0

DE CUONG SKKN

2 263 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 22:11

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY HỌC TÊN SÁNG KIẾN: SỬ DỤNG SƠ ĐỒ HỆ THỐNG VÀ BẢNG KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGƯỜI THỰC HIỆN: THS. HỒ XUÂN THẮNG, GIÁO VIÊN BỘ MÔN ĐỊA LÝ NĂM HỌC: 2010 -2011 MỞ ĐẦU I. Lý do viết sáng kiến kinh nghiệm II. Mục tiêu viết sáng kiến kinh nghiệm III. Phạm vi viết sáng kiến kinh nghiệm NỘI DUNG I. Cơ sở lý luận của việc sử dụng sơ đồ hệ thống và bảng kiến thức trong dạy học Địa lý 12 Trung học phổ thông II. Cơ sở thực tiễn của việc sử dụng sơ đồ hệ thống và bảng kiến thức trong dạy học Địa lý 12 Trung học phổ thông III. Cách thức sử dụng sơ đồ hệ thống và bảng kiến thức trong dạy học Địa lý 12 Trung học phổ thông IV. Một số ví dụ sử dụng sơ đồ hệ thống và bảng kiến thức trong dạy học Địa lý 12 Trung học phổ thông KẾT LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG SKKN, DE CUONG SKKN,

Hình ảnh liên quan

SỬ DỤNG SƠ ĐỒ HỆ THỐNG VÀ BẢNG KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - DE CUONG SKKN

12.

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Xem tại trang 1 của tài liệu.