0

BÀI 1 GIÁO ÁN TOÁN kết nối TRI THỨC với CUỘC SỐNG

6 311 9
  • BÀI 1 GIÁO ÁN TOÁN kết nối TRI THỨC với CUỘC SỐNG

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2020, 22:47

BÀI 1: CÁC SÔ 0, 1, 2, 3, 4, (3 tiết) I MỤC TIÊU : Phát triển kiến thức - Đọc, đếm, viết số từ đến - Sắp xếp số từ đến Phát triển lực chung phẩm chất - Thực thao tác tư mức độ đơn giản - Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển lực tư lập luận tốn học, sử dụng cơng cụ phương tiện học toán II CHUẨN BỊ: - Tranh SGK, mẩu vật - Bộ đồ dùng học toán III CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Tiết Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động - Hát - Ổn định tổ chức - Lắng nghe - Giới thiệu : Hôm học 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, Khám phá - GV trình chiếu tranh trang - HS quan sát - GV vào tranh hỏi: - HS quan sát đếm trả lời câu hỏi + Trong bể có cá? + Trong bể có cá + Có khối vng? + Có khối vng + Vậy ta có số mấy? + Ta có số - GV giới thiệu số - HS quan sát, vài HS khác nhắc lại - HS theo dõi, nhận biết số - GV chuyển sang tranh thứ hai GV vào cá thứ đếm “một”, vào cá thứ hai đếm “hai”, sau GV giới thiệu “Trong bể có hai cá”, đồng thời viết số lên bảng - HS theo dõi nhận biết số : - GV thực tương tự với tranh giới 3, 4, thiệu 3, 4, 5còn lại - HS theo dõi, quan sát tranh - Bức tranh cuối cùng, GV tranh đặt câu thứ trả lời câu hỏi hỏi: + Khơng có cá bể + Trong bể có cá khơng? + Khơng có khối vng + Có khối vng khơng?” + HS theo dõi nhận biết số + GV giới thiệu “Trong bể khơng có cá nào, khơng có khối vng ”, đồng thời viết số lên bảng - GV gọi HS đọc lại số vừa học * Nhận biết số 1, 2, 3, 4, - GV yêu cầu học sinh lấy que tính đếm số que tính lấy - GV yêu cầu học sinh lấy que tính đếm số que tính lấy - GV yêu cầu học sinh lấy que tính đếm số que tính lấy - GV yêu cầu học sinh lấy que tính đếm số que tính lấy - GV yêu cầu học sinh lấy que tính đếm số que tính lấy *Viết số 1, 2, 3, 4, - GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn HS viết số nhắc lại - HS đọc cá nhân- lớp: 1, 2, 3, 4, 5, - HS làm việc cá nhân tính đế: - HS làm việc cá nhân tính đếm: 1, - HS làm việc cá nhân tính đếm: 1, 2, - HS làm việc cá nhân tính đếm: 1, 2, 3, - HS làm việc cá nhân tính đếm: 1, 2, 3, 4, lấy que lấy que lấy que lấy que lấy que - Theo dõi, viết theo không trung * Viết số + Số cao li Gồm nét : nét thẳng xiên nét thẳng đứng + Cách viết: Nét 1: Đặt bút đường kẻ 4, viết nét thẳng xiên đến đường kẻ dừng lại Nét 2: Từ điểm dừng bút nét 1, chuyển hướng bút viết nét thẳng đứng xuống phía đến đường kẻ dừng lại - GV cho học sinh viết bảng - Viết bảng số * Viết số - GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết: - Theo dõi, viết theo không + Số cao li gồm nét: Nét kết hợp trung hai nét bản: cong thẳng xiên Nét thẳng ngang + Cách viết: Nét : Đặt bút đường kẻ 4, viết nét cong nối với nét thẳng xiên (từ xuống dưới, từ phải sang trái) đến đường kẻ dừng lại Nét 2: Từ điểm dừng bút nét 1, chuyển hướng bút viết nét thẳng ngang (trùng đường kẻ 1) độ rộng nét cong - GV cho học sinh viết bảng * Viết số - GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết : + Số cao li Gồm nét: nét Nét thẳng ngang, nét 2: thẳng xiên nét 3: cong phải + Cách viết: + Nét 1: Đặt bút đường kẻ 5, viết nét thẳng ngang (trùng đường kẻ 5) nửa chiều cao dừng lại + Nét 2: Từ điểm dừng bút nét 1, chuyển hướng bút viết nét thẳng xiên đển khoảng đường kẻ đường kẻ dừng lại + Nét 3: Từ điểm dừng bút nét chuyển hướng bút viết nét cong phải xuống đến đường kẻ lượn lên đến đường kẻ dừng lại - GV cho học sinh viết bảng * Viết số - GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết : + Số cao: li (5 đường kẻ ngang) Gồm nét: Nét 1: thẳng xiên, nét 2: thẳng ngang nét 3: thẳng đứng + Cách viết: + Nét 1: Đặt bút đường kẻ 5, viết nét thẳng xiên (từ xuống dưới) đến đường kẻ dừng lại + Nét 2: Từ điểm dừng bút nét chuyển hướng bút viết nét thẳng ngang rộng nửa chiều cao chút dừng lại + Nét 3: Từ điểm dừng bút nét 2, lia bút lên đường kẻ viết nét thẳng đứng từ xuống (cắt ngang nét 2) đến đường kẻ dừng lại - GV cho học sinh viết bảng * Viết số - GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết : + Số cao: li (5 đường kẻ ngang) Gồm nét Nét 1: thẳng ngang, nét 2: thẳng đứng nét 3: cong phải + Cách viết: Cách viết số - Viết bảng số - Theo dõi, viết theo không trung - Viết bảng số - Theo dõi, viết theo không trung - Viết bảng số - Theo dõi, viết theo không trung - Viết bảng số + Nét 1: Đặt bút đường kẻ viết nét thẳng ngang (trùng đường kẻ 5) nửa chiều cao dừng lại + Nét 2: Từ điểm dừng bút nét 1, lia bút trở lại điểm đặt bút nét 1, viết nét thẳng đứng đến đường kẻ dừng lại + Nét 3: Từ điểm dừng bút nét chuyển hướng bút viết nét cong phải đến đường kẻ dừng lại - GV cho học sinh viết bảng * Viết số - GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn học sinh viết : + Số cao li ( đường kẻ ngang) Gồm nét Nét viết chữ số nét cong kín (chiều cao gấp đôi chiều rộng) + Cách viết số 0: Đặt bút phía đường kẻ chút, viết nét cong kín (từ phải sang trái) Dừng bút điểm xuất phát Chú ý: Nét cong kín có chiều cao gấp đôi chiều rộng - GV cho học sinh viết bảng Hoạt động thực hành * Bài 1: Tập viết số - GV nêu yêu cầu - GV chấm chấm theo hình số lên bảng - GV hướng dẫn HS viết số theo chiều mũi tên thể SGK - GV cho HS viết * Bài 2: Số ? - GV nêu yêu cầu - GV hỏi nội dung tranh mèo: Bức tranh vẽ mèo? - Vậy ta cần điền vào ô trống số mấy? - GV cho HS làm phần lại - GV mời HS lên bảng chia sẻ - GV HS nhận xét * Bài 3: Số ? - GV nêu yêu cầu - GV yêu cầu HS đếm số lượng chấm xuất - Theo dõi, viết theo không trung - Viết bảng số - HS theo dõi - HS quan sát - Theo dõi hướng dẫn GV - HS viết vào BT - HS nhắc lại y/c - Vẽ mèo - Điền vào số - Làm vào BT - HS nêu miệng - HS nhận xét bạn - HS nhắc lại y/c - HS quan sát, đếm mặt xúc xắc - GV hướng dẫn HS mối quan hệ số chấm - HS phát quy luật : Số xúc sắc số cờ cờ số chấm - Tùy theo mức độ tiếp thu HS mà GV xúc sắc yêu cấu HS làm tập HS làm - HS làm ví dụ trước - GV mời HS lên bảng chia sẻ - HS nêu miệng - GV HS nhận xét - HS nhận xét bạn Củng cố, dặn dị - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? - Từ ngữ tốn học em cần ý? - Số giống hình gì? - Về nhà em người thân tìm thêm ví dụ có số số vừa học sống để hôm sau chia sẻ với bạn Tiết Luyện tập * Bài 1: Số ? - GV nêu yêu cầu - HS nhắc lại y/c - GV yêu cầu HS đếm số lượng vật - HS quan sát đếm hình nêu kết - GV mời HS lên bảng chia sẻ -HS nêu miệng - GV HS nhận xét - HS nhận xét bạn * Bài 2: Số ? - GV nêu yêu cầu - HS nhắc lại y/c - GV u cầu HS tìm số thích hợp điền vào - HS quan sát tìm số chỗ trống - GV mời HS lên bảng chia sẻ -HS nêu miệng - GV HS nhận xét - HS nhận xét bạn * Bài 3: - GV nêu yêu cầu - HS nhắc lại y/c - GV yêu cầu HS phân biệt củ cà rốt tô - HS quan sát đếm màu chưa tô màu nêu kết - GV mời HS lên bảng chia sẻ -HS nêu miệng - GV HS nhận xét - HS nhận xét bạn * Bài 4: - GV nêu yêu cầu - HS nhắc lại y/c - GV yêu cầu HS phân biệt củ cà rốt tô - HS quan sát đếm màu chưa tô màu nêu kết - GV mời HS lên bảng chia sẻ -HS nêu miệng - GV HS nhận xét - HS nhận xét bạn Củng cố, dặn dò - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? Tiết 3: Luyện tập * Bài 1: Số ? - GV nêu yêu cầu - GV yêu cầu HS đếm số lượng vật hình khoanh tròn vào số ứng với số lượng vật - GV mời HS lên bảng chia sẻ - GV HS nhận xét * Bài 2: Số ? - GV nêu yêu cầu - GV yêu cầu HS đếm số lượng thùng xe a) Vậy cần phải thêm thùng để xe có thùng? Tương tự với câu b) Hs tìm kết - GV mời HS lên bảng chia sẻ - GV HS nhận xét * Bài 3: Số ? - GV nêu yêu cầu - GV yêu cầu HS tìm số thích hợp để điền vào trống thích hợp - GV mời HS nêu kết - GV HS nhận xét * Bài 4: Số ? - GV nêu yêu cầu - GV yêu cầu đếm số lượng vật có hình điền vào tương ứng vơi hình - GV mời HS nêu kết - GV HS nhận xét Củng cố, dặn dò - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? - HS nhắc lại y/c - HS quan sát đếm -HS khoanh vào số thích hợp - HS nhận xét bạn - HS nhắc lại y/c - HS quan sát đếm -HS nêu câu trả lời thích hợp - HS nhận xét bạn - HS nhắc lại y/c - HS đếm thêm để tìm số thích hợp -HS nêu câu trả lời - HS nhận xét bạn - HS nhắc lại y/c - HS đếm…… -HS nêu câu trả lời - HS nhận xét bạn Rút kinh nghiệm: ... lấy *Viết số 1, 2, 3, 4, - GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn HS viết số nhắc lại - HS đọc cá nhân- lớp: 1, 2, 3, 4, 5, - HS làm việc cá nhân tính đế: - HS làm việc cá nhân tính đếm: 1, - HS làm việc... viết nét cong nối với nét thẳng xiên (từ xuống dưới, từ phải sang trái) đến đường kẻ dừng lại Nét 2: Từ điểm dừng bút nét 1, chuyển hướng bút viết nét thẳng ngang (trùng đường kẻ 1) độ rộng nét... Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? - Từ ngữ tốn học em cần ý? - Số giống hình gì? - Về nhà em người thân tìm thêm ví dụ có số số vừa học sống để hôm sau chia sẻ với bạn Tiết Luyện tập * Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 1 GIÁO ÁN TOÁN kết nối TRI THỨC với CUỘC SỐNG, BÀI 1 GIÁO ÁN TOÁN kết nối TRI THỨC với CUỘC SỐNG