0

Giáo án Tiếng Việt 1_Tuần 8_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương

27 207 16
  • Giáo án Tiếng Việt 1_Tuần 8_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2020, 22:08

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾNG VIỆT - TUẦN - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG (HƯƠNG) TUẦN BÀI 36: om ôm ơm I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc vầm om, ôm, ơm đọc tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có vần - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết vần om, ôm, ơm tiếng, từ ngữ chứa vần Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa vần om, ơm, ơm có học - Phát triển kĩ nói lời xin lỗi - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết nhân vật suy đoán nội dung tranh minh họa Thái độ: - Cảm nhận tình cảm gia đình, vẻ đẹp đất nước Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quý gia đình thiên nhiên đất nước II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo cách viết vần om, ôm, ơm; - Hiểu nghĩa từ ngữ học như: cốm Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Hoạt động HS Ôn khởi động: (3 phút) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Kiểm tra đọc nội dung trang 82, 83 - 2- HS lên bảng đọc - Gọi HS kể lại câu chuyện Gà nâu - HS kể toàn chuyện vịt xám - Lớp nhận xét, đánh giá - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu : Vần om, ôm, ơm Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Em thấy tranh? + … Bà bé gói cốm vào sen + Em ăn cốm chưa? + Cốm làm từ hạt gì? + hạt thóc nếp + Cốm thường có vào mùa nào? + … vụ lúa mùa (tháng tháng 10 - GV tóm tắt nội dung, vừa vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh - HS lắng nghe "Hương cốm thơm thơn xóm." - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc - HS đọc theo cụm từ, câu theo "Hương cốm /thơm thơn xóm." - GV giới thiệu vần mới: om, ôm, - HS quan sát ơm Chỉ vào vần tô màu đỏ HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc vần *So sánh vần - HS quan sát, trả lời câu hỏi: - Yêu cầu HS quan sát vần, nêu điểm + Giống: có âm m đứng cuối giống khác + Khác: âm đứng trước âm m o, ô, - GV nhận xét, KL điểm giống khác vần * Đánh vần - GV đánh vần mẫu vần om, ôm, ơm, yêu cầu HS quan sát hình - Lắng nghe, quan sát hình om:o - mờ - om ơm: - mờ - ôm ơm: - mờ - ơm - Gọi HS đánh vần vần - HS đánh vần (CN, nhóm, lớp) * Đọc trơn: - Yêu cầu HS đọc trơn vần - HS đọc trơn vần om, ơm, ơm (CN, nhóm, lớp) * Ghép chữ tạo vần - Yêu cầu HS tìm chữ thẻ - HS thực hành ghép vần bảng cài chữ để ghép vần om - 1-2 em nhận xét - Gọi HS phân tích vần om + Vần om có âm o đứng trước, âm m đứng sau + Đang có vần om muốn có vần ôm + Thay âm o âm ô, để nguyên âm phải làm nào? m - Yêu cầu HS ghép vần ôm - HS ghép vần bảng cài vần ôm - GV quan sát, nhắc nhở https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Yêu cầu HS ghép vần ơm, nêu cách - HS ghép bảng cài, nêu cách ghép ghép - GV nhận xét, đánh giá, củng cố điểm giống khác vần - Yêu cầu HS đọc trơn vần - HS đọc (CN, nhóm, lớp) * Đọc lại vần: - HS đọc lại vần (CN, nhóm , lớp) b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: + Có vần om rồi, làm để có + thêm âm x trước om dấu sắc tiếng xóm? âm o - GV đưa mơ hình tiếng xóm, u vầu HS đánh vần, đọc trơn - HS đánh vần, đọc trơn: Xờ - om - xom X om - sắc - xóm Xóm (CN, nhóm, lớp) xóm * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK: khóm, vịm, nộm, tôm, bờm, rơm Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng - Đọc trơn tất tiếng * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng xóm ta thêm chữ ghi âm x trước vần om dấu sắc âm o Hãy vận dụng cách để tạo tiếng có vần ôm, ơm - Yêu cầu HS tự ghép tiếng mới, đọc cho bạn bên cạnh nghe - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá bạn - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng (CN, nhóm, lớp) - HS đọc (CN, lớp) - HS tự tạo tiếng có vần om, ơm, ơm bảng cài, đọc cho bạn nghe - 5-7 HS lên bảng trình bày làm, lớp quan sát, nhận xét, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn ghép - HS nối tiếp trả lời câu hỏi + Trong tiếng bạn ghép tiếng có vần om (ơm, ơm)? - Đọc đồng tiếng HS ghép - Lớp đọc đồng * Vận động - HS vừa hát vừa vận động c Đọc từ ngữ - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ tranh đom đóm, chó đốm, mâm cơm, đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS nhận biết tiếng chứa vần om, ôm, ơm, phân tích, đánh vần tiếng có vần mới, đọc trơn từ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ VD: Đưa tranh 2, hỏi: - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Tranh vẽ gì? + chó đốm - GV đưa từ chó đốm + Từ chó đốm tiếng chứa vần + tiếng đốm chứa vần ơm học, vần nào? - Yêu cầu HS phân tích đánh vần + … tiếng đốm có âm đ đứng trước, vần tiếng đốm, đọc trơn từ chó đốm ơm đứng sau, dấu sắc âm ô Đờ - Thực tương tự với từ đom ôm - đôm - sắc - đốm (CN , nhóm, lớp) đóm, mâm cơm - Gọi HS đọc trơn từ d Đọc lại vần, tiếng, từ - Cho HS đọc lại vần, tiếng, từ - HS đọc (CN, nhóm, lớp) (phần trang 84) HĐ3 Viết a Viết bảng (7 phút) * Viết vần om, ôm , ơm - HS quan sát, trả lời + Các vần om, ơm, ơm có giống + … giống có âm m cuối, khác khác nhau? âm thứ o, ô, - GV viết mẫu vần om, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK - Quan sát, lắng nghe viết vần om đảm bảo độ rộng chữ o li rưỡi, từ điểm dừng bút chữ o viết nét nối tiếp chữ m Ta vần om + Có vần om rồi, muốn có vần ơm + muốn có vần ơm ta viết thêm dấu (ơm) ta làm nào? mũ đầu âm o; muốn có vần ơm ta - GV viết mẫu vần ôm, vừa viết vừa viết thêm nét râu cho âm o mô tả: Đặt bút ĐK3 viết vần om Khi có vần om lia bút lên, đánh dấu mũ đầu chữ o ta vần ôm Tương tự viết vần ơm, ta - Quan sát, lắng nghe viết vần om, viết dấu râu, ta vần ơm - YCHS viết bảng vần ôm, ơm - HS viết bảng vần ôm, ơm - Tổ chức cho HS quan sát, nhận xét - HS quan sát, nhận xét viết bạn chữ viết bảng bạn, sửa cho HS * Viết tiếng đốm, cơm - GV viết mẫu tiếng đốm, vừa viết vừa mô tả cách viêt: Đặt bút ĐK viết - Quan sát, lắng nghe âm đ, từ điểm dừng bút chữ đ lia bút sang, viết vần ôm cho chữ ô chạm vào điểm dừng bút nét móc chữ đ, đánh dấu mũ dấu sắc https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV viết mẫu tiếng cơm, vừa viết vừa - Quan sát, lắng nghe mô tả cách viết: Đặt bút ĐK 2, viết âm c, từ điểm dừng bút chữ c lia bút sang phải viết vần ơm cho chữ chạm vào điểm dừng bút chữ c - Yêu cầu HS viết bảng tiếng - HS viết bảng tiếng đốm, cơm đốm, cơm vần om, ôm, ơm - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá, - HS quan sát, nhận xét viết bạn sửa chữa chữ viết bạn TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Viết (Tiếp) b Viết (10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 26, nêu yêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) , nhắc nhở HS tư ngồi viết, để vở, cầm bút - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn Lưu ý HS: nét nối chữ o, ô, với chữ m khoảng cách chữ từ cách khoảng thân chữ o - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết HĐ4 Đọc đoạn:(10 phút) - GV đưa đoạn đọc + Đoạn đọc có câu? + Tìm tiếng có chứa vần học (om, ôm, ơm) - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần tiếng - Yêu cầu HS đọc trơn câu, đoạn - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp * Tìm hiểu nội dung - Cho HS quan sát tranh, kết hợp đọc Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: viết dịng vần om, dịng vần ơm, dịng vần ơm, dịng chó đốm, dịng mâm cơm - HS viết - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động - HS quan sát, trả lời + … câu + … hơm, xóm, thơm - HS phân tích, đánh vần (CN - nhóm lớp) tiếng: hơm, xóm, thơm - Từng nhóm HS đọc nối tiếp câu - Đọc đoạn (CN, nhóm, lớp) - 4-5 HS thi đọc trước lớp - Quan sát tranh, kết hợp đọc hiểu, trả lời https://www.thuvientailieu.edu.vn/ hiểu, hỏi: câu hỏi + Tranh vẽ gì? + Cơ Mơ cho Hà giỏi cam + Cô Mơ đâu? + … xóm Hạ + Tại mẹ khen Hà? + Hà chọn to phần bố mẹ + Em thấy Hà người + … hiếu thảo, biết yêu thương bố mẹ nào? - GV nhận xét, tóm tắt nội dung, giáo dục HS biết yêu q gia đình hiếu thảo với ơng bà cha mẹ HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV giới thiệu chủ đề: Xin lỗi - Cho HS quan sát tranh , hỏi: - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + Em nhìn thấy tranh? + … Nam mẹ Nam + Nam làm gì? + đá bóng vào lọ hoa làm lọ hoa rơi từ bàn xuống đất + Em thử đốn xem, đá bóng làm + … sợ hãi vỡ lọ hoa, tâm trạng Nam nào? + Mẹ Nam nói thấy việc - HS nối tiếp nêu đó? + Nam nói với mẹ nào? + … xin lỗi mẹ + Theo em Nam nên làm sau xin + lau bàn ghế, nhà lỗi mẹ? - GV tóm tắt nội dung tranh , chia nhóm, yêu cầu HS đóng vai dựa theo - Lắng nghe, nhận nhiệm vụ nội dung tranh - Mỗi nhóm HS đóng vai thể tình - Đại diện nhóm thể trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá * Liên hệ, giáo dục - GV nhắc nhở HS đá bóng, nhảy dây, đá cầu ,… nơi phù hợp, tránh - Lắng nghe làm ảnh hưởng đến người khác gây nguy hiểm cho thân Em cần nói lời xin lỗi làm ảnh hưởng đến người khác Củng cố, dặn dị: (5 phút) + Hơm học gì? + … vần om, ơm, ơm - u cầu HS tìm từ có vần om, ơm, - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp ơm đặt câu với từ ngữ vừa tìm - Lớp vấn, nhận xét, đánh giá - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - 2-3 HS đọc - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Lắng nghe - Nhắc HS thực hành giao tiếp nhà https://www.thuvientailieu.edu.vn/ -BÀI 37: em êm im um I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc vầm em, êm, im, um tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có vần - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết vần em, êm, im, um tiếng, từ ngữ chứa vần em, êm, im, um Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa vần em, êm, im, um có học - Phát triển ngơn ngữ nói theo chủ điểm gợi ý tranh Giúp bạn - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết nhân vật, việc suy đoán nội dung tranh minh họa tình cần nói lời xin lỗi Thái độ: - Cảm nhận tình cảm người xung quanh Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quý bạn bè người xung quanh II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo cách viết vần em, êm, im, um; - Hiểu nghĩa từ ngữ học như: tủm tỉm, thềm nhà Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Ôn khởi động: (3 phút) - Kiểm tra đọc nội dung 2,4 trang 84, 85 - Kiểm tra viết vần om, ơm, ơm, chó đốm, mâm cơm - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu : Vần em, êm, im, um Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) Hoạt động HS - 2-3 HS lên bảng đọc - HS lên bảng viết, lớp viết bảng - Lắng nghe https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Cho HS quan sát tranh, hỏi - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Em thấy tranh? + … hai chị em Hà + Hai chị em Hà làm gì? + chơi trốn tìm - GV vừa vừa đọc câu thuyết minh - HS lắng nghe (nhận biết) tranh "Chị em Hà chơi trốn tìm Hà tủm tỉm đếm: một, hai, ba, " - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc - HS đọc theo cụm từ, câu "Chị theo em Hà/ chơi trốn tìm Hà tủm tỉm /đếm: /một,/ hai,/ ba, " - GV giới thiệu vần mới: em, êm, im, - HS quan sát um Chỉ vào vần tô màu đỏ HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc vần *So sánh vần - HS quan sát, trả lời câu hỏi: - Yêu cầu HS quan sát vần, nêu điểm + Giống: có âm m đứng cuối giống khác + Khác: âm đứng trước e, ê, i, u - GV nhận xét, KL điểm giống khác vần * Đánh vần - GV đánh vần mẫu vần, yêu cầu HS quan sát hình - Lắng nghe, quan sát hình em:e - mờ - em êm:ê - mờ - êm im: i - mờ - im um: u - mờ - um - Gọi HS đánh vần vần - HS đánh vần (CN, nhóm, lớp) * Đọc trơn: - Yêu cầu HS đọc trơn vần - HS đọc trơn vần em, êm, im, um (CN, nhóm, lớp) * Ghép chữ tạo vần - Yêu cầu HS tìm chữ thẻ - HS thực hành ghép vần bảng cài chữ để ghép vần em - 1-2 em nhận xét - Gọi HS phân tích vần em + Vần em có âm e đứng trước, âm m đứng sau + Đang có vần em muốn có vần êm + Thay âm e âm ê, để nguyên âm phải làm nào? m - Yêu cầu HS ghép vần êm - HS ghép vần bảng cài vần êm - GV quan sát, nhắc nhở - Yêu cầu HS ghép vần im, um nêu - HS ghép bảng cài, nêu cách ghép cách ghép - GV nhận xét, đánh giá, củng cố điểm giống khác vần - HS đọc (CN, nhóm, lớp) * Đọc lại vần: - HS đọc lại vần em, êm, im, um (CN, nhóm , lớp) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: + Có vần êm, làm để có tiếng đếm? - GV đưa mơ hình tiếng đếm, yêu vầu HS đánh vần, đọc trơn đ êm đếm * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK: hẻm, kem, mềm, nếm, mỉm, tím, chụm, mũm Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng + Những tiếng có vần em? + Những tiếng có vần êm? + Những tiếng có vần im? + Những tiếng có vần um? - Đọc trơn tất tiếng * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng đếm ta thêm chữ ghi âm đ trước vần êm dấu sắc âm ê Hãy vận dụng cách để tạo tiếng có vần em, im, um - Yêu cầu HS tự ghép tiếng mới, đọc cho bạn bên cạnh nghe - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá bạn + Trong tiếng bạn ghép tiếng có vần em, (êm,im, um)? - Đọc tiếng HS ghép * Vận động c Đọc từ ngữ - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ tranh tem thư, thềm nhà, tủm tỉm, đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh GV đưa từ tranh, HS nhận biết tiếng chứa vần em, êm, im, um, phân tích, đánh vần tiếng có vần mới, đọc trơn từ VD: Đưa tranh 1, hỏi: + Tranh vẽ gì? + ….Ghép âm đ trước vần êm dấu sắc âm ê - HS đánh vần, đọc trơn: đờ - êm - đêm sắc - đếm Đếm.(CN, nhóm, lớp) - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng (CN, nhóm, lớp) + … hẻm, kem + … mềm, nếm + … mỉm, tím + … chụm, mũm - HS đồng đọc trơn tất tiếng - HS tự tạo tiếng có vần em, êm, im, um bảng cài, đọc cho bạn nghe - 5-7 HS lên bảng trình bày làm, lớp quan sát, nhận xét, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn ghép - HS nối tiếp trả lời câu hỏi - Lớp đồng đọc trơn - HS vừa hát vừa vận động - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + tem thư https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV giới thiệu tem thư, đưa từ tem thư + Trong từ tem thư tiếng chứa vần + tiếng tem chứa vần em học, vần nào? - Yêu cầu HS phân tích đánh vần + … tiếng tem có âm t đứng trước, vần tiếng tem, đọc trơn từ tem thư em đứng sau Tờ - em - tem Tem thư (CN , nhóm, lớp) - Thực tương tự với từ thềm nhà, tủm tỉm - Gọi HS đọc trơn từ - HS đọc lại (CN ,lớp) - GV giải nghĩa từ tủm tỉm, thềm nhà d Đọc lại vần, tiếng, từ - Cho HS đọc lại vần, tiếng, từ - HS đọc (CN, nhóm, lớp) (phần trang 86) HĐ3 Viết a Viết bảng (7 phút) * Viết vần em, êm, im, um - HS quan sát, trả lời + Các vần em, êm, im, um có giống + … giống có âm m cuối, khác khác nhau? âm thứ e, ê, i, u - GV viết mẫu vần em, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK - Quan sát, lắng nghe chút viết chữ e, từ điểm dừng bút chữ e viết nối tiếp chữ m Ta vần em Vần êm viết vần em thêm dấu mũ chữ e - GV viết mẫu vần im, vừa viết vừa mô tả: đặt bút ĐK2 viết chữ i Từ điểm dừng bút chữ i đưa bút viết - Quan sát, lắng nghe tiếp chữ m Ta vần im Vần um viết tương tự vần im - Yêu cầu HS viết bảng vần - HS viết bảng vần em, êm, im, um - Tổ chức cho HS quan sát, nhận xét - HS quan sát, nhận xét viết bạn chữ viết bảng bạn, sửa cho HS * Viết tiếng thềm, tỉm - GV viết mẫu tiếng thêm, vừa viết vừa mô tả cách viêt: Đặt bút ĐK viết - Quan sát, lắng nghe âm th, từ điểm dừng bút chữ th đưa bút viết tiếp vần êm - GV viết mẫu tiếng tỉm, vừa viết vừa mô tả cách viết: Đặt bút ĐK viết chữ t, từ điểm dừng bút chữ t đưabút viết tiếp vần im Từ điểm - Quan sát, lắng nghe dừng bút chữ m, lia bút lên đầu chữ i đánh dấu hỏi Ta 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết vần ai, ay, ây tiếng, từ ngữ chứa vần ai, ay , ây Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa vần ai, ay, ây có học - Phát triển kĩ nói lời xin lỗi - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết chi tiết tranh hoạt động người lồi vật (được nhân cách hóa) Thái độ: - Cảm nhận điều thú vị đời sống người loài vật thể tranh Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu thiên nhiên, yêu sống, trân trọng giá trị sống II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo, quy trình viết vần ai, ay, ây; - Hiểu nghĩa từ ngữ học - Hiểu vần ai, ay viết chữ a, nguyên âm vần khác đăc điểm âm vị học Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Ôn khởi động: (3 phút) - Kiểm tra đọc nội dung 2,4 trang 86, 87 - Kiểm tra viết vần em, êm, im, um, thèm nhà, tủm tỉm - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu : Vần ai, ay, ây Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi + Em thấy tranh? - GV vừa vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh "Hai bạn thi nhảy dây." - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc Hoạt động HS - 2-3 HS lên bảng đọc - HS lên bảng viết, lớp viết bảng - Lắng nghe - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + … bạn nhỏ chơi nhảy dây - HS lắng nghe - HS đọc theo cụm từ, câu "Hai 13 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ bạn /thi nhảy dây." theo - GV giới thiệu vần mới: ai, ay, ây Chỉ vào vần tô màu đỏ HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc vần *So sánh vần - Yêu cầu HS quan sát vần, nêu điểm giống khác - GV nhận xét, KL điểm giống khác vần * Đánh vần - GV đánh vần mẫu vần, yêu cầu HS quan sát hình : a - i - ay: ă - i - ay ây: â - i - ây - Gọi HS đánh vần vần Lưu ý âm a với y đọc "ă" * Đọc trơn: - Yêu cầu HS đọc trơn vần * Ghép chữ tạo vần - Yêu cầu HS tìm chữ thẻ chữ để ghép vần - Gọi HS phân tích vần + Đang có vần muốn có vần ay phải làm nào? + Để có vần ây ta làm nào? - GV nhận xét, đánh giá, củng cố điểm giống khác vần * Đọc lại vần: b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: + Có vần ai, làm để có tiếng hai? - GV đưa mơ hình tiếng hai, yêu vầu HS đánh vần, đọc trơn h - HS quan sát - HS quan sát, trả lời câu hỏi: + Vần ay giống: có âm a đứng trước + Vần ay ây giống có âm y đứng sau - Lắng nghe, quan sát hình - HS đánh vần (CN, nhóm, lớp) - HS đọc trơn vần ai, ay, ây (CN, nhóm, lớp) - HS thực hành ghép vần bảng cài - 1-2 em nhận xét + Vần có âm a đứng trước, âm i đứng sau + Thay âm i âm y, để nguyên âm a - HS ghép vần bảng cài vần ay - HS ghép bảng cài, nêu cách ghép vần ây: để nguyên âm y, thay âm a âm â - HS đọc phân tích, đánh vần, đọc trơn lại vần.(CN, nhóm, lớp) - HS đọc trơn lại vần ai, ay, ây (CN, nhóm , lớp) + ….Ghép âm h trước vần - HS đánh vần, đọc trơn: hờ - ai- hai Hai (CN, nhóm, lớp) 14 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ hai * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK: bãi, lái, nảy, tay, đậy, lẫy Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng + Những tiếng có vần ai? + Những tiếng có vần ay? + Những tiếng có vần ây? - Đọc trơn tất tiếng * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng hai ta thêm chữ ghi âm h trước vần Hãy vận dụng cách để tạo tiếng có vần ay, ây - Yêu cầu HS tự ghép tiếng mới, đọc cho bạn bên cạnh nghe - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá bạn + Trong tiếng bạn ghép tiếng có vần (ay, ây)? - Đọc tiếng HS ghép * Vận động c Đọc từ ngữ - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ tranh chùm vải, máy cày, đám mây, đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh GV đưa từ tranh, HS nhận biết tiếng chứa vần ai, ay, ây, phân tích, đánh vần tiếng có vần mới, đọc trơn từ VD: Đưa tranh 1, hỏi: + Tranh vẽ gì? - GV đưa từ chùm vải + Trong từ chùm vải tiếng chứa vần học, vần nào? - Yêu cầu HS phân tích đánh vần tiếng vải, đọc trơn từ chùm vải - Thực tương tự với từ máy cày, đám mây - Gọi HS đọc trơn từ d Đọc lại vần, tiếng, từ - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng (CN, nhóm, lớp) + … bãi, lái + … nảy, tay + … đậy, lẫy - HS đồng đọc trơn tất tiếng - HS tự tạo tiếng có vần ai, ay, ây bảng cài, đọc cho bạn nghe - 5-7 HS lên bảng trình bày làm, lớp quan sát, nhận xét, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn ghép - HS nối tiếp trả lời câu hỏi - Lớp đồng đọc trơn - HS vừa hát vừa vận động - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + vải + tiếng vải chứa vần + … tiếng vải có âm v đứng trước, vần đứng sau, dấu hỏi âm a Vờ - vai - hỏi - vải Chùm vải (CN , nhóm, lớp) - HS đọc lại (CN ,lớp) 15 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Cho HS đọc lại vần, tiếng, từ - HS đọc (CN, nhóm, lớp) (phần trang 88) HĐ3 Viết a Viết bảng (7 phút) * Viết vần ai, ay, ây - Yêu cầu HS nhắc lại điểm giống - HS quan sát, trả lời khác vần ai, ay, ây - GV viết mẫu vần ai, vừa viết vừa mô - Quan sát, lắng nghe tả quy trình viết: Đặt bút ĐK chút viết chữ a, từ điểm dừng bút chữ a viết nối tiếp chữ i Ta vần - Vần ây viết tương tự: Ta viết chữ a, từ điểm dừng bút chữ a, đưa bút viết tiếp com chữ y - Yêu cầu HS viết bảng vần - HS viết bảng vần ai, ay, ây - Tổ chức cho HS quan sát, nhận xét - HS quan sát, nhận xét viết bạn chữ viết bảng bạn, sửa cho HS * Viết tiếng vải, mây - GV viết mẫu tiếng vải, vừa viết vừa mô tả cách viêt: Đặt bút ĐK - Quan sát, lắng nghe chút viết âm v, từ điểm dừng bút chữ v lia bút sang phải ĐK viết vần Từ điểm dừng bút chữ I lia bút lên đầu chữ a viết dấu hỏi Ta chữ vải - GV viết mẫu tiếng mây, vừa viết vừa - Quan sát, lắng nghe mô tả cách viết - Yêu cầu HS viết bảng tiếng vải, - HS viết bảng tiếng vải, mây mây - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá, - HS quan sát, nhận xét viết bạn sửa chữa chữ viết bạn TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Viết (Tiếp) b Viết (10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 27, nêu yêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) , nhắc nhở HS tư ngồi viết, để vở, cầm bút - GV nêu lệnh để HS tập trung Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: viết dòng vần ai, dòng vần ay, dòng vần ây, dòng chùm vải, dòng đám mây - HS viết 16 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ viết bài, GV quan sát, uốn nắn Chú ý liên kết móc chữ a, â với nét móc chữ i, y - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết viết bạn bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết - HS vận động HĐ4 Đọc đoạn:(10 phút) - GV đưa đoạn đọc - HS quan sát, trả lời + Đoạn đọc có câu? + … câu + Tìm tiếng có chứa vần + … nai, đầy,gai, bãi, chạy, học (ai, ay, ây) - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc - HS phân tích, đánh vần, đọc trơn (CN trơn tiếng nhóm - lớp) tiếng: nai, đầy,gai, bãi, chạy, - Yêu cầu HS đọc trơn câu, - Từng nhóm HS đọc nối tiếp câu đoạn (mỗi em đọc câu) - Đọc đoạn (CN, nhóm, lớp) - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp - 4-5 HS thi đọc trước lớp * Tìm hiểu nội dung - Cho HS quan sát tranh, hỏi: Quan sát tranh, kết hợp đọc hiểu trả lời câu hỏi: + Tranh vẽ gì? + … nai nhím + Con nhím có đặc điểm gì? + … bé nhỏ, thân đầy gai + Nai chạy về, hổn hển kể cho mẹ + kể đặc điểm kì lạ vật nghe điều gì? mà nhìn thấy + Em thử đốn xem, mẹ nai nói + … đừng sợ, nhím với nai? - GV giải nghĩa từ hổn hển, tóm tắt nội - Lắng nghe dung đoạn đọc - Gọi HS đọc lại đoạn văn - HS đọc to trước lớp HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV giới thiệu chủ đề: Xin lỗi - Cho HS quan sát tranh , hỏi: - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + Bức tranh vẽ cảnh đâu? + … cơng viên + Trong tranh có ai? + …Hà, mẹ Hà cô khác + Hà làm gì? + … thả diều + Chuyện xảy ra? + … Hà va phải cô làm rơi + Theo em Hà nói với người đó? điện thoại tay + … xin lỗi - GV tóm tắt nội dung tranh , chia - Lắng nghe, nhận nhiệm vụ nhóm, yêu cầu HS đóng vai thể hienj - HS nói nhóm tình - Gọi nhóm thể trước lớp - nhóm HS thể trước lớp 17 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV lớp nhận xét, đánh giá - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá * Liên hệ, giáo dục + Em làm ảnh hưởng đến - 3-5 HS trả lời người khác chưa? + Khi làm ảnh hưởng đến người khác, - Lắng nghe em làm gì? - Giáo dục HS làm có lỗi với người khác em phải thành khẩn xin lỗi Củng cố, dặn dò: (5 phút) + Hơm học gì? + … vần ai, ay, ây - Yêu cầu HS tìm từ có vần ai, ay, ây, - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp đặt câu với từ ngữ vừa tìm - Lớp vấn, nhận xét, đánh giá - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - 2-3 HS đọc - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Lắng nghe - Nhắc HS thực hành giao tiếp nhà -BÀI 39: oi ôi I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS nhận biết đọc vầm oi, ôi, đọc tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có vần - Hiểu trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc - Viết vần oi, ôi, tiếng, từ ngữ chứa vần Kĩ năng: - Phát triển vốn từ dựa từ ngữ chứa vần oi, ơi, có học - Phát triển kĩ nói so sánh vật - Phát triển kĩ quan sát, nhận biết chi tiết tranh người vật (đồ vật, loài vật) Thái độ: - Cảm nhận tình cảm mẹ thể đoạn đối thoại đọc hiểu Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: u q gia đình gắn bó với gia đình II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo, quy trình cách viết vần oi, ôi, ơi; - Hiểu rõ nghĩa từ ngữ cách giải nghĩa từ ngữ Đồ dùng: 18 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV: Máy tính, máy chiếu, hình ảnh học, chữ - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Ôn khởi động: (3 phút) - Kiểm tra đọc nội dung trang 88, 89 - Kiểm tra viết vần ai, ay, ây, chùm vải, đám mây - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu : Vần oi, ôi, Bài mới: HĐ1 Nhận biết: (5 phút) - Cho HS quan sát tranh, hỏi + Em thấy tranh? - GV tóm tắt nội dung, vừa vừa đọc câu thuyết minh (nhận biết) tranh "Voi mời bạn xem hội." - GV đọc cụm từ, yêu cầu HS đọc theo - GV giới thiệu vần mới: oi, ôi, Chỉ vào vần tô màu đỏ HĐ2 Đọc:(20 phút) a Đọc vần *So sánh vần - Yêu cầu HS quan sát vần, nêu điểm giống khác - GV nhận xét, KL điểm giống khác vần * Đánh vần - GV đánh vần mẫu vần oi, ôi, ơi, yêu cầu HS quan sát hình oi:o - i - oi ơi: - i - ôi ơi: - i - - Gọi HS đánh vần vần * Đọc trơn: - Yêu cầu HS đọc trơn vần * Ghép chữ tạo vần - Yêu cầu HS tìm chữ thẻ Hoạt động HS - 2- HS lên bảng đọc - HS lên bảng viết - Lớp nhận xét, đánh giá - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + … thú rừng tổ chức lễ hội thể thao - HS lắng nghe - HS đọc theo cụm từ, câu "Voi /mời bạn /đi xem hội." - HS quan sát - HS quan sát, trả lời câu hỏi: + Giống: có âm i đứng cuối + Khác: âm đứng trước âm i o, ô, - Lắng nghe, quan sát hình - HS đánh vần (CN, nhóm, lớp) - HS đọc trơn vần oi, ơi, (CN, nhóm, lớp) - HS thực hành ghép vần bảng cài 19 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chữ để ghép vần oi - 1-2 em nhận xét - Gọi HS phân tích vần oi + Vần oi có âm o đứng trước, âm i đứng sau + Đang có vần oi muốn có vần + Thay âm o âm ô, để nguyên âm i phải làm nào? - Yêu cầu HS ghép vần ôi - HS ghép vần bảng cài vần ôi - GV quan sát, nhắc nhở - Yêu cầu HS ghép vần ơi, nêu cách - HS ghép bảng cài, nêu cách ghép: thay ghép âm ô âm - GV nhận xét, đánh giá, củng cố điểm giống khác vần * Đọc lại vần: - HS đọc lại vần (CN, nhóm , lớp) b Đọc tiếng * Đọc tiếng mẫu: + Có vần oi rồi, làm để có + thêm âm v trước vần oi tiếng voi? - GV đưa mơ hình tiếng voi, yêu vầu - HS đánh vần, đọc trơn: Vờ - oi - voi HS đánh vần, đọc trơn Voi (CN, nhóm, lớp) v oi Voi * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK: chịi, hỏi, mỗi, xơi, đợi, u cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng - Đọc trơn tất tiếng * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng voi ta thêm chữ ghi âm v trước vần oi Hãy vận dụng cách để tạo tiếng có vần ơi, - Yêu cầu HS tự ghép tiếng mới, đọc cho bạn bên cạnh nghe - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá bạn + Trong tiếng bạn ghép tiếng có vần oi (ơi, ơi)? - Đọc đồng tiếng HS ghép * Vận động c Đọc từ ngữ - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ tranh chim bói cá, - HS nối tiếp đánh vần, đọc trơn tiếng (CN, nhóm, lớp) - HS đọc (CN, lớp) - HS tự tạo tiếng có vần oi, ơi, bảng cài, đọc cho bạn nghe - 5-7 HS lên bảng trình bày làm, lớp quan sát, nhận xét, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bạn ghép - HS nối tiếp trả lời câu hỏi - Lớp đọc đồng - HS vừa hát vừa vận động 20 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ thổi còi, đồ chơi, đặt câu hỏi cho HS nhận biết vật tranh nói tên vật tranh, GV đưa từ tranh, HS nhận biết tiếng chứa vần oi, ôi, ơi, phân tích, đánh vần tiếng có vần mới, đọc trơn từ VD: Đưa tranh 1, hỏi: - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi + Tranh vẽ gì? + chim bói cá - GV đưa từ chim bói cá + Từ chim bói cá tiếng chứa vần + tiếng bói chứa vần oi học, vần nào? - u cầu HS phân tích đánh vần + … tiếng bói có âm b đứng trước, vần tiếng bói, đọc trơn từ chim bói cá oi đứng sau, dấu sắc âm o Bờ - oi - Thực tương tự với từ đom - boi - sắc - bói Chim bói cá (CN , đóm, mâm cơm nhóm, lớp) - Gọi HS đọc trơn từ - HS đọc trơn (CN , nhóm, lớp) d Đọc lại vần, tiếng, từ - Cho HS đọc lại vần, tiếng, từ - HS đọc (CN, nhóm, lớp) (phần trang 90) HĐ3 Viết a Viết bảng (7 phút) * Viết vần oi, ôi , - HS quan sát, trả lời + Các vần oi, ơi, có giống + … giống có âm i cuối, khác khác nhau? âm thứ o, ô, - GV viết mẫu vần oi, vừa viết vừa mơ tả quy trình viết: Đặt bút ĐK - Quan sát, lắng nghe viết âm o đảm bảo độ rộng chữ o li rưỡi, từ điểm dừng bút chữ o viết nét nối tiếp chữ i Ta vần oi + Có vần oi rồi, muốn có vần (ơi) ta + .muốn có vần ta viết thêm dấu làm nào? mũ đầu âm o; muốn có vần ta - GV viết mẫu vần ôi, vừa viết vừa mô viết thêm nét râu cho âm o tả: Đặt bút ĐK3 viết vần oi Khi có vần oi lia bút lên, đánh dấu mũ đầu chữ o ta vần ôi Tương tự viết vần ơi, ta viết vần - Quan sát, lắng nghe oi, viết dấu râu, ta vần - Yêu cầu HS viết bảng vần ôi, - HS viết bảng vần ôi, - Tổ chức cho HS quan sát, nhận xét - HS quan sát, nhận xét viết bạn chữ viết bảng bạn, sửa cho HS * Viết tiếng thổi, còi - GV viết mẫu tiếng thổi, vừa viết vừa mô tả cách viêt: Đặt bút ĐK viết - Quan sát, lắng nghe 21 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ âm th, từ điểm dừng bút chữ th lia bút sang phải, ĐK chút, viết vần ôi cho chữ chạm vào điểm dừng bút nét móc chữ h, đánh dấu hỏi dầu chữ ô - Quan sát, lắng nghe - GV viết mẫu tiếng cịi, vừa viết vừa mơ tả cách viết: Đặt bút ĐK 2, viết âm c, từ điểm dừng bút chữ c lia bút sang phải viết vần oi cho chữ o chạm vào điểm dừng bút chữ c - HS viết bảng tiếng thổi còi - Yêu cầu HS viết bảng tiếng vần ơi, thổi cịi - HS quan sát, nhận xét viết bạn - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá, sửa chữa chữ viết bạn TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Viết (Tiếp) b Viết (10 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 27, 28 nêu yêu cầu viết - GV kiểm tra chuẩn bị HS (vở bút viết) , nhắc nhở HS tư ngồi viết, để vở, cầm bút - GV nêu lệnh để HS tập trung viết bài, GV quan sát, uốn nắn Lưu ý HS: nét nối chữ o, ô, với chữ i khoảng cách chữ từ cách khoảng thân chữ o - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá viết bạn - GV nhận xét, đánh giá chung Vận động tiết HĐ4 Đọc đoạn:(10 phút) - GV đưa đoạn đọc + Đoạn đọc có câu? + Tìm tiếng có chứa vần học (oi, ơi, ơi) - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần tiếng - Yêu cầu HS đọc trơn câu, Hoạt động HS - 1-2 HS nêu: viết dòng vần oi, dịng vần ơi, dịng vần ơi, dòng thổi còi, dòng đồ chơi - HS viết - HS quan sát, nhận xét, đánh giá viết bạn - HS vận động - HS quan sát, trả lời + … câu + … hỏi, gọi, rồi, nói - HS phân tích, đánh vần (CN - nhóm lớp) tiếng: hỏi, gọi, rồi, nói - Từng nhóm HS đọc nối tiếp câu 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ đoạn - Đọc đoạn (CN, nhóm, lớp) - nhóm, nhóm HS đọc trước lớp - Tổ chức cho HS đọc phân vai: em - Lớp nhận xét, đánh giá vai dẫn chuyện, em vai Hà, em vai mẹ Hà * Tìm hiểu nội dung - Cho HS quan sát tranh, kết hợp đọc - Quan sát tranh, kết hợp đọc hiểu, trả lời hiểu, hỏi: câu hỏi + Tranh vẽ gì? + Hà mẹ nói chuyện + Hà hỏi mẹ điều gì? + … mạ lớn lên gọi lúa Bê lớn lên gọi bò Con lớn lên gọi gì? + Mẹ trả lời Hà nào? + … Lớn lên, gái nhỏ - GV nhận xét, tóm tắt nội dung mẹ HĐ5 Nói: (10 phút) * Nói theo tranh: - GV giới thiệu chủ đề: Xe mẹ xe bé - Cho HS quan sát tranh , hỏi: - Quan sát tranh , trả lời câu hỏi: + Em nhìn thấy tranh? + … Mẹ bé +Mẹ bé làm gì? + … xe + Xe mẹ xe bé có giống + … giống: xe bánh, bánh xe khác nhau? có lốp làm cao su, có yên để ngồi + Nam làm gì? + Khác: xe mẹ xe máy, xe Hà xe đạp, xe máy tohown, dài hơn, nặng hơn, nhanh xe Hà + Ngồi xe đạp xe máy, em cịn biết - HS nối tiếp nói loại phương tiện giao thơng khác, nói đặc điểm phương tiện - Gọi 2-3 HS nói trước lớp - 2-3 HS nói trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá - Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá * Liên hệ, giáo dục - Có nhiều phương tiện giao thông, tham gia giao thông em cần chọn - Lắng nghe phương tiện phù hợp Củng cố, dặn dị: (5 phút) + Hơm học gì? + … vần oi, ơi, - u cầu HS tìm từ có vần oi, ôi, - 2-3 HS nêu từ câu trước lớp đặt câu với từ ngữ vừa tìm - Lớp vấn, nhận xét, đánh giá - Gọi HS đọc lại (Nội dung 4) - 2-3 HS đọc - Nhận xét học, khen ngợi, động viên HS - Lắng nghe - Nhắc HS thực hành giao tiếp nhà 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ -BÀI 40 ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Giúp học sinh nắm vững cách đọc vần om, ôm, ơm, em, êm, im, um, ai, ay, ây, oi, ôi cách đọc tiếng , từ ngữ, câu có vần - Hiểu trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung đọc Kĩ năng: - Phát triển kĩ viết thơng qua viết câu có từ ngữ chứa số vần học - Phát triển kĩ nghe nói thơng qua hoạt động nghe kể câu chuyện Hai người bạn gấu, trả lời câu hỏi nghe kể lại câu chuyện Thái độ: - Biết quan tâm, chia sẻ với bạn bè người xung quanh Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Năng lực: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ - Phẩm chất: Yêu quý bạn bè xung quanh II CHUẨN BỊ: Kiến thức Tiếng Việt đời sống: - Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo cách viết vần om, ôm, ơm, em, êm, im, um, ai, ay, ây, oi, ôi - Hiểu rõ nghĩa từ ngữ học lom khom, êm đềm, chói lọi, chúm chím, ) Đồ dùng: - GV: Máy tính, máy chiếu, chữ, tranh ảnh học - HS: Bộ thẻ cài, bảng con, phấn, sách Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, đóng vai, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, thảo luận nhóm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động GV Khởi động: (3 phút) - Tổ chức trò chơi "truyền điện" HS nối tiếp nhắc lại vần học - GV nhận xét đánh giá, giới thiệu bài, ghi bảng Bài mới: HĐ1 Đọc: (20 phút) * Đọc tiếng - GV đưa tiếng SGK, yêu cầu HS đọc trơn, phân tích số tiếng Hoạt động HS - HS tham gia trò chơi - Lắng nghe - HS đọc trơn (CN, nhóm, lớp) Xóm, nồm, rơm, kẽm, nêm, sim, chùm, 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ tai, hãy, đấy, hỏi, hội, khơi - Tổ chức cho HS đọc thi trước lớp - 3-5 HS thi đọc trước lớp * Đọc từ ngữ - GV đưa từ: chói lọi, cày cấy, chúm - HS quan sát, nhẩm thầm chím, gió nồm, ngõ hẻm, sớm tối, bơi lội, lom khom, êm đềm, bãi bồi - Yêu cầu HS đọc trơn từ ngữ - HS đọc (CN - nhóm - lớp) phân tích số tiếng có vần học - Gọi 2-3 HS đọc tốt đọc to trước lớp - Lớp nhận xét, đánh giá - Hướng dẫn HS hiểu nghĩa từ: lom khom, êm đềm, chói lọi, chúm chím - Lắng nghe * Đọc đoạn - GV đưa đoạn cần luyện đọc - HS đọc thầm, trả lời câu hỏi + Đoạn văn có câu? + …4 câu + Tiếng có vần học tuần? - HS nối tiếp nêu: nhím, tìm, - Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc thơm, vội, gọi trơn tiếng có vần - GV đọc mẫu đoạn - Lắng nghe - Gọi HS đọc nối tiếp câu - HS đọc nối tiếp - Yêu cầu HS đọc trơn đoạn - HS đọc (CN, nhóm, lớp) Lưu ý HS: Nghỉ sau dấu chấm, ngắt sau dấu phẩy cụm từ - Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp - 3-5 HS thi đọc đoạn trước lớp * Tìm hiểu nội dung: - HS nối tiếp trả lời câu hỏi + Nhím bãi cỏ để làm gì? + tìm ăn + Nhím thấy ngồi bãi cỏ?\ + … vơ số chín thơm ngon + Nhím làm gì? + … chạy gọi bạn chồn + Chọn từ thích hợp để khen ngợi nhím + … tốt bụng nhím biết nghĩ đến bạn "thơng minh" hay "tốt bụng"? chia sẻ bạn - Tóm tắt nội dung đoạn đọc, giáo dục HS biết quan tâm đến bạn bè - HS lắng nghe người xung quanh HĐ2 Viết: (15 phút) - Yêu cầu HS mở tập viết trang 28, - 1-2 HS nêu: viết dịng Voi có nêu u cầu viết vịi dài - Cho HS đọc viết, phân tích, đánh - 2-3 HS đọc vần tiếng voi, vòi + Trong câu viết chữ viết + … chữ V từ sen hoa? - GV hướng dẫn HS viết hoa chữ V - HS quan sát, lắng nghe - GV kiểm tra chuẩn bị HS, nhắc - HS chuẩn bị vở, bút lại tư ngồi viết, cách cầm bút - Yêu cầu HS viết bài, lưu ý nét nối - HS viết chữ cái, vị trí dấu thanh, khoảng cách chữ 25 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá - Quan sát, nhận xét đánh giá viết viết bạn bạn - GV nhận xét, đánh giá TIẾT Hoạt động GV HĐ3 Kể chuyện: (10 phút) * GV kể chuyện: Hai người bạn gấu - Kể lần 1: Kể toàn câu chuyện kết hợp với tranh (văn SGV) - Kể lần 2: Kể đoạn đặt câu hỏi gọi HS trả lời Đoạn 1: Từ đầu đến "gấu xuất hiện." + Hai người bạn đâu? + Trên đường đi, chuyện xảy với họ? Đoạn Tiếp đến "Giả chết." + Anh gầy làm thấy gấu? + Anh béo làm thấy gấu? Đoạn 3: tiếp đến "tưởng anh chết" + Con gấu làm chàng béo? + Vì gấu bỏ đi? Đoạn 4: Còn lại + Anh gầy hỏi anh béo điều gì? + Anh béo trả lời anh gầy nào? + Theo em anh gầy có phải người bạn tốt không? Tại sao? * HS kể chuyện: (15 phút) - Yêu cầu HS quan sát tranh, thảo luận theo nhóm nêu nội dung tranh Hoạt động HS - Lắng nghe, kết hợp quan sát tranh - Lắng nghe, trả lời câu hỏi: + vào rừng + …gặp gấu + … trèo lên + … nằm xuống đất giả chết + … ngửi khắp người chàng béo + … tưởng chàng chết + … Cậu khơng chứ? Con gấu thầm điều với cậu thế? + … Gấu nói với towslaf khơng nên chơi với người bạn bỏ lúc nguy hiểm + … khơng Vì bỏ bạn lúc gặp nguy hiểm - HS thảo luận, nêu nội dung tranh 26 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Gọi đại diện nhóm nêu kết thảo + Tranh 1: Hai người bạn rủ vào luận rừng Tranh 2: Thấy gấu, người gầy trèo lên cây, người béo nằm xuống đất giả chết Tranh 3: Gấu tưởng người béo chết nên bỏ Tranh 4: Người gầy hỏi người béo gấu nói gì? Người béo nói gấu bảo khơng nên chơi với người bỏ gặp nguy hiểm - Yêu cầu HS dựa vào tranh kể lại - HS kể nhóm đoạn cho bạn nghe - Gọi HS kể trước lớp - HS kể nối tiếp đoạn trước lớp - 1-2 HS kể toàn truyện trước lớp - GV lớp nhận xét, đánh giá - Lớp nhận xét, đánh giá * Liên hệ, giáo dục (5 phút) + Câu chuyện muốn nói với em điều gì? + lúc gặp khó khăn nguy hiểm khơng nên bỏ mặc bạn, bạn - GV giáo dục HS : Phải biết trân trọng tốt tình bạn, không bỏ mặc bạn lúc gặp - HS lắng nghe nguy hiểm khó khăn Củng cố, dặn dò: (2 phút) - GV nhận xét học - Nhắc HS nhà kể lại chuyện cho bạn - Lắng nghe, ghi nhớ bè người thân nghe -HẾT TUẦN - 27 ... để có tiếng đếm? - GV đưa mơ hình tiếng đếm, u vầu HS đánh vần, đọc trơn đ êm đếm * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK: hẻm, kem, mềm, nếm, mỉm, tím, chụm, mũm Yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng. .. trơn tiếng + Những tiếng có vần em? + Những tiếng có vần êm? + Những tiếng có vần im? + Những tiếng có vần um? - Đọc trơn tất tiếng * Ghép chữ tạo tiếng - GV gợi ý: Muốn có tiếng đếm ta thêm chữ... https://www.thuvientailieu.edu.vn/ hai * Đọc tiếng SGK - GV đưa tiếng SGK: bãi, lái, nảy, tay, đậy, lẫy Yêu cầu HS phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng + Những tiếng có vần ai? + Những tiếng có vần ay? + Những tiếng có vần ây?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1_Tuần 8_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương, Giáo án Tiếng Việt 1_Tuần 8_Kết nối tri thức với cuộc sống_Hương