0

giao an am nhac tuan 11

7 567 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 00:11

TuÇn 11 Khèi:5 TiÕt :11 Ngµy so¹n:01/11/2010 Ngµy d¹y :02/11/2010 TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 3 NGHE NHẠC I. MỤC TIÊU - HS thể hiện đúng cao độ, trường đô các nốt trong bài TĐN số3 “Tôi hát son la son”, Tâp đọc nhạc, ghép lời ca kết hợp gõ phách. - Qua hoạt động nghe nhạc, giúp HS cảm nhận một bài dân ca. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Đàn điện tử. Bảng phụ bài TĐN số 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A.Kiểm tra bài cũ (5 phút). Bài: Những bông hoa, những bài ca. B. Bài mới. 1.Giới thiệu bài. (1 phút) 2. Nội dung bài. a) Tập đọc nhạc số 3: “ Tôi hát son la son” (19 phút) - Luyện cao độ: - Luyện tiết tấu: TĐN SỐ 3: Tôi hát Son La Son (Nhạc và lời: Vũ Thanh) Vừa phải b) Nghe nhạc (8 phút) - GV đàn, HS khởi động giọng. - Gọi 3 HS hát. - GV nhận xét, đánh giá. - GV giới thiệu bài học. - Ghi đầu bài lên bảng. - GV viên treo bảng phụ. - GV nêu y/c, HS nhận xét bài TĐN +Về cao đọ : Đô, Rê, Mi, Son, La +Về tiết tấu : Đen, móc đơn, nốt trắng - GV đàn,HS luyện cao độ(Theo2 chiều) - GV chỉ bảng, đọc tiết tấu cho HS đọc theo,vừa đọc vừa vỗ tay. - GV đàn bài TĐN(2 lần) - GV chỉ bảng HS đọc, GV sửa lỗi - GV đàn, HS đọc lại bài cùng đàn. - Gợi từng nhóm đọc bài, GV sửa lỗi. - GV nêu y/c, HS tự ghép lời ca. + Bài: Người ở đừng về (Dân ca quan họ Bắc Ninh). 3. Củng cố dặn dò (2 phút) - GV bắt nhịp, HS đọc nhạc,ghép lời ca kết hợp gó đệm theo phách. - GV giới thiệu bài nhạc dân ca - GV đàn cho HS nghe - GV nêu câu hỏi, HS nhận xét tính chất của bài nhạc. ( HS nhận xét, GV nhận xét, sơ lược vài nét làn điệu dân ca Việt Nam) - GV nhắc lại nội dung bài học. - Nhận xét giờ học - Nhắc HS về hoc bài. ******************************************************** TuÇn 11 Khèi:4 TiÕt :11 Ngµy so¹n:01/11/2010 Ngµy d¹y :02/11/2010 ÔN TẬP BÀI HÁT: KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 3 I. MỤC TIÊU: - HS hát đúng giai điệu và lời ca, biết thể hiện tình cảm bài hát. - Biết vừa hát vừa gõ đệm theo tiết tấu, theo phách theo nhịp của bài hát. - HS đọc đúng cao độ, trường độ, ghép được lời ca theo nhạc bài TĐN số 3. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ bài TĐN số 3. - HS : Nhạc cụ gõ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ (4 phút). Bài: Khăn quàng thắm mãi vai em. B. Bài mới. 1. Giới thiệu bài (1phút). 2. Nội dung bài. - GV đàn, HS khởi động giọng. - Gọi 2 HS hát. ( GV nhận xét, đánh giá). - GV giới thiệu bài học - Ghi đầu bài lên bảng a) Ôn tập bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em (14 phút) b) Tập đọc nhạc số 4: “ Cùng bước đều” (14 phút) + Luyện cao độ: + Luyện tiết tấu: TĐN số 3: Cùng bước đều Nhạc và lời: Phạm Kim 3. Củng cố, dặn dò (2 phút). - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần) - GV sửa lỗi cho HS. - Dạo đàn, HS hát , gõ đệm theo nhịp bài hát (2 lần). - GV nêu y/c,dạo đàn, HS hát , gõ đệm theo phách bài hát (1 lần). - GV nêu y/c, HS tập hát sắm vai. - Gọi từng nhóm lên thực hiện bài hát. ( GV nhận xét, đánh giá từng nhóm). - GV treo bảng phụ. - GV đàn, HS nghe cao độ. - GV chỉ bảng, HS đọc cao độ.(2 lần) - GV nêu y/c, hướng dẫn HS thực hiện tiết tấu. - GV đàn, HS nghe bài nhạc. - GV đọc mẫu(1 lần), - GV đàn, chi bảng, HS đọc từng câu. - GV đàn, HS đọc theo đàn toàn bài (2 lần) - Gọi từng nhóm đọc ( GV sửa lỗi) - GV nêu y/c, HS tự ghép lời ca, GV sửa lỗi cho HS. - GV đàn, HS đọc nhạc kết hợp hát lời . - Gọi HS đọc bài cá nhân. - GV nhắc lại nội dung bài học. - Nhận xét giờ học. - Nhắc HS về học bài. TuÇn 11 Khèi:1 TiÕt :11 Ngµy so¹n02/11/2010 Ngµy d¹y :03/11/2010 HỌC HÁT BÀI : ĐÀN GÀ CON Nhạc: Phi- líp- pen- cô Lời: Việt Anh I. MỤC TIÊU: - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát: Đàn gà con. - Hát đồng đều, rõ lời. - HS nhớ tên bài, tên tác giả sáng tác, đặt lời bài hát. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Đàn điện tử. Tranh đàn gà con. Bảng phụ chép lời bài hát. - HS : Nhạc cụ gõ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC. NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A.Kiểm tra bài cũ (5 phút). Bài: Lí cây xanh Tìm bạn thân B. Bài mới. 1.Giới thiệu bài.(2 phút) 2.Nội dung bài. a)Tập hát: Đàn gà con (15 phút) + Lời 1: C1: Trông kia đàn gà con lông vàng C2: Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn C3: Cùng tìm mồi ăn ngon ngon C4: Đàn gà con đi lon ton. + Lời 2: C1: Thóc vãi rồi nhặt ăn cho nhiều C2: Uống nước vào là no căng diều C3: Rồi cùng nhau ta đi chơi C4: Đàn gà con xinh kia ơi. b)Tập hát kết hợp gõ đệm theo phách củabài hát. (10 phút) “ Trông kia đàn gà con lông vàng .) x x x x - GV hướng dẫn HS khởi độnh giọng. - Gọi 2 HS hát lại bài - Gọi 3 HS hát(Tốp ca) ( GV nhận xét, đánh giá các tiết mục) - GV cho HS xem tranh và giới thiệu bài hát. - Ghi đầu bài, hát mẫu bài hát.(2 lần) - GV treo bảng phụ. - Chỉ bảng,đọc lời ca, HS đọc theo(3 lần) - GVdạo đàn, hát mẫu cho HS nghe lại bài lần 2(1 lần) - GV hát mẫu, bắt nhịp hướng dẫn HS tập hát từng câu. - Bắt nhịp, HS hát lại bài cùng GV(1lần) - Dạo đàn, HS hát cùng đàn(2 lần) - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi. - Luyện tập cá nhân. - GV nêu y/c, hướng dẫn HS gõ đệm nhạc cụ. - Bắt nhịp, hát vỗ tay cùng HS (1 lần) - Dạo đàn, HS hát gõ nhạc cụ 3. Củng cố dặn dò (3 phút) - Gọi từng nhóm hát.Cả lớp gõ đệm ( lần) - GV gọi HS nhắc lại tên bài hát. - GV nhắc lại nội dung bài học, giáo dục HS phải biết yêu quí, bảo vệ và chăm sóc các con vật nuôi trong nhà. - Dạo đàn, HS hát lại bài. - Nhắc HS về học bài. ***************************************************** TuÇn 11 Khèi:3 TiÕt :11 Ngµy so¹n02/11/2010 Ngµy d¹y :03/11/2010 ÔN TẬP BÀI HÁT : LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT I. MỤC TIÊU: - HS thuộc bài, thể hiện đúng tính chất sôi nổi của bài hát. - Tiếp tục giáo dục tinh thần đoàn kết cho HS. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: Đàn điện tử. - HS : Nhạc cụ gõ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ (4 phút). - Bài: Lớp chúng ta đoàn kết. B. Bài mới. 1. Giới thiệu bài (1 phút) 2. Nội dung bài. a) Ôn tập: Bài Lớp chúng ta đoàn kết. (12 phút) - GV đàn, HS khởi động giọng. - Gọi 3 HS hát lại bài. - GV nhận xét, đánh giá. - GV giới thiệu bài - Ghi đầu bài bài lên bảng. - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần) - Sửa lỗi. ( Chú ý nhắc HS thể hiện bài hát một cách vui tươi, sôi nổi phù hợp với lời ca của bài hát) - Dạo đàn, HS hát lại. - GV nêu y/c, HS nhắc lại cách gõ đệm b) Tập thể hiện bài hát (16 phút) 3. Củng cố dặn dò (2 phút) theo phách. - Dao đàn,HS hát kết hợp gõ đệm (2lần) - GV nêu y/c, đàn giai điệu, HS gõ đệm nhạc cụ (1 lần). - GV nêu y/c, dạo đàn, HS hát vận động theo nhip của bài hát. (2 lần) - Gọi từng tốp lên hát trước lớp. ( HS nhận xét, GV nhận xét, đánh giá) - GV nhắc lại t/c của bài hát. - Nhận xét giờ học. - Nhắc HS về học bài. ******************************************************** TuÇn 11 Khèi:2 TiÕt :11 Ngµy so¹n:04/11/2010 Ngµy d¹y :05/11/2010 HỌC HÁT BÀI : CỘC CÁCH TÙNG CHENG Nhạc và lời: Phan Trần Bảng I. MỤC TIÊU - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát “Cộc cách tùng cheng” là bài hát của nước Anh. - Qua bài hát HS biết tên một số nhac cụ gõ dân tộc (Sênh, thanh la, mõ, trống). II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ chép lời bài hát. - HS : Nhạc cụ gõ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A.Kiểm tra bài cũ (4 phút). - Bài: Chúc mừng sinh nhật. B. Bài mới. 1.Giới thiệu bài (2 phút) - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần). - Gọi 2 HS hát. - GV nhận xét, đánh giá. - GV giới thiệu bài hát, sơ lược vài nét về tác giả Phan Trần Bảng 2.Nội dung bài. a) Tập hát: Cộc cách tùng cheng ( 15 phút) C1:Sênh kêu nghe tiếng .cách cách cách C2: Thanh la kêu .cheng cheng cheng C3: Mõ kêu nghe sao .cộc cộc cộc C4: Trống kêu rộn rã .tùng tùng tùng C5: Nghe sênh thanh la mõ trống .vang vang. Cộc cách tùng cheng. * Tập gõ đệm theo tiết tấu lời ca bài hát “Sênh kêu nghe tiếng vui nhất .” x x x x x x b) Trò chơi: “ Cộc cách tùng cheng” (12 phút) 3. Củng cố dặn dò (2 phút) - Ghi đầu bài lên bảng, dạo đàn, hát mẫu bài hát - GV treo bảng phụ. - Chỉ bảng, HS đọc lời ca( 2 lần) - GV đọc, vỗ tay theo tiết tấu, HS làm theo. - GV đàn giai điệu, bắt nhịp cho HS tập hát từng câu. - Bắt nhịp, HS hát lại bài (1 lần) - Dạo đàn, HS hát theo nhịp đàn(2 lần) - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi. - GV cho HS xem tranh và giới thiệu các nhạc cụ dân tộc. - GV làm mẫu, hướng dẫn HS - Bắt nhịp, HS hát, kết hợp gõ nhạc cụ cùng GV (1 lần) - GV đàn giai điệu, HS gõ đệm nhạc cụ theo tiết tấu (1 lần) - GV hướng dẫn, HS gõ tiết tấu, nhẩm theo lời ca (1 lần) - Gọi 1 nhóm lên hát trước lơp, cả lớp gõ đệm - GV phổ biến luật chơi: Chia lớp 4 nhóm, đặt tên cho các nhóm theo 4 loại nhạc cụ, mỗi nhóm hát 1 câu theo tên của mình,câu cuối cùng tất cả cùng nói cộc cách tùng cheng. - HS nhắc lại tên bài hát, tên tác giả - GV nhắc lại tính chất của bài. - Nhắc HS về học bài. . về học bài. TuÇn 11 Khèi:1 TiÕt :11 Ngµy so¹n02 /11/ 2010 Ngµy d¹y :03 /11/ 2010 HỌC HÁT BÀI : ĐÀN GÀ CON Nhạc: Phi- líp- pen- cô Lời: Việt Anh I. MỤC TIÊU:. ******************************************************** TuÇn 11 Khèi:2 TiÕt :11 Ngµy so¹n:04 /11/ 2010 Ngµy d¹y :05 /11/ 2010 HỌC HÁT BÀI : CỘC CÁCH TÙNG CHENG Nhạc và lời: Phan Trần Bảng I. MỤC TIÊU
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an am nhac tuan 11, giao an am nhac tuan 11,

Hình ảnh liên quan

- Đàn điện tử. Bảng phụ bài TĐN số 3. - giao an am nhac tuan 11

n.

điện tử. Bảng phụ bài TĐN số 3 Xem tại trang 1 của tài liệu.
- GV: Đàn điện tử. Bảng phụ bài TĐN số 3.   - HS : Nhạc cụ gõ. - giao an am nhac tuan 11

n.

điện tử. Bảng phụ bài TĐN số 3. - HS : Nhạc cụ gõ Xem tại trang 2 của tài liệu.
- GV chỉ bảng, HS đọc cao độ.(2 lần) - GV nêu y/c, hướng dẫn HS thực hiện  tiết tấu. - giao an am nhac tuan 11

ch.

ỉ bảng, HS đọc cao độ.(2 lần) - GV nêu y/c, hướng dẫn HS thực hiện tiết tấu Xem tại trang 3 của tài liệu.
Nhạc và lời: Phan Trần Bảng - giao an am nhac tuan 11

h.

ạc và lời: Phan Trần Bảng Xem tại trang 6 của tài liệu.