0

Thiết bị định lượng dung dịch javen kiểu nhỏ giọt trong hệ thống cúp nước sạch quy mô nhỏ - khả năng ứng dụng và hiệu quả đạt được

4 15 0
  • Thiết bị định lượng dung dịch javen kiểu nhỏ giọt trong hệ thống cúp nước sạch quy mô nhỏ - khả năng ứng dụng và hiệu quả đạt được

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 00:55

Bài báo này đề xuất một loại thiết bị định lượng với các tiêu chí như trên, áp dụng cho các trạm cấp nước sạch quy mô nhỏ. Trên cơ sở đó, chúng tôi áp dụng phương pháp định lượng kiểu nhỏ giọt trong đề tài nghiên cứu này nhằm mục tiêu thiết kế và chế tạo được một thiết bị định lượng dung dịch javen kiểu nhỏ giọt dùng cho cụm xử lý nước sạch công suất 5 m3 /h đạt các chỉ tiêu kỹ thuật của TCVN 33-2006. K t qu nghiên c u KHCN THI T B NH L NG DUNG D CH JAVEN KI U NH GI T TRONG H TH NG C P N C S CH QUY MÔ NH - KH N NG NG D NG VÀ HI U QU T C Nguy n Th Mai, Nguy n Qu c Hoàn Vi n Nghiên c u KHKT B o h lao đ ng TÓM TẮT trùng biện pháp bắt buộc dây chuyền xử lý nước quy mô Tuy nhiên, quy mô trạm xử lý nước công suất vừa lớn đầu tư hệ thống khử trùng đồng tự động, cịn trạm quy mơ nhỏ hạn chế nhiều mặt đặc biệt kinh tế nên có số trạm có khử trùng dung dịch Javen, lại việc xử lý dừng công đoạn lọc nước Để ứng dụng rộng rãi khâu khử trùng cho trạm cấp nước quy mô nhỏ khu vực nông thôn, miền núi… nơi có điều kiện kinh tế khó khăn trình độ quản lý vận hành thấp nghiên cứu chế tạo thiết bị định lượng dung dịch khử trùng hoạt động đơn giản, tự động chi phí thấp vấn đề có ý nghĩa Bài báo đề xuất loại thiết bị định lượng với tiêu chí trên, áp dụng cho trạm cấp nước quy mô nhỏ K I ĐẶT VẤN ĐỀ Đối với biện pháp khử trùng Clo, để đảm bảo liều lượng khí Clo xác người ta phải dùng máy Clorator chân không tự động phương pháp cân, kết hợp phương pháp Với trạm xử lý nước dùng hóa chất khử trùng dạng lỏng Clo lỏng, Canxi Hypoclorit, Natri Hypoclorit… phương pháp định lượng chủ yếu thường dùng loại máy bơm định lượng bán sẵn thị trường Tuy nhiên, với khu vực khơng có điều kiện kinh tế, không cấp điện đầy đủ ổn định sử dụng bơm định lượng vấn đề khơng dễ Do vậy, với khu vực nông thôn, miền núi, vùng xa… việc cần thiết nghiên cứu thiết kế chế tạo để áp dụng đại trà loại thiết bị định lượng loại nhỏ hoạt động tự động kiểu học, không dùng lượng điện, hoạt động đơn giản vấn đề thiết góp phần thực quyền sử dụng nước nâng cao chất lượng sống nhân dân Trên sở đó, chúng tơi áp dụng phương pháp định lượng kiểu nhỏ giọt đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu thiết kế chế tạo thiết bị định lượng dung dịch javen kiểu nhỏ giọt dùng cho cụm xử lý nước công suất m3/h đạt tiêu kỹ thuật TCVN 33-2006 II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu - Khâu khử trùng trạm cấp nước - Thiết bị định lượng dung dịch hóa chất khử trùng công suất nhỏ 2.2 Phương pháp nghiên cứu - Hồi cứu tài liệu: Tập hợp kết từ đề tài nghiên cứu có liên quan thực hiện; - Tính tốn lý thuyết: tính thông số công nghệ kỹ thuật để chế tạo thiết bị định lượng dung dịch Javen kiểu nhỏ giọt sử dụng hệ thống cấp nước quy mô nhỏ Q = 5m3/h; - Phương pháp thống kê, xử lý số liệu thực nghiệm; - Nghiên cứu thực nghiệm thiết bị mẫu III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Mô tả thiết bị - Cấu tạo thiết bị: Xem Hình Nguyên lý ho t đ ng: Dung dịch Javen dùng để khử trùng chứa bình chứa (1), qua lọc cặn Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2016 K t qu nghiên c u KHCN + Phần vỏ: nhựa chịu hóa chất suốt + Phao nổi: nhựa chịu hóa chất + Ống dẫn: nhựa mềm suốt d4 + Van điều chỉnh lưu lượng: nhựa ABS + Túi lọc: vải không dệt PE100 - Dải công suất hoạt động thiết bị: Qtb = 0÷4(l/h) - Sơ đồ thí nghiệm: (Hình 2) 1: Bình chứa dung dịch Javen 2: Bộ lọc cặn 3: Van đóng mở nhanh 4: Bộ phận định lượng 5: Ống mềm dẫn dung dịch 6: Van điều chỉnh lưu lượng 3.2 Kết tính tốn, thử nghiệm - Đường đặc tính quan hệ lưu lượng thiết bị với độ mở van điều chỉnh (Hình 3) - Hàm số biểu diễn quan hệ lưu lượng độ mở van thiết bị định lượng dung dịch Javen là: y = 0,9351x – 0,3985 với R = 0,984 - Bảng tra độ mở van ứng với lưu lượng thiết kế hệ thống cấp nước (Bảng 1,2) IV NHẬN XÉT Hình 1: S đ c u t o thi t b (2) vào ống mềm dẫn dung dịch (5) chảy vào phận định lượng (4) Tại nắp phận định lượng (4) có lỗ khí d=0,5cm bên có phao nổi, mực dung dịch phận định lượng bị hạ thấp, phao tự động tụt xuống để hở lỗ phía đỉnh cho dung dịch từ bình chứa chảy vào, đến mực dung dịch phận định lượng đến mức thiết kế phao tự động lên, phần đỉnh phao bịt kín lỗ khơng cho dòng dung dịch chảy xuống phận định lượng nữa, nhờ phao hoạt động theo nguyên tắc cột nước không đổi h=constant tương ứng với độ mở van điều chỉnh lưu lượng (6) Thiết bị định lượng cho dịng chảy có lưu lượng khơng đổi Mô t thi t b đ nh l ng: - Vật liệu chế tạo: + Bình chứa: inox 304 10 - Kết nghiên cứu thí nghiệm cho thấy thiết bị hoàn toàn hoạt động tốt với sai số thấp dải cơng suất nhỏ (từ 0-4 lít/h) tương ứng với công suất hệ thống cấp nước 3 Q
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết bị định lượng dung dịch javen kiểu nhỏ giọt trong hệ thống cúp nước sạch quy mô nhỏ - khả năng ứng dụng và hiệu quả đạt được,

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Sđ cu to thi tb - Thiết bị định lượng dung dịch javen kiểu nhỏ giọt trong hệ thống cúp nước sạch quy mô nhỏ - khả năng ứng dụng và hiệu quả đạt được

Hình 1.

Sđ cu to thi tb Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 2: đb trí thí nghim - Thiết bị định lượng dung dịch javen kiểu nhỏ giọt trong hệ thống cúp nước sạch quy mô nhỏ - khả năng ứng dụng và hiệu quả đạt được

Hình 2.

đb trí thí nghim Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan