanh dây sức khỏe người 2.2.3 Sử dụng BTTT DHHH hữu để phát triển NLST cho HS trường THPT Chuyên BTTT phần hóa học hữu sử dụng luyện tập, xemina chuyên đề Việc sử dụng loại BT thực theo biện pháp sau: Biện pháp 1: Tạo lập môi trường sáng tạo lớp học Môi trường sáng tạo xem điều kiện bên ngồi nhằm kích thích hoạt động sáng tạo Môi trường sáng tạo làm tăng thuộc tính tâm lý cá nhân tạo điều kiện cho hoạt động sáng tạo Do vậy, sử dụng BTHH TT DH, GV cần ý tạo mơi trường sáng tạo để kích thích HS sáng tạo Cu thể là: - Giáo dục cho HS lịng khát khao, niềm say mê nghiên cứu, tìm tòi mới, cách giải - Định hướng động học tập đắn cho HS - Tạo tình có vấn đề để làm nảy sinh hoạt động tư sáng tạo - Loại bỏ chướng ngại vật (sự lười biếng, tự ti thân, sợ hãi,…) ngăn cản hoạt động sáng tạo HS - Gạt bỏ lối suy nghĩ thông thường theo lối mịn, theo kinh nghiệm có để suy nghĩ theo cách khác, giả thuyết khác với thơng thường - Khuyến khích tính tự giác, tích cực, chủ động, tự sáng tạo HS Biện pháp 2: Sử dụng BTHH TT phối hợp với phương pháp dạy học giải vấn đề Ví dụ: (GV sử dụng luyện tập anđehit - xeton cho HS lớp 11 chuyên Hóa): Xitral hay 3,7-đimetyl-2,6-octađienal tecpenoit có nhiều loại tinh dầu thực vật, đặc biệt tinh dầu sả chanh a) Viết công thức cấu tạo thu gọn cho biết trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí xitral b) Dựa vào cấu tạo, đề xuất tính chất hóa học xiral Lấy ví dụ minh họa Trong phịng thí nghiệm có hóa chất: xitral, thuốc thử Tollens, thuốc thử Felinh, nước brom, quỳ tím, phenolphtalein, dung dịch CuSO4 Hãy đề xuất thí nghiệm kiểm chứng tính chất hóa học xitral c) Tìm hiểu ứng dụng xitral đời sống thực tiễn sản xuất hóa học d) Đề xuất sơ đồ tổng hợp xitral từ 3-metylbut-3-en-1-ol Tinh dầu sả chanh 3-metylbut-2-en-1-ol 60 Trường Đại học Vinh Tạp chí khoa học, Tập 48 - Số 4B/2019, tr 56-66 Thiết kế hoạt động dạy học theo định hướng phát triển NLST: Hoạt động 1: Phát vấn đề Hoạt động GV Hoạt động HS Biểu NLST - Cho HS quan sát lọ tinh dầu sả chanh sả chanh để tạo hứng thú tạo khơng khí cởi mở, thân thiện cho HS - Sau đó, chiếu BT để HS quan sát - Chia lớp thành nhóm, phân cơng nhóm NC ý BT Tổ chức, theo dõi học sinh thảo luận xác định rõ vấn đề NC Định hướng tư duy, hỗ trợ thêm cho HS cần - Quan sát mẫu vật, thảo luận làm rõ vấn đề NC nhóm mình, thu thập xử lí thơng tin liên quan tính chất hóa học anken, anđehit điều chế anđehit, … - Tạo lập môi trường học tập cởi mở, thân thiện HS GV HS với - Chính xác hóa vấn đề NC, liên hệ KT KN liên quan Hoạt động 2: Tìm giải pháp giải vấn đề Hoạt động GV Hoạt động HS Biểu NLST - Yêu cầu HS thảo luận đề xuất giải pháp giải vấn đề NC, từ lập kế hoạch chi tiết để giải vấn đề NC - Theo dõi, gợi ý hỗ trợ thêm HS lập kế hoạch giải vấn đề NC - Thảo luận, tích cực, chủ động việc huy động KT, KN đề xuất giải pháp trả lời cho vấn đề NC, lập kế hoạch để giải vấn đề NC - Đề xuất nhiều giải pháp giải vấn đề NC đưa giải pháp khơng gị bó, lối mịn - Trình bày kế hoạch giải vấn đề NC, chi tiết, ngắn gọn, độc đáo Hoạt động 3: Trình bày giải pháp Hoạt động GV Hoạt động HS Biểu NLST - Theo dõi, tổ chức cho HS trình bày giải pháp, tranh luận làm trọng tài cho HS thảo luận - Tổng hợp, xác hóa nội dung NC - Đại diện nhóm lên trình bày lời giải trả lời câu hỏi nhóm khác u cầu - Chỉnh sửa, hồn thiện nội dung lời giải - Sử dụng tiêu chí đánh giá NLST qua lời giải - Trình bày lời giải theo cách khác (Dùng sơ đồ tư duy, viết lên giấy A0, sử dụng Powerpoint,…) theo phong cách riêng, độc đáo - Tổng hợp kiến thức theo cách hiểu riêng 61 L V Năm, Q V Long / Sử dụng tập thực tiễn phần hóa học hữu nhằm phát triển lực… GV tổng hợp, khái quát hóa nội dung kiến thức thành sơ đồ tư sau: Một số hình ảnh hoạt động HS Trường THPT Chuyên – Trường Đại hoc Vinh: Hình 1: HS làm thí nghiệm kiểm chứng tính chất xitral thuốc thử Tollens Felinh 62 Trường Đại học Vinh Tạp chí khoa học, Tập 48 - Số 4B/2019, tr 56-66 Hình 2: HS báo cáo kết NC theo cách khác (trình chiếu PowerPoint dùng giấy A0) Hoạt động 4: Nghiên cứu sâu giải pháp vận dụng Hoạt động GV - Động viên, khuyến khích HS đề xuất thêm vấn đề nảy sinh Hoạt động HS - Các nhóm thảo luận, phát triển ý tưởng, đề xuất vấn đề nảy sinh hướng giải vấn đề Biểu NLST - Đề xuất nhiều vấn đề nảy sinh - Đề xuất nhiều cách giải ngắn gọn, logic, khoa học Một số vấn đề mà HS đề xuất: Vấn đề 1: Tìm hiểu cách làm tinh dầu sả chanh nhà cách đơn giản Vấn đề 2: Tìm hiểu cơng dụng tinh dầu sả chanh sức khỏe người Vấn đề 3: Đề xuất thí nghiệm kiểm chứng có mặt xiral tinh dầu sả chanh 2.3 Kết nghiên cứu Từ BTTT phần hóa học hữu THPT Chuyên biện pháp sử dụng BTTT DH đề xuất, chúng tơi tiến hành thực nghiệm để đánh giá tính phù hợp BT, tính hiệu quả, khả thi biện pháp đề Việc thực nghiệm sư phạm (TNSP) đươc tiến hành năm học 2018 - 2019 10 lớp 11 10 lớp 12 trường THPT Chuyên thuộc tỉnh thành phố khu vực Trung Nam Bộ (THPT Chuyên - Trường Đại học Vinh (Nghệ An), THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), THPT Chuyên Hà Tĩnh, THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị), THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình), THPT Chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi), THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hịa), THPT Chun Hùng Vương (Bình Dương), THPT Chun Long An, THPT Chun Quang Trung (Bình Phước) Chúng tơi tiến hành đánh giá phát triển NLST HS qua hoạt động giải BTHH TT phần hóa học hữu theo bảng kiểm quan sát với tiêu chí thơng qua biểu trình bày phần 2.1.2 mức độ (chưa đạt, đạt, khá, tốt) Ở giai đoạn trước tác động (trước TĐ, trước sử dụng BTHH TT) sau tác động (sau TĐ, sau sử dụng BTHH TT luyện tập) so sánh kết đánh giá tiêu chí giai đoạn Trong khuôn khổ báo này, chúng tơi trình bày kết đánh giá phát triển NLST HS lớp 12 chuyên hóa 63 L V Năm, Q V Long / Sử dụng tập thực tiễn phần hóa học hữu nhằm phát triển lực… Trường THPT Chuyên Đại học Vinh Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình) sau dạy luyện tập amin Kết TNSP thể qua bảng sau: Bảng 1: Kết đánh giá phát triển NLST HS sử dụng dạng BTTT phần hóa học hữu trường THPT Chuyên Đối tượng TN 12A6-ĐHV (38 HS) 12H-VNG (35 HS) Thời điểm Tổng điểm quan sát tiêu chí Trước 76,38 81,7 55,48 79,04 TĐ Sau TĐ 120,84 114,38 139,46 119,7 Trước 72,1 73,15 54,25 68,25 TĐ Sau TĐ 114,1 110,25 123,2 112,35 70,68 71,82 56,24 50,92 126,16 120,08 123,88 135,66 61,95 70,7 61,25 43,4 117,25 111,65 119,7 121,8 Trong tiêu chí tiêu chí 3, 5, 7, có điểm quan sát chênh lệch nhiều hai thời điểm trước sau tác động Điều chứng tỏ việc sử dụng BTHH TT phần hóa học hữu giúp phát triển mạnh HS khả đề xuất câu hỏi NC, phương án giải vấn đề mà không sợ sai tăng cường hứng thú học tập, khả vận dụng kiến thức hóa học vào đời sống thực tiễn Bảng 2: So sánh liệu Đối tượng TN 12A6-ĐHV 12H-VNG Trước TĐ Sau TĐ Trước TĐ Sau TĐ Mức độ Độ chênh lệch Trung Độ lệch p T-Test ảnh giá trị trung bình chuẩn độc lập hưởng ES bình (TB) (SMD) 67,78 11,11 57,24 6,86829.10-8 5,15 125,02 7,97 63,13 9,60 53,16 1,11906.10-7 5,54 116,29 4,60 Qua bảng ta thấy: Ở lớp 12A6: Độ chênh lệch giá trị TB trước TĐ sau TĐ 57,24 p = 6,86829.10-8; mức ảnh hưởng ES 5,15 Ở lớp 12H: Độ chênh lệch giá trị TB trước TĐ sau TĐ 53,16 p = 1,11906.10-7; mức ảnh hưởng ES 5,54 Do chênh lệch giá trị TB hai lớp hai thời điểm khơng có khả xảy ngẫu nhiên; mức độ ảnh hưởng ES > 1,0 chứng tỏ sử dụng BTTT kết hợp với PPDH GQVĐ tạo lập môi trường sáng tạo tác dụng gần hoàn toàn đến việc phát triển NLST cho HS Kết TNSP đánh giá phát triển NLST HS lớp 11 12 chuyên Hóa 10 trường THPT Chuyên nêu sau luyện tập được xử lí tương tự Kết thu khơng có khác biệt nhiều so với kết lớp 12 thuộc trường trình bày 64 Trường Đại học Vinh Tạp chí khoa học, Tập 48 - Số 4B/2019, tr 56-66 Kết luận Kết thực nghiệm thống kê cho thấy việc sử dụng BTTT phối hợp với PPDH tích cực đem đến hiệu cao việc phát triển NLST cho HS THPT, đặc biệt HS trường THPT Chuyên Để việc sử dụng BTTT DH phát triển NLST HS trường THPT Chun địi hỏi GV phải có lịng u nghề, NL chuyên môn nghiệp vụ tốt để xây dựng hệ thống BTTT đa dạng, phong phú, kích thích hoạt động học tập sáng tạo HS TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2018) Chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2018 Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo - Dự án Việt - Bỉ (2010), Dạy học tích cực, số phương pháp kĩ thuật dạy học Hà Nội: NXB Đại học Sư phạm Trần Việt Dũng (2013) Một số suy nghĩ lực sáng tạo phương hướng phát huy lực sáng tạo người Việt Nam Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Số 49, tr 160-166 Phan Dũng (2010) Phương pháp luận sáng tạo đổi NXB Trẻ Phạm Thị Bích Đào (2015) Phát triển lực sáng tạo cho học sinh trung học phổ thơng dạy học hóa học hữu chương trình nâng cao Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Luận án tiến sĩ Hoàng Thị Thúy Hương (2015) Xây dựng sử dụng hệ thống tập hóa học vô nhằm phát triển lực sáng tạo việc bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học trường trung học phổ thông Chuyên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Luận án tiến sĩ Trần Thị Bích Liễu (2013) Giáo dục phát triển lực sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam Đặng Thị Oanh (chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phạm Thị Bình, Phạm Thị Bích Đào, Đỗ Thị Quỳnh Mai (2018) Dạy học phát triển lực mơn hóa học THPT NXB Đại học Sư phạm 65 L V Năm, Q V Long / Sử dụng tập thực tiễn phần hóa học hữu nhằm phát triển lực… SUMMARY USING THE PRACTICAL EXERCISES OF ORGANIC CHEMISTRY TO DEVELOP CREATIVE CAPACITY FOR GIFTED HIGH SCHOOL STUDENTS Developing creative capacity for students is one of the urgent requirements of our high school education, especially those of gifted students high schools, which train highquality human resources for the development of the country This capacity in chemistry teaching can be developed through different measures However, the use of practical chemistry exercises is considered as an effective measure Through the survey of teaching chemistry in gifted students high schools in the Central and Southern Regions, it is found that teachers are limited to using practical chemistry exercises to help students explore, research, and apply knowledge learned to solve practical problems This paper addresses the use of practical exercises in teaching organic chemistry modules to develop creative capacities for gifted high school students Keywords: Creative capacity; chemistry exercises; organic chemistry part; gifted students high school 66 ... 12 chuyên hóa 63 L V Năm, Q V Long / Sử dụng tập thực tiễn phần hóa học hữu nhằm phát triển lực? ?? Trường THPT Chuyên Đại học Vinh Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình) sau dạy luyện tập. .. (2015) Xây dựng sử dụng hệ thống tập hóa học vơ nhằm phát triển lực sáng tạo việc bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học trường trung học phổ thông Chuyên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Luận án tiến... (2015) Phát triển lực sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông dạy học hóa học hữu chương trình nâng cao Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Luận án tiến sĩ Hoàng Thị Thúy Hương (2015) Xây dựng sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng bài tập thực tiễn phần hóa học hữu cơ nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trường trung học phổ thông chuyên,

Hình ảnh liên quan

Hình 1: HS làm thí nghiệm kiểm chứng tính chất của xitral thuốc thử Tollens và Felinh - Sử dụng bài tập thực tiễn phần hóa học hữu cơ nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trường trung học phổ thông chuyên

Hình 1.

HS làm thí nghiệm kiểm chứng tính chất của xitral thuốc thử Tollens và Felinh Xem tại trang 7 của tài liệu.
Một số hình ảnh hoạt động của HS Trường THPT Chuyên – Trường Đại hoc Vinh: - Sử dụng bài tập thực tiễn phần hóa học hữu cơ nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trường trung học phổ thông chuyên

t.

số hình ảnh hoạt động của HS Trường THPT Chuyên – Trường Đại hoc Vinh: Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 2: HS báo cáo kết quả NC theo các cách khác nhau  (trình chiếu PowerPoint và dùng giấy A 0)  - Sử dụng bài tập thực tiễn phần hóa học hữu cơ nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trường trung học phổ thông chuyên

Hình 2.

HS báo cáo kết quả NC theo các cách khác nhau (trình chiếu PowerPoint và dùng giấy A 0) Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng 1: Kết quả đánh giá sự phát triển NLST của HS - Sử dụng bài tập thực tiễn phần hóa học hữu cơ nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trường trung học phổ thông chuyên

Bảng 1.

Kết quả đánh giá sự phát triển NLST của HS Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan