Đánh giá Tư duy trong lớp học Khối 6

2 863 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2012, 12:45

Đánh giá tư duy: từ lớp 6 đến lớp 8 Trong dự án Bàn tròn văn học ảo , học sinh ở các trường trung học khác nhau cùng đọc cuốn tiểu thuyết Hole của nhà văn Luis Sacher, và cùng gặp nhau trong Bàn tròn v 123doc.vn

Hình ảnh liên quan

Thiết kế dự án hiệu quả: Hướng dẫn Tư duy Đánh giá Tư duy trong lớp học Khối 6 - Đánh giá Tư duy trong lớp học Khối 6

hi.

ết kế dự án hiệu quả: Hướng dẫn Tư duy Đánh giá Tư duy trong lớp học Khối 6 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Đặt câu hỏi là một kĩ năng rất quan trọng. Bảng dưới đây nhận xét về các loại câu hỏi do học sinh đặt ra trực tiếp và qua thảo luận điện tử - Đánh giá Tư duy trong lớp học Khối 6

t.

câu hỏi là một kĩ năng rất quan trọng. Bảng dưới đây nhận xét về các loại câu hỏi do học sinh đặt ra trực tiếp và qua thảo luận điện tử Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan