Đánh giá đội ngũ quả lý

7 868 10
Đánh giá đội ngũ quả lý

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Hầu hết các nhà đầu tư đều hiểu rằng công ty tốt thì cần phải có đội ngũ quản lý tốt. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đánh giá đội ngũ quản lý rất khó bởi vì có rất nhiều việc vô hình. 123doc.vn

Ngày đăng: 08/08/2012, 00:56

Hình ảnh liên quan

hình. Rõ ràng nhà đâu tư không phải lúc nào cũng năm chắc về công ty nếu chỉ nhìn vào các báo cáo tài chính - Đánh giá đội ngũ quả lý

h.

ình. Rõ ràng nhà đâu tư không phải lúc nào cũng năm chắc về công ty nếu chỉ nhìn vào các báo cáo tài chính Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan