xây dựng nhóm làm việc đạt hiệu quả cao.pdf

30 692 1
xây dựng nhóm làm việc đạt hiệu quả cao.pdf

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

xây dựng nhóm làm việc đạt hiệu quả cao BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HNMcShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc.Xây dựng nhómhiệuquả caoXâyXâydựngdựngnhómnhómhiệuhiệuquảquảcaocaoC H Ư Ơ N GC H Ư Ơ N G 2BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HNMcShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc.IeMBAIeMBANhóm hiệuquả cao của PatchworkNhómNhómhiệuhiệuquảquảcaocaocủacủaPatchworkPatchworkPatchwork Traditional Food Company, một công ty làm Patê vàmộtsốđồăncaocấp khác, phụthuộc vào các nhóm tụaquản. “Theo ý tưởng là trong nhóm chẳng ai có chức danh và mọi người đều có quyền đưa ra quyết định của mình“, người sáng lập Margaret Carter giảithích.Courtesy of Patchwork Traditional Food Co. 3BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HNMcShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc.IeMBAIeMBAĐịnh nghĩa nhóm tự quảnĐịnhĐịnhnghĩanghĩanhómnhómtựtựquảnquảnCác đội chính thứchoànthành một công việchoàn chỉnh, đòi hỏicómột vài nhiệmvụ tươnghỗ và có quyềntự quyếtcao khi thựchiệnnhữngnhiệmvụ này.Courtesy of Patchwork Traditional Food Co. 4BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HNMcShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc.IeMBAIeMBANhómNhómtựtựquảnquảnHoànHoànthànhthànhmộtmộtcôngcôngviệcviệchoànhoànchỉnhchỉnhPhânPhânviệcviệcchochocáccácthànhthànhviênviênKiểmKiểmsoátsoátcáccáccôngcôngviệcviệcđầuđầuvàovàovàvàđầuđầuraraNhậnNhậncáccácthôngthôngtin tin phảnphảnhồihồivàvàphầnphầnthưởngthưởngở ở mứcmứcnhómnhómChịuChịutráchtráchnhiệmnhiệmgiảigiảiquyếtquyếtvấnvấnđềđềCác thuộctínhcủa nhóm tự quảnCácCácthuộcthuộctínhtínhcủacủanhómnhómtựtựquảnquản 5BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HNMcShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc.IeMBAIeMBACác thành phầncủahệ thốngkỹ thuậtxãhộiCácCácthànhthànhphầnphầncủacủahệhệthốngthốngkỹkỹthuậtthuậtxãxãhộihộiĐơnvị làm việcsơ cấpHoàn thành một quá trình làm việc hoàn chỉnhTương đối độclậpvớicácđơnvị làm việc khácQui định tự quản lý theo thậpthểQuyềntự quyết để phân chia và phốihợp công việcTạo động lực cho các thànhd viên nhómKiểm soát những bất đồng lớnCác yếutố kiểm soát nhóm ảnh hưởng đếnsố lượng vàchấtlượng công việcTối ưu hóa chungCân bằng các hệ thỗng xã hộivàkỹ thuật 6BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HNMcShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc.IeMBAIeMBANhóm tự quảntại Standard Motor ProductsNhómNhómtựtựquảnquảntạitạiStandard Motor Standard Motor ProductsProductsStandard Motor Products đãáp dụng thành công mô hìnhnhóm tự quản (SDWTs) tạinhà máy của công ty ở Kansas, nhưng mộtvàiđốccông đãcómột vài khó khăntrong việcchuyển đổitừ kiểuquảnlýlệnh-và-kiểmsoátsang vị trí của nhân viênhướng dẫn.Ảnh của Standard Motor Products 7BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HNMcShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc.IeMBAIeMBACác thách thức đốivới nhóm tự quảnCácCáctháchtháchthứcthứcđốiđốivớivớinhómnhómtựtựquảnquảnVấn đề giao thoa văn hóaKhóápdụng tạimộtsố nềnvăn hóaSự phản đốicủa độingũ quảnlýLo sợ mất đi quyềnlực, vị trí và công việcChuyểntừ lốilàmviệc lênh-và-kiểm soát sang vị thế cốvấn/ngườihướng dẫnSự phản đốicủa các nhân viên và công đoànCác nhân viên không hài lòng vớivaitròvàkỹ năng mớiCông đoàn lo lắng – nhiềuáplựchơn, các qui tắclàmviệccũ phảiloạibỏ 8BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HNMcShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc.IeMBAIeMBAĐịnh nghĩa các nhóm ảoĐịnhĐịnhnghĩanghĩacáccácnhómnhómảoảoNhóm đachứcnăng hoạt động xuyênkhông gian, thời gian và ranh giớitổ chứcvà các thành viên liên lạcvới nhau thôngqua công nghệ thông tin để đạt đượccácnhiệmvụ về tổ chức 9BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HNMcShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc.IeMBAIeMBATại sao lạithànhlập các nhóm ảo?TạiTạisaosaolạilạithànhthànhlậplậpcáccácnhómnhómảoảo??Khả năng đượctăng lên do :Công nghệ thông tin phát triển Information technologiesCông việcdựatrêntri thứcSự cầnthiếttăng lên do:Sự quảnlýkiếnthứcToàn cầu hóa 10BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HNMcShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc.IeMBAIeMBACác nhóm ảohiệuquả caoCácCácnhómnhómảoảohiệuhiệuquảquảcaocaoCácCácnhiệmnhiệmvụvụcủacủanhómnhómQui Qui mômônhómnhóm• Các nhiệmvụđượctổ chứccấutrúc•Tương hỗ một cách ôn hòa•Nhómảo nên có kích thướcnhỏhơn nhóm thông thường khithựchiện nhiệmvụ giống nhauMôiMôitrườngtrườngcủacủanhómnhóm•Kếthợpmột cách sang tạocáckênh thông tin liên lạcCácCácnhómnhómảoảohoạthoạtđộngđộngtốttốthơnhơnvớivới::more [...]... Các kiểu xây dựng nhóm Định nghĩa vai trò IeMBA Đặt mục tiêu Giải quyết vấn đề Quá trình giữa các cá nhân © Straits Times McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc 28 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN Làm cho việc xây dựg nhómhiệu quả IeMBA Một số hoạt động xây dựng nhóm rất thành công, nhưng cũng có không ít hoạt động khác thất bại bởi vì: Các hoạt động xây dựng nhóm cần... vào các vấn đề cụ thể của nhóm Sự xây dựng nhóm là một quá trình liên tục, không giống như một mũi tiêm chủng chóng vánh Sự xây dựng nhóm cần được diễn ra trong công việc hàng ngày chứ không chỉ qua các bài tập ở một nơi xa nơi làm việc McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc 29 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN C H Ư Ơ N G Xây dựng nhóm hiệu quả cao McShane/Von Glinow... tăng cường động lực của nhóm © Straits Times McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc 26 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN IeMBA Xây dựng nhóm Bất kỳ sự can thiệp chính thức nào tới việc tăng cường sự phát triển và chức năng hóa của môth nhóm làm việc Tăng tốc sự phát triển của nhóm Áp dụng cho các nhóm đang tồn tại có trì trệ trong việc phát triển nhóm © Straits Times McShane/Von...Các nhóm ảo hiệu quả cao (tiếp) Các nhóm ảo hoạt động tốt hơn với: IeMBA Thành phần nhóm • Thông tin liên lạc và giao thoa văn hóa tốt giữa các thành viên của nhóm Các qui trình nhóm • Một số cuộc họp trực tiếp trợ giúp sự phát triển của nhóm Niềm tin trong • Rất quan trọng đối với các nhóm, đặc biệt là với nhóm ảo nhóm McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill... thành viên đều không chiếm ưu thế Duy trì qui mô nhóm lý tưởng Các qui tắc nhóm khuyên khích cách tư duy tích cực Áp dụng cấu trúc nhóm hiệu quả McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc 18 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN Tạo ra các xung đột mang tính xây dựng IeMBA Thành lập các nhóm ra quyết định không đồng nhất Đảm bảo rằng nhóm hội họp thường xuyên để đối phó với các vấn... của nhóm Cản trở về thời gian IeMBA Cần có thời gian để tổ chức/phối hợp Hạn chế năng suất E ngại bị đánh giá Tin rằng các thành viên khác của nhóm đang ngầm đánh giá bạn Tuân theo áp lực hòa nhập Quan điểm cá nhân đối lập với các qui tắc của nhóm bị ngăn cản McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc 15 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN Các cản trở nhóm: “group think” nhóm: ... cực nhóm: IeMBA Xu hướng khi nhóm đưa ra quyết định thái quá hơn khi cá nhân ra quyết định Các quan điểm rủi ro hơn thường được chọn lựa do ảo tưởng của các tay cờ bạc – họ tin rằng họ có thể thắng rủi ro McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc 17 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN Các chỉ dẫn chung cho việc ra quyết định của nhóm IeMBA Đảm bảo rằng cả người trưởng nhóm. .. Hoạt động của cá nhân Mô tả vấn đề Viết ra những giải pháp khả thi Hoạt động của nhóm Họa động của cá nhân Các giải pháp Bỏ phiếu về khả thi được các giải pháp mô tả cho các được trình bày thành viên khác McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc 25 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN IeMBA Xây dựng nhóm tại Ericsson Cyberlabs Nhân viên tại Ericsson Cyberlab ở Singapore đã trèo... trong nhóm có tính gắn kết cao đề cao sự đồng thuận bất chấp chất lượng của quyết định Phổ biến hơn khi nhóm: Có tính liên kết cao Cô lập với người ngoài Trưởng nhóm là người có quan điểm cứng rắn Đối mặt với các đe dọa từ bên ngoài Vừa gặp phải thất bại Thiếu các chỉ dẫn mạch lạc McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc 16 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN Các cản trở của nhóm: ... thường kéo dài khoảng 1 giờ và có các nhóm thiết kế và các kỹ sư của IDEO với các kỹ năng phù hợp tham gia McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc E Luse San Francisco Chronicle 20 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN Qui tắc tư duy Trí tuệ tập thể 1 Phát biểu tự do IeMBA 2 Không chỉ trích 3 Cung cấp càng nhiều ý tưởng càng tốt 4 Xây dựng thêm trên ý tưởng của người khác . OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc .Xây dựng nhómhiệuquả caoXâyXâydựngdựngnhómnhómhiệuhiệuquảquảcaocaoC H Ư Ơ N GC H Ư Ơ N G 2BUS 540. Companies, Inc.IeMBAIeMBACác nhóm ảohiệuquả caoCácCácnhómnhómảoảohiệuhiệuquảquảcaocaoCácCácnhiệmnhiệmvụvụcủacủanhómnhómQui Qui mômônhómnhóm• Các nhiệmvụđượctổ chứccấutrúc•Tương

Ngày đăng: 30/10/2012, 14:31

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan