0

Môi trường làm việc và tình trạng sức khỏe công nhân tái sinh nhựa ở phía Nam

9 41 1
  • Môi trường làm việc và tình trạng sức khỏe công nhân tái sinh nhựa ở phía Nam

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 01:05

Nghiên cứu tập trung tìm hiểu về sự phát thải hơi khí độc trong môi trường của các cơ sở có qui trình tái sinh nhựa hoàn toàn và của các doanh nghiệp nhựa có quá trình tái sinh nhựa là một phần của qui trình sản xuất (chủ yếu là nhựa bao bì LDPE, HDPE và nhựa PP) và bước đầu khảo sát tình trạng sức khỏe của công nhân tái sinh nhựa. K t qu nghiên c u KHCN MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC VÀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CƠNG NHÂN TÁI SINH NHỰA Ở PHÍA NAM N Tóm tắt: ThS Ngơ Th Mai & C ng s Phòng V sinh lao đ ng & S c kh e ngh nghi p Phân Vi n B o h lao đ ng & B o v môi tr ng mi n Nam ghiên cứu tập trung tìm hiểu phát thải khí độc mơi trường sở có qui trình tái sinh nhựa hồn tồn doanh nghiệp nhựa có q trình tái sinh nhựa phần qui trình sản xuất (chủ yếu nhựa bao bì LDPE, HDPE nhựa PP) bước đầu khảo sát tình trạng sức khỏe cơng nhân tái sinh nhựa Nghiên cứu cho thấy nồng độ phthalate tổng số trung bình (bao gồm DEHP, DEP DBP) sở tái sinh nhựa hoàn toàn cao gấp 9,6 lần so với hàm lượng phthalate tổng số phát thải khu vực tái sinh nhựa phần qui trình sản xuất doanh nghiệp nhựa lớn Các chất VOC phát thải đặc trưng khu vực tái sinh nhựa phần doanh nghiệp nhựa lớn sở tái sinh nhựa vừa nhỏ nhau, bao gồm dung môi Benzene, Toluen, Styren, Xylen, Vynyl chlorua hàm lượng phát thải với hàm lượng tương đương thời điểm đo đạc… Kết khám sức khỏe cho công nhân cho thấy: công nhân sở có qui trình tái sinh nhựa hồn tồn bị bệnh Răng - Hàm - Mặt, đặc biệt suy giảm sức nhai răng, sâu phổ biến Các bệnh Tai - Mũi - Họng viêm đường hô hấp, bệnh mắt (tật khúc xạ …) chiếm tỷ lệ cao số bệnh lý Kết khảo sát cịn ghi nhận tỷ lệ cơng nhân bị bệnh nội khoa (dạ dày, tiết niệu) bệnh ngoại khoa xương khớp, bướu giáp với tỷ lệ cao, tổng tỷ lệ lên đến 40,54% số người khám Một sở tái chế hạt nhựa làng Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội) Ảnh: Minh Quang Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2014 25 K t qu nghiên c u KHCN I MỞ ĐẦU Tái chế trình biến đổi chất thải phế liệu trở thành vật chất hữu ích để tiếp tục sử dụng làm nguyên liệu sản xuất Đối với công việc tái chế nhựa nhựa (plastic) kí hiệu từ 17, đặc trưng cho loại nhựa để tạo tái chế (xem bảng 1) B ng 1: Các lo i nh a đ c s n xu t tái sinh t i Vi t Nam Ảnh minh họa: nguồn internet 26 Tái chế nhựa có vai trị quan trọng kinh tế, xã hội đất nước, đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp tái chế phế liệu nhựa góp phần sử dụng hiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên; tăng cường khả tái chế giảm thiểu lượng chất thải rắn đô thị đưa đến bãi chôn lấp; tiết kiệm nguồn ngân sách Nhà nước cho hoạt động quản lý xử lý chất thải; giúp doanh nghiệp ngành nhựa chủ động nguồn nguyên liệu, tiết kiệm ngoại tệ cho quốc gia (giảm lượng nguyên liệu nhựa nhập khẩu); giảm giá thành sản phẩm nhựa, tăng lực cạnh tranh với hàng ngoại nhập thị trường nước Nếu tận dụng từ 35 - 50% nguyên liệu nhựa tái sinh tiết kiệm 600 triệu USD/ năm, tăng 18 -25% kim ngạch xuất [7] Tuy nhiên, mặt trái việc tái sinh nhựa hoạt động tái sinh nhựa nhỏ lẻ rải rác khu dân cư, tận dụng công nghệ tái sinh cũ nên q trình tái sinh nhựa cịn phát sinh nhiều tiếng ồn, phát thải nhiều khí độc hại cho người người lao động môi trường xung quanh Hiện nay, số liệu công bố môi trường lao động đánh giá thực trạng sức khỏe công nhân sở tái sinh nhựa chưa nhiều nên nghiên cứu thực để tìm hiểu loại khí độc phát sinh môi trường tái sinh nhựa bước đầu khảo sát sức khỏe Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2014 K t qu nghiên c u KHCN công nhân làm công việc sở tái sinh nhựa Tp Hồ Chí Minh II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Hơi khí độc mơi trường lao động 07 doanh nghiệp sản xuất nhựa, hạt nhựa (chủ yếu bao bì LDPE, HDPE) PP Tp Hồ Chí Minh Long An Mỗi sở kí hiệu tương ứng CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7 - Công nhân: 40 công nhân (34 nam, nữ) 04 sở nhựa tái sinh nhựa (sản xuất hạt nhựa) tương ứng CS1, CS2, CS3, CS4 2.2 Phương pháp nghiên cứu kỹ thuật áp dụng Nghiên cứu tiến hành theo phương pháp cắt ngang mô tả B ng 2: 2.2.1 Đ i v i m u hi khí đ c Các tiêu phân tích trình bày bảng với phương pháp sau: - Các hơi, khí thơng thường CO, NO, NO2, SO2 thu mẫu theo phương pháp hấp thụ phân tích phương pháp so màu, máy so màu Shimadzu UV Visible Spectrophotometer (UV mini1240 – SHIMADZU CORPORATION – KYOTO, JAPAN) phân tích Phịng thí nghiệm phân tích mơi trường, Phân Viện Bảo hộ lao động Bảo vệ môi trường miền Nam - Các tiêu chất hữu dễ bay thu mẫu phân tích theo phương pháp EPA method 8020 tại Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm, Sở KH&CN Tp Hồ Chí Minh - Đối với chất phụ gia nhựa, khảo sát phathalate ester, bao gồm Di (2-ethylhexyl)Phthalate (DEHP); Diethyl phthalate (DEP) Di (n-buty phthalate) (DBP) phân tích hệ thống GC - MS/MS Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm, Sở KH&CN Tp Hồ Chí Minh 2.2.2 Khám s c kh e cho công nhân Khám sức khỏe cho 40 công nhân bao gồm: Khám sức khỏe tổng quát, xét nghiệm máu, tổng phân tích nước tiểu, siêu âm, điện tim, kiểm tra chức hô hấp khả nghe (Cụ thể bảng 2) 2.2.3 Phng pháp x lý s li u: Số liệu nghiên cứu xử lý MS Excell III KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.1 Kết khảo sát khí độc mơi trường làm việc Hơi khí độc khảo sát mơi trường làm việc gồm khí thơng thường số loại khí độc đặc trưng cho ngành nhựa Việc khảo sát khí độc tiến hành diện rộng với nhiều tiêu nhằm mục đích sàng lọc loại khí độc phổ biến sở nhựa chia thành nhóm chất lớn chất VOC, khí độc thông thường chất phụ gia dùng ngành nhựa phát tán vào môi trường Kết khảo sát thể bảng Kết cho thấy: - Đối với hợp chất hữu Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2014 27 K t qu nghiên c u KHCN B ng 3: B ng kh o sát hi khí đ c mơi tr ng làm vi c STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 33 33 36 Các tieâu (mg/m3) Benzene Bromodichloromethane Bromoform Carbon tetrachloride Chloroform Chlorobenzene Dibromochloromethane 1,2- Dichlorobenzene 1,4-Dichlorobenzene Tetrachloroethene 1,2- Dichloroethene 1,1 - Dichloroethene Cis - Dichloroethene Trans - Dichloroethene Dichloromethane 1,2- Dichloropropane Ethylbenzene Styrene Toluene 1,2,4- Trichlorobenzene 1,1,1- Trichloroethane 1,1,2- Trichloroethane Trichloroethene Vinyl Chloride m-Xylene p-Xylene o-Xylene CO CO2 SO2 NO2 NO Di (2ethylhexyl)Phthalate (DEHP) Diethyl phthalate (DEP) Di (n-buty phthalate) (DBP) 37 VOC toång 38 Xylene toång 39 Phathlate toång TCVSLĈ 5/15 10/20 10/20 50/100 85/420 100/300 1/5 20/40 900/1800 5/10 5/10 10/20 - CS1 0,0054 0,0050 0,0030 0,019 0,0042 0,0071 0,0087 0,0056 12,0 1550 5,4 0,6 1,3 0,049 CS2 0,010 0,011 0,0056 0,020 0,0044 0,0084 0,0087 0,0051 15,0 1600 5,7 0,2 1,5 0,043 CS3 0,0061 0,0057 0,0051 0,021 0,0039 0,0098 0,0090 0,0060 11,0 1450 6,0 0,6 1,2 0,041 CS4 0,0052 0,0056 0,0041 0,020 0,0045 0,0091 0,0092 0,0060 13,0 / 5,9 0,15 1,5 0,041 CS5 0,0048 0,0056 0,0022 0,0170 0,0031 0,0078 0,0084 0,0050 16,8 / 0,29 0,35 / - CS6 0,0052 0,0052 0,0022 0,0153 0,0030 0,0070 0,0091 0,0050 15,6 / 0,25 0,16 / - CS7 0,011 0,0120 0,0053 0,0241 0,0080 0,0088 0,0091 0,0069 16,4 / 0,28 0,19 / - - 0,0018 0,0041 0,0016 0,0028 0,0023 0,0028 0,0030 0,0027 0,0015 0,0017 0,0011 0,0011 0,0034 0,0066 0,0580 0,0732 0,0666 0,0637 0,0539 0,0520 0,0852 0,0214 0,0222 0,0248 0,0243 0,0212 0,0211 0,0248 0,0549 0,0474 0,0461 0,0467 0,0032 0,0022 0,0100 100/300 - Ghi chú: TCVSLĐ- Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT ”a/b”, Trong đó: a – tiêu chuẩn trung bình (TWA), b – tiêu chuẩn cho số đo lần tối đa (STEL) ”-”: Không phát thấy tiêu chuẩn VSLĐ ”/”: Khơng khảo sát 28 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2014 K t qu nghiên c u KHCN dễ bay (VOC), thực chât hóa chât có gốc Carbon, bay rât nhanh, lân vào khơng khí nhiêu loại VOC có khả liên kêt lại với nối kêt với phần tử khác không khí tạo hợp chât Cụm từ VOC thường dùng để nói đên hỗn hợp chât hữu đơc hại bay khơng khí xt phát từ sản phâm người chê tạo ra, chẳng hạn dung môi toluen, xylene dung môi xăng thơm lacquer (lacquer thinner) Tại công đoạn gia nhiệt chuyển nhựa trạng thái nóng chảy, cơng đoạn ép màng nhựa thường phát sinh mùi nhựa có lẫn với mùi số chất hữu dễ bay Đề tài tiến hành khảo sát thành phần VOC thải khu vực cho thấy, thành phần hữu dễ bay có nhiều chất khác Trong 27 hợp chất hữu dễ bay khảo sát số sở tái sinh nhựa hợp chất hữu dễ bay phổ biến đặc trưng sở nhựa (kể nhựa tái sinh hoàn tồn nhựa tái sinh phần qui trình sản xuất) dung môi Benzen, Toluen, Styrene, Xylene, Vinyl clorua… tất với nồng độ thấp nhiều so với tiêu chuẩn vệ sinh lao động 3733/2002/QĐ-BYT Trước đây, nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện lao động đến công nhân ngành chất dẻo TP Hồ Chí Minh (1994), tác giả Phạm Thị Bích Ngân khảo sát số hóa chất độc mơi trường khơng khí số doanh nghiệp nhựa chưa khảo sát diện rộng chất VOC Tuy nhiên, nghiên cứu này, tác giả khẳng định nồng độ Toluen khơng khí sở nhựa thấp so với tiêu chuẩn cho phép [2] - Các loại khí độc CO, NOx, SO2 loại khí độc yêu cầu quan trắc nhiều ngành nghề phát tán phổ biến môi trường làm việc So với kết quan trắc nhiều ngành nghề khác sở làm giấy, cao su tiêu đo nằm giới hạn cho phép so với tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT, tương tự nghiên cứu khảo sát - Đối với chất phụ gia đặc trưng sử dụng ngành nhựa, nghiên cứu có khảo sát thành phần chất phụ gia dùng ngành nhựa phát tán vào khơng khí Ngành nhựa sử dụng nhiều chất phụ gia khác nhau, có nhóm chất Phthalate sử dụng phổ biến để làm tăng độ cứng, độ dẻo dai suốt nhựa Tuy nhiên, chất tác nhân gây rối loạn nội tiết tố giới quan tâm nghiên cứu [5] Trong nghiên cứu này, số chất nhóm phthalate ester khảo sát, TCVN có tiêu chuẩn Dibutyl phthalate làm việc mg/m3, lần đo ngẫu nhiên mg/m3 (không khảo sát đề tài), tham khảo tài liệu OSHA Hoa Kỳ cho thấy, giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp đề xuất DEHP, DBP môi trường làm việc 5ppm [6] Như vậy, với nồng độ phthalate ester khảo sát nồng độ chất mơi Ảnh minh họa: nguồn internet Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2014 29 K t qu nghiên c u KHCN trường nhà xưởng sở nhựa đạt tiêu chuẩn cho phép Tổng hợp so sánh giá trị khí độc đo sở tái sinh nhựa hoàn toàn cở sở có qui trình tái sinh phần qui trình sản xuất trình bày bảng Nhận xét bàn luận: Như vậy, thành phần VOC phát thải khu vực tái sinh nhựa phần doanh nghiệp nhựa lớn sở tái sinh nhựa vừa nhỏ nhau, bao gồm dung môi Benzene, Toluen, Styren, Xylen, Vynyl chlorua hàm lượng phát thải với hàm lượng tương đương thời điểm đo đạc Tuy nhiên, hàm lượng phát thải Phthalate vào không khí thấy rõ khác biệt, so sánh giá trị trung bình cho thấy, hàm lượng phthalate tổng số (bao gồm DEHP, DEP DBP) sở tái sinh nhựa hoàn toàn cao gấp 9,6 lần so với hàm lượng phthlate tổng số phát thải khu vực tái sinh nhựa phần qui trình sản xuất doanh nghiệp nhựa lớn Ngồi ra, cịn có khác biệt đáng lưu ý khác doanh nghiệp nhựa lớn mà qui trình tái sinh nhựa có phần khơng phát thấy có phát thải DEHP mơi trường khơng khí nhà xưởng DEHP lại loại phthalate phát thải với hàm lượng cao loại phthalate khảo sát sở nhựa tái sinh hoàn toàn Một khác biệt rõ rệt khảo sát doanh nghiệp có tái sinh nhựa phần qui trình sản xuất thành phần nhựa đồng doanh nghiệp lấy loại phế liệu bị hư hỏng, bị lỗi q trình sản xuất doanh nghiệp mang tái sinh, tức loại nhựa chưa qua sử dụng Ngược lại, sở có qui trình tái sinh hồn tồn nguồn nguyên liệu đầu vào không đồng nhất, bao gồm nhiều loại nhựa khác thành phần nhựa có rửa, phân loại lẫn nhiều tạp chất… Đây nguyên nhân dẫn tới việc phát thải chất phthalate vào khơng khí nhà xưởng cở sở khảo sát có khác biệt rõ rệt Nghiên cứu nghiên cứu khảo sát ban đầu sở tái sinh bao bì (LDPE, HDPE) mà nhựa có tới loại nhựa phân loại khác (PVC, PET,…), đó, chất Phthalate sử dụng nhiều loại nhựa PVC Do đó, chưa khảo sát phát thải phthalate sở tái sinh nhựa PVC hạn chế nghiên cứu 3.2 Kết khám sức khỏe công nhân tái sinh nhựa Tổng số người khám: 40 người Trong đó: Nam: 31 người; Nữ: 06 người 03 hồ B ng 4: So sánh s phát th i VOC Phthalate t i c s có qui trình tái sinh nh a m t ph n c s tái sinh nh a hồn tồn Chỉ tiêu VOC tổng mg/m3 Xylene tổng mg/m3 Phathlate tổng mg/m3 30 Tái sinh nhựa hoàn toàn Đơn vị Tái sinh nhựa phần TB CS5 0,0637 0,0654 0,0539 0,0520 0,0852 0,0637 0,0248 0,0243 0,0232 0,0212 0,0211 0,0248 0,0224 0,0461 0,0467 0,0488 0,0032 0,0022 0,0100 0,0051 CS1 CS2 CS3 CS4 0,0580 0,0732 0,0666 0,0214 0,0222 0,0549 0,0474 CS6 CS7 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2014 TB K t qu nghiên c u KHCN B ng 5: B ng phân lo i s c kh e công nhân tái sinh nh a PHÂN LOẠI SỨC KHỎE Sức khỏe loại I Sức khỏe loại II NAM NỮ Số lượng Tỷ lệ % 12 19 32,43 51,35 Số lượng 01 05 Tỷ lệ % 2,70 13,51 B ng 6: B ng t ng k t đánh giá tình hình b nh t t cơng nhân tái sinh nh a Khám lâm sàng Nội tổng quát Ngoại khoa Phụ khoa Da liễu Các bệnh mắt Bệnh taimũi-họng Các bệnh Kiểm tra thính lực Đo chức hô hấp Tình hình bệnh HC dày - tá tràng Tiểu rắt, buốt HC thắt lưng hông, đau dây TK, đau mỏi xương khớp TS Gãy xương TD Bướu giáp Tiền sử mổ sanh, mổ bướu tuyến vú TD viêm da, dị ứng Cận thị, viễn thị, loạn thị Giảm thị lực nguyên nhân khác (lão thị, tật khúc xạ) Viêm Amydal Lệch vách ngăn mũi TS PT nâng mũi Giảm sức nhai # 10% (do sâu răng, răng) số người mắc 04 01 10,81 % 2,7 % 07 18,92 % 02 01 5,41 % 2,7 % 03 8,11 % 01 02 2,7 % 5,41 % 14 37,84 % 04 01 01 10,81 % 2,70 % 2,70 % 10 27,03 % 0,00% 0,00% tỷ lệ % sơ khám khơng có thơng tin đầy đủ Do đó, thống kê tình hình sức khỏe cơng nhân nhựa dựa kết có hồ sơ đầy đủ * Phân lo i s c kh e: Dựa theo bảng phân loại sức khỏe Bộ Y Tế ban hành theo định 1613/QĐ - BYT ngày 15/8/1997, kết khám tổng quát phân loại bảng Kết khám sức khỏe cho thấy, công nhân sở khảo sát có sức khỏe loại I loại II, chưa thấy có trường hợp sức khỏe loại trở lên * Tình hình b nh t t Kết tổng hợp đánh giá tình hình sức khỏe, bệnh tật cơng nhân tái sinh nhựa trình bày bảng Kết khảo sát tình hình bệnh tật công nhân tái sinh nhựa cho thấy: - Khám nội tổng quát (các bệnh lý dày, tá tràng chiếm 10,81 %, bị tiểu dắt, tiểu buốt có trường hợp chiếm 2,7% số người khám) - Kết khám ngoại khoa cho thấy, số công nhân hội chứng thắt lưng hông, đau dây thần kinh, đau mỏi xương khớp chiếm 18,92%, có tiền sử bị gãy xương 5,41%, bướu giáp 2,7%) - Công nhân bị bệnh da liễu (TD viêm da, dị ứng) có trường hợp chiếm 2,7% - Kết khám bệnh mắt cho thấy, công nhân bị bệnh mắt chiếm tới 43,25% số người khám - Bệnh tai mũi họng phổ biến viêm Amydal chiếm 10,81%, có trường hợp lệch vách ngăn mũi, trường hợp có phẫu thuật nâng mũi - Các bệnh (Giảm sức nhai ≥ 10% sâu răng, Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Soá 1,2&3-2014 31 K t qu nghiên c u KHCN răng) chiếm 27,03% Như vậy, kết khám sức khỏe công nhân tái sinh nhựa đáng ý công nhân bị bệnh mắt chiếm tỷ lệ cao, chiếm tới 43,25% số người khám Ngồi phải ý tới số cơng nhân có hội chứng thắt lưng hơng, đau dây thần kinh, đau mỏi xương khớp chiếm 18,92% Hiện số liệu khảo sát chưa thực đầy đủ để kết luận hay đưa giả thiết liên quan môi trường làm việc bệnh mắt cao nay, chiếm tới gần nửa số công nhân khám Tuy nhiên khảo sát đề tài xác định nhiều sở tái sinh nhựa có cường độ chiếu sáng kém, nơi làm việc tối độ chiếu sáng thấp nhiều lần so với tiêu chuẩn vệ sinh lao động, nguyên nhân góp phần làm gia tăng bệnh mắt cho công nhân tái sinh nhựa Do đó, sở nhựa tái sinh cần tăng cường cải thiện điều kiện chiếu sáng nhà xưởng, điều kiện chiếu sáng nguyên nhân làm cho công nhân tập trung làm việc, giảm thị lực, làm gia tăng tai nạn lao động Ngoài bệnh mắt, số cơng nhân có hội chứng thắt lưng hông, đau dây thần kinh, đau mỏi xương khớp chiếm 18,92% cần ý đến Theo khảo sát cho thấy, hạt nhựa sau tái sinh đóng bao với trọng lượng từ 30 – 50 kg công nhân vận 32 chuyển thủ công tay vác lên vai kho lên xe giao hàng mà khơng có phương tiện hỗ trợ giảm tải trọng Cơng việc thực hàng ngày nguyên nhân làm cho công nhân có hội chứng thắt lưng hơng, đau dây thần kinh, đau mỏi xương khớp Trong nghiên cứu này, số công nhân mắc bệnh nội khoa (dạ dày, tá tràng, tiết niệu…) chiếm tổng tỷ lệ 13,51% Theo nghiên cứu trước nhóm tác giả đánh giá điều kiện vi khí hậu sở nhựa tái sinh phía Nam [3] yếu tố nhiệt độ cao môi trường làm việc ảnh hưởng nhiều đến cảm giác nhiệt cơng nhân điều kiện làm việc nóng nguyên nhân góp phần làm gia tăng tỷ lệ bệnh Theo tài liệu Vệ sinh lao động GS TS Hồng Văn Bính điều kiện lao động nóng nhà xưởng cơng nghiệp nhân tố cộng hưởng gây số bệnh cho công nhân thận, tiết niệu bệnh đường tiêu hóa Trong mơi trường lao động nóng, phân phối máu nội tạng thiếu thăng muối nước ảnh hưởng đến chức phận quan tiêu hóa có gây bệnh đường ruột Những cơng nhân làm việc gần máy nóng phải uống nhiều nước dịch vị lỏng, đồng thời tuyến dày bị ảnh hưởng trực tiếp nhiệt độ cao, đường tiêu hóa lại thiếu máu nên độ axit dịch vị giảm, lượng niêm dịch tăng, tiêu hóa có chức phận vận động bị trở ngại, dày phình dãn, tế bào niêm mạc đường tiêu hóa chóng già cỗi thối hóa Những yếu tố làm cho bệnh viêm dày, ruột tăng (tỷ lệ bệnh cấp nhiễm cao hơn, trung bình 40%, mãn tính cao 22,5%) [1] Qua việc khám sức khỏe tổng quát cho cơng nhân cịn cho thấy số nguy mơi trường làm việc gây nên bệnh nghề nghiệp tiếng ồn vượt mức cho phép khu vực xay nguyên Ảnh minh họa: nguồn internet Taïp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2014 K t qu nghiên c u KHCN liệu, 100% cơng nhân sở tái sinh nhựa vừa nhỏ không mang nút chống ồn, môi trường bụi với hàm lượng cao gây nên bệnh đường hô hấp… Đề tài tiến hành khảo sát bệnh điếc, thính lực chức hơ hấp cho công nhân qua việc khám lâm sàng Kết cho thấy, 100% công nhân tái sinh nhựa chưa bị ảnh hưởng đến thính lực có chức hơ hấp bình thường Trước đây, nghiên cứu nhóm tác giả Phạm Thị Bích Ngân (1994) cơng nhân ngành chất dẻo có tỷ lệ mắc đường hơ hấp lên tới 75% số người khám Theo kết nghiên cứu 15/24 cơng nhân có bất thường chức hơ hấp, có công nhân bị hội chứng hỗn hợp, công nhân bị hội chứng tắt nghẽn công nhân bị hội chứng giới hạn [2] Như vậy, kết nghiên cứu bước đầu cho thấy, công nhân làm việc sở tái sinh nhựa chưa bị ảnh hưởng chức hơ hấp thính lực IV KẾT LUẬN Chưa có chứng thuyết phục ảnh hưởng khí độc, chất phụ gia phát tán môi trường làm việc ảnh hưởng tới sức khỏe cơng nhân tái sinh nhựa - Thành phần VOC phát thải khu vực tái sinh nhựa phần doanh nghiệp nhựa lớn sở tái sinh nhựa vừa nhỏ nhau, bao gồm dung môi Benzene, Toluen, Styren, Xylen, Vynyl chlorua hàm lượng phát thải tương đương thời điểm đo đạc nằm giới hạn cho phép so với tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT - Nồng độ phthalate tổng số trung bình (bao gồm DEHP, DEP DBP) sở tái sinh nhựa hoàn toàn cao gấp 9,6 lần so với hàm lượng phthlate tổng số phát thải khu vực tái sinh nhựa phần qui trình sản xuất doanh nghiệp nhựa lớn Hiện Việt Nam chưa có tiêu chuẩn vệ sinh cho tiêu này, hàm lượng đo thấp so với tiêu Hoa Kì (5ppm) - Các loại khí độc thơng thường CO, SO2, NOx nằm giới hạn cho phép tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định 3733/2002/QĐBYT Một số bệnh chiếm tỷ lệ cao yếu tố khác môi trường làm việc gây nên ánh sáng kém, mơi trường thơng thống, nhiệt độ cao tư trình làm việc chưa Đáng ý kết khám sức khỏe cho thấy: - Công nhân bị bệnh mắt chiếm tỷ lệ cao, chiếm tới 43,25% số người khám - Số cơng nhân có hội chứng thắt lưng hông, đau dây thần kinh, đau mỏi xương khớp chiếm 18,92% số người khám - Tỷ lệ công nhân bị bệnh nội khoa (dạ dày, tiết niệu….) chiếm tới 13,51% số người khám TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] GS.TS Hồng Văn Bính, Vệ sinh lao động, NXB Khoa học kỹ thuật (2010) [2] Phạm Thị Bích Ngân, Nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện lao động đến công nhân ngành chất dẻo Tp Hồ Chí Minh Đề xuất giải pháp cải thiện điều kiện lao động, hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp cho công nhân Viện nghiên cứu KHKT bảo hộ lao động, 1994 [3] Ngô Thị Mai, Đánh giá tác động tổng hợp vi khí hậu lên cảm giác nhiệt cơng nhân số sở nhựa phía Nam, Tạp chí An tồn Sức khỏe môi trường lao động, Số 4,5&6 2013 [4] Quyết định số 3733/2002/QN-BYT Bộ Y tế, 2002 [5] WHO/PCS/EDC/02.2 Global assessment of the stateof-the-science of endocrine disruptors [6] https://www.osha.gov /dts /chemicalsampling /data/CH_235200.html [7] http://www.monre.gov.vn /v35/default.aspx?tabid=428& CateID=&ID=76362&Code=DQ PTW76362 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2014 33 ... hưởng khí độc, chất phụ gia phát tán môi trường làm việc ảnh hưởng tới sức khỏe công nhân tái sinh nhựa - Thành phần VOC phát thải khu vực tái sinh nhựa phần doanh nghiệp nhựa lớn sở tái sinh nhựa. .. khỏe công nhân sở tái sinh nhựa chưa nhiều nên nghiên cứu thực để tìm hiểu loại khí độc phát sinh môi trường tái sinh nhựa bước đầu khảo sát sức khỏe Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi. .. khám sức khỏe cho thấy, công nhân sở khảo sát có sức khỏe loại I loại II, chưa thấy có trường hợp sức khỏe loại trở lên * Tình hình b nh t t Kết tổng hợp đánh giá tình hình sức khỏe, bệnh tật công
- Xem thêm -

Xem thêm: Môi trường làm việc và tình trạng sức khỏe công nhân tái sinh nhựa ở phía Nam,

Hình ảnh liên quan

Kết quả khảo sát tình hình bệnh tật của cơng nhân tái sinh nhựa cho thấy: - Môi trường làm việc và tình trạng sức khỏe công nhân tái sinh nhựa ở phía Nam

t.

quả khảo sát tình hình bệnh tật của cơng nhân tái sinh nhựa cho thấy: Xem tại trang 7 của tài liệu.
* Tình hình bbnh tZt - Môi trường làm việc và tình trạng sức khỏe công nhân tái sinh nhựa ở phía Nam

nh.

hình bbnh tZt Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan