0

Giáo án Tiếng Việt 1_Tuần 9_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương

28 261 12
  • Giáo án Tiếng Việt 1_Tuần 9_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2020, 22:08

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾNG VIỆT - TUẦN - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG (HƯƠNG) TUẦN BÀI 41: ui ưi I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc vầm ui, ưi đọc tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có vần - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết vần ui, ưi (cỡ chữ vừa) tiếng, từ ngữ chứa vần Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa vần ui, ưi có học - Phát triển kĩ nói lời xin phép theo tình gợi ý tranh: xin phép bố mẹ ông bà ngồi chơi bạn (đá bóng) - Phát triển kĩ quan sát suy đoán nội dung tranh minh họa Thái độ: - Cảm nhận vẻ đẹp vùng núi cao đất nước Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quê hương đất nước II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo cách viết vần ui, ưi - Hiểu nghĩa từ ngữ học như: nở rộ, rộn rã Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Ôn khởi động: (3 phút) - Kiểm tra đọc nội dung trang 92, 93 Hoạt động HS - 2- HS lên bảng đọc https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Gọi HS kể lại câu chuyện Hai người - HS kể toàn chuyện bạn gấu - Lớp nhận xét, đánh giá - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu : Vần ui, ưi Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Em thấy tranh? + … Hà cầm gói kẹo nhớ đến - GV tóm tắt nội dung, vừa vừa đọc bà câu thuyết minh (nhận biết) tranh - HS lắng nghe "Bà gửi cho Hà túi kẹo." - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc - HS đọc theo cụm từ, câu "Bà/ theo gửi cho Hà /túi kẹo." - GV giới thiệu vần mới: ui, ưi Chỉ - HS quan sát vào vần tô màu đỏ HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc vần *Đọc vần ui: - GV đánh vần, đọc trơn mẫu vần ui, - HS quan sát, lắng nghe yêu cầu HS quan sát hình "u - i -ui - ui." - Gọi HS đánh vần, đọc trơn - HS đánh vần, đọc trơn (CN, nhóm, lớp) - HS ghép vào bảng cài, nêu cách ghép: - Yêu cầu HS ghép vần ui, nêu cách Vần ui có âm u đứng trước, âm i đứng ghép sau - GV quan sát, nhận xét * Đọc vần ưi - GV đánh vần, đọc trơn mẫu vần ưi, yêu cầu HS quan sát hình "ư - i -ưi - ưi." - Gọi HS đánh vần, đọc trơn - Yêu cầu HS ghép vần ui, nêu cách ghép - GV quan sát, nhận xét So sánh vần - Yêu cầu HS quan sát vần, nêu điểm giống khác - GV nhận xét, KL điểm giống khác vần * Đọc lại vần b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: - HS quan sát, lắng nghe - HS đánh vần, đọc trơn (CN, nhóm, lớp) - HS ghép vào bảng cài, nêu cách ghép: Vần ưi có âm đứng trước, âm i đứng sau - HS quan sát, trả lời câu hỏi: + Giống: có âm I đứng cuối + Khác: âm đứng trước âm I u, - HS đọc trơn lại vần (CN, lớp) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Có vần ui rồi, làm để có + thêm âm t trước vần ui dấu sắc tiếng túi? âm u - GV đưa mơ hình tiếng túi, yêu vầu HS đánh vần, đọc trơn - HS đánh vần, đọc trơn: tờ - ui - tui t ui sắc - túi Túi (CN, nhóm, lớp) túi - Yêu cầu HS đọc trơn tiếng mẫu * Đọc tiếng SGK chứa vần ui - GV đưa tiếng SGK chứa vần ui: bùi, mũi, sủi + Các tiếng có điểm giống nhau? - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng - Đọc trơn tất tiếng * Đọc tiếng SGK chứa vần ưi - GV đưa tiếng SGK chứa vần ui: cửi, gửi, ngửi + Các tiếng có điểm giống nhau? - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng - Đọc trơn tất tiếng * Đọc lại tiếng SGK * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng túi ta thêm chữ ghi âm t trước vần ui dấu sắc âm u Hãy vận dụng cách để tạo tiếng khác có vần ui, ưi - Yêu cầu HS tự ghép tiếng mới, đọc cho bạn bên cạnh nghe - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá bạn + Trong tiếng bạn ghép tiếng có vần ui (ưi)? - Đọc đồng tiếng HS ghép * Vận động c Đọc từ ngữ - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ tranh dãy núi, bụi cỏ, gửi thư, đặt câu hỏi cho HS nhận - 3-5 HS đọc trước lớp - HS quan sát, trả lời câu hỏi + … chứa vần ui - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng (CN, nhóm, lớp) - HS đọc (CN, lớp) - HS quan sát, trả lời câu hỏi + … chứa vần ưi - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng (CN, nhóm, lớp) - HS đọc (CN, lớp) - HS đọc trơn lại tiếng chưa vần ưi, ui SGK (CN, nhóm, lớp) - HS tự tạo tiếng có vần ui, ưi bảng cài, đọc cho bạn nghe - 5-7 HS lên bảng trình bày làm, lớp quan sát, nhận xét, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn ghép - HS nối tiếp trả lời câu hỏi - Lớp đọc đồng - HS vừa hát vừa vận động https://www.thuvientailieu.edu.vn/ biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS nhận biết tiếng chứa vần ui, ưi, phân tích, đánh vần tiếng có vần mới, đọc trơn từ VD: Đưa tranh 1, hỏi: - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Tranh vẽ gì? + dãy núi - GV đưa từ dãy núi + Từ dãy núi tiếng chứa vần + tiếng núi chứa vần ui học, vần nào? - Yêu cầu HS phân tích đánh vần + … tiếng núi có âm n đứng trước, vần tiếng núi, đọc trơn từ dãy núi ui đứng sau, dấu sắc âm u Nờ -ui - Thực tương tự với từ bụi nui - sắc - núi Núi Dãy núi (CN , cỏ, gửi thư nhóm, lớp) - Gọi HS đọc trơn từ - HS đọc trơn lại từ (CN, lớp) d Đọc lại vần, tiếng, từ - Cho HS đọc lại vần, tiếng, từ - HS đọc (CN, nhóm, lớp) (phần trang 94) HĐ3 Viết a Viết bảng (7 phút) * Viết vần ui, ưi - HS quan sát, trả lời + Các vần ui, ưi có giống khác + … giống có âm i cuối, khác nhau? âm thứ u, - GV viết mẫu vần ui, vừa viết vừa mô tả quy trình viết: Đặt bút ĐK - Quan sát, lắng nghe viết chữ u, từ điểm dừng bút chữ u viết nét nối tiếp chữ i Ta vần ui + muốn có vần ưi ta viết thêm nét râu + Có vần ui rồi, muốn có vần ưi ta cho chữ u làm nào? - GV viết mẫu vần ưi, vừa viết vừa mô tả: Đặt bút ĐK2 viết vần ui Khi có vần ui lia bút lên, đánh - Quan sát, lắng nghe dấu râu cho chữ u ta vần ưi - HS viết bảng vần ui, ưi - Yêu cầu HS viết bảng vần ui, ưi - HS quan sát, nhận xét viết bạn - Tổ chức cho HS quan sát, nhận xét chữ viết bảng bạn, sửa cho HS * Viết tiếng núi, gửi - GV đưa tiếng núi, yêu cầu HS phân + Tiếng núi có âm n đứng trước, vần ui tích, đánh vần đứng sau, dấu sắc âm u Nờ - ui nui - sắc - núi + Khi viết tiếng núi ta viết nào? + Viết âm n trước, vần ui sau, dấu sắc - GV viết mẫu tiếng núi, vừa viết vừa âm u https://www.thuvientailieu.edu.vn/ mô tả cách viêt: Đặt bút ĐK viết - Quan sát, lắng nghe âm n, từ điểm dừng bút chữ n đưa nét nối viết tiếp vần ui Từ điểm dừng bút chữ i, lia bút lên đầu chữ u đánh dấu sắc Ta chữ núi - GV đưa tiếng gửi, yêu cầu HS phân + Tiếng gửi có âm g đứng trước, vần ưi tích, đánh vần đứng sau, dấu hỏi âm Gờ - ưi gưi - hỏi - gửi + Khi viết tiếng gửi ta viết nào? + Viết âm g trước, vần ưi sau, dấu hỏi - GV viết mẫu tiếng gửi, vừa viết vừa âm mô tả cách viêt: Đặt bút ĐK viết - Quan sát, lắng nghe âm g, từ điểm dừng bút chữ g đưa nét nối viết tiếp vần ưi Từ điểm dừng bút chữ i, lia bút lên đầu chữ đánh dấu hỏi Ta chữ gửi - Yêu cầu HS viết bảng tiếng - HS viết bảng tiếng núi, gửi núi, gửi vần ui, ưi - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá, - HS quan sát, nhận xét viết bạn sửa chữa chữ viết bạn TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Viết (Tiếp) b Viết (10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 28, 29 nêu yêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) , nhắc nhở HS tư ngồi viết, để vở, cầm bút - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn Lưu ý HS: nét nối chữ u, với chữ i khoảng cách chữ từ cách khoảng thân chữ o - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết HĐ4 Đọc đoạn:(10 phút) - GV đưa đoạn đọc + Đoạn đọc có câu? Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: viết dòng vần ui, dòng vần ưi, dòng dãy núi, dòng gửi thư - HS viết - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động - HS quan sát, trả lời + … câu https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Tìm tiếng có chứa vần + … gửi, núi học (ui, ưi) - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần - HS phân tích, đánh vần (CN - nhóm tiếng lớp) tiếng: gửi, núi - Yêu cầu HS đọc trơn câu, - Từng nhóm HS đọc nối tiếp câu đoạn - Đọc đoạn (CN, nhóm, lớp) - 4-5 HS thi đọc trước lớp - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp * Tìm hiểu nội dung - GV đặt câu hỏi, gọi HS trả lời: - Quan sát tranh, kết hợp đọc hiểu, trả lời câu hỏi + Lan gửi thư cho ai? + cho Hà + Lan kể điều gì? + … kể quê Lan + Quê Lan có gì? + có nhà sàn nằm ven đồi +Mùa này, quang cảnh nơi + … chim ca rộn rã, sim nở tím núi nào? đồi - Lắng nghe - Cho HS quan sát tranh, giới thiệu nhà sàn, sim, giải nghĩa từ rộn rã + …yêu quê + Em thấy tình cảm Lan quê nào? - GV nhận xét, tóm tắt nội dung, giáo dục HS biết yêu quê hương đất nước HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV giới thiệu chủ đề: Xin phép - Cho HS quan sát tranh , hỏi: - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + Em nhìn thấy tranh? + … Nam, mẹ Nam bạn đứng cổng + Mẹ Nam làm gì? + qt sân + Hai bạn đứng ngồi cổng có + …có bóng muốn rủ Nam đá làm gì? bóng + Nam làm gì? + … chạy vào xin phép mẹ cho đá bóng với bạn + Theo em, Nam xin phép mẹ - HS nối tiếp nói lời xin phép nào? - GV nhận xét, tóm tắt nội dung tranh , - Lắng nghe, nhận nhiệm vụ chia nhóm, yêu cầu HS đóng vai dựa - Mỗi nhóm HS đóng vai thể tình theo nội dung tranh - Đại diện nhóm thể trước lớp - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá - GV lớp nhận xét, đánh giá * Liên hệ, giáo dục + Hàng ngày muốn chơi, hay đâu đó, em xin phép ông bà, bố mẹ - HS nối tiếp nói lời xin phép https://www.thuvientailieu.edu.vn/ nào? - Lớp lắng nghe, nhận xét - GV nhận xét, giáo dục HS nói lời xin phép phải lễ phép ông bà, bố - Lắng nghe mẹ đồng ý (được làm) Củng cố, dặn dò: (5 phút) + Hơm học gì? + … vần ui, ưi - Yêu cầu HS tìm từ có vần ui, ưi đặt - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp câu với từ ngữ vừa tìm - Lớp vấn, nhận xét, đánh giá - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - 2-3 HS đọc - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Lắng nghe - Nhắc HS thực hành giao tiếp nhà -BÀI 42: ao eo I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc vầm ao, eo đọc tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có vần - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết vần ao, eo (cỡ chữ vừa) tiếng, từ ngữ chứa vần Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa vần ao, eo có học - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết nhân vật suy đoán nội dung tranh minh họa Em chăm Thái độ: - Cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên qua phong cảnh ao nước mùa thu, cảnh sinh hoạt chim Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quê hương đất nước II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo cách viết vần ao, eo - Hiểu nghĩa từ ngữ học như: chim chào mào, chim sáo, chim ri Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hoạt động GV Ôn khởi động: (3 phút) - Kiểm tra đọc nội dung trang 94, 95 - Kiểm tra viết vần ui, ưi, dãy núi, gửi thư - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu : Vần ao, eo Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi + Tranh vẽ cảnh gì? - GV tóm tắt nội dung, vừa vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh "Ao thu lạnh lẽo nước veo." - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc theo - GV giới thiệu vần mới: ao, eo Chỉ vào vần tô màu đỏ HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc vần *Đọc vần oa: - GV đánh vần, đọc trơn mẫu vần ao, yêu cầu HS quan sát hình "a-oao." - Gọi HS đánh vần, đọc trơn - Yêu cầu HS ghép vần ao, nêu cách ghép - GV quan sát, nhận xét * Đọc vần ưi - GV đánh vần, đọc trơn mẫu vần eo, yêu cầu HS quan sát hình "e-oeo." - Gọi HS đánh vần, đọc trơn - Yêu cầu HS ghép vần eo, nêu cách ghép - GV quan sát, nhận xét *So sánh vần - Yêu cầu HS quan sát vần, nêu điểm giống khác - GV nhận xét, KL điểm giống khác vần * Đọc lại vần Hoạt động HS - 2- HS lên bảng đọc - HS lên bảng viết, lớp viết bảng - Lớp nhận xét, đánh giá - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + … ao, thuyền, cầu ao - HS lắng nghe - HS đọc theo cụm từ, câu "Ao thu /lạnh lẽo/ nước veo." - HS quan sát - HS quan sát, lắng nghe - HS đánh vần, đọc trơn (CN, nhóm, lớp) - HS ghép vào bảng cài, nêu cách ghép: Vần ao có âm a đứng trước, âm o đứng sau - HS quan sát, lắng nghe - HS đánh vần, đọc trơn (CN, nhóm, lớp) - HS ghép vào bảng cài, nêu cách ghép: Vần eo có âm e đứng trước, âm o đứng sau - HS quan sát, trả lời câu hỏi: + Giống: có âm o đứng cuối + Khác: âm đứng trước âm o a, e - HS đọc trơn lại vần (CN, lớp) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: + Có vần eo rồi, làm để có tiếng lẽo? - GV đưa mơ hình tiếng lẽo, u vầu HS đánh vần, đọc trơn l eo lẽo - Yêu cầu HS đọc trơn tiếng mẫu * Đọc tiếng SGK chứa vần eo - GV đưa tiếng SGK chứa vần eo: dẻo, đẽo, kẹo + Các tiếng có điểm giống nhau? - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng - Đọc trơn tất tiếng * Đọc tiếng SGK chứa vần aoi - GV đưa tiếng SGK chứa vần ao: chào, dao, sáo + Các tiếng có điểm giống nhau? - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng - Đọc trơn tất tiếng * Đọc lại tiếng SGK * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng lẽo ta thêm chữ ghi âm l trước vần eo dấu ngã âm e Hãy vận dụng cách để tạo tiếng khác có vần ao, eo - Yêu cầu HS tự ghép tiếng mới, đọc cho bạn bên cạnh nghe - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá bạn + Trong tiếng bạn ghép tiếng có vần ao (eo)? - Đọc đồng tiếng HS ghép * Vận động c Đọc từ ngữ - GV đưa tranh minh họa + thêm âm l trước vần eo dấu ngã âm e - HS đánh vần, đọc trơn: lờ - eo - leo ngã - lão Lẽo (CN, nhóm, lớp) - 3-5 HS đọc trước lớp - HS quan sát, trả lời câu hỏi + … chứa vần eo - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng (CN, nhóm, lớp) - HS đọc (CN, lớp) - HS quan sát, trả lời câu hỏi + … chứa vần aoi - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng (CN, nhóm, lớp) - HS đọc (CN, lớp) - HS đọc trơn lại tiếng chưa vần ao, eo SGK (CN, nhóm, lớp) - HS tự tạo tiếng có vần eo, ao bảng cài, đọc cho bạn nghe - 5-7 HS lên bảng trình bày làm, lớp quan sát, nhận xét, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn ghép - HS nối tiếp trả lời câu hỏi - Lớp đọc đồng - HS vừa hát vừa vận động https://www.thuvientailieu.edu.vn/ cho từ ngữ tranh sao, táo, kẹo, ao bèo, đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS nhận biết tiếng chứa vần ao, eo, phân tích, đánh vần tiếng có vần mới, đọc trơn từ VD: Đưa tranh 1, hỏi: - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Tranh vẽ gì? + ngơi - GV đưa từ ngơi + Từ tiếng chứa vần + tiếng chứa vần ao học, vần nào? - Yêu cầu HS phân tích đánh vần + … tiếng có âm s đứng trước, vần tiếng sao, đọc trơn từ ao đứng sau Sờ - ao -sao Sao Ngôi - Thực tương tự với từ cịn (CN , nhóm, lớp) lại - Gọi HS đọc trơn từ - HS đọc trơn lại từ (CN, lớp) d Đọc lại vần, tiếng, từ - Cho HS đọc lại vần, tiếng, từ - HS đọc (CN, nhóm, lớp) (phần trang 96) HĐ3 Viết a Viết bảng (7 phút) * Viết vần eo, ao - HS quan sát, trả lời + Các vần eo, ao có giống khác + … giống có âm o cuối, khác nhau? âm thứ e, a - GV viết mẫu vần eo, vừa viết vừa mô tả quy trình viết: Đặt bút ĐK - Quan sát, lắng nghe chút, viết chữ e, từ điểm dừng bút chữ e lia bút sang phải lên ĐK viết chữ o cho chữ o chạm vào điểm dừng bút chữ e Ta vần eo + Viết vần ao nào? +… viết âm a trước, âm o sau - GV viết mẫu vần ao, vừa viết vừa mô tả: Đặt bút ĐK3 chút viết âm - Quan sát, lắng nghe a, từ điểm dừng bút chữ a lia bút lên ĐK viết chữ o cho chữ o sát với điểm dừng bút chữ a ta vần ao - Yêu cầu HS viết bảng ao, eo - HS viết bảng vần ao, eo - Tổ chức cho HS quan sát, nhận xét chữ viết bảng bạn, sửa cho - HS quan sát, nhận xét viết bạn HS * Viết tiếng sao, bèo - GV đưa tiếng sao, yêu cầu HS phân + Tiếng có âm s đứng trước, vần ao 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi + Tranh vẽ cảnh gì? - GV tóm tắt nội dung, vừa vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh "Đàn sẻ nâu kêu ríu rít sau nhà." - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc theo - GV giới thiệu vần mới: au, âu, Chỉ vào vần tô màu đỏ HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc vần *So sánh vần - Yêu cầu HS quan sát vần, nêu điểm giống khác - GV nhận xét, KL điểm giống khác vần * Đánh vần - GV đánh vần mẫu vần au, âu, yêu cầu HS quan sát hình Au: a - u - au Âu: â- u - âu Êu: ê- u - - Gọi HS đánh vần vần * Đọc trơn: - Yêu cầu HS đọc trơn vần * Ghép chữ tạo vần - Yêu cầu HS tìm chữ thẻ chữ để ghép vần au - Gọi HS phân tích vần au + Đang có vần au muốn có vần âu phải làm nào? - Yêu cầu HS ghép vần âu - GV quan sát, nhắc nhở - Yêu cầu HS ghép vần êu, nêu cách ghép - GV nhận xét, đánh giá, củng cố điểm giống khác vần * Đọc lại vần b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: + Có vần au rồi, làm để có - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + … đàn chim bay sau nhà - HS lắng nghe - HS đọc theo cụm từ, câu "Đàn sẻ nâu /kêu ríu rít /ở sau nhà." - HS quan sát - HS quan sát, trả lời câu hỏi: + Giống: có âm u đứng cuối + Khác: âm đứng trước âm u a, â, ê - Lắng nghe, quan sát hình - HS đánh vần (CN, nhóm, lớp) - HS đọc trơn vần au, âu, êu(CN, nhóm, lớp) - HS thực hành ghép vần bảng cài - 1-2 em nhận xét + Vần au có âm a đứng trước, âm u đứng sau + Thay âm a âm â, để nguyên âm u - HS ghép vần bảng cài vần âu - HS ghép bảng cài, nêu cách ghép: thay âm â âm ê giữ nguyên âm u - HS đọc trơn lại vần (CN, lớp) + thêm âm s trước au 14 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ tiếng sau? - GV đưa mơ hình tiếng sau, u vầu HS đánh vần, đọc trơn s - HS đánh vần, đọc trơn: Sờ - au- sau Sau (CN, nhóm, lớp) au sau * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK: cau, tàu, bậu, gấu, khều, rêu + Tiếng chứa vần au? + Tiếng chứa vần âu? + Tiếng chứa vần êu? - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng - Đọc trơn tất tiếng * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng sau ta thêm chữ ghi âm s trước vần au Hãy vận dụng cách để tạo tiếng có vần au, âu, - Yêu cầu HS tự ghép tiếng mới, đọc cho bạn bên cạnh nghe - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá bạn + Trong tiếng bạn ghép tiếng có vần au (âu, êu)? - Đọc đồng tiếng HS ghép * Vận động c Đọc từ ngữ - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ tranh rau củ, trâu, tễu, đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS nhận biết tiếng chứa vần au, âu, phân tích, đánh vần tiếng có vần mới, đọc trơn từ VD: Đưa tranh 2, hỏi: + Tranh vẽ gì? - GV đưa từ trâu + Từ trâu có tiếng chứa vần học, vần nào? - Yêu cầu HS phân tích đánh vần - Quan sát, trả lời câu hỏi; + … cau, tàu + … bậu, gấu + … khều, rêu - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng (CN, nhóm, lớp) - HS đọc (CN, lớp) - HS tự tạo tiếng có vần au, âu, bảng cài, đọc cho bạn nghe - 5-7 HS lên bảng trình bày làm, lớp quan sát, nhận xét, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn ghép - HS nối tiếp trả lời câu hỏi - Lớp đọc đồng - HS vừa hát vừa vận động - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + trâu + tiếng trâu chứa vần âu + … tiếng trâu có âm tr đứng trước, vần 15 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ tiếng trâu, đọc trơn từ trâu âu đứng sau Trờ - âu - trâu Trâu - Thực tương tự với từ đom Con trâu (CN , nhóm, lớp) đóm, mâm cơm - Gọi HS đọc trơn từ - HS đọc (CN, lớp) d Đọc lại vần, tiếng, từ - Cho HS đọc lại vần, tiếng, từ - HS đọc (CN, nhóm, lớp) (phần trang 98) HĐ3 Viết a Viết bảng (7 phút) * Viết vần au, âu, - HS quan sát, trả lời + Các vần au, âu, có giống + … giống có âm u cuối, khác khác nhau? âm thứ a, â, ê - GV viết mẫu vần au, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK - Quan sát, lắng nghe chút, viết chữ a, từ điểm dừng bút chữ a đưa nét nối viết tiếp chữ u Ta vần au + Viết vần âu nào? +… viết vần au trước thêm dấu mũ - GV viết mẫu vần âu, vừa viết vừa mô cho âm a tả: Đặt bút ĐK3 chút viết vần au Có vần au ta thêm dấu mũ cho - Quan sát, lắng nghe chữ a Ta vần âu - Yêu cầu HS nêu cách viết vần + … viết âm ê trước, âm u sau - GV vừa viết vừa mô tả cách viết vần - Yêu cầu HS viết bảng vần âu, - HS viết bảng vần âu, - Tổ chức cho HS quan sát, nhận xét chữ viết bảng bạn, sửa cho - HS quan sát, nhận xét viết bạn HS * Viết tiếng trâu, tễu - GV đưa tiếng trân, yêu cầu HS phân + Tiếng trâu có âm tr đứng trước, vần tích, đánh vần âu đứng sau Trờ - âu - trâu + Khi viết tiếng trâu ta viết nào? + Viết âm tr trước, vần âu sau - GV viết mẫu tiếng trâu, vừa viết vừa - Quan sát, lắng nghe mô tả cách viêt: Đặt bút ĐK viết âm tr, từ điểm dừng bút chữ tr lia bút lên ĐK viết vần âu, Ta chữ trâu - GV đưa tiếng tễu, yêu cầu HS phân + Tiếng tễu có âm t đứng trước, vần tích, đánh vần đứng sau, dấu ngã âm ê Tờ - têu - ngã - tễu + Khi viết tiếng tễu ta viết nào? + Viết âm t trước, vần sau, dấu ngã âm ê - Yêu cầu HS viết bảng tiếng - HS viết bảng tiếng trâu, tễu trâu, tễu vần âu, 16 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá, - HS quan sát, nhận xét viết bạn sửa chữa chữ viết bạn TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Viết (Tiếp) b Viết (10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 29, 30 nêu yêu cầu viết - GV giải thích tễu - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) , nhắc nhở HS tư ngồi viết, để vở, cầm bút - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn Lưu ý HS nét móc chữ a, ê phải nối liền nét chữ u.Khoảng cách chữ từ cách khoảng thân chữ o - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết HĐ4 Đọc đoạn:(10 phút) - GV đưa đoạn đọc + Đoạn đọc có câu? + Tìm tiếng có chứa vần học (au, âu, êu) - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần tiếng - Yêu cầu HS đọc trơn câu, đoạn - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp * Tìm hiểu nội dung - GV đặt câu hỏi, gọi HS trả lời: + Nhà dì Tư quê có gì? + Gần nhà dì Tư có gì? + Xa xa có gì? * Liên hệ giáo dục + Em thấy cảnh làng q dì Tư có đẹp Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: viết dòng vần au, dòng vần âu, dòng êu, dòng tễu, dòng trâu - HS viết - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động - HS quan sát, trả lời + … câu + … trầu, sau, rau, hấu, cầu - HS phân tích, đánh vần (CN - nhóm lớp) tiếng: trầu, sau, rau, hấu, cầu - Từng nhóm HS đọc nối tiếp câu - Đọc đoạn (CN, nhóm, lớp) - 4-5 HS thi đọc trước lớp - Quan sát tranh, kết hợp đọc hiểu, trả lời câu hỏi + cau, giàn trầu, rau cải, rau dền, dưa hấu + … cầu tre nhỏ + … dãy núi cao - HS nối tiếp trả lời 17 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ khơng? + Nhà em có cảnh đẹp nào? - GV tóm tắt nội dung, giáo dục HS biết yêu cảnh đẹp quê hương HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV giới thiệu chủ đề: xin phép - Cho HS quan sát tranh , hỏi: + Em nhìn thấy tranh? - GV giới thiệu: Cô giáo giảng bảng, Nam đứng lên xin phép cô cho bạn (đi vệ sinh) + Theo em Nam xin phép cô nào? - GV nhận xét, chốt lời nói - Cho HS quan sát tranh , hỏi: + Em nhìn thấy tranh? - GV giới thiệu: Cô giáo giảng bài, bạn Hà học muộn muốn xin vào lớp + Theo em, Hà xin phép cô nào? - GV nhận xét, chốt lời nói - Yêu cầu HS thảo luận nhóm đóng vai thể tình - Gọi nhóm lên trình bày trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá * Liên hệ, giáo dục GDHS: Hàng ngày học, có việc em phải xin phép giáo cho ngồi khơng tự tiện ngồi Hoặc ngồi muốn vào lớp em phải xin phép giáo, ccoo đồng ý vào lớp Củng cố, dặn dị: (5 phút) + Hơm học gì? - u cầu HS tìm từ có vần au, âu, đặt câu với từ ngữ vừa tìm - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Nhắc HS thực xin phép xin phép vào lớp - Lắng nghe - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + … cô giáo đanh giảng bảng bạn HS lớp học bạn đứng lên có ý kiến - Lắng nghe - HS nối tiếp nói lời xin phép: Thưa cho em ngồi ạ! (Thưa cơ, em xin phép ngồi ạ! ) - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + … cô giáo đanh giảng bạn HS lớp học bạn Hà học muộn muốn xin vào lớp - Lắng nghe - HS nối tiếp nói lời xin phép: Thưa cho em vào lơp ạ! (Thưa cô, em xin phép vào lớp ạ! ) - HS đóng vai thể tình hng, lớp nhận xét, đánh giá - Lắng nghe ghi nhớ + … vần au, âu, - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp - Lớp vấn, nhận xét, đánh giá - 2-3 HS đọc - Lắng nghe 18 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ -BÀI 41: iu ưu I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc vầm iu, ưu đọc tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có vần - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết vần iu, ưu (cỡ chữ vừa) tiếng, từ ngữ chứa vần Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa vần iu, ưu có học - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết nhân vật suy đoán nội dung tranh minh họa Bà em Thái độ: - Cảm nhận tình u ơng bà gia đìnhvà cháu Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngơn ngữ - Phẩm chất: u gia đình người thân xung quanh II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo cách viết vần iu, ưu - Hiểu nghĩa từ ngữ học Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Ôn khởi động: (3 phút) - Kiểm tra đọc nội dung trang 98,99 - Kiểm tra viết vần au, âu, êu, trâu, tễu - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu : Vần iu, ưu Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi + Em thấy tranh? - GV tóm tắt nội dung, vừa vừa đọc Hoạt động HS - 2- HS lên bảng đọc - HS lên bảng viết, lớp viets bảng - Lớp nhận xét, đánh giá - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + … Bà dạy Nam học - HS lắng nghe 19 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ câu thuyết minh (nhận biết) tranh "Bà nghỉ hưu mà bạn bịu." - HS đọc theo cụm từ, câu "Bà - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc nghỉ hưu /mà bạn bịu." theo - HS quan sát - GV giới thiệu vần mới: iu, ưu Chỉ vào vần tô màu đỏ HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc vần *Đọc vần ui: - GV đánh vần, đọc trơn mẫu vần iu, - HS quan sát, lắng nghe yêu cầu HS quan sát hình "ui-uiu iu" - Gọi HS đánh vần, đọc trơn - HS đánh vần, đọc trơn (CN, nhóm, lớp) - HS ghép vào bảng cài, nêu cách ghép: - Yêu cầu HS ghép vần iu, nêu cách Vần iu có âm i đứng trước, âm u đứng ghép sau - GV quan sát, nhận xét * Đọc vần ưu - GV đánh vần, đọc trơn mẫu vần ưu, - HS quan sát, lắng nghe yêu cầu HS quan sát hình "ư - u -ưu - ưu." - Gọi HS đánh vần, đọc trơn - HS đánh vần, đọc trơn (CN, nhóm, lớp) - HS ghép vào bảng cài, nêu cách ghép: - Yêu cầu HS ghép vần ưu, nêu cách Vần ưu có âm đứng trước, âm u đứng ghép sau - GV quan sát, nhận xét So sánh vần - Yêu cầu HS quan sát vần, nêu điểm - HS quan sát, trả lời câu hỏi: giống khác + Giống: có âm u đứng cuối - GV nhận xét, KL điểm giống khác + Khác: âm đứng trước âm u i, vần * Đọc lại vần - HS đọc trơn lại vần (CN, lớp) - Lưu ý HS phát âm dễ lẫn b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: + Có vần ưu rồi, làm để có + thêm âm h trước vần ưu tiếng hưu? - GV đưa mơ hình tiếng hưu, u vầu HS đánh vần, đọc trơn - HS đánh vần, đọc trơn: hờ - ưu- hưu Hưu (CN, nhóm, lớp) h ưu hưu - Yêu cầu HS đọc trơn tiếng mẫu * Đọc tiếng SGK chứa vần iui - GV đưa tiếng SGK - 3-5 HS đọc trước lớp - HS quan sát, trả lời câu hỏi 20 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chứa vần ui: dịu, địu, xíu + Các tiếng có điểm giống + … chứa vần iu nhau? - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng tiếng (CN, nhóm, lớp) - Đọc trơn tất tiếng - HS đọc (CN, lớp) * Đọc tiếng SGK chứa vần ưu - GV đưa tiếng SGK - HS quan sát, trả lời câu hỏi chứa vần ưu: hưu, mưu, lựu + Các tiếng có điểm giống + … chứa vần ưu nhau? - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng tiếng (CN, nhóm, lớp) - Đọc trơn tất tiếng - HS đọc (CN, lớp) * Đọc lại tiếng SGK - HS đọc trơn lại tiếng chưa vần ưu, iu SGK (CN, nhóm, lớp) * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng hưu ta thêm chữ ghi âm h trước vần ưu Hãy vận dụng cách để tạo tiếng khác có vần ưu, iu - Yêu cầu HS tự ghép tiếng mới, đọc - HS tự tạo tiếng có vần ưu, iu cho bạn bên cạnh nghe bảng cài, đọc cho bạn nghe - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - 5-7 HS lên bảng trình bày làm, lớp bạn quan sát, nhận xét, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn ghép + Trong tiếng bạn ghép - HS nối tiếp trả lời câu hỏi tiếng có vần ưu (iu)? - Đọc đồng tiếng HS ghép - Lớp đọc đồng * Vận động - HS vừa hát vừa vận động c Đọc từ ngữ - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ tranh dìu, địu, lựu, cừu, đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS nhận biết tiếng chứa vần ưu, iu, phân tích, đánh vần tiếng có vần mới, đọc trơn từ VD: Đưa tranh 1, hỏi: - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Tranh vẽ cài gì? + rìu - GV đưa từ rìu + Từ rìu có tiếng chứa vần + tiếng rìu chứa vần iu học, vần nào? 21 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Yêu cầu HS phân tích đánh vần + … tiếng rìu có âm r đứng trước, vần tiếng rìu, đọc trơn từ rìu iu đứng sau, dấu huyền âm u Rờ - Thực tương tự với từ -iu - riu - huyền - rìu Rìu Cái rìu (CN , địu, lựu, cừu nhóm, lớp) - Gọi HS đọc trơn từ trên, GV theo - HS đọc trơn lại từ (CN, lớp) dõi sửa lỗi phát âm cho HS d Đọc lại vần, tiếng, từ - Cho HS đọc lại vần, tiếng, từ - HS đọc (CN, nhóm, lớp) (phần trang 100) HĐ3 Viết a Viết bảng (7 phút) * Viết vần iu, ưu - HS quan sát, trả lời + Các vần iu, ưu có giống khác + … giống có âm u cuối, khác nhau? âm thứ i, - GV viết mẫu vần iu, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK - Quan sát, lắng nghe viết chữ i, từ điểm dừng bút chữ i viết nét nối tiếp chữ u Ta vần iu + viết chữ trước, chữ u sau + Viết vần ưu thé nào? - GV viết mẫu vần ưu, vừa viết vừa mô tả: Đặt bút ĐK2 viết chữ Từ điểm dừng bút chữ đưa nét - Quan sát, lắng nghe nối viết tiếp chữ u Ta vần ưu - HS viết bảng vần iu, ưu - Yêu cầu HS viết bảng vần iu, ưu - HS quan sát, nhận xét viết bạn - Tổ chức cho HS quan sát, nhận xét chữ viết bảng bạn, sửa cho HS * Viết tiếng rìu, lựu - GV đưa tiếng rìu, yêu cầu HS phân + Tiếng rìu có âm r đứng trước, vần iu tích, đánh vần đứng sau, dấu huyền âm i Rờ - iu riu - huyền - rìu + Khi viết tiếng rìu ta viết nào? + Viết âm r trước, vần iu sau, dấu huyền - GV viết mẫu tiếng rìui, vừa viết vừa âm i mô tả cách viêt: Đặt bút ĐK viết - Quan sát, lắng nghe âm r, từ điểm dừng bút chữ r đưa nét nối viết tiếp vần iu Từ điểm dừng bút chữ u, lia bút lên đầu chữ i đánh dấu huyền Ta chữ rìu - GV đưa tiếng lựu, yêu cầu HS phân + Tiếng lựu có âm l đứng trước, vần ưu tích, đánh vần đứng sau, dấu nặng âm Lờ - ưu - lưu - nặng - lựu + Khi viết tiếng lựu ta viết nào? + Viết âm l trước, vần ưu sau, dấu nặng 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV viết mẫu tiếng gửi, vừa viết vừa âm mô tả cách viêt: Đặt bút ĐK viết - Quan sát, lắng nghe âm l, từ điểm dừng bút chữ l đưa nét nối viết tiếp vần ưu Từ điểm dừng bút chữ u, lia bút xuống chữ đánh dấu nặng Ta chữ lựu - Yêu cầu HS viết bảng tiếng rìu, - HS viết bảng tiếng rìu, lựu lựu vần iu, ưu - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá, - HS quan sát, nhận xét viết bạn sửa chữa chữ viết bạn TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Viết (Tiếp) b Viết (10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 30 nêu yêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) , nhắc nhở HS tư ngồi viết, để vở, cầm bút - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn Lưu ý HS: nét nối chữ i, với chữ u khoảng cách chữ từ cách khoảng thân chữ o - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết HĐ4 Đọc đoạn:(10 phút) - GV đưa đoạn đọc + Đoạn đọc có câu? + Tìm tiếng có chứa vần học (iu, ưu) - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần tiếng - Yêu cầu HS đọc trơn câu, đoạn - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp * Tìm hiểu nội dung Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: viết dòng vần iu, dòng vần ưu, dịng rìu, dịng lựu - HS viết - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động - HS quan sát, trả lời + … câu + … hưu, dịu - HS phân tích, đánh vần (CN - nhóm lớp) tiếng: hưu, dịu - Từng nhóm HS đọc nối tiếp câu - Đọc đoạn (CN, nhóm, lớp) - 4-5 HS thi đọc trước lớp - Lớp nhận xét, đánh giá 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV cho HS quan sát tranh, hỏi: - Quan sát tranh, kết hợp đọc hiểu, trả lời câu hỏi + Em thấy tranh, họ làm + bà dắt bé Hà chơi công gì? viên + Bà Hà cịn làm khơng? + … bà nghỉ hưu - GV giải nghĩa từ nghỉ hưu + Hàng ngày bà làm gì? + chợ, nấu ăn chăm lo cho cháu + Mỗi lần đưa bé dạo, bà hay kể + … chuyện chuyện gì? + Lời bà nào? + … êm dịu * Liên hệ, giáo dục + Em có sống với bà khơng? + Hàng ngày bà em thường làm gì? - HS nối tiếp trả lời + Em có yêu quý bà khơng? - GDHS: Ơng bà ln giành tình cảm - Lắng nghe yêu thương cháu, cháu phải hiếu thảo với ơng bà HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV giới thiệu chủ đề: Bà em - Cho HS quan sát tranh , hỏi: - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + Hàng ngày bà thường làm + … bà chợ mua thức ăn, lau dọn nhà công việc nhà? cửu, nấu cơm + Bà giúp em làm việc gì? + bà đón em học về, dạy em học + Em giúp bà việc gì? + Tình cảm em bà + … nhặt rau, quét nhà, nào? + … em yêu quý bà - GV nhận xét, tóm tắt nội dung tranh, - HS nói cho nghe bà chia nhóm, yêu cầu HS nói bà cho nhóm bạn nhóm nghe - 3-5 HS nói trước lớp - Gọi HS nói trước lớp - Lớp nhận xét, đánh giá - GV lớp nhận xét, đánh giá * Liên hệ, giáo dục + Ơng bà ln giành tình cảm u thương chăm sóc cháu, - Lớp lắng nghe, ghi nhớ cháu phải biết yêu thương giúp đỡ ông bà Củng cố, dặn dò: (5 phút) + Hơm học gì? + … vần iu, ưu - u cầu HS tìm từ có vần iu, ưu đặt - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp câu với từ ngữ vừa tìm - Lớp vấn, nhận xét, đánh giá - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - 2-3 HS đọc - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Lắng nghe 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Nhắc HS phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ -BÀI 45 ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Giúp học sinh nắm vững cách đọc vần ui, ưi, ao, eo, au, âu, êu, iu, ưu cách đọc tiếng , từ ngữ, câu, đoạn có vần - Hiểu trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung đọc Kĩ năng: - Phát triển kĩ viết thơng qua viết câu có từ ngữ chứa số vần học - Phát triển kĩ nghe nói thơng qua hoạt động nghe kể câu chuyện Sự tích hoa cúc trắng, trả lời câu hỏi nghe kể lại câu chuyện Thái độ: - Biết quan tâm, yêu thương người thân gia đình Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quý người thân gia đình II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo cách viết vần ui, ưi, ao, eo, au, âu, êu, iu, ưu - Hiểu rõ nghĩa từ ngữ học (Tam Đảo) Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, chữ, tranh ảnh học - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Khởi động: (3 phút) - Tổ chức trò chơi "truyền điện" HS nối tiếp nhắc lại vần học - GV nhận xét đánh giá, giới thiệu bài, ghi bảng Bài mới: HĐ1 Đọc: (20 phút) Hoạt động HS - HS tham gia trò chơi, nhắc lại vần học ui, ưi, ao, eo, au, âu, êu, iu, ưu - Lắng nghe 25 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Đọc tiếng - GV đưa tiếng SGK, yêu cầu HS đọc trơn, phân tích số tiếng - Tổ chức cho HS đọc thi trước lớp * Đọc từ ngữ - GV đưa từ: khâu vá, gửi quà, sao, kéo co, vui vẻ, kêu gọi, chịu khó, cau, mưu trí - u cầu HS đọc trơn từ ngữ phân tích số tiếng có vần học - GV đưa thêm số tiếng có vần học cho HS đọc - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp - Hướng dẫn HS hiểu nghĩa từ: mưu trí * Đọc đoạn - GV đưa đoạn cần luyện đọc + Đoạn văn có câu? + Tiếng có vần học tuần? - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng có vần - GV đọc mẫu đoạn - Gọi HS đọc nối tiếp câu - Yêu cầu HS đọc trơn đoạn Lưu ý HS: Nghỉ sau dấu chấm, ngắt sau dấu phẩy cụm từ - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp * Tìm hiểu nội dung: + Nghỉ hè nhà Hà đâu? + Hà ngắm mây mù nào? + Mùa hè Tam Đảo nào? - Tóm tắt nội dung đoạn đọc, giải nghĩa từ thiu thiu + Mùa hè, gia đình em thường đâu nghỉ mát? + Phong cảnh nào? - GDHS bảo vệ cảnh đẹp quê hương - HS đọc trơn , phân tích (CN, nhóm, lớp) Củi, cửi, chào đẽo, rau, câu, rêu, dịu, sưu, - 3-5 HS thi đọc trước lớp - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá - HS quan sát, nhẩm thầm - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - 4-5 HS đọc to trước lớp - Lớp nhận xét, đánh giá - Lắng nghe - HS đọc thầm, trả lời câu hỏi + …4 câu - HS nối tiếp nêu: thiu thiu, chịu - HS đọc (CN, nhóm, lớp) - Lắng nghe - HS đọc nối tiếp - HS đọc (CN, nhóm, lớp) - 3-5 HS thi đọc đoạn trước lớp - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá, bình chọn đạn đọc tốt - HS nối tiếp trả lời câu hỏi + Tam Đảo + … tán cây, cỏ thiu thiu ngủ + … thật dễ chịu - HS lắng nghe - HS nối tiếp trả lời - HS lắng nghe 26 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ HĐ2 Viết: (15 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 30, nêu yêu cầu viết - Cho HS đọc viết, phân tích, đánh vần tiếng tàu, đậu, neo + Trong câu viết chữ viết hoa? - GV hướng dẫn HS viết hoa chữ T - GV kiểm tra chuẩn bị HS, nhắc lại tư ngồi viết, cách cầm bút - Yêu cầu HS viết bài, lưu ý vần nét nối chữ cái, vị trí dấu thanh, khoảng cách chữ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá - 1-2 HS nêu: viết dòng Tàu leo đậu ven bờ - 2-3 HS đọc + … chữ T từ Tàu - HS quan sát, lắng nghe - HS chuẩn bị vở, bút - HS viết - Quan sát, nhận xét đánh giá viết bạn TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Kể chuyện: (10 phút) * GV kể chuyện: Sự tích hoa cúc trắng - Kể lần 1: Kể toàn câu chuyện kết hợp với tranh (văn SGV) - Kể lần 2: Kể đoạn đặt câu hỏi gọi HS trả lời Đoạn 1: Từ đầu đến "ngồ khóc." + Truyện có nhân vật? + Vì người mẹ bị ốm? Đoạn Tiếp đến "bấy nhiêu ngày." + Cô bé gặp ai? + Cụ già nói với bé điều gì? Đoạn 3: cịn lại + Cơ bé làm đẻ mẹ cô sống lâu? + Nhờ đâu người mẹ khỏi bệnh? * HS kể chuyện: (15 phút) - Yêu cầu HS quan sát tranh, thảo luận theo nhóm nêu nội dung tranh - Gọi đại diện nhóm nêu kết thảo luận Hoạt động HS - Lắng nghe, kết hợp quan sát tranh - Lắng nghe, trả lời câu hỏi: + nhân vật: cô bé, mẹ bé cụ già + làm việc nhiều + … gặp cụ già + … bảo đến gốc cổ thụ đầu rừng tìm hoa cúc màu trắng + …xé cánh hoa thành nhiều sợi nhỏ + … nhờ lòng hiếu thảo cô bé - HS thảo luận, nêu nội dung tranh + Tranh 1: Mẹ cô bé làm việc nhiều nên bị ốm + Tranh 2: Cụ già râu tóc bạc phơ qua bảo bé tìm bơng hoa cúc 27 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ trắng + Tranh 3: Cơ bé vào rừng tìm hoa cúc trắng + Tranh 4: Mẹ cô bé khỏi bệnh - Yêu cầu HS dựa vào tranh kể lại - HS kể nhóm đoạn cho bạn nghe - Gọi HS kể trước lớp - HS kể nối tiếp đoạn trước lớp - 1-2 HS kể toàn truyện trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá - Lớp nhận xét, đánh giá * Liên hệ, giáo dục (5 phút) + Em thấy cô bé câu chuyện + thương mẹ, yêu mẹ người người nào? hiếu thảo + Qua câu chuyện, em học tập + … phải biết quan tâm, yêu quý điều gì? người thân gia đình - GV giáo dục HS : Phải biết yêu - HS lắng nghe thương, quý mến người thân gia đình Củng cố, dặn dị: (2 phút) - GV nhận xét học - Nhắc HS nhà kể lại chuyện cho bạn - Lắng nghe, ghi nhớ bè người thân nghe -HẾT TUẦN - 28 ... GV đưa tiếng SGK: cau, tàu, bậu, gấu, khều, rêu + Tiếng chứa vần au? + Tiếng chứa vần âu? + Tiếng chứa vần êu? - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng - Đọc trơn tất tiếng * Ghép chữ tạo tiếng -... nhau? - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng tiếng (CN, nhóm, lớp) - Đọc trơn tất tiếng - HS đọc (CN, lớp) * Đọc tiếng SGK chứa vần ưu - GV đưa tiếng SGK - HS quan... Các tiếng có điểm giống + … chứa vần ưu nhau? - Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng tiếng (CN, nhóm, lớp) - Đọc trơn tất tiếng - HS đọc (CN, lớp) * Đọc lại tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1_Tuần 9_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương, Giáo án Tiếng Việt 1_Tuần 9_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương

Từ khóa liên quan