Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh lớp 5 qua dạy học giải bài tập hình học

60 479 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2020, 16:19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC PHẠM THỊ NGỌC ÁNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY VÀ LẬP LUẬN TOÁN HỌC CHO HỌC SINH LỚP QUA DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phương pháp dạy học mơn Tốn Tiểu học LỜI CẢM ƠN HÀ NỘI - 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC PHẠM THỊ NGỌC ÁNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY VÀ LẬP LUẬN TOÁN HỌC CHO HỌC SINH LỚP QUA DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chun ngành: Phương pháp dạy học mơn Tốn Tiểu học Người hướng dẫn khoa học ThS DƯƠNG THỊ HÀ HÀ NỘI - 2019 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến Thầy, Cô ban Giám hiệu Thầy, Cô khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập nghiên cứu Em xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô học sinh trường Tiểu học Việt Hùng, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho em trình điều tra thực nghiệm để hồn thành khóa luận Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Th.S Dương Thị Hà tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, động viên khích lệ em hồn thành khóa luận Trong q trình nghiên cứu, khơng thể tránh khỏi thiếu sót hạn chế Kính mong nhận giúp đỡ Thầy, Cô Em xin chân thành cảm ơn! Xuân Hoà, tháng 05 năm 2019 Sinh viên Phạm Thị Ngọc Ánh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung tơi trình bày khóa luận kết nghiên cứu thân hướng dẫn Thầy, Cô đặc biệt Th.S Dương Thị Hà Những nội dung không trùng với kết nghiên cứu tác giả khác Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Xuân Hoà, tháng 04 năm 2019 Sinh viên Phạm Thị Ngọc Ánh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY VÀ LẬP LUẬN TOÁN HỌC CHO HỌC SINH LỚP QUA DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Năng lực dạy học theo hướng phát triển lực 1.1.1.1 Năng lực 1.1.1.2 Dạy học theo hướng phát triển lực 1.1.2 Năng lực tư lập luận toán học 1.1.2.1 Khái niệm tư 1.1.2.2 Khái niệm lập luận 1.1.2.3 Mối quan hệ tư lập luận 1.1.2.4 Năng lực tư lập luận toán học 1.1.3 Đặc điểm tâm lí học sinh lớp 1.1.3.1 Đặc điểm tư 1.3.1.2 Đặc điểm ngôn ngữ 1.1.4 Bài tập - Dạy học giải tập theo định hướng phát triển lực 1.1.4.1 Khái niệm tập 1.1.4.2 Vai trò tập việc phát triển lực tư lập luận toán học cho học sinh 1.1.4.3 Dạy học giải tập theo định hướng phát triển lực 1.2 Cơ sở thực tiễn 1.2.1 Mục tiêu dạy học hình học lớp 1.2.2 Nội dung hình học lớp 1.2.3 Thực trạng việc phát triển tư lập luận toán học cho học sinh lớp qua dạy học giải tập hình học 1.2.3.1 Mục đích điều tra 1.2.3.2 Nội dung điều tra 1.2.3.3 Đối tượng điều tra 1.2.3.5 Kết điều tra 1.2.4 Thuận lợi khó khăn việc phát triển lực tư lập luận toán học cho học sinh lớp qua dạy học giải tập hình học 1.2.4.1 Thuận lợi 1.2.4.2 Khó khăn TIỂU KẾT CHƯƠNG 10 Chương PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY VÀ LẬP LUẬN TOÁN HỌC CHO HỌC SINH LỚP QUA DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC 11 2.1 Các dạng tập hình học lớp 11 2.1.1 Dạng tập nhận biết hình 11 2.1.2 Dạng tập cắt, ghép hình 12 2.1.3 Dạng tập chu vi, diện tích hình học phẳng 12 2.1.4 Dạng tập tính diện tích, thể tích hình khơng gian 13 2.2 Thiết kế dạy học giải tập hình học nhằm phát triển lực tư lập luận toán học cho học sinh lớp 14 2.2.1 Cấu trúc soạn môn Toán phát triển lực học sinh Tiểu học 14 2.2.2 Thiết kế dạy học giải tập hình học nhằm phát triển lực tư lập luận toán học cho học sinh lớp 15 2.2.2.1 Thiết kế 1: Giải tập nhận biết hình 15 2.2.2.2 Thiết kế 2: Giải tập chu vi, diện tích hình học phẳng 21 2.2.2.3 Thiết kế 3: Giải tập cắt, ghép hình 27 2.2.2.4 Thiết kế 4: Giải tập diện tích, thể tích hình khơng gian 31 2.3 Hệ thống tập hình học giúp phát triển lực tư lập luận toán học cho học sinh lớp 37 2.3.1 Bốn mức độ nhận thức cho học sinh tiểu học theo định hướng phát triển lực 37 2.3.2 Hệ thống tập 37 2.3.2.1 Mức độ 37 2.3.2.2 Mức độ 38 2.3.2.3 Mức độ 39 2.3.2.4 Mức độ 41 TIỂU KẾT CHƯƠNG 43 Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 44 3.1 Mục đích thực nghiệm 44 3.2 Nội dung thực nghiệm 44 3.3 Thời gian, đối tượng thực nghiệm 44 3.4 Quá trình thực nghiệm 44 3.5 Kết thực nghiệm 44 3.5.1 Đánh giá định lượng 44 3.5.2 Đánh giá định tính 45 TIỂU KẾT CHƯƠNG 46 KẾT LUẬN 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Để bắt kịp với xu hướng thời đại, Giáo dục Việt Nam cần phải cập nhật tinh hoa nhân loại để tạo phát triển nhanh chóng mạnh mẽ Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Ban chấp hành Trung ương Đảng định hướng đổi giáo dục đào tạo nêu “Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao dân trí, đào tạo lực, bồi dưỡng nhân tài Chuyển mạnh trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học” Toán học khoa học cổ lồi người, Tốn học xâm nhập lĩnh vực đời sống người Tốn học mơn học quan trọng xun suốt chương trình giáo dục phổ thơng Bởi vậy, phẩm chất lực mà học sinh hình thành qua mơn Tốn quan trọng việc dạy học theo hướng phát triển lực Chính mà việc phát triển lực, việc phát triển lực tư lập luận tốn học thơng qua dạy học Tốn từ Tiểu học cần thiết Cùng với đó, tốn hình học có nhiều ưu việc phát triển lực tư lập luận toán học trình học, học sinh sử dụng phối hợp nhiều kiến thức khác kiến thức số học, đại lượng đo đại lượng, kỹ vẽ hình, lập luận, tính tốn, Vì vậy, tơi chọn “Phát triển lực tư lập luận toán học cho học sinh lớp qua dạy học giải tập hình học” làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Thơng qua dạy học giải tập hình học lớp để phát triển lực tư lập luận tốn học cho học sinh, từ nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng nhu cầu đổi giáo dục Nhiệm vụ nghiên cứu - Cơ sở thực tiễn sở lí luận việc phát triển lực tư lập luận toán học cho học sinh lớp qua dạy học giải tập hình học - Thiết kế hoạt động dạy học giải tập hình học cho học sinh lớp nhằm phát triển lực tư lập luận toán học Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Năng lực tư lập luận toán học; Dạy học giải tập hình học lớp - Phạm vi nghiên cứu: Các tập hình học lớp 5 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp xử lí số liệu Cấu trúc khóa luận Ngồi phần Mở đầu, Kết luận, danh mục Tài liệu tham khảo, Phụ lục, nội dung khóa luận tổ chức thành ba chương: Chương 1: Cơ sở lí luận thực tiễn việc phát triển lực tư lập luận toán học cho học sinh lớp qua dạy học giải tập hình học Chương 2: Phát triển lực tư lập luận toán học cho học sinh lớp qua dạy học tập hình học Chương 3: Thực nghiệm sư phạm NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY VÀ LẬP LUẬN TOÁN HỌC CHO HỌC SINH LỚP QUA DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Năng lực dạy học theo hướng phát triển lực 1.1.1.1 Năng lực Theo Chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể (12/2018): “Năng lực thuộc tính cá nhân hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có q trình học tập, rèn luyện, cho phép người huy động tổng hợp kiến thức, kĩ thuộc tính cá nhân khác hứng thú, niềm tin, ý chí, thực thành công loạt hoạt động định, đạt kết mong muốn điều kiện cụ thể.” Từ đó, ta nhận thấy: - Mỗi người có lực riêng, mạnh riêng, tạo nên khác biệt cá nhân Vì mang giá trị cá nhân nên có tính bền vững cao - Có thể thấy đường tối ưu để “phát triển lực giáo dục” - Kiến thức, kĩ thuộc tính cá nhân vừa tảng tạo nên “năng lực” vừa “thành phần lực” Tuy nhiên lực không bao gồm yếu tố mà vận dụng hài hòa, hợp lí yếu tố - Năng lực ln gắn liền với hoạt động (đối với học sinh tiểu học hoạt động học tập, vui chơi, lao động - Kết mong muốn người học đạt “thước đo” xác lực phải “gắn liền với thực tiễn” điều kiện cụ thể 1.1.1.2 Dạy học theo hướng phát triển lực Dạy học theo hướng phát triển lực chuyển từ dạy học truyền thụ kiến thức sang phát triển lực người học Chiều rộng hình (2) là: 50 - 35 = 15 (m) Diện tích hình (1) là: 35 × 50 = 1750 (m2) Diện tích hình (2) là: 20 × 15 = 300 (m2) (1) Diện tích ruộng là: 1750 + 300 = 2050 (m2) (2) Đáp số: 2050m2 Bài 7: « Một thùng khơng nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 1,2m chiều cao 16dm Người ta sơn mặt ngồi thùng Hỏi diện tích qt sơn mét vuông? » Đáp án Đổi 16dm = 1,6m Diện tích qt sơn diện tích tồn phần thùng: (3 + 1,2) × × 1,6 + × 1,2 × = 20,64 (m2) Đáp số: 20,64m2 Bài 8: « Cắt hình sau thành phần với lần cắt, nêu cách cắt » Đáp án Cách Cách Cách 2.3.2.3 Mức độ Bài 9: "Kẻ thêm đoạn thẳng để hình tam giác." 39 Đáp án Có thể kẻ sau để hình tam giác Bài 10: "Cho hình thang ABCD, đáy nhỏ AB = 2cm, đáy lớn CD = 12cm AC BD cắt O Cho biết diện tích tam giác ADC = 30cm2 Tính diện tích hình thang" Đáp án Chiều cao tam giác ADC là: Diện tích hình thang là: 30  (2  12)  A  B (m) 12  35 (m2) D C Bài 11 : "Cho mảnh gỗ hình chữ nhật, mảnh gỗ hình vng lớn, mảnh gỗ hình vng nhỏ có kích thước hình vẽ Hãy ghép mảnh ghép thành hình vng." Đáp án Tổng diện tích mảnh gỗ là: × 3×2 + 2×2×2+ 1×1×5 = 25 (cm2) Độ dài cạnh mảnh gỗ hình vng cần ghép 5cm Sau số cách ghép: Bài 12: "Hãy xếp viên gạch nhau, viên gạch có chiều dài 11cm, chiều rộng 5,5cm, chiều cao 2,75cm thành hình lập phương" Đáp án Ta có : 40 11 = × 5,5 = × 2,75, nên ta có cách xếp sau: 2.3.2.4 Mức độ Bài 13: "Cho hình vẽ sau: hình có cạnh, nối đỉnh không thuộc cạnh đường chéo Hỏi có tất đường chéo ?" Đáp án Qua đỉnh vẽ : - = (đường chéo) Có đỉnh nên vẽ được: × = 40 (đường chéo), số đường chéo tính lần Vậy số đường chéo thực là: 40 : = 20 (đường chéo) Bài 14: "Cho hình thang ABCD hình bên Biết diện tích tam giác AED BCF lần lược 5,2cm2 4,8cm2 Tính diện tích hình tứ giác MFNE." M A B E F Đáp án D N C Ta có: SADN = SMDN (chung đáy DN, đường cao hạ từ đỉnh A M xuống đáy DN nhau) Vì hai tam giác có chung phần diện tích EDN, nên : SADE = SMEN = 5,2 (cm2) 41 Tương tự ta có : SBFC = SMNF = 4,8 (cm2) Vậy diện tích tứ giác MENF là: 5,2 + 4,8 = 10 (cm2) Đáp số: 10cm2 Bài 15: “Diện tích tồn phần hộp khơng nắp hình lập phương 4500cm2 Nếu tăng chiều dài cạnh hộp lên lần diện tích tồn phần xăng-ti-mét vng?” Đáp án Vì hộp hình lập phương khơng có nắp nên diện tích tồn phần lần diện tích mặt Diện tích mặt là: 4500 : = 900 (cm2) Ta thấy: 900 = 30 × 30 nên cạnh hộp 30cm Khi gấp lần cạnh hộp là: 30 × = 60 (cm) Diện tích tồn phần hộp là: 60 × 60 × = 21600 (cm2) Đáp số: 21600cm2 Bài 16: "Làm để hình sau trở thành hình vng với lần cắt ?" Đáp án 42 TIỂU KẾT CHƯƠNG “Để thiết kế nội dung dạy học giải tập hình học lớp tơi dựa cấu trúc dạy phát triển lực học sinh Các chủ đề dạy học đưa dựa dạng tập hình học điển hình lớp Cùng với thiết kế dạy học giải tập tơi có xây dựng hệ thống tập hình học nhằm phát triển lực tư lập luận toán học cho học sinh lớp sở bốn mức độ nhận thức học sinh tiểu học nguyên tắc cần thiết, quan trọng xây dựng hệ thống tập Thực theo quy trình tơi thiết kế bốn chủ đề dạy học giải tập dựa bốn dạng tốn điển hình hình học lớp hệ thống 16 tập theo mức độ có hướng dẫn lời giải tập.” 43 Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.1 Mục đích thực nghiệm “Thực nghiệm sư phạm nhằm làm rõ thêm vấn đề nghiên cứu, kiểm chứng hiệu thực tế việc phát triển lực tư lập luận toán học cho học sinh lớp qua dạy học yếu tố hình học” 3.2 Nội dung thực nghiệm “Đưa thiết kế dạy học hệ thống tập xây dựng vào thực tiết “Hướng dẫn học”.” 3.3 Thời gian, đối tượng thực nghiệm - Thời gian thực nghiệm: 18/2/2019 - 16/3/2019 - Thời gian tiết “Hướng dẫn học” 40 phút - Tôi tiến hành thực nghiệm lớp 5A lớp 5B trường Tiểu học Việt Hùng, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, lực học tập hai lớp nhau, đó: + Nhóm thực nghiệm: Lớp 5A, 53 học sinh + Nhóm đối chứng: Lớp 5B, 52 học sinh 3.4 Quá trình thực nghiệm - Nhóm thực nghiệm: Dạy học theo chủ đề thiết kế - Nhóm đối chứng: Dạy học theo giáo án cũ, có sử dụng phương pháp dạy học truyền thống mà giáo viên sử dụng - Sau tuần trình thực nghiệm, cho học sinh hai lớp thực kiểm tra 40 phút (Phụ lục) Kết thu chia thành Tiêu chí 1, 2, 3.5 Kết thực nghiệm 3.5.1 Đánh giá định lượng 44  Nhóm đối chứng Kết Số lượng % Tiêu chí (học sinh) 17% 19 37% 24 46%  Nhóm thực nghiệm Kết Số lượng % Tiêu chí (học sinh) 13 25% 23 42% 17 33% 3.5.2 Đánh giá định tính - “Ở nhóm đối chứng quan sát giáo viên hướng dẫn giải tập chữa vào chưa kịp nghĩ chưa biết làm, tập mà em ôn luyện không theo chủ đề mà theo đơn vị học nên khả tư lập luận toán học học sinh không phát triển rèn luyện, củng cố q trình học Chính mà số học sinh đạt Tiêu chí 1khá cao, chiếm 46%” - “Ở nhóm thực nghiệm, trước vào học em chơi trò chơi để tạo hứng thú trước học để củng cố lại kiến thức học Trong chủ đề, trước thực hành luyện tập học sinh tự suy nghĩ, khám phá kiến thức mới, sau tiến hành luyện tập để rèn luyện, phát triển lực tư lập luận toán học Kiến thức sau học sinh nắm vận dụng thực tiễn lớp học hay gia đình em Do đó, số học sinh đạt Tiêu chí lớp thực nghiệm cao hẳn lớp đối chứng (8%)” 45 TIỂU KẾT CHƯƠNG “Trong chương tiến hành thực nghiệm theo mục đích, nội dung, đối tượng, trình thực nghiệm thu kết thực nghiệm Từ kết thực nghiệm rút kết luận sau: - Các thiết kế dạy học mà nêu chương thực tế chứng minh, mang lại hiệu có tính khả thi - Việc giảng dạy theo lối phát triển lực người học giúp học sinh học tích cực đem lại hiệu cao so với lối dạy cũ.” 46 KẾT LUẬN “Sau trình nghiên cứu đề tài “Phát triển lực tư lập luận toán học cho học sinh lớp qua dạy học giải tập hình học” tơi đưa thiết kế với chủ để tương ứng “Giải tập nhận biết hình”, “Giải tập chu vi, diện tích hình học phẳng”, “Giải tập cắt, ghép hình” “Giải tập diện tích, thể tích hình khơng gian”, với hệ thống 16 tập hình học theo mức độ Tất dựa sở lí luận sở thực tiễn mà tiến hành nghiên cứu thực tế trình thực tập sư phạm Quá trình thực nghiệm sư phạm đạt kết phần mong đợi Vì nói tơi hồn thành nghiệm vụ nghiên cứu đề Tôi rút kết luận sau hồn thành q trình nghiên cứu sau: Học sinh lớp đối tượng học sinh giai đoạn cuối cấp tiểu học Các em sửa bước sang cấp học khác mà môi trường học tập cường độ học tập hoàn toàn khác so với cấp tiểu học Chính mà việc trang bị cho em hành trang để bước vào cấp học cần thiết Cùng với đặc điểm tâm sinh lí em phù hợp cho việc phát triển lực tư lập luận toán học, đặc biệt phần hình học có nhiều lợi việc phát triển lực Cuối cùng, muốn dạy học phát triển lực học sinh việc đội ngũ giáo viên phải thay đổi mình, thay đổi suy nghĩ, thay đổi tư chương trình giáo dục cũ Để giáo dục theo nghĩa giúp em phát triển lực vốn có mình, phát huy làm tốt Để việc học để trở thành mình.” 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Quốc Chung (2018), Thiết kế soạn mơn Tốn phát triển lực học sinh tiểu học, Nhà xuất Đại học Sư phạm Chương trình mơn Tốn, Bộ Giáo dục Đào tạo (12/2018) Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, Bộ Giáo dục Đào tạo (12/2018) Trần Diên Hiển, Thực hành giải toán tiểu học, Nhà xuất Đại học Sư phạm Trần Bá Hồnh (2007), Đổi phương pháp dạy học, chương trình sách giáo khoa, Nhà xuất Đại học Sư phạm Hà Nội Nguyễn Hữu Hợp, Thiết kế học phát triển lực học sinh Tiểu học, Nhà xuất đại học sư phạm Bùi Văn Huệ, Phan Thị Hạnh Mai, Nguyễn Xuân Thức; Tâm lí học Tiểu học; Nhà xuất Đại học Sư phạm Nguyễn Thanh Hưng (2008), Phương pháp dạy học mơn Tốn tiểu học, Nhà xuất giáo dục Nguyễn Đức Tấn (Chủ biên), Bồi dưỡng học sinh giỏi toán theo chuyên đề hình học, Nhà xuất Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 10 Đỗ Đức Thái (Chủ biên), Dạy học phát triển lực mơn Tốn tiểu học, Nhà xuất sư phạm 48 PHỤ LỤC PHỤ LỤC ĐỀ KIỂM TRA (Thời gian làm bài: 40 phút) Bài 1: Xác định tất đường cao tam giác sau: A N B D M P E C Bài 2: a, Chia hình tứ giác sau thành phần có diện tích b, Tính diện tích phần hình tơ màu, biết chu vi hình vng 24m Bài 3: Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ AB = 3m, đáy lớn CD= 5m, hai đường chéo AC BD cắt O Biết diện tích tam giác ABC 6m2, diện tích tam giác OAB = 2m2 a, Tính diện tích hình thang ABCD b, Tính tỉ số OB DB G ĐÁP ÁN Bài 1: A D M B C N P E G Bài 2: a, Gọi hình thang ABCD Kẻ đường chéo DB Lấy O trung điểm DB Nối A với O, C với O Ta hai hình có diện tích là: ADCO ABCO A - Chứng minh: B O trung điểm DB nên DO = BO Xét AOD AOB có: + Chung đường cao kẻ từ đỉnh A O D + Cạnh đáy DO = BO Suy AOD =AOB Tương tự ta có DOC = BOC Suy SAOD + SDOC = SAOB + SBOC Suy hai hình tứ giác ADCO ABCO b, Bài giải Độ dài cạnh hình vng là: 24 : = (m) Diện tích hình vng là: × = 36 (m2) Bán kính hình tròn là: : = (m) C Diện tích hình tròn là: × × 3,14 = 28,26 (m2) Diện tích phần tơ màu là: 36 - 28,26 = 7,74 (m2) Đáp số: 7,74 m2 Bài 3: Chiều cao hình thang ABCD là: × : = (m) Diện tích hình thang ABCD là: (3  )   16 A (m2) B O Xét ABD ABC có: D - Chung cạnh đáy AB - Chiều cao (cùng chiều cao hình ABCD) Suy SABD = SABC = 6m2 Xét OAB ABD có chung chiều cao kẻ từ đỉnh A Suy S OAB  S ABD Đáp số: a, 16m2 OB  DB b,  C PHỤ LỤC Phiếu điều tra giáo viên việc phát triển lực tư lập luận cho học sinh lớp qua dạy học giải tập hình học Kính gửi Thầy, Cơ! Để có làm sở cho việc phát triển lực tư lập luận toán học cho học sinh lớp 5, tiến hành điều tra thực tế mức độ nhận thức, hiểu biết mức độ tổ chức dạy học phát triển lực học sinh qua dạy học hình học lớp Thầy, Cơ vui lòng đóng góp ý kiến qua việc đánh dấu (X) vào phương án trả lời Ý kiến Thầy, Cô sở quan trọng cho việc thiết kế hoạt động học tập nhằm phát triển lực tư lập luận toán học cho học sinh lớp Chúng đảm bảo tất thông tin cá nhân có phiếu khảo sát hồn tồn bảo mật Trân trọng cảm ơn hợp tác Thầy, Cô! NỘI DUNG ĐIỀU TRA Xin Thầy, Cô vui lòng cho ý kiến vấn đề sau: Thầy, Cơ vui lòng đánh dấu (X) vào trước ý kiến Thầy, Cô lựa chọn Câu 1: Dạy học phát triển lực người học gì? Câu 2: Có lực cốt lõi mơn Tốn học? Là lực nào? Câu 3: Năng lực tư lập luận toán học phát triển tốt qua mạch kiến thức     Số học Hình học Giải tốn có lời văn Đại lượng Câu 4: Có cần thiết phải phát triển lực tư lập luận cho học sinh lớp qua dạy học giải tập hình học?     Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Không quan trọng Câu 5: Mức độ tổ chức hoạt động nhằm phát triển lực tư lập luận cho học sinh lớp qua dạy học giải tập?     Rất thường xuyên Thường xuyên Thỉnh thoảng Chưa Câu 6: Trong trình phát triển lực tư lập luận cho học sinh lớp qua dạy học giải tập hình học, Thầy, Cơ gặp thuận lợi khó khăn gì? - Thuận lợi: - Khó khăn: Chúng xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô tích cực tham gia đóng góp cho phiếu điều tra ... việc phát triển lực tư lập luận toán học cho học sinh lớp qua dạy học giải tập hình học Bảng 1.1 “Tầm qua trọng việc phát triển lực tư lập luận cho học sinh lớp qua dạy học giải tập hình học ... việc phát triển tư lập luận toán học cho học sinh lớp qua dạy học giải tập hình học “Tìm hiểu thực trạng việc phát triển tư lập luận toán học cho học sinh lớp qua dạy học giải tập hình học 1.2.3.1... triển lực tư lập luận cho học sinh lớp qua dạy học giải tập hình học - Tìm hiểu thực trạng việc giảng dạy nhằm phát triển lực tư lập luận toán học cho học sinh lớp qua dạy học giải tập hình học Bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh lớp 5 qua dạy học giải bài tập hình học , Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh lớp 5 qua dạy học giải bài tập hình học

Từ khóa liên quan