0

Thực trạng kiến thức và thực hành phòng tránh tai nạn thương tích của học sinh trung học cơ sở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình năm 2015

9 33 0
  • Thực trạng kiến thức và thực hành phòng tránh tai nạn thương tích của học sinh trung học cơ sở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình năm 2015

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 01:31

Bài viết trình bày thực trạng kiến thức và thực hành phòng tránh tai nạn thương tích của học sinh trung học cơ sở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình năm 2015. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐƠNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2015 Vũ Minh Hải1, Lê Ngọc Duy2 TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu: Mơ tả kiến thức thực hành phịng tránh tai nạn thương tích học sinh 04 trường Trung học sở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình năm 2015 Phương pháp nghiên cứu: Mơ tả cắt ngang có phân tích Kết quả: Tỷ lệ thấp học sinh khơng biết biện pháp phịng tránh tai nạn giao thông (4,9%) xe đạp (2,4%) Hầu hết em để biện pháp phịng tránh ngã: khơng chạy, rượt đuổi chỗ rong rêu nước trơn trượt chiếm 67,9%; không leo trèo cổng, cao chiếm 62,9%; không chơi đùa gần nhà máy xây dựng chiếm 59,4%; không leo trượt cầu thang, lan can chiếm 59,4% Chỉ có 4,8% học sinh khơng biết biện pháp phịng tránh ngộ độc thức ăn Có 4,4% học sinh khơng biết biện pháp phòng tránh đuối nước Tỷ lệ học sinh có hành vi chưa phịng tránh tai nạn giao thông cao: đưa tay xin đường muốn rẽ (chiếm 64,1%); có 23,2% học sinh xe đạp hàng 2, hàng tháng qua; 9,1% học sinh không đội mũ bảo hiểm ngồi xe máy Vẫn có 34,5% học sinh chạy, đuổi chỗ rong rêu; 19,2% học sinh leo trèo cổng cao, cao; 12,7% học sinh trèo ghế, đu cánh cửa tháng qua Trong tháng qua cịn 38,9% học sinh ăn thức ăn khơng rõ nguồn gốc; 10,9% để thức ăn lẫn hoá chất; 8,7% để đồ ăn, thức uống đổi màu, hạn sử dụng Kết luận: Những học sinh khảo sát có kiến thức kỹ thực hành phòng tránh tai nạn thương tích cịn thấp Cần đẩy mạnh cơng tác tuyên truyền, giáo dục rèn luyện kỹ trẻ phát triển toàn diện thể chất lẫn tinh thần Từ khóa: Kiến thức thực hành, tai nạn thương tích, Thái Bình Trường Đại học Y Dược Thái Bình Bệnh viện Nhi Trung ương Chịu trách nhiệm chính: Lê Ngọc Duy Email: duy2411@yahoo.com Ngày nhận bài: 11/07/2018; Ngày phản biện khoa học: 15/07/2018; Ngày duyệt bài: 01/09/2018 TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH NHI KHOA I Số (10-2018) I 27 NGHIÊN CỨU Abstract THE REAL SITUATION OF PRACTICE AND KNOWLEDGE OF INJURY PREVENTION AMONG STUDENTS OF SECONDARY SCHOOLS IN DONG HUNG DISTRICT, THAI BINH PROVINCE IN 2015 Aim: The study was conducted to evaluate the knowledge and practice about injury prevention of the students in secondary schools in Dong Hung District, Thai Binh Province in 2015 Method: Descriptive 1008 secondary school students Results: There was low proportion of school students did not know the ways of preventing traffic accidents when walking (4.9%) and cycling (2.4%) Most of these children were able be prevent falls: did not go running, chasing spot slippery moss accounted 67.9%; followed by not climbing on high trees, accounting for 62.9%; did not play near the plant under construction accounting for 59.4%; non-slip climbing stairs, railings accounting for 59.4% Only 4.8% of students did not know the measures to prevent food poisoning 4.4% of students did not know the measures to prevent drowning The percentage of students with improper behavior in preventing traffic accidents was quite high: a waving hand when you want to across the road (representing 64.1%); with 23.2% of students cycling line 2, line in the last month; 9.1% of students did not wear helmets while sitting on a motorcycle 34.5% of students still ran, chased each place moss; 19.2% of students were climbing high gates, tall trees; 12.7% of students climbed a chair, swing doors in the last month In the past month 38.9% of students still ate food of unknown origins; 10.9% for food and chemicals; 8.7% for food, drink discolored, expired Conclusion: Highly rate of students not have the knowledge and skills to practice injury prevention It is necessary to promote the propagation, education and training of these skills so that children develop comprehensively both physically and mentally Keywords: Knowledge and practice, Injury, Thai Binh I ĐẶT VẤN ĐỀ: Ở Việt Nam tai nạn thương tích trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong bệnh viện, tai nạn xảy lúc nào, đâu, với lứa tuổi nhiều hoàn cảnh khác Trong thập kỷ gần đây, tỷ lệ tử vong bệnh truyền nhiễm giảm rõ rệt tỷ lệ tử vong tai nạn thương tích tăng lên nhanh chóng ngun nhân gây tử vong nhóm trẻ từ đến 19 tuổi Theo ước tính UNICEF nước ta có khoảng 50.000 trẻ em 16 tuổi bị chết hàng năm thương tích khoảng 250.000 trẻ khác phải chịu thương tích nghiêm trọng [1] Huyện Đơng Hưng huyện nằm trung tâm tỉnh Thái Bình 28 I TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH NHI KHOA I Số (10-2018) THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐƠNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2015 q trình phát triển kinh tế, xã hội dễ tiềm ẩn nguy gây thương tích cho trẻ em Do việc xác nhận thực trạng thương tích học sinh chứng khoa học việc xây dựng chương trình giáo dục chương trình phịng ngừa thương tích trẻ em lứa tuổi học đường, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe trẻ em huyện thời gian tới, sở chúng tơi tiến hành đề tài: “Thực trạng kiến thức thực hành phịng tránh tai nạn thương tích học sinh trung học sở huyện Đơng Hưng, tỉnh Thái Bình năm 2015” II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 Địa điểm nghiên cứu Huyện Đơng Hưng, tỉnh Thái Bình 2.2 Đối tượng nghiên cứu trường Trung học sở vùng thị trấn: Hợp Hưng Liên Giang trường Trung học sở vùng nông thôn: Phú Lương Đông Động 2.3 Thời gian nghiên cứu: tháng 11 năm 2015 đến tháng năm 2016 2.4 Phương pháp nghiên cứu Mô tả điều tra cắt ngang có phân tích 1008 học sinh trung học sở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bảng Kiến thức học sinh biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông Vùng Vùng Thị trấn (1) (n=522) Vùng Nông thôn (2) (n=486) Tổng (n=1008) P Các hoạt động SL % SL % SL % Khơng chơi, đá bóng lịng đường, ngõ 297 56,9 268 55,1 565 56,1 > 0,05 Không đùa nghịch đường 284 54,4 278 57,2 562 55,8 > 0,05 Đi vỉa hè, bên tay phải 354 67,8 269 55,3 623 61,8 > 0,05 Đi trời tối phải có đèn 230 44,1 201 41,4 431 42,8 > 0,05 Không biết 22 4,2 27 5,6 49 4,9 > 0,05 Nhận xét: Kết bảng cho thấy cịn 4,9% học sinh khơng biết biện pháp phịng tránh tai nạn giao thơng TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH NHI KHOA I Số (10-2018) I 29 NGHIÊN CỨU Bảng Kiến thức học sinh biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông xe đạp Vùng Vùng Thị trấn (1) (n=522) Vùng Nông thôn (2) (n=486) Tổng (n=1008) Các hoạt động SL % SL % SL % Kiểm tra phanh trước xe đạp 280 53,6 268 55,1 548 54,4 Khơng phóng nhanh, vượt ẩu 333 63,8 312 64,2 645 64,0 Không xe đạp hàng 2, hàng 322 61,7 303 62,3 625 62,0 Đi bên phải đường 395 75,7 319 65,6 714 70,8 Giơ tay xin đường muốn rẽ 294 56,3 240 49,4 534 53,0 1,1 18 3,7 24 2,4 Không biết Nhận xét: 2,4% học sinh biện pháp phịng tránh tai nạn giao thơng xe đạp Bảng Kiến thức học sinh biện pháp phòng tránh ngã Vùng Vùng Thị trấn (1) (n=522) Vùng Nông thôn (2) (n=486) Tổng (n=1008) Các hoạt động SL % SL % SL % Không leo, trèo cổng, cao 335 64,2 299 61,5 634 62,9 Không leo, trượt cầu thang, lan can 312 59,8 287 59,1 599 59,4 Không trèo ghế, đu cánh cửa 291 55,7 283 58,2 574 56,9 Không chơi đùa gần nhà máy, khu vực xây dựng 319 61,1 280 57,6 599 59,4 Không chạy, rượt đuổi chỗ rong rêu nước trơn trượt 373 71,5 311 64,0 684 67,9 Không biết 11 2,1 15 3,1 26 2,6 Nhận xét: Hoạt động liệt kê nhiều để phòng tránh ngã học sinh không chạy, rượt đuổi chỗ rong rêu nước trơn trượt chiếm 67,9%; không leo trèo cổng, cao chiếm 62,9%; không chơi đùa gần nhà máy xây dựng chiếm 59,4%; không leo trượt cầu thang, lan can chiếm 59,4% 30 I TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH NHI KHOA I Số (10-2018) THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐƠNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2015 Bảng Kiến thức học sinh biện pháp phòng tránh ngộ độc Vùng Vùng Thị trấn (1) (n=522) Vùng Nông thôn (2) (n=486) Tổng (n=1008) Các hoạt động SL % SL % SL % Không ăn thức ăn ôi thiu 334 64,0 309 63,6 643 63,8 Không ăn thức ăn không rõ nguồn gốc 331 63,4 310 63,8 641 63,6 Không dùng đồ ăn, thức uống đổi màu, hạn sử dụng 393 75,3 335 68,9 728 72,2 Khơng để thức ăn lẫn hố chất khác 311 59,6 300 61,7 611 60,6 Không biết 15 2,9 33 6,8 48 4,8 Không biết 11 2,1 15 3,1 26 2,6 Nhận xét: 4,8% học sinh biện pháp phòng tránh ngộ độc thức ăn Bảng Kiến thức học sinh biện pháp phòng tránh đuối nước Vùng Vùng Thị trấn (1) (n=522) Vùng Nông thôn (2) (n=486) Tổng (n=1008) Các hoạt động SL % SL % SL % Học bơi 388 75,9 354 75,0 742 75,5 Có phao bơi 276 54,0 271 57,4 547 55,6 Không bơi lâu, không bơi mệt mỏi 296 57,9 275 58,3 571 58,1 Khởi động trước xuống nước 289 56,6 274 58,1 563 57,3 Không biết 11 4,7 14 4,2 25 4,4 Nhận xét: Còn 4,4% học sinh khơng biết biện pháp phịng tránh đuối nước Bảng Thực hành học sinh phòng tránh TNGT tháng qua Vùng Vùng Thị trấn (1) (n=522) Vùng Nông thôn (2) (n=486) Tổng (n=1008) Các hoạt động SL % SL % SL % Phóng nhanh vượt ẩu xe đạp 28 5,4 43 8,8 71 7,0 Không đội mũ bảo hiểm ngồi xe máy 40 7,7 52 10,7 92 9,1 TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH NHI KHOA I Số (10-2018) I 31 NGHIÊN CỨU Vùng Vùng Thị trấn (1) (n=522) Vùng Nông thôn (2) (n=486) Tổng (n=1008) Các hoạt động SL % SL % SL % Đi xe đạp hàng 2, hàng 101 19,3 133 27,4 234 23,2 Đưa tay xin đường muốn rẽ 384 73,6 262 53,9 646 64,1 Nhận xét: Qua bảng ta thấy hành vi thực hành học sinh để phòng tránh tai nạn giao thông chiếm nhiều đưa tay xin đường muốn rẽ (chiếm 64,1%); có 23,2% học sinh xe đạp hàng 2, hàng tháng qua; 9,1% học sinh không đội mũ bảo hiểm ngồi xe máy Bảng Thực hành học sinh phòng tránh ngã tháng qua Vùng Vùng Thị trấn (1) (n=522) Vùng Nông thôn (2) (n=486) Tổng (n=1008) Các hoạt động SL % SL % SL % Leo trèo cổng, cao 114 21,8 80 16,5 194 19,2 Leo trượt cầu thang, lan can 47 9,0 59 12,1 106 10,5 Trèo ghế, đu cánh cửa 70 13,4 58 11,9 128 12,7 Chạy, đuổi chỗ rong rêu 164 31,4 184 37,9 348 34,5 Nhận xét: Vẫn có 34,5% học sinh chạy, đuổi chỗ rong rêu; 19,2% học sinh leo trèo cổng cao, cao; 12,7% học sinh trèo ghế, đu cánh cửa tháng qua Bảng Thực hành học sinh phòng tránh ngộ độc tháng qua Vùng Vùng Thị trấn (1) (n=522) Vùng Nông thôn (2) (n=486) Tổng (n=1008) Các hoạt động SL % SL % SL % Ăn thức ăn ôi thiu 18 3,4 37 7,6 55 5,5 Ăn thức ăn không rõ nguồn gốc 214 41,0 178 36,6 392 38,9 Dùng đồ ăn, thức uống đổi màu, hạn sử dụng 48 9,2 40 8,2 88 8,7 Để thức ăn lẫn hoá chất khác 68 13,0 42 8,6 110 10,9 Nhận xét: Trong tháng qua cịn 38,9% học sinh ăn thức ăn khơng rõ nguồn gốc; 10,9% để thức ăn lẫn hoá chất; 8,7% để đồ ăn, thức uống đổi màu, hạn sử dụng 32 I TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH NHI KHOA I Số (10-2018) THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH PHỊNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2015 IV BÀN LUẬN 4.1 Kiến thức phịng tránh tai nạn thương tích Kết nghiên cứu kiến thức học sinh việc phòng tránh tai nạn thương tích thường gặp cho thấy có số hoạt động mà học sinh biết phịng tránh tai nạn thương tích phải bên phải đường, vỉa hè (chiếm 61,8%); không chơi, đá bóng lịng đường, ngõ chiếm 56,1%; không đùa nghịch đường chiếm 55,8% Các câu hỏi kiến thức phòng tránh tai nạn thương tích xe đạp đặt cho thấy có 70,8% học sinh cho để phịng tránh tai nạn thương tích xe đạp cần phải bên phải đường; 64% học sinh cho biết khơng phóng nhanh, vượt ẩu; 62% học sinh cho biết khơng xe đạp hàng 2, hàng đường Từ kết thấy tỷ lệ em học sinh có kiến thức phịng tránh tai nạn thương tích xe đạp chưa cao Đa số em kể đến biện pháp phòng tránh mà điều em bố mẹ, thầy cô nhắc nhớ, em chưa có tiếp cận đầy đủ biện pháp phịng tránh tai nạn thương tích thơng thường Về thực hành phịng tránh tai nạn thương tích xe đạp, kết cho thấy: tháng qua 23,2% học sinh xe đạp hàng 2, hàng 3; 9,1% học sinh không đội mũ bảo hiểm ngồi xe máy có 7% học sinh phóng nhanh, vượt ẩu xe đạp Ngã loại tai nạn gặp thường xuyên lứa tuổi học sinh trung học sở, lứa tuổi này, ngã nhiều nguyên nhân gây leo trèo, trượt cầu thang, chơi chỗ cao khơng có rào chắn, chỗ trơn trượt Kết kiến thức học sinh trung học sở phòng tránh ngã cho thấy hoạt động không chạy, đuổi chỗ rong rêu trơn trượt em đề cập nhiều với 67,9%; hoạt động không leo trèo cổng cao, cao với 62,9% học sinh đề cập; hoạt động không leo trèo trượt cầu thang, lan can; không trèo ghế, đu cánh cửa, không chơi đùa khu vực xây dựng chiếm từ 56 đến 59% học sinh đề cập Việt Nam đất nước có nhiều sơng ngịi, kênh, rạch tỷ lệ trẻ em bị đuối nước ngày gia tăng trở thành báo động toàn xã hội [2] Khi nghiên cứu kiến thức hoc sinh vấn đề thấy biện pháp mà học sinh nêu để phòng tránh đuối nước là: học bơi chiếm 75,5%; không bơi lâu, không bơi mệt mỏi chiếm 58,1%; có phao bơi chiếm 55,6%; khởi động trước xuống nước chiếm 57,3% Như vậy, phần lớn em biết cách hiệu để phòng tránh đuối nước Tuy nhiên 4,4% học sinh khơng biết biện pháp phịng tránh đuối nước cần giáo dục thêm kiến thức đồng thời hướng dẫn thực hành cụ thể để biện pháp thật mang lại hiệu 4.2 Thực hành phịng tránh tai nạn thương tích Kết nghiên cứu thực hành học sinh phòng tránh TNTT tháng qua cho thấy hành vi thực hành học sinh để phòng tránh tai nạn giao thông chiếm nhiều đưa tay xin đường muốn rẽ (chiếm 64,1%) Đây hành vi em dễ học theo thông qua người lớn phần theo phản xạ tự nhiên, trước cịn phổ biến phương tiện thơ sơ xe đạp nên bậc phụ huynh thường có hành vi khiến em nhỏ dễ học theo cần phải tăng cường bổ sung kiến thức TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH NHI KHOA I Số (10-2018) I 33 NGHIÊN CỨU an toàn giao thông vấn đề để em hiểu thực hành muốn rẽ Một điều đáng ý có 23,2% học sinh xe đạp hàng 2, hàng tháng qua, tỷ lệ cao, phần đường xá giao thông mở rộng chủ yếu kiến thức em hạn chế độ tuổi trung học sở em cịn hay nói chuyện đùa nghịch đường nhà Một điều đáng quan tâm 9,1% học sinh không đội mũ bảo hiểm ngồi xe máy Đội mũ bảo hiểm tham gia giao thơng giảm tổn thương vùng đầu vỡ sọ hay tụ máu, nhờ có luật đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông mà tỷ lệ bệnh vùng đầu tai nạn giao thông giảm hẳn số lượng mức độ Tìm hiểu thực hành học sinh phịng tránh ngã tháng qua, nghiên cứu chúng tơi cho thấy có 34,5% học sinh chạy, đuổi chỗ rong rêu; 19,2% học sinh leo trèo cổng cao, cao; 12,7% học sinh trèo ghế, đu cánh cửa tháng qua Thực tế cho thấy, độ tuổi trẻ thích khám phá môi trường xung quanh thể thân hoạt động leo, trèo, đu…Mặt khác đồ vật cánh cửa, ghế hay cầu thang, xung quanh môi trường sống trẻ nên việc trẻ nô nghịch tránh khỏi Để hạn chế vấn đề cần có phối hợp gia đình nhà trường trẻ hay nô nghịch chơi thời gian nhà [3] Kết nghiên cứu cho thấy rằng, cần có giải pháp để nâng cao kiến thức phòng tránh ngã đồng thời giúp trẻ nhận thức mức độ nguy hiểm trò nô nghịch trẻ để trẻ chủ động việc phịng tránh bảo vệ thân Nghiên cứu chúng tơi phịng tránh ngộ độc thực phẩm cho thấy tháng qua 38,9% học sinh ăn thức ăn không rõ nguồn gốc; 10,9% để thức ăn lẫn hoá chất; 8,7% để đồ ăn, thức uống đổi màu, hạn sử dụng…Thực tế cho thấy thức ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo vệ sinh tràn ngập thị trường quán bán hàng rong cổng trường kết hợp với mẫu mã, màu sắc đẹp, bắt mắt nên thức ăn trẻ ưa thích Mặt khác gia đình ngày có sống giả thời gian quan tâm đến nên thường cho em tiền để tự mua ăn đồ em thích [4] Dó mà cịn tồn tỷ lệ lớn học sinh ăn thức ăn khơng rõ nguồn gốc cần có giải pháp hạn chế kịp thời giúp em nhận thức mức độ nguy hiểm thực phẩm để hạn chế sử dụng nhắc nhở bạn bè xung quanh V KẾT LUẬN 5.1 Kiến thức phòng tránh tai nạn thương tích - Chiếm tỷ lệ thấp học sinh khơng biết biện pháp phịng tránh tai nạn giao thông (4,9%) xe đạp (2,4%) - Hầu hết em biết biện pháp phịng tránh ngã: khơng chạy, rượt đuổi chỗ rong rêu nước trơn trượt chiếm 67,9%; không leo trèo cổng, cao chiếm 62,9%; không chơi đùa gần nhà máy xây dựng chiếm 59,4%; không leo trượt cầu thang, lan can chiếm 59,4% - Chỉ có 4,8% học sinh khơng biết biện pháp phịng tránh ngộ độc thức ăn - Có 4,4% học sinh khơng biết biện pháp phịng tránh đuối nước 34 I TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH NHI KHOA I Số (10-2018) THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH PHỊNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐƠNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2015 5.2 Thực hành phòng tránh tai nạn thương tích - Tỷ lệ học sinh có hành vi chưa phịng tránh tai nạn giao thơng cao: đưa tay xin đường muốn rẽ (chiếm 64,1%); có 23,2% học sinh xe đạp hàng 2, hàng tháng qua; 9,1% học sinh không đội mũ bảo hiểm ngồi xe máy - Vẫn có 34,5% học sinh chạy, đuổi chỗ rong rêu; 19,2% học sinh leo trèo cổng cao, cao; 12,7% học sinh trèo ghế, đu cánh cửa tháng qua - Trong tháng qua 38,9% học sinh ăn thức ăn không rõ nguồn gốc; 10,9% để thức ăn lẫn hoá chất; 8,7% để đồ ăn, thức uống đổi màu, hạn sử dụng… TÀI LIỆU THAM KHẢO: Margie Peden, Kayode Oyegbite, Joan Ozanne-Smith, Adnan A Hyder, Christine Branche, AKM Fazlur Rahman, Frederick Rivara, and Kidist Bartolomeos (2008), “World report of child injury prevention” Geneva: World Health Organization; ISBN: 978 92 156357 Nguyễn Đức Chính, Trần Văn Oánh, Trần Tuấn Anh cộng (2011), “Tình hình cấp cứu tai nạn thương tích Bệnh viện Việt Đức năm 2009-2010”, Tạp chí Y học thực hành, số 10 (787), tr 7-9 WHO (2008), The global burden of disease: 2004 update ISBN 978 92 156371 WHO (2014), World health statistics 2014 ISBN 978 92 069267 TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH NHI KHOA I Số (10-2018) I 35 ... TRẠNG KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH PHỊNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐƠNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2015 5.2 Thực hành phòng tránh tai nạn thương tích - Tỷ lệ học sinh. .. CỨU VÀ THỰC HÀNH NHI KHOA I Số (10-2018) THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐƠNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2015 Bảng Kiến thức học. .. TRẠNG KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH PHỊNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2015 IV BÀN LUẬN 4.1 Kiến thức phịng tránh tai nạn thương tích Kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng kiến thức và thực hành phòng tránh tai nạn thương tích của học sinh trung học cơ sở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình năm 2015,

Hình ảnh liên quan

Nhận xét: Kết quả ở bảng 1 cho thấy còn 4,9% học sinh không biết các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông khi đi bộ. - Thực trạng kiến thức và thực hành phòng tránh tai nạn thương tích của học sinh trung học cơ sở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình năm 2015

h.

ận xét: Kết quả ở bảng 1 cho thấy còn 4,9% học sinh không biết các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông khi đi bộ Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 2. Kiến thức của học sinh về các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông khi đi xe đạp - Thực trạng kiến thức và thực hành phòng tránh tai nạn thương tích của học sinh trung học cơ sở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình năm 2015

Bảng 2..

Kiến thức của học sinh về các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông khi đi xe đạp Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 3. Kiến thức của học sinh về các biện pháp phòng tránh ngã Vùng - Thực trạng kiến thức và thực hành phòng tránh tai nạn thương tích của học sinh trung học cơ sở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình năm 2015

Bảng 3..

Kiến thức của học sinh về các biện pháp phòng tránh ngã Vùng Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 4. Kiến thức của học sinh về các biện pháp phòng tránh ngộ độc Vùng - Thực trạng kiến thức và thực hành phòng tránh tai nạn thương tích của học sinh trung học cơ sở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình năm 2015

Bảng 4..

Kiến thức của học sinh về các biện pháp phòng tránh ngộ độc Vùng Xem tại trang 5 của tài liệu.
Nhận xét: Qua bảng trên ta thấy hành vi thực hành của học sinh để phòng tránh tai nạn giao thông chiếm nhiều nhất là đưa tay xin đường khi muốn rẽ (chiếm 64,1%); có 23,2% học  sinh đi xe đạp hàng 2, hàng 3 trong 1 tháng qua; 9,1% học sinh không đội mũ bảo - Thực trạng kiến thức và thực hành phòng tránh tai nạn thương tích của học sinh trung học cơ sở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình năm 2015

h.

ận xét: Qua bảng trên ta thấy hành vi thực hành của học sinh để phòng tránh tai nạn giao thông chiếm nhiều nhất là đưa tay xin đường khi muốn rẽ (chiếm 64,1%); có 23,2% học sinh đi xe đạp hàng 2, hàng 3 trong 1 tháng qua; 9,1% học sinh không đội mũ bảo Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 7. Thực hành của học sinh về phòng tránh ngã trong 1 tháng qua Vùng - Thực trạng kiến thức và thực hành phòng tránh tai nạn thương tích của học sinh trung học cơ sở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình năm 2015

Bảng 7..

Thực hành của học sinh về phòng tránh ngã trong 1 tháng qua Vùng Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan