0

Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới

13 3,156 10
  • Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 03:20

Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. Với khẩu hiệu: " ngày mai phải tốt hơn ngày hôm nay", công ty VINCO không ngừng vươn lên để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra. Công ty hiện nay đã và đang đề ra những nhiệm vụ ngắn hạn và dài hạn để tiếp tục đưa công ty đạt nhiều thành tựu mới. Để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh và uy tín trên thị trường, công ty phấn đấu thực hiện những mục tiêu chủ yếu sau: * Mục tiêu ngắn hạn: Những dự án đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ hoàn thành trong năm để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án và làm thủ tục vay vốn cho chủ đầu tư. Đối với các dự án đã được phê duyệt và đang làm thủ tục vay vốn thì cố gắng hoàn thành trong năm. * Mục tiêu dài hạn: Công ty xác định là phải phát huy tối đa mọi nguồn lực của chính mình, trước hết là phát huy tổng hợp trí tuệ, sáng tạo của tập thể thành viên để xác định hướng đi, chọn bước đi thích hợp, mạnh dạn đi vào những lĩnh vực mới có hiệu quả kinh tế cao. Công ty VINCO phấn đấu đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định, đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao trình độ quản lý, tăng cường khả năng tích tụ vốn, phấn đấu đến năm 2010 tổng giá trị tài sản đạt trên 500 tỷ đồng, trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh, đủ sức cạnh tranh, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường hoạt động, đặc biệt là các địa phương như Thanh Hoá, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Nghệ An . Thời gian tới công ty đang có hướng mở rộng vào các tỉnh phía nam, nơi đang có rất nhiều tiềm năng. 2. Một số giải pháp phát triển công ty 2.1 Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập và quản lý dự án tại công ty VINCO. Như chúng ta đã biết, công tác lập và quản lý dự án rất quan trọng, có vai trò quyết định tới sự thành công hay thất bại của một dự án đầu tư. Vì vậy, phải đặc biệt chú trọng đầu tư để nâng cao chất lượng của các dự án được lập. 2.1.1 Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ lập dự án Trước hết, cần thường xuyên tổ chức nâng cao bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ quản lý dự án, cũng như cán bộ toàn công ty. Đối với đội ngũ lãnh đạo yêu cầu phải là những người vừa có khả năng nghiệp vụ, vừa có khả năng về trình độ quản lý, có trình độ và kinh nghiệm. Tuy nhiên, để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý dự án thì cần phải xây dựng những tiêu chuẩn có thể đối với lãnh đạo như: Có năng lực điều hành hệ thống tổ chức, nắm vững quy trình nghiệp vụ, nắm vững những chủ trương, chính sách của Đảng, thường xuyên được đào tạo nâng cao năng lực. Đối với đội ngũ trực tiếp tham gia quá trình quản lý dự án yêu cầu phải có năng lực, trình độ và nắm vững quy trình nghiệp vụ quản lý dự án. Đồng thời, phải có phẩm chất đạo đức, nghiêm túc trong công việc và luôn đặt mục tiêu chất lượng của dự án lên hàng đầu. Hiện nay, đội ngũ cán bộ quản lý dự án tại công ty đều là những người đã tốt nghiệp đại học và trên đại học. Cần phải xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý dự án như tăng cường tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn nghiệp vụ, mời các chuyên gia về tập huấn. Vì những tài liệu về phân tích dự án chưa được phong phú ở Việt Nam nên các cán bộ trong quá trình phân tích cần phải tìm hiểu, tham khảo thêm tài liệu từ sách, báo nước ngoài. 2.1.2 Xây dựng được quy trình lập dự án hợp lý. Các dự án mà công ty tiến hành lập thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ .Mỗi lĩnh vực lại có những đặc điểm riêng đòi hỏi trong quá trình lập dự án, công ty cần phải xây dựng được một quy trình dự án hợp lý tuân thủ đúng các yêu cầu của Nhà nước và phù hợp với đặc điểm riêng của từng lĩnh vực. 2.1.3 Nâng cao chất lượng phân tích tài chính dự án. Việc phân tích tài chính của dự án là hết sức quan trọng, đặc biệt là các chỉ tiêu NPV, IRR, thời gian thu hồi vốn . 2.1.4 Tăng cường công tác phân tích các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Việc phân tích các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong các dự án của công ty thường bị xem nhẹ, do đó cần tăng cường công tác này trong quá trình lập dự án. Hệ thống chỉ tiêu kinh tế xã hội sẽ giúp cho dự án có thể được các cơ quan chức năng thông qua một cách dễ dàng hơn. 2.1.5 một số giải pháp khác. - Sử dụng phần mềm tin học ứng dụng vào công tác phân tích và lập dự án: việc sử dụng các phần mềm ứng dụng như EXEL, MICROSOFT PROJECT .sẽ giúp cho công tác lập dự án được nhanh chóng và chính xác hơn, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả lập dự án. Vì vậy công ty cần quan tâm đến việc hiện đại hoá cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, trang bị máy móc . - Tăng cường thu thập thông tin của dự án. Công tác lập và quản lý dự án đòi hỏi phải làm tốt khâu chuẩn bị, có nghĩa là phải xem xét, tính toán toàn diện các khía cạnh kinh tế kỹ thuật, điều kiện tự nhiên, môi trường pháp lý, xã hội .có liên quan đến quá trình thực hiện đầu tư, đến sự phát huy tác dụng và hiệu quả đạt được của công cuộc đầu tư, phải dự đoán các yếu tố bất định (sẽ xảy ra trong suốt quá trình kể từ khi thực hiện đầu tư cho đến khi các thành quả của hoạt động đầu tư kết thúc sự phát huy tác dụng theo dự kiến trong dự án) có ảnh hưởng đến sự thành bại của công cuộc đầu tư. Vì vậy, trong quá trình thu thập thông tin, công ty cần áp dụng nhiều biện pháp khác nhau như qua sách báo, qua Internet hay trực tiếp thu thập thông tin trên thị trường. Cần tăng cường cập nhật các thông tin mới liên quan đến sự thay đổi của các chính sách Nhà nước, yếu tố bất định của thị trường . - Tăng cường kiểm tra kiểm soát quá trình hình thành và thực hiện các dự án đầu tư. Đây là công việc quan trọng để đảm bảo những dự án được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và có chất lượng cao. Vì vậy, cần phải đầu tư vào việc lập kế hoạch chất lượng cho các dự án bao gồm việc lập kế hoạch kiểm tra nghiệm thu chi các công việc có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của dự án; thiết kế các biểu mẫu kiểm soát chất lượng để áp dụng cho dự án. 2.2 Các giải pháp về quản lý, tổ chức của công ty. - Tiếp tục kiện toàn bộ máy ở công ty nhằm nâng cao năng lực quản lý bộ máy lãnh đạo, rút kinh nghiệm những mô hình tổ chức quản lý hiệu quả để nhân rộng áp dụng trong toàn công ty. - Kiện toàn về nhân sự các phòng ban, thực hiện bổ nhiệm cán bộ đúng thời hạn, đánh giá cán bộ lãnh đạo để qua đó có biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. - Tiếp tục mở rộng các mối quan hệ với các doanh nghiệp bạn trong và ngoài nước để tạo sự gắn bó mật thiết về thị trường, hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh. - Củng cố các mối liên kết giữa công ty với các trường Đại học, các trung tâm khoa học và mở các mối liên kết mới để tạo nguồn cán bộ và thu hút trí tuệ, các thành tựu công nghệ mới cho công ty trong những năm sau. - Nguồn vốn cho đầu tư và sản xuất kinh doanh trong năm 2007 và những năm sau là lớn, vì vậy để củng cố về mặt tài chính, công ty nên thực hiện các biện pháp: + Tăng cường các mối quan hệ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng trong nước để thu xếp vốn cho các dự án đầu tư. + Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn theo quy định của Pháp luật. + Lành mạnh hóa công tác tài chính, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn huy động phục vụ tốt cho sản xuất, cho đầu tư phát triển. Tăng cường công tác thu hồi vốn từ các công trình xây dựng. 3. Kiến nghị. Từ những thuận lợi, khó khăn, các giải pháp và đường lối phát triển của công ty. Với việc tham khảo các tài liệu và qua thời gian thực tập ở công ty em xin đưa ra một số kiến nghị, những kinh nghiệm, kỹ năng quản lý dự án sau: 3.1 Kỹ năng quản lý dự án Các nhà quản trị ngày nay đánh giá kỹ năng giao tiếp, sự trung thực, liêm chính của cấp dưới ngang bằng nhau và ở vị trí cao nhất trong những năng lực mà họ mong đợi ở nhân viên. Kế tiếp đó mới là sự năng động, sáng tạo, làm việc siêng năng và khả năng làm việc theo nhóm. Sở dĩ những tính chất, kỹ năng nêu trên được đánh giá cao như vậy vì nó liên quan chặt chẽ đến công tác quản lý dự án, một loại hàng công việc rất quan trọng mà các doanh nghiệp thường phải thực hiện. Dưới đây là những cách giúp bạn đạt hiệu quả trong công việc quản lý dự án. - Chịu khó nâng cao năng lực lưu trữ kết quả công việc: Khi thành thạo các kỹ năng quản lý dự án, nhân viên thực hiện công việc nhanh hơn, nhất là việc lưu trữ kết quả công việc dưới dạng văn bản. Do đó, nên luyện để nâng cao năng lực lưu trữ kết quả công việc dưới dạng biểu đồ là rất quan trọng. - Chú ý đến ghi chép và rút kinh nghiệm sau mỗi giai đoạn thực hiện công việc: Nội dung cơ bản của quản lý dự án là xây dựng kế hoạch cách thực hiện công việc hiệu quả nhất với những nguồn lực hiện có trong thời gian ngắn nhất. Mỗi khi thực hiện xong một công việc gì, bạn hãy ghi lại những gì đã làm được, rút ra bài học kinh nghiệm thì đó là những tài liệu vô giá của bạn sau này. - Thường xuyên liên lạc với đồng nghiệp: Không phải cứ họp hành nhiều là tốt, mà vấn đề nằm ở chỗ bạn quản lý thông tin như thế nào. Hãy quan tâm đến cuộc trao đổi, tiếp xúc và giữ liên lạc với đồng nghiệp để có đủ thông tin. - Làm việc tốt với các thành viên trong nhóm: Bạn có làm việc ăn ý với những thành viên trong nhóm? Những thành viên trong nhóm có muốn cộng tác với bạn? Mọi người có xem bạn là người đứng đầu dự án không? Bạn có tích cực nghe những gì người khác nói không? Khi một người trong nhóm chất vấn bạn, hãy cố gắng lý giải vấn đề một cách trực tiếp và thật khách quan. - Luôn đảm bảo tiến độ công việc: Không đảm bảo đúng tiến độ và không thực hiện đầy đủ công việc được giao là con đường ngắn nhất giết chết sự nghiệp của bạn. Các kỹ năng quản lý dự án tập trung vào việc đảm bảo tiến độ công việc với kết quả tốt nhất nên một khi làm chủ được điều này, bạn sẽ được các thành viên trong nhóm tin tưởng. - Bình tĩnh để kiểm soát tình hình: Một người quản lý dự án giỏi cần phải bình tĩnh và kiểm soát được tình hình trên cơ sở có đầy đủ thông tin về dự án. Căn cứ vào thời gian phải hoàn thành dự án, người quản lý phải biết phân công ai phải làm việc gì, ở đâu và luôn có những phương án đề phòng bất trắc. Nếu chẳng may xảy ra sự cố, phải thật bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề phát sinh và giữ sự ổn định tình hình. - Thích ứng với những thay đổi: Đừng khó chịu trước những thay đổi bất thường của dự án. Một người quản lý dự án giỏi luôn phải thích ứng với những thay đổi của dự án và đề ra những biện pháp kịp thời để kiểm soát tình hình và đảm bảo sự thành công cho dự án đó. 1 3.2 Mười lời khuyên trong việc quản lý dự án Phương Nga. 1 www.ngoisao.net/News/Hoc-song/2007/10/3B9C14A9 Làm việc theo dự án là sự huy động nguồn lực từ các phòng, ban khác nhau trong một đơn vị để thực hiện một dự án nào đó. Trong một thế giới mà sự tập trung làm việc theo dự án ngày càng gia tăng, việc quản lý tốt các dự án để đạt được hiệu suất cao là một điều tất yếu. Đối với hầu hết các Công ty, việc quản lý theo dự án được xem là một sự thay đổi lớn. Jame M.Kerr, sáng lập viên kiêm Chủ tịch Công ty tư vấn Kerr Consulting Group ở bang Countecticut (Mỹ), đưa ra mười quy tắc có thể mang lại hiệu quả cao cho các doanh nghiệp khi chuyển sang phương pháp quản lý này. 1. Thu hẹp phạm vi của dự án: Không có gì tệ hơn một dự án không bao giờ kết thúc. Một dự án như thế có thể vắt kiệt các nguồn lực làm việc của những nhóm được xem là ưu thế trong một doanh nghiệp. Để các dự án được tiến hành một cách chặt chẽ và tập trung, bạn nên chia chúng thành những dự án nhỏ để việc thực thi được dễ dàng và đúng thời hạn. Về lâu dài, hàng loạt kế hoạch nhỏ thành công sẽ mang lại hiệu quả cho tổ chức nhiều hơn là việc thực hiện các dự án quá lớn mà chúng ta không bao giờ có đủ khả năng để hoàn tất. 2. Phân bổ thành viên một cách phù hợp: Cách tốt nhất để có một sự khởi đầu tốt là phân bổ hợp lý số lượng người trong nhóm thực hiện dự án. Quá đông người làm việc trong một dự án sẽ khiến việc động viên, giám sát và khuyến khích các cá nhân hướng vào nhiệm vụ chung gặp nhiều khó khăn. Khó mà nói rằng số lượng thành viên là bao nhiêu là phù hợp, nhưng nguyên tắc chung là mỗi người một việc và mỗi việc một người. Nhưng trong nhiều trường hợp, cũng có những thành viên phải đảm đương hai ba việc. 3. Huy động tất cả các nguồn lực: Để đảm bảo dự án đạt được kết quả như mong muốn, người lãnh đạo phải huy động được mọi nguồn lực trong doanh nghiệp, cũng như phải khẳng định tính chất quan trọng của dự án. Ngoài ra, nếu muốn có được những nhân viên công nghệ thông tin giỏi nhất, có khả năng thực hiện những sáng kiến của mình, nhà lãnh đạo phải cung cấp cho những nhân viên này những nguồn lực giống như bộ phận kinh doanh. 4. Thiết lập bộ phận kiểm soát dự án: Bộ phận này có trách nhiệm xem xét cả về chính sách, định hướng chiến lược và giải quyết những vướng mắc, trở ngại trong thực hiện dự án. Ví dụ như, các trưởng phòng công nghệ thông tin và kinh doanh cấp trung gian tham gia những cuộc họp về thực trạng của dự án được tổ chức định kỳ hai lần mỗi tuần. Mọi vấn đề khúc mắc sẽ được đưa ra trong những cuộc họp này và được phân công cho các thành viên trong bộ phận kiểm soát dự án giải quyết trong khi đó, các nhóm thực hiện dự án vẫn tiếp tục công tác của họ. 5. Không nên tạo nhiều áp lực công việc: Áp lực công việc có thể làm cho các nhân viên trong dự án bị căng thẳng mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác. Bạn phải nhạy bén với hiện tượng này và chú ý đừng để nó xảy ra. Trường hợp này thường thấy ở người được phân công vào hàng loạt dự án. Các tổ chức có khuynh hướng chọn những người đưa ra sáng kiến có khả năng áp dụng cao. Nếu nhận thấy có tình trạng người nào đó vừa hoàn thành xong dự án này đã được phân công ngay vào một dự án khác thì bạn nên xây dựng một số chính sách để giới hạn hay giám sát việc sử dụng nhân viên như thế. 6. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài: Một cách khác nữa để giảm bớt áp lực công việc là sử dụng các chuyên gia từ bên ngoài. Song song với việc gia tăng các nhóm thực hiện dự án, việc mời những nhà tư vấn bên ngoài cũng có thể mang lại cho tổ chức nhiều ý tưởng mới có giá trị. Tuy nhiên, kiến thức chuyên môn về kỹ thuật, kinh doanh và quản trị dự án thì không giống nhau. Do vậy, bạn phải xem xét kỹ kế hoạch cũng như kinh nghiệm của từng nhóm thực hiện dự án cụ thể trước khi quyết định chọn cho họ một sự hỗ trợ thích hợp từ bên ngoài. 7. Trao quyền cho các nhóm thực hiện dự án: Khi đang phải cố gắng hết mình để hoàn thành công việc đúng thời hạn, các nhóm thực hiện dự án sẽ khó lòng tuân thủ một số hoạt động theo quy định như việc nộp các bảng kiểm tra công việc hay tham gia các cuộc họp thường kỳ .ở một chừng mực nào đó, những nhóm này cần được trao thêm quyền hạn để có thể hoàn thành công việc đúng tiến độ với chi phí đã được cấp. Mọi người sẽ làm việc tích cực hơn trong một môi trường tin cậy và cảm thông lẫn nhau và coi trọng sáng kiến của từng cá nhân. 8. Sử dụng những công cụ quản lý dự án: Những công việc quản lý dự án bình thường có thể được thực hiện một cách tự động với những công cụ có chức năng hỗ trợ như: theo dõi dự án, phân công nhiệm vụ, quản lý tiến độ và hỗ trợ việc phân tích nguồn lực dựa trên mạng cục bộ. Những công cụ này tăng cường việc chia sẻ và trao đổi thông tin. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc sử dụng công nghệ làm tăng thêm phức tạp của dự án thì đây không phải là một điều hay. 9. Động viên và khen thưởng: Sự góp sức của tất cả những người tham gia vào dự án cần phải được công nhận một cách xứng đáng. Phần thưởng giành cho họ không cần quá phô trương. Đôi khi, là một lá thư động viên từ sếp cũng là một niềm khích lệ cho nhân viên. Khen thưởng các nhân viên là việc tốt bằng cách tặng họ vé xem một trận bóng đá, xem phim hay ca nhạc, thêm số ngày nghỉ phép, tăng phụ cấp cho họ là những hình thức thể hiện sự đánh giá cao công sức mà họ đã cống hiến cho dự án. 10. Không chấp nhận cách làm sơ sài: Những chính sách quản lý tốt phải ngăn chặn những cung cách làm việc sơ sài, cẩu thả. Những kiểu làm việc như thế sẽ dẫn đến nhiều sai lầm trong lúc thực hiện công tác, sự lãng phí, công việc làm đi làm lại nhiều lần và sự thất bại. 2 3.3 25 bí quyết quản lý dự án. Đã có rất nhiều sách báo viết về phương thức và kỹ thuật quản lý dự án hiệu quả. 25 bí quyết dưới đây được đúc kết lại từ lý thuyết và kinh nghiệm quản lý của các chuyên gia AMA (American Management Association)- một tổ chức phi lợi nhuận nổi tiếng về đào tạo Quản trị kinh doanh. 1. Xây dựng một đội nhóm đoàn kết cùng giải quyết vấn đề. Nếu không bạn sẽ khó có thể đưa ra giải pháp đúng đắn hoặc sẽ tạo ra nhiều tranh cãi về mục tiêu dự án. 2. Hãy luôn ghi nhớ và tuân theo các mục tiêu đã đề ra trong suốt quá trình dự án. 3. Xây dựng một chiến lược để đạt được tất cả các mục tiêu dự án. 4. Giám sát và kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng dự án luôn nằm trong mục tiêu ban đầu đã đề ra. 5. Xác định rõ các cột mốc và chuẩn đánh giá: kết quả mong muốn, các trở ngại, lập ra các chính sách sẽ giúp bạn đạt được kết quả như mong đợi. 6. Cập nhật thông tin từ tất cả các Stakeholders (là những người có liên quan, dính líu hoặc bị tác động bởi các hoạt động của dự án) để tránh mâu thuẫn về mặt lợi ích sau này. 2 www.quantrimang.com/view.asp? [...]... phí, thời gian, mục tiêu ) 12 Hãy thương lượng khi cần những nguồn lực/tài nguyên/những yếu tố đó rất ít hoặc khó tìm kiếm 13 Hãy bàn giao những phần có thể theo từng cột mốc chính của dự án, nhờ vậy mà tiến trình sẽ có thể được đo lường được dễ dàng hơn 14 Đưa ra chuẩn đánh giá, định lượng, đặc tả tất cả các yếu tố có ảnh hưởng tới giá trị của các chuẩn này 15 Đừng lập thời gian biểu cho bất kỳ công. .. thành viên trong dự án hoàn thành các nhiệm vụ của họ 21 Xem như các thành viên trong nhóm đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng, do đó họ sẽ không thể cố gắng liên tục để thực hiện thêm các công việc khác 22 Đề ra các thành viên có thể thực hiện nhiều vai trò khác nhau trong quy trình quản lý dự án 23 Đừng để các thành viên đợi đến “sát nút” mới bắt đầu thực hiện nhiệm vụ Khi đó, nếu vấn đề phát sinh,... hoặc bộ phận dịch vụ 18 Hãy dành thời gian dự phòng trong những trường hợp xảy ra những tình huống không mong đợi hoặc những vấn đề chưa được dự tính 19 Làm tất cả mọi thứ mà bạn có thể giữ cho các tác vụ theo đúng lịch trình, một sự sai lầm nào đó ở đây có thể làm sa lầy dự án hiện tại 20 Luôn cảnh giác các rào cản “phong tỏa” trong quá trình dự án (roadblocks) và hãy hướng đến hoạt động chuyên nghiệp... thành viên đợi đến “sát nút” mới bắt đầu thực hiện nhiệm vụ Khi đó, nếu vấn đề phát sinh, sẽ không còn thời gian trống để sửa chữa và sẽ bị trễ hạn bàn giao 24 Hãy luôn ghi nhớ 3 lần sức ép: hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, kinh phí, mục tiêu và mong đợi của khách hàng 25 Hãy ghi nhận lại kết quả của các dự án: xem xét lại cả nhóm làm việc và các nhiệm vụ thực thi.3 3 www.saga.vn/sanxuatvanhanh/Duan.saga... công việc nào có thời gian nhiều hơn từ 4 đến 6 tuần Thay vì vậy hãy chia nhỏ ra thành nhiều tác vụ để dễ quản lý 16 Tiếp tục đặt ra các câu hỏi, càng có nhiều câu hỏi bạn sẽ càng tìm ra được nhiều cách giải quyết vấn đề hoặc khám phá ra những vấn đề đối lập với những gì đã định nghĩa ban đầu 17 Tránh sự “cám dỗ” cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi việc- điều đó sẽ dành cho phiên bản sau của sản phẩm hoặc... cho dự án chứ không chỉ đơn thuần là người có thể hợp tác làm việc nhóm 8 Làm việc theo nhóm Nếu tất cả các thành viên của một đội/ nhóm làm việc độc lập, sản phẩm sau cùng sẽ không ăn khớp cũng giống như những gì nhóm đã thể hiện 9 Hãy thực tế về số lượng dự án mà bạn hoặc tổ chức của bạn có thể đảm trách và mục tiêu đã đề ra 10 Lập kế hoạch dự án theo cách trả lời các câu hỏi như: Phải làm những gì? . Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. Với khẩu hiệu: " ngày mai phải tốt hơn ngày hôm nay", công ty VINCO không. Một số giải pháp phát triển công ty 2.1 Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập và quản lý dự án tại công ty VINCO. Như chúng ta đã biết, công tác lập và
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới, Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới,

Từ khóa liên quan