0

T25 - Luyen tap ve ti le thuan

9 847 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 05:11

1) Định nghĩa đại lượng tỉ lệ thuận? Vận dụng: Cho x và y tỉ lệ thuận với nhau, với x=3 và y=-6 Hãy tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x? Cho x = -7. Tìm y? 2) Nêu các tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận? Cho x và y tỉ lệ thuận với nhau, với x 1 , x 2 , là các giá trị của x và y 1 , y 2 là các giá trị tương ứng của y. Viết công thức thể hiện mỗi tính chất trên? Định nghĩa: Khi y =kx (k 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k. Khi đó x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ ≠ Tính chất: Khi y và x tỉ lệ thuận ta có: 3 1 2 1 2 3 ) n n y y y y x x x x + = = = = 3 3 1 1 2 2 2 2 ) ; ; y x x y x y y x + = = 1 k x 1 , x 2 , x 3 , … là các giá trị của x y 1 , y 2 , y 3 , … là các giá trị tương ứng của y Hạnh và Vân định làm mứt dẻo từ 2,5kg dâu. Theo công thức cứ 2kg dâu thì cần 3 kg đường. Hạnh bảo cần 3,75kg đường, còn Vân bảo cần 3,25kg đường. Theo em, ai đúng? Vì sao? Bài 7-sgk: Định nghĩa: Khi y =kx (k 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k. Khi đó x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ ≠ Tính chất: Khi y và x tỉ lệ thuận ta có: 3 1 2 1 2 3 ) n n y y y y x x x x + = = = = 3 3 1 1 2 2 2 2 ) ; ; y x x y x y y x + = = 1 k x 1 , x 2 , x 3 , … là các giá trị của x y 1 , y 2 , y 3 , … là các giá trị tương ứng của y Bài 8-sgk: Học sinh của ba lớp 7 cần trồng và chăm sóc 24 cây xanh. Lớp 7A có 32 học sinh, lớp 7B có 28 học sinh, lớp 7C có 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, biết rằng số cây xanh tỉ lệ với số học sinh Bài 10-sgk: Biết các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2;3;4 và chu vi của nó là 45cm. Tính các cạnh của tam giác đó Định nghĩa: Khi y =kx (k 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k. Khi đó x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ ≠ Tính chất: Khi y và x tỉ lệ thuận ta có: 3 1 2 1 2 3 ) n n y y y y x x x x + = = = = 3 3 1 1 2 2 2 2 ) ; ; y x x y x y y x + = = 1 k x 1 , x 2 , x 3 , … là các giá trị của x y 1 , y 2 , y 3 , … là các giá trị tương ứng của y Bài 9-sgk: Đồng bạch là một loại hợp kim của nikem, kẽm và đồng, khối lượng của chúng lần lượt tỉ lệ với 3; 4 và 13. Hỏi cần bao nhiêu kg niken, kẽm và đồng để sản xuất 150 kg đồng bạch ? Định nghĩa: Khi y =kx (k 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k. Khi đó x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ ≠ Tính chất: Khi y và x tỉ lệ thuận ta có: 3 1 2 1 2 3 ) n n y y y y x x x x + = = = = 3 3 1 1 2 2 2 2 ) ; ; y x x y x y y x + = = 1 k x 1 , x 2 , x 3 , … là các giá trị của x y 1 , y 2 , y 3 , … là các giá trị tương ứng của y Bài 11-sgk: Đố. Đố em tính được trên một chiếc đồng hồ khi kim giờ quay được một vòng thì kim phút, kim giây quay được bao nhiêu vòng? Định nghĩa: Khi y =kx (k 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k. Khi đó x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ ≠ Tính chất: Khi y và x tỉ lệ thuận ta có: 3 1 2 1 2 3 ) n n y y y y x x x x + = = = = 3 3 1 1 2 2 2 2 ) ; ; y x x y x y y x + = = 1 k x 1 , x 2 , x 3 , … là các giá trị của x y 1 , y 2 , y 3 , … là các giá trị tương ứng của y Gọi x,y,z theo thứ tự là số vòng quay của kim giờ, kim phút, kim giây trong cùng một thời gian. Điền số thích hợp vào bảng: Bài 11-sgk: Đố. Đố em tính được trên một chiếc đồng hồ khi kim giờ quay được một vòng thì kim phút, kim giây quay được bao nhiêu vòng? Thảo luận nhóm theo gợi ý sau: Từ đó suy ra công thức biểu diễn z theo x? Viết công thức biểu diễn y theo x và z theo y? x 1 2 3 4 y y 1 2 3 4 z 12 24 36 48 60 120 180 240 y =12x ; z = 60.12x = 720x Vậy khi kim giờ quay được 1 vòng thì kim phút quay được 12 vòng còn kim giây quay được 720 vòng z = 60y Vận dụng: Nếu kim giờ quay được 5 vòng thì kim phút quay được …. vòng và kim giây quay được …… vòng 60 3600 Bài 2.2-sbt: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau. Gọi x 1 , x 2 là các giá trị của x và y 1 , y 2 là cá giá trị tương ứng của y. Điền số thích hợp vào chỗ chấm trong bảng sau: x 1 = 3 y 1 = … x 2 = … y 2 = … x 1 + x 2 = 2 y 1 + y 2 = 10 Vì x và y tỉ lệ thuận => 1 2 1 2 y y x x = = 1 2 1 2 y y x x + = + 10 2 = 5 => y 1 = 5.x 1 = 5.3 = 15 15 - 1 - 5 Ta có bảng: Định nghĩa: Khi y =kx (k 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k. Khi đó x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ ≠ Tính chất: Khi y và x tỉ lệ thuận ta có: 3 1 2 1 2 3 ) n n y y y y x x x x + = = = = 3 3 1 1 2 2 2 2 ) ; ; y x x y x y y x + = = 1 k x 1 , x 2 , x 3 , … là các giá trị của x y 1 , y 2 , y 3 , … là các giá trị tương ứng của y Định nghĩa: Khi y =kx (k 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k. Khi đó x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ ≠ Tính chất: Khi y và x tỉ lệ thuận ta có: 3 1 2 1 2 3 ) n n y y y y x x x x + = = = = 3 3 1 1 2 2 2 2 ) ; ; y x x y x y y x + = = 1 k x 1 , x 2 , x 3 , … là các giá trị của x y 1 , y 2 , y 3 , … là các giá trị tương ứng của y Toán về đại lượng tỉ lệ thuận có những ứng dụng gì? VD: Mẹ có 20 000 đ muốn chia cho anh và em theo tỉ lệ 3:2 Hỏi anh được bao nhiêu tiền và em được bao nhiêu tiền? Toán về đại lượng tỉ lệ thuận ứng dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày cũng như trong các ngành công nghiệp chế biến hải sản, chế tạo cơ khí, ngành y tế, ngành hóa học, vật lý học, …. . dụng: Cho x và y tỉ lệ thuận với nhau, với x=3 và y =-6 Hãy tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x? Cho x = -7 . Tìm y? 2) Nêu các tính chất của hai đại lượng tỉ. y x x = = 1 2 1 2 y y x x + = + 10 2 = 5 => y 1 = 5.x 1 = 5.3 = 15 15 - 1 - 5 Ta có bảng: Định nghĩa: Khi y =kx (k 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x
- Xem thêm -

Xem thêm: T25 - Luyen tap ve ti le thuan, T25 - Luyen tap ve ti le thuan,

Hình ảnh liên quan

Ta có bảng: - T25 - Luyen tap ve ti le thuan

a.

có bảng: Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan