0

Giáo án HĐNGLL 7 NH 2010-2011

42 387 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 23:11

Tr êng THCS HiÓn Kh¸nh N¨m häc 2006-2007 CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 : TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Tuần 1 Ngày soạn : Ngày dạy: HOẠT ĐỘNG 1: BẦU CÁN BỘ LỚP I/ Mục tiêu : Giúp học sinh - Hiểu vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập ,rèn luyện - Biết lựa chọn những người có năng lực ,nhiệt tình có trách nhiệm và tôn trọng , ủng hộ cán bộ lớp hoạt động II/ Nội dung và hình thức hoạt động 1/ Nội dung : - Lớp trưởngtỏng kết hoạt động của đội ngũ cán bộ sau một năm hoạt động - Bầu đội ngũ cán bộ lớp mới 2/ Hình thức hoạt động : - Nghe báo cáo và thảo luận - Bầu bằng phiếu hoặc biểu quyết III/ Chuẩn bị hoạt động : 1/ Phương tiện : - GV hướng dẫn viết báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm học vừa qua theo các mặt : + Nề nếp của lớp : giờ 15 phút , các hoạt động giữa giờ , …. + Về học tập + Về lao động - Phiếu bầu - Một số tiết mục văn nghệ 2/ Về tổ chức: - GVCN hội ý với cán bộ lớp đẻ đánh giá kết quả hoạt đọng của đội ngũ cán bộ lớp trong năm học vừa qua, thống nhất chương trình hoạt động - Phân công người viết và báo cáo kết quả hoạt động của đội ngũ cán bộ lớp - Người điều khiển chương trình - Thư ký - Phân công người chuẩn bị phiếu - Phân công chuẩn bị văn nghệ - Trang trí lớp IV/ Tiến hành hoạt động : - Hát tập thể bài hát : Vui tới trường - Lớp trưởng cũ tuyên bố lý do giới thiệu chương trình ,người điêù khiển,thư ký - Người điều khiển giới thiệu lớp trưởng cũ đọc báo cáo tổng kết hoạt động,phương hướng hoạt động cho năm học tới và đọc đơn xin từ chức - Lớp phát biểu ý kiến - Người điều khiển tổng kết các ý kiến - Bầu cán bộ mới Gi¸o ¸n H§NG-Líp7 Gi¸o viªn : Phạm Thị Hà Tr êng THCS HiÓn Kh¸nh N¨m häc 2006-2007 + người điều khiển mời GVCN nêu các tiêu chuẩn của cán bộ lớp + Các thành viên trong lớp giới thiệu các bạn có đủ năng lực ,thư ký viết danh sách những bạn ứng cử , đề cử lên bảng + Tiến hành bầu theo qui định + Tổ kiểm phiếu làm việc , tuyên bố những người trúng cử - Người điều khiển chúc mừng và mời GVCN lên phát biểu và giao nhiệm vụ cho cán bộ lớp mới được bầu - Một đại diện cho đội ngũ cán bộ lớp mới lên đọc lời hứa , cảm ơn sự tín nhiệm của lớp - Cả lớp hát bài : Lớp chúng ta kết đoàn V/ Kết thúc hoạt động - Người điều khiển tuyên bố kết thúc chương trình làm việc , chúc mừng cán bộ lớp mới - Chúc cả lớp đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoạt động VI / Rút kinh nghiệm : Tuần 2 Ngày soạn : Ngày dạy: HOẠT ĐỘNG 2: THẢO LUẬN NỘI QUI VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC I/ Mục tiêu : Giúp HS hiểu - Nội qui , nhiệm vụ năm học và ý nghĩa của nó - Tự giác thực hiện , nhắc nhở nhau cùng thực hiện tốt nội qui đã học II/ Chuẩn bị hoạt động 1/ Phương tiện : - Văn bản nội qui và nhiệm vụ năm học - Một số câu hỏi về nội qui , ý nghĩa của nội qui ,nhiệm vụ năm học , việc chấp hành nội qui của trường của lớp trong năm qua : Câu 1: Bạn hãy cho biết nội dung chính của nội qui nhà trường ? Câu 2: Việc tự giác thực hiện nội qui của nhà trường , của lớp được thực hiện như thế nào ? Câu 3 : Theo bạn điều gì sẽ xảy ra nếu nhà trường không có nội qui ? Câu 4 : Theo bạn việc thực hiện nội qui của nhà trường và của lớp ta trong năm học vừa qua ntn? Câu 5: Trong nam học này theo bạn phải thực hiện tốt những nhiệm vụ gì? Câu 6 : Theo bạn mỗi cá nhân và cả lớp phải làm gì để thực tốt nhiệm vụ năm học - Một số tiết mục văn nghệ 2/ Về tổ chức : GVCN : + Phổ biến yêu cầu ,nội dung kế hoạch hoạt động + Yêu cầu từng HS nghiên cứu nội qui của trường và việc thực hiện nội qui cảu bản thân , của tập thể trong năm học vừa qua + Giúp cán bộ lớp xây dựng câu hỏi thảo luận và đáp án - Lớp thảo luận thống nhất nội , chương trình và hình thức hoạt động , phân công cụ thể - Tổ 3 trang trí Gi¸o ¸n H§NG-Líp7 Gi¸o viªn : Phạm Thị Hà Tr êng THCS HiÓn Kh¸nh N¨m häc 2006-2007 - Mỗi tổ chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ III/ Tiến hành hoạt động : - Hát tập thể bài hát: Vui tới trường - Người điều khiển tuyên bố lý do ,giới thiệu đại biểu , chương trình hoạt động - Sau đó nêu từng câu hỏi cho cả lớp thảo luận - Dựa vào đáp án người điều khiển tổng két lại từng vấn đề đã được thảo luận - xen kẽ các tiết mục văn nghệ IV/ Kết thúc hoạt động - Người điều khiển động viên cả lớp tự giác phấn đấu thực hiện tốt nội qui và nhiệm vụ năm học V/ Rút kinh nghiệm : Tuần 3 Ngày soạn : Ngày dạy: HOẠT ĐỘNG 3: CA HÁT MỪNG NĂM HỌC MỚI, MỪNG THẦY CÔ VÀ BẠN BÈ I/ Mục tiêu :Giúp HS - Tham gia văn nghệ nhiệt tình sôi nổi thông qua một số bài hát bài thơ ….ca ngợi trường lớp thầy cô và bạn bè - Bồi dưỡng tình cảm yêu mến gắn bó với trường lớp , quí trọng thầy cô ,đoàn kết với bạn bè phấn khởi tự hào về trường lớp mình tự giác thực hiện tốt nội qui ,nhiệm vụ năm học đẻ phát huy truyền thống nhà trường II/ Chuẩn bị : 1/ Về phương tiện hoạt động - Những bài hát , bìa thơ về trường lớp , thầy cô bạn bè - Hệ thống các câu hỏi và đáp án - Bản qui ước về thang điểm 2/ Về tổ chức - GVCN nêu chủ đề ,nội dung ,chương trình ,kế hoạch ,thời gian tiến hành cho cả lớp và hướng dẫn HS chuẩn bị các hoạt động - Lớp thảo luận để thống nhất kế hoạch hoạt động và phân công chuẩn bị cá công việc cụ thể: + Xây dựng chương trình hoạt động, chuẩn bị các câu hỏi thi , đáp án và thang điểm + Phân công người dẫn chương trình + Cử BGK, người trang trí, mời đại biểu + Các tổ chuẩn bị các tiết mục văn nghệ III/ Tiến hành hoạt động - Hát tập thể : Vui đến trường - Người dẫn chương trình tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu ,chương trình hoạt động , BGK và thư ký - Giới thể thức cuộc thi : Thi hát và ngâm thơ về trường lớp mình Gi¸o ¸n H§NG-Líp7 Gi¸o viªn : Phạm Thị Hà Tr êng THCS HiÓn Kh¸nh N¨m häc 2006-2007 - Mỗi tổ cử 2thí sinh - Tổ nào đến lượt mà không hát được trong thời gian qui định thì chuyển cho tổ khác và bị mất lượt . Sau số lượt tổ nào hát được nhiều bài hát đúng qui định thì tổ đó thắng cuộc • Trò chơi : TRả lời nhanh và đúng ( dành cho cả lớp ): - Người dẫn chương trình lần nêu câu hỏi , HS xung phong trả lời ai trả lời đúng được phần thưởng . Nếu không ai trả lời được người dẫn chương trình nêu đáp án + Các câu hỏi : a) Lễ khai giảng năm học này là lễ khai giảng lần thứ bao nhiêu của trường ta? b) Bạn hãy cho biết họ và tên của thầy hiệu trưởng đầu tiên và hiện nay của trường ta ? c) Bạn có biết họ tên của thầy cô giáo dạy lâu năm nhất ở trường ta hay không ? d) Bạn hãy hát bài hát có từ “Mái trương xinh “? e) Hãy hát bài hát có từ “cô giáo em’’? f) Bạn hãy hát bài hát có từ chỉ “dụng cụ học tập’’? g) Bạn hãy hát bài hát có từ “ lớp’’? IV/ Kết thúc hoạt động - Công bố kết quả. - Nhận xét đánh giá kết quả hoạt động. V/ Rút kinh nghiệm Tuần 4 Ngày soạn : Ngày dạy: HOẠT ĐỘNG 4: THI TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG I/ Mục tiêu : Giúp HS - Củng cố khắc sâu nhận thức về truyền thống tốt đẹp của trường lớp , những tấm gương dạy tốt của thầy cô giáo và gương học tốt của HS. - Phấn khởi tự hào và phát huy truyền thống tốt đẹp của trường lớp bằng việc phấn đấu học tập và tu dưỡng tốt trong năm học mới. II/ Chuẩn bị 1/ Về phương tiện hoạt động: - Các mẩu truyện về danh nhân hoặc địa danh mà nhà trường mang tên , về gương các thầy cô giáo dạy tốt ,các bạn học tốt ,về những thành tích nổi bật của trường, lớp. - Các bài hát về thầy cô trường lớp và bạn bè. - Các câu hỏi câu đố về truyền thống của nhà trường ,lớp : + Thành tích cao nhất của trường ta trong năm học qua là gì? + Năm học vừa qua lớp ta có bao nhiêu HSG, bao nhiêu HS tiên tiến ? + Có bao nhiêu HS của trường ta đạt giải HSG cấp huyện , cấp tỉnh trong các kỳ thi HSG các môn ? 2/ Về tổ chức: - GVCN nêu yêu cầu nội dung và hình thức hoạt động cho cả lớp, đồng thời hướng dẫn HS tìm hiểu và chọn các phương tiện hoạt động . Gi¸o ¸n H§NG-Líp7 Gi¸o viªn : Phạm Thị Hà Tr êng THCS HiÓn Kh¸nh N¨m häc 2006-2007 - Lớp thảo luận để thống nhất yêu cầu nội dung chương trình hình thức hoạt động và phân công chuẩn bị các công việc cụ thể : +Lựa chọn đội hình thi đấu .Có thể lựa chọn một trong hai phương án sau. +Mỗi tổ cử 2 hoặc 3 HS dự thi ,các tổ viên còn lại là cổ động viên cho tổ mình. Cả lớp cử ra 2 đội ( mỗi đội gồm 4 hoặc 5 người ) , Các thành viên còn lại chia ra làm 2 nhóm cổ động viên cho 2 đội chơi . + Cử người dẫn chương trình hoạt động. + Cử BGK và thư ký. + Phân công trang trí , mời đại biểu . III/ Tiến hành hoạt động - Hát tập thể bài hát truyền thống của nhà trường. - Người dẫn chương trình tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu , nêu chương trình hoạt động , mời các đội thi đấu và BGK lên làm việc . - Các đội thi đấu nói lời quyết tâm của mình. - BGK nêu thể lệ cuộc thi ,cách chấm điểm , qui định thời gian chuẩn bị để trả lời và thang điểm cho từng loại câu hỏi. - Thực hiện cuộc thi : a) Thi hiểu biết về truyền thống nhà trường Người dẫn chương trình lần lượt nêu yêu cầu và từng câu hỏi của cuộc thi . Các đội báo tín hiệu trả lời. Tổ nào trả lời chưa đúng thì tổ khác có quyền trả lời. Nếu các đội cùng có tín hiệu trả lời thì viết ý kiến trả lời ra giấy . Người dẫn chương trình đọc ý kiến của từng đội cho cả lớp nghe BGK cho điểm từng tổ công khai lên bảng.Nếu không có đội nào trả lời đúng thì người dẫn chương trình nêu đáp án. b) Thi đố vui và văn nghệ ( dành cho cổ động viên ) Người dẫn chương trình nêu từng câu đố vui hoặc yêu cầu về văn nghệ sau đó mời cổ động viên xung phong trả lời .Nếu không ai trả lời được người dẫn chương trình nêu đáp án. IV/ Kết thúc hoạt động - Trưởng BGK công bố kết quả thi giũa các đội. - Mời GVCN lên tuyên dương khen thưởng các đội có kết quả cao. - Nhận xét chung về tinh thần ,ý thức và kết quả tham gia hoạt động giũa các tổ , các thành viên trong lớp. V/ Đánh giá kết quả hoạt động của chủ điểm 1)HS tự đánh giá a) Qua hoạt động của chủ điểm em thu hoạch được những gì ? b) Tự đánh giá kết quả hoạt động của bản thân Tốt Khá Trung bình Yếu 2)Tổ HS đánh giá xếp loại Tốt Khá Trung bình Yếu 3) GVCN đánh giá xếp loại Tốt Khá Trung bình Yếu VI/ Rút kinh nghiệm Gi¸o ¸n H§NG-Líp7 Gi¸o viªn : Phạm Thị Hà Tr êng THCS HiÓn Kh¸nh N¨m häc 2006-2007 CHỦ ĐIỂM THÁNG 10 : CHĂM NGOAN HỌC GIỎI Tuần 5 Ngày soạn : Ngày dạy: HOẠT ĐỘNG 1: VÂNG LỜI BÁC HỒ DẠY- EM GẮNG HỌC CHĂM NGOAN I/ Mục tiêu : Giúp HS - Hiểu được những nội dung chính trong thư Bác Hồ gửi hs nhân ngày khai trường đầu tiên của nước việt Nam dân chủ cộng hoà tháng 9/ 1945. - Giáo dục tình cảm kính yêu Bác Hồ, giáo dục thái độ học tạp nghiêm túc và ý chí vươn lên trong học tập. - Rèn kỹ năng trình bày và trao đổi ý kiến cá nhân trước tập thể. II/ Chuẩn bị hoạt động 1) Về phương tiện - Ảnh Bác , khăn bàn , lọ hoa. - Một số câu hỏi và đáp án. 2)Về tổ chức GVCN nêu mục đích yêu cầu, nội dung và cách tiến hành chủ đề. Việc phân công chuẩn bị gồm: - Mỗi cá nhân có một văn bản thư Bác hồ gửi HS nhân ngày khai trường. - GVCN cùng cán bộ lớp chuẩn bị 4 câu hỏi ( dành cho 4 tổ ) nhằm trao đổi nội dung ý nghĩa thư của Bác Hồ,Và chuẩn bị đáp án . Các tổ bốc thăm nhận các câu hỏi đẻ chuẩn bị trước. + Câu 1: Đọc thư Bác có câu “ Trước đây .và mới năm ngoái cả các em nữa đã phải chịu một nền học vấn nô lệ . Ngày nay các em được cái may mắn hơn cha anh là được hấp thu một nền giáo dục của một nước độc lập ’’ bạn có suy nghĩ như thế nào? + Câu 2: Hãy nêu những tác dụng của việc học tập đối với đời sống con người. Nếu không được học ( hoặc không chịu học ) sẽ dẫn đến tác hại gì đối cá nhân và xã hội ? + Câu 3: Trong thư Bác dặn học sinh cần phải làm những gì . Bác mong muốn ở HS điều gì? Để làm được theo lời Bác dạy , học sinh chúng ta cần phải học tập tu dưỡng như thế nào? + Câu 4: Trong thư đã thể hiện tình cảm của bác Hồ đối với thiếu niên nhi đồng . những tình cảm nào khiến em xúc động nhất ? Vì sao ? Để thể hiện tình cảm kính yêu và vâng lời Bác dạy Hs chúng ta cần phải làm gì ? - Các HS trong tổ phải chuẩn bị phần trả lời . Mỗi tổ cử 1hoặc 2 bạn tham gia trả lời. - Cử BGK, Cử người dẫn chương trình , Phân công tổ trang trí . - Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ theo chủ đề . III/ tiến hành hoạt động - Hát tập thể - Người dãn chương trình nêu mục đích , yêu cầu của buổi trao đổi tìm hiểu nội dung ý nghĩa thư của Bác. - Đại diện các tổ lên trình bày phần trả lời theo thứ tự từ câu 1 đến câu 4. Khi đại diện mỗi tổ trình bày xong ccs bạn trong lớp bổ xung thêm và cho cả lớp cùng trao đổi kỹ hơn những nội dung chính trong thư của Bác. Gi¸o ¸n H§NG-Líp7 Gi¸o viªn : Phạm Thị Hà Tr êng THCS HiÓn Kh¸nh N¨m häc 2006-2007 - Sau khi đại diện các tổ trình bày xong, người dẫn chương trình cho cả lớp cùng trao đổi câu hỏi , sau khi hiểu được mong muốn của Bác , chúng ta phải làm gỉ để thực hiện lời dạy của Bác ? - Người dẫn chương trình ghi lại những ý kiến chính của các bạn. - Các tiết mục van nghệ biểu diễn xen kẽ trong phần trao đổi. IV/ Kết thúc hoạt động - HS đánh giá về chất lượng phần chuẩn bị câu trả lời của các tổ . Chọn ra tổ có câu trả lời hay nhất. - Cán bộ lớp đánh giá chất lượng các công việc đã được phân công và ý thức , thái độ tham gia hoạt động của cá nhân và các tổ V/ Rút kinh nghiệm Tuần 6 Ngày soạn : Ngày dạy: HOẠT ĐỘNG 2: LỄ GIAO ƯỚC THI ĐUA “ TIẾT HỌC TỐT” I/ Mục tiêu : Giúp HS - Hiểu thế nào là một tiết học tốt và những yêu cầu mà các em phải thực hiện trong tiết học đó - Xác định thái độ học tập đúng đắn rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật , tính chăm chỉ sáng tạo trong học tập . Biết đấu tranh phê phán những biểu hiện sai trái trong học tập - Rèn luyện kỹ năng học bài , làm bài ,ghi chép , phát biểu ý kiến trong giờ học II/ Chuẩn bị 1)Về phương tiện học tập - Các tổ họp và thống nhất nội dung đăng ký thi đua thực hiện tiết học tốt theo 4 chỉ tiêu chính : + Chuẩn bị tốt bài học , bài làm ở nhà + Giữ kỷ luật trật tự trong giờ học + Số điểm tốt sẽ đạt được + Phát biểu ý kiến trong giờ học - Chuẩn bị các câu hỏi để cả lớp cùng trao đổi , có đáp án kèm theo III/ Tiến trình hoạt động 1)Mở đầu - Hát tập thể bài hát : Lớp chúng mình - Tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu ,công bố chương trình làm việc 1) Thảo luận - Thế nào là tiết học tốt ? - Tác dụng của những tiết học tốt là gì ? - Để có những tiết học tốt người HS cần phải làm gì ? Gi¸o ¸n H§NG-Líp7 Gi¸o viªn : Phạm Thị Hà Tr êng THCS HiÓn Kh¸nh N¨m häc 2006-2007 Sau khi lớp trao đổi , GV tổng kết những ý kiến rút ra những yêu cầu chính mà mỗi HS cần phải thực hiện trong tiết học 2) Đăng ký thi đua - Đai diện từng tổ lên đọc bản đăng ký thi đua của tổ mình ,Cán bộ lớp ghi các chỉ tiêu thi đua của các tổ lên bảng để cả lớp cùng theo dõi - Khi các tổ đăng ký thi đua xong , cả lớp trao đổi thêm về chỉ tiêu thi đua và biện pháp thực hiện - Hát tập thể và cá nhân , kể chuyện về gương học tập xen kẽ trong phàn thảo luận V/ Kết thúc hoạt động - Đại diện cán bộ lớp nhận xét về kết quả chuẩn bị các công việc được phân công của cá nhân , nhóm , tổ - GV nhận xét về tinh thần , trách nhiệm và chất lượng tham gia các hoạt động của mỗi tổ V/ Rút kinh nghiệm Tuần 7 Ngày soạn : Ngày dạy: HOẠT ĐỘNG 3: HỘI VUI HỌC TẬP I/ Mục tiêu : Giúp HS - Ôn tập , củng cố các môn học - Xây dựng thái độ phấn đấu vươn lên học giỏi say me trong học tập - Rèn tư duy nhanh nhạy và kỹ năng phát hiện trả lời câu hỏi II/ Chuẩn bị : 1) Về phương tiện - Cán sự bộ môn gặp thầy cô giáo để chuẩn bị câu hỏi và đáp án - Chuẩn bị cờ để các đội dùng làm phương tiện trả lời - Một số tiết mục văn nghệ 2) Về tổ chức - Ban tổ chức gồm 3người : lớp phó phụ trách học tập soạn thảo câu hỏi , một người dẫn chương trình , một người làm thư ký - Mỗi thầy cô giáo tham gia BGK III/ Tiến hành hoạt động 1) Mở đầu - Hát tập thể - Tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu , chủ đè và nội dung hoạt động 2) Hội vui học tập Phần 1: Ai nhanh ai giỏi Gi¸o ¸n H§NG-Líp7 Gi¸o viªn : Phạm Thị Hà Tr êng THCS HiÓn Kh¸nh N¨m häc 2006-2007 - Người dẫn chương trình đọc câu hỏi ai giơ tay trước được quyền trả lời ,nếu trả lời không đúng đến lượt bạn khác . - BGK nhận xét phần trả lời và đánh giá kết quả ( vỗ tay ) Phần 2 : Đội nào nhanh hơn ,giỏi hơn - Mỗi tổ cử một nhóm dự thi gồm 3người - Cách thi : Người dẫn chương trình nêu từng câu hỏi , đội nào có tín hiệu trả lời trước thì được quyền trả lời . Nếu trả lời sai đội khác được quyền trả lời tiếp - Thư ký ghi kết quả thi của từng đội lên bảng - Công bố kết quả thi giữa các đội - văn nghệ xen kẽ IV/ Kết thúc hoạt động Ban tổ chức nhận xét kết quả tham gia , ý thức chuẩn bị của cá nhân và các đội Cám ơn sự tham gia của các thầy cô giáo V/ Rút kinh nghiệm Tuần 8 Ngày soạn : Ngày dạy: HOẠT ĐỘNG 4: SINH HOẠT VĂN NGHỆ “ BÀI CA HỌC TẬP” I/ Mục tiêu: Giúp HS - Ôn luyện và hiểu thêm ý nghĩa giáo dục của bài hát . Giáo dục thái độ nghiêm túc học tập - Rèn kỹ năng phong cách thể hiện các tiết mục văn nghệ II/ Nội dung và các hình thức hoạt động 1) Nội dung - Kết hợp biểu diễn văn nghệ với phần thi đọc , thi hát một đoạn của bài thơ bài hát phù hợp với chủ đề 2) Hình thức hoạt động - Biểu diễn văn nghẹ của cá nhân , tập thể - Thi hát cá nhân theo nội dung cụ thể - Thi hát giữa đại diện các tổ : + Hát hoặc đọc thơ có từ chỉ dụng cụ học tập của người HS + Những câu thơ , câu hát có từ trường lớp ,đi học , tới trường , bàn ghế III/ Chuẩn bị hoạt động 1) Về phương tiện : Hệ thống câu hỏi và đáp án kèm theo 2) Về tổ chức - Mỗi tổ chuẩn bị 3tiết mục văn nghệ có nội dung về học tập và nhà trường - Ban tổ chức gồm : Người đẫn chương trình , cán bộ phụ trách văn nghệ cùng GV âm nhạc chuẩn bị nội dung câu hỏi và đáp án IV/ Tiến hành hoạt động 1) Mở đầu Gi¸o ¸n H§NG-Líp7 Gi¸o viªn : Phạm Thị Hà Tr êng THCS HiÓn Kh¸nh N¨m häc 2006-2007 - Hát tập thể - Giới thiệu lý do và chương trình 2) biểu diễn văn nghệ của các tổ 3) Thi hát đọc thơ theo yêu cầu của câu hỏi - NGười dẫn chương trình đọc câu hỏi ,ai giơ tay trước được trả lời trước . Ban tổ chức nhận xét - Thi hát giữa các đội cũng tiến hành tương tự V/ Kết thúc hoạt động Ban tổ chức nhận xét thái độ tham gia và sự chuẩn bị của các tổ VI/ Đánh giá kết quả hoạt động của chủ điểm 1)HS tự đánh giá a) Qua hoạt động của chủ điểm em thu hoạch được những gì ? c) Tự đánh giá kết quả hoạt động của bản thân Tốt Khá Trung bình Yếu 2)Tổ HS đánh giá xếp loại Tốt Khá Trung bình Yếu 3) GVCN đánh giá xếp loại Tốt Khá Trung bình Yếu VII/ Rút kinh nghiệm CHỦ ĐIỂM THÁNG 11 : TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO Tuần 9 Ngày soạn : Ngày dạy: HOẠT ĐỘNG 1: LỄ ĐĂNG KÍ THI ĐUA “ HOA ĐIỂM TỐT DÂNG CÔ” I/ Mục tiêu: GIúp HS - Hiểu được công lao của thầy cô giáo đối với HS - Có ý trí quyết tâm thi đua tu dưỡng học tập tốt ,tiếp thu sự dạy dỗ của thầy cô - Rèn luyện kỹ năng trao đổi ý kiến và kỹ năng học bài cũ trong học tập II/ Chuẩn bị hoạt động 1) Về phương tiện - Câu hỏi và đáp án cho phần tìm hiểu về công lao của thầy cô - Tư liệu tranh ảnh , truyện kể vè công lao của thầy cô đối với HS - ảnh Bác lọ hoa khăn bàn 2)Về tổ chức - Các tổ viết đăng kí thi đua tuần học tốt theo tiêu đề “ Hoa điểm tốt” dâng thầy cô - Nội dung đăng kí theo 2chỉ tiêu đánh giá : Gi¸o ¸n H§NG-Líp7 Gi¸o viªn : Phạm Thị Hà [...]... hoch c nhng gỡ ? b) T nh giỏ kt qu hot ng ca bn thõn Tt Khỏ Trung b nh Yu 2)T HS nh giỏ xp loi Giáo án HĐNG-Lớp7 Giáo viên :Phm Th H Trờng THCS Hiển Kh nh Tt Khỏ 3) GVCN nh giỏ xp loi Tt Khỏ VI/ Rỳt kinh nghim Năm học 2006-20 07 Trung b nh Yu Trung b nh Yu CH IM THNG 12 : UNG NC NH NGUN Tun 13 Ngy son : Ngy dy: HOT NG 1: NHNG NGI CON ANH HNG CA QUấ HNG T NC I/ Mc tiờu : Giỳp HS - Hiu c s hi sinh xng... lp, cỏ nh n VI/ nh giỏ kt qu hot ng ca ch im 1)HS t nh giỏ a) Qua hot ng ca ch im em thu hoch c nhng gỡ ? Giáo án HĐNG-Lớp7 Giáo viên :Phm Th H Trờng THCS Hiển Kh nh c) T nh giỏ kt qu hot ng ca bn thõn Tt Khỏ 2)T HS nh giỏ xp loi Tt Khỏ 3) GVCN nh giỏ xp loi Tt Khỏ VII/ Rỳt kinh nghim Năm học 2006-20 07 Trung b nh Yu Trung b nh Yu Trung b nh Yu CH IM THNG 1+2 : MNG NG MNG XUN Tun 17+ 18 Ngy son :... 31/3/20 07 Giáo án HĐNG-Lớp7 Giáo viên :Phm Th H Trờng THCS Hiển Kh nh Năm học 2006-20 07 Tun 30 Ngy son : 06/4/20 07 TIT 29 HOT NG 2 : T NH ON KT HU NGH I/ Mc tiờu : Giỳp HS - Hiu c t nh on kt hu ngh gia cỏc dõn tc trờn th gii s to nờn sc mnh,s duy trỡ v phỏt trin c nn ho b nh trờn hnh tinh t ú nhn thc c trỏch nhim ca mi ngi phi vun p cho t nh on kt hu ngh - Tụn trng t nh on kt hu ngh, cú t nh cm v cú ý... chng tr nh + Mi t mt tit mc vn ngh tp th Giáo án HĐNG-Lớp7 Giáo viên :Phm Th H Trờng THCS Hiển Kh nh Năm học 2006-20 07 + Mi cỏ nh n mt tit mc + C ngi trang trớ IV/ Tin hnh hot ng - Hỏt tp th - Ngi dn chng tr nh tuyờn b lớ do , gii thiu chng tr nh - Biu din cỏc tit mc tp th: Tng t biu din theo th t Lp b nh chn cỏc tit mc theo th hng nht nh ba - Biu din cỏc tit mc cỏ nh n : NGi dn chng tr nh mi 1bn... giỏ kt qu hot ng ca bn thõn Giáo án HĐNG-Lớp7 Giáo viên :Phm Th H Trờng THCS Hiển Kh nh Tt Khỏ 2)T HS nh giỏ xp loi Tt Khỏ 3) GVCN nh giỏ xp loi Tt Khỏ Năm học 2006-20 07 Trung b nh Yu Trung b nh Yu Trung b nh Yu CH IM THNG 3 : TIN BC LấN ON Tun 24 Ngy son : Ngy dy: HOT NG 1: THI TèM HIU V ON I/ Mc tiờu :Giỳp HS - Nhn thc c ý ngha ngy thnh lp on 26/3 Nhng mc lch s ca on, nhng gng on viờn tiờu biu -... anh hựng dõn tc ,v s phỏt trin kinh t ,ch nh tr ,vn hoỏ giỏo dc ca nc ta thi Ngụ- inh Tin Lờ( th k 10) n thi Lờ s( u th k XV u th k XVI) - V Ngụ Quyn v chin thng Bch ng - V lon 12 s quõn inh B Lnh thng nht t nc Giáo án HĐNG-Lớp7 Giáo viên :Phm Th H Trờng THCS Hiển Kh nh Năm học 2006-20 07 - Lớ Thỏi T nh ụ Thng Long - V trn chin thng quõn tng trờn sụng Nh Nguyt - V thnh tu vn hoỏ giỏo dc tiờu biu -... chng tr nh tuyờn b lý do , gii thiu i biu , nờu chng tr nh hot ng , gii thiu BGK v th kớ - Bỏo cỏo ca cỏc t v nhng ngi con anh hựng ca quờ hng t nc Giáo án HĐNG-Lớp7 Giáo viên :Phm Th H Trờng THCS Hiển Kh nh Năm học 2006-20 07 - Ngi dn chng tr nh mi ln lt tng t lờn bỏo cỏo kt qu su tm ,tỡm hiu ca t m nh - BGK chm im cụng khai vỏ ghi kt qu lờn bng - Hỏt , ngõm th v cỏc anh hựng lit s , thng binh - Chai... sn xut v nhng nột i thay quờ hng a phng m nh do ng l nh o - Tin tng s l nh o ca ng, t ho v quờ hng cng yờu mn lng xúm, trng lp ca m nh - T giỏc hc tp, rốn luyn tt xng ỏng vi truyn thng ú Giáo án HĐNG-Lớp7 Giáo viên :Phm Th H Trờng THCS Hiển Kh nh Năm học 2006-20 07 II/ Ni dung v h nh thc hot ng 1) Ni dung - Nhng nột ln v truyn thng cỏch mng a phng - Cỏc truyn thng hc tp, sn xut a phng, nhng gng... ng 1) Phng tin - Tranh nh, bi hỏt, bi th, cõu chuyn ca ngi t nh on kột hu ngh Mt s cõu hi dnh cho hỏi hoa dõn ch 2) T chc - GVCN phi hp vi GV b vn ,GDCD son mt s cõu hi chun b cho hot ng - C BGK, ngi dn chng tr nh, c t trang tớ lp Giáo án HĐNG-Lớp7 Giáo viên :Phm Th H Trờng THCS Hiển Kh nh Năm học 2006-20 07 IV/ Tin hnh hot ng - Lp kờ bn h nh ch U, gia cú cõy hoa trang trớ p mt vi nhng bụng hoa cõu... Cỏc t tr nh by k hoch rốn luyn ca t theo gng sỏng on viờn - Ngi dn chng tr nh túm tt k hoch rốn luyn ca lp 2) Vn ngh: Ngi dn chng tr nh vn ngh gii thiu 1 s tit mc vn ngh ó chun b V/ Kt thỳc hot ng - Ngi iu khin nhn xột kt qu hot ng , tinh thn thỏi ca tng thnh viờn trong lp - GVCN phỏt biu ý kin VI/ Rỳt kinh nghim K DUYấT Ngy 26/3/20 07 Giáo án HĐNG-Lớp7 Giáo viên :Phm Th H Trờng THCS Hiển Kh nh Năm học . nh t nh ba - Người dẫn chương r nh đ nh giá chung về tinh thần ý thức tham gia của lớp, cá nh n VI/ Đ nh giá kết quả hoạt động của chủ điểm 1)HS tự đ nh. b nh Yếu 2)Tổ HS đ nh giá xếp loại Gi¸o ¸n H§NG-Líp7 Gi¸o viªn : Phạm Thị Hà Tr êng THCS HiÓn Kh nh N¨m häc 2006-20 07 Tốt Khá Trung b nh Yếu 3) GVCN đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án HĐNGLL 7 NH 2010-2011, Giáo án HĐNGLL 7 NH 2010-2011,

Hình ảnh liên quan

II/ Nội dung và hình thức hoạt động - Giáo án HĐNGLL 7 NH 2010-2011

i.

dung và hình thức hoạt động Xem tại trang 20 của tài liệu.