0

Tiếp xúc nhiệt độ không khí cao liên quan đến sức khỏe tâm thần công nhân nhà máy sản xuất giầy tại Thành phố Hồ Chí Minh

6 26 0
  • Tiếp xúc nhiệt độ không khí cao liên quan đến sức khỏe tâm thần công nhân nhà máy sản xuất giầy tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 00:27

Tiếp xúc nhiệt độ không khí cao liên quan đến sức khỏe tâm thần công nhân nhà máy sản xuất giầy tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn tham khảo! K t qu nghiên c u KHCN TIẾP XÚC NHIỆT ĐỘ KHƠNG KHÍ CAO LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA CÔNG NHÂN NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẦY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TS Phan Minh Trang Phân viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động Bảo vệ Mơi trường miền Nam Tóm tắt Tiếp xúc vi khí hậu nóng khơng ảnh huởng đến sức khỏe thể chất mà tác động đến sức khỏe tâm thần cơng nhân, ngành sản xuất giầy da Việt Nam với lực lượng công nhân đông đảo tỉ lệ nữ công nhân chiếm đa số Bằng nghiên cứu cắt ngang với công cụ DASS 21 sử dụng để đánh giá tình trạng trầm cảm, stress, rối loạn lo âu nhóm 238 công nhân, làm việc phận không tiếp xúc tiếp xúc với liều thấp dung môi hữu môi trường lao động nhà máy sản xuất giầy thành phố Hồ Chí Minh Kết cho thấy, tỉ lệ rối loạn lo âu chiếm 20% 7% cơng nhân có dấu hiệu trầm cảm Thêm vào đó, nhóm cơng nhân làm việc có tiếp xúc với nhiệt độ nóng (trên 300C) kết hợp với ồn cao (≥ 80 dBA) có tình trạng rối loạn lo âu cao 50% so với nhóm khơng tiếp xúc với tiếng ồn cao (OR= 1,5; KTC 95% = 1,01 - 2,24) T khóa: stress, trầm cảm, rối loạn lo âu, tiếp xúc nhiệt độ cao ồn, DASS 21 T I ĐẶT VẤN ĐỀ iếp xúc với vi khí hậu nóng xem yếu tố nguy quan trọng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, mà yếu tố nguy làm gia tăng gánh nặng sức khỏe tâm thần người lao động [1],[2] Gần đây, kết nghiên cứu 40.000 công nhân ngành công nghiệp Thái Lan nguy sức khỏe tâm thần có liên quan đến mơi trường lao động nóng cho thấy rằng, 84% cơng nhân bị mệt mỏi tâm thần làm việc môi trường với nhiệt độ cao [2] Điều không ảnh hưởng đến sức khỏe chung cơng nhân mà cịn tác động đến suất lao động họ [2] Ngành công nghiệp giầy Việt Nam xem ngành mũi nhọn, nằm chiến lược đào tạo lao động công nghiệp phát triển hàng tiêu dùng nhằm định hướng xuất [3] Theo báo cáo Tổng cục Thống kê, năm 2016 ngành da giầy đạt 16,2 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu; ngành công nghiệp ngày thu hút lực lượng lao động đông đúc với tỷ lệ lao động nữ chiếm trung bình 80% [3] Cho đến nay, Việt Nam chưa có nhiều số liệu sức khỏe tâm thần cơng nhân, đặc biệt nhóm người lao động làm việc môi trường tiếp xúc với nhiệt độ cao Bên cạnh đó, tổ chức lao động quốc tế (ILO) xác định rối Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2019 89 K t qu nghiên c u KHCN loạn sức khỏe tâm thần hành vi người lao động nơi làm việc, việc tiếp xúc với mơi trường lao động có nhiệt độ cao bệnh nghề nghiệp người lao động [2],[4] Do vậy, nghiên cứu “Tiếp xúc nhiệt độ khơng khí cao liên quan đến sức khỏe tâm thần công nhân nhà máy sản xuất giầy thành phố Hồ Chí Minh” cần thiết Từ nhà quản lý sức khỏe định hình sách chương trình can thiệp hợp lý để bảo vệ sức khỏe người lao động Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá mối liên quan tiếp xúc mơi trường nhiệt độ khơng khí cao, vấn đề sức khỏe tâm thần công nhân nhà máy giầy thuộc thành phố Hồ Chí Minh II ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Thiết kế nghiên cứu theo phương pháp điều tra mô tả cắt ngang, tiến hành năm 2018 - Cỡ mẫu chọn mẫu đối tượng nghiên cứu: Áp dụng cơng thức tính cỡ mẫu: n = Z2(1 - α/2) p(1-p) / d2 Dựa theo nghiên cứu cắt ngang tiến hành miền Bắc, Việt Nam năm 2012 với 420 công nhân làm việc ngành công nghiệp giầy có 18,8% cơng nhân có dấu hiệu trầm cảm [5] Do vậy, chọn p = 18,8%, d = 0,05, α = 5% → Z21- α/2 = 1,96 → n = Z2(1- α/2) p(1-p)/d2 = 235 Như vậy, tổng số mẫu tối thiểu cần nghiên cứu 235 cơng nhân Trên thực tế đề tài chọn tồn 238 công nhân phân xưởng thuộc nhà máy giầy thành phố Hồ Chí Minh vào mẫu nghiên cứu Đây tổng số công nhân làm việc phân xưởng tiếp xúc với nhiệt độ cao mà khơng tiếp xúc tiếp xúc với dung môi hữu Hơn nữa, số 238 công nhân có 58 trường hợp tiếp xúc với cường độ ồn có giá trị cao từ 80 - 81,4dBA, 180 công nhân tiếp xúc với cường độ ồn có giá trị thấp (
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếp xúc nhiệt độ không khí cao liên quan đến sức khỏe tâm thần công nhân nhà máy sản xuất giầy tại Thành phố Hồ Chí Minh,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Kết quả về tỷ lệ đối tượng cơng nhân mắc một số triệu chứng sức khoẻ tâm thần - Tiếp xúc nhiệt độ không khí cao liên quan đến sức khỏe tâm thần công nhân nhà máy sản xuất giầy tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bảng 1..

Kết quả về tỷ lệ đối tượng cơng nhân mắc một số triệu chứng sức khoẻ tâm thần Xem tại trang 3 của tài liệu.
Nhận xét: Kết quả trong Bảng 2 cho thấy cĩ mối liên quan giữa tiếp xúc ồn cường độ cao kết hợp mơi trường lao động nĩng và sự xuất hiện các vấn đề sức khỏe tâm thần như stress, rối loạn lo âu, mệt mõi kéo dài, lo lắng kéo dài, và tình trạng mất ngủ. - Tiếp xúc nhiệt độ không khí cao liên quan đến sức khỏe tâm thần công nhân nhà máy sản xuất giầy tại Thành phố Hồ Chí Minh

h.

ận xét: Kết quả trong Bảng 2 cho thấy cĩ mối liên quan giữa tiếp xúc ồn cường độ cao kết hợp mơi trường lao động nĩng và sự xuất hiện các vấn đề sức khỏe tâm thần như stress, rối loạn lo âu, mệt mõi kéo dài, lo lắng kéo dài, và tình trạng mất ngủ Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan