BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ DÂN SỰ 07

15 1.7K 24

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2020, 15:18

Bài thu hoạch diễn án hồ sơ hôn nhân gia đình HSLS.DS07I. TÓM TẮT NỘI DUNG TRANH CHẤP VÀ YÊU CẦU, TRÌNH BÀY CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ1. Tóm tắt nội dung tranh chấpNguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Hảo, sinh năm 1978.ĐKHKTT: Thôn Thượng Triệt I, xã Thượng Đạt, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.Hiện trú tại: Thôn Nam Giàng, xã Thượng Đạt, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.Bị đơn: Anh Nguyễn Văn Nguyệt, sinh năm 1976.ĐKHKTT: Thôn Thượng Triệt I, xã Thượng Đạt, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Thoa và ông Nguyễn Văn Cang.Đều trú tại: Khu dân cư số 2, thôn Thượng Triệt I, xã Thượng Đạt, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.Ngày 26031999, chị Nguyễn Thị Hảo và anh Nguyễn Văn Nguyệt đăng ký kết hôn tại UBND xã Thượng Đạt, huyện Nam Sách (nay là thành phố Hải Dương), tỉnh Hải Dương trên cơ sở tự nguyện.Sau khoảng 02 năm chung sống, vợ chồng phát sinh mâu thuẫn và đã ly thân hơn 01 năm. Mặc dù đã tiến hành các thủ tục hoà giải nhưng vì kết quả hoà giải không thành. Quá trình chung sống, anh chị có 02 người con chung là cháu Nguyễn Thị Nhi ( sinh 04012000) và cháu Nguyễn Đức Anh ( sinh 13062007). Sau khi hai anh chị ly thân, cháu Nhi sống với mẹ tại nhà mẹ đẻ chị Hảo, cháu Đức Anh sống với bố. Đến ngày 02012016 (Theo như hồ sơ) thì chị Hảo làm đơn gửi đến Toà án nhân dân Thành phố Hải Dương yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau:Yêu cầu ly hôn với anh Nguyễn Văn Nguyệt.Về con chung: chị Hảo yêu cầu được quyền nuôi cả 02 người con là cháu Nguyễn Thị Nhi (Sinh ngày 04012001) và cháu Nguyễn Đức Anh (Sinh ngày 13062007).Về tài sản chung: chị Hảo xác định tài sản chung gồm có:+ Quyền sử dụng thửa đất số 496, tờ bản đồ số 01, với diện tích 216 m2 tại xã Thượng Đạt, thành phố Hải Dương. Tài sản trên đất gồm: 01 ngôi nhà 18 m2 lợp ngói, 01 gian bếp bà nhà vệ sinh khoảng 10 m2 , 01 giếng khơi, 01 bể xây gạch xi măng khoảng 1,6 m3 . Tại đơn khởi kiện, chị Hảo có yêu cầu chia đôi nhà đất nhưng sau đó, tại Biên bản hòa giải ngày 12072016, chị Hảo thay đổi yêu cầu không yêu cầu chia tài sản mà chỉ yêu cầu chia một nửa diện tích đất trên và xin được lấy phần không có tài sản.+ 1965 m2 đất ruộng, ao khoán có địa chỉ tại Bài Nam, khu 02 Thượng Triệt, xã Thượng Đạt, thành phố Hải Dương để chuyển đổi cơ cấu câu trồng theo hợp đồng thuê với UBND. Trong quá trình khởi kiện chị Hảo yêu cầu được thuê khoán 1 nửa diện tích trên về sau chị Hảo rút yêu cầu này.Về khoản nợ chung: Khoản nợ đối với ngân hàng Aribank nợ gốc 20.000.000 đồng và số tiền lãi phát sinh cho đến khi tất toán hợp đồng. Anh Nguyệt có trách nhiệm trả khoản nợ này, Nếu anh Nguyệt không trả được thì chia đôi nghĩa vụ trả nợ.Anh Nguyệt đồng ý yêu cầu ly hôn và yêu cầu đối với khoản nợ chung, tuy nhiên, phản đối với các yêu cầu về quyền nuôi con và chia tài sản. Cụ thể:Về con chung: Không đồng ý cho chị Hảo nuôi 02 con chung, đề nghị giao cháu Đức Anh cho anh Nguyệt trực tiếp nuôi dưỡng, chị Hỏa nuôi cháu Nhi không ai phải cấp dưỡng cho ai.Về tài sản chung: + Tài sản chung chỉ bao gồm 01 ngôi nhà 18 m2 lợp ngói, 01 gian bếp bà nhà vệ sinh khoảng 10 m2 , 01 giếng khơi, 01 bể xây gạch xi măng khoảng 1,6 m3, anh Nguyệt đồng ý chia đôi, xin được nhận hiện vật và trả tiền cho chị Hảo. Còn đất tại thửa đất số 496, tờ bản đồ số 01, với diện tích 216 m2 tại xã Thượng Đạt, thành phố Hải Dương không phải là tài sản chung của vợ chồng mà là tài sản của bà Nguyễn Thị Thoa, mẹ anh Nguyệt nên anh không đồng ý chia. + 1965 m2 đất ruộng, ao khoán có địa chỉ tại Bài Nam, khu 02 Thượng Triệt, xã Thượng Đạt, thành phố Hải Dương để chuyển đổi cơ cấu câu trồng theo hợp đồng thuê với UBND không đồng ý chia. Về sau, anh Nguyệt thống nhất với chị Hảo không yêu cầu Tòa án giải quyết tài sản này.2. Yêu cầu của nguyên đơn và chứng cứ chứng minh yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn2.1. Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơnVề quan hệ hôn nhân: yêu cầu ly hôn với anh Nguyễn Văn Nguyệt.Về con chung: nuôi 02 con chung, không yêu cầu anh Nguyệt cấp dưỡng.Về tài sản chung: chia đôi tài sản chung là thửa đất 496 bằng hiện vật, không yêu cầu giải quyết các tài sản khác. BỘ TƯ PHÁP HỌC VIỆN TƯ PHÁP KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ -o0o - BẢN THU HOẠCH KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ HỒ SƠ TÌNH HUỐNG LS.DS – 07 Họ tên : Trần Thị Yến Ngày sinh : 22/01/1996 Số báo danh : 539 Lớp Luật sư : 21-H Phú Thọ, ngày 08 tháng 07 năm 2020 MỤC LỤC I TÓM TẮT NỘI DUNG TRANH CHẤP VÀ YÊU CẦU, TRÌNH BÀY CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ Tóm tắt nội dung tranh chấp Yêu cầu nguyên đơn chứng chứng minh yêu cầu khởi kiện nguyên đơn 2.1 Yêu cầu khởi kiện nguyên đơn 2.2 Chứng chứng minh yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Trình bày quan điểm bị đơn yêu cầu khởi kiện nguyên đơn II XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HỎI ( BẢO VỆ CHO NGUYÊN ĐƠN ) Hỏi nguyên đơn Hỏi bị đơn Hỏi người có quyền nghĩa vụ liên quan III LUẬN CỨ BẢO VỆ NGUYÊN ĐƠN IV PHẦN NHẬN XÉT SAU DIỄN ÁN .13 I TÓM TẮT NỘI DUNG TRANH CHẤP VÀ YÊU CẦU, TRÌNH BÀY CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ Tóm tắt nội dung tranh chấp Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Hảo, sinh năm 1978 ĐKHKTT: Thôn Thượng Triệt I, xã Thượng Đạt, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Hiện trú tại: Thôn Nam Giàng, xã Thượng Đạt, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Bị đơn: Anh Nguyễn Văn Nguyệt, sinh năm 1976 ĐKHKTT: Thôn Thượng Triệt I, xã Thượng Đạt, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Thoa ông Nguyễn Văn Cang Đều trú tại: Khu dân cư số 2, thôn Thượng Triệt I, xã Thượng Đạt, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Ngày 26/03/1999, chị Nguyễn Thị Hảo anh Nguyễn Văn Nguyệt đăng ký kết hôn UBND xã Thượng Đạt, huyện Nam Sách (nay thành phố Hải Dương), tỉnh Hải Dương sở tự nguyện Sau khoảng 02 năm chung sống, vợ chồng phát sinh mâu thuẫn ly thân 01 năm Mặc dù tiến hành thủ tục hoà giải kết hồ giải khơng thành Q trình chung sống, anh chị có 02 người chung cháu Nguyễn Thị Nhi ( sinh 04/01/2000) cháu Nguyễn Đức Anh ( sinh 13/06/2007) Sau hai anh chị ly thân, cháu Nhi sống với mẹ nhà mẹ đẻ chị Hảo, cháu Đức Anh sống với bố Đến ngày 02/01/2016 (Theo hồ sơ) chị Hảo làm đơn gửi đến Toà án nhân dân Thành phố Hải Dương yêu cầu Toà án giải vấn đề sau: Yêu cầu ly hôn với anh Nguyễn Văn Nguyệt Về chung: chị Hảo yêu cầu quyền nuôi 02 người cháu Nguyễn Thị Nhi (Sinh ngày 04/01/2001) cháu Nguyễn Đức Anh (Sinh ngày 13/06/2007) Về tài sản chung: chị Hảo xác định tài sản chung gồm có: + Quyền sử dụng đất số 496, tờ đồ số 01, với diện tích 216 xã Thượng Đạt, thành phố Hải Dương Tài sản đất gồm: 01 nhà 18 m lợp ngói, 01 gian bếp bà nhà vệ sinh khoảng 10 m2 , 01 giếng khơi, 01 bể xây gạch xi măng khoảng 1,6 m Tại đơn khởi kiện, chị Hảo có u cầu chia đơi nhà đất sau đó, Biên hịa giải ngày 12/07/2016, chị Hảo thay đổi yêu cầu không yêu cầu chia tài sản mà yêu cầu chia nửa diện tích đất xin lấy phần khơng có tài sản + 1965 đất ruộng, ao khốn có địa Bài Nam, khu 02 Thượng Triệt, xã Thượng Đạt, thành phố Hải Dương để chuyển đổi cấu câu trồng theo hợp đồng thuê với UBND Trong trình khởi kiện chị Hảo u cầu th khốn nửa diện tích sau chị Hảo rút yêu cầu Về khoản nợ chung: Khoản nợ ngân hàng Aribank nợ gốc 20.000.000 đồng số tiền lãi phát sinh tất toán hợp đồng Anh Nguyệt có trách nhiệm trả khoản nợ này, Nếu anh Nguyệt khơng trả chia đơi nghĩa vụ trả nợ Anh Nguyệt đồng ý yêu cầu ly hôn yêu cầu khoản nợ chung, nhiên, phản yêu cầu quyền nuôi chia tài sản Cụ thể: Về chung: Không đồng ý cho chị Hảo nuôi 02 chung, đề nghị giao cháu Đức Anh cho anh Nguyệt trực tiếp nuôi dưỡng, chị Hỏa nuôi cháu Nhi cấp dưỡng cho Về tài sản chung: + Tài sản chung bao gồm 01 nhà 18 m2 lợp ngói, 01 gian bếp bà nhà vệ sinh khoảng 10 m2 , 01 giếng khơi, 01 bể xây gạch xi măng khoảng 1,6 m3, anh Nguyệt đồng ý chia đôi, xin nhận vật trả tiền cho chị Hảo Còn đất đất số 496, tờ đồ số 01, với diện tích 216 xã Thượng Đạt, thành phố Hải Dương tài sản chung vợ chồng mà tài sản bà Nguyễn Thị Thoa, mẹ anh Nguyệt nên anh không đồng ý chia + 1965 m2 đất ruộng, ao khốn có địa Bài Nam, khu 02 Thượng Triệt, xã Thượng Đạt, thành phố Hải Dương để chuyển đổi cấu câu trồng theo hợp đồng thuê với UBND không đồng ý chia Về sau, anh Nguyệt thống với chị Hảo khơng u cầu Tịa án giải tài sản Yêu cầu nguyên đơn chứng chứng minh yêu cầu khởi kiện nguyên đơn 2.1 Yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Về quan hệ hôn nhân: yêu cầu ly hôn với anh Nguyễn Văn Nguyệt Về chung: nuôi 02 chung, không yêu cầu anh Nguyệt cấp dưỡng Về tài sản chung: chia đôi tài sản chung đất 496 vật, không yêu cầu giải tài sản khác 2.2 Chứng chứng minh yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Tài liệu chứng minh tư cách đương sự: chứng minh nhân dân, sổ hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hảo Tài liệu chứng minh quan hệ tranh chấp nguyên đơn bị đơn: + Bản Giấy chứng nhận kết hôn + Giấy khai sinh cháu Nguyễn Thị Nhi Nguyễn Đức Anh + Biên xác minh cán tư pháp xã - chứng minh mâu thuẫn quan hệ hôn nhân anh Nguyệt chị Hảo xuất phát từ phía anh Nguyệt chời bời, hay đánh đập chửi bới vợ Tài liệu chứng minh yêu cầu khởi kiện chị Hảo có cứ: + Đơn đề nghị cháu Nhi, cháu Anh muốn với mẹ chị Hảo - chứng minh nguyện vọng 02 chung muốn mẹ trực tiếp nuôi dưỡng ( hai cháu 07 tuổi theo Luật Hơn nhân gia đình năm 2014, cần xét đến nguyện vọng con) + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất số 496 đứng tên anh Nguyệt, chị Hảo _ chứng minh tài sản chung thời kỳ hôn nhân + Biên xác minh cán địa xã Biên ghi lời khai anh Quyết, anh Cương, anh Chuyển - chứng minh chị Hảo có cơng sức đóng góp việc tạo lập tài sản chung vợ chồng + Biên lấy lời khai ông Giới, ông Tơ, ông Tạo - chứng minh tài sản đất tài sản chung vợ chồng Trình bày quan điểm bị đơn yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Sau vợ chồng kết hôn sinh sống khoảng 02 năm, quan hệ vợ chồng bắt đầu phát sinh mâu thuẫn Lý do, Hảo hay ghen, thường xuyên bỏ nhà mẹ đẻ Bố mẹ đẻ nhiều lần đưa cô nhà buộc phải xin lỗi anh Nguyệt, sau cô tiếp tục tái diễn Đỉnh điểm mâu thuẫn gia đình sang đập phá nhà anh Nguyệt đe doạ đến sức khoẻ, tính mạng anh Nay, biết Hảo khởi kiện lên tồ án, địi giải ly hơn, anh Nguyệt xin có số ý kiến sau: Về quan hệ hôn nhân, anh Nguyệt đồng ý ly hôn với chị Hảo Về chung: anh Nguyệt không đồng ý việc chị Hảo nuôi 02 con, anh yêu cầu trực tiếp nuôi dưỡng cháu Đức Anh, giao cháu Nhi cho chị Hảo nuôi dưỡng, lý sau: Thứ nhất, chị Hảo không đủ điều kiện nuôi con, chứng với mức thu nhập không ổn định 5-6tr/ tháng, chị cho bé Nhi (là gái lớn 02 vợ chồng) mẹ phải nghỉ học Cháu Đức Anh với anh Nguyệt, sau nhận vấn đề làm đơn xin tiếp tục với bố Thứ hai, phần mình, anh Nguyệt đảm bảo lo cho cháu Đức Anh lẽ, mức thu nhập ổn định triệu/ tháng anh Nguyệt cịn có thu thập thứ 02 từ diện tích đất th khốn UBND xã Thượng Đạt Đồng thời, ngồi anh Nguyệt, cháu Đức Anh nhận chăm sóc từ anh chị em gia đình anh để đảm bảo quyền lợi tốt cho cháu Về tài sản chung, anh Nguyệt có ý kiến sau: + Tài sản chung vợ chồng có 01 ngơi nhà 18 m² lợp ngói, 01 gian bếp nhà vệ sinh khoảng 10 m² , 01 giếng khơi, 01 bể xây gạch xi măng khoảng 1,6 m³, ngồi khơng có Tơi đồng ý tài sản chia đôi, anh xin nhận vật trả tiền cho chị Hảo + Về diện tích đất theo GCN QSD Đất H497 UBND huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cấp cho 02 vợ chồng ngày 31/12/2005, tài sản chung vợ chồng lẽ Nguồn gốc đất đứng tên mẹ bà Nguyễn Thị Thoa Khi mua đất với giá 1.550.000 đồng, có 1.000.000 đồng anh Nguyễn Văn Quyết, 550.000 đồng em trai anh Nguyễn Văn Chuyển, mẹ đứng thực giao dịch Sau đó, đến năm 1999 bố mẹ tơi cho vợ chồng tơi xây dựng cơng trình nhà đất để tách riêng Năm 2005, UBND xã Thượng Đạt UBND huyện Nam Sách tự làm GCN QSD Đất cho tơi, sau tơi có kí nhận Gia đình khơng biết nên khơng có ý kiến Sau này, cần vốn làm ăn, nên tơi có lấy GCN QSD Đất để chấp cho Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn để vay tiền, khoản vay đến có tơi thực nghĩa vụ trả nợ Tính đến thời điểm cịn nợ Ngân hàng 10.000.000 đồng + Về diện tích đất ruộng, ao khốn 1965 m² tơi người trực tiếp ký hợp đồng th khốn với UBND xã Thượng Đạt, q trình sử dụng canh tác hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền th, th má đề tơi thực hiện; chị Hảo đóng góp cơng sức khơng đáng kể diện tích đất Bởi vậy, yêu cầu Tồ án xét xử cơng bằng, khách quan để đưa định tốt nhất, đảm bảo tinh thần pháp luật công xã hội II XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HỎI ( BẢO VỆ CHO NGUYÊN ĐƠN ) Hỏi nguyên đơn Tập trung hỏi làm sáng tỏ việc, đồng thời chứng minh yêu cầu khởi kiện nguyên đơn có cụ thể: làm rõ khả nuôi Nguyên đơn, chứng minh nguồn gốc tài sản chung công sức đóng góp chị Hảo vào tài sản  Việc thường xuyên uống rượu đánh đập vợ anh Nguyệt thể nào? Có làm chứng hay không ?  Kể từ ly thân với anh Nguyệt, chị có gặp cháu Đức Anh không?  Tài sản chung vợ chồng mảnh đất bố mẹ anh Nguyệt giao lại cho 02 vợ chồng nào?  Quá trình tơn tạo đất 496 tạo lập tài sản đất anh chị?  Kể từ anh chị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có có ý kiến hay tranh chấp khơng?  Ai người thực nghĩa vụ đóng thuế đất cho Nhà nước từ năm 1999 nay? Hỏi bị đơn Tập trung vào điểm yếu bị đơn việc chăm sóc cái, yêu cầu chứng minh tài sản tài sản chung: Trong q trình chung sống, anh có thường xuyên đánh đập, chửi bới chị Hảo không? Anh có tạo điều kiện cho chị Hảo thăm cháu Đức Anh không? Cụ thể nào? Các khoản thu nhập anh không ổn định anh có đảm bảo việc ni dưỡng cháu Đức Anh? Tại anh không thực thông báo với gia đình nhận GCN QSĐ Đất mà UBND cấp cho mình? Khi biết việc anh cấp GNSQSDĐ gia đình anh có phản đối hay tranh chấp khơng? Hỏi người có quyền nghĩa vụ liên quan Hỏi bà Nguyễn Thị Thoa: Yêu cầu làm rõ ý thức họ biết anh Nguyệt cấp GCN QSD đất? Phản ứng, thái độ nào? + Bà có biết việc anh Nguyệt, chị Hảo cấp GNNQSDĐ khơng? thời điểm biết? biết bà có ý kiến phản đối hay yêu cầu hủy Giấy chứng nhận không? + Vợ chồng anh Nguyệt, chị Hảo xây nhà kiên cố đất bà có ý kiến khơng? + Từ năm 1994 đến bà có thực nghĩa vụ nộp thuế đất đất không? Đới với anh Cương, Quyết anh Chuyển: Hỏi đóng góp chị Hảo việc cải tạo mảnh đất chung 02 vợ chồng, công sức xây nhà đóng góp tài sản nhà Đối với quyền UBND, hỏi quy trình cấp GCN QSDĐcho 02 vợ chồng anh Nguyệt Hảo? hỏi việc có hay khơng đơn thư khiếu nại anh Nguyệt chị Hảo cấp Giấy chứng nhận? III LUẬN CỨ BẢO VỆ NGUYÊN ĐƠN Kính thưa HĐXX! Thưa vị đại diện VKS! Thưa vị luật sư đồng nghiệp tồn thể q vị có mặt phiên tịa hơm nay! Tơi tên Trần Thị Yến- Luật sư thuộc Cơng ty Luật Hồng Long- Đoàn luật sư tỉnh Phú Thọ Theo yêu cầu bà Nguyễn Thị Hảo chấp thuận Q tịa, tơi tham gia phiên tịa hơm với tư người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nguyên đơn chị Nguyễn Thị Hảo vụ án dân “ Tranh chấp ly hôn, nuôi chia tài sản” với bị đơn anh Nguyễn Văn Nguyệt Qua nghiên cứu toàn hồ sơ, tài liệu chứng có vụ án kết hỏi phiên tịa ngày nay, tơi xin khẳng định yêu cầu khởi kiện chị Nguyễn Thị Hảo có hợp pháp, lẽ: Thứ nhất, yêu cầu xin ly hôn chị Hảo có pháp luật cụ thể Điều 51, Điều 54, Điều 56 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 Qua chứng, lời khai đương thấy hôn nhân vợ chồng anh Nguyệt chị Hảo lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung khơng thể kéo dài, mục đích nhân khơng đạt Cụ thể bút lục số 17, 18, 19, 20, 24, 61, 62, 81, 83, 84, 92, 104, 108, 115 sau cưới khoảng thời gian 02 năm anh Nguyệt chị Hảo bắt đầu phát sinh mâu thuẫn anh Nguyệt thường xuyên tụ tập ăn chơi, nhà đánh chửi mẹ chị Hảo đuổi chị Hảo khỏi nhà Gia đình anh Nguyệt biết mâu thuẫn nhiều lần khuyên can anh Nguyệt hòa giải mối quan hệ vợ chồng không thành Đỉnh điểm mâu thuẫn, anh chị ly thân từ năm 2014, chị Hảo sống nhà mẹ đẻ Suốt thời gian ly thân, anh chị không cịn quan tâm giúp đỡ tới Điều anh Nguyệt chị Hảo thừa nhận có u cầu chấm dứt quan hệ nhân Kính thưa HDXX, qua chứng xác thực nêu đủ để chứng minh tình trạng nhân vợ chồng anh Nguyệt chị Hảo trầm trọng, đời sống chung khơng thể kéo dài, mục đích nhân khơng đạt tơi kính đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu xin ly hôn thân chủ Thứ hai, việc nuôi chung Đối với cháu Nguyễn Thị Nhi sinh ngày 4/1/2000 chung anh Nguyệt chị Hảo Trong trình giải vụ án, anh Nguyệt chị Hảo thống yêu cầu giao cháu Nhi cho chị Hảo trực tiếp ni dưỡng thể qua Biên hịa giải bút lục 148152, 175.177) Đồng thời cháu Nhi có đơn đề nghị với mẹ (Bút lục 30) khả kinh tế điều kiện ni dưỡng chị Hảo đáp ứng tốt việc nuôi cháu Nhi so với anh Nguyệt Đối với cháu Đức Anh sinh ngày 13/7/2007, tính đến thời điểm cháu 07 tuổi, cần xem xét đến nguyện vọng cháu Theo đơn đề nghị bút lục 31, Biên lấy lời khai bút lục 167-168 thấy nguyện vọng cháu bố mẹ không sống chung với với mẹ Cháu Đức Anh độ tuổi phát triển nhân cách khả nhận thức, cháu cần quan tâm, chăm sóc, ni dưỡng tình yêu người mẹ Đều đảm bảo cháu Đức Anh với mẹ Trong anh Nguyệt thường xuyên tụ tập ăn chơi, khơng chăm lo cho cái, có hành động bạo lực suốt q trình nhân đánh đập, chửi vợ con, chị Hảo đến thăm cháu Đức Anh đánh cháu.Với cách hành xử thô bạo cháu Đức Anh dễ bị ảnh hưởng tâm sinh lý khả phát triển bình thường cháu Khơng vậy, xét điều kiện kinh tế chị Hảo tốt anh Nguyệt, thu nhập anh Nguyệt khơng ổn định phụ thuộc nhiều vào chăn ni chị Hảo lại có cơng việc cố định với mức lương hàng tháng khoảng 6.000.000 đồng Với điều kiện đủ sở để khẳng định chị Hảo có điều kiện tốt anh Nguyệt việc trực tiếp nuôi dưỡng cháu Đức Anh Hơn nữa, bút lục 73,74 ghi lời khai ông Đỗ Văn Tư - cán tư pháp xã thống với lời khai chị Hảo sau ly thân anh Nguyệt khơng cho chị Hảo có hội thăm nom cháu Đức Anh, đánh cháu cháu gặp mẹ Vậy giao cháu Đức Anh cho anh Nguyệt trực tiếp ni dưỡng thiệt thịi cho cháu chị Hảo quyền lợi khoản Điều 83 Luật Hơn nhân gia đình năm 2014 không đảm bảo Thứ ba, xét yêu cầu Tòa án xác định đất 496 tài sản chung vợ chồng hình thành thời kỳ hôn nhân yêu cầu chia vật 1/2 đất phần khơng có tài sản đất chị Hảo Về nguồn gốc đất đương khẳng định bà Nguyễn Thị Thoa đứng mua đất từ UBND huyện Nam Sách Tuy nhiên theo Quyết định 2689 UBND huyện Nam Sách giao đất cho hộ gia đình có điều kiện từ 03 cặp vợ chồng trở lên mà chưa có đất riêng theo lời khai ơng Nguyễn Văn Bích - cán địa xã Thượng Đạt, thành phố Hải Dương ( Bút lục số 75) Vậy thời điểm có cặp vợ chồng anh 10 Nguyệt, chị Hảo sống ông Cang bà Thoa, Chuyển - Lơ, Quyết - Hiên đủ điều kiện để UBND huyện Nam Sách giao đất cho hộ bà Thoa Về cơng sức đóng góp, tơn tạo đất, Biên ghi lời khai anh Quyết, anh Cương, anh Chuyển (Bút lục 83-87) khẳng định đất 496 mua vùng trũng, chị Hảo có cơng sức chồng lấp đất để san phẳng mặt Cùng với lời khai khẳng định chị Hảo người phụ nữ tần tảo, lo toan, vun vén cho gia đình Nên khẳng định tài sản hình thành dựa cơng sức đóng góp chị Hảo thời kỳ nhân Hơn nữa, vợ chồng anh Nguyệt chị Hảo thực việc đóng thuế đất cho nhà nước từ năm 1999 UBND huyện Nam Sách cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất 496 theo trình tự, thủ tục luật định Điều thể lời khai ơng Nguyễn Văn Bích Bút lục số 97 Từ lúc cấp Giấy chứng nhận suốt q trình sử dụng khơng có đơn thư khiếu nại hay tranh chấp quyền sử dụng đất đất nêu vợ chồng anh Nguyệt chị Hảo Điều thống từ lời khai chị Hảo, anh Nguyệt, ơng Bích, bà Thoa lời khai anh Quyết, Cương, Chuyển Từ nhận thấy nguồn gốc đất bà Thoa xã tổ chức cho hộ dân xã đăng ký kê khai để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bà Thoa chủ đất không kê khai Vợ chồng anh Nguyệt đất, xây nhà kiên cố, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Thoa anh em nhà anh Nguyệt biết không phản đối, khiếu nại Điều thể ý chí gia đình bà Thoa cho anh Nguyệt chị Hảo diện tích đất Vậy đủ sở để kết luận đất 496 tài sản chung thời kỳ hôn nhân vợ chồng anh Nguyệt, chị Hảo Nay chị Hảo có u cầu chia đơi tài sản nhận vật phù hợp Tơi đề nghị Tịa án áp dụng án lệ số 03/2016/AL-TANDTC, Điều 33, Điều 59 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 để chấp nhận yêu cầu thân chủ - chị Nguyễn Thị Hảo Trên tồn phần trình bảy quan điểm để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện chị Nguyễn Thị Hảo có Rất mong HĐXX lưu tâm xem xét để Bản án thấu tình, đạt lý, đảm bảo quyền lợi đáng cho thân chủ 11 Trân trọng cảm ơn HĐXX toàn thể vị lắng nghe! 12 IV PHẦN NHẬN XÉT SAU DIỄN ÁN 13 14 15 ... có tài sản + 1965 đất ruộng, ao khốn có địa Bài Nam, khu 02 Thượng Triệt, xã Thượng Đạt, thành phố Hải Dương để chuyển đổi cấu câu trồng theo hợp đồng thu? ? với UBND Trong trình khởi kiện chị Hảo... ý chia + 1965 m2 đất ruộng, ao khốn có địa Bài Nam, khu 02 Thượng Triệt, xã Thượng Đạt, thành phố Hải Dương để chuyển đổi cấu câu trồng theo hợp đồng thu? ? với UBND không đồng ý chia Về sau, anh... bắt đầu phát sinh mâu thu? ??n Lý do, Hảo hay ghen, thường xuyên bỏ nhà mẹ đẻ Bố mẹ đẻ nhiều lần đưa cô nhà buộc phải xin lỗi anh Nguyệt, sau cô tiếp tục tái diễn Đỉnh điểm mâu thu? ??n gia đình sang

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan