0

GIÁO án NGỮ văn lớp 12 PP mới HKI doc

157 127 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2020, 16:03

Ngày soạn : Ngày giảng: Tiết 1-2 KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CM THÁNG TÁM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX A-MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Kiến thức Hiểu hoàn cảnh lịch sử đặc điểm VHVN sau CM tháng Tám qua giai đoạn: 19451975 từ năm 1975- hết kỉ XX Nắm thành tựu ý nghĩa to lớn văn học 45-75.Thấy đổi bước đầu VH từ 1975, đặc biệt từ năm 1986 đến hết kỉ XX Kĩ năng: Rèn luyện lực tổng hợp khái quát, hệ thống hoá kiến thức họcvề VHVN từ CM tháng Tám 1945hết kỉ XX Thái độ: B PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: Giáo viên 1.1 Dự kiến biện pháp tổ chức học sinh hoạt động tiếp nhận kiến thức + luyện tập Thảo luận nhóm , phát vấn , quy nạp Giải vấn đề đặt từ câu hỏi sgk 1.2 Phương tiện Máy tính, máy chiếu (projector), trang giáo án điện tử SGK, SGV, ga, tài liệu Học sinh Soạn theo yêu cầu giáo viên Chuẩn bị giấy bút cần thiết cho hoạt động cá nhân hoạt động nhóm C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra cũ: KT dcht Bài mới: Đặt giai đoạn văn học VN từ CM tháng Tám 1945 tiến trình lịch sử VH dân tộc, nhấn mạnh vị trí đặc biệt VH giai đoạn Hoạt động GV Hoạt động HS Kiến thức cần đạt ( GV ghi bảng, HS ghi vở) Hoạt động 1: Tạo tâm tiếp nhận cho học sinh ( gắn với việc giới thiệu bài) - Phương pháp: Thuyết trình trang Powerpoint đoạn thuyết minh HS chuẩn bị Kỹ thuật: Học theo góc ( giao việc chuẩn bị nhà cho HS theo s trng, nng lc) Giáo án ngữ văn 12 Hoạt động 2: Tri giác ( đọc hiểu) - Phương pháp: Đọc, thuyết trình Thời gian: phút Nghe, ghi tên Hoạt động : Phân tích, cắt nghĩa - Phương pháp: Phân tích, đàm thoại, nhập vai, bộc lộ, nêu vấn đề… - Kĩ thuật: Khăn trải bàn Thời gian: 24 phút.2 Giáo viên hướng dẫn Hs làm việc cá nhân, học sinh tìm hiểu đơn vị kiến thức trình bày trước lớp -Văn học Việt Nam thời kỳ đời hồn cảnh nào? Nêu khó khăn thuận lợi? -Hướng dẫn HS tìm hiểu nét lớn VH giai đoạn 19451975 - Yêu cầu HS đọc kĩ câu hỏi 1,2,3 SGK, dựa vào phần chuẩn bị nhà , trao đổi nhóm, hình thành ý theo yêu cầu câu hỏi nhóm phân cơng -Gọi HS đại diện trình bày HS thảo luận theo nhóm chia thành nhóm : ( 5-7 phút) Đại diện nhóm trình bày kết quả, nhóm lại đối chiếu nội dung tham gia thảo luận bổ sung GV nêu thêm câu hỏi phụ gợi mở thuyết giảng HS trình bày ngắn gọn thêm cần thiết , chọn dẫn chứng tiêu chốt lại ý biểu minh hoạ I/ Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945- 1975: Vài nét hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá: - Văn học vận động phát triển lãnh đạo sáng suốt đắn Đảng - Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc vô ác liệt kéo suốt 30 năm - Điều kiện giao lưu văn hố với nước ngồi bị hạn chế, kinh tế nghèo nàn chậm phát triển 2.Quá trình phát triển thành tựu chủ yếu: a Chặng đường từ năm 1945-1954: - VH tập trung phản ánh kháng chiến chống thực dân Pháp nhân dân ta - Thành tựu tiêu biểu: Truyện ngắn kí Từ 1950 trở xuất số truyện, kí dày dặn ( D/C SGK) b Chặng đường từ 1955-1964: - Văn xuôi mở rộng đề tài - Thơ ca phát triển mạnh mẽ - Kịch nói có số thành tựu đáng kể c Chặng đường từ 1965-1975: - Chủ đề bao trùm đề cao tinh thần yêu nước, ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng - Văn xuôi tập trung phản ánh sống chiến đấu lao động, khắc hoạ thành cơng hình ảnh người VN anh dũng, kiên cường, bất khuất.( Tiêu biểu thể loại Truyện-kí miền Bắc miền Nam) - Thơ đạt nhiều thành tựu xuất sắc, thực bước tiến thơ ca VN đại - Kịch có thành tựu đáng ghi nhận d Vn hc vựng ch tm chim: Giáo án ngữ văn 12 -Dựa vào SGK hướng dẫn HS nắm số nét VH vùng địch tạm chiếm (Phần GV thuyết giảng sơ lược yêu cầu HS nắm ý SGK) D/C SGK D/C : Những tác giả tiêu biểu( SGK) - Nêu giải thích đặc điểm lớn VH 19451975? -Em hiểu khuynh hướng sử thi cảm hứng lãng mạn VH giai đoạn này? GV lưu ý Hs đặc điểm thể khuynh hướng thẩm mĩ VH giai đoạn này, đáp ứng yêu cầu phản ánh thực đời sống trình vận động phát triểnCM VH -Nêu phân tích vài dẫn chứng minh hoạ: Ví dụ: “Xẻ dọc Trường Sơn cứu nước Mà lòng phới phới dậy tương lai”( T, Hữu); “ Xuân xuân em đến dăm năm Mà sống tưng bừng ngày hội” Hướng vận động tư tưởng, cảm xúc tác giả , số phận nhân vật thường từ “Thung lũng đau thương cánh đồng vui”, từ D/C : Hương rừng Cà Mau Sơn Nam, Thương nhớ mười hai Vũ Bằng - Xu hướng thống: Xu hướng phản động ( Chống cộng, đồi truỵ bạo lực ) - Xu hướng VH yêu nước cách mạng : + Nội dung phủ định chế độ bất công tàn bạo, lên án bọn cướp nước, bán nước, thức tỉnh lòng yêu nước tinh thần dân tộc + Hình thức thể loại gon nhẹ: Truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút kí - Ngồi có sáng tác có nội dung lành mạnh, có giá trị nghệ thuật cao Nội dung viết thực xã hội, đời sống văn hoá, phong tục, thiên nhiên đất nước, vẻ đẹp người lao động Những đặc điểm VHVN 19451975: a Một VH chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hố, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung đất nước - Văn học xem vũ khí phục vụ đắc lực cho nghiệp cách mạng, nhà văn chiến sĩ mặt trận văn hoá - Văn học tập trung vào đề tài lớn Tổ quốc Chủ nghĩa xã hội ( thường gắn bó, hồ quyện tác phẩm)=> Tạo nên diện mạo riêng cho Vh giai đoạn b Một văn học hướng đại chúng - Đại chúng vừa đối tượng phản ánh phục vụ vừa nguồn cung cấp bổ sung lực lượng sáng tác cho văn học - Nội dung, hình thức hướng đối tượng quần chúng nhân dân cách mạng c Một văn học mang khuynh hướng sử thi cảm hứng lãng mạn - Khuynh hướng sử thi thể phương diện sau: Đề cập đến vấn đề có ý nghĩa lịch sử có tính chất tồn dân tộc Nhân vật người đại diện cho tinh hoa khí phách, phẩm chất, ý chí cộng đồng dân tộc, tiêu biểu cho lí tưởng cộng đồng khát vọng cá nhân Con người chủ yếu khai thác khía cạnh bổn phận trách nhiệm cơng dân, tình cảm lớn, lẽ sống lớn Lời văn sử thi thường mang giọng điệu ngợi ca, trang trng, ho hựng Giáo án ngữ văn 12 bóng tối ánh sáng từ đau khổ đến hạnh phúc - Cảm hứng lãng mạn: Là cảm hứng khẳng định Tơi đầy tình cảm cảm xúc hướng tớ lí tưởng: tập trung miêu tả khẳng định phương diện lí tưởng sống mới, người mới.Ca ngợi chủ nghĩa anh hùng CM hướng tới tương lai tươi sáng dân tộc => Khuynh hướng sử thi cảm hứng lãng mạn kết hợp hoà quyện làm cho văn học giai đoạn thấm đẫm tinh thần lạc quan, tin tưởng VH làm tròn nhiệm vụ phục vụ đắc lực cho nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống đất nước Hs làm việc cá nhân, Hướng dẫn HS tìm hiểu giai đoạn văn học sau 1975- hết kỉ XX -Nêu câu hỏi SGK: Hãy giải thích VHVN từ sau 1975 phải đổi ? - Nêu câu hỏi gợi mở cho hS trả lời , nhận xét chốt lại ý trình bày trước lớp TL “Muốn trùm hạnh phúc trời xanh.Có lẽ lòng tơi hố thành ngói mới” ( Xuân Diệu) HS dựa vào SGK phần soạn, làm -Hãy nêu chuyển việc cá nhân trả lời biến thành tựu ban Tập thể lớp nhận xét đầu văn học? bổ sung Lưu ý HS theo dõi chuyển biến qua giai đoạn cụ thể nêu thành tựu tiêu biểu - Diễn giảng thêm vài tác phẩm nêu SGK II/ Văn học VN từ sau 1975- hết kỉ XX 1/ Hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá VN từ sau 1975: - Đại thắng mùa xuân năm 1975 mở thời kì mới-thời kì độc lập tự thống đất đất nướcmở vận hội cho đất nước - Từ năm 1975-1985 đất nước trải qua khó khăn thử thách sau chiến tranh - Từ 1986 Đất nước bước vào cơng đổi tồn diện, kinh tế bước chuyển sang kinh tế thị trường, văn hoá có điều kiện tiếp xúc với nhiều nước giới, văn học dịch, báo chí phương tiện truyền thông phát triển mạnh mẽ => Những điều kiện thúc đẩy văn học đổi cho phù hợp với nguyện vọng nhà văn, người đọc phù hợp quy luật phát triển khách quan văn học 2/Những chuyển biến số thành tựu ban đầu văn học sau 1975 đến hết kỉ XX: - Từ sau 1975, thơ chưa tạo lôi hấp dẫn giai đoạn trước Tuy nhiên có số tác phẩm nhiều gây ý cho người đọc ( Trong có bút thuộc hệ chống Mĩ bút thuộc hệ nhà thơ sau 1975) - Từ sau 1975 văn xi có nhiều thành tựu so với thơ ca Nhất từ đầu năm 80 Xu đổi cách viết cách tiếp cận thực ngày rõ nét với nhiều tác phẩm Nguyễn Mạnh Tuấn, Ma văn Kháng, Nguyễn Khải - Từ năm 1986 văn học thức bước vào thời kì đổi : Gắn bó với đời sống, cập nhật vấn Gi¸o ¸n ngữ văn 12 ca i sng hng ngy Cỏc thể loại phóng sự, truyện ngắn, bút kí, hồi kí có thành tựu tiêu biểu - Thể loại kịch từ sau 1975 phát triển mạnh mẽ ( Lưu Quang Vũ, Xuân Trình ) =>Nhìn chung văn học sau 1975 - Văn học bước chuyển sang giai đoạn đổi vận động theo hướng dân chủ hố,mang tính nhân nhân văn sâu sắc - Vh phát triển đa dạng đề tài, phong phú, mẻ bút pháp,cá tính sáng tạo nhà văn phát huy HS trao đổi nhóm trả - Nét VH giai đoạn tính hướng nội, lời vào hành trình tìm kiếm bên trong, quan tâm nhiều đến số phận người hoàn cảnh phức tạp đời sống HS ghi vào phần - Tuy nhiên VH giai đoạn có hạn ghi nhớ SGK chế: biểu đà, thiếu lành mạnh nảy sinh khuynh hướng tiêu cực, nói nhiều tới mặt trái xã hội HS theo dõi SGK trình bày gọn ý Nêu D/C Qua tìm hiểu em rút đánh giá chung VH sau 1975, giải thích nguyên nhân m tích cực hạn chế VH? Gv chốt lại đánh giá chung VH sau 1975 cho HS ghi vào Hoạt động : Tổng kết * Củng cố tổng hợp kiến thức học - Gọi HS đọc phần kết luận, gạch chân ý SGK, ghi phần Ghi nhớ vào III/ Kết luận: ( Ghi nhớ- SGK) - VHVN từ CM tháng Tám 1945-1975 hình thành phát triển hoàn cảnh đặc biệt, trải qua chặng, chặng có thành tựu riêng, có đăc điểm - Từ sau 1975, từ năm 1986, VHVN bước vào thời kì đổi mới, vận động theo hướng dân chủ hố,mang tính nhân bản, nhân văn sâu sắc; có tính chất hướng nội, quan tâm đến số phận cá nhân hoàn cảnh phức tạp sống đời thường, có nhiều tìm tòi đổi nghệ thuật Hoạt động : Luyện tập, củng cố, bộc lộ kết tiếp nhận * Kiểm tra đánh giá : Kiểm tra đánh giá mức độ tiếp nhận học qua câu hỏi: - Các chặng đường phát triển văn học VN từ 1945- 1975, thành tựu chủ yếu thể loại? - Những đặc điểm VHVN từ 1945-1975? Hãy làm rõ đặc điểm qua thể loại? - Hãy trình bày thành tựu bước đầu VhVN từ sau 1975- hết kỉ XX? Gi¸o án ngữ văn 12 4.Hớng dẫn Nắm vững nội dung học theo tiến trình giảng.Ghi nhớ kiến thức trọng tâm Su tầm tác phẩm văn học tiếng giai đoạn bổ sung tủ sách nhà em Soạn theo phân phối chơng trình Giáo án ngữ văn 12 Ngy son : Ngy ging: Tit – Làm văn : NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ A-MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Kiến thức Nắm cách viết văn nghị luận tư tưởng đạo lí, trước hết kĩ tìm hiểu đề lập dàn ý Kĩ năng: Biết cách viết văn tư tưởng đạo lí Thái độ: Có ý thức khả năngtiếp thu quan niệm đắn phê phán quan điểm sai lầm đạo lí B PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: Giáo viên 1.1 Dự kiến biện pháp tổ chức học sinh hoạt động tiếp nhận kiến thức + luyện tập Nêu vấn đề, gợi mở, đàm thoại, thảo luận nhóm, diễn giảng 1.2 Phương tiện - Máy tính, máy chiếu (projector), trang giáo án điện tử SGK, SGV, ga, tài liệu Học sinh - Soạn theo yêu cầu giáo viên - Chuẩn bị giấy bút cần thiết cho hoạt động cá nhân hoạt động nhóm D TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra cũ: KT dcht Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Kiến thức cần đạt ( GV ghi bảng, HS ghi vở) Hoạt động 1: Tạo tâm tiếp nhận cho học sinh ( gắn với việc giới thiệu bài,) - Phương pháp: Thuyết trình trang Powerpoint đoạn thuyết minh HS chuẩn bị Kỹ thuật: Học theo góc ( giao việc chuẩn bị nhà cho HS theo sở trường, lực) I Tìm hiểu chung: Giáo viên ghi đề lên Hs làm việc cá Khái niệm: bảng yêu cầu học -Nghị luận tư tưởng đạo lý trình kết nhân, trình bày sinh tập trung tìm hiểu hợp thao tác lập luận để làm rõ vấn đề khía cạnh sau: trước lớp tư tưởng, đạo lí đời: Thế nghị luận -Tư tưởng đạo lí đời bao gồm: Giáo án ngữ văn 12 v mt t tng đạo lí? +Lí tưởng (lẽ sống) +Cách sống +Hoạt động sống +Mối quan hệ người với người (cha mẹ, vợ chồng, anh em,và người thân thuộc khác) ngồi xã hội có quan hệ dưới, đơn vị, tình làng nghĩa xóm, thầy trò, bạn bè Yêu cầu làm văn về tư tưởng đạo lí: a Hiểu đựoc vấn đề cần nghị luận, ta phải qua bước phân tích, giải đề, xác định vấn đề, với đề ta thực b Từ vấn đề nghị luận xác định người viết tiếp tục phân tích, chứng minh biểu cụ thể vấn đề, chí bàn bạc, so sánh bãi bỏnghĩa áp dụng nhiều thao tác lập luận c Phải biết rút ý nghĩa vấn đề d Yêu cầu vô quan trọng người thực nghị luận phải sống có lí tưởng đạo lí -Nêu yêu cầu làm văn nghị luận TL tư tưởng, đạo lí? Hoạt động : Phân tích, cắt nghĩa - Phương pháp: Phân tích, đàm thoại, nhập vai, bộc lộ, nêu vấn đề… - Kĩ thuật: Khăn trải bàn Thời gian: 24 phút -Hướng dẫn HS luyện tập để biết cách làm nghị luận tư tưởng đạo lí II/ Cách làm nghị luận tư tưởng đạo lí: * Đề bài: Anh ( chi) trả lời câu hỏi sau nhà thơ Tố Hữu: Ôi ! Sống đẹp bạn? 1.Tìm hiểu đề: + Nội dung nghị luận: Vấn đề “Sống đẹp”trong đời sống người Đây vấn đề mà người muốn xứng đáng “con người” cần nhận thức rèn luyện tích cực + Yêu cầu: - Thao tác lập luận: Giải thích, phân tích, chứng - GV dựa vào đề minh, bình luận SGK câu -Cần tập trung thảo - Phạm vi tư liệu: Thực tế đời sống số dẫn hỏi gợi ý, hướng dẫn HS luận nêu chứng thơ văn thảo luận hình thành lí “sống Lập dàn ý: thuyết đẹp” a Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận: - Có thể viết đoạn văn theo cách lập luận: Diễn dịch, Gợi ý: Sống đẹp quy nạp phản đề sống có lí tưởng - Cần trích dẫn ngun văn câu thơ Tố Hữu mục đích, có tình b Thân bài: -GV gọi đại diện cảm nhân hậu, lành - Giải thích: Thế “Sống đẹp” nhóm trình bày, ghi bảng mạnh, có trí tuệ - Phân tích khía cạnh “Sống đẹp” HS làm việc theo nhóm : Đọc kĩ đề câu hỏi, trao đổi thảo luận, ghi kết vào phiếu học tập (ý khái quát, ngắn gọn) đại diện nhóm trỡnh by (3-5 phỳt) Giáo án ngữ văn 12 tng hợp, nhận xét - Hướng dẫn HS sơ kết, nêu hiểu biết cách làm văn nghị luận vấn đề tư tưởng đạo lí sáng suốt, hiểu biết rộng, có hành động tích cực=> có ích cho cộng đồng xã hội ); ngược lại lối sống: ích kỉ, nhỏ nhen, hẹp hòi, vơ trách nhiệm, thiếu ý chí nghị lực - Chứng minh , bình luận: Nêu gương “Sống đẹp”, bàn luận cách thức để “Sống đẹp”, phê phán lối sống không đẹp c Kết bài: Khẳng định ý nghĩa cách sống đẹp ( Sống đẹp chuẩn mực cao nhân cách người Câu thơ Tố Hữu có tính chất gợi mở, nhắc nhở chung tất người niên) *Tiểu kết: Cách làm văn nghị luận tư tưởng đạo lí: - Chú ý: Đề tài nghị luận tư tưởng đạo lí phong phú -Hs nêu phương gồm: nhận thức ( lí tưởng mục đích sống); tâm pháp làm qua hồn, tình cách (lòng u nước, lòng nhân ái, vị tha, phần luyện tập bao dung; tính trung thực, dũng cảm ); quan hệ xã hội, gia đình; cách ứng xử sống Các thao tác lập luận sử dụng kiểu là: Thao tác giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận, so sánh, bác bỏ Hoạt động : Tổng kết Hướng dẫn HS củng cố kiến thức qua phần ghi Nắm kĩ lí thuyết - Ghi nhớ: SGK nhớ SGK phần Ghi nhớ SGK (Học thuộc) Hoạt động : Luyện tập, củng cố, bộc lộ kết tiếp nhận - Hình thức tổ chức hoạt động : Chủ yếu HS làm việc cá nhân sau chia sẻ.- Thời gian phút; phút cho (nếu không đủ thời gian giao tập nhà).- Qui trình : HS đọc đề nêu kiện- yêu cầu- HS thực ( ý đại cương) Hướng dẫn HS luyện tập củng cố kiến thức Bài tập 1: HS làm việc cá nhân trình bày -Yêu cầu HS đọc kĩ ngắn gọn, lớp theo tập SGK dõi, nhận xét bổ thực hành theo câu sung hỏi Bài tập 2: Hs nhà làm dựa theo gợi ý SGK ( Lập dàn ý viết bài) II/ Luyện tập: - Bài tập 1: + Vấn đề mà Nê- ru bàn luận phẩm chất văn hoá nhân cách người + Có thể đặt tiêu đề cho văn là: “Thế người có văn hố?” Hay “ Một trí tuệ có văn hố” + Tác giả sử dụng thao tác lập luận: Giải thích (đoạn 1), phân tích (đoạn 2) , bình luận (đoạn 3) + Cách diễn đạt sinh động: ( GT: đưa câu hỏi tự trả lời PT: trực tiếp đối thoại với người đọc tạo gần gũi thân mật BL: viện dẫn đoạn thơ nhà thơ HI lạp vừa tóm lược luận điểm vừa tạo ấn tượng nhẹ nhàng, dễ nhớ, hấp dẫn Gi¸o ¸n ngữ văn 12 4.Hng dn Cỏch lm bi ngh luận tư tưởng đạo lí ( Tìm hiểu đề, lập dàn ý, diễn đạt, vận dụng thao tác lập luận để khẳng định bác bỏ.Cần ý tiếp thu quan niệm tích cực, tiến biết phê phán, bác bỏ quan niệm sai trái, lệch lạc.) Chuẩn bị học Đọc- hiểu tác phẩm Tun ngơn độc lập Hồ Chí Minh Soạn theo câu hỏi hướng dẫn học SGK RKN………………………………………………………………………………………………………… &&& 10 Gi¸o án ngữ văn 12 Hiu qu thm li, lý gii, mỹ lối viết phân tích đó? h/ả C¸ch miêu tả đầy biến hoá GV: T s i dũng liên tục cuả dòng sơng, em có cảm nhận sức sống tâm hồn nó? TL cá nhân Chia lớp thành nhóm lớn N1 Sụng Hương mối quan hệ vớí lịch sử dân tộc? HS hoàn thành đơn vị kiến thức theo kĩ thuật mảnh ghép N1 Với lịch sử N2 Sụng Hng mối quan hệ gái câu chuyện tình u nhuốm cổ tích: - Giữa cánh đồng Châu Hố đầy hoa dại: Sơng Hương “cơ gái đẹp ngủ mơ màng” - Nhưng từ đầu vừa khỏi vùng núi: Sông Hương nàng tiên đánh thức: Bừng lên sức trẻ niềm khát khao tuổi xuân “chuyển dòng liên tục”, “vòng khúc quanh đột ngột”, “vẽ hình cung thật tròn”, “ơm lấy chân đồi Thiên Mụ”, “trôi hai dãy đồi sừng sững thành quách” - Khi chảy qua kinh thành Huế Sông Hương cô gái Huế: tài hoa, dịu dàng mà sâu sắc, đa tình mà kín đáo, lẳng lơ mực chung tình Khéo trang điểm mà khơng l loẹt, giống cô dâu Huế sắc áo điều lục => Như thấy gặp thành phố thân yêu, số Hương “vui tươi hẳn lên bãi xanh biếc ngoại ô Kim Long” kéo nét thẳng đầy cá tính “ theo hướng tây nam – đông bắc”, “uốn cánh cung nhẹ sang đến Cồn Huế” dòng sơng mềm hẳn tiếng “Vâng!” khơng nói tình yêu.” Và “Như sực nhớ điều chưa kịp nói”, sơng Hương đột ngột đổi dòng, “rẽ ngoặt sang hướng đông tây để gặp lại thành phố lần cuối góc thị trấn Bao Vinh xưa cổ.” Trong nhìn đa tình tác giả: khúc quanh bất ngờ tựa “một vương vấn”, dường có “một chút lẳng lơ kín đáo tình u” Sơng Hương mối quan hệ với lịch sử dân tộc, với đời thi ca: a Với lịch sử dân tộc: - Là dòng sơng bảo vệ biên thuỳ “dòng sơng Viễn Châu chiến đấu oanh liệt bảo vệ biên giới phía nam tổ quốc Đại Việt qua kỷ trung đại” - Là dòng Linh Giang (dòng sông thiêng) ghi dấu kỷ vinh quang thuở Vua Hùng - Từng soi bóng “kinh thành Phú Xuân người anh hùng Nguyễn Huệ.” - “Nó sống hết lịch sử bi tráng kỷ XIX với máu khởi nghĩa.” - Sông Hương chứng kiến thời đại với cách mạng tháng Tám năm 1945 - Với đời: sông Hương nhân chứng nhẫn nại kiên cường qua thăng trầm đời b Sông Hương với đời, thi ca âm nhạc: - Với thi ca âm nhạc: + Có dòng thi ca sơng Hương: “Một dũng th Giáo án ngữ văn 12 143 vớ đời, thi ca âm N2 nhạc Với thi ca âm nhạc GV:Ch ti v ch tõm ca HPNT thể tác phẩm? khơng lặp lại mình” Đó là: “Dòng sơng trắng – xanh” thơ Tản Đà Là nỗi quan hoài vạn cổ thơ Bà Huyện Thanh Quan Là vẻ đẹp hùng tráng “như kiến dựng trời xanh” thơ Cao Bá Quát Và Nguyễn Du: “Hương giang phiến nguyệt- kim cổ hứa đa sầu” => Xin nói thêm: Cả “Màu thời gian tím ngát” Đồn Phú Tứ, “nhân loại tím” Trần Dần từ màu tím Sơng Hương mà + Sơng Hương gắn với nhã nhạc cung đình Huế: Có lúc trở thành “Người tài nữ đáh đàn lúc đêm khuya” Sông Hương Kiều mối quan hệ “Thi trung hữu nhạc”: -> Đó “Tứ đại cảnh” hai câu thơ: “Trong tiếng hạc bay qua - Đục tiếng suối sa nửa vời.” Hoạt động : Tổng kết III Tổng kết Bằng ngòi bút tài hoa mình, Hồng Phủ Ngọc Tường diễn tả vẻ đẹp chất thơ Huế thể tập trung dòng sơng Hương biểu tượng Huế với tất vẻ đẹp cảnh người đất đế đô HS 5trả:Luyện lời Hoạt động tập, củng cố, bộc lộ kết tiếp nhận Hình thức tổ chức hoạt động : Chủ yếu HS làm việc cá nhân sau chia sẻ.- Thời gian phút; (nếu khơng đủ thời gian giao tập nhà).- Qui trình : HS đọc đề nêu kiện- yêu cầu- HS thực ( ý đại cương) Cã mét dòng sông tâm cảm tác giả Chứng minh? 4.Híng dÉn Nắm: Đặc trưng thể ký Nội dung ngh thut on trớch Tit sau soạn c thờm Những ngày đầu nớc Việt Nam RKN &&& Ngày soạn : Ngày giảng: Đọc thªm(15’): NHỮNG NGÀY ĐẦU CỦA NƯỚC VIỆT NAM MỚI (Trích “ Những mm thỏng khụng th no quờn ) Võ Nguyên Giáp A-MC TIấU CN T: 144 Giáo án ngữ văn 12 Kiến thức Qua hồi ức vị tướng tài ba, khiêm nhường, hs cảm nhận nỗ lực Đảng, phủ, Bác Hồ nhân dân ta ngày đầu sau cách mang tháng Tám để giữ vững độc lập, đem lại hạnh phúc cho nhân dân, khẳng định vị nước Việt Nam Kĩ năng: Ph©n tÝch nghệ thuât đặc sắc hồi kí: cách viết vừa khách quan vừa dạt cảm xúc tái chân thật người thật, việc thật, kiện lịch sử quan trọng vào thời điểm trọng đại, giai đoạn đầy khó khăn thử thách đất nước Một biên niên sử dân tộc, mang tầm vóc Thái độ: Tù hµo vỊ mét thời kì lịch sử đầy biến động dân téc B PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: Giáo viên 1.1 Dự kiến biện pháp tổ chức học sinh hoạt động tiếp nhận kiến thức + luyện tập GV tiến hành dạy theo phương pháp: Đọc sáng tạo, tái hiện, gợi tìm, thảo luận, so sánh, thuyết giảng 1.2 Phương tiện : SGK, SGV, thiết kế dạy.ChuÈn KTKN, GAĐT Hc sinh Soạn C TIN TRèNH DY HỌC Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra cũ: Nhận xét cách kết thúc kí “ Ai đặt tên cho dòng sơng” Hồng Phủ Ngọc Tường? 3.Bài Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhà lãnh đạo kiệt xuất cách mạng việt nam Cuộc đời ông gắn liền với năm tháng khơng thể qn cách mạng Đoạn trích “ Những ngày đầu nước Việt nam mới” trích tập hồi kí “ Những năm tháng khơng thể quên” ông ghi lại nỗ lực Đảng, phủ, Bác Hồ nhân dân ta ngày đầu sau cách mạng tháng Tám để giữ vững độc lập, đem lại hạnh phúc cho nhân dân, khẳng định vị nước Việt nam Hoạt động GV Hoạt động HS Kiến thức cần đạt ( GV ghi bảng, HS ghi vở) Hoạt động 1: Tạo tâm tiếp nhận cho học sinh ( gắn với việc giới thiệu bài, mục tiêu học) - Phương pháp: Thuyết trình trang Powerpoint đoạn thuyết minh HS chuẩn bị Kỹ thuật: Học theo góc ( giao việc chuẩn bị nhà cho HS theo sở trường, lực) Tìm hiểu tác giả, hồi kí “ Những HS đọc tiểu dẫn năm tháng khơng tóm tắt đơi nét thể qn” tác giả - Gọi hs đọc phần tiểu dẫn thực yêu cầu sau: NgheGV thuyết I/ Gioí thiệu chung: 1/ Tác giả: - Võ Nguyên Giáp sinh năm 1911, quê Quảng Bình Là nhà lãnh đạo kiệt xuất cách mạng việt nam, đảm đương nhiều chức trách quan trọng - Các tác phẩm hồi kí: Những năm tháng quên( 1970), Chiến đấu vòng vây( 1978), Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử(1994), Giáo án ngữ văn 12 145 ụi nột v VNG, kể giảng thể loại 2/ Vài nét tập hồi kí “ TKTNQ”” tên tập hồi kí hồi kí a)Thể loại hồi kí: +Ghi chép xảy khứ sở tác giả hồi tưởng - Giới thiệu đôi nét + Tác giả: tiếng thể loại hồi kí Tóm tắt nội dung “NNTKTNQ” - Gọi học sinh đọc đoạn trích NNĐCNVNM phân chia bố cục nêu nội dung đoạn +Hình thức: tự kể có người khác ghi lại thể + Nội dung: đời mình, kiện lịch sử tiêu biểu, biến động xã hội rộng lớn + nghệ thuật: tính xác thực cao => có giá trị văn học xã hội, lịch sử Thực hành nhóm( người) nội dung tập hồi kí NNTKTNQ b) Nội dung “ NNTKTNQ”: - Hướng tới tái kiện trọng yếu, biến cố có tính chất bước ngoặt lịch sử việt nam từ ngày sục sôi trước cách mạng tháng tám đến ngày gay go ác liệt kháng chiến chống Mĩ cứu nước, khắc hoạ hình ảnh người tiêu biểu thời đại - Nhân vật : người bình thường vô danh người lãnh đạo đất nước => Tái lịch sử nét lớn, tranh tồn cảnh, có đánh giá, bình luận tầm khái quát Hoạt động 2: Tri giác ( đọc hiu) T chc c: Hớng dẫn HS đọc đoạn trích Đọc : Xác định bố cục văn 1-2 HS ®äc bản, nêu đại ý Lớp lắng nghe đoạn Tìm hiểu bố cục(làm việc cá nhân) Tổ chức tái hình Tái tượng tượng hình H×nh dung khung Cả lp cựng lm: cảnh tác giả viết mt s HS miêu tả håi kÝ b»ng tëng t- ý kiến 146 II.Đọc-Tìm hiểu chung c : - V trớ: Thuộc chương 12 nhà văn Hữu Mai thể - Bố cục: đoạn * Đoạn 1: Từ đầu -> ập vào miền bắc Tư đứng hiên ngang dân tộc thời chống Mĩ, hồi tưởng phút hiểm nghèo đất nước việt nam * Đoạn 2: Tiếp theo->thêm trầm trọng Những khó khăn đất nước-“ ngàn cân treo sợi tóc” * Đoạn 3: Tiếp theo -> ba trăm bảy mươi kí lơ gam vàng Những biện pháp quyền tinh thần tâm vượt khó khăn tồn Đảng tồn dân ta * Đoạn : lại hình ảnh Bác Hồ - Điểm nhìn trần thuật: bối cảnh đất nước ta năm 1970cuộc kháng chiến chống Mĩ diễn vơ ác liệt Hình tượng Gi¸o ¸n ngữ văn 12 ợng cá nhân Hot ng : Phân tích, cắt nghĩa - Phương pháp: Phân tích, đàm thoại, nhập vai, bộc lộ, nêu vấn đề… - Kĩ thuật: Khăn trải bàn Thời gian: 24 phút - Theo em điểm nhìn tác giả bối cảnh Đất nước ta năm nào?, tình hình Đát - Trả li nc lỳc ú nh th nhân no? III.Tìm hiểu văn 1)Cm ngh ca tỏc gi: - Nm 1945 thời kì làm mưa làm gió chủ nghĩa đế quốc gần hai chục vạn quân Tưởng từ ngả ập vào miền Bắc; cách tơ son trát phấn c¸ đế quốc Mĩ với bọn ngụy quyền tay sai miền nam hoài cơng vơ ích - Năm 1945 nước việt nam chưa có tên đồ giới, đơng dương mang tên Indo - China thuộc Pháp; nước Nước Việt nam dân chủ cộng hòa => qua lối so sánh thể tình cảm tự hào ngợi ca dân tộc tổ quốc Hướng dẫn học sinh tìm hiểu văn bản: - Thảo luận N1 - Câu hỏi : Cảm nghĩ nhóm câu hỏi diện c th ca tỏc gi v Đại NNCNVNM nh th nhóm trình no? c th hin bày bng hỡnh thc ngh Lớp lắng thut gỡ? nghe Cá nhân bổ N2 - Câu hỏi : NVNM sung 2)Hình ảnh nước Việt nam mới: a) Những khó khăn nước Việt nam đời: - Nhận định: “ nằm bốn bể hùm sói, phải tự dốc đấu tranh dũng cảm, mưu trí, phải tìm cách để sống còn” - cụ thể: * Đảng hoạt động bí mật, đảng viên công tác danh nghĩa Việt minh Chính quyền “ chưa nước cơng nhận” * Kinh tế:ruộng đất tay địa chủ, bão lụt hạn hán liên miên, bn bán với nước ngồi vừa khai sinh đình trệ, kho bạc có triệu bạc rách phải đương đầu với bao * Chính trị: nạn thất nghiệp tăng, nạn đói, khó khăn, nguy nan Thảo luận câu dịch tả phát sinh thực dân Pháp xâm lược nào? => khó khăn “ thêm trầm trọng”, thách thức hỏi Đại diện quỏ ln i vi chớnh quyn cỏch mạng non trẻ N3 Câu hỏi : Để đưa Đất nhãm tr×nh b)Những sách đắn sáng suốt Đảng phủ: nước vượt qua nhng bày khú khn nguy nan y Lớp lắng - Củng cố giữ vững quyền cách mạng - Giải tán quyền cũ, xây dựng máy Đảng Chính phủ nghe quyền mới, từ quyền sở HĐND, UB có sách Cá nhân bổ hnh chớnh n TW l quc dõn Đại hội, tồn dân đóng đub\ngs đắn sáng góp ý kiến cho dự án hiến pơhaps suốt nào? sung - Thi hành số sách : địa chủ phải (những dẫn chứng cụ giảm tơ 25%, xóa nợ cho nơng dân, tòa dân tăng cường thể tiêu biểu) học chữ quốc ngữ, học tập thi cữ miễn phí, động viên tinh thần đóng góp nhân dân, lập quỹ độc N4 Giáo án ngữ văn 12 147 Cõu hi : Hình ảnh Bác Hồ tác giả ghi lại đoạn trích giúp em hiểu thêm Bác ngày khai sinh Nước VNDCCH? - Qua đoạn trích em nhận xét vai trò Đảng Bác Hồ cvon thuyền CM Việt Nam - Nét đặc sắc thể hồi kí từ đoạn trích lập, kêu gọi đồng bào hưởng ứng “tuần lễ vàng” Thảo luận câu => Nội lực Nước Việt Nam nâng lên nhanh chóng hi Đại diện nhóm trình bày Lớp lắng nghe Cá nhân bổ sung c) Hỡnh nh Bỏc H-Ngi cm lái thuyền cách mạng vượt qua sóng to gió lớn: - Tồn tâm, tồn ý dân, nước : “Ở Người, tình cảm” - Chủ trương xây dựng mối quan hệ người làm việc máy quyền với nhân dân - Đề mục tiêu quan trọng : Diệt giặc đói, diệt giặc dôt, diệt giặc ngoại xâm(dựa vào lực lượng tinh thần dân) - Lý tưởng lòng Người tác giả khái quát : + Nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc độc lập khơng có nghĩa lý + Hạnh phúc cho dân mục đích việc giành lấy quyền giữ vững quyền => tác giả kết luận : “Đồng bào ta nhận thấy Bác diƯn Hồ hình ảnh tượng trưng cao đẹp dân, tr×nh Nước, cách mạng Đại nhóm bày Lớp lắng nghe Hot ng : Tng kt Cá nhân bổ III/ Tng kt : sung 1) V ni dung : Nhấn mạnh trọng tâm häc Những nỗ lực lớn Đảng, sách kịp thời, thông minh đầy hiệu Lý tưởng lòng yêu nước lớn lao Bác 2) Về nghệ thuật : Diểm nhìn trần thuật người đại diện cho máy lãnh đạo Đảng Chính phủ, kiện kể lại mang tính chất tồn cảnh, tổng thể, phát họa nét lớn, tạo án tượng sâu sắc vớ nhiều người, làm cho tác phẩm sách tự thuật đời mà gần biên niên sử dân tộc Hoạt độngRút :Luyện tập, củng cố, bộc lộ kết tiếp nhận giá trị nội dung nét Hình thức tổ chức hoạt động : Chủ yếuđặc HSsắc làm việc cá nhân sau chia sẻ.- Thời gian phút; (nếu nghệ củaQui trình : HS đọc đề nêu kiện- yêu cầu- HS không đủ thời gian giao tậpthuật nhà).thực ( ý đại cương) 148 Tìm đọc thêm tập hồi kí NTNKTNQ Gi¸o án ngữ văn 12 So sỏnh hỡnh nh Bỏc H Tun ngơn độc lập NNĐVNM đoạn trích Trả lời cá nhân 4.Híng dÉn Nắm v÷ng nội dung nghệ thuật tác phẩm Tiết sau học Làm văn Giáo án ngữ văn 12 149 Ngy son : Ngy ging: ôn tập phần văn học Tit 51: A-MC TIấU CN T: Kin thc Nắm cách hệ thống kiến thức văn học Việt Nam văn học nớc học chơng trình Ngữ văn lớp 12, tập Vận dụng linh hoạt sáng tạo kiến thức K nng: Rèn lực phân tích văn học theo cấp độ: kiện, tác giả, tác phẩm, tợng, ngôn ngữ văn học Thỏi : B PHNG TIN THC HIỆN: Giáo viên 1.1 Dự kiến biện pháp tổ chức học sinh hoạt động tiếp nhận kiến thức + luyện tập 1.2 Phương tiện : SGK, SGV, thiết kế bi dy.Chuẩn KTKN, GAĐT Hc sinh Soạn C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra cũ: 3.Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Kiến thức cần đạt ( GV ghi bảng, HS ghi vở) Hoạt động 1: Tạo tâm tiếp nhận cho học sinh ( gắn với việc giới thiệu bài, mục tiêu học) - Phương pháp: Thuyết trình trang Powerpoint đoạn thuyết minh HS chuẩn bị Kỹ thuật: Học theo góc ( giao việc chuẩn bị nhà cho HS theo sở trường, lực) Giáo viên giới thiệu Nghe, nội dung hướng chuÈn bÞ phdẫn phương pháp ơn ¬ng híng thùc tập hiƯn I Nội dung phương pháp ôn tập: Nội dung: - Các tác gia tác phẩm văn học Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám đến hết kỷ XX Phương pháp: Giáo viên hệ thống hố nội dung ơn tập thành nhóm câu hỏi giao cho tổ - Làm tập lớp - Thuyết trình - Thảo luận lớp - Viết báo 150 Hoạt động : Phõn tớch, ct ngha Giáonhp án ngữ văn - Phương pháp: Phân tích, đàm thoại, vai, bộc lộ,12 nêu vấn đề… - Kĩ thuật: Khăn trải bàn Thời gian: 24 phỳt Cho HS trình bày đề cơng.Chỉnh sửa, giải đáp Tổ chức lớp thành đội.Mỗi đội bốc thăm trả lời câu hỏi C1&2: HS xem lại khái quát để trả lời câu hỏi Chuẩn bị đề cơng trình bày Các đội lên bốc thăm câu hỏi Về chỗ hội ý C3 Y/c HS xem lại tác gia để nắm vững q.điểm Đại diện trình s.tác v h n t bày ngắn ngời gọn C4 Yêu cầu h/s xem lại Tuyên ngôn độc lập C5 Yêu cầu h/s xem lại tác gia Tố Hữu C6 Xem b Tây T iến làm văn số C7 Xem lại học làm văn số C8 HS xem lại học Điểm số đội nhiều nhận đợc phần thởng II cng ụn Quá trình phát triển văn học Việt Nam từ 1945 đến hết kỷ XX a Chặng đường 1945- 1954 b Chặng đường1955-1964 c Chặng đường 1965-1975 d Chặng đường 1975 đến hết kỷ XX Đặc điểm văn học Việt Nam từ 1945-1975 a Văn học vận động theo khuynh hướng CM hoá, mang đậm tính dân tộc sâu sắc b Văn học gắn bó mật thiết với vận mệnh chung đất nước tập trung vào đề tài chính: Tổ Quốc XHCN Quan điểm sáng tác Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chớ Minh CM mqh quán quan điểm stác với nghiệp văn học ngời HScần lu ý: + HCM coi văn học vũ khí lợi hại phục vụ nghiệp CM Qđiểm nghệ thuật : Nay xung phong đợc Ngời quán triệt suốt đời cầm bút +Trớc đặt bút viết, Ngời tự đặt giải đáp câu hỏi: Viết cho ai?,Viết để làm gì?, định Viết gì? Viết ntn? ->Chính điều tạo nên thống cao độ, tính quán quan điểm sáng tác với nghiệp văn học ngêi TN§L Phong cách thơ Tố Hữu Hình tượng người lính thơ Quang Dũng Vẻ đẹp tình u "Sóng" Xn Quỳnh Thể ký: "Người lái đò sơng Đà" "Ai ó t tờn cho dũng sụng". Giáo án ngữ văn 12 151 C9 nt C10 nt C11 nt C13 nt III/ Tổng kết : DiƯn m¹o cđa nỊn VHVN tõ CMT8 gắn liền với hai chiến tranh thần thánh dân nghệ Hot ngtộc.Các : Tng kt sĩ, chiến sĩ phản ánh Nhận xét ngời, thiên nhiên, Tổ quốcbăng tất tài chung Nhấn mạnh ý kiến trọng tâm cá nhân häc Hoạt động :Luyện tập, củng cố, bộc lộ kết tiếp nhận Hình thức tổ chức hoạt động : Chủ yếu HS làm việc cá nhân sau chia sẻ.- Thời gian phút; (nếu không đủ thời gian giao tập nhà).- Qui trình : HS đọc đề nêu kiện- yêu cầu- HS thc hin ( ý i cng) Qua tr.ngắn Chữ ngời tử tù tuỳ bút Ngời lái đò sông Đà, nhận điểm thống biệt P.C ngthuật N.Tuân trớc sau CMTT năm 1945 ntn? - Những điểm thống nhất: + Có c/h mãnh liệt trớc cảnh tợng độc đáo, tác động mạnh vào giác quan n/sĩ +Tiếp cận giới th/nhiên phơng diện thẩm mỹ, tiếp cận ngời thiên phơng diện tài hoa nghệ sỹ + ngòi bút tài hoa uyên bác - Những điểm khác biệt: + Trong Chữ ngời tử tù, NT tìm đẹp qu¸ khø “ vang bãng mét thêi” Trong Ngêi lái đò sông đà, nvăn tìm đẹp c/s + Trong Chữ ngời tử tù, NT tìm chất tài hoa nsỹ tầng lớp ngời 4.Hớng dẫn Nm ni dung học.Tập tái vấn đề, phân tích đồ t Chuẩn bị thi hc k 1.(Bài số 4) RKN .&&& 152 Giáo án ngữ văn 12 Ngy son : Ngy ging: Tiết 52: TLV thực hành chữa lỗi lập luận văn nghị luận A-MC TIấU CN T: Kin thc Củng cố kỹ tự phát chữa lỗi thờng gặp lập luận K nng Nâng cao kỹ tạo đoạn văn có lập luận chặt chẽ, sắc sảo Thỏi : B PHNG TIỆN THỰC HIỆN: Giáo viên 1.1 Dự kiến biện pháp tổ chức học sinh hoạt động tiếp nhận kiến thức + luyện tập: Tích hợp, thảo luận nhóm, thực hnh( Từng cá nhân làm việc tích cực để phát huy khả t độc lập, sáng tạo nhằm mục đích giúp HS tự sửa lỗi theo cách khác nhau) 1.2 Phng tin : Sỏch giỏo khoa, sách giáo viên, sách tập ngữ văn, bảng ph.Chuẩn KTKN Hc sinh Soạn theo yêu cầu cđa GV C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra cũ: Trong lËp luận, ngời ta thờng mắc lỗi gì? Hãy nói lỗi trớc thân hay mắc phải có hớng khắc phục? 3.Bi mi Hot động GV Hoạt động HS Kiến thức cần đạt ( GV ghi bảng, HS ghi vở) Hoạt động 1: Tạo tâm tiếp nhận cho học sinh ( gắn với việc giới thiệu bài, mục tiêu học) - Phương pháp: Thuyết trình trang Powerpoint đoạn thuyết minh HS chuẩn bị Kỹ thuật: Học theo góc ( giao việc chuẩn bị nhà cho HS theo sở trường, lực) NhËn xÐt, tuyên dơng số em Nghe, học tập có sù tiÕn bé ll Hoạt động : Phân tích, cắt nghĩa - Phương pháp: Phân tích, đàm thoại, nhp bcvăn l, nờu Giáo ánvai, ngữ 12 - Kĩ thuật: Khăn trải bàn Thời gian: 24 phút 153 I.Thực hành chữa BT Bi 1(Sgk) Giỏo viên hướng dẫn học sinh làm tập SGK Th¶o luËn nhãm - GV cho HS thảo luận theo nhóm trả lời thành viên tổ khác tham gia nhn xột v sa cha b sung Đại diện nhóm trình bày Lớp lắng nghe Cá nhân bổ sung N1 Đọc tập 1- tìm lỗi sai sửa lại cho N2 Đọc tập 2, tìm nguyên nhân sửa chữa lại cho N1 N2 a Nguyên nhân dẫn đến lập luận sai Ví dụ đưa không phù hợp với nội dung câu đưa trước đó, khơng tốt lên ý "tác động mạnh mẽ đến tâm hồn người" b Sửa lại là: Gía trị quan trọng văn học dân gian giá trị nhận thức Văn học dân gian chứa đựng khối lượng kiến thức khổng lồ, phong phú tự nhiên đời sống xã hội: câu tục ngữ, ca dao, vừa cung cấp cho hiểu biết, kinh nghiệm sống, vừa tác động mạnh mẽ đến tâm hồn người Ví dụ câu ca dao sau: "Thân em lựa đào Phất phơ chợ biết vào tay ai" Bài tập 2: a Nguyên nhân: Nội dung câu kết không phù hợp với nội dung câu bên b Sửa lại là: Người niên truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa Nguyễn Thành Long không say mê cơng việc, lạc quan, u đời Anh thèm người Anh thèm người tới mức tự tay lăn to chặn ngang đường để gặp mặt trò chuyện với đồn khách lên Sa Pa dù vài phút Bài tập 3: a Nguyên nhân: Các câu diễn ý rời rạc, không phù hợp với Đó lắp ghép thiếu mạch lạc b Sửa lại là: Truyện ngắn Vợ nhặt Kim Lân cho ta thấy sức mạnh tình người, hoang cảnh khó khăn sống Trong đói gay gắt, họ vân biết nương tựa vào nhau, chia sẻ với Đó biểu giá trị nhân đạo tác phẩm N3 Đọc tập 3, học sinh sửa chữa Đề xuất cách sửa khác - nguyên nhân N3 N4 Yêu cầu học sinh theo dõi, suy nghĩ để tìm nguyên nhân viết sai Sau đề xuất cách sửa Bài tập 4: a Nguyên nhân: Câu có nội dung khơng phù hợp với b Sửa lại là: Nếu biển hẳn phải cảm nhận vẻ đẹp kì diệu sức mạnh kì diệu cảu sóng miên man vỗ bờ Những sóng biến đổi khơn lường, lúc êm ả, dịu dàng lúc sơi sục, dội Chính Xn Quỳnh ví tình u cảu sóng "Dữ dội dịu êm - ồn lặng lẽ" Xuân Quỳnh hố thân vào sóng để nói lên tình u N4 GV còng cã thĨ thực theo cách sau 154 Giáo án ngữ văn 12 Bớc 1: Hớng dẫn HSphát lỗi lập luận tập a/ Luận nêu không đầy đủ, tập trung vào tục ngữ , ca dao, luận điểm đợc nêu lên đầu đoạn văn là: Giá trị quan trọng VHDG giá trị nhận thức Nguyên nhân lỗi HS không nắm đợc khía cạnh cụ thể v đề cần n/l, không hiểu quan hệ lôgích luận thiếu dẫn chứng cụ thể để làm rõ cho luận điểm b/ Luận điểm nêu không rõ ràng.Luận không chặt chẽ, thiếu lôgích c/ Luận điểm cha rõ, cha phù hợp với chất đối tợng n/l Luận sơ lợc, không đầy đủ, cha trình bày đợc khía cạnh chủ yếu liên quan đến chi tiết Tràng nhặt đợc vợ đến kết luận chung giá trị nhân đạo TP d/ Luận thiếu lôgích, qhệ luận không chặt chẽ, không phù hợp, dẫn chứng đầy đủ để làm rõ cho luận điểm.Luận điểm đợc nêu cha thật xác đáng, cách dùng từ lòng thơng ngời chung chung, cha phản ánh đợc chất vấn đề cần bàn đ/ Không nêu đợc luận điểm cần trình bày.Luận nêu làm tiền đề dẫn nhập cho lập luận lan man, xa rời vấn đề.Nguyên nhân lỗi ngời viết không nắm đợc rõ phạm vi luận điểm cần trình bày, không tìm đợc luận cần thiết, liên quan trực tiếp đến luận điểm triển khai g/ Lỗi chủ yếu lập luận liên quan đến cách tổ chức lập luận Luận đ ợc nêu làm tiền đề dẫn nhập cho luận điểm rờm rà, lan man, không cần thiết, vai trò làm bËt vÊn ®Ị Bíc 2: Híng dÉn HS tù sưa lỗi lập luận a/ Bổ sung luận giá trị nhận thức VHDG tr.cổ, ca dao tục ngữ xếp theo hệ thống định: xh, ngời, lđ, sx, tự nhiên b/ Nêu rõ luận điểm: Ngời niên Lặng lẽ Sa Pa Ng Thành Long không say mê công việc mà tha thiết yêu đời, yêu ngời Sửa lại luận cứ: Anh thèm ngời Anh thèm ngời tới mức; Một làm công việc thầm lặng mây gió, sơng mù sờn đèo heo hút, anh khao khát đợc gặp gỡ, chia sẻ với ngời c/ Cần nêu lại luận điểm bổ sung số luận tiêu biểu, ngắn gọn liên quan đến tình nhặt đợc vợ Tràng, thái độ tâm trạng bà cụ Tứ, sau nêu kết luận d/ Thay luận cứ: Nếu aivề đâu? luận phù hợp e/ Nêu lại luận điểm sửa lại, bổ sung luận cụ thể, xếp lại theo trình tự lôgích định: trân trọng phẩm giá ngời, cảm thông với nỗi đau số phận hồng nhan g/ Bỏ luận cứ: Cây xà nu loại họ thôngmãnh liệt nêu rõ luận điểm: Nhà văn Ng Trung Thành chọn xà nu- loài quen thuộc núi rừng Tây Nguyên làm biểu tợng nghệ thuật để khắc hoạ phẩm chất ngời dân Xô Man h/ Nêu lại luận điểm bổ sung luận để triển khai cụ thể luận điểm thành đoạn văn ngắn Hot ng : Tng kt Giáo án ngữ văn 12 155 GV Nhấn mạnh trọng tâm học HS Rút kinh nghiệm cho bµi viÕt sè (HK) 4.Híng dÉn Nắm nội dung học Thực hành sửa lỗi Mợn viết bạn tham khảo Chuẩn bị : Kiểm tra HK RKN &&& 156 Giáo án ngữ văn 12 Ngy son : Ngày giảng: TiÕt 53+54 kiĨm tra tỉng hỵp ci häc kú i A-MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Kiến thức Củng cố kiến thức, kỹ văn học, tiếng Việt Làm văn HKI K nng Luyện kỹ làm kiểm tra tổng hợp Thỏi : Bày tỏ ý kiến riêng cách chặt chẽ, thuyết phục với đề tài gần gũi, quen thuộc văn học đời sống B PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: Giáo viên 1.1 Dự kiến biện pháp tổ chức học sinh hoạt động tiếp nhận kiến thức + luyện tập: HS lµm bµi KT TN & TL 1.2 Phng tin : Giáo án, đề KT, Đáp án, biểu điểm Hc sinh Giấy KT D TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định tổ chức lớp: Kim tra bi c: Không 3.Bi mi GV phát ®Ị cho Hs néi dung: HS kiĨm tra chung toµn khối theo đề nhà trờng 4.Hớng dẫn Thu Nhận xét HS làm Chuẩn bị :Soạn theo SGK Ngữ văn tập II : Vợ chồng A Phủ RKN&&& Giáo án ngữ văn 12 157 ... phương diện sáng tiếng Việt.Trách nhiệm giữ gìn sáng tiếng Việt Làm tập Soạn : NĐC, sáng văn nghệ dân tộc &&&& 22 Giáo án ngữ văn 12 Tit 6:Lm văn : BÀI VIẾT SỐ 1: NGHỊ LUẬN Xà HỘI A-MỤC TIÊU... &&& 24 Giáo án ngữ văn 12 Ngy soạn : Ngày giảng: Tiết10: Nguyễn Đình Chiểu,ngơi sáng văn nghệ dân tộc Phạm Văn Đồng A-MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Kiến thức Tiếp thu cách nhìn nhận, đánh giá đắn,... Gi¸o án ngữ văn 12 HD luyn ti lp 4.Hớng dÉn Dặn dò hs lµm bài, chuẩn bị sau Đọc thêm: MÊy ý nghÜ vỊ th¬ ; Doxtoievxki …………………………………………………………………………………………………………………… &&&& Giáo án ngữ văn 12 29
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án NGỮ văn lớp 12 PP mới HKI doc ,

Từ khóa liên quan