0

Đánh giá tư duy

4 728 3
 • Đánh giá tư duy

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2012, 12:44

Như vậy, giáo viên đã soạn cẩn thẩn giáo án các dự án học tập mà qua đó đòi hỏi học sinh thực hành một loạt các kĩ năng tư duy. Giáo viên đã xác định những kĩ năng cụ thể cần nhấn mạnh và 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tư duy, Đánh giá tư duy

Hình ảnh liên quan

Even Giống như bảng liệt kê dưới đây, chỉ một phần của danh mục các tiêu chí thôi cũng có thể là điểm xuất phát đề tiến hành xây dựng phiếu tự đánh giá - Đánh giá tư duy

ven.

Giống như bảng liệt kê dưới đây, chỉ một phần của danh mục các tiêu chí thôi cũng có thể là điểm xuất phát đề tiến hành xây dựng phiếu tự đánh giá Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan