Tham luận: Đổi mới phương pháp dạy học Địa lí

4 2K 24
Tham luận: Đổi mới phương pháp dạy học Địa lí

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Giáo viên : Bùi Thanh Hà - Trờng THCS Trung Hà - Chiêm Hoá - Tuyên Quang. Bài tham luận. Nâng cao chất lợng dạy - học môn địa lý ở tr- ờng THCS. I./ mục tiêu của môn địa lý ở trờng thcs. Môn Địa lý ở trờng THCS là môn học giúp học sinh có hiểu biết về thiên nhiên, con ngời và điều kiện tự nhiên của quê hơng, đất nớc và thế giới. Đối tợng nghiên cứu của môn địa lý vừa cụ thể vừa mang tính tổng hợp, trừu t- ợng. Học sinh có thể quan sát trực tiếp trên thực tế nhng cũng có rất nhiều đối tợng không thể quan sát trực tiếp đợc nh Trái Đất, vũ trụ, thiên nhiên, dân c và hoạt động của con ngời ở các miền khác nhau trên thế giới Trớc những yêu cầu của xã hội, thời đại và sự phát triển của khoa học- kỹ thuật. Mục tiêu dạy học môn địa lý không đơn thuần chỉ là cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng địa lý cho học sinh mà phải góp phần cùng với các môn học khác đào tạo ra những con ngời có năng lực hành động, sáng tạo, năng động, tự lực và trách nhiệm, biết cộng tác làm việc, vận dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết những tình huống, vấn đề của cuộc sống, xã hội Vì vậy, để giúp học sinh hiểu, nắm vững các kiến thức và kỹ năng địa lý và đạt đợc các mục tiêu nói trên thì giáo viên cần có phơng pháp dạy học phù hợp với đặc trng môn học, với đặc điểm học sinh ở địa phơng. II./ Quan điểm đổi mới phơng pháp dạy học Địa lí. - Đổi mới PPDH Địa theo hớng tích cực hoá hoạt động học tập của Hs là tìm ra cách vận dụng và phối hợp các PPDH truyền thống với các PPDH hiện đại một cách linh hoạt nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS trong học tập. Vận dụng các PPDH phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện dạyhọcđịa phơng và trình độ nhận thức của HS. - Đổi mới PPDH không chỉ là đổi mới PP dạy ( cách dạy ) của thầy mà còn quan tâm đến PP học ( cách học ) của trò. phải dạy cách tự học cho HS. hình thành năng lực tự học cho ngời học để họ có thể tự bổ sung kiến thức và học thờng xuyên, suốt đời. - Cần đa dạng hoá cách hình thức dạy - học ( cá nhân, nhóm, học trong lớp, học trên thực địa .) - Đổi mới PPDH phải chú ý tới đặc trng về nội dung và phơng pháp của môn học. - Đổi mới PPDH phải đi đôi với đổi mới đánh giá kết quả học tập của HS, bởi đánh giá kết quả học tập của HS là thành tố của quá trình dạy học, sự đổi mới đánh giá sẽ có tác dụng thúc đẩy đổi mới PPDH. III./ Thực trạng việc dạy - học môn Địa địa phơng. 1. Đội ngũ GV. + Ưu điểm. - Giáo viên trẻ. 100% đợc đào tạo chuẩn, có lòng nhiệt tình, yêu nghề. + Nhợc điểm. - Giáo viên còn trẻ, còn thiếu vốn sống, thiếu kinh nghiệm trong giảng dạy và sử lý các tình huống s phạm. Giáo viên : Bùi Thanh Hà - Trờng THCS Trung Hà - Chiêm Hoá - Tuyên Quang. - Kĩ năng vận dụng các phơng pháp dạy học không linh hoạt trong quá trình thực hiên giờ dạy nên chất lợng giờ dạy cha cao. - Giáo viên cha thực sự đầu t thời gian cho bài soạn nên chất lợng bài giảng còn thấp cha thu hút đợc sự tập trung của học sinh trong tiết học. - Giáo viên cha thực sự quan tâm đến các đối tợng học sinh trong giờ học, cha phát huy đợc tính tự giác, tính tích cực trong học tập của học sinh. 2. Đối với học sinh. + Ưu điểm. - Đại đa số các em có ý thức ham học, muốn tìm hiểu các hiện tợng tự nhiên sảy ra trong cuộc sống và môi trờng xung quanh . + Nhợc điểm. - Việc sử dụng ngôn ngữ phổ thông còn hạn chế, ảnh hởng đến việc tiếp thu các kiến thức của bộ môn. - Điều kiện sống còn khó khăn, các em cha dành thời gian thoả đáng cho việc tự học, việc tham gia đi học chuyên cần cha đảm bảo ảnh hởng đến việc tiếp thu kiến thức bài học. IV./ định hớng và Giải Pháp đổi mới phơng pháp, nâng cao chất lợng dạy học môn địa lý . 1. Định hớng chung. Từ mục tiêu của môn địa lý trong trờng THCS và thực tế chất lợng giảng dạy bộ môn ở địa phơng, chúng ta cần nâng cao chất lợng dạyhọc môn địa lý, cần phải có định hớng đổi mới phơng pháp dạy học môn địa lý theo hớng '' Tích cực hoá hoạt động của học sinh nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong học tập'' Điều đó có nghĩa là cần tạo điều kiện để HS trở thành chủ thể của nhận thức, tích cực, tự giác,chủ động và sáng tạo trong hoạt động để lĩnh hội kiến thức. HS phải thực sự hoạt động để để đạt đợc các tri thức và kỹ năng của bộ môn, đồng thời tiếp thu đợc cách học và cách tự học. 2. Một số giải pháp đổi mới phơng pháp dạy học địa lý a. Đổi mới trong việc soạn giảng. - Bài soạn không đơn thuần là tóm tắt nội dung SGK mà phải là một bản thiết kế các hoạt động của giáo viên và học sinh trên lớp , nhằm hớng dẫn học sinh từng b- ớc tiếp cận và chiếm lĩnh kiến thức một cách chủ động, sáng tạo. Điều đó có nghĩa, giáo án phải là thiết kế các tình huống học tập, những vấn đề, những bài tập và hệ thống các hoạt động, thao tác tơng ứng, chứ không phải là thiết kế những việc làm của giáo viên làm trên lớp để truyền thụ một chiều cho HS. Tiến trình giờ học là tiến trình hoạt động thực sự của bản thân chủ thể học sinh và thời gian chủ yếu phải dành cho hoạt động của học sinh. - Để đảm bảo bài soạn có chất lợng GV cần chú ý các bớc sau. + Xác định mục tiêu của bài học. + Xác định kiến thức trọng tâm, nội dung chính của bài học. + Thiết kế các hoạt động của HS và GV. b. Tổ chức và hớng dẫn học sinh hoạt động với các phơng tiện dạy học địa lý. - Các kỹ năng khai thác biểu đồ, bản đồ, tranh ảnh, mô hình địa lý Từ đó HS vừa có kiến thức vừa đợc rèn luyện các kỹ năng và phơng pháp học tập bộ môn. Giáo viên : Bùi Thanh Hà - Trờng THCS Trung Hà - Chiêm Hoá - Tuyên Quang. c. Đổi mới việc tổ chức, hớng dẫn HS thu thập sử lý thông tin trong SGK, trong thực tế và biết nhận xét các hiện tợng sảy ra trong tự nhiên và trong cuộc sống. - Qua việc quan sát tranh ảnh, hình vẽ ( kênh hình) và bài viết ( kênh chữ) qua hệ thống câu hỏi, bài tập trong mỗi bài . để rút ra những kết luận cần thiết về một hiện tợng, sự vật địa lý hoặc nêu các biểu tợng, khái niêm, mối quan hệ địa - Thông qua hoạt động thu thập và sử lý thông tin để khai thác lĩnh hội kiến thức, HS sẽ có đợc phơng pháp học tập, biết cách thu thập và sử lya thông tin từ các nguồn tài liệu khác nhau, từ đó hình thành năng lực tự học. d. Tổ chức linh hoạt các hoạt động học tập của HS theo các hình thức học tập khác nhau. - Để có thể tích cực hoá hoạt động của học sinh thì ngoài hình thức tổ chức học tập chung theo lớp nh hiện nay, GV cần vận dụng linh hoạt các hình thức sau. + Hình thức học tập cá nhân. - Đây là hình thức dạy học cơ bản nhất giúp HS tích cực hoá hoạt động học tập vì nó tạo điều kiện cho mỗi học sinh đợc suy nghĩ, đợc tự làm việc một cách tích cực để khai thác và lĩnh hội kiến thức mới. Đồng thới hình thức này cũng giúp học sinh bộc lộ đợc khả năng tự học của mỗi ngời. + Hình thức học tập theo nhóm. - Đây là hình thức học tập tạo điều kiện rèn luyện cho học sinh năng lực hợp tác, một năng lực quan trọng của ngời lao động trong giai đoạn hiện nay. Bởi vì trong nhóm nhỏ, mỗi cá nhân đều đợc phân công thực hiện một phần công việc nên phải nỗ lực và phối hợp chặt chẽ vơi nhau để hoàn thành nhiệm vụ chung. Hình thức nay phát huy cao độ suy nghĩ của mỗi cá nhân, tạo điều kiện để HS đợc nói lên những nhận xét đánh giá của mình về một hiện tợng tự nhiên, một vấn đề nào đó, đợc trao đổi nhiều hơn hình thành các mối quan hệ giao tiếp, thông qua hoạt động này, ý kiến của các cá nhân đợc bộc lộ, đợc điều chỉnh, khẳng định hay bác bỏ, qua đó tạo cho ngời học có hứng thú và tự tin hơn trong học tập. 3. Các phơng pháp tích cực cần đợc vận dụng trong dạy học môn địa lý. a. Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề. - Phơng pháp này giúp HS phát triển năng lực t duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề của HS. GV phải đặt ra trớc HS các vấn đề nhận thức có chứa đựng mâu thuẫn giữa cái đã biết và cái cha biết, đa HS vào tình huống có vấn đề, kích thích ng- ời học tự học, chủ động và có nhu cầu mong muốn giải quyết vấn đề. Thông qua giải quyết vấn đề HS lĩnh hội đợc tri thức, kỹ năng và phơng pháp nhận thức. - Vấn đề là câu hỏi hay nhiệm vụ đặt ra mà việc giải quyết chúng cha có quy luật sẵn hoặc những tri thức, kỹ năng săn có cha đủ để giải quyết mà còn khó khăn, cản trở cần vợt qua. - Để đạt đợc hiệu quả trong phơng pháp này giáo viên phải tạo ra tình huống có vấn đề phù hợp với trình độ nhận thức của HS ( phải cụ thể, phù hợp với khả năng, trình độ, đặc điểm của đối tợng HS và đực trng môn học ). Tình huống quá khó hoặc quá dễ đều không đa lại sự ham muốn giải quyết vấn đề, vì thế nó không trở thành tình huống có vấn đề. b.GV cần tích cực khai thác phơng pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ. - Phơng pháp này giúp HS hình thành và rèn luyện năng lực hợp tác cho HS. Đây là phơng pháp đặc trng cơ bản của dạy học hiện đại. PPDH theo nhóm nhỏ là phơng pháp tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm để giải quyết các vấn đề hay Giáo viên : Bùi Thanh Hà - Trờng THCS Trung Hà - Chiêm Hoá - Tuyên Quang. thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến nội dung bài học. Phơng pháp này giúp học sinh đợc giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ để trình bày những hiểu biết của mình, đợc lắng nghe và bàn bạc về những nội dung bạn trình bày giúp HS phát triển năng lực tự đánh giá và tự tin ở bản thân. Khắc phục tính tự ti, nhút nhát, bồi dỡng t duy và kỹ năng trình bày, kỹ năng nói của HS, khắc phục tình trạng hạn chế về ngôn ngữ. c. Trong phơng pháp sử dụng các phơng tiện trực quan. - Giúp HS hình thành các kỹ năng học tập môn địa lý nh : Sử dụng biểu đồ, bản đồ, số liệu thống kê, tranh ảnh ., đặc biệt là kỹ năng sử dụng bản đồ để trình bày, tờng thuật, thuyết minh nội dung trên bản đồ. Bởi '' địa lý đợc bắt đầu bằng bản đồ và kết thúc bằng bản đồ '' V./ Kết luận. Trong quá trình dạy học môn địa lý, để phù hợp với thực tế địa phơng nâng cao chất lợng dạy - học bộ môn chúng ta cần xác định đợc các định hớng cụ thể nh sau. + Ngời giáo viên phải thực sự có tinh thần trách nhiệm cao trong việc dạy học. Phải có lòng yêu nghề, biết hy sinh những lợi ích cá nhân và hết lòng với công việc đợc giao. + Phải đầu t thời gian cho bài soạn để các hoạt động trong tiết dạy đạt đợc mục tiêu của bài. + Phải biết vận dụng linh hoạt các phơng pháp dạy học truyền thống với phơng pháp dạy học hiện đại. Phải dạy cách tự học cho học sinh, hình thành năng lực tự học để các em có thể tự bổ sung kiến thức và học thờng xuyên, suốt đời. + Phải có ý thức học hỏi, đâu t nâng cao trình độ của bản thân để đáp ứng đợc yêu cầu dạy học trong thời đại mới. + Sử dụng ngôn ngữ giảng dạy phải gần gũi, dễ hiểu, thực tế, phù hợp với nhận thức của HS và thực tế địa phơng. + Hớng dẫn HS học bài và chuẩn bị bài ở nhà phải chi tiết, cụ thể . . môn học, với đặc điểm học sinh ở địa phơng. II./ Quan điểm đổi mới phơng pháp dạy học Địa lí. - Đổi mới PPDH Địa lí theo hớng tích cực hoá hoạt động học. thành tố của quá trình dạy học, sự đổi mới đánh giá sẽ có tác dụng thúc đẩy đổi mới PPDH. III./ Thực trạng việc dạy - học môn Địa lí ở địa phơng. 1. Đội ngũ

Ngày đăng: 20/09/2013, 18:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan