slide bài giảng liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

20 177 0
slide bài giảng liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

GV; Lê Công Kiên Ở chương III em học phương trình, biểu thị quan hệ biểu thức ` Ngoài quan hệ nhau,hai biểu thức 2x-3=0 có quan hệ khơng biểu thị qua bất 3x-4=2(3-x) đẳng thức hay bất phương trình Như vậy, gọi Bất đẳng thức, bất phương trình.Hơm ta tìm hiểu chương IV: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN CHƯƠNG IV BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Tiết 51 Liên hệ thự tự phép cộng Nhắc lại thứ tự tập hợp số ? Khi so sánh hai số thực a b bất kì, có trường hợp xảy ra? Khi so sánh hai số thực a b bất kì, xảy ba trường hợp sau:  Số a số b (kí hiệu a = b)  Số a nhỏ số b (kí hiệu a < b)  Số a lớn số b (kí hiệu a > b) CHƯƠNG IV BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Tiết 51 Liên hệ thự tự phép cộng Nhắc lại thứ tự tập hợp số ? Khi biểu diễn hai số thực trục số (vẽ theo phương nằm ngang) vị trí điểm biểu diễn hai số có quan hệ với ? Khi biểu diễn số thực trục số (vẽ theo phương nằm ngang) điểm biểu diễn số nhỏ bên trái điểm biểu diễn số lớn -2 -1,3 ?1 Điền dấu thích hợp ( = , < , > ) vào ô vuông a) 1,53 < 1,8 b) -2,37 > -2,41 12 -18 d) c) = < -2 13 20 Nhắc lại thứ tự tập hợp số Các kí hiệu Nếu số a không nhỏ số b -Số a số b kí hiệu a = b -Số a nhỏ số b kí hiệu a < b -Số a lớn số b kí hiệu a > b • Số a lớn số b kí hiệu a  b Số a nhỏ số b, kí hiệu a ≤ b • a = b aa < ≥ bb a>b Nói gọn : a lớn b Ví dụ : Với x: x2 ≥ Nếu c số không âm : c ≥ Nếu số a không lớn số b a=b ≤ bb aa < a>b Nói gọn là: a nhỏ b - x2 Ví dụ : Với x: ≤0 Nếu y không lớn 3: y ≤ Bất đẳng thức Hệ thức dạng a < b (hay a > b, a ≥ b, a ≤ b) gọi bất đẳng thức Trong đó: a gọi vế trái, b gọi vế phải bất đẳng thức Ví Vídụ dụ1.1 Cho Chobất bấtđẳng đẳngthức: thức:77++(-3) (-3)>>-5-5 Hãy Hãyxác xácđịnh địnhvế vếtrái tráivà vàvế vếphải phảicủa củabất bấtđẳng đẳngthức thứctrên trên?? - Bất đẳng thức có vế trái + (-3) vế phải - Liên hệ thứ tự phép cộng Bài toán: Cho bất đẳng thức -4 < Khi cộng vào hai vế bất đẳng thức ta bất đẳng thức ? -4 -3 -2 -1 -4 20 a ≤ 20 20 a < 20 a ≥ 20 Câu hỏi Điền từ thiếu vào chỗ trống câu sau: Khi cộng số vào hai vế bất đẳng thức ta bất đẳng thức chiều với bất đẳng thức cho Câu hỏi Trong trường hợp sau, đâu đẳng thức? a < b – > c + = 11 c + = 11 Cơ-si (Cauchy) (1789 – 1857) nhà Tốn học Pháp nghiên cứu nhiều lĩnh vực Toán học khác Ơng có nhiều cơng trình Số học, Đại số, Giải tích, … Có bất đẳng thức mang tên ơng có nhiều ứng dụng việc chứng minh bất đẳng thức giải toán tìm giá trị lớn nhỏ biểu thức Bất đẳng thức Cô-si cho số là: với a ≥ 0, b ≥ ab � ab Bất đẳng thức gọi bất đẳng thức trung bình cộng trung bình nhân Học nhà - Học theo SGK ghi - Làm tập nhà: 2, - SGK Tr37 2, 4, - SBT Tr41- 42 Chuẩn bị sau - Đọc trước § Liên hệ thứ tự phép nhân – SGK Tr38 - Cho (-2) < Tính nhận xét kết sau: (-2) ? 3.3 (-2) ? (-2) (-3) ? (-3) (-2) (-8) ? (-8) ... vếtrái tráivà vàvế vếphải phảicủa củabất bấtđẳng đẳngthức thứctrên trên?? - Bất đẳng thức có vế trái + (-3) vế phải - Liên hệ thứ tự phép cộng Bài toán: Cho bất đẳng thức -4 < Khi cộng vào hai vế... đẳng thức ta bất đẳng thức ? -4 -3 -2 -1 -4

Ngày đăng: 24/06/2020, 15:50

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • PowerPoint Presentation

 • Slide 2

 • Slide 3

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Slide 12

 • Slide 13

 • Slide 14

 • Slide 15

 • Slide 16

 • Slide 17

 • Slide 18

 • Slide 19

 • Slide 20

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan