0

LOP 5 -TUAN 12 - 2 BUOI-CKT-KNS

29 335 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 01:11

Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010. Tiết 1 Chào cờ (Tuần 12) SINH HOẠT ĐẦU TUẦN. ************************************* Tiết 2 Tập đọc (T23) MÙA THẢO QUẢ I. Mục tiêu: - Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vò của rừng thảo quả. - Hiểu ND : Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả. (Trả lời được các CH trong SGK) - HS khá, giỏi nêu được tác dụng của cáh dùng từ, đặt câu để miêu tả sự vật sinh động. - Giáo dục học sinh có ý thức làm đẹp môi trường trong gia đình, môi trường xung quanh. II. Chuẩn bò: Tranh minh họa bài. Bảng phụ ghi sẵn các câu văn cần luyện đọc diễn cảm. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn đònh: 2. Bài cũ: Tiếng vọng. - Giáo viên nhận xét cho điểm. 3. Bài mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện đọc. - Gọi 1 HS đọc bài - Rèn đọc: Đản Khao, lướt thướt, Chin San, sinh sôi, chon chót. - Bài chia làm 3 đoạn. - Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp theo từng đoạn. Theo dõi sửa lỗi về phát âm, giọng đọc từng em. - Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài. - Giáo viên cho học sinh đọc đoạn 1. - Lưu ý học sinh đọc đoạn văn với giọng chậm rãi, êm ái. + Câu hỏi 1: Thảo quả báo hiệu vào mùa bằng cách nào? Cách dùng từ đặt câu ở đoạn đầu có gì đáng chú ý? - Giáo viên kết hợp ghi bảng từ ngữ gợi tả. - Yêu cầu học sinh nêu ý 1. - Yêu cầu học sinh đọc đoạn 2. - Hát - 2 Học sinh đọc diễn cảm bài thơ, trả lời câu hỏi - Học sinh khá giỏi đọc cả bài. - 3 học sinh nối tiếp đọc từng đoạn. + Đoạn 1: từ đầu đến “nếp khăn”. + Đoạn 2: từ “thảo quả …đến …không gian”. + Đoạn 3: Còn lại. - Học sinh đọc thầm phần chú giải. - HS luyện đọc theo cặp - 1 HS đọc toàn bài - Học sinh đọc đoạn 1. - Học sinh đọc nhấn giọng từ ngữ báo hiệu mùi thơm. - Thảo quả báo hiệu vào mùa bằng mùi thơm đặc biệt quyến rũ lan xa, làm cho gió thơm … - 1 HS nêu ý đoạn 1. - Thảo quả báo hiệu vào mùa. - Học sinh đọc đoạn 2 1 - Câu hỏi 2: Tìm những chi tiết cho thấy cây thảo quả phát triển rất nhanh? • Giáo viên chốt lại. - Yêu cầu học sinh nêu ý 2. - Yêu cầu học sinh đọc đoạn 3. + Câu hỏi 3: Hoa thảo quả nảy ra ở đâu? Khi thảo quả chín, rừng có nét gì đẹp? • GV chốt lại. + Yêu cầu HS nêu ý đoạn 3 - Ghi những từ ngữ nổi bật. Hoạt động 3: Đọc diễn cảm. - Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài. - Hướng dẫn học sinh kó thuật đọc diễn cảm. - Cho học sinh đọc từng đoạn. - Giáo viên nhận xét. - Hương dẫn HS nêu nội dung chính 4. Củng cố. - Em có suy nghó gì khi đọc bài văn. - Thi đua đọc diễn cảm. 5. Dặn dò: - Rèn đọc thêm. - Chuẩn bò: “Hành trình bầy ong”. - Nhận xét tiết học - Nhấn giọng những từ ngữ gợi tả sự mãnh liệt của thảo quả. - Qua một năm, hạt thảo quả đã thành cây, cao tới bụng người… - HS nhận xét. - 1 HS nêu. - Học sinh đọc đoạn 3. - Nảy dưới gốc cây - 1 HS trả lời - Lớp nhận xét. - Thấy được cảnh rừng thảo quả đầy hương thơm và sắc đẹp thật quyến rũ - Học sinh nêu cách ngắt nhấn giọng. - Đoạn 1: Đọc chậm nhẹ nhàng, nhấn giọng diễn cảm từ gợi tả. - Đoạn 2: Chú ý diễn tả rõ sự phát triển nhanh của cây thảo quả. - Đoạn 3: Chú ý nhấn giọng từ tả vẻ đẹp của rừng khi thảo quả chín. - 1, 2 học sinh đọc toàn bài. - Thảo luận và nêu ý chính của bài: “ Bài văn tả vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả ” - Học sinh trả lời. - Học sinh đọc toàn bài. Tiết 3 Toán (PPCT: 56) NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10; 100; 1000; . I. Mục tiêu: - Biết : + Nhân nhẩm một số thập phân với 10 ; 100 ; 1000 ; … + Chuyển đổi đơn vò đo của số đo độ dài dưới dạng số thập phân. - BT cần làm : Bài 1 ; Bài 2. II. Chuẩn bò:Bảng phụ ghi quy tắc – bài tập 3, bảng con, SGK. III. Các hoạt độngdạy học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn đònh: 2. Bài cũ: - Học sinh sửa bài 3/56 - Giáo viên nhận xét và cho điểm. - Hát - 1 HS đọc kết quả bài làm. - Lớp nhận xét. 2 3. Bài mới: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 Hoạt động 1: H. dẫn cách nhân nhẩm một số thập phân với 10 ; 100 ; 1000. - Giáo viên nêu ví dụ - Yêu cầu học sinh nêu ngay kết quả. - HDHS đặt tính và tính: x 10 867,27 x 100 286,53 278,67 5328,6 - Yêu cầu học sinh nêu quy tắc - Giáo viên nhấn mạnh thao tác: chuyển dấu phẩy sang bên phải. - GV chốt lại và dán ghi nhớ lên bảng. Hoạt động 2: Luyện tập Bài 1: - Gọi 1 học sinh nhắc lại quy tắc nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000. - Giáo viên chốt lại. Bài 2: Cho HS đọc đề bài - Gọi HS đọc yêu cầu bài. - Nhận xét, sửa sai. Bài 3: (nếu còn thời gian) - Cho HS nêu yêu cầu của đề bài. - Thu tập chấm. - Nhận xét ghi điểm. 4. Củng cố. 5. Dặn dò: - Ôn bài. - Chuẩn bò: “Luyện tập”. - Học sinh ghi ngay kết quả vào bảng con. - Học sinh nhận xét giải thích cách làm (có thể học sinh giải thích bằng phép tính đọc → (so sánh) kết luận chuyển dấu phẩy sang phải một chữ số). - Học sinh thực hiện. Lưu ý:37,561 × 1000 = 37561 - Học sinh lần lượt nêu quy tắc. - Học sinh tự nêu kết luận như SGK. - Lần lượt học sinh lặp lại. - Học sinh đọc đề. - Học sinh làm bài bằng cách tính nhẩm - Học sinh sửa bài. - Học sinh đọc đề. - 4 HS lên bảng làm bài, lớp làm vào vở 10,4dm = 104cm ; 12,6m = 1260cm 0,856m = 85,6cm ; 5,75dm = 57,5cm. - Học sinh đọc đề. - 1 HS nêu yêu cầu bài. - 1 HS làm bài trên bảng, lớp làm vào vở 10l dầu hỏa cân nặng là: 0,8 x 10 = 8 (kg) Can dầu hỏa cân nặng là: 8 + 1,3 = 9,3 (kg) Đáp số: 9,3 kg - 2 HS nêu lại quy tắc Tiết 4 Kể chuyện (PPCT: 12) KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC. I. Mục tiêu: - Kể lại được câu chuyện đã được nghe, đã được đọc có nội dung bảo vệ môi trường; lời kể rõ ràng, ngắn gọn - Biết trao đổi về ý nghóa của câu chuyện đã kể ; biết nghe và nhận xét lời kể của bạn. 3 * GD BVMT (Khai thác trực tiếp) : Qua việc HS kể câu chuyện theo yêu cầu của đề bài, GV nâng cao ý thức BVMT cho HS. II. Chuẩn bò: Câu chuyện với nội dung bảo vệ môi trường. Có thể vẽ tranh minh họa cho câu chuyện. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn đònh: 2. Bài cũ: - Giáo viên nhận xét – cho điểm (giọng kể – thái độ). 3. Bài mới: “Kể chuyện đã nghe, đã đọc”. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề. Đề bài: Kể lại một câu chuyện đã nghe hay đã đọc có nội dung đến môi trường. • Giáo viên hướng dẫn học sinh gạch dưới ý trọng tâm của đề bài. • Giáo viên quan sát cách làm việc của từng nhóm. Hoạt động 2: Học sinh thực hành kể và trao đổi ý nghóa câu chuyện (thảo luận nhóm, dựng hoạt cảnh). • Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành kể và trao đổi ý nghóa câu chuyện. • Giáo viên nhận xét, ghi điểm. 4. Củng cố. - Yêu cầu học sinh nêu ý nghóa giáo dục của câu chuyện. - Nhận xét, giáo dục bảo vệ môi trường. - Hát - 2 học sinh lần lượt kể lại chuyện. - Lớp nhận xét. - Học sinh lắng nghe. - 1 học sinh đọc đề bài. - Học sinh phân tích đề bài, gạch chân trọng tâm. - Học sinh đọc gợi ý 1. a,b - Học sinh suy nghó chọn nhanh nội dung câu chuyện. - Học sinh nêu tên câu chuyện vừa chọn. - Cả lớp nhận xét. - Học sinh đọc gợi ý 3 và 4. - Học sinh lập dàn ý. - Học sinh tập kể. - Học sinh tập kể theo từng nhóm. - Nhóm có thể hỏi thêm về chi tiết, diễn biến, hay ý nghóa cần thảo luận. - Cả lớp nhận xét. - Mỗi nhóm cử lần lượt các bạn thi đua kể (kết hợp động tác, điệu bộ). - Các nhóm khác nhận xét cách kể và nội dung câu chuyện. - Cả lớp chọn câu chuyện có nội dung hay nhất. - Nhận xét nêu nội dung, ý nghóa câu chuyện. Học sinh nêu lên ý nghóa câu chuyện sau khi kể. - Cả lớp nhận xét. - Thảo luận nhóm đôi. - Đại diện nhóm nêu ý nghóa của câu chuyện. 4 5. Dặn dò: - Chuẩn bò bài sau. - Nhận xét tiết học. Tiết 5 m nhạc (PPCT: 12) HỌC HÁT: BÀI “ ƯỚC MƠ” (GV chuyên trách dạy) ************************************* Buổi chiều: Tiết 6 TIẾNG VIỆT*: LUYỆN TẬP : QUAN HỆ TỪ I. Mục tiêu: - Học sinh biết xác đònh quan hệ từ trong các câu văn - Xác đònh được cặp quan hệ từ và tác dụng của nó trong câu . - Biết đặt câu với quan hệ từ . II. Chuẩn bò: Bảng phụ, bảng học nhóm . III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Thế nào là quan hệ từ ? 2. Cho HS làm BTTN Tuần 11. * Bài 10( 43) Xác đònh quan hệ từ a) như ; b) và c) nhưng * Bài 11 ( 43) đònh cặp quan hệ từ và tác dụng của nó trong câu . - tuy - nhưng => quan hệ tương phản. - mặc dù - nhưng => quan hệ tương phản - không chỉ - còn => quan hệ tăng tiến. 3. Bài luyện thêm: * Bài 1 : Đặt câu có các từ chỉ quan hệ sau: a) và b) còn c) như * Bài 2 : Đặt câu có cặp từ chỉ quan hệ sau: a) tuy – nhưng b) mặc dù - nhưng c) vì - nên d) chẳng những - mà còn 4. Củng cố – Dặn dò : Về nhà học bài. ************************************* Tiết 7 Đạo đức (Tiết 12) KÍNH GIÀ – YÊU TRẺ (tiết 1) I. Mục tiêu: - Học sinh biết vì sao cần phải kính trọng, lễ phép với người già, yêu thương nhường nhòn em nhỏ. 5 - Nêu được những hành vi, việc làm phù hợp với lứa tuổi thể hiện sự kính trọng người già, yêu thương em nhỏ. * GD Tấm gương ĐĐ HCM : Dù bận trăm công nghìn việc nhưng bao giờ Bác cũng quan tâm đến những người già và em nhỏ. Qua bài học giáo dục cho HS đức tính kính già, yêu trẻ theo gương Bác Hồ. TTCC1,2,3 của NX5: Cả lớp. - GDKNS: Kó năng tư duy phê phán. KN Ra quyết định ; KN Giao tiếp. II. Chuẩn bò: Đồ dùng để chơi đóng vai. III. Các PP/KTDHTC: Đóng vai ; Thảo luận nhóm. IV. Các hoạt động dạy học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn đònh: 2. Bài cũ: - Đọc ghi nhớ. - Kể lại 1 kỷ niệm đẹp của em và bạn. - Nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới: Kính già yêu trẻ. Hoạt động 1: HD tìm hiểu nội dung truyện “Sau đêm mưa”. * Hình thức / KTDH :Thảo luận nhóm. Đóng vai. * KNS : Kó năng tư duy phê phán. KN ra quyết định ; KN giao tiếp. * HS biết cần phải giúp đỡ người già, em nhỏ và ý nghĩa của việc làm đó - Đọc truyện sau đêm mưa. - Giao nhiệm vụ đóng vai cho các nhóm theo nội dung truyện. - Giáo viên nhận xét. - u cầu HS trả lời các câu hỏi: + Các bạn nhỏ trong truyện đã làm gì khi gặp bà cụ và em nhỏ? + Tại sao bà cụ lại cảm ơn các bạn nhỏ? + Em suy nghó gì về việc làm của các bạn nhỏ? Hoạt động 2 : Làm bài tập 1. * Hình thức / KTDH : Động não * KNS : Kó năng tư duy phê phán. KN ra - Hát - 1 học sinh trả lời. - Nhận xét. - Lớp lắng nghe - Thảo luận nhóm 6, phân công vai và chuẩn bò vai theo nội dung truyện. - Các nhóm lên đóng vai. - Lớp nhận xét, bổ sung. - Đại diện trình bày. HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi. - Tránh sang một bên nhường bước cho cụ già và em nhỏ. - Bạn Hương cầm tay cụ già và Sâm đỡ tay em nhỏ. - Vì bà cụ cảm động trước hành động của các bạn nhỏ. - Học sinh nêu. - Lớp nhận xét, bổ sung. - Đọc ghi nhớ (2 học sinh). 6 quyết định . * HS nhận biết được các hành vi thể hiện tình cảm kính già, u trẻ. - Giao nhiệm vụ cho học sinh . - Cách a, b, d: Thể hiện sự chưa quan tâm, yêu thương em nhỏ. - Cách c: Thể hiện sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc em nhỏ. *GD KNS: Chúng ta cần làm gì để thể hiện tình cảm kính già, u trẻ? 4. Củng cố. - GV liên hệ GD Tấm gương ĐĐ HCM về kình già, yêu trẻ (như ở Mục tiêu) 5. Dặn dò: - Chuẩn bò: Tìm hiểu các phong tục, tập quán của dân tộc ta thể hiện tình cảm kính già, yêu trẻ - Làm việc cá nhân. - Vài em trình bày cách giải quyết. - Lớp nhận xét, bổ sung. - Đọc ghi nhớ. Tiết 7 Thể dục (Tiết 23) ÔN 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC. TRÒ CHƠI “AI NHANH VÀ KHÉO HƠN”. I/ Mục tiêu. - Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng động tác. - Nắm được cách chơi, nội quy chơi, hứng thú trong khi chơi. - Giáo dục lòng ham thích thể dục thể thao. II/ Đòa điểm, phương tiện. - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn. - Phương tiện: còi III/ Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung. ĐL Phương pháp 1/ Phần mở đầu. - Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giờ học. 2/ Phần cơ bản. a/ Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân. - GVnêu tên động tác. - GV hô chậm cho HS tập. - GV quan sát, uốn nắn, sửa động tác cho HS. 4-6’ 18-22’ * Tập hợp, điểm số, báo cáo só số. - Khởi động các khớp. - Chạy tại chỗ. - Chơi trò chơi khởi động. * HS quan sát, tập theo . - HS tập luyện. - Lớp tập 5 động tác. + Chia nhóm tập luyện - Các nhóm báo cáo kết quả. 7 b/ Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”. - Nêu tên trò chơi, HD luật chơi. - Động viên nhắc nhở các đội chơi. 3/ Phần kết thúc. - HD học sinh hệ thống bài. - Nhận xét, đánh giá giờ học. 4-6’ - Nhận xét, đánh giá giữa các nhóm. * Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi. - Chơi thử 1-2 lần. - Các đội chơi chính thức (có hình thức phạt các đội thua). * Thả lỏng, hồi tónh. - Nêu lại nội dung giờ học. Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010. Tiết 1 Toán (Tiết 57) LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - Biết : + Nhân nhẩm một số thập phân với 10 ; 100 ; 1000 ; … + Nhân một số thập phân với một số tròn chục, tròn trăm. + Giải toán có ba phép tính. - BT cần làm : Bài 1(a) ; Bài 2(a,b) ; Bài 3. - Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào cuộc sống. II. Chuẩn bò:Phấn màu, bảng phụ, bảng con. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn đònh: 2. Bài cũ: - Học sinh sửa bài 3 (SGK). - Giáo viên nhận xét và cho điểm. 3. Bài mới: Luyện tập. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh rèn kỹ năng nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000.  Bài 1a: - Nhắc lại cách nhân nhẩm với 10, 100, 1000. - Giáo viên yêu cầu học sinh sửa miệng. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh rèn kỹ năng nhân một số thập phân với một số tròn chục, tròn trăm.  Bài 2: - Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại, phương pháp nhân một số thập phân với một số tự nhiên. • Giáo viên chốt lại: Lưu ý học sinh ở thừa - Hát - Lớp nhận xét. - Học sinh đọc yêu cầu bài. - Học sinh làm bài. - Học sinh đọc đề. - Học sinh làm bài. - Học sinh sửa bài. - Học sinh nhận xét. 8 số thứ hai có chữ số 0 tận cùng.  Bài 3: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề, phân đề – nêu cách giải. • Giáo viên chốt lại. 4. Củng cố. - Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức vừa học. 5. Dặn dò: - Dặn dò : Làm bài 4/ 58. - Chuẩn bò: Nhân một số thập với một số thập phân. - Nhận xét tiết học. 50,384 50 69,7 × x 800 6,12 10080 - Hạ số 0 ở tận cùng thừa số thứ hai xuống sau khi nhân. - Học sinh đọc đề – Phân tích – Tóm tắt. - Học sinh làm bài. - Học sinh sửa bài. Giải 3 giờ đầu đi được số km là: 10,8 x 3 = 32,4 (km) 4 giờ sau đi được số km là: 9,52x 4 = 38,08 (km) Người đó đi được tất cả là: 32,4 + 38,08 = 70,48 (km) Đáp số: 70,48 km - Học sinh nhắc lại (3 em). Tiết 2 Mó thuật ( Tiết 12) VTM: MẪU VẼ CÓ HAI VẬT MẪU. (GV chuyên trách dạy) Tiết 3 Luyện từ và câu (T 23) MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. I. Mục tiêu: - Hiểu được nghóa của một số từ ngữ về môi trường theo yêu cầu của BT1. - Biết ghép tiếng bảo (gốc Hán) với những tiếng thích hợp để tạo thành từ phức (BT2). - Biết tìm từ đồng nghóavới từ đã cho theo yêu cầu của BT3. * HS khá, giỏi nêu được nghóa của mỗi từ ghép được ở BT2. * GD BVMT (Khai thác trực tiếp) : GD HS lòng yêu quý, ý thức bảo vệ môi trường, có hành vi đúng đắn với môi trường xung quanh. II. Chuẩn bò: Giấy khổ to – Từ điển Tiếng Việt, bảng phụ. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. n đònh: 2. Bài cũ: Quan hệ từ. - Thế nào là quan hệ từ? • Giáo viên nhận xétù 3. Bài mới: Bài 1: - Hát • Học sinh sửa bài 1, 2, 3 - Cả lớp nhận xét. 1 học sinh đọc yêu cầu bài 1. 9 - Giáo viên chốt lại: phần nghóa của các từ. • Nêu điểm giống và khác. + Khu dân cư: + Khu sản xuất: + Khu bảo tồn thên nhiên: • Giáo viên chốt lại. Bài 2: • Yêu cầu học sinh thực hiện theo nhóm. • Giao việc cho nhóm trưởng. • Giáo viên chốt lại. Bài 3: • Có thể chọn từ giữ gìn, gìn giữ. 4. Củng cố. GV liên hệ nội dung bài, GD HS ý thức bảo vệ môi trường. 5. Dặn dò: - Chuẩn bò: “Luyện tập về quan hệ từ” - Nhận xét tiết học - Cả lớp đọc thầm. - Học sinh trao đổi từng cặp. - Đại diện nhóm nêu. - Học sinh phân biệt nghóa của các cụm từ như yêu cầu của đề bài. - Cả lớp nhận xét. - Học sinh nối ý đúng: A1 – B2 ; A2 – B1 ; A3 – B3. - Học sinh đọc yêu cầu bài 2. - Cả lớp đọc thầm. - Thảo luận nhóm 4. - Nhóm trưởng yêu cầu các bạn nêu tiếng thích hợp để ghép thành từ phức. - Cử thư ký ghi vào giấy, đại diện nhóm trình bày. - Các nhóm nhận xét. - Học sinh đọc yêu cầu bài 3. - Học sinh làm bài cá nhân. - Học sinh phát biểu. Chúng em giữ gìn môi trường sạch đẹp - Cả lớp nhận xét. HS nêu các biện pháp bảo vệ môi trường. Tiết 4 Tập làm văn (T 23) CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN TẢ NGƯỜI. I. Mục tiêu: - Nắm được cấu tạo ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) của bài văn tả người . (ND Ghi nhớ). - Lập được dàn ý chi tiết cho bài văn tả một người thân trong gia đình. - Giáo dục học sinh lòng yêu quý và tình cảm gắn bó giữa những người thân trong gia đình. II. Chuẩn bò: Tranh phóng to của SGK. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn đònh : 2. Bài cũ: - Giáo viên nhận xét. 3. Bài mới: Bài 1: - Hướng dẫn học sinh quan sát tranh minh họa. - Hát - Học sinh đọc bài tập 2. - Học sinh quan sát tranh. - Học sinh đọc bài Hạng A Cháng. - Học sinh trao đổi theo nhóm những câu hỏi 10 [...]... hoạt động dạy học chủ yếu: 1 Ôn cách trừ 2 STP 2 2 Luyện tập 4 HS lên bảng làm * Bài 1 : Đặt tính rồi tính Nhận xét 42, 5 - 27 ,1 92 - 45, 6 32, 7 - 16,8 42 49 ,5 + 0, 75 - 3 HS lên bảng làm * Bài 2 : Tìm x: - Nêu cách làm 12 A, x + 24 ,7 = 80 B, 35, 24 + x = 37,8 C, 71 - x = 53 , 27 * Bài 3 : Một thùng đựng 87,65l Người ta lấy ở thùng ra 13 ,5 l , sau đó lại lấy ra 32, 75 l nữa Hỏi trong thùng còn bao nhiêu lít... trái 1, 2, 3 chữ phẩy khi nhân với: 0,1; 0,01; 0,001; … số • Giáo viên chốt lại ghi bảng - Học sinh lần lượt nhắc lại - Nhận xét sửa sai b HS tính nhẩm và nêu kq’ Bài 2: (Làm thêm) - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề bài - Học sinh đọc đề, nêu yêu cầu đề bài - 4 Học sinh làm bài trên bảng - Lớp làm vào vở 1000ha = 10km2; 125 ha= 1 ,25 km2; 1 ,25 ha = 0, 0 125 km2; 3,2ha = 0,032km2 • Giáo viên chốt lại - Nhận... VD1: - Học sinh trao đổi với nhau và thực hiện: - Giáo viên nêu ví dụ: 6,4 x 4,8 = ? (m2) Có thể tính số đo chiều dài và chiều rộng 6,4m = 64dm 4,8m = 48dm bằng dm 64 x 48 51 2 25 6 30 72 (dm2) = 30,72m2 Vậy: 6,4 x 4,8 = 30,72m2 - HS trình bày cách tính của mình - Gv nghe HS trình bày cách tính và viết lên bảng như SGK - HDHS đặt tính 2 số thập phân và tính: Nhận xét phần thập phân của tích chung - Gv... viết bảng: - Nhận xét cách nhân – đếm – tách 6,4 - Học sinh thực hiện x 4,8 - Học sinh nhận xét đặc điểm của hai thừa số 15 5 12 25 6 30, 72 (m2) • Giáo viên nêu ví dụ 2 4, 75 x 1,3 = … • Giáo viên chốt lại: Hoạt động 2:  Bài 1 a,c: Cho HS đặt tính và tính : - Giáo viên yêu cầu học sinh nêu lại cách nhân  Bài 2: Cho HS nêu yêu cầu bài - HDHS hình thành và tính giá trò của biểu thức theo SGK - Học sinh... việc để góp ích cho đời - Thi đọc diễn cảm 2 khổ đầu 4 Củng cố - Học sinh đọc thuộc lòng 2 khổ thơ cuối - 2 HS đọc - Học sinh trả lời - Nhắc lại đại ý 5 Dặn dò: - Học thuộc 2 khổ thơ cuối - Chuẩn bò: “Người gác rừng tí hon” - Nhận xét tiết học Tiết 2 Toán (T: 58 ) NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN I Mục tiêu: - Học sinh biết nhân một số thập phân với một số thập phân - Biết phép nhân hai số... Bài 1a: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề bài - Treo tờ giấy khổ to có ghi sẵn bảng kẽ BT 1a - Cho HS sánh giá trò của hai biểu thức (a x b) x c và a x (b x c) khi a = 2 ,5 ; b = 3,1 ; c = 0,6 - Hát - Học sinh sửa bài 3/60 (SGK) - Học sinh đọc đề - 2 HS lên bảng làm - Lớp làm vào vở bài tập - Nhận xét chung về kết quả - HS nêu so sánh giá trò của 2 biểu thức - HS rút ra tính chất kết hợp 24 - HD các... chốt lại, ghi bảng tính chất kết - 2 HS nhắc lại hợp - Học sinh đọc đề Bài 1b - HS vận dụng tính chất kết hợp để làm bài - Cho HS thảo luận cách làm - 4 Học sinh làm bài trên bảng - HS nêu cách làm - Cho HS nêu cách làm - Học sinh nhận xét, sửa bài - Nhận xét ghi điểm - Học sinh đọc đề Bài 2: - Học sinh làm bài vào vở Cho HS làm vào vở - 2 Học sinh sửa bài trên bảng - Học sinh nêu thứ tự các phép tính... pháp 23 1/ Phần mở đầu - Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giờ học 4-6 ’ * Tập hợp, điểm số, báo cáo só số - Khởi động các khớp - Chạy tại chỗ - Chơi trò chơi khởi động 2/ Phần cơ bản 1 8 -2 2 a/ Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân - GVnêu tên động tác - GV hô chậm cho HS tập - GV quan sát, uốn nắn, sửa động tác cho HS b/ Trò chơi: “Kết bạn” - Nêu tên trò chơi, HD luật chơi - Động viên nhắc nhở... HỌC SINH Tiết 3 1 Ổn đònh: 2 Bài cũ: - Giáo viên nhận xét – ghi điểm 3.Bài mới: “Luyện tập về quan hệ từ” Hoạt động 1: Bài 1: - Dán lên bảng lớp tờ phiếu ghi đoạn văn - Cho HS đọc yêu cầu bài - Hát - Làm bài tập 3 tiết trước - 1 học sinh đọc yêu cầu bài 1 18 - Nhận xét chốt ý: Bài 2: - Cho HS nêu yêu cầu bài - HDHS tìm hiểu bài - Cả lớp đọc thầm - Học sinh làm việc nhóm đôi - Học sinh ghạch dưới từ chỉ... hoán - Giáo viên chốt lại: tính chất giao hoán 4 Củng cố - Yêu cầu học sinh nhắc lại ghi nhớ 5 Dặn dò: Hoàn chỉnh các bài tập - Chuẩn bò: Luyện tập - Nhận xét tiết học Tiết 3 - Cả lớp nhận xét - Học sinh nêu cách nhân một số thập phân với một số thập phân - HS thực hiện tính tương tự như VD1 - Học sinh nêu quy tắc - Đọc yêu cầu bài - 4 HS lên bảng làm bài - Lớp làm vào vở - Học sinh đọc đề a 2 Học . tính 42, 5 - 27 ,1 92 - 45, 6 32, 7 - 16,8 42 49 ,5 + 0, 75 * Bài 2 : Tìm x: - 4 HS lên bảng làm - Nhận xét. - 3 HS lên bảng làm - Nêu cách làm 12 A, x + 24 ,7. 1000ha = 10km 2 ; 125 ha= 1 ,25 km 2 ; 1 ,25 ha = 0, 0 125 km 2 ; 3,2ha = 0,032km 2 . Thi đua giữa các nhóm Nhận xét tiết học Tiết 2 Chính tả (T: 12) NGHE-VIẾT: MÙA
- Xem thêm -

Xem thêm: LOP 5 -TUAN 12 - 2 BUOI-CKT-KNS, LOP 5 -TUAN 12 - 2 BUOI-CKT-KNS,

Hình ảnh liên quan

II. Chuẩn bị: Giấy khổ to – Từ điển Tiếng Việt, bảng phụ. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: - LOP 5 -TUAN 12 - 2 BUOI-CKT-KNS

hu.

ẩn bị: Giấy khổ to – Từ điển Tiếng Việt, bảng phụ. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Xem tại trang 9 của tài liệu.
- 4 HS lên bảng làm -Nhận xét. - LOP 5 -TUAN 12 - 2 BUOI-CKT-KNS

4.

HS lên bảng làm -Nhận xét Xem tại trang 12 của tài liệu.
-3 HS lên bảng làm - Nêu cách làm - LOP 5 -TUAN 12 - 2 BUOI-CKT-KNS

3.

HS lên bảng làm - Nêu cách làm Xem tại trang 12 của tài liệu.
II. Chuẩn bị:Bảng phụ hình thành ghi nhớ, phấn màu. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: - LOP 5 -TUAN 12 - 2 BUOI-CKT-KNS

hu.

ẩn bị:Bảng phụ hình thành ghi nhớ, phấn màu. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Xem tại trang 15 của tài liệu.
- HDHS hình thành và tính giá trị của biểu thức theo SGK. - LOP 5 -TUAN 12 - 2 BUOI-CKT-KNS

h.

ình thành và tính giá trị của biểu thức theo SGK Xem tại trang 16 của tài liệu.
- Dán lên bảng lớp tờ phiếu ghi đoạn văn. - Cho HS đọc yêu cầu bài - LOP 5 -TUAN 12 - 2 BUOI-CKT-KNS

n.

lên bảng lớp tờ phiếu ghi đoạn văn. - Cho HS đọc yêu cầu bài Xem tại trang 18 của tài liệu.
- Sử dụng bảng thống kê để bước đầu nhận xét về cơ cấu của công nghiệp. - LOP 5 -TUAN 12 - 2 BUOI-CKT-KNS

d.

ụng bảng thống kê để bước đầu nhận xét về cơ cấu của công nghiệp Xem tại trang 19 của tài liệu.
II. Chuẩn bị:Bảng phụ. Bảng con, SGK. III. Các hoạt động dạy họcï chủ yếu: - LOP 5 -TUAN 12 - 2 BUOI-CKT-KNS

hu.

ẩn bị:Bảng phụ. Bảng con, SGK. III. Các hoạt động dạy họcï chủ yếu: Xem tại trang 24 của tài liệu.
- Các đội chơi chính thức (có hình thức phạt các đội thua). - LOP 5 -TUAN 12 - 2 BUOI-CKT-KNS

c.

đội chơi chính thức (có hình thức phạt các đội thua) Xem tại trang 24 của tài liệu.
I.Mục tiêu: - Nhận biết được những chi tiết tiêu biểu, đặc sắc về ngoại hình, hoạt động của nhân vật - LOP 5 -TUAN 12 - 2 BUOI-CKT-KNS

c.

tiêu: - Nhận biết được những chi tiết tiêu biểu, đặc sắc về ngoại hình, hoạt động của nhân vật Xem tại trang 25 của tài liệu.