0

TRỌN BỘ ĐẠO ĐỨC_KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

185 224 0
  • TRỌN BỘ ĐẠO ĐỨC_KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2020, 22:33

TRỌN BỘ ĐẠO ĐỨC_KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG CHỦ ĐỀ 1: TỰ CHĂM SÓC BẢN THÂN Bài 1: Em giữ đôi tay I MỤC TIÊU: Bài học góp phần hình thành, phát triển cho học sinh ý thức tự chăm sóc, giữ gìn đơi tay, lực điều chỉnh hành vi dựa yêu cầu cần đạt sau: + Nêu việc làm để giữ đơi tay + Biết phải giữ đôi tay + Tự thực vệ sinh đôi bàn tay cách CHUẨN BỊ GV: - SGK, SGV, tập đạo đức • Tranh ảnh, truyện, hình dán mặt cười– mặt mếu, âm nhạc (bài hát “Tay thơm tay ngoan” sáng tác Bùi Đình Thảo • Máy tính, giảng PP HS: SGK, tập đạo đức III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾT Hoạt động dạy Khởi động: Gv tổ chức cho lớp hát -HS hát Hoạt động học “Tay thơm tay ngoan” GV đưa câu hỏi cho lớp: Bạn nhỏ hát có bàn tay nào? -HS trả lời Cả nhà hát thương nào? HS trả lời GV góp ý đưa kết luận: Để có bàn tay thơ,, tay xinh em cần giữ đôi bàn tay hàng ngày Khám phá Hoạt động 1:Khám phá lợi ích việc giữ đơi tay - GV chiếu hình treo tranh lên bảng - HS quan sát tranh - GV đặt câu hỏi theo tranh + Vì em cần giữ đơi tay? - HS trả lời + Nếu không giữ đôi tay điều xảy ra? - Giáo viên lắng nghe, khen ngợi nhóm trình bày tốt Kết luận: - Các nhóm lắng nghe, bổ sung ý kiến cho bạn vừa trình bày - Giữ đơi bàn tay giúp em bảo vệ sức khoẻ, khoẻ mạnh vui vẻ - Nếu không giữ đôi bàn tay khiến -HS lắng nghe chúng tay bị bẩn, khó chịu, đau bụng, ốm yếu… Hoạt động 2: Em giữ đơi tay - GV chiếu hình treo tranh lên bảng - GV đặt câu hỏi theo tranh: Quan sát tranh cho biết: + Em rửa tay theo bước nào? -GV gợi ý: - Học sinh trả lời 1/ Làm ướt hai lòng bàn tay nước 2/ Xoa xà phòng vào hai lòng bàn tay 3/ Chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết ngón tay vào kẽ ngón tay 4/ Chà ngón tay vào lịng bàn tay 5/ Rửa tay vòi nước - HS tự liên hệ thân kể 6/ Làm khô tay khăn Kết luận: Em cần thực bước rửa tay để có bàn tay Luyện tập HS lắng nghe Hoạt động 1: Em chọn bạn biết giữ vệ sinh đơi tay - GV chiếu hình treo tranh lên bảng SGK - GV chia HS thành nhóm, giao nhiệm vụ cho nhóm - GV yêu cầu: Hãy quan sát tranh thảo luận nhóm để lựa chọn bạn biết vệ - HS quan sát sinh đôi tay - Gv gợi mở để HS chọn bạn biết giữ đôi tay +Tranh 1: Rửa tay -HS chọn +Tranh 3: Cắt móng tay - Tranh thể bạn khơng biết giữ gìn đơi bàn tay: +Tranh 2: Bạn lau tay bẩn lên quần áo +Tranh 4: Bạn dùng tay ngoáy mũi Kết luận: Em cần học tập hành động giữ vệ sinh đôi tay bạn tranh 1,3; không nên làm theo hành động bạn tranh 2,4 Hoạt động 2: Em chọn hành động nên làm để giữ vệ sinh đôi tay - GV chiếu hình treo tranh lên bảng -HS lắng nghe SGK hỏi: + Hành động nên làm, hành động không nên làm để giữ đôi tay? Vì sao? - Gv gợi mở để HS chọn hành động nên làm: tranh 1,2,4, hành động không nên làm: tranh Kết luận: Em cần làm theo hành động -HS quan sát tranh 1,2,4 để giữ vệ sinh đôi tay, không nên thực theo hành động tranh -HS trả lời Hoạt động 3: Chia sẻ bạn -GV nêu yêu cầu: Hãy chia sẻ với bạn cách em giữ đôi tay -GV nhận xét điều chỉnh cho HS -HS chọn Vận dụng -HS lắng nghe Hoạt động 1: Đưa lời khuyên cho bạn - GV chiếu hình treo tranh lên bảng SGK hỏi: Em khun bạn điều gì? - GV phân tích chọn lời khuyên phù hợp -HS chia sẻ Kết luận: Chúng ta cần rửa tay trước ăn để bảo vệ sức khoẻ thân Hoạt động 2: Em giữ đôi tay hàng ngày -GV tổ chức cho HS thảo luận việc làm giữ đôi tay Kết luận: Em giữ đôi tay -HS nêu ngày để có thể khoẻ mạnh Nhận xét, đánh giá tiến HS sau tiết học -HS lắng nghe -HS thảo luận nêu -HS lắng nghe CHỦ ĐỀ 1: TỰ CHĂM SÓC BẢN THÂN Bài 2: Em giữ miệng I MỤC TIÊU: Bài học góp phần hình thành, phát triển cho học sinh ý thức tự chăm sóc, giữ vệ sinh miệng, lực điều chỉnh hành vi dựa yêu cầu cần đạt sau: + Nêu việc làm để giữ miệng + Biết phải giữ miệng + Tự thực giữ miệng cách CHUẨN BỊ GV: - SGK, SGV, tập đạo đức • Tranh ảnh, truyện, hình dán mặt cười– mặt mếu, âm nhạc (bài hát “Anh Tí sún” sáng tác Hùng Lân • Máy tính, giảng PP HS: SGK, tập đạo đức III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾT Hoạt động dạy Hoạt động học Khởi động: Gv tổ chức cho lớp hát -HS hát “Anh Tí sún” GV đưa câu hỏi cho lớp: Em khuyên bạn Tí điều để khơng bị sâu răng? HS trả lời GV góp ý đưa kết luận: Chúng ta cần giữ vệ sinh miệng để có nụ cười xinh Khám phá Hoạt động 1:Khám phá lợi ích việc giữ miệng - GV chiếu hình treo tranh lên bảng - GV đặt câu hỏi theo tranh -HS trả lời + Bạn biết giữ miệng? - HS quan sát tranh + Vì em cần giữ vệ sinh miệng? + Nếu không giữ miệng điều - HS trả lời xảy ra? - Giáo viên lắng nghe, khen ngợi nhóm trình bày tốt Kết luận: - Các nhóm lắng nghe, bổ sung ý kiến cho bạn vừa trình bày - Bạn gái tranh biết giữ vệ sinh miệng cách đánh hàng ngày - Giữ vệ sinh miệng giúp em có thở -HS lắng nghe thơm tho nụ cười xinh - Nếu khơng giữ vệ sinh miệng khiến bị sâu, bị đau Hoạt động 2: Emđánhrăng cách - GV chiếu hình treo tranh lên bảng - GV đặt câu hỏi theo tranh: Quan sát tranh cho biết: + Em đánh theo bước nào? -GV gợi ý: 1/ Chuẩn bị bàn chải kem đánh 2/ Lấy kem đánh bàn chải - Học sinh trả lời 3/ Lấy nước 4/ Sử dụng bàn chải để vệ sinh mặt trong, ngoài, nhai - HS tự liên hệ thân kể 5/ Súc miệng nước 6/ Vệ sinh bàn chải đánh cất nơi quy định Kết luận: Chải cách giúp em giữ vệ sinh miệng để có hàm khoẻ HS lắng nghe Luyện tập Hoạt động 1: Em chọn bạn biết giữ vệ sinh miệng - GV chiếu hình treo tranh lên bảng SGK - GV chia HS thành nhóm, giao nhiệm vụ cho - HS quan sát nhóm - GV yêu cầu: Hãy quan sát tranh thảo luận nhóm để lựa chọn bạn biết vệ sinh miệng - Gv gợi mở để HS chọn bạn biết giữ miệng (tranh1,2,3), bạn chưa biết giữ vệ sinh miệng(tranh 4) Kết luận: Em cần học tập hành động giữ vệ sinh miệng bạn tranh 1,2,3; không nên làm theo hành động bạn -HS chọn tranh Hoạt động 2: Chia sẻ bạn -GV nêu yêu cầu: Hãy chia sẻ với bạn cách em giữ miệng -GV nhận xét điều chỉnh cho HS Vận dụng Hoạt động 1: Đưa lời khuyên cho bạn -HS lắng nghe - GV chiếu hình treo tranh lên bảng SGK hỏi: Em khuyên bạn điều gì? - GV phân tích chọn lời khuyên phù hợp Kết luận: Chúng ta không nên ăn kẹo vào -HS chia sẻ buổi tối trước ngủ khiến bị sâu Hoạt động 2: Em giữ miệng hàng ngày -GV tổ chức cho HS thảo luận việc làm giữ -HS nêu miệng Kết luận: Em ln giữ miệng ngày để có nụ cười xinh, thở thơm tho… Nhận xét, đánh giá tiến HS sau tiết học -HS lắng nghe khuyên cho bạn Minh - GV gợi ý: HS đưa lời khuyên khác nhau: 1/ Minh ơi, đừng làm nguy hiểm đấy! 2/ Minh ơi, bạn nhờ người lớn lấy giúp 3/ Minh ơi, cần thận điện giật nhé! - GV cho HS trình bày lời khuyên khác phân tích chọn lời khunhay Kết luận: Khơng chơi gần, tránh xa nơi có nguồn điện để phịng, tránh bị điện giật Hoạt động Em thực số cách phòn, tránh bị điện giật - - HS quan sát HS đóng vai nhắc phịng, tránh bị điện giật HS tưởng tượng đóng vainhắc bạn cách phòng, tránh bị điện giật (chọn chỗ chơi an -HS chọn tồn, khơng tự ý sử dụngđồ điện, ) tình khác - Ngồi ra, GV cho HS đưa lời khuyên việc không nênlàmtrong phần Luyện tập Kết luận: Em thực phòng, tránh bị điện giật để đảm bảo an tồn cho thân vàngười khác Thơng điệp: GV chiếu/viết thông điệp lên bảng (HS quan sát bảng nhìn vàoSGK), đọc -HS lắng nghe -HS chia sẻ -HS nêu -HS lắng nghe BÀI : PHÒNG, TRÁNH NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM I MỤC TIÊU Sau học này, HS sẽ: - Nêu tình nguy hiểm dẫn đến ngộ độc thực phẩm - Nhận biết nguyên nhân hậu ngộ độc thực phẩm - Thực số cách đơn giản phù hợp để phòng, tránh ngộ độc thực phẩm II CHUẨN BỊ - SGK, SGV, Vở tập Đạo đức 1; - Tranh ảnh, truyện, hình dán mặt cười - mặt mếu, thơ, hát, video clip gắnvới học “Phòng, tránh ngộ độc thực phẩm”; - Máy tính, máy chiếu projector, giảng powerpoint, (nếu có điều kiện) III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾT Hoạtđộngdạy Hoạtđộnghọc Khởi động Tổ chức hoạt động tập thể - đọc "Về -HS đọc ngộ độc thực phẩm" GV đặt câu hỏi: Qua vè em biết cách phòng, tránh ngộ độc nào? - HS suy nghĩ, trả lời -HS trả lời Kết luận: Có nhiều cách để phịng, tránh ngộ độc: không ăn thức ản không rõ nguồn gốc, tránh xa loại hố chất, khơng thử thức ăn lạ, không uống thuốc quáliều, Em cần học cách phòng, tránh ngộ độc Khám phá Nhận diện tình dẫn tới ngộ độc thực phẩm - GV chiếu/treo tranh mục Khám phá lên bảng để HS quan sát (hoặc HS quan sáttranh SGK) - GV nêu yêu cầu: + Em quan sát tranh cho biết tình dẫn tới ngộ độc thực phẩm? - HS quansáttranh + Em nêu hậu ngộ độc thực phẩm + Theo em, cịn tình - HS trả lời khác dấn đến ngộ độc thực phẩm? + Em cần làm để phịng, tránh ngộ độc thực phẩm? - GV gợi ý để HS trả lời: + Có nhiêu nguyên nhân dẫn đến ngộ độc thực phâm: ăn thức ăn khơng che đậykín, uống nước chưa đun sôi, ăn thực - HSlắngnghe, bổ sung ý kiếnchobạnvừatrìnhbày phẩm khơng rõ nguồn gốc, xuất xứ + Những nguyên nhân gây hậu quả: đau bụng, ảnh hưởng đến sức khoẻ -HS lắng nghe Kết luận: Bảo vệ thức ăn khỏi ruồi muỗi, ăn chín, uống sơi, để riêng thịt rau quả, rửasạch thực phẩm, rửa taỵ trước ăn để tránh vi khuẩn ngộ độc thực phẩm Luyệntập Hoạt động Em chọn việc nên làm - GV chiếu treo tranh mục Luyện tập lên bảng, HS quan sát bảng hoặctrong SGK Sau đó, - Họcsinhtrảlời chia HS thành nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm:Hãy quan sát tranh, thảo luận lựa chọn việc nên làm, việc khôngnên làm giải thích - HS thảo luận, cử đại diện nhóm lên bảng, dán sticker mặt cười vào hành vi nên làm,sticker mặt mếu vào hành vi khơng nên làm HS - HS tựliênhệbảnthânkểra dùng thẻ học tập dùngbút chì đánh dấu vào tranh, sau đưa lời giải thích cho lựa chọn - GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung sau đưa kết luận Kết luận: - HS lắngnghe Việc nên làm: Rửa tay trước ăn (tranh 1); Đậy kín thức ăn để tránh ruồi(tranh 2); Uống nước đun sôi (tranh 4) - Việc không nên làm: Uống nước trực tiếp từ vịi (tranh 3); Ăn bắp ngơ bị ruồi đậu(tranh 5) Hoạt động Chia sẻ bạn - - HS quan sát GV nêu yêu cầu: Em phòng, tránh ngộ độc thực phẩm nào? Hãy chia sẻvới bạn - GV tuỳ thuộc vào thời gian tiết -HS chọn học mời số HS chia sẻ trước lớp hoặccác em chia sẻ theo nhóm đơi - HS chia sẻ qua thực tế thân - GV nhận xét khen ngợi bạn biết cách phòng, tránh ngộ độc thực phẩm Vận dụng Hoạt động xử lí tình - GV giới thiệu tình huống: Hiếu em hội chợ gần nhà Em Hiếu thíchnước có màu xanh đỏ địi Hiếu mua Nếu Hiếu, em nói gì? -HS lắng nghe - GV gợi ý phương án trả lời nhận xét tính hợp lí phương án 1/ Em ơi, khơng nên uống nước -HS chia sẻ khơng rõ nguồn gốc 2/ Em ơi, vê nhà anh nói với mẹ pha nước cam cho anh em 3/ Em ơi, nước có phẩm màu độc hại khơng nên mua uống - GV cho HS trình bày lời khun khác phân tích chọn lời khuyênhay -HS nêu Kết luận: Không nên sử dụng đồ ăn, nước uống không rõ nguồn gốc Hoạt động Em thực số cách phòng, tránh ngộ độc thực phẩm - -HS lắng nghe HS đóng vai nhắc phịng, tránh ngộ độc thực phẩm HS tưởng tượng vàđóng vai nhắc bạn cách phịng, tránh ngộ độc thực phẩm (ăn chín, uống sôi, khôngdùng thực -HS thảo luận nêu phẩm hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không ăn q vặtngồi đường, ) tình -HS lắng nghe khác - Ngồi ra, GV cho HS đưa lời khuyên việc không nên làmtrong phần Luyện -HS lắng nghe tập Kết luận: Em thực phòng, tránh ngộ độc thực phẩm để đảm bảo an tồn cho thân Thơng điệp:GV chiếu/viết thông điệp lên bảng (HS quan sát bảng nhìn vàoSGK), đọc - HS nêu - HS nêu - HS nêu - HS lắng nghe BÀI 30 PHÒNG,TRÁNH XÂM HẠI I MỤC TIÊU Sau học này, HS sẽ: - Nhận biết vùng cấm thể mà người khác không chạm vào;những việc cần làm để phòng, tránh bị xâm hại - Thực cách đơn giản phù hợp để phòng, tránh bị xâm hại II.CHUẨN BỊ - SGK, SGV, Vở tập Đạo đức 1; - Tranh ảnh, video hát, trò chơi, gắn với học “Phòng, tránh xâm hại”; - Máy tính, máy chiếu projector, giảng powerpoint, (nếu có điểu kiện) III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾT Hoạtđộngdạy Hoạtđộnghọc Khởiđộng - GV hướng dẫn HS chơi trò chơi - HS chơi trị chơi “Sói bắt cừu” - GV mời - 10 HS lên chơi Một bạn đóng vai sói, bạn cịn lại chúcừu Sói dụ dỗ cừu cỏ non Nếu cừu ham ăn bị sói bắt - GV đặt câu hỏi: “Trong trị chơi, sói dùng thứ để dụ dỗ cừu?” Kết luận: Sói dụ dỗ cừu cỏ non, -HS trả lời giống có người lạ dụ dỗ đồ chơi, bánh kẹo, Chúng ta cần học cách từ chối để bảo vệ thân Khámphá Hoạt động Nhận biết vùng cấm thể - G V cho HS quan sát tranh mục Khám phá để trả lời câu hỏi: “Người kháckhông chạm vào vùng thể em?” - HS suy nghĩ, trả lời Kết luận: Không cho người khác chạm vào miệng, ngực, phần hai đùi vàmơng mình, vùng bất - HS quansáttranh khả xâm phạm, trừ mẹ giúp em tắm khibác sĩ khám bệnh có liên quan đến vùng kín Hoạt động Tìm hiểu việc cần làm để phịng’ tránh bị xâm hại - GV chia HS thành nhóm, đóng vai - HS trả lời để thể “Quy tắc ngón tay” (hoặc HSquan sát tranh SGK) - HS thảo luận cặp đôi để trả lời câu - HSlắngnghe, bổ sung ý hỏi: “Quy tắc ngón tay” dạy kiếnchobạnvừatrìnhbày em điều gì? + Ngón cái: Ồm (với người thân gia đình ông bà, bố mẹ, anh chị -HS lắng nghe emruột) + Ngón trỏ: Nắm tay, khốc taỵ (với bạn bè, thầy cơ, họ hàng) + Ngón giữa: Bắt taỵ (khi gặp người quen) + Ngón áp út: vẫy tay (nếu người lạ) + Ngón út: Xua tay khơng tiếp xúc, chí hét to bỏ chạy (nếu người - Họcsinhtrảlời xalạ mà cảm thây bất an, tiến lại gần có cử thân mật) - GV nhận xét, bổ sung ý kiến Kết luận: Để phịng, tránh bị xâm hại em khơng tiếp xúc với người lạ Giữ khoảng cáchan toàn tiếp xúc với người Luyện tập Hoạt động Em chọn việc nên làm - GV treo/chiếu tranh mục Luyện tập SGK lên bảng (hoặc HS quan sáttranh SGK), chia HS thành nhóm giao nhiệm vụ: “Hãy quan sát cácbứctranh, thảo luận lựa chọn việc nên làm, việc không nên làm để phòng,tránh bị xâm hại” - HS thảo luận, cử đại diện nhóm lên - HS tựliênhệbảnthânkểra bảng, dán sticker mặt cười vào việc nên sticker mặt mếu vào việc khơng nên làm (có thể dùng thẻ học tập dùng bút chì đánh dấu vào tranh) - HS lắngnghe GV nhận xét, bổ sung ý kiến Kết luận: - Việc nên làm là: Chống lại hét to người lạ muốn ôm, hôn (tranh 1); Hét to, bỏchạy người lạ có ý định xâm hại (tranh 3); Chia sẻ với mẹ gặp nguy bị xâmhại - HS quan sát (tranh 4); Từ chối nhận quà người lạ (tranh 5) - Việc khơng nên làm là: Đi nơi tối, vắng vẻ (tranh 2) Hoạt động Chia sẻ bạn - GV nêu yêu cầu: Hãy chia sẻ với bạn cách em làm để phòng, tránh bị xâm hại - GV tuỳ thuộc vào thời gian tiết học mời số em chia sẻ trước lớp hoặccác em chia sẻ theo nhóm đơi - HS chia sẻ qua thực tế thân - GV nhận xét bổ sung ý kiến -HS chọn Vận dụng Hoạt động Xử lí tình - GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho -HS lắng nghe nhóm: Quan sát tranh mục Vận dụng trongSGK, thảo luận đưa phương án xử lí tình huống: Một người đàn ơng dụ dỗbé gái: “Cháu bé, vào nhà chơi, -HS chia sẻ có nhiều đồ ăn ngon lắm!” - GV gợi ý số cách xử lí: 1/ Chạy rủ bạn vào nhà chú; 2/ Bảo mangđồ ăn cho; 3/ Từ chối không vào nhà chú; - GV cho HS nhóm đóng vai cách xử lí nhóm, nhóm khác quan -HS nêu sát, nhậnxét, bổ sung - GV nhận xét, chỉnh sửa, bổ sung, khen ngợi nhóm đóng vai hay có cách xử lí tìnhhuống tốt; phân tích để định hướng cho HS cách xử lí tốt -HS lắng nghe (cách 3) Lưu ý: Nếu số em, có em cảm thấy khơng an tồn gặp nguy bị xâmhại, hãỵ gặp riêng bố mẹ, thầy cô, -HS thảo luận nêu người em tin tưởng để chia sẻ Mọi ngườiluôn sẵn sàng lắng nghe giúp đỡ em Hoạt động Em thực số cách phòng,tránh bị xâm hại -HS lắng nghe - HS đóng vai nhắc phịng, tránh bị xâm hại HS tưởng tượng đóng vainhắc bạn cách phịng, tránh bị xâm hại: khơng nơi tối, vắng vẻ; khôngnhận quà -HS lắng nghe người lạ; giữ khoảng cách an toàn tiếp xúc với người lạ; cónguy bị xâm hại, em la hét tìm cách chạy thật xa, tìm kiếm giúp đỡtừ người em tin tưởng, - Ngồi ra, GV cho HS đưa lời khuyên đổi với việc không nên làmtrong phần Luyện tập Kết luận: Em thực phòng, tránh xâm hại để đảm bảo an toàn cho thân Thông điệp: GV chiếu/ viết thông điệp lên bảng (HS quan sát bảng nhìn vàoSGK), đọc - HS đóng vai - HS đóng vai ... Cách thức tiến hành: - Giao nhiệm vụ tiếp nối sau học: phát - Nhận nhiệm vụ tiếp nối thực theo cho HS Phiếu “Tuần thể yêu cầu tình yêu thương gia đình”, yêu cầu HS nhà thực chia sẻ lại kết với. .. - HS tự liên hệ thân kể nào? Kết luận:Gia đình đóng vai trị vơ quan trọng đời sống người Sự quan tâm chăm sóc người thân cầu nối, tạo liên kết thành viên gia HS lắng nghe đình 1.2 Khám phá biểu... Mục tiêu: HS củng cố, kiểm nghiệm kiến thức, kĩ học tình yêu thương gia đình - Đồng tình với thái độ hành vi thể tình u thương gia đình, khơng đồng tình với thái độ, hành vi khơng thể tình u thương
- Xem thêm -

Xem thêm: TRỌN BỘ ĐẠO ĐỨC_KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG, TRỌN BỘ ĐẠO ĐỨC_KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Từ khóa liên quan