0

Thực trạng môi trường làm việc ở một số phòng thí nghiệm sinh học tại các trường đại học khu vực thành phố Hồ Chí Minh

6 108 0
  • Thực trạng môi trường làm việc ở một số phòng thí nghiệm sinh học tại các trường đại học khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 00:53

Nội dung bài viết trình bày thực trạng môi trường làm việc ở một số phòng thí nghiệm sinh học tại các trường đại học khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn tham khảo! THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC MỘT SỐ PHÒNG THÍ NGHIỆM SINH HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC TP HỒ CHÍ MINH ThS Ngô Thị Mai I ĐẶT VẤN ĐỀ Khi làm việc phòng thí nghiệm, người làm thí nghiệm (NLTN) thường xuyên phải tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm hóa chất bị đe dọa cố kỹ thuật tai nạn Phòng thí nghiệm sinh học phòng thí nghiệm khác, tồn nhiều vấn đề bất cập an toàn – vệ sinh lao động (ATVSLĐ) chưa có khảo sát cụ thể Hiện tại, NLTN lo lắng làm việc PTNSH, loại cố thường phổ biến xảy PTN biện pháp để giảm thiểu PTN sử dụng hóa chất, nồng độ loại hóa chất phổ biến sao? Đã có ảnh hưởng đến người làm thí nghiệm hay chưa? Do đó, đề tài tiến hành để tìm hiểu thực trạng môi trường làm việc số phòng thí nghiệm sinh học trường Đại học địa bàn Tp Hồ Chí Minh đề số giải pháp cải thiện II ĐỐI TƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng pham vi nghiên cứu - Cán nghiên cứu, giảng 104 dạy, sinh viên học viên (gọi chung NLTN) học, làm việc số phòng thí nghiệm sinh học (PTNSH) trường đại học khu vực Tp Hồ Chí Minh - Môi trường làm việc số phòng thí nghiệm sinh học (PTNSH) trường đại học khu vực Tp Hồ Chí Minh Phương pháp nghiên cứu 2.1 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành theo phương pháp mô tả cắt ngang thông qua đo, phân tích số yếu tố môi trường kết hợp với điều tra xã hội học 2.2 Kỹ thuật thu thập số liệu + Phỏng vấn xã hội học môi trường làm việc PTNSH câu hỏi vấn trực tiếp + Lấy mẫu môi trường có suy xét tùy thuộc vào loại hình phòng thí nghiệm, có tham vấn phòng thí nghiệm thực việc kiểm soát yếu tố môi trường * Thiết bị lấy mẫu đo trường: + Lấy mẫu không khí bơm lấy mẫu không khí model SL-20 Sibata (Japan); + Lấy mẫu bụi máy đếm bụi SIBATA LD-3B (Japan); + Đo độ ồn máy đo ồn số Quest model 2700 (USA); + Đo nhiệt độ, độ ẩm tốc độ gió máy đo số Testo 445 (Germany) * Thiết bị phân tích PTN: Các hơi, khí thu theo phương pháp hấp thụ phân tích phương pháp so màu, máy so maøu Shimadzu UV Visible Spectrophotometer (UV mini-1240 – Shimadzu Corporation – Kyoto, Japan) 2.3 Xử lý số liệu Số liệu xử lý theo phương pháp thống kê phần mềm Microsoft Exell 2010 III KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Kết khảo sát cho thấy, loại hình phòng thí nghiệm Sinh học nói chung đa dạng, bên cạnh PTN tương ứng với Bộ môn có PTN với chức chuyên biệt Về PTN Sinh học điển hình trường Đại học Tp Hồ Chí Minh chia làm 09 dạng tương ứng với chức sau: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1&2-2012 PTN Hóa Sinh học PTN Vi sinh vật PTN Sinh lý thực vật PTN Sinh lý động CNSH Động vật PTN Di truyền học PTN Sinh thái học (môi trường) PTN CNSH thực vật chuyển hóa sinh học PTN Công nghệ Sinh học phân tử PTN Tế bào học 3.1 Kết điều tra xã hội học phiếu vấn cá nhân môi trường làm việc số PTNSH Tp Hồ Chí Minh Công việc điều tra phiếu vấn cá nhân tình hình ATVSLĐ phòng thí nghiệm sinh học (PTNSH) tiến hành 165 sinh viên (chiếm 78,57%) 45 giảng viên, nghiên cứu viên (chiếm 21,43%) làm việc học tập PTNSH với thời gian học tập làm việc phòng thí nghiệm nói chung có thâm niên 01 năm Trong số kết vấn theo ý kiến chủ quan NLTN môi trường làm việc tại, có vấn đề đáng ý sau: 3.1.2 Kết vấn theo ý kiến chủ quan người làm việc yếu tố độc hại mà NLTN phải tiếp xúc PTNSH Biểu đồ 1: Kết vấn yếu tố độc hại NLTN phải tiếp xúc PTNSH Theo kết trên, đa số người làm việc PTN sinh học cho phải thường xuyên tiếp xúc với loại khí độc độc hại trình làm việc, tỷ lệ cao chiếm phân nửa số người vấn (61,90%) Sau đó, tỷ lệ người cho nóng tiếng ồn làm việc yếu tố bất lợi có PTN với tỷ lệ 32,38% 24,76% Trong khí đó, yếu tố bụi nắng mưa chiếm tỷ lệ không cao số người hỏi: 8,10% (đối với bụi) 0,48% (đối với nắng mưa) Như vậy, yếu tố khí độc vấn đề quan tâm hàng đầu PTNSH Điều lý giải PTN sử dụng nhiều chủng loại hóa chất khác nhau, có loại hóa chất đặc thù tác động đến gen, gây đột biến gen tiếp xúc qua da qua đường hô hấp… benzen, ethilium bromide [4]… nên biện pháp phòng ngừa thích hợp kỹ năng, thao tác ảnh hưởng tới sức khỏe NLTN Trong khảo sát này, PTNSH sử dụng đối tượng VSV để thử nghiệm mối quan tâm phơi nhiễm NLTN, điều lý giải từ NLTN vi sinh vật phổ biến, có hại PTN có biện pháp phòng ngừa hiệu quả, ví dụ chủng VSV thực phẩm (nấm men…), E coli… 3.1.2 Kết PVXHH cố xảy phòng thí nghiệm Kết vấn cố xảy phòng thí nghiệm sinh học cho thấy: chiếm tỷ lệ cao cố bị thương vật sắc nhọn (kim tiêm, thủy tinh vỡ ) 34,29%; cố khác cháy nổ, hít phải khí độc, Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1&2-2012 105 Biểu đồ 2: Kết vấn cố xảy phòng thí nghiệm sinh học axit có tỷ lệ vấn xác nhận tương đương (13,33%); tỷ lệ bị dị ứng vấp té, trượt ngã 10,95% 10,00%, tỷ lệ cố điện giật chiếm 5,24% Vấn đề nhiễm độc, tổn thương mắt, nhiễm bệnh từ mẫu bệnh phẩm chiếm tỷ lệ thấp Không có cố xảy chiếm 46,19% số người hỏi Kết trình bày biểu đồ Như vậy, tai nạn/sự cố xảy PTN đa dạng, đặc biệt bị thương vật sắc nhọn Các cố khác chiếm tỷ lệ nhỏ tổn thương để lại hậu nghiêm trọng cho NLTN Quan sát cho thấy, số phòng thí nghiệm sử dụng loại dụng cụ thủy tinh bị vỡ phần, có lẽ nguyên nhân góp phần làm cho tai nạn hay bị thương vật sắc nhọn chiếm tỷ lệ cao so với cố khác Cũng khảo sát tai nạn/sự cố xảy PTN, khảo sát tai nạn phòng thí nghiệm bệnh học nhà khoa học Malaysia bệnh viện Upoh ba năm 1996 - 1999 cho thấy: 40% tai nạn phòng thí nghiệm xảy phòng mô học, 33% phòng vi sinh học, 20% phòng huyết học 7% phòng thí nghiệm tế bào học Nghiên cứu cho thấy rủi ro phòng thí nghiệm hóa lâm sàng, ngân hàng máu phòng khám Trong nghiên cứu này, tai nạn vật sắc nhọn phổ biến nhất, chiếm tới 47% Nghiên cứu cho thấy: 60% tai nạn xảy liên quan đến kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, Bảng 1: Kết vấn số vấn đề vệ sinh lao động khác 106 20% liên quan đến người có mặt phòng, phần lại nhân viên y tế kỹ thuật viên thực tập [2] Kết vấn số vấn đề vệ sinh lao động khác trình bày bảng Việc ăn uống phòng thí nghiệm người làm việc PTN thực cách nghiêm túc (vẫn có tới 29,52% người xác nhận việc ăn uống, trang điểm không cấm tuyệt đối) Bên cạnh đó, có 64,76% người hỏi xác nhận PTN chương trình kiểm soát động vật gặm nhấm động vật chân đốt chủ động hiệu Việc kiểm soát động vật gặm nhấm loài côn trùng xâm nhập vào PTN cần thiết, trước hết để đảm bảo an toàn cho thiết bị PTN, đặc biệt dây điện không bị chuột cắn làm an toàn chung điện, sau để giữ gìn môi trường Việc xâm nhập loại côn trùng gây dị ứng côn trùng cắn đốt người làm việc PTN Do đó, phòng thí nghiệm chương trình kiểm soát tốt động vật gặm nhấm động vật chân đốt nên trang bị thêm cửa chống côn trùng, cửa sổ PTN Trong nghiên cứu cho thấy, có 35,24% người hỏi xác nhận PTN chưa có chương trình quan sát Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1&2-2012 cho thấy PTN không sử dụng máy điều hòa mở hết tất cửa sổ làm việc cho không khí thông thoáng cửa chống côn trùng 3.2 Kết khảo sát môi trường làm việc số PTNSH Tp Hồ Chí Minh Về giá trị vi khí hậu ánh sáng khảo sát ban đầu PTN sinh học số trường đại học đạt tiêu chuẩn VSLĐ (bảng 2) Tuy nhiên, có vài thông số vượt tiêu chuẩn VSLĐ như: phòng thí nghiệm sinh học đại cương, thuộc Bộ môn Sinh học trường đại học Y – Dược có độ ẩm vị trí PTN cao, chí vượt tiêu chuẩn VSLĐ (ví dụ PTN độ ẩm 87,5%, kho hóa chất độ ẩm đạt 85,75%) Bên cạnh đó, ánh sáng Bộ môn yếu thấp so với TCVSLĐ Nhiệt độ cao yếu tố vi khí hậu thường thấy nhiều phòng thí nghiệm sinh học Tại môn Công nghệ sinh học (Trường Đại học Bách Khoa) nhiệt độ lên tới gần 320C tất vị trí khảo sát, điều diễn tương tự môn Công nghệ thực phẩm (Trường Đại học Bách Khoa) hay Phòng thí nghiệm SHPT trường ĐH Khoa học tự nhiên Độ chiếu sáng PTN SHPT thấp chưa đạt chuẩn (bảng 2) Bảng 2: Kết đo đạc tiếng ồn vi khí hậu phòng thí nghiệm sinh học số trường đại học địa bàn Tp Hồ Chí Minh Ghi chú: Tiêu chuẩn VSLĐ theo QĐ 3733/2002/QĐ–BYT 10/10/2002 Các PTNSH này, việc hướng dẫn sinh viên thực tập, cán làm việc PTN thực đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp nên PTN thời điểm hoạt động việc sử dụng hóa chất thường xuyên Do đặc điểm loại hình phòng thí nghiệm sinh học đa dạng lại mang tính chất đặc thù Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1&2-2012 107 nên phòng thí nghiệm sử dụng số loại hóa chất đặc trưng, khác nhiều chủng loại số lượng nên mối quan tâm người làm việc phòng thí nghiệm yếu tố (ngoài vi khí hậu tiếng ồn) khác Ví dụ, phòng thí nghiệm Hóa sinh học quan tâm nhiều tới yếu tố khí độc axit bay công việc học tập nghiên cứu thường xuyên sử dụng loại axit Tuy vậy, phòng thí nghiệm Tế bào gốc lại đặt vấn đề thông thoáng lên hàng đầu nên họ yêu cầu xác định nồng độ hai loại khí phổ biến CO2 O2, nguyên nhân đưa loại hình PTN đặc biệt nên phòng kín hoàn toàn Bảng 3: Kết khảo sát bụi khí độc phòng thí nghiệm sinh học số trường đại học địa bàn Tp Hồ Chí Minh Ghi chú: T1,T2,T3…: Kí hiệu trường đại học (….-… ): giá trị thấp giá trị cao TCVSLĐ: Tiêu chuẩn theo QĐ3733/2002/QĐ–BYT 10/10/2002 “để trống” : Không khảo sát yếu tố Kết khảo sát nồng độ loại hóa chất bay không khí phòng thí nghiệm sinh học cho thấy, tất loại hóa chất mà phòng thí nghiệm sinh học quan tâm có tính độc nồng độ loại hóa chất thời điểm đo đạc không cao thấp so với TCVSLĐ (Bảng 3) Tuy nhiên, có mặt nhiều loại hóa chất lơ lửng không khí dẫn tới nguy người làm việc PTN bị nhiễm độc mãn tính hóa chất thí nghiệm nồng độ thấp Đặc trưng dạng nhiễm độc mãn tính hóa chất thí nghiệm nồng độ thấp người làm việc PTN hít phải không khí có nồng độ độc chất không cao, không nhận biết mùi thời gian dài, điều dẫn 108 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1&2-2012 đến tình trạng ngộ độc mạn tính Hậu nghiêm trọng trình triệu chứng lâm sàng đặc thù, liên quan đến nguyên nhân gây bệnh Không trường hợp ngộ độc dạng bệnh nghề nghiệp lại làm tăng khả làm trầm trọng thêm bệnh thông thường khác không liên quan đến nghề nghiệp làm Điều nguy hiểm chất mùi mùi Khi người không cảm nhận mối nguy hiểm bị nhiễm độc không sử dụng biện pháp phòng hộ thích hợp Đặc biệt nguy hiểm thủy ngân mùi kể nồng độ cao, gây ngộ độc cấp tính IV KẾT LUẬN Những người làm việc PTNSH số trường đại học Tp Hồ Chí Minh quan tâm nhiều đến phơi nhiễm với khí độc PTN, sau yếu tố nóng nhiệt độ cao Tai nạn/sự cố xảy PTN đa dạng, đặc biệt bị thương vật sắc nhọn chiếm tỷ lệ cao nhất, sau cháy nổ, bỏng da hít phải axit Việc ăn uống PTNSH chưa thực nghiêm túc Các PTNSH chưa thực biện pháp phòng chống côn trùng, động vật gặm nhấm Kết khảo sát vi khí hậu, ánh sáng, tiếng ồn khí độc trung bình sơ PTN sinh học số trường đại học đạt tiêu chuẩn VSLĐ Tuy nhiên, có vài khu vực có giá trị khảo sát vượt TCVSLĐ V KIẾN NGHỊ Hít phải chất độc dạng nhiễm độc nguy hiểm phổ biến thực tế phòng thí nghiệm Biện pháp để chống lại khả nhiễm độc hít thở ngăn chặn khả thoát hơi, khí mù vào không khí khu vực phòng thí nghiệm Cần phải tiến hành công việc với chất lỏng, chất rắn dễ bay phát bụi tủ hút hoạt động, đặc biệt làm việc với chất bốc mùi khó chịu kích thích niêm mạc Để giảm thiểu độc hại loại hóa chất bay không khí, người trực nhật phòng thí nghiệm phải đóng điện chạy quạt hút cho tủ hút chạy nửa trước bắt đầu ngày làm việc Các phòng thí nghiệm cần trang bị thêm quạt hút gió trường hợp phòng kín chật chội Trong thời gian làm việc ngày ngắt điện chạy quạt tủ hút cửa tủ hoàn toàn kín tuân thủ qui tắc làm việc với tủ hút để đảm bảo hiệu sử dụng tối đa (tham khảo cẩm nang an toàn PTN) Các PTN cần trang bị cho thường trực Cẩm nang An toàn làm việc PTN đặc trưng, sát với thực tế hoạt động PTN Đặc biệt thường xuyên cập nhật đặc tính loại hóa chất điều cần biết theo tài liệu Material Safety Data Sheet internet Các phòng thí nghiệm chương trình kiểm soát tốt động vật gặm nhấm động vật chân đốt nên trang bị thêm cửa chống côn trùng, cửa sổ PTN Định kì khảo sát số loại hóa chất bay PTN, thường xuyên kiểm soát yếu tố gây nguy hiểm cho NLTN để kịp thời loại trừ TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đỗ Hàm, Vệ sinh lao động bệnh nghề nghiệp NXB Lao động – Xã hội, 2007 [2] Norain Karim, MBBS, MRCPath and Chee Keong Choe, Laboratory accidents – a matter of, 2000 [3] Nguyễn Văn Mùi, An toàn sinh học, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009 [4] Material Safety Data Sheet, Ethidium Bromide MSDS Science Lab.com [5] Tổ chức Y tế Thế giới Cẩm nang an toàn sinh học phòng thí nghiệm, xuất lần thứ 3, 2004 Trần Kim Tiến, Kỹ thuật an toàn phòng thí nghiệm hóa học, NXB Trẻ, 2007 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1&2-2012 109 ... Hóa Sinh học PTN Vi sinh vật PTN Sinh lý thực vật PTN Sinh lý động CNSH Động vật PTN Di truyền học PTN Sinh thái học (môi trường) PTN CNSH thực vật chuyển hóa sinh học PTN Công nghệ Sinh học. .. PTN Tế bào học 3.1 Kết điều tra xã hội học phiếu vấn cá nhân môi trường làm việc số PTNSH Tp Hồ Chí Minh Công việc điều tra phiếu vấn cá nhân tình hình ATVSLĐ phòng thí nghiệm sinh học (PTNSH)... nạn phòng thí nghiệm bệnh học nhà khoa học Malaysia bệnh viện Upoh ba năm 1996 - 1999 cho thấy: 40% tai nạn phòng thí nghiệm xảy phòng mô học, 33% phòng vi sinh học, 20% phòng huyết học 7% phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng môi trường làm việc ở một số phòng thí nghiệm sinh học tại các trường đại học khu vực thành phố Hồ Chí Minh,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1: Kết quả phỏng vấn về một số vấn đề vệ sinh lao động khác - Thực trạng môi trường làm việc ở một số phòng thí nghiệm sinh học tại các trường đại học khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Bảng 1.

Kết quả phỏng vấn về một số vấn đề vệ sinh lao động khác Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 2: Kết quả đo đạc tiếng ồn và vi khí hậu tại các phòng thí nghiệm sinh học của một số trường đại học trên địa bàn Tp - Thực trạng môi trường làm việc ở một số phòng thí nghiệm sinh học tại các trường đại học khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Bảng 2.

Kết quả đo đạc tiếng ồn và vi khí hậu tại các phòng thí nghiệm sinh học của một số trường đại học trên địa bàn Tp Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 3: Kết quả khảo sát bụi và hơi khí độc tại các phòng thí nghiệm sinh học của một số trường đại học trên địa bàn Tp - Thực trạng môi trường làm việc ở một số phòng thí nghiệm sinh học tại các trường đại học khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Bảng 3.

Kết quả khảo sát bụi và hơi khí độc tại các phòng thí nghiệm sinh học của một số trường đại học trên địa bàn Tp Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan