0

BÀI 2 GIÁO án TOÁN kết nối TRI THỨC với CUỘC SỐNG

4 180 3
  • BÀI 2 GIÁO án TOÁN kết nối TRI THỨC với CUỘC SỐNG

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2020, 22:47

BÀI 2: CÁC SỐ 6,7,8,9,10 (3 tiết) I MỤC TIÊU : Phát triển kiến thức - Đọc, đếm, viết số phạm vi 10 - Sắp xếp số phạm vi 10 theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé Phát triển lực chung phẩm chất - Thực thao tác tư mức độ đơn giản, biết quan sát để tìm kiếm tương đồng II CHUẨN BỊ: - Bộ đồ dùng học toán - Xúc xắc, mơ hình vật liệu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tiết Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động - Hát - Ổn định tổ chức - Lắng nghe - Giới thiệu bài: Khám phá - GV cho HS quan sát tranh: ? Trong tranh có đồ vật gì? - GV cho HS làm quen với với số lượng - HS quan sát nhận mặt số từ đến 10 - Giới thiệu: Có ong - Viết số lên bảng -GV thực việc đếm giới thiệu số tương tự với tranh lại 3.Hoạt động * Bài 1: Tập viết số - GV nêu yêu cầu - GV chấm chấm theo hình số lên bảng - GV hướng dẫn HS viết số theo chiều mũi tên thể SGK - GV cho HS viết * Bài 2: Số ? - GV nêu yêu cầu - GV yêu cầu HS đếm số lượng loại bánh - HS theo dõi - HS quan sát - Theo dõi hướng dẫn GV - HS viết vào BT - HS nhắc lại y/c - HS quan sát đếm xuất hình vẽ nêu kết - Gv nhận xét, kết luận - HS nêu miệng - HS nhận xét bạn Bài 3: Đếm số - Nêu yêu cầu tập - HS nêu - HD HS đếm thêm để tìm phương án - HS trả lời 3.Củng cố, dặn dị - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? - Từ ngữ tốn học em cần ý? - Về nhà em người thân tìm thêm ví dụ có số số vừa học sống để hôm sau chia sẻ với bạn Tiết Khởi động - Hát - Ổn định tổ chức - Lắng nghe - Giới thiệu : Luyện tập Bài 1: - Nêu yêu cầu tập - GV giới thiệu tranh - HS quan sát - Yêu cầu học sinh kiểm tra đáp số - HS nêu đáp số đưa SGK - HS nhận xét bạn - Nhận xét, kết luận Bài 2: - Nêu yêu cầu tập - Hs nhắc lại - Gv hướng dẫn học sinh đếm theo thứ tự số - HS đếm số H1: thứ tự 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - Nhận xét H2: thứ tự 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 - Gv nhận xét, kêt luận Bài 3: - Nêu yêu cầu tập - HS nêu - Hướng dẫn HS đếm ghi lại số chân -HS đếm ghi vật - HS đếm số lượng vật có chân -HS đếm - HS trả lời kết -HS trả lời : Có vật có - GV nhận xét bổ sung chân -HS nhận xét Bài 4: - Nêu yêu cầu tập - Giới thiệu tranh - Yêu cầu HS đếm vật có tranh - GV yêu cầu HS báo cáo kết - GV nhận xét bổ sung - HS nhắc lại yêu cầu - Quan sát tranh - HS làm việc theo nhóm: Đếm vật có tranh nêu kết 3/Củng cố, dặn dị - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? - Từ ngữ tốn học em cần ý? - Về nhà em người thân tìm thêm ví dụ có số số vừa học sống để hôm sau chia sẻ với bạn Tiết Khởi động - Hát - Ổn định tổ chức - Lắng nghe - Giới thiệu : Luyện tập Bài 1: - Nêu yêu cầu tập: Đếm số lượng vật tranh chọn số tương ứng - GV giới thiệu tranh - ? Trong tranh vẽ vật nào? - GV chọn tranh hướng dẫn mẫu - HD HS đếm số lượng vật tranh sau chọn số tương ứng với tranh - Nhận xét, kết luận Bài 2: - Nêu yêu cầu tập - Hướng dẫn HS chơi trò chơi: Nhặt trứng Người chơi gieo xúc xắc, đếm số chấm mặt xúc xăc Lấy trứng ô bao quanh số Lấy đến trứng kết thúc trị chơi - Cho HS chơi theo nhóm - Kết thúc trị chơi GV tun dương nhóm - Hs quan sát - HS trả lời - HS nhận xét bạn - HS nhắc lại yêu cầu - HS theo dõi - HS chơi theo nhóm lấy trứng xác - GV nhận xét bổ sung 3.Củng cố, dặn dị - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? - Từ ngữ tốn học em cần ý? - Về nhà em người thân tìm thêm ví dụ có số số vừa học sống để hôm sau chia sẻ với bạn ... Nhận xét, kết luận Bài 2: - Nêu yêu cầu tập - Hs nhắc lại - Gv hướng dẫn học sinh đếm theo thứ tự số - HS đếm số H1: thứ tự 0,1 ,2, 3,4,5,6,7,8,9,10 - Nhận xét H2: thứ tự 10,9,8,7,6,5,4,3 ,2, 1 - Gv... hình vẽ nêu kết - Gv nhận xét, kết luận - HS nêu miệng - HS nhận xét bạn Bài 3: Đếm số - Nêu yêu cầu tập - HS nêu - HD HS đếm thêm để tìm phương án - HS trả lời 3.Củng cố, dặn dị - Bài học hơm... ứng với tranh - Nhận xét, kết luận Bài 2: - Nêu yêu cầu tập - Hướng dẫn HS chơi trò chơi: Nhặt trứng Người chơi gieo xúc xắc, đếm số chấm mặt xúc xăc Lấy trứng ô bao quanh số Lấy đến trứng kết
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 2 GIÁO án TOÁN kết nối TRI THỨC với CUỘC SỐNG , BÀI 2 GIÁO án TOÁN kết nối TRI THỨC với CUỘC SỐNG

Từ khóa liên quan