0

TRỌN BỘ GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC_CÙNG HỌC ĐỂ PTNL

46 147 0
  • TRỌN BỘ GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC_CÙNG HỌC ĐỂ PTNL

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2020, 22:18

CHỦ ĐỀ 1: YÊU THƯƠNG GIA ĐÌNH BÀI l: EM YÊU GIA ĐÌNH (3 tiết) I - MỤC TIÊU: Kiến thức – Kĩ năng: - Em nhận biết cần thiết tình yêu thương gia đình - Em biết ý nghĩa tình yêu thương gia đình - Em thực hành thể tình yêu thương gia đình Năng lực: - Hs có khả lắng nghe, chia sẻ, hợp tác nhóm với bạn Phẩm chất: - Hs biết yêu quý người thân gia đình II – ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - Tranh nhạc hát:Ba nến lung linh (Ngọc Lễ), Cả nhà thương nhau.(Phan Văn Minh), Cháu yêu bà (Xuân Giao), Gia đình nhỏ, hạnh phúc to (Nguyễn Văn Chung) III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động GV HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Hoạt động Em hát hát gia đình Mục tiêu: Tạo khơng khí tích cực lớp học, gợi mở biểu tượng tình yêu thương gia đình Cách tổ chức: - Chia lớp thành nhóm, nhóm cử đại diện lênchọn hát Hoạt động Hs - Mỗi nhóm cử đại diện lênchọn hát - Mỗi nhóm đồng hát hát chọn - Hs trả lời + Các hát nhắc tới gia đình? + Hành vi hát thể tình - Hs trả lời yêu thương gia đình? + Gia đình em có ai? - Hs trả lời + Em thường thể tình cảm với bố mẹ - Hs trả lời người thân gia đình nào? - GV nhận xét câu trả lời học sinh, dẫn vào học Tiết HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ Hoạt động Em kể chuyện theo tranh trả lời câu hỏi Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết biểu tình yêu thương gia đình Cách tổ chức: - Gv giới thiệu câu chuyện Món quà tặng mẹ cho hs quan sát tranh - Trong tranh vẽ ai? - Gv kể chuyện theo tranh cho hs nghe lần hướng dẫn hs tìm hiểu tranh - Gv kể chuyện theo tranh cho hs nghe lần - Gv tổ chức cho hs kể chuyện theo tranh theo cách: Cách 1: Tổ chức kể chuyện “Món quà tặng mẹ” theo tranh - GV trình chiếu hình ảnh câu chuyện cho hs kể chuyện theo tranh - GV đặt câu hỏi thảo luận theo câu hỏi trang SHS cho nhóm - Hs lắng nghe quan sát tranh - Hs trả lời - Hs lắng nghe gv kể chuyện trả lời câu hỏi - Hs lắng nghe gv kể chuyện lần - Hs kể chuyện theo tranh - Hs trả lời - Đại diện nhóm phát biểu Mời đại diện nhóm phát biểu - Hs khác nhận xét, bổ sung GV nhận xét câu trả lời học sinh, chốt ý hoạt động Cách 2: Tổ chức hoạt động nhóm đóng vai - Các nhóm thảo luận nhóm đóng vai câu chuyện tình - GV hướng dẫn HS đóng vai tình - học sinh xung phong đóng vai nhân vật câu chuyện - GV mời học sinh xung phong đóng vai - HS làm người dẫn chuyện nhân vật câu chuyện - Hs trả lời - GV đặt câu hỏi thảo luận theo câu hỏi - Hs lắng nghe trang SHS cho nhóm - GV nhận xét, chốt ý: Thỏ tự trồng hoa xinh đẹp tặng mẹ sinh nhật Đó cách thỏ thể tình yêu thương với mẹ - Hs trả lời - Em tặng mẹ hay người thân q sinh nhật? Tiết Hoạt động 3:Bạn tranh có hành động thể tình u thương gia đình? Mục tiêu: Giúp HS nhận biết hành động yêu thương gia đình - HS quan sát kĩ tranh Cách tổ chức: HĐ cá nhân - Hướng dẫn HS quan sát kĩ - Hs trao đổi với bạn bên cạnh lí lựa tranh chọn đáp án - Cho học sinh trao đổi với bạn bên cạnh lí - Một vài HS trả lời kết trước lớp lựa chọn đáp án + Bạn tranh có hành - Hs lắng nghe động thể tình yêu thương gia đình? - GV nhận xét đáp án, nhấn mạnh hành động thể tình yêu thương gia đình - GV khuyến khích HS thực hành thường xuyên việc vừa sức để thể tình cảm với thành viên gia đình Hoạt động Em thích hành động bạn tranh đây? Mục tiêu: Giúp HS tự trải nghiệm để hình thành thái độ, suy nghĩ đắn tình yêu thương gia đình - Hs thảo luận nhóm nội dung Cách tổ chức: HĐ cặp đôi tranh trả lời câu hỏi - Gv chia hs lớp thành nhóm đơi, u cầu hs thảo luận nhóm nội dung - tranh trả lời câu hỏi: Em thích hành động bạn tranh đây? - Sau thời gian hoạt động, GV mời cặp đơi trình bày tình - GV nhận xét câu trả lời HS chốt ý HĐ này: Tình yêu thương thể qua hành động phụ giúp người thân gia đình Tiết HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Hoạt động Em làm tình sau? Mục tiêu: Giúp HS thực hành kiến thức học vào tình thường gặp sống GV tham khảo chọn hai cách sau: Cách 1: HĐ cá nhân - GV mơ tả tình - Cho thời gian HS suy nghĩ: Em làm tình sau? - GV mời HS phát biểu cách ứng xử tình - GV đặt câu hỏi khơi gợi cảm xúc HS: “Em cố vui thực việc khơng?” - GV nhận xét, đánh giá câu trả lời HS Cách 2: Hoạt động nhóm - GV chia lớp thành nhóm tương ứng với tình hoạt động - Mỗi nhóm cử đại diện chọn tình - Các nhóm thảo luận cách xử lí tình giao GV đóng vai trị hướng dẫn: + Phân vai cho HS + Hỗ trợ lời thoại cho HS + Gợi mở hướng xử lí tình - Sau phút thảo luận, GV mời nhóm lên đóng vai tình - GV đặt câu hỏi khơi gợi cảm xúc HS: “Em có vui thực việc khơng?” - cặp đơi chia sẻ - Hs nhận xét, bổ sung - Hs lắng nghe - Hs quan sát - Hs suy nghĩ - HS phát biểu cách ứng xử tình - Hs trả lời - Hs lắng nghe - Hs chia nhóm - Đại diện chọn tình - Hs thảo luận cách xử lí tình giao - Từng nhóm lên đóng vai tình - Hs trả lời - Hs lắng nghe GV nhận xét, đánh giá câu trả lời HS Hoạt động Em thể hành động yêu thương tình cụ thể gia đình em Mục tiêu: Giúp HS rèn luyện hành động thể tình yêu thương gia đình Cách tổ chức: HĐ cá nhân - Cho thời gian HS suy nghĩ thực tập - Mời vài HS xung phong phát biểu - GV nhận xét chốt ý: Cách thể tình yêu thương gia đình: nhẹ nói khẽ cho ơng bà nghỉ ngơi, nói lời yêu thương, phụ giúp việc nhà, nhường nhịn lẫn - GV kết luận: Có nhiều cách để thể tình cảm yêu thương với thành viên gia đình HS thể tình cảm lời nói hay hành động thiết thực phù hợp với khả - Có thể giao nhiệm vụ nhà cho HS tìm ảnh/tranh vẽ gia đình để chuẩn bị cho tiết học sau HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG Hoạt động Em thực hành động thể tình yêu thương gia đình theo gợi ý sau: - Nói lời yêu thương với bố mẹ - Lấy nước sữa cho em bé Muc tiêu: Giúp HS vận dụng thể hành động yêu thương gia đình vào sống ngày Cách tổ chức: - HĐ cá nhân nhà - Sau chia sẻ với lớp việc em làm theo gợi ý - GV nhận xét, đánh giá việc làm học sinh - Câu hỏi mở rộng: Ngoài việc làm kể trên, em làm việc khác không? - GV dặn HS làm BT VBT: Sau hồn thành HĐ SHS, HS luyện tập VBT - - Hs suy nghĩ làm - Một vài HS xung phong phát biểu - Hs lắng nghe - Hs HĐ cá nhân nhà - Chia sẻ trước lớp - Hs nhận xét, đánh giá - Hs lắng nghe - - Hs trả lời - - Hs lắng nghe CHỦ ĐỀ 2: QUAN TÂM, CHĂM SÓC NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH BÀI EM QUAN TÂM VÀ CHĂM SĨC NGƯỜI THÂN (2 tiết) I - MỤC TIÊU Kiến thức – Kĩ năng: - Em nhận biết biểu quan tâm, chăm sóc người thân - Em biết ý nghĩa việc quan tâm, chăm sóc người thân - Em thực hành động quan tâm, chăm sóc người thân Năng lực: - Hs có khả lắng nghe, chia sẻ, hợp tác nhóm với bạn Phẩm chất: - Hs biết yêu quý người thân gia đình II – ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - Bóng nhạc hát Cả nhà thương (Phan Văn Minh) - Tranh SGK III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Tiết HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Hoạt động Em hát chuyền bóng theo nhạc Cả nhà thương Mục tiêu: Tạo khơng khí tích cực lớp học, gợi ý biểu tượng yêu thương quan tâm, chăm sóc người thân gia đình Cáchtổchức:Hoạt động lớp - GV phổ biến cách chơi + GV bắt nhịp cho lớp hát hát Cả nhà thương + Các hát nhắc tới gia đình? Gia đình em có ai? + Những từ hát thể tình Hoạt động Hs - Hs lắng nghe gv phổ biến cách chơi - Cả lớp hát hát Cả nhà thương HS vừa hát vừa chuyền bóng Khi hát hết bài, bóng dừng bạn bạn chia sẻ người thân trả lời câu hỏi giáo viên - Hs trả lời yêu thương gia đình? + Em có hành động lời nói để thể quan tâm tới người thân? - GV nhận xét câu trả lời học sinh, dẫnvào học hôm HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ Hoạt động Em cho biết bạn tranh sau biết quan tâm, chăm sóc người thân Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết hành động quan tâm, chăm sóc người thân gia đình Cách tổ chức: Hoạt động cá nhân - Gv hướng dẫn HS quan sát kĩ tranh - Cho học sinh trao đổi với bạn bên cạnh lí lựa chọn đáp án - Em cho biết bạn tranh sau biết quan tâm, chăm sóc người thân? - GV nhận xét đáp án, nhấn mạnh hành động thể tình yêu thương gia đình: nhổ tóc sâu cho mẹ, rót nước cho bố, - GV khuyến khích học sinh thể quan tâm tới người thân cách thường xuyên, ngày việc làm lời nói thiết thực Hoạt động Em kể chuyện theo tranh trả lời câu hỏi Mục tiêu: Giúp HS hiểu cách thức thể quan tâm, chăm sóc người thân gia đình Cách tổ chức: - Tranh vẽ gì? - Gv giới thiệu tên câu chuyện - Giáo viên hướng dẫn hs quan sát tranh tìm hiểu nội dung câu chuyện Sau đó, tổ chức cho học sinh kể lại câu chuyện hai cách sau Cách 1: Tổ chức kể chuyện theo tranh - GV trình chiếu hình ảnh câu chuyện gọi hs kể chuyện theo tranh - GV đặt câu hỏi thảo luận theo câu hỏi - Hs trả lời - Hs trả lời - Hs nhận xét, bổ sung - Hs quan sát tranh - Học sinh trao đổi với bạn bên cạnh lí lựa chọn đáp án - Một vài HS trả lời kết trước lớp - Hs nhận xét, bổ sung - Hs lắng nghe - Hs trả lời - Hs lắng nghe - Hs quan sát tranh tìm hiểu nội dung câu chuyện Hs kể chuyện theo tranh - Hs nhận xét, bổ sung - trang 10 SHS cho nhóm - Mời đại diện nhóm phát biểu - GV nhận xét câu trả lời học sinh, chốt ý hoạt động Cách 2: Tổ chức hoạt động nhóm đóng vai câu chuyện - GV hướng dẫn học sinh đóng vai câu chuyện theo nhóm - GV mời học sinh xung phong đóng vai nhân vật câu chuyện - HS làm người dẫn chuyện - GV đặt câu hỏi thảo luận theo câu hỏi trang 10 SHS cho nhóm - Mời đại diện nhóm phát biểu - GV nhận xét, chốt ý: Các thành viên gia đình cần phải giúp đỡ sống Tiết HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Hoạt động 4.Em làm tình sau? Mục tiêu: Giúp HS trải nghiệm để hình thành thái độ, suy nghĩ đắn quan tâm, chăm sóc người thân gia đình Cách tổ chức: Hoạt động cặp đơi - Gv chia lớp thành nhóm đơi để thảo luận câu hỏi:Em làm tình sau? - u cầu hs đóng vai xử lí tình nhóm - Sau thời gian hoạt động, GV mời cặp đơi trình bày tình - GV nhận xét câu trả lời học sinh nhấn mạnh, cần quan sát để giúp đỡ người thân gia đình cần thiết Các thành viên gia đình cần phải biết quan tâm, giúp đỡ gặp khó khăn Hoạt động Em tìm việc làm tranh sau Mục tiêu: Giúp HS thực hành kiến thức học vào tình thường gặp sống - Hs thảo luận nhóm trả lời câu hỏi - Đại diện nhóm phát biểu - Hs nhận xét, bổ sung - Hs hoạt động nhóm đóng vai câu chuyện - học sinh xung phong đóng vai nhân vật câu chuyện - HS làm người dẫn chuyện - Hs thảo luận nhóm trả lời câu hỏi - Đại diện nhóm phát biểu - Hs nhận xét, bổ sung - Hs thảo luận nhóm đơi - Một bạn đóng vai để xử lí tình huống, bạn cịn lại góp ý cách xử lí bạn - cặp đơi trình bày tình - Các nhóm nhận xét, bổ sung - Hs lắng nghe Cách tổ chức: GV tham khảo chọn hai cách sau: Cách 1: Hoạt động cá nhân - GV mơ tả tình - Cho thời gian học sinh suy nghĩ + Em tìm việc làm tranh sau? - GV mời HS phát biểu cách xử lí tình - GV đặt câu hỏi khơi gợi cảm xúc học sinh: “Em có vui thực việc khơng?” - GV nhận xét, đánh giá câu trả lời HS Cách 2: Hoạt động nhóm - GV chia lớp thành nhóm tương ứng với tình hoạt động - Hs lắng nghe Hs suy nghĩ tình - HS phát biểu cách xử lí tình Hs trả lời - Hs lắng nghe - Hs chia nhóm - Mỗi nhóm cử đại diện chọn tình - Các nhóm thảo luận cách xử lí tình giao Gv cho nhóm thảo luận cách xử lí tình giao GV đóng vai trò hướng dẫn: + Phân vai cho HS + Hỗ trợ lời thoại cho HS + Gợi mở hướng xử lí tình - Sau phút thảo luận, GV mời - Từng nhóm lên đóng vai tình nhóm lên đóng vai tình - GV đặt câu hỏi khơi gợi cảm xúc học - Hs trả lời sinh: “Em có vui thực việc khơng?” - GV nhận xét câu trả lời HS nhấn - Hs lắng nghe mạnh: giúp đỡ người khác cách thể quan tâm tới người HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG Hoạt động Em quan tâm đến người thân ởxa việc làm sau: - Gọi điện thoại nói lời yêu thương - Gửi quà nhỏ Mục tiêu: Giúp HS vận dụng, thể quan tâm người thân việc làm thiết thực Cách tổ chức: HĐ cá nhân - Cho thời gian HS suy nghĩ thực - Hs suy nghĩ làm tập tập - Mời vài HS xung phong phát biểu - - - - Câu hỏi mở rộng: Ngoài việc làm kể trên, em làm việc khác khơng? GV kết luận: Có nhiều cách để thể quan tâm tới người thân HS làm việc phù hợp để thể quan tâm với người thân GV hướng dẫn học sinh đọc câu thơ trang 12 GV dặn HS làm BT VBT: Sau hoàn thành HĐ SHS, HS luyện tập VBT - Một vài HS xung phong phát biểu Hs trả lời - Hs lắng nghe - Hs đọc câu thơ trang 12 - Hs lắng nghe BÀI EM GIÚP NGƯỜI THÂN LÀM VIỆC NHÀ (2 tiết) I- MỤC TIÊU: Kiến thức – Kĩ năng: - Em nhận biết cần giúp người thân việc nhà - Em biết ý nghĩa việc chia sẻ việc nhà với người thân - Em thực giúp việc nhà với người thân thường xuyên sống Năng lực: - Hs có khả hợp tác, lắng nghe, chia sẻ Phẩm chất: - Hs biết quan tâm, giúp đỡ người thân II – ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: -Nhạc hát Bé quét nhà (Hà Đức Hậu) - Tranh SGK III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Tiết HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Hoạt động Em hát vỗ tay theo nhạc bàiBé quét nhà Mục tiêu: Tạo khơng khí tích cực lớp HOẠT ĐỘNG CỦA HS Kiến thức – Kĩ năng: - Em nhận biết cần thiết hành vi vệ sinh cá nhân - Em hiểu ý nghĩa hành vi tự vệ sinh cá nhân - Em thực hành, rèn luyện hành vi vệ sinh cá nhân hiệu Năng lực: - Hs có khả hợp tác, lắng nghe, chia sẻ Phẩm chất: - Hs chăm chỉgiữ vệ sinh ngày II – ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: -Tranh vànhạc hát Rửa mặt mèo(Hàn Ngọc Bích) III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Tiết HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Hoạt động 1.Em hát vỗ tay theo nhịp Rửa mặt mèo Mục tiêu: Tạo khơng khí tích cực lớp học Cách tổ chức: - Hướng dẫn học sinh lắng nghe vỗ - HS lắng nghe vỗ tay theo nhạc tay theo nhạc Rửa mặt mèo Rửa mặt mèo HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ Hoạt động Em tìm bạn có thói quen vệ sinh tốt tranh sau Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết hành động giữ vệ sinh tốt - Hs quan sát tranh Cách tổ chức: Hoạt động cá nhân - Yêu cầu học sinh quan sát tranh cho hành động giữ vệ sinh cá - Một vài học sinh xung phong phát biểu nhân đáp án - Mời vài học sinh xung phong phát - Hs nhận xét, bổ sung biểu đáp án - GV nhận xét chốt hành động biết giữ gìn vệ sinh cá nhân: tắm sau chơi thể thao, nĩa tay trước ăn Hoạt động 3.Em cho biết lợi ích việc tự vệ sinh cá nhân Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu lợi ích việc tự vệ sinh cá nhân Cách tổ chức: Hoạt động cá nhân - GV học sinh tìm hiểu lợi ích việc tự vệ sinh cá nhân - Mời vài học sinh xung phong phát biểu đáp án - GV nhận xét nhấn mạnh lợi ích việc biết tự vệ sinh cá nhân: bảo vệ sức khoẻ, phòng tránh bệnh tật Tiết Hoạt động 4.Em cho biết điều xảy trường hợp sau Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu tác hại việc khơng giữ gìn vệ sinh cá nhân Cách tổ chức: Hoạt động cá nhân - GV học sinh tìm hiểu tác hại việc khơng giữ gìn vệ sinh cá nhân việc làm cụ thể như: không rửa tay trước ăn, không đánh trước ngủ - Mời vài học sinh xung phong phát biểu đáp án - GV nhận xét nhấn mạnh tác hại xảy khơng biết tự vệ sinh cá nhân: ngộ độc thực phẩm, bệnh da HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Hoạt động 5.Em chọn cách xử lí tình sau Mục tiêu: Giúp HS luyện tập kiến thức học vào tình cụ thể, thường gặp sống Cách tổ chức: GV tham khảo chọn hai cách sau: Cách 1: Hoạt động cá nhân - GV mô tả tình GV đặt câu hỏi: “Điều xảy tình đó?” - Cho thời gian HS suy nghĩ - GV mời học sinh xung phong phát biểu - GV nhận xét Cách 2: Hoạt động nhóm - GV chia lớp thành nhóm - HS tìm hiểu lợi ích việc tự vệ sinh cá nhân - Một vài học sinh xung phong phát biểu đáp án - Hs lắng nghe - - Hs tìm hiểu tác hại việc khơng giữ gìn vệ sinh cá nhân Một vài học sinh xung phong phát biểu đáp án - Hs lắng nghe - - Hs quan sát, lắng nghe gv mơ tả tình - Hs suy nghĩ Học sinh xung phong phát biểu Hs nhận xét, bổ sung - Hs lắng nghe - - Hs chia nhóm Mỗi nhóm cử đại diện chọn tình Gv cho nhóm cử đại diện chọn tình - u cầu nhóm thảo luận cách xử lí tình giao - GV mời nhóm phát biểu - Các nhóm thảo luận cách xử lí tình giao - Từng nhóm phát biểu - Hs nhận xét, bổ sung - Hs lắng nghe - - GV nhận xét Tiết Hoạt động 6.Em luyện tập bước đánh cách Mục tiêu: Giúp HS luyện tập kĩ đánh cách Cách tổ chức: Tổ chức hoạt động cá - HS luyện tập đánh theo bước hai nhân nhà ngày/1 lần - Yêu cầu HS luyện tập đánh theo - HS chia sẻ với lớp bước hai ngày/1 lần - Yêu cầu HS chia sẻ với lớp, có khó khăn thực hoạt động khơng (có thể phối hợp với phụ huynh học sinh chụp ảnh làm minh chứng) - Giáo viên sử dụng hình thức động viên, khen thường khen thường (như tặng bơng hoa, - Hs lắng nghe giấy ) cho ngày học sinh đánh cách, thời gian quy định - GV tổng kết số hoa, học sinh tuyên dương học sinh có nhiều hoa, ngơi trước lớp HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG Hoạt động Em thực hành ngày - Đánh bước - HS chia sẻ với lớp - Chải tóc gọn gàng Mục tiêu: Giúp HS luyện tập kĩ đánh cách chải tóc gọn gàng Cách tổ chức:Tổ chức hoạt động cá nhân nhà - Gv cho HS chia sẻ với lớp (có thể phối - Hs lắng nghe hợp với phụ huynh học sinh để chụp ảnh làm minh chứng) - Giáo viên sử dụng hình - Hs lắng nghe thức động viên, khen thưởng (như tặng bơng hoa, ngơi giấy ) cho ngày học sinh giữ vệ sinh nhà trường - GV tổng kết số hoa, học sinh tun dương học sinh có nhiều hoa, ngơi trước lớp - GV dặn HS làm BT VBT: Sau hoàn thành HĐ SHS, HS luyện tập VBT BÀI 10 EM TỰ CHĂM SÓC BẢN THÂN (2 tiết) I- MỤC TIÊU: Kiến thức – Kĩ năng: - Em nhận biết cần phải tự chăm sóc thân - Em biết ý nghĩa hành vi tự chăm sóc thân - Em thực hành, rèn luyện hành vi ý nghĩa hành vi tự chăm sóc thân Năng lực: - Hs có khả hợp tác, lắng nghe, chia sẻ Phẩm chất: - Hs có ý thức tự chăm sóc thân II – ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - Tranh SGK -Nhạc hát Điệu múa rửa tay(phỏng theo múa dân vũ đại) III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Tiết HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Hoạt động 1.Em vỗ tay theo nhạc Điệu múa rửa tay Mục tiêu: Tạo khơng khí tích cực lớp học Cách tổ chức: - Hướng dẫn học sinh lắng nghe vỗ tay, vận động thể theo nhạc Điệu HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Hs lắng nghe vỗ tay, vận động thể theo nhạc Điệu múa rửa tay múa rửa tay - GV nhấn mạnh tầm quan trọng việc tay - Tổ chức thảo luận lớp sau chơi: + Chúng ta cần rửa tay nào? + Vì cần phải rửa tay? HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ Hoạt động 2.Em tìm bạn biết tự chăm sóc thân Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết hành động giữ vệ sinh, chăm sóc thể Cách tổ chức: Hoạt động cá nhân - Yêu cầu học sinh quan sát tranh cho hành động chăm sóc thân - Mời vài học sinh xung phong phát biểu đáp án - GV nhận xét chốt hành động biết giữ gìn vệ sinh cá nhân: tắm sau chơi thể thao, rửa tay trước ăn Hoạt động Em cho biết phải tự chăm sóc thân Mục tiêu Giúp học sinh hiểu lợi ích việc biết chăm sóc thân Cách tổ chức: Hoạt động nhóm - GV chia lớp thành nhóm - GV cho HS phút thảo luận - Mời đại diện nhóm phát biểu - Giáo viên nhắc lại lợi ích việc biết chăm sóc thân giúp HS khắc sâu kiến thức Hoạt động4.Em kể chuyện theo tranh trả lời câu hỏi Mục tiêu: Giúp học sinh có ý thức biết cách giữ gìn vệ sinh miệng Cách tổ chức: - Tranh vẽ gì? - Gv giới thiệu tên câu chuyện - Giáo viên hướng dẫn hs quan sát tranh tìm hiểu nội dung câu chuyện Sau đó, tổ chức cho học sinh kể lại câu chuyện hai cách sau: Cách 1: Tổ chức kể chuyện theo tranh - GV trình chiếu hình ảnh câu chuyện cho hs kể chuyện - Hs lắng nghe - Hs thảo luận lớp sau chơi - vài hs phát biểu - Hs nhận xét, bổ sung - Hs quan sát tranh - HS xung phong phát biểu - Hs nhận xét, bổ sung - Hs lắng nghe Hs chia nhóm HS thảo luận nhóm Đại diện nhóm phát biểu - Hs lắng nghe - - Hs trả lời - Hs lắng nghe - Hs quan sát tranh tìm hiểu nội dung câu chuyện - Hs kể chuyện theo tranh theo tranh - GV đặt câu hỏi thảo luận theo câu hỏi SHS trang 45 cho nhóm - Mời đại diện nhóm phát biểu - GV nhận xét Cách 2: Tổ chức hoạt động nhóm đóng vai câu chuyện “Viên kẹo ngọt” - GV hướng dẫn học sinh đóng vai tình - GV mời học sinh xung phong đóng vai nhân vật câu chuyện - HS làm người dẫn chuyện - GV đặt câu hỏi thảo luận theo theo câu hỏi trang 45 SHS cho nhóm - Mời đại diện nhóm phát biểu - Hs nhận xét, bổ sung - Hs thảo luận nhóm trả lời câu hỏi - Đại diện nhóm phát biểu - Hs nhận xét, bổ sung - Hs hoạt động nhóm đóng vai câu chuyện - học sinh xung phong đóng vai nhân vật câu chuyện, HS làm người dẫn chuyện - Hs thảo luận nhóm trả lời câu hỏi - Đại diện nhóm phát biểu - Hs nhận xét, bổ sung - Hs lắng nghe GV nhận xét: Sóc ăn nhiều kẹo không đánh trước ngủ nên bị sâu Tiết HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Hoạt động 5.Em luyện tập rửa tay cách theo bước sau Mục tiêu: Giúp HS luyện tập kĩ rửa tay đúngcách Cách tổ chức: Hoạt động cá nhân - GV hướng dẫn HS rửa tay cách theo bước: - Hs lắng nghe, quan sát gv hướng dẫn Bước Làm ướt bàn tay nước, lấy rửa tay cách theo bước xà phòng chà lòng bàn tay vào Bước Rửa kĩ mu bàn tay Bước Rửa ngón kẽ ngón tay Bước Rửa đầu ngón tay Bước Rửa lịng bàn tay Bước Rửa tay với nước lau khô tay - Cho thời gian học sinh luyện tập - HS luyện tập bước rửa tay bước rửa tay - Nhận xét cách rửa tay HS - Hs lắng nghe - Yêu cầu HS thực hành rửa tay - Hs lắng nghe cách nhà trường học HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG Hoạt động 6.Em làm tình sau? Mục tiêu: Giúp học sinh vận dụng kiến - thức học để giải tình thực tế Cách tổ chức: Hoạt động cặp đôi - GV ghép đôi cho đơi chọn tình - u cầu cặp đơi thảo luận cách xử lí tình giao GV đóng vai trị hướng dẫn: + Phân vai cho HS + Hỗ trợ lời thoại cho HS + Gợi mở hướng xử lí tình - Gọi đại diện nhóm lên trình bày - Gv nhận xét Hoạt động 7.Em tập chăm sóc thân để thể khoẻ mạnh theo gợi ý Mục tiêu: Giúp học sinh ghi nhớ vận dụng kiến thức học vào sống ngày Cách tổ chức:Tổ chức hoạt động cá nhân nhà - Gv cho hs chia sẻ trước lớp - Giáo viên sử dụng hình thức động viên, khen thưởng (như tặng bơng hoa, ngơi giấy ) tương ứng với hành động biết chăm sóc thân học sinh như: tập thể dục, mặc quần áo, đánh răng, rửa tay, ăn cơm - GV tổng kết số hoa, tuyên dương học sinh có nhiều hoa, ngơi trước lớp - GV dặn HS làm BT VBT: Sau hồn thành HĐ SHS, HS luyện tập VBT - Hs ghép đơi chọn tình - Các cặp đơi thảo luận cách xử lí tình giao - Đại diện nhóm lên trình bày - Hs nhận xét, bổ sung - Hs thực hoạt động nhà - Hs chia sẻ trước lớp - Hs lắng nghe - Hs lắng nghe CHỦ ĐỀ 8: PHÒNG, TRÁNH TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH BÀI 11 EM NHẬN BlẾT TÌNH HUỐNG NGUY HlỂM (3 tiết) I- MỤC TIÊU: Kiến thức – Kĩ năng: - Em nhận biết cần thiết việc nhận diện tình nguy hiểm - Em hiểu quy tắc việc nhận diện tình nguy hiểm - Em thực hành, rèn luyện nhận diện tình nguy hiểm sống Năng lực: - Hs có khả hợp tác, lắng nghe, chia sẻ Phẩm chất: - Hs chăm lắng nghe học II – ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: -Tranh SGK III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Tiết HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Hoạt động Em nhận biết nhanh hành động nguy hiểm Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết hành động nguy hiểm gây tai nạn, thương tích Cách tổ chức: Hoạt động nhóm - Chia lớp thành nhóm - Hướng dẫn nhóm quan sát kĩ hành động tranh - Cho nhóm thi đua lựa chọn đáp án - Nhóm có nhiều đáp án khen thưởng hình thức gắn hoa - GV nhận xét đáp án, nhấn mạnh hành động đúng: phần đường dành cho người bộ, không nghịch dao, kéo, ổ điện lửa; Phân tích hậu quảcó thể xảy hành động khơng đúng: xe đạp tay, chơi bóng lịng đường, nghịch lửa, trêu chọc thú HOẠT ĐỘNG CỦA HS HS chia nhóm Hs quan sát kĩ hành động tranh - Các nhóm thi đua lựa chọn đáp án - Hs nhận xét, bổ sung - - Hs lắng nghe HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ Hoạt động 2.Em chọn hành động an toàn Mục tiêu: Giúp HS nhận biết hành động an toàn Cách tổ chức: Hoạt động cá nhân - Hướng dẫn HS quan sát tranh - Cho thời gian HS suy nghĩ thực tập - Mời vài HS xung phong phát biểu đáp án - GV nhận xét nhấn mạnh: + Những hành động an toàn đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông, nắm tay vịn thang + Tai nạn, thương tích để lại hậu sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần Tiết Hoạt động 3.Em đốn xem điều xảy tình nguy hiểm sau Mục tiêu: Giúp HS nhận tình gây tai nạn, thương tích sống Cách tổ chức: Hoạt động nhóm - Chia lớp thành nhóm, nhóm nhận tranh - u cầu hs thảo luận nhóm chuyện xảy tranh - Mời đại diện nhóm trình bày kết thảo luận - GV nhận xét chốt ý Hoạt động Em kể chuyện theo tranh trả lời câu hỏi Mục tiêu: Giúp HS hiểu cách thức an toàn thang Cách tổ chức: - Tranh vẽ gì? - Gv giới thiệu tên câu chuyện - Giáo viên hướng dẫn hs quan sát tranh tìm hiểu nội dung câu chuyện Sau đó, tổ chức cho học sinh kể lại câu chuyện hai cách sau: Cách 1: Tổ chức kể chuyện theo tranh - HS quan sát tranh Hssuy nghĩ thực tập Một vài học sinh xung phong phát biểu đáp án - Hs lắng nghe - - Hs chia nhóm, nhận tranh - Hs thảo luận nhóm Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận - Hs lắng nghe - - Hs trả lời - Hs lắng nghe - Hs quan sát tranh tìm hiểu nội dung câu chuyện Hs kể chuyện theo tranh - Hs nhận xét, bổ sung - Hs thảo luận nhóm trả lời câu hỏi - - GV trình chiếu hình ảnh câu - Đại diện nhóm phát biểu chuyện cho hs kể chuyện theo tranh - Hs nhận xét, bổ sung - GV đặt câu hỏi thảo luận theo câu hỏi trang 50 SHS cho nhóm - Mời đại diện nhóm phát biểu - Hs hoạt động nhóm đóng vai câu - GV nhận xét, chốt ý chuyện Cách 2: Tổ chức hoạt động nhóm đóng - học sinh xung phong đóng vai vai câu chuyện nhân vật câu chuyện, HS làm - GV hướng dẫn HS đóng vai tình người dẫn chuyện - GV mời HS xung phong đóng vai - Hs thảo luận nhóm trả lời câu hỏi nhân vật câu chuyện: Cún bố, HS làm người dẫn - Đại diện nhóm phát biểu chuyện - Hs nhận xét, bổ sung - GV đặt câu hỏi thảo luận theo câu hỏi - Hs lắng nghe trang 50 SHS cho nhóm - Mời đại diện nhóm phát biểu - GV nhận xét, chốt ý: + Cần quan sát thật kĩ thang để tránh xảy tai nạn + Mọi tình đơn giản sống gây thương tích người khơng cẩn thận Hoạt động thay thế:Có thểchiếu đoạn phim hoạt hình Phịng tránh bị bỏng lửa điện giật HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Hoạt động 5.Em cho biết biển báo sau cảnh báo điều - Hs chia nhóm Mục tiêu: Giúp HS nhận biết số - Các nhóm thảo luận ý nghĩa biển cảnh báo thường gặp biển báo Cách tổ chức: Hoạt động nhóm - Hs lắng nghe - Chia lớp thành nhóm - Yêu cầu nhóm thảo luận ý nghĩa biển báo - GV nhận xét: + Biển báo Nguy hiểm với lửa + Biển báo Nguy hiểm chết người + Biển báo Nguy hiểm trơn trượt + Biển báo Nguy hiểm điện giật Tiết HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG Hoạt động 6.Em chọn cách xử lí an tồn tình sau - Hs ghép đơi chọn tình Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu biết cách phịng tránh tai nạn, thưong tích - Các nhóm thảo luận cách xử lí tình Cách tổ chức: Hoạt động cặp đôi giao - GV ghép đôi cho cặp đôi chọn - Học sinh xung phong phát biểu tình - Hs nhận xét, bổ sung - Các cặp đôi thảo luận cách xử lí tình - GV mời vài HS xung phong phát biểu - GV nhận xét hành động đúng: 1a, 2a, 2c Hoạt động 7.Em thực yêu cầu sau - Quan sát tình tranh - Trò chuyện, chia sẻ bạn tình Mục tiêu: Vận dụng kiến thức học vào tình thực tế sống - Hs quan sát gv mơ tả tình Cách tổ chức: GV tham khảo - HS suy nghĩ chọn hai cách sau: - HS phát biểu hậu Cách 1: Hoạt động cá nhân xảy hành động - GV mơ tả tình tình - Cho thời gian HS suy nghĩ - Hs nhận xét, bổ sung - GV mời HS phát biểu hậu - Hs chia nhóm xảy hành động tình - Mỗi nhóm cử đại diện chọn tình - GV nhận xét Cách 2: Hoạt động nhóm - Các nhóm thảo luận cách đóng vai tình - GV chia lớp thành nhóm tương ứng giao với tình hoạt động - Gv cho nhóm cử đại diện chọn tình - u cầu nhóm thảo luận cách đóng vai tình giao GV đóng vai trị hướng dẫn: - Từng nhóm lên đóng vai tình + Phân vai cho HS - Hs nhận xét, bổ sung + Hỗ trợ lời thoại cho HS - Hs lắng nghe + Gợi ý cho HS hậu xảy ởmỗi tình hướng hành động - Sau phút thảo luận, GV mời - Hs lắng nghe nhóm lên đóng vai tình - GV nhận xét, nhấn mạnh: cần quan sát kĩ tình huống, từ suy nghĩ đưa dự đốn nhằm phịng tránh tai nạn, thương tích - GV dặn HS làm BT VBT: Sau hoàn thành HĐ SHS, HS luyện tập VBT BÀI 12 EM PHÒNG, TRÁNH TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH (3 tiết) I- MỤC TIÊU: Kiến thức – Kĩ năng: - Em nhận biết nguyên nhân, hậu tai nạn, thương tích - Em biết quy tắc việc phòng tránh tai nạn, thương tích - Em thực hành, rèn luyện cách thức phịng, tránh tai nạn, thương Năng lực: - Hs có khả hợp tác, lắng nghe, chia sẻ Phẩm chất: - Hs có chăm lắng nghe học II – ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - Tranh SGK III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Tiết HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Hoạt động 1.Em tìm vật dễ gây tai nạn, thương tích Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết vật gây tai nạn, thương tích Cách tổ chức: Hoạt động nhóm - Chia lớp thành nhóm - Hs chia nhóm - Hướng dẫn nhóm quan sát kĩ hành - Các nhóm quan sát kĩ hành động động tranh tranh - Cho nhóm thi đua lựa chọn đáp án - Các nhóm thi đua lựa chọn đáp án - Gv nhận xét HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ Hoạt động 2.Em chọn tranh thể hành động dễ gây thương tích Mục tiêu: Giúp HS nhận biết hành động dễ gây thương tích Cách tổ chức: Hoạt động cá nhân - GV yêu cầu HS quan sát tranh - GV mời 3-5 học sinh thể hành động gây thương tích - GV đặt câu hỏi: “Vì em cần phịng tránh tai nạn, thương tích?” - GV nhận xét, nhấn mạnh: phòng tránh tai nạn, thương tích khơng đảm bảo an tồn cho thân mà cho người xung quanh Hoạt động 3.Em cho biết điều xảy với bạn tranh Mục tiêu:Giúp HS dự đốn hậu hành động gây nguy hiểm cho thân người xung quanh Cách tổ chức: GV tham khảo chọn hai cách sau: Cách 1: Hoạt động cá nhân - GV mơ tả tình - GV mời HS phát biểu hậu xảy hành động tình - GV nhận xét Cách 2: Hoạt động nhóm - GV chia lớp thành nhóm tương ứng với tình hoạt động - Mỗi nhóm cử đại diện chọn tình - Các nhóm thảo luận cách đóng vai tình giao GV đóng vai trị hướng dẫn: + Phân vai cho HS + Hỗ trợ lời thoại cho HS + Gợi ý cho HS hậu xảy tình hướng hành động - Sau phút thảo luận, GV mời nhóm lên đóng vai tình - GV nhận xét, nhấn mạnh: tai nạn, thương tích để lại hậu thể xác tinh thần cho thân người xung quanh Tiết HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP - Hs quan sát tranh - 3-5 học sinh thể hành động gây thương tích - HS trả lời - Hs lắng nghe - Hs quan sát gv mô tả tình - HS phát biểu hậu xảy hành động tình - Hs nhận xét, bổ sung - Hs chia nhóm - Mỗi nhóm cử đại diện chọn tình - Các nhóm thảo luận cách đóng vai tình giao - Từng nhóm lên đóng vai tình - Hs nhận xét, bổ sung - Hs lắng nghe Hoạt động Em tìm lời khuyên phù hợp cho bạn tranh để phòng, tránh tai nạn, thương tích xảy Mục tiêu: Giúp HS sử dụng kiến thức học giải việc thường xảy sống Cách tổ chức: Hoạt động nhóm - Chia lớp thành nhóm - Hướng dẫn nhóm quan sát kĩ hành động tranh - Cho thời gian HS suy nghĩ - Cho nhóm thảo luận hậu xảy tình - GV gọi đại diện nhóm trả lời câu hỏi - GV nhận xét, lưu ý học sinh cần ý an toàn vui chơi, tham gia giao thông Hoạt động Em bạn đóng vai tình sau Mục tiêu: Giúp HS sử dụng kiến thức học giải việc thường xảy sống Cách tổ chức: Hoạt động cặp đơi - Gv chia lớp thành nhóm đôi - GV yêu cầu học sinh quan sát kĩ tình tranh - GV mời HS đóng vai tình - GV nhận xét đánh giá phần xử lí tình học sinh Tiết HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG Hoạt động Em hướng dẫn bạn thực hành đảm bảo an toàn lớp học - Gợi ý đồ vật khơng an tồn lớp - Nêu hành động có nguy khơng an tồn Mục tiêu: Giúp HS vận dụng, ghi nhớ kiến thức phịng tránh tai nạn, thương tích cách sáng tạo Cách tổ chức: Hoạt động cá nhân - GV yêu cầu học sinh đọc kĩ yêu cầu hoạt động - Hs chia nhóm - HS quan sát tranh - Hs suy nghĩ - Các nhóm thảo luận hậu xảy tình - Đại diện nhóm trả lời câu hỏi - Hs lắng nghe - Hs chia nhóm - Hs quan sát kĩ tình tranh - Hs đóng vai tình - Hs lắng nghe - Hs đọc kĩ yêu cầu hoạt động - HS liệt kê đồ vật / hành động - GV yêu cầu HS liệt kê đồ vật / hành động khơng an tồn lớp - GV mời 3-5 học sinh thực hành hướng dẫn đảm bảo an toàn lớp học - GV nhận xét Hoạt động Em thảo luận bạn tai nạn thường gặp nơi sau Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức để phịng tránh thương tích vào sống ngày Cách tổ chức: Hoạt động nhóm - GV chia lớp thành nhóm tương ứng với địa điểm hoạt động - Gv cho nhóm cử đại diện chọn địa điểm nhà bếp, bể bơi hay đường phố - Cho nhóm thời gian suy nghĩ, thảo luận tai nạn, thương tích xảy địa điểm nhóm lựa chọn - GV mời - học sinh xung phong phát biểu - GV nhận xét nhấn mạnh: sống, cần phải nhận biết tình nguy hiểm để phịng tránh tai nạn, thương tiếc khơng đáng có - GV dặn HS làm BT VBT: Sau hoàn thành HĐ SHS, HS luyện tập VBT khơng an tồn lớp - 3-5 học sinh thực hành hướng dẫn đảm bảo an toàn lớp học - Hs lắng nghe - Hs chia nhóm - Mỗi nhóm cử đại diện chọn địa điểm nhà bếp, bể bơi hay đường phố - Các nhóm thảo luận tai nạn, thương tích xảy địa điểm nhóm lựa chọn - - học sinh xung phong phát biểu - Hs nhận xét, bổ sung - Hs lắng nghe - Hs lắng nghe ... hiểu biểu để tự giác học tập Cách tổ chức: Hoạt động cá nhân - GV yêu cầu học sinh quan sát tranh - Mời HS phát biểu đáp án Vì em phải tự giác học tập? - GV nhận xét nhấn mạnh: tự giác học tập... phát biểu đáp án - GV nhận xét: + Những bạn thực tốt nội quy trường, lớp: chăm nghe giảng bài; học sinh làm việc nhóm, lắng nghe cô giáo giảng + Trong học, học sinh cần nghiêm túc học tập Hoạt... đổi đưa đáp án - Mời vài cặp xung phong phát biểu đáp án - GV nhận xét nhấn mạnh: thầy cô giáo giảng bài, cần tập trung nghe giảng, tự giác học tập Hoạt động Em cho biết bạn tự giác học tập Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: TRỌN BỘ GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC_CÙNG HỌC ĐỂ PTNL, TRỌN BỘ GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC_CÙNG HỌC ĐỂ PTNL

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm