0

Giáo án Tiếng Việt 1_Tuần 7_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương

27 204 11
  • Giáo án Tiếng Việt 1_Tuần 7_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2020, 22:08

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾNG VIỆT - TUẦN - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG (HƯƠNG) TUẦN BÀI 31: an ăn ân I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc vầm an, ăn, ân; đọc tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có vần an, ăn, ân - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết vần an, ăn, ân; viết tiếng, từ ngữ chứa vần an, ăn, ân Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa vần an, ăn, ân; có học - Phát triển kĩ nói lời xin lỗi (trong tình cụ thể trường học) - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết nhân vật suy đoán nội dung tranh minh họa Thái độ: - Cảm nhận tình cảm người xung quanh Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quý bạn bè người xung quanh II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo cách viết vần an, ăn, ân; - Hiểu nghĩa từ ngữ học như: bạn thân, khăn rằn, tha thẩn, - Hiểu tập tính gà Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Hoạt động HS https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Ôn khởi động: (3 phút) - Tổ chức trò chơi "Truyền điện", yêu - HS tham gia chơi cầu HS nối tiếp nêu âm - chữ - Đọc lại âm - chữ học học - GV cho HS đọc lại âm - Giới thiệu : Vần an, ăn, ân Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Em thấy tranh? + … ngựa vằn hươu cao cổ nói chuyện với - GV vừa vừa đọc câu thuyết minh - HS lắng nghe (nhận biết) tranh "Ngựa vằn hươu cao cổ đôi bạn thân." - GV đọc cụm từ, YCHS đọc theo - HS đọc theo cụm từ, câu "Ngựa vằn/ hươu cao cổ /là đôi bạn thân." - GV giới thiệu vần mới: an, ăn, ân - HS quan sát Chỉ vào vần tô màu đỏ HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc vần *So sánh vần - HS quan sát, trả lời câu hỏi: - Yêu cầu HS quan sát vần, nêu điểm + Giống: có âm "n" đứng cuối giống khác + Khác: âm đầu - GV nhận xét, KL điểm giống khác vần * Đánh vần - GV đánh vần mẫu vần "an, ăn, ân", yêu cầu HS quan sát hình - Lắng nghe, quan sát hình an: a - nờ - an ăn: - nờ - ăn ân: - nờ - ân - Gọi HS đánh vần vần - HS đánh vần (CN, nhóm, lớp) * Đọc trơn: - Yêu cầu HS đọc trơn vần an,ăn, - HS đọc trơn (CN, nhóm, lớp) ân * Ghép chữ tạo vần - Yêu cầu HS tìm chữ thẻ - HS thực hành ghép vần bảng cài chữ để ghép vần an - 1-2 em nhận xét - Gọi HS phân tích vần an + Vần an có âm a đứng trước, âm n đứng sau + Đang có vần an muốn có vần ăn + Thay âm a âm ă, để nguyên âm phải làm nào? n - Yêu cầu HS ghép vần ăn - HS ghép vần bảng cài vần ăn - GV quan sát, nhắc nhở https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Yêu cầu HS ghép vần ân, nêu cách - HS ghép bảng cài, nêu cách ghép ghép - GV nhận xét, đánh giá, củng cố điểm giống khác vần - Yêu cầu HS đọc trơn vần - HS đọc (CN, nhóm, lớp) * Đọc lại vần: - HS đọc lại vần (CN, nhóm , lớp) b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: + Làm để có tiếng? Lấy âm b + tiếng bạn trước vần an, dấu nặng âm a Ta tiếng gì? - GV đưa mơ hình tiếng bạn, yêu vầu - HS đánh vần, đọc trơn: bờ - an - ban HS đánh vần, đọc trơn nặng - bạn Bạn (CN, nhóm, lớp) b an bạn * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK: bản, nhãn, gắn, lặn, bận, gần Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng - Đọc trơn tất tiếng * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng bạn ta thêm chữ ghi âm b trước vần an dấu nặng âm a Hãy vận dụng cách để tạo tiếng có vần ăn, ân - Yêu cầu HS tự ghép tiếng mới, đọc cho bạn bên cạnh nghe - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá bạn - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng (CN, nhóm, lớp) - HS đọc (CN, lớp) - HS tự tạo tiếng có vần an, ăn, ân bảng cài, đọc cho bạn nghe - 5-7 HS lên bảng trình bày làm, lớp quan sát, nhận xét, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn ghép - HS nối tiếp trả lời câu hỏi + Trong tiếng bạn ghép tiếng có vần an, (ăn, ân)? - Đọc đồng tiếng HS ghép - Lớp đọc đồng * Vận động - HS vừa hát vừa vận động c Đọc từ ngữ - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ tranh bạn thân, khăn rằn, mận, đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS nhận biết tiếng chứa vần an, ăn, ân, phân tích, đánh vần tiếng có https://www.thuvientailieu.edu.vn/ vần mới, đọc trơn từ VD: Đưa tranh 3, hỏi: + Tranh vẽ gì? - GV đưa từ mận + Em ăn mận chưa? - GV giới thiệu mận + Trong từ mận tiếng chứa vần học, vần nào? - Yêu cầu HS phân tích đánh vần tiếng mận, đọc trơn từ mận - Thực tương tự với từ khăn rằn, bạn thân - Gọi HS đọc trơn từ d Đọc lại vần, tiếng, từ - Cho HS đọc lại vần, tiếng, từ (phần trang 74) HĐ3 Viết a Viết bảng (7 phút) * Viết vần an, ăn, ân + Các vần an, ăn, ân có giống khác nhau? - GV viết mẫu vần an, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK viết vần an đảm bảo độ rộng nét cong kín chữ a li rưỡi, từ điểm dừng bút chữ a viết nét nối tiếp chữ n cho chữ a nối liền chữ n Ta vần an - GV viết mẫu vần ân, vừa viết vừa mô tả: vần viết giống nên để viết vần ân ta đặt bút ĐK3 viết vần an Khi có vần an lia bút lên, đánh dấu mũ đầu chữ a ta vần ân Tương tự viết vần ăn, ta viết vần an, viết dấu ă, ta vần ăn - YCHS viết bảng vần ăn, ân - Tổ chức cho HS quan sát, nhận xét chữ viết bảng bạn, sửa cho HS * Viết tiếng bạn, rằn - GV viết mẫu tiếng bạn, vừa viết vừa mô tả cách viêt: Đặt bút ĐK viết âm b, từ điểm dừng bút chữ b lia bút sang, viết vần an cho - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + mậnt - HS nói tiếp trả lời + tiếng mận chứa vần ân + … tiếng mận có âm m đứng trước, vần ân đứng sau, dấu nặng âm â Mờ - ân - mân - nặng - mận (CN , nhóm, lớp) - HS đọc (CN, nhóm, lớp) - HS quan sát, trả lời + … giống có âm n cuối, khác âm thứ a, ă, â - Quan sát, lắng nghe - Quan sát, lắng nghe - HS viết bảng vần ăn, ân - HS quan sát, nhận xét viết bạn - Quan sát, lắng nghe https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chữ a chạm vào điểm dừng bút chữ b, đánh dấu nặng chữ a - GV viết mẫu tiếng rằn, vừa viết vừa mô tả cách viết: Đặt bút ĐK 1, viết - Quan sát, lắng nghe âm r, từ điểm dừng bút chữ r lia bút sang phải viết vần ăn cho chữ ă chạm vào điểm dừng bút chữ r, đánh dấu huyền đầu chữ ă - Yêu cầu HS viết bảng tiếng - HS viết bảng tiếng bạn, rằn bạn, rằn vần an, ăn - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá, - HS quan sát, nhận xét viết bạn sửa chữa chữ viết bạn TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Viết (Tiếp) b Viết (10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 23, nêu yêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) , nhắc nhở HS tư ngồi viết, để vở, cầm bút - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn Lưu ý HS: chữ a phải sát điểm dừng bút chữ b, chữ a phải liền nét với chữ n Hai chữ từ cách khoảng thân chữ o - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết HĐ4 Đọc đoạn:(10 phút) - GV đưa đoạn đọc + Đoạn đọc có câu? + Tìm tiếng có chứa vần học - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần tiếng - Yêu cầu HS đọc trơn câu, đoạn - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: viết dòng vần an, dòng vần ăn, dòng vần ân, dòng bạn thân, dòng khăn rằn - HS viết - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động - HS quan sát, trả lời + … câu + … đàn, thẩn, chân, chắn, - HS phân tích, đánh vần (CN - nhóm lớp) tiếng: đàn, thẩn, chân, chắn - HS đọc nối tiếp câu - Đọc đoạn (CN, nhóm, lớp) - 4-5 HS thi đọc trước lớp https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Tìm hiểu nội dung tranh - Cho HS quan sát tranh, hỏi: - Quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Tranh vẽ cảnh gì? + Gà mẹ dẫn gà kiếm ăn, có đàn quạ + Đàn gà tha thẩn đâu? + … gần chân mẹ + Vì đàn gà khơng sợ lũ quạ? + … có mẹ che chắn bảo vệ - GV nhận xét, tóm tắt nội dung HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV giới thiệu chủ đề: Xin lỗi - Cho HS quan sát tranh , hỏi: - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + Em nhìn thấy tranh? + … Hà bạn + Mọi người làm gì? + xếp hàng vào lớ(3 phút) + Có chuyện xảy ra? + … bạn đứng sau sơ ý giẫm vào chân Hà + Theo em, bạn cần xin lỗi Hà + Xin lỗi bạn! Mình sơ ý giẫm vào nào? chân bạn - GV tóm tắt nội dung tranh , chia - Lắng nghe, nhận nhiệm vụ nhóm, yêu cầu HS đóng vai dựa theo - Mỗi nhóm 3-4 HS đóng vai thể nội dung tranh tình - Đại diện nhóm thể trước lớp - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá - GV lớp nhận xét, đánh giá * Liên hệ, giáo dục - GV nhắc nhở HS nội quy xếp hàng: đứng thẳng hàng, không đùa - Lắng nghe ngịch, không giẫm vào chân bạn Nếu chẳng may, phải xin lỗi bạn - Giáo dục HS: Em cần nói lời xin lỗi làm phiền người khác Củng cố, dặn dò: (5 phút) + Hơm học gì? + … vần an, ăn, ân - u cầu HS tìm từ có vần an, ăn, ân - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp đặt câu với từ ngữ vừa tìm - Lớp vấn, nhận xét, đánh giá - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - 2-3 HS đọc - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Lắng nghe - Nhắc HS thực hành giao tiếp nhà -BÀI 32: on ôn ơn I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc vầm on, ôn, ơn; đọc tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có vần on, ơn, ơn - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Viết vần on, ôn, ơn tiếng, từ ngữ chứa vần on, ôn, ơn Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa vần on, ơn, ơn có học - Phát triển ngơn ngữ nói theo chủ điểm Rừng xanh vui nhộn gợi ý tranh; mở rộng vốn từ vật, vật, tính chất, hoạt động chúng - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết vật suy đoán nội dung tranh minh họa Thái độ: - Cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên qua tranh sinh động rừng, mng thú rừng Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quý cảnh đẹp thiên nhiên vật xung quanh II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo cách viết vần on, ôn, ơn; - Hiểu nghĩa từ ngữ học như: véo von, lớn khơn, vè, vơ tư, Trư, nhởn nhơ, véo von, nón lá, chim sơn ca - Hiểu tập tính gà Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Ôn khởi động: (3 phút) - Kiểm tra đọc nội dung 2,4 trang 74, 75 - Kiểm tra viết vần an, ăn, ân, bạn thân, khăn rằn - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu : Vần on, ôn, ơn Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi + Em thấy tranh? - GV vừa vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh "Sơn ca véo Hoạt động HS - 2-3 HS lên bảng đọc - HS lên bảng viết, lớp viết bảng - Lắng nghe - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + … nhóm chim sơn ca dang hát - HS lắng nghe https://www.thuvientailieu.edu.vn/ von: Mẹ ơi, lớn khôn." - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc - HS đọc theo cụm từ, câu "Sơn theo ca /véo von: Mẹ ơi, /con /lớn khôn." - GV giới thiệu vần mới: on, ôn, ơn - HS quan sát Chỉ vào vần tô màu đỏ HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc vần *So sánh vần - HS quan sát, trả lời câu hỏi: - Yêu cầu HS quan sát vần, nêu điểm + Giống: có âm "n" đứng cuối giống khác + Khác: âm đầu o, ô, - GV nhận xét, KL điểm giống khác vần * Đánh vần - GV đánh vần mẫu vần, yêu cầu HS quan sát hình - Lắng nghe, quan sát hình on:oa - nờ - on ôn:ô - nờ - ôn ơn: - nờ - ơn - Gọi HS đánh vần vần - HS đánh vần (CN, nhóm, lớp) * Đọc trơn: - Yêu cầu HS đọc trơn vần on,ơn, - HS đọc trơn (CN, nhóm, lớp) ơn * Ghép chữ tạo vần - Yêu cầu HS tìm chữ thẻ - HS thực hành ghép vần bảng cài chữ để ghép vần on - 1-2 em nhận xét - Gọi HS phân tích vần on + Vần on có âm o đứng trước, âm n đứng sau + Đang có vần on muốn có vần ơn + Thay âm o âm ơ, để nguyên âm phải làm nào? n - Yêu cầu HS ghép vần ôn - HS ghép vần bảng cài vần ôn - GV quan sát, nhắc nhở - Yêu cầu HS ghép vần ơn, nêu cách - HS ghép bảng cài, nêu cách ghép ghép - GV nhận xét, đánh giá, củng cố điểm - HS đọc (CN, nhóm, lớp) giống khác vần * Đọc lại vần: - HS đọc lại vần (CN, nhóm , lớp) b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: + Có vần on, làm để có tiếng + Ghép âm c trước vần on con? - GV đưa mơ hình tiếng con, u vầu HS đánh vần, đọc trơn - HS đánh vần, đọc trơn: cờ - on - con Con (CN, nhóm, lớp) c on https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK: giòn, ngon, bốn, nhộn, gợn, lớn Yêu cầu HS:Đánh vần, đọc trơn tiếng + Những tiếng có vần on? + Những tiếng có vần ơn? + Những tiếng có vần ơn? - Đọc lại tiếng * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng ta thêm chữ ghi âm c trước vần on Hãy vận dụng cách để tạo tiếng có vần ơn, ơn - u cầu HS tự ghép tiếng mới, đọc cho bạn bên cạnh nghe - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá bạn + Trong tiếng bạn ghép tiếng có vần on, (ơn,ơn)? - Đọc tiếng HS ghép * Vận động c Đọc từ ngữ - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ tranh nón lá, chồn, sơn ca, đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh GV đưa từ tranh, HS nhận biết tiếng chứa vần on, ơn, ơn, phân tích, đánh vần tiếng có vần mới, đọc trơn từ VD: Đưa tranh 1, hỏi: + Tranh vẽ gì? - GV đưa từ nón - GV giới thiệu nón lá: làm cọ, dùng để che nắng, che mưa + Trong từ nón tiếng chứa vần học, vần nào? - Yêu cầu HS phân tích đánh vần tiếng nón, đọc trơn từ nón - Thực tương tự với từ chồn, sơn ca - Gọi HS đọc trơn từ - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng (CN, nhóm, lớp) + … giịn, ngon + … bốn, nhộn + gợn, lớn - Lớp đồng đọc trơn tiếng - HS tự tạo tiếng có vần on, on,ơn bảng cài, đọc cho bạn nghe - 5-7 HS lên bảng trình bày làm, lớp quan sát, nhận xét, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn ghép - HS nối tiếp trả lời câu hỏi - Lớp đồng đọc trơn tiếng HS ghép - HS vừa hát vừa vận động - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + nón - HS nói tiếp trả lời + tiếng nón chứa vần on + … tiếng nón có âm n đứng trước, vần on đứng sau, dấu sắc âm o Nờ - on - non - sắc - nón Nón (CN , nhóm, lớp) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ d Đọc lại vần, tiếng, từ - Cho HS đọc lại vần, tiếng, từ (phần trang 76) HĐ3 Viết a Viết bảng (7 phút) * Viết vần on, ôn, ơn + Các vần on, ơn, ơn có giống khác nhau? - GV viết mẫu vần on, vừa viết vừa mô tả quy trình viết: Đặt bút ĐK viết vần on đảm bảo độ rộng chữ o li rưỡi, từ điểm dừng bút chữ o viết nét nối tiếp chữ n Ta vần on - GV viết mẫu vần ôn, vừa viết vừa mô tả: vần viết giống nên để viết vần ôn ta đặt bút ĐK3 viết vần on Khi có vần on lia bút lên, đánh dấu mũ đầu chữ o ta vần ôn Tương tự viết vần ơn, ta viết vần on, viết nét râu, ta vần ơn - YCHS viết bảng vần ôn, ơn - Tổ chức cho HS quan sát, nhận xét chữ viết bảng bạn, sửa cho HS * Viết tiếng chồn - GV viết mẫu tiếng con, vừa viết vừa mô tả cách viêt: Đặt bút ĐK viết âm c, từ điểm dừng bút chữ c lia bút sang, viết vần on cho chữ o chạm vào điểm dừng bút chữ c - GV viết mẫu tiếng sơn, vừa viết vừa mô tả cách viết: Đặt bút ĐK 1, viết âm s, từ điểm dừng bút chữ s lia bút sang phải viết vần ơn cho chữ không sát vào chữ s - Yêu cầu HS viết bảng tiếng sơn - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá, sửa chữa chữ viết bạn - HS đọc (CN, nhóm, lớp) - HS quan sát, trả lời + … giống có âm n cuối, khác âm thứ o, ô, - Quan sát, lắng nghe - Quan sát, lắng nghe - HS viết bảng vần ôn, ơn - HS quan sát, nhận xét viết bạn - Quan sát, lắng nghe - Quan sát, lắng nghe - HS viết bảng tiếng con, sơn vần ôn, ơn - HS quan sát, nhận xét viết bạn TIẾT 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Viết vần en, ên, in, un tiếng, từ ngữ chứa vần en, ên, in, un Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa vần en, ên, in, un có học - Phát triển kĩ nói lời xin lỗi (trong tình cụ thể trường học) - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết nhân vật, việc suy đoán nội dung tranh minh họa tình cần nói lời xin lỗi Thái độ: - Cảm nhận tình cảm người xung quanh Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quý bạn bè người xung quanh II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo cách viết vần en, ên, in, un; - Hiểu nghĩa từ ngữ học như: già nua, ngắn ngủn, cha, phân biệt rùa baba Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Ôn khởi động: (3 phút) - Kiểm tra đọc nội dung 2,4 trang 76, 77 - Kiểm tra viết vần on, ôn, ơn,con chồn, sơn ca - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu : Vần en, ên, in, un Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi + Em thấy tranh? - GV vừa vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh "Cún nhìn thấy dế mèn tàu lá." Hoạt động HS - 2-3 HS lên bảng đọc - HS lên bảng viết, lớp viết bảng - Lắng nghe - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + … cún dế mèn tàu - HS lắng nghe 13 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc - HS đọc theo cụm từ, câu "Cún theo /nhìn thấy /dế mèn /trên tàu lá." - GV giới thiệu vần mới: en, ên, in, - HS quan sát un Chỉ vào vần tô màu đỏ HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc vần *So sánh vần - HS quan sát, trả lời câu hỏi: - Yêu cầu HS quan sát vần, nêu điểm + Giống: có âm "n" đứng cuối giống khác + Khác: âm đứng trước e, ê, i, u - GV nhận xét, KL điểm giống khác vần * Đánh vần - GV đánh vần mẫu vần, yêu cầu HS quan sát hình - Lắng nghe, quan sát hình en:e - nờ - en ên:ê - nờ - ên in: i - nờ - in un: u - nờ - un - Gọi HS đánh vần vần - HS đánh vần (CN, nhóm, lớp) * Đọc trơn: - Yêu cầu HS đọc trơn vần - HS đọc trơn vần en, ên, in, un (CN, nhóm, lớp) * Ghép chữ tạo vần - Yêu cầu HS tìm chữ thẻ - HS thực hành ghép vần bảng cài chữ để ghép vần en - 1-2 em nhận xét - Gọi HS phân tích vần en + Vần en có âm e đứng trước, âm n đứng sau + Đang có vần en muốn có vần ên + Thay âm e âm ê, để nguyên âm n phải làm nào? - Yêu cầu HS ghép vần ên - HS ghép vần bảng cài vần ên - GV quan sát, nhắc nhở - Yêu cầu HS ghép vần in, un nêu cách - HS ghép bảng cài, nêu cách ghép ghép - GV nhận xét, đánh giá, củng cố điểm - HS đọc (CN, nhóm, lớp) giống khác vần * Đọc lại vần: - HS đọc lại e vần en, ên, in, un (CN, nhóm , lớp) b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: + Có vần en, làm để có tiếng + ….Ghép âm m trước vần en dấu mèn? huyền âm e - GV đưa mơ hình tiếng mèn, yêu vầu HS đánh vần, đọc trơn - HS đánh vần: mờ - en - men - huyền m èn mèn (CN, nhóm, lớp) 14 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ mèn * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK: khèn, sen, nến, nghển, chín, mịn, cún, vun Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng + Những tiếng có vần en? + Những tiếng có vần ên? + Những tiếng có vần in? + Những tiếng có vần un? - Đọc trơn tất tiếng * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng mèn ta thêm chữ ghi âm m trước vần en dấu huyền âm e Hãy vận dụng cách để tạo tiếng có vần en, ên, in, un - Yêu cầu HS tự ghép tiếng mới, đọc cho bạn bên cạnh nghe - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá bạn + Trong tiếng bạn ghép tiếng có vần en, (ên,in, un)? - Đọc tiếng HS ghép * Vận động c Đọc từ ngữ - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ tranh nến, đèn pin, cún con, đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh GV đưa từ tranh, HS nhận biết tiếng chứa vần en, ên, in, un, phân tích, đánh vần tiếng có vần mới, đọc trơn từ VD: Đưa tranh 1, hỏi: + Tranh vẽ gì? - GV đưa từ nến + Trong từ nến tiếng chứa vần học, vần nào? - Yêu cầu HS phân tích đánh vần tiếng nến, đọc trơn từ nến - Thực tương tự với từ đèn pin, cún - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng (CN, nhóm, lớp) + … khèn, sen + … nến, nghển + … chín, mịn + … cún, vun - HS đồng đọc trơn tất tiếng - HS tự tạo tiếng có vần en, ên, un, in bảng cài, đọc cho bạn nghe - 5-7 HS lên bảng trình bày làm, lớp quan sát, nhận xét, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn ghép - HS nối tiếp trả lời câu hỏi - Lớp đồng đọc trơn - HS vừa hát vừa vận động - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + nến + tiếng nến chứa vần ên + … tiếng nến có âm n đứng trước, vần ên đứng sau, dấu sắc âm ê Nờ - ên - nên - sắc - nến (CN , nhóm, lớp) 15 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Gọi HS đọc trơn từ - HS đọc lại (CN ,lớp) d Đọc lại vần, tiếng, từ - Cho HS đọc lại vần, tiếng, từ - HS đọc (CN, nhóm, lớp) (phần trang 78) HĐ3 Viết a Viết bảng (7 phút) * Viết vần en, ên, in, un - HS quan sát, trả lời + Các vần en, ên, in, un có giống + … giống có âm n cuối, khác khác nhau? âm thứ e, ê, I, u - GV viết mẫu vần en, vừa viết vừa mô tả quy trình viết: Đặt bút ĐK - Quan sát, lắng nghe chút viết chữ e, từ điểm dừng bút chữ e viết nối tiếp chữ n Ta vần en Vần ên viết vần en thêm dấu mũ chữ e - GV viết mẫu vần in, vừa viết vừa mô tả: đặt bút ĐK2 viết chữ i Từ điểm dừng bút chữ I đưa bút viết - Quan sát, lắng nghe tiếp chữ n Ta vần in Vần un viết tương tự vần in - Yêu cầu HS viết bảng vần - HS viết bảng vần en, ên, in, un - Tổ chức cho HS quan sát, nhận xét - HS quan sát, nhận xét viết bạn chữ viết bảng bạn, sửa cho HS * Viết tiếng pin, nến - GV viết mẫu tiếng pin, vừa viết vừa mô tả cách viêt: Đặt bút ĐK viết - Quan sát, lắng nghe âm p, từ điểm dừng bút chữ p đưa bút viết tiếp vần in - GV viết mẫu tiếng cún, vừa viết vừa mô tả cách viết: Đặt bút ĐK chút, viết chữ c, từ điểm dừng bút chữ c đưabút viết tiếp vần un - Quan sát, lắng nghe Từ điểm dừng bút chữ n, lia bút lên đầu chữ u đánh dấu sắc Ta chữ cún - Yêu cầu HS viết bảng tiếng - HS viết bảng tiếng cún, pin cún, pin - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá, - HS quan sát, nhận xét viết bạn sửa chữa chữ viết bạn TIẾT Hoạt động GV Hoạt động HS 16 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ HĐ3 Viết (Tiếp) b Viết (10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 24, 25, nêu yêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) , nhắc nhở HS tư ngồi viết, để vở, cầm bút - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn Chú ý liên kết nét thắt chữ e, ê, nét móc chữ i, u với chữ n - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết HĐ4 Đọc đoạn:(10 phút) - GV đưa đoạn đọc + Đoạn đọc có dịng thơ? + Tìm tiếng có chứa vần học en, ên, in, un - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng - Yêu cầu HS đọc trơn câu, đoạn - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp * Tìm hiểu nội dung tranh + Trong câu chuyện, vật chậm chạp chạy thi với thỏ thắng? + Rùa có dáng vẻ nào? + Con vật nhìn qua giống rùa? + Vì tên gọi tên gọi vật câu đố có nghĩa "cha"? + Vì nói tên vật có chứa chữ số? - Gọi HS đọc lại giải câu đố HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV giới thiệu chủ đề: Xin lỗi - Cho HS quan sát tranh , hỏi: + Bức tranh vẽ cảnh đâu? + Trong tranh có ai? - 1-2 HS nêu: viết dòng vần en, dòng vần ên, dòng vần in, dòng un, dòng đèn pin, dòng nến, dòng cún - HS viết - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động - HS quan sát, trả lời + … dịng + … tên, quen, nhìn, ngủn - HS phân tích, đánh vần, đọc trơn (CN nhóm - lớp) tiếng: tên, quen, nhìn, ngủn - HS đọc nối tiếp câu (mỗi em đọc dòng) - Đọc đoạn (CN, nhóm, lớp) - 4-5 HS thi đọc trước lớp + rùa + già nua, ngắn ngủn + baba + … ba có nghĩa "cha", "bố" + … ba ba hay 33 - HS đọc, lớp nói lời giải câu đố - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + … sân gần cổng trường + … Nam, bạn Nam bác bảo vệ 17 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Chuyện xảy ra? + Nam đá bóng vào lưng bác bảo vệ + Theo em Nam nói với bác? + xin lỗi bác + Bạn nói lời xin lỗi nào? - HS nối tiếp nói lời xin lỗi (Cháu xin lỗi bác ạ! ) - GV tóm tắt nội dung tranh , chia - Lắng nghe, nhận nhiệm vụ nhóm, yêu cầu HS dựa vào tranh, đóng - HS nói nhóm vai nói lời xin lỗi - Đại diện nhóm thể trước lớp - nhóm HS thể trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá, - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá lưu ý HS thể ánh mắt * Liên hệ, giáo dục + Em có chơi đá bóng sân trường - 3-5 HS trả lời không? - Giáo dục HS không chơi đá bóng nơi - Lắng nghe cơng cộng có sơ ý làm ảnh hưởng đến người khác phải xin lỗi với thái độ thành khẩn Củng cố, dặn dị: (5 phút) + Hơm học gì? + … vần en, ên, in, un - u cầu HS tìm từ có vần en, ên, in, - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp un, đặt câu với từ ngữ vừa tìm - Lớp vấn, nhận xét, đánh giá - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - 2-3 HS đọc - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Lắng nghe - Nhắc HS thực hành giao tiếp nhà -BÀI 34: am ăm âm I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc vầm am, ăm, âm; đọc tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có vần am, ăm, âm - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết vần am, ăm, âm tiếng, từ ngữ chứa vần am, ăm, âm Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa vần am, ăm, âm có học - Phát triển ngơn ngữ nói theo chủ điểm Mơi trường sống lồi vật Nói lồi vật, mơi trường sống lồi Kể vật ni gia đình em hay hàng xóm Thái độ: - Cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, sống qua hiểu biết lồi vật Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ 18 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Phẩm chất: Yêu thiên nhiên, yêu sống II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo cách viết vần am, ăm, âm; - Hiểu nghĩa từ ngữ học như: sâm, râm ran ( Sâm lồi có củ rễ dùng làm thuốc bổ; râm ran (âm thanh) hòa vào rộn rã liên tiếp, thành đợt) Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Ôn khởi động: (3 phút) - Kiểm tra đọc nội dung 2,4 trang 78, 79 - Kiểm tra viết vần en, ên, in, un, đèn phin, nến, cún - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu : Vần am, ăm, âm Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi + Em thấy tranh? - GV vừa vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh "Nhện ngắm nghía lưới vừa làm xong." - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc theo Hoạt động HS - 2-3 HS lên bảng đọc - HS lên bảng viết, lớp viết bảng - Lắng nghe - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + … nhện tơ - HS lắng nghe - HS đọc theo cụm từ, câu "Nhện /ngắm nghía /tấm lưới /vừa làm xong." - GV giới thiệu vần mới: am, ăm, âm - HS quan sát Chỉ vào vần tô màu đỏ HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc vần *So sánh vần - Yêu cầu HS quan sát vần, nêu điểm - HS quan sát, trả lời câu hỏi: giống khác + Giống: có âm m đứng cuối - GV nhận xét, KL điểm giống khác + Khác: âm đứng trước âm m a, ă, â vần * Đánh vần - GV đánh vần mẫu vần, yêu cầu 19 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ HS quan sát hình - Lắng nghe, quan sát hình am : a - mờ - am ăm: ă - mờ - ăm âm: â - mờ - âm - Gọi HS đánh vần vần - HS đánh vần (CN, nhóm, lớp) * Đọc trơn: - Yêu cầu HS đọc trơn vần - HS đọc trơn vần am, ăm, âm (CN, nhóm, lớp) * Ghép chữ tạo vần - Yêu cầu HS tìm chữ thẻ - HS thực hành ghép vần bảng cài chữ để ghép vần am - 1-2 em nhận xét - Gọi HS phân tích vần am + Vần am có âm a đứng trước, âm m đứng sau + Đang có vần am muốn có vần ăm + Thay âm a âm ă, để nguyên âm phải làm nào? m - HS ghép vần bảng cài vần ăm + Để có vần âm ta làm nào? - HS ghép bảng cài, nêu cách ghép vần âm - GV nhận xét, đánh giá, củng cố điểm giống khác vần - HS đọc phân tích, đánh vần, đọc trơn lại vần.(CN, nhóm, lớp) * Đọc lại vần: - HS đọc lại vần am, ăm, âm (CN, nhóm , lớp) b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: + Có vần am, làm để có tiếng + ….Ghép âm l trước vần am dấu làm? huyền âm a - GV đưa mơ hình tiếng làm, u vầu HS đánh vần, đọc trơn - HS đánh vần: lờ - am - lam - huyền l am làm (CN, nhóm, lớp) làm * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK: cam, khám, ẵm, cằm, đậm, nhẩm Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng + Những tiếng có vần am? + Những tiếng có vần ăm? + Những tiếng có vần âm? - Đọc trơn tất tiếng - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng (CN, nhóm, lớp) + … cam, khám + … ẵm, cằm +… đậm, nhẩm - HS đồng đọc trơn tất tiếng * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng làm ta thêm chữ ghi âm l trước vần am dấu 20 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ huyền âm a Hãy vận dụng cách để tạo tiếng có vần ăm, âm - Yêu cầu HS tự ghép tiếng mới, đọc - HS tự tạo tiếng có vần am, ăm, âm cho bạn bên cạnh nghe bảng cài, đọc cho bạn nghe - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - 5-7 HS lên bảng trình bày làm, lớp bạn quan sát, nhận xét, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn ghép + Trong tiếng bạn ghép - HS nối tiếp trả lời câu hỏi tiếng có vần am, (ăm, âm)? - Đọc tiếng HS ghép - Lớp đồng đọc trơn * Vận động - HS vừa hát vừa vận động c Đọc từ ngữ - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ tranh cam, tăm tre, củ sâm, đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh GV đưa từ tranh, HS nhận biết tiếng chứa vần am, ăm, âm, phân tích, đánh vần tiếng có vần mới, đọc trơn từ VD: Đưa tranh 1, hỏi: - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Tranh vẽ gì? + cam - GV đưa từ cam + Trong từ cam tiếng chứa + tiếng cam chứa vần am vần học, vần nào? - Yêu cầu HS phân tích đánh vần + … tiếng cam có âm c đứng trước, vần tiếng cam, đọc trơn từ cam am đứng sau Cờ - am - cam Quả cam - Thực tương tự với từ tăm (CN , nhóm, lớp) tre, củ sâm - Gọi HS đọc trơn từ - HS đọc lại (CN ,lớp) d Đọc lại vần, tiếng, từ - Cho HS đọc lại vần, tiếng, từ - HS đọc (CN, nhóm, lớp) (phần trang 80) HĐ3 Viết a Viết bảng (7 phút) * Viết vần am, ăm, âm - HS quan sát, trả lời + Các vần am, ăm, âm có giống + … giống có âm m cuối, khác khác nhau? âm thứ a, ă, â - GV viết mẫu vần am, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK - Quan sát, lắng nghe chút viết chữ a, từ điểm dừng bút chữ a viết nối tiếp chữ m Ta vần am Vần ăm, âm tương vần ăm, âm có am 21 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Yêu cầu HS viết bảng vần - HS viết bảng vần am, ăm, âm - Tổ chức cho HS quan sát, nhận xét - HS quan sát, nhận xét viết bạn chữ viết bảng bạn, sửa cho HS * Viết tiếng tăm, sâm - GV viết mẫu tiếng tăm, vừa viết vừa mô tả cách viêt: Đặt bút ĐK viết - Quan sát, lắng nghe âm t, từ điểm dừng bút chữ t lia bút lên ĐK viết vần ăm Ta chữ tăm - GV viết mẫu tiếng sâm, vừa viết vừa mô tả cách viết: Đặt bút ĐK viết chữ s, từ điểm dừng bút chữ s - Quan sát, lắng nghe lia bút lên ĐK viết vần âm ta chữ sâm - Yêu cầu HS viết bảng tiếng - HS viết bảng tiếng tăm, sâm tăm, sâm - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá, - HS quan sát, nhận xét viết bạn sửa chữa chữ viết bạn TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Viết (Tiếp) b Viết (10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 25, nêu yêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) , nhắc nhở HS tư ngồi viết, để vở, cầm bút - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn Chú ý liên kết móc chữ a, ă, â với nét móc chữ m - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết HĐ4 Đọc đoạn:(10 phút) - GV đưa đoạn đọc + Đoạn đọc có câu? + Tìm tiếng có chứa vần học (am, ăm, âm) - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: viết dòng vần am, dòng vần ăm, dòng vần âm, dòng tăm tre, dòng củ sâm - HS viết - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động - HS quan sát, trả lời + … câu + … râm, thắm, thảm - HS phân tích, đánh vần, đọc trơn (CN nhóm - lớp) tiếng: râm, thắm, thảm 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Yêu cầu HS đọc trơn câu, - HS đọc nối tiếp câu (mỗi em đọc đoạn câu) - Đọc đoạn (CN, nhóm, lớp) - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp - 4-5 HS thi đọc trước lớp * Tìm hiểu nội dung tranh - Cho HS quan sát tranh, hỏi: Quan sát tranh, kết hợp đọc hiểu trả lời câu hỏi: + Tranh vẽ cảnh gì? + … bạn nhỏ chơi thảm cỏ ven hồ + Âm báo hiệu mùa hè đến? + … ve rân ran + Hoa sen nở vào mùa nào? + … mùa hè + Trên thảm cỏ ven hồ, lũ trẻ làm + … nơ đùa gì? - GV giải nghĩa từ râm ran, tóm tắt nội - Lắng nghe dung đoạn đọc - Gọi HS đọc lại đoạn văn - HS đọc to trước lớp HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV giới thiệu chủ đề: Môi trường sống loài vật - Cho HS quan sát tranh , hỏi: - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + Bức tranh vẽ cảnh đâu? + … cảnh khu rừng có suối chảy, phía thác + Trong tranh có lồi vật nào? + … nai (đang cúi xuống uống Mỗi vật làm gì? nước), hươu đứng bên bờ suối, cá bơi suối,chim bay + Đâu nơi sinh sống loài + … hươu, nai sống rừng; cá sống vật? nước, chim sống trời + Kể tên vật khác nơi sinh - HS nối tiếp kể: Cá, tôm, cua sống sống chúng mà em biết? nước; trâu, bị, chó, mèo ni nhà; hổ, báo, khỉ ,… sống - GV tóm tắt nội dung tranh , chia rừng, … nhóm, yêu cầu HS kể tên vật nuôi nhà giới thiệu với - Lắng nghe, nhận nhiệm vụ bạn số vật - HS nói nhóm - Gọi 2-3 HS nói trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá - HS thể trước lớp - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá * Liên hệ, giáo dục + Em chăm sóc vật ni nhà - 3-5 HS trả lời nào? Vì sao? - Giáo dục HS: Mỗi lồi vật có mơi - Lắng nghe trường sống riêng, vật ni nhà có nhiều lợi ích cho người, phải chăm sóc bảo vệ 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chúng Củng cố, dặn dị: (5 phút) + Hơm học gì? - u cầu HS tìm từ có vần am, ăm, âm, đặt câu với từ ngữ vừa tìm - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Nhắc HS thực hành giao tiếp nhà + … vần am, ăm, âm - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp - Lớp vấn, nhận xét, đánh giá - 2-3 HS đọc - Lắng nghe -BÀI 35 ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Giúp học sinh nắm vững cách đọc vần an, ăn, ân, on, ôn, ơn, en, ên, in, un, am, ăm, âm cách đọc tiếng , từ ngữ, câu có vần - Hiểu trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung đọc Kĩ năng: - Phát triển kĩ nghe nói thơng qua hoạt động nghe kể câu chuyện Gà nâu vịt xám, trả lời câu hỏi nghe kể lại câu chuyện - Phát triển kĩ viết thông qua viết câu có từ ngữ chưa số vần học Thái độ: - Có ý thức giữ gìn, trân trọng tình bạn Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quý bạn bè xung quanh Khơng chủ quan, khơng coi thường người khác II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo cách viết vần an, ăn, ân, on, ôn, ơn, en, ên, in, un, am, ăm, âm; - Hiểu rõ nghĩa từ ngữ học cách giải nghĩa từ (múa lân, tự tin, mưa phùn, ) - Phân biệt tả vần dễ lẫn: an/ang, ăn/ăng, ân/âng, ơn/ơng, en/eng, Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, chữ, tranh ảnh học - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: (3 phút) - Tổ chức trò chơi "truyền điện" HS nối tiếp nhắc lại vần học - GV nhận xét đánh giá, giới thiệu bài, ghi bảng Bài mới: HĐ1 Đọc: (20 phút) * Đọc vần, từ ngữ - GV đưa bảng SGK, yêu cầu HS đánh vần vần theo mẫu: a - nờ - an sau đọc trơn vần -> tất vần - Gọi 3-5 HS đọc to trước lớp * Đọc từ ngữ - GV đưa từ: củ sắn, bàn chân, gõ, khôn lớn, đèn pin, mưa phùn, bến đò, cỏ, chăm chỉ, trạm y tế - Yêu cầu HS đọc trơn từ ngữ phân tích số tiếng có vần học - Gọi 2-3 HS đọc tốt đọc to trước lớp - Hướng dẫn HS hiểu nghĩa từ: mưa phùn, trạm y tế, chăm * Đọc đoạn - GV đưa đoạn cần luyện đọc + Đoạn văn có câu? + Tiếng có vần học tuần? - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng có vần - GV đọc mẫu đoạn - Gọi HS đọc nối tiếp câu - Yêu cầu HS đọc trơn đoạn Lưu ý HS: Nghỉ sau dấu chấm, ngắt sau dấu phẩy cụm từ - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp * Tìm hiểu nội dung: + Khi nhìn thấy rùa, thỏ nói gì? + Thái độ rùa sao? - HS tham gia trò chơi - Lắng nghe - HS đánh vần, đọc trơn (CN, nhóm, lớp) n m n a an o on ă ô â e ê i u - HS quan sát, nhẩm thầm - HS đọc (CN - nhóm - lớp) - Lớp nhận xét, đánh giá - Lắng nghe - HS đọc thầm, trả lời câu hỏi + …5 câu - HS nối tiếp nêu: nhìn, chậm, ơn tồn, hớn, tham, nhởn, cần, mẫn, hẳn - Lắng nghe - HS đọc nối tiếp - HS đọc (CN, nhóm, lớp) - 3-5 HS thi đọc đoạn trước lớp - HS nối tiếp trả lời câu hỏi + chậm rùa + … rùa ôn tồn nhẹ nhàng 25 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Câu cho thấy rùa cố gắng để thi + … rùa bò cần mẫn thỏ? + Kết thi nào? + … rùa thắng thỏ + Em học tập từ nhân vật rùa? + … không chủ quan, không coi thường người khác - GV giải nghĩa từ cần mẫn - Tóm tắt nội dung đoạn đọc, giáo dục - HS lắng nghe HS không chủ quan, không coi thường người khác HĐ2 Viết: (15 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 25, - 1-2 HS nêu: viết dòng Sen nở thắm nêu yêu cầu viết hồ - Cho HS đọc viết, phân tích, đánh - 2-3 HS đọc vần tiếng sen, thắm + Trong câu viết chữ viết + … chữ S từ sen hoa? - GV hướng dẫn HS viết hoa chữ S - HS quan sát, lắng nghe - GV kiểm tra chuẩn bị HS, nhắc - HS chuẩn bị vở, bút lại tư ngồi viết, cách cầm bút - Yêu cầu HS viết bài, lưu ý nét nối - HS viết chữ cái, vị trí dấu thanh, khoảng cách chữ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - Quan sát, nhận xét đánh giá viết viết bạn bạn - GV nhận xét, đánh giá TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Kể chuyện: (10 phút) * GV kể chuyện: Gà nâu vịt xám - Kể lần 1: Kể toàn câu chuyện kết hợp với tranh (văn SGV) - Kể lần 2: Kể đoạn đặt câu hỏi gọi HS trả lời Đoạn 1: Từ đầu đến "kiếm ăn." + Đôi bạn thân câu chuyện ai? + Hàng ngày, đôi bạn gà nâu vịt xám làm gì? Đoạn Tiếp đến "có mà." + Chuyện xảy khiến gà nâu khơng thể sang sông? + Ai an ủi gà nâu lúc khó khăn? Đoạn 3: tiếp đến "yên ổn trở lại" Hoạt động HS - Lắng nghe, kết hợp quan sát tranh - Lắng nghe, trả lời câu hỏi: + gà nâu vịt xám + …ríu rít vượt soongcanj để kiếm ăn + … nước lớn + … vịt an ủi 26 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Vịt giúp gà cách nào? + … vịt lầm lũi tìm thức ăn mang + Vì gà nhờ vịt cõng qua sống để tự cho bạn kiếm ăn? + gà ngại khơng muốn làm phiền vịt Đoạn 4: Cịn lại + Thương vịt vất vả, gà giúp bạn việc + … giúp vịt ấp trứng gì? + Vì vịt khơng cịn nhớ việc ấp + …vì gà ấp trứng giúp vit thời trứng? gian dài * HS kể chuyện: (15 phút) - Yêu cầu HS quan sát tranh, thảo luận theo nhóm nêu nội dung tranh - HS thảo luận, nêu nội dung tranh - Gọi đại diện nhóm nêu kết thảo + Tranh 1: Gà nâu vịt xám đôi luận bạn thân Tranh 2: Nước lớn gà sang sông vịt Tranh 3: Vịt cõng gà sang sông Tranh 4: Thương vịt vất vả, gà ấp trứng giúp vịt - Yêu cầu HS dựa vào tranh kể lại - HS kể nhóm đoạn cho bạn nghe - Gọi HS kể trước lớp - HS kể nối tiếp đoạn trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá - 1-2 HS kể toàn truyện trước lớp - Lớp nhận xét, đánh giá * Liên hệ, giáo dục (5 phút) + Qua câu chuyện em học tập diều + tình bạn vơ cao quý, phải gì? biết trân trọng, giữ gìn - GV giáo dục HS : Phải biết trân trọng tình bạn, giúp đỡ bạn gặp khó khăn - HS lắng nghe Củng cố, dặn dò: (2 phút) - GV nhận xét học - Nhắc HS nhà kể lại chuyện cho bạn - Lắng nghe, ghi nhớ bè người thân nghe -HẾT TUẦN - 27 ... HS đánh vần, đọc trơn tiếng + Những tiếng có vần en? + Những tiếng có vần ên? + Những tiếng có vần in? + Những tiếng có vần un? - Đọc trơn tất tiếng * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng. .. gợn, lớn Yêu cầu HS:Đánh vần, đọc trơn tiếng + Những tiếng có vần on? + Những tiếng có vần ơn? + Những tiếng có vần ơn? - Đọc lại tiếng * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng ta thêm chữ... đưa tiếng SGK: cam, khám, ẵm, cằm, đậm, nhẩm Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng + Những tiếng có vần am? + Những tiếng có vần ăm? + Những tiếng có vần âm? - Đọc trơn tất tiếng - HS nối
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1_Tuần 7_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương, Giáo án Tiếng Việt 1_Tuần 7_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương

Từ khóa liên quan