0

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1 - PGS.TS. Hà Văn Hội (2017)

33 36 0
  • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1 - PGS.TS. Hà Văn Hội (2017)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 12:01

Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 1: Khái quát về thanh toán quốc tế cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, cơ sở hình thành thanh toán quốc tế, vai trò của thanh toán quốc tế, mạng lưới ngân hàng đại lý và hệ thống tài khoản trong thanh toán quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo. nghiệp đặc biệt kinh doanh tiền tệ với hoạt động thường xuyên huy động vốn, cho vay, chiết khấu, bảo lãnh, cung cấp dịch vụ tài hoạt động khác có liên quan  NHTM tổ chức tài trung gian cung cấp danh mục dịch vụ tài đa dạng Chức trung gian toán NHTM  Thực tốn theo u cầu khách hàng: trích tiền từ tài khoản tiền gửi họ để toán tiền hàng hoá, dịch vụ nhập vào tài khoản tiền gửi khách hàng, tiền thu bán hàng khoản thu khác theo lệnh họ  Thực chức làm thủ quỹ cho xã hội Việc nhận tiền gửi theo dõi khoản thu, chi tài khoản tiền gửi khách hàng tiền đề để NH thực vai trò trung gian tốn • Liên quan đến chủ thể kinh tế quốc gia khác • Liên quan đến ngoại tệ phương thức chuyển đổi tỷ giá • Tiềm ẩn rủi ro cao hậu để lại lớn • Liên quan đến điều kiện chuẩn mực quốc tế PGS.TS Hà Văn Hội - Trường ĐHKT - ĐHQG Hà Nội 15 II VAI TRỊ CỦA THANH TỐN QUỐC TẾ  Thanh tốn quốc tế có vai trị phát triển kinh tế quốc gia?  Tại doanh nghiệp lại cần đến dịch vụ toán quốc tế ngân hàng thương mại?  Tại ngân hàng lại tích cực mở rộng hoạt động toán quốc tế? PGS.TS Hà Văn Hội - Trường ĐHKT - ĐHQG Hà Nội 16 Đối với kinh tế  Là mắt xích khơng thể thiếu dây chuyền hoạt động kinh tế quốc dân  Là khâu quan trọng giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ cá nhân, tổ chức thuộc quốc gia khác  Giúp cho q trình tốn an tồn, nhanh chóng, tiện lợi giảm bớt chi phí cho chủ thể tham gia  Góp phần giải mối quan hệ hàng hoá tiền tệ, tạo nên liên tục trình sản xuất đẩy nhanh q trình lưu thơng hàng hố phạm vi quốc tế PGS.TS Hà Văn Hội - Trường ĐHKT - ĐHQG Hà Nội 17 Đối với kinh tế (tiếp)  Hoạt động toán quốc tế tiến hành nhanh chóng, an tồn khiến cho quan hệ lưu thơng hàng hố tiền tệ người mua người bán diễn trôi chảy, hiệu  Làm tăng cường mối quan hệ giao lưu kinh tế quốc gia  Các ngân hàng với vai trị trung gian tốn bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, đồng thời tư vấn cho khách hàng nhằm giảm thiểu rủi ro tốn tạo an tồn tin tưởng cho khách hàng => Như vậy, toán quốc tế hoạt động tất yếu kinh tế phát triển PGS.TS Hà Văn Hội - Trường ĐHKT - ĐHQG Hà Nội 18 Đối với ngân hàng thương mại  Đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng khách hàng  Tăng doanh thu, nâng cao uy tín ngân hàng tạo dựng niềm tin cho khách hàng  Mở rộng qui mô hoạt động, tạo sức cạnh tranh  Hỗ trợ bổ sung cho hoạt động kinh doanh khác ngân hàng  Mở rộng hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu, phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh ngân hàng, tài trợ thương mại nghiệp vụ ngân hàng quốc tế khác… PGS.TS Hà Văn Hội - Trường ĐHKT - ĐHQG Hà Nội 19 Đối với ngân hàng thương mại  Làm tăng tính khoản cho ngân hàng, thu hút nguồn vốn ngoại tệ tạm thời nhàn rỗi doanh nghiệp có quan hệ tốn quốc tế với ngân hàng hình thức khoản ký quỹ chờ toán  Tạo điều kiện đại hố cơng nghệ ngân hàng  Giúp ngân hàng mở rộng quan hệ với ngân hàng nước ngồi, nâng cao uy tín trường quốc tế PGS.TS Hà Văn Hội - Trường ĐHKT - ĐHQG Hà Nội 20 ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH QUỐC TẾ  Là cầu nối trung gian toán hai bên  Cung cấp phương thức toán quốc tế phù hợp  Tài trợ XNK cách chủ động tích cực  Thực bảo lãnh hoạt động ngoại thương PGS.TS Hà Văn Hội - Trường ĐHKT - ĐHQG Hà Nội 21 RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ  Rủi ro hoạt động toán quốc tế vấn đề xảy ý muốn  Rủi ro xảy quyền lợi bên tham gia bị vi phạm  Rủi ro chậm trễ khâu toán quốc tế  Rủi ro xảy với tất bên tham gia: + Với người bán, rủi ro không thu tiền, chậm thu tiền, người mua không toán… + Với người mua, rủi ro toán mà không nhận hàng yêu cầu + Với ngân hàng, rủi ro người mua người bán thiếu trung thực, không thực cam kết hợp đồng, tỷ giá biến động… Các nguồn luật điều chỉnh  Luật thống Hối phiếu (ULB)  Luật điều chỉnh lưu thông Séc  Quy tắc thống nhờ thu (URC)  Quy tắc thực hành thống tín dụng chứng từ (UCP)  Quy tắc thống hoàn trả liên hàng PGS.TS Hà Văn Hội - Trường ĐHKT - ĐHQG Hà Nội 31 PGS.TS Hà Văn Hội - Trường ĐHKT - ĐHQG Hà Nội 32 Quan hệ TTQT với lĩnh vực khác TMQT Quan hệ kinh doanh ngoại hối Quan hệ đàm phán ký kết hợp quốc tế Thanh toán quốc tế thương mại quốc tế toán quốc tế với toán quốc tế với đồng thương mại điều kiện ... nhánh ngân hàng nước Ngân hàng đại lý TTQT Theo Thông tư 41/ 2 011 /TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2 011 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước “Hoạt động ngân hàng đại lý việc cung cấp dịch vụ ngân hàng, toán dịch... (URC)  Quy tắc thực hành thống tín dụng chứng từ (UCP)  Quy tắc thống hoàn trả liên hàng PGS.TS Hà Văn Hội - Trường ĐHKT - ĐHQG Hà Nội 31 PGS.TS Hà Văn Hội - Trường ĐHKT - ĐHQG Hà Nội 32 Quan hệ... mực quốc tế PGS.TS Hà Văn Hội - Trường ĐHKT - ĐHQG Hà Nội 15 II VAI TRÒ CỦA THANH TỐN QUỐC TẾ  Thanh tốn quốc tế có vai trị phát triển kinh tế quốc gia?  Tại doanh nghiệp lại cần đến dịch vụ toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1 - PGS.TS. Hà Văn Hội (2017),

Hình ảnh liên quan

- Phân tích và hình thành vấn đề: Lập luận thông qua phân tích và diễn giải   - Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1 - PGS.TS. Hà Văn Hội (2017)

h.

ân tích và hình thành vấn đề: Lập luận thông qua phân tích và diễn giải Xem tại trang 6 của tài liệu.
• Sự hình thành và phát triển của hoạt động ngoại thương.   - Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1 - PGS.TS. Hà Văn Hội (2017)

h.

ình thành và phát triển của hoạt động ngoại thương. Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan