Phong tục, tập quán hồi giáo của cư dân ả rập khu vực trung đông luận văn ths khu vực học và văn hoá học 60 31 06

89 126 1
Phong tục, tập quán hồi giáo của cư dân ả rập khu vực trung đông  luận văn ths  khu vực học và văn hoá học 60 31 06

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐẶNG THỊ DIỆU THÖY PHONG TỤC, TẬP QUÁN HỒI GIÁO CỦA CƢ DÂN Ả RẬP KHU VỰC TRUNG ĐÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Châu Á học Hà Nội-2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐẶNG THỊ DIỆU THÖY PHONG TỤC, TẬP QUÁN HỒI GIÁO CỦA CƢ DÂN Ả RẬP KHU VỰC TRUNG ĐÔNG Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Châu Á học Mã số: 60 31 06 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Ngô Văn Doanh Hà Nội-2016 LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, tơi xin tỏ lịng biết ơn chân thành đến PGS TS Ngô Văn Doanh, người nhiệt tình giảng dạy, hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn tất quý thầy cô khoa Đông phương học, người cung cấp cho tơi kiến thức hữu ích, giúp tơi hoàn thành tốt luận văn Xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, thầy phịng Sau đại học, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi thủ tục hành giúp tơi hồn thành khố học bảo vệ luận văn Tôi gửi lời cám ơn đến cựu sinh viên Trần Thị Thanh Hiền, người cho tơi ý kiến đóng góp vơ hữu ích, giúp tơi nhanh chóng hồn thành luận văn Xin cám ơn người bạn, người đồng nghiệp hỗ trợ mặt tinh thần để tơi có thêm niềm tin, động lực để hồn thành tốt luận văn Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2016 Học viên Đặng Thị Diệu Thúy LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết đạt luận văn sản phẩm nghiên cứu, tìm hiểu riêng cá nhân Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu trước Những tài liệu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm chịu hình thức kỷ luật theo quy định cho lời cam đoan Học viên Đặng Thị Diệu Thúy MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài: 2.Lịch sử nghiên cứu vấn đề: 3.Nội dung mục tiêu nghiên cứu: 4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 5.Phương pháp nghiên cứu: 6.Những đóng góp luận văn: 7.Bố cục luận văn: NỘI DUNG Chƣơng VÀI NÉT VỀ HỒI GIÁO TẠI TRUNG ĐÔNG 1.1 Khái quát địa lý khu vực Trung Đông 1.2 Tổng quan lịch sử Hồi giáo Trung Đông 1.3 Đức tin giáo luật Hồi giáo 1.3.1 Đức tin Hồi giáo 1.3.2 Kinh Qur’an , Hadit , Sunna luật Shari’ah 1.3.3 Nghĩa vụ người Hồi giáo: Tiểu kết chƣơng Chƣơng PHONG TỤC, TẬP QUÁN LIÊN QUAN ĐẾN VĂN HÓA VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG CON NGƢỜI CỦA CƢ DÂN Ả RẬP KHU VỰC TRUNG ĐÔNG 2.1 Một số khái niệm phong tục, tập quán 2.2 Phong tục tập quán liên quan đến văn hóa vật chất phục vụ đời sống ngƣời 2.2.1 Ẩm thực 2.2.1.1 Thức ăn 2.2.1.2 Đồ uống 2.2.1.3 Phong cách ẩm thực 2.2.2 Trang phục 2.2.2.1.Trang phục nam giới: 38 2.2.2.2 Trang phục nữ giới: 40 2.2.3 Nhà .44 Tiểu kết chƣơng hai .50 Chƣơng PHONG TỤC, TẬP QUÁN LIÊN QUAN ĐẾN VÕNG ĐỜI VÀ LỄ HỘI CỦA CƢ DÂN Ả RẬP KHU VỰC TRUNG ĐÔNG 52 3.1 Phong tục, tập quán liên quan đến vòng đời 52 3.1.1.Sinh nở, đặt tên, cắt bao qui đầu .52 3.1.1.1 Sinh nở: .52 3.3.1.2 Đặt tên .54 3.1.1.3 Cắt bao qui đầu: 56 3.1.2.Cưới xin 56 3.1.2.1 Điều kiện hôn nhân 57 3.1.2.2 Mối quan hệ vợ, chồng 58 3.1.2.2 Phong tục cưới xin : 59 3.1.3.Tang ma 62 3.2 Lịch Hồi giáo lễ hội .66 3.2.1 Lịch Hồi Giáo 66 3.2.2 Lễ hội .67 3.2.2.1 Eid al-Fittr 67 3.2.2.2 Eid al-Adha 69 3.2.2.2 Những ngày lễ khác 72 Tiểu kết chƣơng 72 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC ẢNH 82 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu sâu rộng tiến trình đổi ngày phát triển, nhằm tăng cường vị trường quốc tế phát triển bền vững đất nước, Việt Nam nỗ lực mở rộng quan hệ hợp tác mặt với bạn bè quốc tế năm châu, có nước Trung Đơng – nơi thu hút quan tâm ngày cao cộng đồng quốc tế Trung Đông khu vực nằm ngã ba đường thông thương nối liền ba châu lục lớn Á- Âu- Phi, có vị trí địa trị chiến lược, có lịch sử lâu đời với văn minh tiếng hình thành từ cách 5000 năm [13, tr.7] Đây coi nôi đạo Cơ đốc thống, đạo Hồi đạo Do Thái Hơn thế, khu vực nơi tập trung 2/3 trữ lượng dầu mỏ giới - nguồn lượng quý giá cần thiết cho q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa quốc gia Khu vực Trung Đông bao gồm 16 nước với dân số khoảng 260 triệu người, với mức thu nhập trung bình cao, thị trường lớn hàng hóa, dịch vụ mà Việt nam mạnh nơng sản, thủy sản, hàng tiêu dùng, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, công nghiệp nhẹ, lao động… Việt Nam trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với nước Trung Đông Hiện nay, Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với tất quốc gia khu vực Trung Đơng; Việt Nam có quan đại diện ngoại giao nước 10 nước khu vực mở quan đại diện Việt Nam Quan hệ hợp tác ngày vào chiều sâu, thực chất hiệu nhiên kết hợp tác đạt khiêm tốn so với tiềm hợp tác to lớn mong muốn hai bên Một nguyên nhân quan trọng khiến quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam với Trung Đơng cịn mức thấp hiểu biết người Việt Nam Trung Đông chưa nhiều Tài liệu tra cứu thông tin nước Trung Đơng, giới thiệu văn hóa, tập tục, tơn giáo, đặc điểm trị, luật pháp quốc gia Trung Đơng cịn sơ sài chưa có hệ thống Đây khó khăn, thách thức doanh nghiệp muốn tìm hiểu thơng tin hỗ trợ nhằm đánh giá, phân tích tiềm mạnh thị trường Xuất phát từ thực trạng nhu cầu thực tiễn nay, cần sâu tìm hiểu Trung Đơng nói chung, thị trường Trung Đơng nói riêng Chính lý trên, định chọn đề tài “Phong tục tập quán Hồi giáo cƣ dân Ả rập khu vực Trung Đông” cho luận văn Với mục tiêu trên, luận văn khơng đặt vấn đề tiếp cận phong tục tập quán số nước Trung Đơng theo góc nhìn trị mà cung cấp góc nhìn riêng, đa chiều yếu tố quan trọng khu vực này, cung cấp thông tin cần thiết cho doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, tìm hiểu hội, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, xuất lao động Trung Đơng góp phần nâng cao nhận thức bạn đọc Việt Nam khu vực Lịch sử nghiên cứu vấn đề: Cho đến nay, sách báo văn hố Ả rập nói chung, phong tục tập quán Ả rập nói riêng Việt Nam gần chưa có Khi triển khai đề tài luận văn thạc sĩ này, khó khăn lớn chúng tơi việc tìm kiếm cơng trình nghiên cứu nước đề tài này, nhiên, thường thấy tương đối phong phú công trình giới thiệu tổng quan lịch sử văn hóa Hồi giáo nói chung có đề cập đến khu vực Trung Đông, nơi đời tôn giáo Điểm qua, thấy có số tác phẩm Mười tôn giáo lớn giới Hoàng Tâm Xuyên tái năm 2011, nhà xuất Chính trị quốc gia – Sự thật, hay Hồi giáo với đời sống trị Đơng Nam Á Ngô Văn Doanh xuất năm 2013, nhà xuất Thế giới, Hà Nội Cẩm nang Trung Đông, Đỗ Đức Hiệp chủ biên, Nhà xuất từ điển bách khoa xuất năm 2012… Các tác phẩm nhà nghiên cứu giới lịch sử văn minh Ả rập hay lịch sử khu vực Trung Đông chọn dịch Việt Nam Lịch sử văn minh Ả Rập Durant Will Nguyễn Hiến Lê dịch, nhà xuất Văn hóa thơng tin, Hà Nội, xuất năm 2006 hay Lịch sử Trung Đông – 2000 năm trở lại tác giả Lewis Bernard, Nguyễn Thọ Nhân dịch, Nhà xuất Tri thức, Hà Nội, xuất năm 2008 … Bên cạnh cịn có số cơng trình nghiên cứu kinh tế, trị Trung Đông Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông tiến hành Trung Đông vấn đề xu hướng kinh tế - trị bối cảnh quốc tế Đỗ Đức Định xuất năm 2008, nhà xuất Khoa học xã hội, Hà Nội; Châu Phi – Trung Đơng, vấn đề trị kinh tế bật, Đỗ Đức Định chủ biên, xuất năm 2012, nhà xuất Khoa học xã hội, Hà Nội; Một số kiện kinh tế - trị bật Châu Phi Trung Đông năm 2012 Kiều Thanh Nga chủ biên, xuất năm 2013, nhà xuất Từ điển bách khoa, Hà Nội; Một số vấn đề kinh tế - trị bật Trung Đông xu hướng đến năm 2020, Bùi Nhật Quang chủ biên, xuất năm 2011, nhà xuất Khoa học xã hội, Hà Nội Tuy nhiên luâṇ văn tâpp̣ trung làm rõ số nét tiêu biểu phong tục tập quán Hồi giáo cư dân Ả rập khu vực Trung Đông không theo diện rộng dàn trải tất mặt tác giả khác Về đề tài “Nghiên cứu Hồi giáo Hồi giáo Việt Nam” Ban tơn giáo phủ Dương Ngọc Tấn Trần Thị Minh Thu đồng chủ biên, nhà xuất Tôn giáo, năm 2015 gần gũi Trong sách này, tác giả đề cập đến số vấn đề Hồi giáo giáo lý, giáo luật, lễ nghi đặc trưng văn hóa Hồi giáo Các tác giả cung cấp cho độc giả nhìn tương đối cụ thể Hồi giáo, nghĩa vụ tín đồ đạo Hồi, trình bày số phong tục cư dân Hồi giáo ẩm thực, trang phục, cưới xin, ma chay… Bên cạnh khơng thể khơng kể đến Giới thiệu văn hóa Phương Đơng Khoa Đơng Phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn GS.TS Mai Ngọc Chừ chủ biên, Nhà xuất Hà Nội xuất năm 2008 Trong chương hai, phần hai sách này, Th.S Nguyễn Thanh Hoa đề cập đến văn hóa Ai Cập văn hóa Ả rập Tác giả đưa nhận xét khái quát lịch sử hình thành, phát triển thành tố văn hóa Ai Cập Ả rập số nét khái quát văn hóa vật chất phục vụ đời sống số phong tục tập quán cư dân Ả rập Ngồi cịn có cuốn“Một số vấn đề Hồi giáo Trung Đông (Văn hóa, xã hội trị Hồi giáo)” Ths Nguyễn Thị Thu Hằng chủ biên, nhà xuất Khoa học xã hội, Hà Nội, xuất năm 2013 Trong sách này, tác giả lấy tôn giáo học làm sở phát triển để bước đầu làm rõ số kiến thức tảng văn hóa, xã hội trị Hồi giáo Trung Đơng, cung cấp cho độc giả nhìn tương đối cụ thể chất Hồi giáo chi phối tới đặc điểm văn hóa Trung Đơng, phân tích trạng dự báo xu hướng biến chuyển vấn đề Hồi giáo khu vực thời gian tới Tuy nhiên, vấn đề văn hóa Hồi giáo Trung đơng với số phong tục tập quán khu vực đề cập đến chương II với tiêu đề: „Văn hóa Hồi giáo Trung Đơng” Chính vậy, nói tài liệu nghiên cứu tiếng Việt phong tục tập quán Ả rập ít, chưa tương xứng với nhu cầu tìm hiểu ngày tăng lĩnh vực Tài liệu tiếng Anh hay tiếng Nga phong phú, điểm qua số Lewis, Bernard (2009), Islam; The religion and the people, New Jersey USA hay Pew Research Center (2013), The World‟s Muslims: Religion, Politics and Society hay Арабские страны: обычаи и этикет Ингхэм Брюс, Файад Дж Космакова Е xuất năm 2009; Ислам на современном Востоке Анатолий Егорин, xuất năm 2004 ;Бизнес-этикет в арабских странах Александр Сканави,ozon.r, năm 2010… Về tài liệu tiếng Ả rập, có nhiều cơng trình nghiên cứu cơng phu học giả khác giới đề cập đến phong tục tập quán Hồi giáo cư dân nước khu vực Trung Đông, xin đề cập đến số ‫صنا‬ ‫( رثبعزناو ذنبقزناودادبعناشىيبقيأ ذ صحأ خ‬Từ ‫خر ص‬ điển phong tục tập quán Ả rập Ahmad Amin) hay ‫ دادبع بهذنبقرو ةىعشنا‬cuả ‫رهبض ثأ ختدأ‬ (Phong tục tập quán nhân dân, tác giả Abi Dahir)… Thượng đế tưởng nhớ việc nhà tiên tri Ibrahim sẵn sàng hy sinh trai Ismail cho Thượng đế Theo Hồi giáo, nhà tiên tri Ibrahim già, khoảng 120 tuổi (có tài liệu nói 86 tuổi) mà khơng có con, ơng cần khẩn Thượng đế ban cho ơng cậu trai Sau vợ ơng có thai sinh cậu bé, đặt tên Ismail Khi trai đến tuổi biết chạy, biết nói, nhà tiên tri Ibrahim nằm mơ liên tiếp hai đêm mùng tám mùng chín tháng Dhu al-Hijjah thấy ơng phải cắt cổ trai Thượng đế Khi nhà tiên tri nói chuyện với trai giấc mơ mình, Ismail dù cịn nhỏ liền yêu cầu cha thực mệnh lệnh Thượng đế Đến ngày mùng mười tháng Dhu al-Hijjah (ngày bắt đầu lễ Eid al Adha tín đồ Hồi giáo ngày này) hai cha thi hành mệnh lệnh Thượng đế Nhà tiên tri Ibrahim dẫn trai tới Mina, đến bên trụ đá Aqabah (trụ lớn) để cắt cổ Khi nhà tiên tri Ibrahim đưa dao lên định cắt cổ Ismail quỉ Shaytan xuất dùng lời lẽ ngào khuyên nhủ không nên cắt cổ trai Nhà tiên tri Ibrahim dùng bảy đá ném đuổi quỉ Shaytan sau mang trai đến trụ đá Wusta (trụ trung) để thực việc hiến tế Quỉ Shaytan lại xuất can ngăn, nhà tiên tri lại ném đá vào quỉ Shaytan để xua đuổi mang trai đến trụ đá Shuhgra (trụ nhỏ) để tiếp tục cơng việc Quỉ Shaytan lại xuất hiện, quấy rối lại bị nhà tiên tri Ibrahim ném đá Tuy nhiên sau lần ném đá ông không mang trai đến chỗ khác mà đưa dao lên cắt cổ Kỳ lạ dao cắt dính vào cổ, chí ông đâm không tài thủng Bỗng nhiên ông nghe thấy tiếng nói Thượng đế từ trời khen ngợi trung thực chấp hành mệnh lệnh sau cừu đưa từ Thiên Đàng xuống để làm vật hiến tế thay cho Ismail Bên cạnh tín đồ Hồi giáo tin qua đời, người phải qua cầu nhỏ sợi tóc, sắc kiếm nóng lửa vật họ hiến tế cịn sống chờ họ đó, họ cưỡi vật để qua cầu Nếu khơng có vật đó, họ rơi xuống địa ngục Thường người Hồi giáo thực việc giết cừu, dê, bò hiến tế vào buổi sáng 70 sau lễ cầu nguyện Salaah Al Eid (buổi lễ cầu nguyện tập thể ngày đại lễ vào sáng sớm) Tuy nhiên, việc giết vật hiến tế phép thực khoảng thời gian lại sau hành lễ Salaah Al Eid cuối ngày tiếp diễn lúc mặt trời lặn ngày thứ mười ba tháng Dhu alHijjah Tuy nhiên người Hồi giáo cho giết vật hiến tế sau hoàn thành buổi cầu nguyện Salaah-al-Eid tốt Việc hiến tế cừu, dê, bò hay lạc đà ngày lễ qui định bắt buộc người hành hương thánh địa Mecca (Hajj) người khơng hành hương việc giết tế gia súc mang tính khuyến khích họ có điều kiện mua vật để hiến tế Theo Hồi giáo, giết cừu, dê, bò hay lạc đà ngày đại lễ Eid al Adha để dâng thịt hay máu chúng lên Thượng đế Thượng đế không cần thịt hay máu chúng, nhiên Thượng đế lệnh cho người hiến tế súc vật vào ngày đại lễ để tán dương vĩ đại Thượng đế để người Hồi giáo thể tình đồng đạo tương thân tương ái, lành đùm rách dịp để người giàu có, người có khả tài thể lịng hảo tâm chia sẻ phần lộc cho người nghèo khó ngược lại ngày đại tiệc người nghèo khó họ ăn ngon vui vẻ người khác Đây ý nghĩa đích thực việc giết tế cừu, dê, bò hay lạc đà ngày đại lễ Eid al-Adha mà Thượng đế quy định cho tín đồ Hồi giáo “Hãy ăn thịt chúng phân phối cho người nghèo đói” (Qur'an, 22, 28) Theo Sunna thịt súc vật hiến tế chia làm ba phần: phần cho gia đình, phần cho bạn bè hàng xóm láng giềng phần cịn lại cho người nghèo Những người khơng có điều kiện hành hương đến thánh đường gần nơi cư trú để tham gia Đại lễ Theo truyền thống, vào buổi sáng ngày lễ ( ngày 10 Dhu al-Hijjah) tín đồ Hồi giáo trang phục đẹp tập trung hành lễ tập thể hướng dẫn Imam (người phụ trách việc hướng dẫn cầu nguyện buổi lễ) Sau lễ cầu nguyện người chúc mừng Trong ngày này, nhà dù nghèo hay giàu cố mua cho cừu hay dê để làm lễ hiến 71 tế Dê cừu bán đầy chợ Thịt cừu, thịt dê chế thành nướng, xúp, làm bánh, đủ thành bàn tiệc long trọng gia đình Rồi họ cầu nguyện, bố thí cho người nghèo Nhà cửa trang hoàng đẹp đẽ, đền thờ Hồi giáo thắp đèn sáng lung linh Truyền hình, đài phát đọc đoạn Kinh Qur'an, kể chuyện nhà tiên tri Ibrahim trai Ismail, khuyên tín đồ thành tâm… 3.2.2.2 Những ngày lễ khác Bên cạnh hai ngày lễ lớn năm Eid al-Fittr Eid al- Ahda, hàng tuần người Hồi giáo cịn có ngày Eid nhỏ Jum‟a ( ‫ خصعجنا‬thứ sáu) để họp mặt bàn thảo hành đạo Hồi giáo Theo qui định Hồi giáo ngày thứ sáu ngày cầu nguyện tập thể vào ngày đền thờ Hồi giáo đông nghẹt người Tại thủ đô Ai Cập nhiều đền thờ không đủ sức chứa số lượng tín đồ q đơng cảnh sát phải chặn xe cộ đường phố, trải chiếu lề đường đường phố để tín đồ có chỗ đứng xếp hàng cầu nguyện Sau cầu nguyện chấm dứt, cảnh sát cho phéo dòng xe cộ chuyển bánh tiếp Hiện nay, phần lớn quốc gia Ả rập khu vực Trung Đông, ngày thứ sáu ngày nghỉ tuần Bên cạnh ngày lễ kể đến lễ mừng sinh nhật nhà tiên tri Mohammad (Eid al –Maulid),lễ mừng nhà tiên tri Mohammad lên trời (Miraj), lễ tạ ơn (Ashura), lễ kỷ niệm ngày nhà tiên tri Mohammed di cư từ Mecca đến Madina… nhiên ngày lễ kỷ niệm nước khác không long trọng hai ngày lễ Eid al- Fittr Eid al – Adha Tiểu kết chƣơng Gắn liền với chu kỳ sinh học người theo chuỗi thời gian từ sinh ra, trưởng thành đến từ giã cõi đời nghi lễ vòng đời khác Đối với cư dân Ả rập khu vực Trung Đông, gắn liền với ba giai đoạn phong tục tập quán riêng mà tín đồ Hồi giáo phải tuân theo không muốn bị xã hội lên án, chê cười Khi em bé Ả rập đời, bố, mẹ có mặt đọc vào tai phải tai trái em lời gọi cầu nguyện Thượng đế với niềm tin trung thành 72 với Thượng đế song hành với sống người từ thở đầu tiên.Vào ngày thứ bảy sau em bé sinh gia đình làm lễ hiến tế, cắt tóc đặt tên cho bé Đối với hôn nhân, Hồi giáo coi việc kết hôn trách nhiệm hành vi thiêng liêng Điều kiện hàng đầu nhân tín đồ Hồi giáo hai bên tín đồ Hồi giáo Đàn ông phép lấy bốn vợ, phải người vợ trước cho phép phải đảm bảo cư xử công với tất người vợ Đàn ông phải yêu thương vợ, vợ phải nghe lời chồng nên gia đình Hồi giáo thường có tính ổn định lớn, tượng ly hôn thấy Đối với việc tang ma, Hồi giáo quan niệm sống thử nghiệm cho sống vĩnh cửu sau này, chết hủy diệt cá nhân mà du hành từ giới sang giới khác đám tang khơng gào khóc hay thể thương tiếc nặng nề Tang lễ tín đồ Hồi giáo tổ chức chu đáo với nghi lễ đơn giản bình đằng Dù giàu hay nghèo, chức vị cao hay thấp, liệm vải trắng nhau, chôn nghĩa địa công cộng Lịch Hồi giáo tính theo chu kỳ mặt Trăng, tháng có 29 30 ngày, năm có tổng cộng 354 ngày, năm nhuận có 355 ngày So với năm dương lịch, năm lịch Hồi Giáo thiếu hụt khoảng 10, 11 ngày Hai ngày lễ tết lớn năm cư dân Ả rập Eid al-Fittr Eid al-Adha Eid al-Fittr ngày lễ ăn mừng hoàn thành bổn phận nhịn chay tháng Ramadan (tháng chín lịch Hijri), cịn Eid al-Adha lễ hiến tế diễn vào tháng Zhu al-Hijja (tháng mười hai lịch Hijri), tháng hành hương đến thánh địa Mecca Trong hai ngày lễ tín đồ Hồi giáo tụ họp lại để cầu nguyện, tạ ơn Thượng đế hướng dẫn ban ân sủng cho họ, mặc trang phục đẹp nhất, tập hợp người gia đình để ăn uống nhau, chúc tết người họ hàng, bạn bè, người thân, hàng xóm… 73 KẾT LUẬN Trong nhiều thập kỷ qua, nhà nghiên cứu, học giả giới dành nhiều thời gian, cơng sức tốn khơng giấy mực để tìm hiểu phong tục, tập quán Hồi giáo cư dân Ả rập khu vực Trung Đông Đây thói quen tạo nên từ lâu đời, truyền từ hệ sang hệ khác, xã hội Trung Đông chấp nhận, thành viên xã hội tuân theo vi phạm phong tục, tập quán thường đối mặt với khơng đồng tình lên án xã hội Tuy nhiên kết nghiên cứu đạt không dễ dàng nhiều không thống hệ thống phong tục tập quán Hồi giáo lâu đời phong phú, tính chất phức tạp, đa dạng địa lý, trị nước khu vực Mặc dù vậy, phong tục tập quán cư dân Ả rập khu vực Trung Đông nằm Formatted: Vietnamese (Vietnam) Formatted: Vietnamese (Vietnam) cảnh tôn giáo phận tách rời thực hành tơn giáo Có thể nói quốc gia Ả rập khu vực Trung Đông, mặt sống Hồi giáo đạo, chuẩn mực hành vi, chuẩn mực hoạt động xã hội công dân qui định Kinh Qur'an, Hadith, Sunna khuôn khổ luật Shari‟ah Hồi giáo thật trở thành tảng tinh thần, văn hóa chi phối mạnh mẽ đến mặt đời sống cư dân Ả rập khu vực Khi tuân theo phong tục, tập quán, người Hồi giáo khu vực Trung Đông đồng thời thực thi hàng loạt nghi thức, nghi lễ tơn giáo Tại khu vực Trung Đơng, phong tục, tập quán liên quan đến văn hóa vật chất phục vụ đời sống người thấm đẫm mầu sắc Hồi giáo Mọi nguyên tắc ẩm thực, trang phục, cư trú cư dân Ả rập khu vực qui định Kinh Qur'an luật Shari‟ah Ẩm thực phải đảm bảo tính Halal, đồ uống khơng có cồn Việc ăn uống ln tn theo ba nguyên tắc chính: sẽ, ngăn nắp điều độ Trang phục phải kín đáo che phủ phần kín thể, phù hợp với giới tính, khơng lịe loẹt, khơng bó sát vào thể mà phải tiện lợi, hợp vệ sinh, không gây cản trở người mặc di chuyển Nhà cửa cần phải đảm bảo tính riêng Formatted: Font color: Black, Vietnamese (Vietnam) Formatted: Font color: Black, Vietnamese (Vietnam) Formatted: Font color: Black, Vietnamese (Vietnam) Formatted: Font color: Black, Vietnamese (Vietnam) Formatted: Vietnamese (Vietnam) tư, kín đáo chia thành hai phần phần khoảng không gian sinh sống Formatted: Vietnamese (Vietnam) chủ nhà thành viên gia đình, phần cịn lại để tiếp khách Nội thất Formatted: Vietnamese (Vietnam) 74 Formatted: Vietnamese (Vietnam) ln cầu kỳ trang trí đường hình học hoa lá, cối, thú cách điệu theo phong cách arabesque Bên cạnh phong tục tập quán quán liên quan đến văn hóa tinh thần người ln dựa tín lý, giáo luật Hồi giáo Luật Shari‟ah có qui định cụ thể cách hành xử suốt vòng đời người từ sinh ra, trưởng thành, kết hôn đến tận chết Khi đứa trẻ đời điều bé nghe thấy lời gọi cầu nguyện Thượng đế với niềm tin trung thành với Thượng đế song hành với sống người Khi đến tuổi trường thành, kết hôn trách nhiệm hành vi thiêng liêng tín đồ Hồi giáo Hồi giáo qui định đàn ông phải yêu thương vợ, chu cấp đầy đủ mặt vật chất cho vợ, vợ phải nghe lời chồng nên gia đình Hồi giáo thường có tính ổn định lớn, tượng ly hôn xẩy Đến cuối đời, chết đi, tang lễ tín đồ Hồi giáo tổ chức chu đáo với nghi lễ đơn giản bình đằng Dù giàu hay nghèo, chức vị cao hay thấp, liệm vải trắng nhau, chôn nghĩa địa công cộng Liên quan đến lịch Hồi giáo lễ hội quan trọng năm người Hồi giáo khu vực Trung Đơng, thấy lịch Hồi giáo tính theo chu kỳ mặt Trăng, năm có tổng cộng 354 ngày, năm nhuận có 355 ngày Hai ngày lễ tết lớn năm cư dân Ả rập Eid al-Fittr Eid al-Adha Trong hai ngày lễ tín đồ Hồi giáo tụ họp lại để cầu nguyện, tạ ơn Thượng đế, ăn uống chúc tết người họ hàng, bạn bè, người thân, hàng xóm… Trên sở kế thừa thành nghiên cứu người trước, nhằm nâng cao nhận thức bạn đọc Việt Nam khu vực Trung Đơng từ góc nhìn văn hóa, luận văn cung cấp số thơng tin hữu ích phong tục tập quán Hồi giáo số quốc gia Ả rập khu vực Các nhà nghiên cứu nói chung nghiên cứu Đơng Phương nói riêng chun gia hoạch định sách phủ thấy tranh toàn cảnh phong tục tập quán Hồi giáo số quốc gia Ả rập khu vực Trung Đơng sử dụng thơng tin 75 cho hoạt động đánh giá, dự báo, hoạch định sách Đảng Chính Phủ cách hiệu Ngoài doanh nghiệp Việt Nam hoạt động, đầu tư khu vực Trung Đông, người lao động Việt Nam sinh sống, lao động khu vực tìm thấy thông tin tương đối đầy đủ giúp họ dễ dàng thích nghi, vượt qua rào cản khác biệt suy nghĩ, giao tiếp, tập qn, thói quen để đạt thành cơng cơng việc, sống 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiế ng Việt Charlie Nguyên (2004), Thếgiới Hồi giáo xưa , Nxb Giao điểm , Mai Ngọc Chừ (chủ biên) (2008), Giới thiệu văn hóa Phương Đơng, Nxb Hà Nội, Hà Nội Ngô Văn Doanh (2013), Hồi giáo với đời sống trị Đơng Nam Á, Nxb Thế giới, Hà Nội Nguyễn Văn Dũng (2013), Islam giáo tiến trình “Cách mạng 25 tháng 1” Ai Cập, Tạp chí Công tác tôn giáo, số 1-2/2013 Từ điển tiếng Việt (1997), Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng Nguyễn Văn Đạm (1999), Từ điển tiếng Việt 1999-2000, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội Đỗ Đức Định (2012), Châu Phi -Trung Đơng vấn đề trị kinh tế bật, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội Đỗ Đức Định, Làn sóng dậy Bắc Phi Trung Đông: Nguyên nhân, tác động ảnh hưởng vấn đề đặt cho Việt Nam,Tạp chí Nghiên cứu Châu Đỗ Đức Định (2008), Trung Đông vấn đề xu hướng kinh tế - trị bối cảnh quốc tế mới, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 10 Durant, Will, Nguyễn Hiến Lê (dịch) (2006), Lịch sử văn minh Ả Rập, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 11.Hassan Abdul Karim (dịch) (2001), Kinh Qu’ran (ý nghĩa nội dung), Nxb Tôn giáo, Hà Nội 12 Nguyễn Thị Thu Hằng (chủ biên) (2013), Một số vấn đề Hồi giáo Trung Đơng (Văn hóa, xã hội trị Hồi giáo), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 13 Đỗ Đức Hiệp (2012), Cẩm nang Trung Đông, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội 77 14 Đỗ Minh Hợp (2005), Tôn giáo lý luận xưa nay, Nxb Tổng hợp, thành phố Hồ Chí Minh 15 Trương Sỹ Hùng (chủ biên) (2003), Mấy tín ngưỡng tơn giáo Đơng Nam Á, Nxb Thanh niên, Hà Nội 16 Lương Thị Thu Hường (2013), Về thuật ngữ Islamism (Chủ nghĩa Islam giáo), Tạp chí Nghiên cứu tơn giáo, Số (123) 17.Gia Khang, Kiến Văn biên dịch (2011),Trí tuệ dân tộc Ả rập, Nxb Thời đại, Hà Nội 18 Bernard Lewis, Nguyễn Thọ Nhân (dịch) (2008), Lịch sử Trung Đông 2000 năm trở lại đây, Nxb Tri thức, Hà Nội 19.Vũ Dương Ninh (chủ biên) (2014), Lịch sử văn minh thế giới, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 20 Perry, Glenn E Nguyễn Kim Dân (dịch) (2009), Lịch sử Trung Đông – 14 thế kỷ đời phát triển Hồi giáo, Nxb Tôn giáo, Hà Nội 21.Dương Ngọc Tấn, Trần Thị Minh Thu (2015), Nghiên cứu Hồi giáo Hồi giáo Việt Nam, Nxb Tôn giáo, Hà Nội 22 Ngơ Đức Thịnh (chủ biên), (2001), Tín ngưỡng văn hố tín ngưỡng Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội Tài liệu tiếng Nga 23 А.Г.Белова (1987), Проблемы арабской культуры, Издательство Наука, Москва 24 В.Я Белокреницкий (1990), Ислам и социальные структуры стран ближнего и среднего востока,Издательство Наука, Москва 25 Ингхэм Брюс, Файад Дж Космакова Е (dịch) (2014),Арабские страны: обычаи и этикет, Издательство Наука, Москва 26 Ю Б Вахтин (1991), Жизнь пророка Мухаммеда, Издательство ТТЗГР, Ташкент 27 И.Д Вильямс (2015),Арабский язык для чайников, Издательство Наука, Москва 78 Хадисы 29 Л.И 30 А.А среднего 32 Г В.Милославский (1991),Исламэнциклопедический словарь,Издательство Наука, Москва 33 В Ф Панова (1990), Жизнь Мухаммеда, Издательство Москва 34.М.М Хайруллаев (1990), Ислам и женщины востока, Издательство Фан, Ташкент Tài liệu tiếng Ả rập 35 ‫انقبهرح‬،‫ضطخهجذاوينهزعهىوانثقبفخ‬ ‫يؤ‬،‫رخ‬ ‫قبيى‬،)2012( ‫حذأي‬ ‫شانعبدادوانزقبنذوانزعبثران ص‬ ‫ أ ص‬Ahmad Amin (2012), Từ điển ‫صخ‬ phong tục tập quán Ả rập, Nxb Văn hóa giáo dục Handuri, Cairo, Ai Cập 63 ‫ انقبهرح‬،‫ب نهطجبعخ واجنشر‬ ‫) يؤضطخ طأصبخر خ‬1999( ‫ألحبد خث انقذضخ‬ Khải huyền Hadith thiêng liêng (1999), Nxb Ansarian, Cairo, Ai Cập 37 ‫ انخربض‬،‫ث‬ ‫ دار انكزبة انعر ص‬،‫عبداد انشعىةورقبنذهب‬،)2013( ‫ث ضبهر‬ ‫أخدت أ ص‬ Adib Abi Đaher (2013), Phong tục tập quán nhân dân, Nxb Sách Ả rập, Riyadh, Vương quốc Ả rập Xê út 38 ‫هبنم نهطجبعخ‬ ‫ دار ص‬،‫ عبداد اصنالد صنجصزع اإليبراد وقطر وانكخىذ‬،2008( ( ‫حذا خ‬ ‫ آجيه راشذ ان ص‬،‫ه انفحم‬ ‫ا ص‬ ‫ضبعم ع ص‬ ‫ج‬ ‫أثىظ‬ ،‫نشر‬ ‫وا ج‬ ‫ص‬ Ismael Ali Al Fahil (2008) Phong tục sinh đẻ cộng đồng cư dân Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất, Qatar Coet, Nxb Hamalil, Abu Dhabi, Tiểu Vương quốc Ả rập thống 39 ‫انقبهرح‬،‫ضطخهجذاوينهزعهىوانثقبفخ‬ ‫يؤ‬،‫عبر‬ ‫صذينإل‬ ‫فانز‬ ‫روأثره‬ ‫رانع‬ ‫صحىحاإل‬ ‫ان‬،2010( ( ‫ش‬ ‫ضز ص‬ ‫ب ص‬ ‫ضاليخ ص‬ ‫شخ‬ ‫فيطهعانق خ‬ ‫حط انهب ص‬ 79 Политиздат, Hasan Al Hamishi (2010), Hồi giáo năm đầu thế kỷ XX ảnh hưởng Hồi giáo chế độ thực dân , Nxb Văn hóa giáo dục Handuri, Cairo, Ai Cập ‫فطر ص‬/‫ث‬ 40 ‫ص‬ ‫دارانكز‬،)1993( ‫ط‬ ‫رى ط‬،‫تانعهصخ‬ ‫انحج وانصعرح عر ص‬ Nxb Sách khoa học, Tuynidi 41 ‫ ثغذاد‬،‫ دار انشؤوخ انثقبفخ انعبيخ‬،‫عبداد ورقبنذ انحبح انشعجخ انعراقخ‬،)1986 ( ‫حىدي‬ ‫حذ ص‬ ‫ عجذ ان ص‬Abdul Hamid Hamuđi (1986), Phong tục tập quán cư dân Iraq, Nxb Văn hóa, Baghdad, Iraq 42 ‫ص‬ ‫دارانكز‬،‫ذبد‬ ‫صروانزح خ‬ ‫يان صعب‬ ‫ انفكراإل‬- ‫ ي جر‬،‫شفق‬ ‫رى ط‬،‫تانعهصخ‬ ‫ضال ص‬ Shafik Munir (1995), Tư tưởng Hồi giáo đại thách thức, Nxb Sách khoa học, Tuynidi 43 ‫ ثرود‬،‫ث ( انعرثخ‬ ‫يجه‬ ‫ونذولانخهجانعر ص‬ ‫صانزعب خ‬ )2008، ‫ يركس دراضبد انىحذح‬،‫قضب خب انراه وأضئهخ ان صطزقجم‬ Hội đồng Hợp tác quốc gia vùng Vịnh (2008), Những vấn đề câu hỏi tương lai , Nxb Trung tâm nghiên cứu thống Ả rập, Beirut, Libăng ‫ يبن ص‬.‫ د‬،‫حذ‬ 44 ‫ انجسائر‬،‫ يركس انجسائر نهذراضبد‬،‫ض‬ ‫ي ص‬ ‫ االضالو وإدارح انزعذخدخوانزىافق انطب ص‬،2012( ( ‫ك‬ Mohammed Maliki (2012), Hồi giáo, vấn đề quản lý đồng thuận trị, Nxb Trung tâm nghiên cứu Al Jajera, Algieri 45 ‫جط‬ ‫زبء انشعجخ انرجبنخ ص‬ ‫ أثىظ ص‬،‫دار انكزت انىط جخ نذونخ اإليبراد‬،‫ب‬ ‫فدونخ االيبرادوضهط جخعص خ‬ ‫ األ خ‬،2003( ( ‫بصرحط انعجىدي‬ Nashir Husein Al Abudi (2003), Trang phục nam giới Tiểu vương quốc Ả rập thống Oman, Nxb Sách quốc gia, Abu Dhabi, Tiểu vương quốc Ả rập thống Tài liệu online ng đạt 8,7 tỷ USD, Báo điện tử Hanoimoi; 80 http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/812199/kim-ngach-thuong-mai-voi-chauphi-trung-dong-dat-87-ty-usd, cập nhật ngày 20/10/2015 47.TL Khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam với đối tác Trung Đông - Bắc Phi, website Bộ Ngoại Giao Việt Nam http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/nr040807104143/nr040807105001/ns131104 233927/view, ngày cập nhật 04/11/2013 48 T.L Việt Nam tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Trung Đông-châu Phi, VietnamPlus http://www.vietnamplus.vn/viet-nam-tao-thuan-loi-cho-doanh-nghiep- trung-dongchau-phi/350444.vnp, ngày cập nhật 20/10/2015 81 PHỤ LỤC ẢNH MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ PHONG TỤC TẬP QUÁN HỒI GIÁO Ảnh 1: Thiên kinh Qur’an(Nguồn: http://anayahaday.tumblr.com) 82 Ảnh 4: Cà phê Ả rập Ảnh 5: Nhà A rập Nguồn:https://www.google.com/search?q=ar Nguồn:https://www.google.com/search?q=arabic+h abic+house&espv=2&biw=1194&bih=552& ouse&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU source KEwibk Ảnh 6: Cầu nguyện dịp Hành hƣơng tới Mecca Nguồn: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1329826/Sea-white-dawn-breaks-millionsMuslims-undertaking-annual-Hajj-pilgrimage-Mecca.html 83 Ảnh 8: Đêm Hana cô dâu Ả rập Ảnh 7: Lời cầu nguyện cho em bé sơ sinh Nguồn:https://www.google.com/search?q= Nguồn:https://www.google.com/search?q= ‫فبفز ص‬+‫&ثرع‬espv=2&biw=1194&bih=552&source= ‫حلص‬+‫&دىنىي‬espv=2&biw=1194&bih=552&sour ce lnms&tbm=isch&sa=X&ved Ảnh 9: Tang lễ Ả rập Ảnh 10: Vật hiến tế lễ Eid Al Nguồn:https://www.google.com/search?q= ‫حزجبجنا‬+‫&خثرع‬espv=2&biw=1194&bih=552&sour Adha ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved Nguồn:https://www.google.com/search?q= ‫دبعلا‬+‫&خثرعنا‬espv=2&biw=1194&bih=508& 84 ... phong tục tập quán Hồi giáo cư dân Ả rập khu vực Trung Đông - Phạm vi nghiên cứu luận văn phong tục tập quán Hồi giáo số quốc gia Ả rập khu vực Trung Đông, đặc biệt Vương quốc Ả rập Xê Út, Qatar,... quan phong tục tập quán Hồi giáo số quốc gia Ả rập khu vực Trung Đông -Cung cấp cho nhà nghiên cứu, hoạch định sách tranh toàn cảnh về phong tục tập quán Hồi giáo số quốc gia Ả rập khu vực Trung. ..ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐẶNG THỊ DIỆU THÖY PHONG TỤC, TẬP QUÁN HỒI GIÁO CỦA CƢ DÂN Ả RẬP KHU VỰC TRUNG ĐÔNG Luận văn thạc

Ngày đăng: 27/10/2020, 21:37

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan