0

GIÁO ÁN HĐTN_CÁNH DIỀU_HK2

98 341 3
  • GIÁO ÁN HĐTN_CÁNH DIỀU_HK2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2020, 23:23

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TUẦN 19: VƯỜN HOA TRƯỜNG EM SINH HOẠT DƯỚI CỜ : TRÒ CHƠI DAN GIAN I MỤC TIÊU: Sau hoạt động, HS có khả năng: - Tham gia trò chơi dân gia nhà trường tổ chức - Hồ hởi, tích cực chơi trò chơi dân gian II CHUẨN BỊ: - Ghế, mũ cho HS sinh hoạt cờ III CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH: - Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt cờ: + Ổn định tổ chức + Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ + Đứng nghiêm trang + Thực nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca + Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờm chương trình tiết chào cờ + Nhận xét phát động phong trào thi đua trường + Một số hoạt động tiết chào cờ: * Thực nghi lễ chào cờ * Nhận xét thi đua lớp tuần * Dưới hướng dẫn GV Tổng phụ trách Đội/Ban tổ chức nhà trường, lớp tổ chức cho em thực hành chơi trò chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi tiểu học: Cướp cờ, Kéo co, Chuyền bóng - Hướng dẫn lớp chuẩn bị tiết mục văn nghệ theo chủ đề mùa xuân _ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ VƯỜN HOA TRƯỜNG EM I MỤC TIÊU: Sau hoạt động, HS có khả năng: - Biết cần phải chăm sóc hoa trường để quang cảnh trường thêm tươi đẹp - Thực công việc vụ thể để chăm sóc hoa vườn trường như: nhổ cỏ, tưới cây, xới đất - Có ý thức, trách nhiệm giữ gìn quang cảnh trường lớp sạch, đẹp II CHUẨN BỊ: - Không gian thiên nhiên vườn trường để HS trải nghiệm - Dụng cụ chăm sóc xanh III CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động (3 phút) - Ổn định: - Hát - Giới thiệu + Giáo viên viết lên bảng lớp tên - Lắng nghe giới thiệu: Hôm nay, tìm hiểu vườn hoa trường em Các hoạt động chủ yếu (35 phút) Hoạt động Cùng thăm vườn hoa *Mục tiêu: - HS hiểu để quang cảnh trường học trở nên tươi đẹp cần trông cây, hoa khuôn viên nhà trường - Yêu thiên nhiên, cố ý thức, trách nhiệm giữ gìn quang cảnh trường học đẹp - GV tổ chức cho HS thăm vườn hoa - HS xếp thành hàng trường trao đổi, thảo luận với - Đi thăm vườn hoa trường HS nội dung: trao đổi, thảo luận - Trong vườn có lồi hoa gì? - HS quan sát trình bày - Mọi người trồng hoa để làm gì? quan sát - Để hoa tươi tốt cần làm - HS trình bày gì? c Kết luận - Để quang cảnh trường học trở nên tươi - Lắng nghe đẹp thầy giáo em HS trồng thêm xanh, hoa Mỗi thành viên trường có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ cối trường Hoạt động 2: Chăm sóc vườn hoa a Mục tiêu - HS thực số công việc cụ thể để chăm sóc cây, hoa trường nhổ cỏ, xởi đất quang gốc cây, tưới b Cách tiến hành GV tổ chức cho HS: - Thảo luận, phân cơng kế hoạch chăm - Tham luận sóc vườn hoa - Chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ để chăm - Đại diện nhóm trình bày sóc cây, hoa - Thực việc chăm sóc cây, hoa - Lấy đồ dùng chuẩn bị - Tự đánh giá kết việc chăm sóc - Thực hành chăm sóc hoa cây, hoa thân bạn - Tự đánh giá kết lớp - Chia sẻ cảm xúc em sau buổi - HS chia sẻ cá nhân thực hành chăm sóc cây, hoa c Kết luận Để cây, hoa phát triển tươi tốt người - Lắng nghe cần thực công việc cụ thể để chăm sóc như: nhổ cỏ, tưới Hoạt động nối tiếp: (2 phút) - GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen - Lắng nghe ngợi, biểu dương HS - Về nhà chia sẻ với người thân cách chăm sóc hoa SINH HOẠT LỚP EM THÍCH TRỊ CHƠI DÂN GIAN NÀO NHẤT? I MỤC TIÊU: - Sau hoạt động, HS có khả năng: - Biết chia sẻ cảm xúc sau chơi trò chơi dân gian - Muốn thường xuyên chơi trò chơi dân gian II CHUẨN BỊ: - Một số trò chơi dân gian III CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH: Hoạt động giáo viên 1.Ổn định: Hát Hoạt động học sinh Các bước sinh hoạt: 2.1 Nhận xét tuần 19 - GV yêu cầu trưởng ban báo cáo: - Các trưởng ban, phó ban, phụ trách +Đi học chuyên cần: hoạt động ban tổng hợp + Tác phong , đồng phục kết theo dõi tuần + Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập + Trưởng ban nề nếp báo cáo kết + Vệ sinh theo dõi + Trưởng ban học tập báo cáo kết theo dõi + Trưởng văn nghệ báo cáo kết theo dõi + Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết theo dõi + GV nhận xét qua tuần học: * Tuyên dương: - GV tuyên dương cá nhân tập thể có - Lắng nghe để thực thành tích * Nhắc nhở: - GV nhắc nhở tồn hạn chế - Lắng nghe để thực lớp tuần 2.2.Phương hướng tuần 20 - Thực dạy tuần 20, GV bám sát kế - Lắng nghe để thực hoạch chủ nhiệm thực - Tiếp tục thực nội quy HS, thực ATGT, ATVSTP - Thực tốt phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm 2.3 Em thích trị chơi dân gian - HS quan sát tranh nêu tên trò - Giới thiệu trò chơi dân gian chơi dân gian + Ô ăn quan, lộn cầu vồng, bịt mắt bắt - GV hướng dẫn HS hoạt động nhóm với dê, cướp cị, chơi chuyền nội dung: - HS trao đổi nhóm bàn + Em có thích chơi trị chơi dân gian - Đại diện nhóm trình bày khơng? + Các hoạt động tham gia trò chơi dân gian đem lại cho em cảm nghĩ gì? + Mong muốn em việc tổ chức trò chơi dân gian trường nhà? - Tham gia chơi số trò chơi - GV hướng dẫn HS nhận xét trị chơi dân gian: + Nhóm em hoạt động có vui khơng? + Em thích vai trị trò chơi? - GV nhận xét chung, nêu ưu điểm hạn chế HS hoạt động, nhận xét - Trả lời câu hỏi cá nhân ý thức, thái độ HS chơi trò chơi dân gian - HS vui văn nghệ theo chủ đề mùa - Hướng dẫn tổ chức cho HS luyện tập xuân văn nghệ theo chủ đề mùa xuân - Dặn dò HS lưu ý nội dung cần chuẩn bị cho hoạt động GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TUẦN 20: EM ƯƠM CÂY XANH SINH HOẠT DƯỚI CỜ : MÚA HÁT VỀ CHỦ ĐỀ MÙA XUÂN I MỤC TIÊU: Sau hoạt động, HS có khả năng: - Được trải nghiệm mùa xuân qua hát - Hồ hởi tham gia hoạt động lớp, trường II CHUẨN BỊ: - Ghế, mũ cho HS sinh hoạt cờ III CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH: - Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt cờ: + Ổn định tổ chức + Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ + Đứng nghiêm trang + Thực nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca + Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờm chương trình tiết chào cờ + Nhận xét phát động phong trào thi đua trường + Một số hoạt động tiết chào cờ: * Thực nghi lễ chào cờ * Nhận xét thi đua lớp tuần - Tổng phụ trách Đội/Ban tổ chức điều khiển chương trình biểu diễn văn nghệ lớp theo chủ để “Mùa xuân em” - Nhà trường động viên, khen ngợi lớp tham gia biểu diễn chương trình văn nghê _ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ EM ƯƠM CÂY XANH I MỤC TIÊU: Sau tham gia hoạt động chủ đề, HS: - Biết số yếu tố ảnh hưởng đến phát triển xanh cách chăm sóc để xanh tươitốt - Hiểu phát triển từ hạt cách gieo hạt để có câycon - Thực hành gieo trồng chăm sóc xanh vườn trường II CHUẨN BỊ: - Tranh vẽ hình cây, tranh phát triển cây, tranh in hình mũi tên - Thẻ đánh số từ đến - Hạt giống cây, đất, xẻng nhỏ xúc đất, bình tưới nước - Bút chì, bút sáp màu III CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH: Hoạt động giáo viên Khởi động (3 phút) Hoạt động học sinh - Ổn định: - Hát - Giới thiệu - Lắng nghe + Giáo viên viết lên bảng lớp tên giới thiệu: Hôm nay, tìm hiểu Em ươm xanh Các hoạt động chủ yếu (35 phút) Hoạt động Tập làm Bác sĩ xanh *Mục tiêu: - HS kể tên phận xanh, nói điều kiện cần cho xanh pháttriển - HS biết số “bệnh” xanh nói cách chăm sóc bảo vệ câyxanh * Cách tiến hành GV cho HS chơi trò chơi “Bác sĩ xanh” - Thực theo nhóm - GV chia HS thành nhóm, nhóm có HS đóng vai làm bác sĩ, y tá để khám bệnh cho Mỗi nhóm HS khám bệnh cho loại cây/ khu vực vườn trường - GV hướng dẫn để HS quan sát phát nội dung sau: nơi phát triển HS mơ tả - Đại diện nhóm báo cáo lại tình trạng qua viết,vẽ… kết - Kết thúc hoạt đông khám bệnh cho cây, GV tổ chức cho nhóm HSbáo cáo kết rút kết luận c Kết luận: - Cây xanh gồm phận thân cây, rễ cây, cành ,hoa, Để xanh phát triển tốt phải chăm bón, tưới nước đầy đủ… Một số yếu tố làm cho chậm phát triển bị chết như: thiếu chất dinh dưỡng, thiếu nước, thiếu ánh sáng, sâubệnh… Hoạt động 2: Trò chơi: “Gieo hạt – Nảy mầm” a Mụctiêu: - Lắng nghe - HS biết giai đoạn phát triển - Xếp hàng vòng tròn từ hạt, phát triển kĩ chơi nhóm lớn kĩ tham gia hoạt động tíchcực b Cách tiếnhành: GV cho HS chơi trò chơi “Gieo hạt” theo gợi ý: - GV phố biến luậtchơi: + HS xếp thành vòng tròn + Quản trị hơ“gieo hạt” HS thả nắm tay xuống đất mơ động tác gieo hạt +Quản trị hơ “nảy mầm” HS chụm hai tay - Tham gia trị chơi thành mầm non vươn nhẹ lên phía - HS trao đổi + Quản trị hơ “một cây”, “hai cây” HS lần - HS trả lời lượt giơ tay rồihai tay + Quản trị hơ “một nụ, hai nụ, hoa, hai hoa” HS xịe tay đan thành nụ thành hoa + Quản trị hơ “thành quả, chín” HS khép - Lắng nghe hai bàn tay thành hình - GV tổ chức cho HS chơi – 5lượt - Kết thúc trò chơi, GV tổ chức cho HS chia sẻ theo nội dung sau: + Qua trò chơi, phát lớn lên nào? + Cảm xúc qua trị chơi? c Kết luận: Q trình phát triển thường từ mầm hạt giống gieo trồng, có đủ điều kiện - HS ngồi theo nhóm nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm hạt mầm đơm - HS tự chọn vật liệu, dụng cụ trồi, nảy lộc, hoa kếttrái loại hạt giống để ươm - Để có hành tinh tươ iđẹp người cần tích cực trồng chăm sóc cây - Thảo luận thứ tự việc Hoạt động 3: Ươm xanh làm để ươm chăm sóc a Mục tiêu: - HS trải nghiệm ươm cây,chăm sóc vườn - Thực hành ươm chăm sóc ươm chăm sóc xanh vườn trường vườn trường: - Phát triển kĩ hợp tác, giải vấn đề, giao tiếp b Cách tiến hành: GV chia HS thành nhóm để thực việc ươm vườn xanh theo khu vực chuẩn bị sẵn GV tổ chức cho nhóm HS tự - Trả lời cá nhân chọn vật liệu, dụng cụ loại hạt giống để ươm (GV chuẩn bị sẵn phân cơng cho nhómHS) - Sau HS chọn vật liệu, dụng cụ hạt giống xong, GV hướng dẫn cho nhóm thảo luận thứ tự việc cần làm để ươm chăm sóc vườn trường - GV hướng dẫn nhóm thực hành ươm - Lắng nghe chăm sóc vườn trường: +Xới đất cho tơi, bới đất tạo khoảng trống, tra hạt giống vào khoảng trống + Vun đất để lấp kín hạt giống, tưới nước nhổ cỏ sau gieo hạt - Kết thúc hoạt động gieo trồng, giáo viên tổ chức cho HS thảo luận, chia sẻ theo câu hỏi: + Điều xảy sau gieo hạt? + Để hạt phát triển thành cần làm tiếp theo? + Trồng chăm sóc có lợi ích gì? - GV cho HS chia sẻ cảm xúc điều học - Lắng nghe TUẦN 34: SAO NHI ĐỒNG CỦA EM SINH HOẠT DƯỚI CỜ : NGHE KỂ CHUYỆN VỀ BÁC HỒ I MỤC TIÊU: Tạo hội để HS trực tiếp nghe câu chuyện Bác Hồ qua lời kể người lớn II CHUẨN BỊ: - Ghế, mũ cho HS sinh hoạt cờ III CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH: - Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt cờ: + Ổn định tổ chức + Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ + Đứng nghiêm trang + Thực nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca + Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờm chương trình tiết chào cờ + Nhận xét phát động phong trào thi đua trường + Một số hoạt động tiết chào cờ: * Thực nghi lễ chào cờ * Nhận xét thi đua lớp tuần Trên sân khấu, đứng tuổi đại diện thầy kể chuyện cho HS tồn trường nghe câu chuyện Bác Hồ Khi kể chuyện, người kể dừng lại hỏi HS vài câu tùy theo nội dung câu chuyện, chẳng hạn như: câu chuyện nói nhỉ? Bác Hồ yêu thương nhi đồng, em có u q Bác Hồ khơng nào? Các em vào Lăng viếng Bác Hồ chưa? HS đống trả lời, vài em lên sân khấu nêu ý kiến trước tồn trường HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ SAO NHI ĐỒNG CỦA EM I MỤC TIÊU: Sau hoạt động, HS có khả năng: - Hiểu hoạt động Sao Nhi đồng thiết thực cho thân người HS lớp - Rèn luyện kĩ tham gia sinh hoạt Sao Nhi đồng - Hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động Sao Nhi đồng II CHUẨN BỊ: - Tranh cờ Đội huy hiệu Đội SGK Nếu có cờ huy hiệu Đội thi HS nhìn thực tế - Bảng lời hứa nhi đồng - Một vài dụng cụ để tổ chức sinh hoạt Sao Nhi đồng III CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH: Hoạt động giáo viên Khởi động (3 phút) Hoạt động học sinh - Ổn định: - Hát - Giới thiệu - Lắng nghe + Giáo viên viết lên bảng lớp tên giới thiệu: Hôm nay, tìm hiểu Sao nhi đồng em Các hoạt động chủ yếu (35 phút) Hoạt động 1: Giới thiệu cờ Đội huy hiệu Đội a Mục tiêu Giúp HS nhận biết cờ Đội huy hiệu Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh b Cách tiến hành - Cho HS xem hình ảnh cờ Đội huy hiệu Đội - Quan sát hình ảnh cờ Đội SGK huy hiệu Đội SGK - GV gọi vài HS phát biểu em thấy - HS trả lời hình ảnh cờ Đội huy hiệu Đội - GV giới thiệu, mô tả rõ cờ Đội, huy - Lắng nghe hiệu Đội giải thích cờ huy hiệu Đội lại dùng hình ảnh búp măng non, có chữ “SẴN SÀNG” Ngồi ra, GV giới thiệu thêm cho HS - Lắng nghe khăn quàng đỏ Đội ca + Cờ Đội: đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng hai phần ba chiều dài Ở có hình huy hiệu Đội, đường kính huy hiệu hai phần năm chiều rộng cờ Cờ Đội tương trưng cho lòng yêu Tổ quốc, niềm vinh dự tự hào Đội Dưới cờ Đội hàng ngũ chỉnh tề hơn, thúc giục đội viên tiến lên Mỗi chi đội liên đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có cờ Đội Chiều rộng cờ hai phần năm chiều dài cán cờ + Huy hiệu Đội: hình trịn, có hình búp - Lắng nghe măng non cờ đỏ vàng, có băng chữ “SẴN SÀNG” Nền đỏ vàng cờ Tổ quốc, Măng non tượng trưng cho lứa tuổi thiếu niên hệ tương lai dân tộc Việt Nam anh hùng Băng chữ “SẴN SÀNG” hiệu hành động Đội Thiên niên Tiền phong Hồ Chí Minh Đeo huy hiệu Đội nhắc nhở đội viên học tập rèn luyện để sẵn sàng kế tục nghiệp cách mạng vinh quang Đảng, Bác Hồ dân tộc - Lắng nghe + Khăn quàng vải màu đỏ (gọi Khăn quàng đỏ): hình tam giác cân, có đường cao phần tư cạnh đáy Khăn quàng đỏ phần cờ Tổ quốc, màu đỏ tượng trưng cho lý tưởng cách mạng Đeo khăn quàng đỏ, đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tự hào Tổ quốc, Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bác Hồ vĩ đại, nhân dân Việt Nam anh hùng nguyện phấn đấu để trở thành đồn viên Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đội viên đeo khăn quàng đỏ đến trường, sinh hoạt hoạt động Đội + Đội ca: hát Cùng ta lên, nhạc sĩ Phong Nhã sáng tác mang nội dung kêu gọi đội viên theo bước Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kêu gọi yêu nước, yêu lao động, - Vài HS lên đọc chăm học - GV mời vài HS đọc Lời hứa nhi đồng: Vâng lời Bác Hồ dạy Em xin hứa sẵn sàng Là ngoan trị giỏi Cháu Bác Hồ kính u - Lắng nghe c Kết luận - HS biết cờ Đội huy hiệu Đội biểu tượng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Hoạt động 2: Sinh hoạt Sao a Mục tiêu Giúp HS hào hứng tham gia hoạt động buổi sinh hoạt Sao Nhi đồng b Cách tiến hành - Anh/chị phụ trách Sao tổ chức cho đội viên nhi - Hoạt động đồng tham gia hoạt động khác nhau, chẳng hạn như: tập hát mới, kể chuyện, chơi trò chơi, chọn lựa tên cho c Kết luận - Lắng nghe Sinh hoạt Sao Nhi đồng vừa quyền lợi, vừa dịp để HS thể khả trước bạn Hoạt động nối tiếp: (2 phút) - GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS - Về nhà chia sẻ với người thân Sao nhi đồng SINH HOẠT LỚP TRIỂN LÃM TRANH “BÁC HỒ VỚI THIẾU NHI” I MỤC TIÊU: Hiểu tình cảm Bác Hồ với thiếu nhi, thể thái độ kính yêu Bác Hồ việc làm cụ thể học tập rèn luyện hàng ngày II CHUẨN BỊ: - Sưu tầm tranh ảnh Bác Hồ với Thiếu nhi III CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH: Hoạt động giáo viên 1.Ổn định: Hát Hoạt động học sinh Các bước sinh hoạt: 2.1 Nhận xét tuần 34 - GV yêu cầu trưởng ban báo cáo: - Các trưởng ban, phó ban, phụ trách +Đi học chuyên cần: hoạt động ban tổng hợp kết + Tác phong , đồng phục theo dõi tuần + Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập + Trưởng ban nề nếp báo cáo kết + Vệ sinh theo dõi + Trưởng ban học tập báo cáo kết theo dõi + Trưởng văn nghệ báo cáo kết theo dõi + Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết theo dõi + GV nhận xét qua tuần học: * Tuyên dương: - GV tuyên dương cá nhân tập thể có - Lắng nghe để thực thành tích * Nhắc nhở: - GV nhắc nhở tồn hạn chế - Lắng nghe để thực lớp tuần 2.2.Phương hướng tuần 35 - Thực dạy tuần 35, GV bám sát kế - Lắng nghe để thực hoạch chủ nhiệm thực - Tiếp tục thực nội quy HS, thực ATGT, ATVSTP - Thực tốt phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm - Làm tốt kiểm tra cuối năm 2.3 Triển lám tranh ảnh Bác Hồ với thiếu nhi - Tranh/ảnh Bác Hồ treo xung - HS mang tranh ảnh chuẩn bị trưng quanh lớp, để bàn bày quanh lớp học bàn học HS HS quan sát, chia sẻ - HS lên giới thiệu tranh/ảnh để lựa chọn tranh/ảnh mà u thích - Khi giơ cao tranh/ảnh đó, HS nói rõ - Nêu cảm nghĩ lại thích, giải thích nội dung tranh/ảnh _ GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TUẦN 35: KHI MÙA HÈ VỀ SINH HOẠT DƯỚI CỜ : HỘI DIỄN SEN DÂNG BÁC I MỤC TIÊU: - Tạo hội để HS tham gia hoạt động thể khả trước HS tồn trường II CHUẨN BỊ: - Ghế, mũ cho HS sinh hoạt cờ III CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH: - Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt cờ: + Ổn định tổ chức + Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ + Đứng nghiêm trang + Thực nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca + Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờm chương trình tiết chào cờ + Nhận xét phát động phong trào thi đua trường + Một số hoạt động tiết chào cờ: * Thực nghi lễ chào cờ * Nhận xét thi đua lớp tuần - HS tồn trường, có góp mặt HS lớp thể chương trình hội diễn “Đài sen dâng Bác” tập luyện - Kết thúc hội diễn, nhà trường phát phần thưởng cho cá nhân tập thể lớp có nhiều cố gắng thực tốt chủ đề “Cháu ngoan Bác Hồ” HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ KHI MÙA HÈ VỀ I MỤC TIÊU: Sau hoạt động, HS có khả năng: - Bày tỏ cảm xúc cá nhân với bạn bè, thầy cô mùa hè đến - Sử dụng lời nói để bày tỏ mong muốn thân hè - Thực vui chơi an toàn nghỉ hè II CHUẨN BỊ: - Băng, đĩa nhạc hát mùa hè (ví dụ: Bài hát Mùa hè đến - Sáng tác: Nguyễn Thị Nhung) III CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH: Hoạt động giáo viên Khởi động (3 phút) Hoạt động học sinh - Ổn định: - Hát - Giới thiệu - Lắng nghe + Giáo viên viết lên bảng lớp tên giới thiệu: Hôm nay, tìm hiểu Khi mùa hè Các hoạt động chủ yếu (35 phút) Hoạt động 1: Chia sẻ mong ước hè a Mục tiêu HS bày tỏ cảm xúc, mong muốn thân hè b Cách tiến hành - Cho HS chia sẻ cặp đôi theo câu hỏi: - HS chia sẻ cặp đôi theo câu hỏi: + Khi mùa hè đến, bạn thường làm gì? + Khi nghỉ hè, tạm xa mái trường, xa bạn bè, bạn có buồn khơng? + Em muốn làm kì nghỉ hè? - Một số HS chia sẻ trước lớp mong muốn thân hè đến c Kết luận - HS trả lời Mùa hè muốn vui chơi tham gia - Lắng nghe hoạt động khiếu theo sở thích Hoạt động 2: Quan sát tranh liên hệ thực tế a Mục tiêu - HS liên hệ tự đánh giá hoạt động vui chơi mà thân tham gia kì nghỉ hè - Nhận biết việc nên làm khơng nên làm kì nghỉ hè để đảm bảo vui chơi an toàn b Cách tiến hành (1) Làm việc lớp: - Cho HS quan sát tranh SGK (hoặc - HS quan sát tranh Gv trình chiếu lên bảng) trả lời số câu SGK trả lời số câu hỏi hỏi: Các bạn tranh làm gì? Việc làm nên làm hay khơng nên làm? Vì sao? (2) Làm việc theo nhóm: - Cho HS ngồi nhóm người Các - HS ngồi nhóm nhóm thảo luận theo câu hỏi: người Các nhóm thảo luận + Em thực việc làm giống theo câu hỏi bạn tranh trên? + Em cần làm để đảm bảo vui chơi an toàn? + HS bày tỏ ý kiến GV nhận xét rút kết - HS bày tỏ ý kiến luận - GV nhấn mạnh: Mùa hè, em tham gia - Lắng nghe nhiều hoạt động vui chơi, học tập khác nhau: bạn muốn học bơi, bạn muốn tắm biển, bạn muốn quê thả diều Chúc cho kì nghỉ hè em đạt mong muốn em cần lưu ý nguyên tắc an toàn bơi, tắm biển, tắm ao, hồ, sông suối c Kết luận Mùa hè đến, HS nghỉ học tham gia - Lắng nghe nhiều hoạt động bổ ích khác Các em vừa cần ý đảm bảo vui chơi an tồn kì nghỉ hè Hoạt động 3: Cùng hát mùa hè a Mục tiêu HS trải nghiệm cảm xúc, thái độ với nhân vật lời hát, từ bày tỏ cảm xúc cá nhân hè b Cách tiến hành - Cho HS đứng dậy (có thể đứng thành hàng dọc - HS hát lối đi), Gv bật nhạc khơng có lời, HS hát theo lời hát Mùa hè đến (Sáng tác: Nguyễn Thị Nhung) - đến HS trả lời câu hỏi: Em có thích mùa hè - 1-2 HS trả lời không? Bạn nhỏ lời hát có vui hè khơng? c Kết luận Mùa hè đến, em nghỉ học để vui chơi, - Lắng nghe thư giãn sau năm học tập chăm Nhưng đó, lúc tạm chia tay nhau, chia tay cô giáo cũ để vào lớp 2, tạm chia xa bạn trước vào năm học bạn có cảm xúc, tâm trạng khác Lưu ý: Giáo viên tổ chức thêm hoạt động đủ thời gian Hoạt động nối tiếp: (2 phút) - GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu - Lắng nghe dương HS - Về nhà chia sẻ với người thân Mùa hè SINH HOẠT LỚP CHÁU NGOAN BÁC HỒ I MỤC TIÊU: Giúp HS phấn khởi tự tin nhìn lại trình rèn luyện sau năm học trường tiểu học II CHUẨN BỊ: - Sưu tầm tranh ảnh Bác Hồ với Thiếu nhi III CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH: Hoạt động giáo viên 1.Ổn định: Hát Hoạt động học sinh Các bước sinh hoạt: 2.1 Nhận xét tuần 35 - GV yêu cầu trưởng ban báo cáo: - Các trưởng ban, phó ban, phụ trách +Đi học chuyên cần: hoạt động ban tổng hợp kết + Tác phong , đồng phục theo dõi tuần + Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập + Trưởng ban nề nếp báo cáo kết + Vệ sinh theo dõi + Trưởng ban học tập báo cáo kết theo dõi + Trưởng văn nghệ báo cáo kết theo dõi + Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết theo dõi + GV nhận xét qua tuần học: * Tuyên dương: - GV tuyên dương cá nhân tập thể có - Lắng nghe để thực thành tích * Nhắc nhở: - GV nhắc nhở tồn hạn chế - Lắng nghe để thực lớp tuần 2.2.Phương hướng nghỉ hè - Vui chơi an toàn - Lắng nghe để thực - Tiếp tục ôn lại kiến thức - giúp đỡ cha mẹ công việc nhỏ 2.3 Cháu ngoan Bác Hồ - Từng cặp HS chia sẻ với - HS chia sẻ theo cặp giấy chứng nhận đạt danh hiệu Cháu - HS lên giới thiệu ngoan Bác Hồ Các em nêu lên cảm xúc mình, lời hứa với Bác kính yêu việc làm cụ thể năm học tới để xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ kính yêu - Kết thúc hoạt động, lớp hát Ai - Hát lớp yêu nhi đồng BÁc Hồ Chí Minh (Sáng tác: Phạm Tuyên) _ ... hoạt động tiếptheo? - Giáo viên chốt lại điều học - Lắng nghe học sinh, khen ngợi học sinh làm tốt - Nhắc nhở, chuẩn bị cho hoạt động _ GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM... _ GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TUẦN 25: MẸ EM SINH HOẠT DƯỚI CỜ : PHÁT ĐỘNG HỘI DIỄN CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3 I MỤC TIÊU: Định hướng cho HS chuẩn bị nội dung cho hoạt động đầu tháng... _ GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TUẦN 26: VỆ SINH NHÀ CỬA SINH HOẠT DƯỚI CỜ : HỘI DIỄN VĂN NGHỆ I MỤC TIÊU: HS bày tỏ tình cảm với bà, với mẹ cô giáo thông qua việc tham
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN HĐTN_CÁNH DIỀU_HK2, GIÁO ÁN HĐTN_CÁNH DIỀU_HK2