0

Xây dựng quy trình phân tích sản phẩm chuyển hóa của benzene - trans, trans - muconic aicd trong nước tiểu theo phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

9 34 1
  • Xây dựng quy trình phân tích sản phẩm chuyển hóa của benzene - trans, trans - muconic aicd trong nước tiểu theo phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 00:32

Nội dung bài viết xây dựng quy trình phân tích sản phẩm chuyển hóa của benzene - trans, trans - muconic aicd trong nước tiểu theo phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. Kết nghiên cứu KHCN Xây dựng quy trình phân tích sản phẩm chuyển hóa benzene - trans, trans - muconic aicd nước tiểu theo phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao Th.S Nguyễn Thị Hiền, Vũ Xuân Trung, Tống Thị Ngân, Lê Thị Cúc, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Lưu Phi Long, Mai Ngọc Thanh Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động ĐẶT VẤN ĐỀ ung mơi hữu nhóm chất hóa học, khác cấu trúc có chung đặc tính quan trọng như: dạng lỏng, dễ bay nhiệt độ thường gây độc hệ thần kinh trung ương tiếp xúc thời gian dài [8] D Hiện nay, công nghiệp đặc biệt công nghiệp sơn, da giày, điện tử toluen, xylen chất phổ biến, toluen thường chất đóng vai trị chủ đạo Thực tế benzen bị cấm sử dụng công nghiệp thay toluen Tuy nhiên, khó để loại trừ hồn tồn benzen thành phần toluen thường chứa lượng benzen định Tuy với tỷ lệ nhỏ benzen chất có độc tính nên dù lượng gây ảnh hưởng đến người lao động [9], [10] Chính giới, Việt Nam, liên tục có 34 nghiên cứu để có số giám sát sinh học phù hợp, nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động có tiếp xúc với benzen Benzen có độc tính người giới Việt Nam quan tâm từ trước tới Ở nước ta, bệnh tiếp xúc với benzen đồng đẳng benzen sớm đưa vào danh mục bệnh nghề nghiệp bảo hiểm (1976) Năm 2006 Bộ Y tế ban hành Thông tư 12/2006/TT- BYT hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp [2], có quy định sử dụng xét nghiệm phenol niệu số giám sát sinh học người lao động tiếp xúc với benzen Quy trình phân tích phenol niệu nghiên cứu nhiều áp dụng rộng rãi Ảnh minh họa, nguồn Viện AT & VSLĐ Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2018 Kết nghiên cứu KHCN Tuy nhiên, theo quy định bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội -Thơng tư 15/2016/TT-BYT [3], quy định sử dụng số giám sát sinh học người lao động có tiếp xúc với benzen thay đổi so với trước Theo quy định này, phenol niệu không sử dụng mà thay vào sử dụng sản phẩm chuyển hóa khác benzen trans, trans-muconic aicd (TT-MA) niệu Đây thay đổi có ý nghĩa lớn người lao động có tiếp xúc nghề nghiệp với bezen Việt Nam, cập nhật kịp thời với xu hướng bảo vệ người lao động giới Hiện nay, giới sử dụng TT-MA để làm tiêu giám sát sinh học cho người lao động có tiếp xúc với bezen [3], [5] Xây dựng quy trình phân tích nồng độ TT-MA nước tiểu phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao Giới hạn phát quy trình 0,1µg/ml, độ xác 85% Đối với tiêu giám sát sinh học cần có phương pháp phân tích phù hợp TT-MA niệu tiêu Việt Nam nên phương pháp phân tích chất cịn hạn chế Nhóm nghiên cứu khó khăn việc tìm phương pháp phân tích chất nước Hiện nhóm nghiên cứu chưa tìm phương pháp phân tích TT-MA để tham khảo Việt Nam Đây vấn đề đặt cho nhà nghiên cứu quan quản lý bảo vệ người lao động phải xem xét, cân nhắc, đánh giá mức độ tiếp xúc với benzen người lao động có tiếp xúc nghề nghiệp - Quy trình phân tích TT-MA niệu - chất chuyển hóa benzen Với lý nêu theo hướng nghiên cứu Dong-Hyug Yang, Mi-Young Lee (2012) WHO (2011) [6], [7] nhóm nghiên cứu thực đề tài “Nghiên cứu thử nghiệm xây dựng quy trình phân tích nồng độ TT-MA nước tiểu phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao” với mục tiêu là: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu - Người lao động có tiếp xúc với benzen 2.2.Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu Thử nghiệm phòng thí nghiệm kết hợp với nghiên cứu cắt ngang 2.2.2 Phương nghiên cứu pháp - Khảo sát phịng thí nghiệm: thí nghiệm, xây dựng quy trình - Lấy mẫu trường: lấy mẫu nước tiểu người lao động nơi làm việc 2.2.3 Kỹ thuật thực a Xây dựng quy trình: - Thiết bị: Máy sắc kí lỏng hiệu cao HPLC Agilent 1290 Infinity, Tủ âm sâu (-860C), - Dụng cụ: Các dụng cụ chuyên dùng bình định mức, pipet, cột chiết pha rắn, Sơ đồ chuyển hóa benzen thể người - Hóa chất: TT-MA 98% H3PO4, Sigma, KH2PO4, Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2018 35 Kết nghiên cứu KHCN Methanol, Axit acetic 99,7%, Na2HPO4 - Tốc độ dòng: 0,4 ml/phút Phương pháp phân tích xây dựng theo nghiên cứu Dong-Hyug Yang, Mi-Young Lee (2012) WHO (2011) [6], [7] - Tỉ lệ dung môi: A: 95% B: 5% (methanol) Xác định sản phẩm chuyển hóa: Xác định quy trình xây dựng máy sắc kí lỏng hiệu cao Agilent - Thời gian chạy mẫu: 10 phút KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN - Thể tích bơm mẫu: 10µl 3.1 Kết xây dựng quy trình - Nhiệt độ cột: 400C 3.1.1 Chuẩn hóa điều kiện cho phép đo Đối với phương pháp xây dựng phải chuẩn hóa điều kiện cho phép đo Nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát, đánh giá thu kết điều kiện 3.1.1.1 Hóa chất dung dịch chuẩn Quy trình phân tích TT-MA cần dung dịch hóa chất pha động, dung dịch đệm photphat, dung dịch axit acetic Các dung dịch nhóm nghiên cứu khảo sát chọn giá trị tối ưu nhất, cụ thể sau: - Pha động A: 10mM KH2PO4 + 0,1% H3PO4 - Dung dịch đệm phophat pH=7,4 - Axit acetic 10% 0,1% 3.1.1.2 Các thông số cài đặt máy HPLC Nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát thông số thu giá trị tối ưu Tại giá trị kết phép đo tốt Giá trị thông số tối ưu cụ thể sau: - Bước sóng DAD: 259nm 3.1.2 Chọn điều kiện lấy mẫu, xử lý mẫu để có dung dịch đo 3.1.2.1 Lấy mẫu Mẫu nước tiểu thu vào cuối ca ngày làm việc cuối tuần Thu từ -10ml nước tiểu đựng vào ống thủy tinh tích 15-20ml, loại ống chịu điều kiện âm sâu (-800C) Bảo quản lạnh trường, đưa phịng thí nghiệm bảo quản âm sâu trước phân tích 3.1.2.2 Xử lý mẫu Mẫu xử lý với nhiều điều kiện khác nhóm nghiên cứu thu điều kiện cho kết tốt quy trình xử lý mẫu theo bước đây: Bước 1: Hoạt hóa cột chiết pha rắn: - Cho 1ml methanol qua cột - Cho 1ml nước qua cột Bước 2: Cho mẫu qua cột Lấy 1ml nước tiểu trộn với 1ml đệm pH= 7,4 dung dịch A, cho dung dịch A qua cột 36 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2018 Kết nghiên cứu KHCN Bước 3: Rửa cột: Cho 1ml acid acetic 0,1% qua cột Bước 4: Thu thập dung dịch cho phép đo: - Cho 3ml acid acetic 10% qua cột - Cho 2ml nước qua cột Tổng dung dịch thu 5ml, lấy 1ml vào ống, đậy nắp đo máy HPLC Dung dịch chuẩn để xây dựng đường chuẩn xử lý mẫu phân tích mức nồng độ: 0,1; 0,5; 1; 3; 5; 7(µg/mL) Nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát khoảng tuyến tính TT-MA cách: pha dãy chuẩn TT-MA nước deion là: 0,1; 0,5; 1; 3; 5; 7; 8; 9; 10µg/mL (Bảng 1, Hình 1) Căn vào kết thu nhóm nghiên cứu nhận thấy khoảng tuyến tính phương pháp phân tích TT-MA nước tiểu từ LOQ-6µg/mL Vì phân tích mẫu hàm lượng ngun tố cần phân tích nằm ngồi khoảng tuyến phải làm giàu mẫu pha loãng mẫu để phân tích đảm bảo độ xác phép đo Bảng Kết khảo sát khoảng tuyến tính nguyên tố TT-MA nước tiểu NӗQJÿӝ µg/mL DiӋn tích pic RSD(%) 0,1 2,308 6,04 0,5 11,54 1,36 22,98 0,54 45,27 1,61 68,15 1,53 91,47 2,31 a Khảo sát khoảng tuyến tính 117,4 3,54 137,48 2,56 Khoảng tuyến tính hay cịn gọi giới hạn tuyến tính (limit of linearity - LOI): Trong phân tích định lượng tăng nồng độ chất phân tích đến giá trị quan hệ tín hiệu đo nồng độ chất phân tích khơng cịn phụ thuộc tuyến tính Tại nồng độ lớn chất phân tích mà tín hiệu phân tích cịn tn theo phương trình tuyến tính bậc gọi giới hạn tuyến tính Khoảng nồng độ chất phân tích từ giới hạn định lượng đến giới hạn tuyến tính gọi khoảng tuyến tính (dynamic range) Khoảng tuyến tính nguyên tố phân tích vạch phổ khác khác Vạch phổ có độ hấp thụ nhạy khoảng tuyến tính hẹp [1], [4] 160,56 3,01 175,3 4,2 178,6 3,2 10 180,3 4,21 3.1.3 Đánh giá điều kiện quy trình 3.1.3.1 Khảo sát khoảng tuyến tính xây dựng đường chuẩn Hình Khảo sát khoảng tuyến tính TT-MA nước tiểu Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2018 37 Kết nghiên cứu KHCN b Xây dựng đường chuẩn * Đường chuẩn Từ kết khảo sát khoảng tuyến tính nhóm nghiên cứu sử dụng phần mềm minitab 17.0 để xây dựng đường chuẩn Phương trình đường chuẩn TT-MA nước tiểu Hình Hình 3: * Đánh giá phương trình hồi quy đường chuẩn Theo kết thu từ phần mềm minitab 17.0 phương trình hồi quy đầy đủ đường chuẩn cho phương pháp phân tích TT-MA nước tiểu có dạng: y = (-0,415± 1,94) + (23,126± 0,54)x Trong phương trình y = a + bx, trường hợp lý tưởng xảy a = (khi khơng có chất phân tích khơng có tín hiệu) Tuy nhiên, thực tế số liệu phân tích thường mắc sai số ngẫu nhiên làm cho a ≠ Nếu giá trị a ≠ có ý nghĩa thống kê phương pháp phân tích mắc sai số hệ thống Vì trước sử dụng đường chuẩn cho phân tích cần kiểm tra khác giá trị a giá trị [1], [4] Kiểm tra a với giá trị theo tiêu chuẩn thống kê Fisher (chuẩn F) [1], [4] Hình Đường chuẩn quy trình phân tích TT-MA nước tiểu Nếu xem a ≈ phương trình y = a + bx viết thành phương trình y = b’x, giá trị b’ phương trình hồi quy đường chuẩn cho phân tích TT-MA nước tiểu tính tương ứng với mức nồng độ Nếu a ≠ có ý nghĩa thống kê mức 95% phương trình hồi quy có dạng: Nên phương trình hồi quy đường chuẩn cho phân tích TT-MA nước tiểu có dạng cụ thể là: y = (22,932 ± 2,36 x 0,297)x Áp dụng cơng thức tính tổng bình phương (SS) phương sai (S2) Hình Pic Đường chuẩn quy trình phân tích TT-MA nước tiểu 38 Nếu Ftính< Fchuẩn (F(0,95; 4; 5)) sai khác giá trị a khơng có ý nghĩa thống kê ngược lại Kết đánh giá cho thấy Ftính = S’2/S2 = 1,46; Fchuẩn = F(0,95; 4; 5) = 5,19 Tức Ftính< Fchuẩn phương trình đường chuẩn phân tích TT-MA nước tiểu Có nghĩa sai khác giá trị a khơng có ý nghĩa thống kê Vì phương pháp phân tích khơng mắc sai số hệ thống Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2018 Kết nghiên cứu KHCN 3.1.3.2 Giới hạn phát (LOD), giới hạn định lượng (LOQ) giá trị chấp nhận a Kiểm tra độ chụm Nhóm nghiên cứu sử dụng mẫu nước tiểu người không tiếp xúc – không phát TTMA phân tích, đối tượng thu gom nước tiểu khơng sử dụng chất kích thích (rượu, bia, cà phê – Loại nước tiểu đủ tiêu chuẩn làm tạo mẫu QC) để làm mẫu trắng, sau thêm lượng chất chuẩn nhỏ dần nồng độ 0,03µg/mL thu tín hiệu cao gấp lần so với tín hiệu đường Như vậy, theo phương pháp tính LOD [1] dựa tỷ số tín hiệu/nhiễu nhóm nghiên cứu thu LOD = 0,03µg/mL, LOQ = 0,09µg/mL Có số cách khác để kiểm tra độ chụm Tuy nhiên, khuôn khổ đề tài nhóm nghiên cứu kiểm tra độ chụm cách dùng mẫu thử thêm chuẩn - pha ba loại mẫu có nồng độ thêm chuẩn giá trị gần điểm đầu, điểm giữa, điểm gần cuối khoảng tuyến tính (tương đương với mức nồng độ thấp, trung bình, cao) Mỗi mức nồng độ lặp lại 10 lần Trên sở kết mẫu lặp lại nhóm nghiên cứu đánh giá độ thu hồi theo công thức sau: Căn vào kết thu nhóm nghiên cứu nhận thấy quy trình phân tích TT-MA mẫu nước có giới hạn phát 0,03µg/mL, giới hạn định lượng 0,09µg/mL Vậy khoảng tuyến tính TT-MA quy trình phân tích TT-MA niệu (LOQNước tiểu – 6)µg/mL tương đương (0,09 - 6)µg/mL 3.1.3.3 Đánh giá độ xác phương pháp Theo quan điểm tiêu chuẩn quốc tế (ISO – 5725 - 6:1994) tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN 6910 1- 6:2005) độ xác phương pháp đánh giá qua độ chụm độ [4] Độ chụm mức độ giao động kết thử nghiệm độc lập quanh giá trị trung bình Độ mức độ gần giá trị trung bình kết thử nghiệm giá trị thực [1], [4] Trong đó: R%: Độ thu hồi Cm+c: Nồng độ chất phân tích mẫu thêm chuẩn Cm: Nồng độ chất phân tích mẫu thử Cc: Nồng độ chuẩn thêm (lý thuyết) Sau tính độ thu hồi chung trung bình độ thu hồi lần lặp lại Kết khảo sát Bảng cho thấy CV% thay đổi theo nồng độ phân tích, giá trị nồng độ phân tích cao CV% nhỏ Theo tiêu chuẩn đánh giá AOAC (Association of Oficial Analytical Chemists – Hiệp hội nhà hóa phân tích thức) nồng độ chất phân tích cao CV% cho phép nhỏ Với kết thu cho thấy, Bảng CV% = 5,61% lớn Bảng Kết khảo sát độ lặp lại độ thu hồi mẫu nước tiểu Cm 0.16 µg/mL Cc 0.1 µg/mL Giá trӏ µg/mL 6µg/mL Cm+c R% Cm+c R% Cm+c R% 1,167 100,7 10,227 100,67 20,122 104,06 SD 0,065 6,55 0,264 2,64 1,155 6,07 CV% Tiêu chuҭQFKRSKpSÿӕi vӟi CV% cӫa AOAC(%) 5,612 6,504 2,588 2,629 5,74 6,95 15 80-110 11-15 80-110 11-15 80-110 Mүu Rtb Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2018 39 Kết nghiên cứu KHCN mức nồng độ nhỏ nhất, từ 0,1 - 1µg/mL CV% cho phép 11 15% [4] Nên sai số điểm đầu, điểm cuối hay điểm sai số nhỏ chấp nhận Điều chứng tỏ độ chụm phương pháp đạt yêu cầu b Kiểm tra độ Có nhiều cách để đánh giá độ phương pháp Nhóm nghiên cứu chọn cách mà sử dụng phổ biến giới dùng vật liệu chuẩn (còn gọi mẫu chuẩn) Mẫu chuẩn mẫu phân tích có hàm lượng xác định trước Có nhiều cấp vật liệu chuẩn khác nhau, cao CRM (certified reference materials - mẫu chuẩn chứng nhận) cung cấp tổ chức có uy tín giới (RECIPE – Đức) Kết phân tích mẫu CRM thể qua Bảng Từ kết Bảng cho thấy, kết phân tích mẫu CRM cho giá trị nằm khoảng giá trị cho sát với giá trị trung bình mẫu CRM Ở mức nồng độ thấp mẫu nước tiểu giá trị thu 1,01µg/mL xấp xỉ giá trị trung bình mẫu CRM (1µg/mL) thuộc khoảng giá trị cho (0,75-1,25)µg/L Tương Bảng Kết phân tích TT-MA mẫu CRM Nӗng ÿӝ cӫa CRM KӃt quҧ thӵc nghiӋm (μg/mL) RSD% Nӗng ÿӝ thҩp 1,01 Nӗng ÿӝ cao 3,21 Các mӭc nӗng ÿӝ cӫa mүu CRM Trung bình (μg/L) Khoҧng giá trӏ cho phép(μg/mL) 2,75 0,75-1,25 4215 3,1 2,48-3,72 Bảng Thay đổi điều kiện thời gian đánh giá độ ổn định quy trình phân tích TT-MA nước tiểu Nӗng ÿӝ chҩt chuҭn Nӗng ÿӝ thҩp Nӗng ÿӝ cao 40 Nӗng ÿӝ cӫa CRM KӃt quҧ thӵc nghiӋm (μg/mL) RSD% Tuҫn 1,01 2,75 Tuҫn 1,05 2,31 Tuҫn 0,98 1,51 Tuҫn 3,25 2,27 Tuҫn 3,01 3,56 Tuҫn 3,21 2,45 Thӡi gian phân tích Trung bình (μg/mL) Khoҧng giá trӏ cho phép(μg/mL) 0,75-1,25 3,1 2,48-3,72 tự, mức nồng độ cao giá trị thu nằm gần giá trị trung bình (3,21µg/L) nằm khoảng cho phép (2,483,72)µg/L Điều chứng tỏ, phương pháp phân tích đảm bảo độ 3.1.3.4 Đánh giá độ ổn định phương pháp Độ ổn định phương pháp khả cung cấp kết có độ xác chấp nhận điều kiện có thay đổi số điều kiện thực phương pháp như: người A người B, máy A với máy B, điều kiện A với điều kiện B Đánh giá độ ổn định phương pháp sử dụng mẫu CRM, khơng có mẫu CRM sử dụng (chuẩn F) (chuẩn t) để đánh giá hai nhóm kết điều kiện [4] Trong nghiên cứu này, để kiểm tra độ ổn định phương pháp, nhóm nghiên cứu tiến hành với mẫu CRM thay đổi điều kiện thời gian Phân tích kết thu Bảng Kết Bảng cho thấy, với điều kiện thay đổi thời gian, độ ổn định phương pháp đảm bảo Qua tuần – thời điểm phân tích khác kết mẫu CRM đảm bảo khoảng giá trị cho phép (0,75-1,25)µg/mL mức nồng độ thấp (2,48-3,72)µg/mL nồng độ cao Các giá trị thu gần với giá trị trung bình mẫu CRM Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2018 Kết nghiên cứu KHCN Như vậy, qua việc đánh giá tiêu chí cần thiết cho quy trình phân tích, nhóm nghiên cứu nhận thấy quy trình phân tích TT-MA nước tiểu phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao đạt yêu cầu quy trình phân tích Từ quy trình nhóm nghiên cứu có số nhận xét sau: Quy trình nhóm nghiên cứu có giới hạn phát giới hạn định lượng tương đương, chí cịn thấp số quy trình phân tích số tác giả khác Cụ thể nghiên cứu Dong-Hyug Yang, Mi-Young Lee (2012) WHO (2011) có LOD/LOQ tương đương 0,05/0,1µg/mL, LOD/LOQ nhóm nghiên cứu thu 0,03/0,09µg/mL Quy trình phân tích nhóm nghiên cứu sử dụng lượng thể tích chất xử lý mẫu tương đương với phương pháp Dong-Hyug Yang, Mi-Young Lee.(2012) – hoạt hóa cột cần 1ml Methanol, tiết kiệm phương pháp WHO (2011) – 3ml Methanol Điều có ý nghĩa lớn, vừa tiết kiệm thời gian, hóa chất vừa góp phần bảo vệ mơi trường Quy trình có bước xử lý mẫu thuận tiện cho phân tích cần làm giàu hay pha lỗng mẫu thơng qua việc sử dụng cột chiết pha rắn, điều khó thực cách xử lý mẫu theo hình thức chiết lỏng Quy trình ứng dựng máy hệ tương đương hệ hãng Đối với hãng khác cần máy có điều kiện tính kỹ thuật tương tự (ứng dụng) đại tốt dùng 3.2 Ứng dụng quy trình Để ứng dụng quy trình phân tích, nhóm nghiên cứu lấy ngẫu nhiên 84 mẫu nước tiểu 400 đối tượng chọn trước có tiếp xúc với benzen ngành công nghiệp da giày công nghệ sơn Kết thu Bảng Áp dụng quy trình xây dựng nhóm nghiên cứu phân tích mẫu nước tiểu 84 người lao động có tiếp xúc với dung mơi Bảng Kết phân tích TT-MA nước tiểu Nӝi dung Nӗng ÿӝ TT-MA nѭӟc tiӇu Tiêu chuҭn cho phép Sӕ mүu vѭӧt hữu có benzen Kết cho thấy: Có 27 người khơng phát nồng độ TT MA Theo tiêu chuẩn Việt Nam [3] khơng có mẫu có nồng độ TT-MA vượt tiêu chuẩn cho phép Nếu theo tiêu chuẩn Mỹ (ACGIH-2016) có 21 mẫu (25%) vượt tiêu chuẩn cho phép Có khác biệt nồng độ cho phép TT-MA nước tiểu người lao động Việt Nam ban hành (≤0,5g/g Creatinin)-15/2016/TT-BYT [3], cao 1000 lần so với tiêu chuẩn Mỹ (≤0,5mg/g Creatinin tương đương 0,0005g/g Creatinin) [5] Điều cho thấy cần thiết phải có giám sát sinh học người lao động có tiếp xúc với benzene số TT-MA để có sở kiến nghị Bộ Y tế xem xét, giảm giới hạn cho phép TT-MA nước tiểu để bảo vệ sức khỏe người lao động có tiếp xúc với benzen Sau sử dụng quy trình xây dựng để phân tích mẫu thực, nhóm nghiên cứu nhận thấy quy trình ổn định, đảm bảo kết xác Chính quy trình dự thảo/thử nghiệm ban đầu khơng cần thay đổi sau nhóm nghiên cứu áp dụng thực tế Sӕ lѭӧng mүu (n) TC ACGIH (Mӻ)g/g Creatinin TCYT ViӋt Namg/g Creatinin KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 21 ”0,0005 ”0,5 * Đã xây dựng quy trình phân tích nồng độ TT-MA nước tiểu phương pháp 4.1 Kết luận Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2018 41 Kết nghiên cứu KHCN sắc ký lỏng hiệu cao, đạt thông số chuẩn như: - Khoảng tuyến tính: (0,09 -6)µg/mL - Giới hạn phát hiện: 0,03µg/mL - Giới hạn định lượng: 0,09µg/mL - Quy trình đảm bảo tính ổn định, độ xác 93% - Giới hạn phát (LOD), giới hạn định lượng (LOQ) đạt kết tương đương thấp số tác giả khác nghiên cứu * Qua áp dụng quy trình xây dựng phân tích 84 mẫu nước tiểu 84 đối tượng có tiếp xúc benzen cho thấy: có 21 đối tượng (25%) có nồng độ TT-MA nước tiểu đối tượng nghiên cứu vượt giới hạn cho phép ACGIH (Mỹ), khơng có đối tượng vượt q tiêu chuẩn Việt Nam (có số ≤0,5mg/g Creatinin) 4.2 Kiến nghị - Áp dụng rộng rãi quy trình phân tích TT-MA nước tiểu phịng thí nghiệm làm công cụ giám sát sinh học cho người lao động có tiếp xúc với benzene Việt Nam - Bộ Y tế cần xem xét lại giới hạn cho phép nồng độ TT-MA nước tiểu số giám sát sinh học cho người lao động có tiếp xúc với benzene TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Tạ Thị Thảo (2010), Thống kê hóa phân tích, Giáo trình mơn học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội [2] Thông tư số 12/2006/TT- BYT ngày 10/11/2006 quy định hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp [3] Thông tư 15/2016/TT-BYT ngày 1/7/2016 quy định bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội 42 [4] Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh Thực phẩm Quốc Gia, Thẩm định phương pháp phân tích hóa học vi sinh vật học, NXB Khoa học Kỹ Thuật [5] American Conference of Industrial Hygienists -ACGIH (2016) “Threshold Limit Value for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices” Signature Publication, ISBN:978-1-607260-85-1 @2016 (Pages: 112) [6] Cheol-Woo Lee, et al (2009) “Rapid HPLC Method for the Simultaneous Determination of Eight Urinary Metabolites of Toluene, Xylene and Styrene” Bull Korean Chem Soc 2009, Vol 30, No (2021- 2026) [7] Dong-Hyug Yang (2012) "Environmentally friendly determination of urinary trans, transmuconic acid for biological monitoring of benzene exposure by green high-performance liquid chromatography." Analytical Science & Technology Vol 25 No 6, 2012: 460-466 [8] Lsarita Martins, M E P B d S (2004) "Trans,trans-muconic acid in urine samples collected in three periods from benzene handling workers in a Brazilian refinery." Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences vol 40, N2, abr./jun., 2004: 197-202 [9] Suramya Waidyanatha, et al (2004), “Rapid determination of six urinary benzene metabolites in occupationally exposed and unexposed subjects” Analytical Biochemistry 327 (2004) 184–199 [10] Seyed Jamaleddin Shahtaheri, Farhad Ghamari, et al (2005) "Sample Preparation Followed by High Performance Liquid Chromatographic (HPLC) Analysis for Monitoring Muconic Acid as a Biomarker of Occupational Exposure to Benzene." International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE) Vol 11, No 4, : 377–388 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2018 ... chí cần thiết cho quy trình phân tích, nhóm nghiên cứu nhận thấy quy trình phân tích TT-MA nước tiểu phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao đạt yêu cầu quy trình phân tích Từ quy trình nhóm nghiên... cứu thử nghiệm xây dựng quy trình phân tích nồng độ TT-MA nước tiểu phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao? ?? với mục tiêu là: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu - Người lao động... TT-MA để làm tiêu giám sát sinh học cho người lao động có tiếp xúc với bezen [3], [5] Xây dựng quy trình phân tích nồng độ TT-MA nước tiểu phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao Giới hạn phát quy trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng quy trình phân tích sản phẩm chuyển hóa của benzene - trans, trans - muconic aicd trong nước tiểu theo phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Kết quả khảo sát khoảng tuyến tính của nguyên tố TT-MA trong nước tiểu - Xây dựng quy trình phân tích sản phẩm chuyển hóa của benzene - trans, trans - muconic aicd trong nước tiểu theo phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Bảng 1..

Kết quả khảo sát khoảng tuyến tính của nguyên tố TT-MA trong nước tiểu Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 2. Đường chuẩn của quy trình phân tích TT-MA trong nước tiểu - Xây dựng quy trình phân tích sản phẩm chuyển hóa của benzene - trans, trans - muconic aicd trong nước tiểu theo phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Hình 2..

Đường chuẩn của quy trình phân tích TT-MA trong nước tiểu Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 3. Pic Đường chuẩn của quy trình phân tích TT-MA trong nước tiểu - Xây dựng quy trình phân tích sản phẩm chuyển hóa của benzene - trans, trans - muconic aicd trong nước tiểu theo phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Hình 3..

Pic Đường chuẩn của quy trình phân tích TT-MA trong nước tiểu Xem tại trang 5 của tài liệu.
Kết quả khảo sát ở Bảng 2 cho thấy CV% thay đổi theo nồng độ phân tích, ở giá trị nồng độ phân tích cao thì CV% nhỏ hơn - Xây dựng quy trình phân tích sản phẩm chuyển hóa của benzene - trans, trans - muconic aicd trong nước tiểu theo phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

t.

quả khảo sát ở Bảng 2 cho thấy CV% thay đổi theo nồng độ phân tích, ở giá trị nồng độ phân tích cao thì CV% nhỏ hơn Xem tại trang 6 của tài liệu.
Từ kết quả ở Bảng 3 cho thấy, kết quả phân tích mẫu CRM cho các giá trị nằm trong khoảng giá trị đã cho và sát với giá trị trung bình của mẫu CRM - Xây dựng quy trình phân tích sản phẩm chuyển hóa của benzene - trans, trans - muconic aicd trong nước tiểu theo phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

k.

ết quả ở Bảng 3 cho thấy, kết quả phân tích mẫu CRM cho các giá trị nằm trong khoảng giá trị đã cho và sát với giá trị trung bình của mẫu CRM Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan