0

luận văn thạc sĩ chính sách giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

90 107 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2020, 09:52

1 LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị - Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thùy Linh LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt luận văn, cố gắng thân,tác giả nhận động viên giúp đỡ từ thầy cô, bạn bè Lời cảm ơn đầu tiên,tôi xin gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Hoàng Văn Thành tận tình hướng dẫn có ý kiến đóng góp xác đáng suốt q trình làm thực tập tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn UBND Huyện Tiên Du Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh giúp đỡ nhiều q trình thu thập thơng tin, nắm bắt tình hình sách giải phóng mặt địa bàn Huyện để hồn thành tốt luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể thầy cô giảng viên trường Đại học Thương Mại nói chung Khoa Sau Đại Học nói riêng miệt mài truyền thụ kiến thức cho em suốt trình học tập thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tới tất đồng nghiệp, bạn bè người thân động viên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thùy Linh MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ BẢNG BIỂU ĐỒ DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CCN : Cụm công nghiệp CHXHCN : Cộng hồ xã hội chủ nghĩa CNH-HĐH : Cơng nghiệp hoá, đại hoá GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GPMB : Giải phóng mặt HĐBT : Hội đồng bồi thường HĐND : Hội đồng nhân dân HSĐC : Hồ sơ địa KCN : Khu công nghiệp KHSDĐ : Kế hoạch sử dụng đất KT-XH : Kinh tế xã hội NĐ-CP : Nghị định - Chính phủ QĐ-UBND : Quyết định - Uỷ ban nhân dân QHSDĐ : Quy hoạch sử dụng đất QHSDĐ : Quy hoạch sử dụng đất QL : Quốc lộ TĐC : Tái định cư TL : Tỉnh lộ TT-BTC : Thơng tư - Bộ Tài TT-BTNMT : Thơng tư - Bộ Tài nguyên Môi trường TTLT : Thông tư liên tịch TW : Trung ương UBMTTQ : Uỷ ban mặt trận tổ quốc UBND : Uỷ ban nhân dân PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Đất đai tài nguyên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng Đất đai đóng vai trò quan trọng tồn phát triển người Nó tham gia vào tất hoạt động đời sống kinh tế xã hội với vai trò nguồn tài nguyên Vì vậy, việc quản lý sử dụng tài nguyên cách hợp lý hiệu mục tiên quan trọng chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc gia Vì thế, vấn đề quản lý đất đai ln Đảng Nhà nước quan tâm với sách cải cách cho sử dụng đất cách hiệu nhất, đem lại lợi ích bền vững cho tất thành phần xã hội Hơn nữa, nước ta trình phát triển Vì vậy, phát triển chung kinh tế xã hội đất nước, trước hết đặt phải xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kĩ thuật, hệ thống giao thông đường bộ, hệ thống thuỷ lợi, hệ thống lưới điện quốc gia, điều kiện để phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch v.v Để xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng, phát triển ngành kinh tế, Nhà nước phải thu hồi đất người sử dụng đất phải bồi thường cho người bị thu hồi Việc thực bồi thường giữ vị trí quan trọng yếu tố có tính định tồn q trình bồi thường giải phóng mặt Trong năm qua cơng tác GPMB gặp nhiều khó khăn, vướng mắc q trình triển khai thực Để khắc phục tồn năm gần Nhà nước bước hoàn thiện pháp luật đất đai ban hành văn pháp lý hướng dẫn thực công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB tái định cư thực cách có hiệu Đặc biệt, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp địa bàn nên huyện nên có lượng khơng nhỏ người tạm trú tạm vắng đến từ địa phương khác Vì vậy, trình phát triển huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh có nhu cầu lớn quĩ đất để xây dựng khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng KT-Xh, cơng trình cơng cộng, phục vụ lợi ích cộng đồng Tuy nhiên công tác bồi thường, hỗ trợ người sử dụng đất để giải phóng mặt Huyện có nhiều khó khăn vướng mắc mặt chủ quan khách quan Do vậy, lựa chọn đề tài: “Chính sách giải phóng mặt địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh” Tổng quan nghiên cứu đề tài Trước hết, phủ nhận đất đai có vai trò quan trọng trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương Cùng với xu hướng cơng nghiệp hóa – đại hóa, q trình xây dựng khu cơng nghiệp, khu đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH, nhu cầu cơng cộng lợi ích quốc gia diễn nhanh nước ta, không thành phố lớn mà hầu hết tỉnh, thành phố khác phạm vi nước Việc phát triển khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH, cơng trình cơng cộng, phục vụ lợi ích quốc gia liền đồng thời với việc thu hồi đất, bao gồm đất đất nông nghiệp phận dân cư, chủ yếu vùng ven thị, vùng có điều kiện giao thơng thuận lợi, có tiềm năng, điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH Mặc dù có tác động tích cực phát triển KT-XH tỉnh, thị xã, việc thu hồi đất vấn đề “nóng”, gây xúc người dân; việc xây dựng dự án gây nhiều vấn đề KT-XH xúc Hơn nữa, thực tế, nghiên cứu đền bù giải phóng mặt nước ta góc độ pháp lý không trọng Vấn đề quy hoạch xây dựng đền bù giải phóng mặt chưa đưa vào chương trình đào tạo Thực tiễn đặt phải có nghiên cứu có tính hệ thống, tham khảo kinh nghiệm nước làm sở để xây dựng nguyên tắc tảng, định hình hệ thống quy phạm chuyên ngành định hướng bước cho sách tất yếu phải có q trình phát triển Với lý đó, đề tài thực nhằm mục đích góp phần vào việc tìm nguyên tắc phù hợp, bổ sung xây dựng sách giải phóng mặt địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Đề tài khơng trùng lặp có tính cấp thiết lý luận thực tiễn Trong phạm vi đề tài, cần phải nghiên cứu vững đối tượng, mục đích phạm vi cần nghiên cứu từ đánh giá tồn tại, khó khăn nguyên nhân từ đâu để đưa giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực cơng tác giải phóng mặt số dự án khu đô thị cần nghiên cứu nói riêng Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh nói chung Các kết nghiên cứu giải pháp đưa không giá trị huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh mà sở để địa phương khác nước tham khảo nghiên cứu áp dụng nhằm nâng cao hiệu áp dụng sách GPMB địa phương Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác thực sách bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Nhiệm vụ nghiên cứu: đề tài cần thực nhiệm vụ sau: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận chung kinh nghiệm thực tiễn thực sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng việc tổ chức thực công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB thu hồi đất để xây dựng, phát triển sở hạ tầng xã hội địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh - Đề xuất số giải pháp kiến nghị góp phần giải tồn tại, khó khăn trình thực nhằm đẩy nhanh tiến độ thực dự án đầu tư địa bàn Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài sách giải phòng mặt địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Cụ thể việc hướng dẫn thi hành, tổ chức thực kiểm tra giám sát GPMB địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Pham vi nghiên cứu - Về nội dung: nghiên cứu lý thuyết, thực trạng giải pháp công tác áp dụng sách giải phóng mặt huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh - Về không gian: đề tài nghiên thực địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh - Về thời gian: Các liệu khảo sát giai đoạn từ 2012-2106, giải pháp đưa áp dụng thời gian tới Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp thu thập liệu 5.1.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp Phương pháp dựa nguồn thông tin thu từ tài liệu có sẵn Cụ thể tài liệu giải phóng mặt huyện Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến dự án bao gồm: tài liệu điều kiện tự nhiên, KT-XH huyện; đồ trạng sử dụng đất, đồ quy hoạch sử dụng đất, văn pháp luật, sách có liên quan đến cơng tác GPMB, sách bồi thường, hỗ trợ TĐC giá bồi thường Nhà nước thu hồi đất như: 10 Trình tự, thủ tục GPMB, khung giá đất Chính phủ, giá quy định tỉnh giá bồi thường, hỗ trợ áp dụng cho huyện Tiên Du cho dự án nghiên cứu thời điểm Thu thập thông tin, hồ sơ, tài liệu thu hồi đất, bồi thường, GPMB dự án nghiên cứu giai đoạn 2012 -2016 5.1.2 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp a Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi Phương pháp điều tra bảng hỏi phương pháp vấn viết, thực lúc với nhiều người theo bảng hỏi in sẵn Người hỏi trả lời ý kiến cách đánh dấu vào tương ứng theo quy ước Để thực phương pháp có hiệu cần phải xây dựng phương án điều tra thông tin gồm nội dung sau: - Mục đích yêu cầu điều tra: Nhằm thu thập liệu, thơng tin tình hình giải phóng mặt địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Từ kết luận xác tình hình giải phóng mặt huyện đưa giải pháp hồn thiện cơng tác giải phóng mặt huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh - Đối tượng nội dung điều tra tình hình kế tốn ngun vật liệu vấn đề có liên quan đến cơng tác giải phóng mặt địa bàn huyện Phạm vi điều tra cán địa chính, người dân diện giải tỏa huyện - Thời điểm, thời kỳ thời hạn điều tra: thực q trình hồn thiện luận văn - Tổng hợp thông tin thu thập từ bảng hỏi 76 + Giá chênh lệch I: Là giá đầu tư người đem lại q trình sản suất, tương tự địa tơ chênh lệch áp dụng trường hợp đất nông nghiệp + Giá chênh lệch II: Là giá điều kiện khan thị trường định nhờ vào thời điểm chuyển quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất thu giá chênh lệch II - Mục đích sử dụng đất: Bên cạnh yếu tố loại thị, vị trí đất thị giá trị sử dụng đất mục đích sử dụng đất nhân tố định giá đất Về nguyên tắc, giá đất phải xác định theo nguyên tắc thị trường có quản lý nhà nước để đảm bảo vai trò chủ động nhà nước việc hình thành điều tiết thị trường Tuy nhiên, đất đai loại hàng hóa đặc biệt nên vấn đề giá đất cần phải quản lý chặt chẽ, phù hợp với thị trường đảm bảo cạnh tranh bình đẳng địa phương việc thu hút đầu tư thuận lợi cơng tác bồi thường, giải phóng mặt Về phương pháp xác định giá đất, Chính phủ quy định phương pháp xác định giá đất hợp lý nhiên phải phù hợp với mục đích sử dụng loại đất Khi xác định giá đất cần tôn trọng nguyên tắc cung cầu, nguyên tắc cạnh tranh v.v… Thực tế thi hành Luật đất đai thời gian qua cho thấy áp dụng bảng giá đất Nhà nước làm để xử lý xung đột lợi ích quan hệ đất đai mà cần phải quy định rõ phạm vi áp dụng bảng giá đất Vì việc áp dụng bảng giá đất Nhà nước xác định bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất lại thường không nhận đồng thuận người dân; giá đất Nhà nước không hàm chứa, phản ánh dung hòa lợi ích chủ thể có liên quan (bao 77 gồm Nhà nước, nhà đầu tư người sử dụng đất) Do vậy, cần xác lập chế định giá đất dựa thỏa hiệp đồng thuận tương đối bên có liên quan Qua nghiên cứu, trao đổi lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) Có nhiều ý kiến cho rằng, cần phải vào mục đích thu hồi đất để có phương thức xác định giá phù hợp - Thứ nhất, trường hợp thu hồi đất phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh nên sử dụng phương thức thu hồi đất có bồi thường Việc bồi thường áp dụng theo quy định bảng giá đất Nhà nước Việc áp dụng giá đất Nhà nước xác định để tính bồi thường trường hợp dễ nhận đồng thuận người bị thu hồi đất Bởi lẽ, người sử dụng đất ý thức việc Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh mang lại lợi ích to lớn cho xã hội (trong có lợi ích người bị thu hồi đất) Do vậy, tâm lý người bị thu hồi đất trường hợp dường có so bì thiệt giá đất Nhà nước bồi thường với giá đất thị trường Trường hợp có so bì thiệt thơng qua vận động, thuyết phục; người bị thu hồi đất dường cuối chấp thuận phương án bồi thường - Thứ hai, trường hợp thu hồi đất sử dụng vào mục đích lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng nên sử dụng phương thức trưng dụng có bồi thường thay cho phương thức thu hồi đất Gía đất sử dụng để tính bồi thường trường hợp giá đất Nhà nước xác định có tham vấn ý kiến người bị thu hồi đất Bởi lẽ, đối tượng thụ hưởng, sử dụng đất trường hợp Nhà nước, cộng đồng (Nhà nước, cộng đồng chủ thể sử dụng đất); cho dù lợi ích Nhà nước lợi ích chung song cần có dung hòa lợi ích tương đối Nhà nước, cộng đồng với người bị thu hồi đất áp dụng giá đất bồi thường Trường hợp khơng thể thỏa thuận cần tham khảo giá đất tổ chức tư vấn giá đất Chỉ sau thực 78 phương thức mà khơng đạt kết lúc Nhà nước thực việc cưỡng chế thi hành định thu hồi đất - Thứ ba, trường hợp thu hồi đất sử dụng vào mục đích kinh tế nên áp dụng phương thức trưng mua quyền sử dụng đất, bởi quyền sử dụng đất phải coi quyền tài sản, nhà nước bảo hộ Việc trưng mua sở tham khảo giá đất tổ chức tư vấn giá đất 3.3.2 Giải pháp tổ chức thực sách giải phóng mặt 3.3.2.1 Tăng cường trách nhiệm hệ thống trị cơng tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, công tác thu hồi đất như: Đối với dự án lớn quan trọng xem xét thành lập tổ cơng tác từ huyện đến xã phường để theo dõi, nắm tình hình, giải kịp thời vướng mắc phát sinh nhằm tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án Khi thành lập Hội đồng Bồi thường, thành phần theo quy định, tùy theo đặc điểm, tình hình dự án để bổ sung thêm số thành phần tham gia làm thành viên Hội đồng, với mục đích giám sát phối hợp tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục nhân dân chấp hành chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước q trình thực cơng tác bồi thường để nhân dân hiểu rõ mục đích việc thu hồi đất, quyền lợi nghĩa vụ Nhà nước thực giải tỏa tự giác chấp hành Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn máy tổ chức phát triển quỹ đất vững mạnh, thường xun bồi dưỡng trình độ chun mơn cán thực công tác bồi thường, giải tỏa thu hồi đất kỹ như: xử lý tình huống, tiếp xúc dân, vận động, kiến thức pháp lý… để nâng cao chất lượng thu thập hồ sơ, xây dựng phương án, giải đơn thư dự án để đáp ứng nhu cầu giai đoạn Kịp thời điều chỉnh vận dụng linh hoạt sách bồi thường hỗ 79 trợ tái định cư cho phù hợp với tình hình thực tế, để tạo đồng thuận đa số nhân dân xem điều kiện then chốt để thực cơng tác giải phóng mặt cách có hiệu Phối hợp chặt chẽ, đồng Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tổ chức làm công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư với UBND xã, phường Phối hợp tốt UBND huyện sở ngành tỉnh việc tham mưu UBND tỉnh kịp thời giải vướng mắc q trình thực cơng tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư công tác khó khăn, phức tạp, phải ln phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị đem lại hiệu cao Hơn nữa, máy quản lý vấn đề quan trọng hàng đầu có tính định đến cơng tác đền bù thiệt hại giải phóng mặt Bộ máy quản lý phải đảm bảo nguyên tắc tập trung thống từ Trung ương đến địa phương, phải phân công phân cấp rõ ràng, quy định cụ thể quyền hạn trách nhiệm ngành, cấp tránh tình trạng chồng chéo chức , nhiệm vụ, quyền hạn, đùn đẩy, ỉ lại Đồng thời phải có phối hợp chặt chẽ, thường xuyên liên tục cấp, ngành việc thực cơng tác đền bù giải phóng mặt Cần phải trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực trình độ tinh thần, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức đội ngũ cán Cần đề quy định chế độ khen thưởng phù hợp (Ví dụ biện pháp kinh tế) để khuyến khích, động viên ý thức trách nhiệm người cán đồng thời phải có quy định nghiêm khắc để xử lý trường hợp cán công chức lợi dụng quyền hạn, chức vụ, lợi dụng kẽ hở sách pháp luật mưu lợi riêng trường hợp cán công 80 thức thiếu ý thức trách nhiệm, trây lười, ỷ lại làm thiệt hại công sức, tiền của nhà nước nhân dân việc thực công tác đền bù thiệt hại giải phóng mặt 3.3.2.2 Kết hợp thực các bước trình tự, thủ tục triển khai công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư Sau xác định công bố chủ trương thu hồi đất, chủ đầu tư phối hợp với Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư triển khai việc phát phiếu kê khai đến hộ dân bị ảnh hưởng dự án, tổ chức kiểm kê xác định nguồn gốc đất đồng thời với việc chuẩn bị hồ sơ địa chính, lập phương án bồi thường tổng thể phương án bồi thường chi tiết Và kết hợp lấy ý kiến người dân hình thức niêm yết với hình thức phát phiếu lấy ý kiến đến hộ dân để sớm hoàn chỉnh phương án chi tiết bồi thường hỗ trợ tái định cư Thường xuyên mở lớp tập huấn, tham khảo, học tập kinh nghiệm địa phương khác có mơ hình hay (trong tỉnh ngồi tỉnh) để Cán thực cơng tác GPMB có điều kiện học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, báo cáo vướng mắc phương án giải quyết… 3.3.3 Giải pháp kiểm tra, giám sát thực sách giải phóng mặt Từ thực tế triển khai, thấy hoạt động Ban bồi thường, giải phóng mặt dựa chủ yếu vào quy tắc hành chính, nhiều nơi áp dụng biện pháp cưỡng chế người bị thu hồi đất phải thực định hành thu hồi đất, nhận bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Trong triển khai, vấn đề vận động nhân dân sở động viên tham gia cộng đồng dân cư, tổ chức xã hội tham gia trực tiếp người bị thiệt hại chưa thực trọng Vì vậy, cách triển khai thường dẫn tới xung đột quyền người dân Do đó, cần phải đạo ngành 81 cấp tăng cường công tác tuyên truyền, công khai minh bạch phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để nhân dân vùng dự án thực giám sát việc thực hiện; phối hợp đồng quan chức năng, quyền địa phương chủ đầu tư trình triển khai thực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải việc làm sách pháp luật Đồng thời, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công thuận lợi q trình giải phóng mặt bằng, bàn giao đất thực dự án để người dân thực quyền lợi nghĩa vụ cơng tác kiểm tra, giám sát thực sách giải phóng mặt Triển khai thực tốt quy chế dân chủ sở, tổ chức lấy ý kiến nhân dân từ triển khai công tác lập quy hoạch, công bố công khai quy hoạch, công khai phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư Chỉ đạo chặt chẽ công tác quy hoạch, thẩm định, lấy ý kiến nhân dân vùng dự án trước xây dựng khu tái định cư theo quy định, tạo đồng thuận nhân dân Phân cấp việc xây dựng khu tái định cư phù hợp Qua đó, nắm bắt nguyện vọng liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp người dân để kịp thời kiến nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp Cung cấp đồ án quy hoạch xây dựng với chất lượng tốt, có sức hấp dẫn đầu tư cao đảm bảo sau quy hoạch công bố nhà đầu tư thuộc thành phần kinh tế sẵn sàng bỏ vốn thực Tổ chức đầu tư xây dựng trước kết cấu hạ tầng hàng rào dự án để chủ đầu tư thực nhanh chóng dự án cung cấp kịp thời cho thị trường sản phẩm tốt a Tăng cường việc cung cấp thông tin quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất người bán cho người mua, thông tin giá thị trường, đăng ký xác nhận hồ sơ quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, đăng ký chấp nhà đất, đăng ký cấp giao dịch nhà đất thông qua biện pháp thiết lập máy đăng ký nhà đất ứng dụng khoa học công nghệ GIS để tạo hệ thống 82 thông tin đầy đủ nhà đất sẵn sàng đáp ứng nhu cầu người dân 3.4 Một số kiến nghị vĩ mô 3.4.1 Đối với Nhà nước Nhà nước chủ động thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất năm xét duyệt Quy định rõ ràng cụ thể trường hợp Nhà nước thực việc thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng dự án phát triển kinh tế, xã hội Đối với dự án sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân sử dụng chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn quyền sử dụng đất với nhà đầu tư để thực dự án Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc trách nhiệm Uỷ ban nhân dân cấp có tham gia hệ thống trị Kiện tồn, nâng cao lực tổ chức có chức phát triển quỹ đất để bảo đảm thực thi nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, công quy định pháp luật Người sử dụng đất bồi thường theo mục đích đất sử dụng hợp pháp Tổ chức thực có hiệu phương án đào tạo nghề, tạo việc làm, tổ chức lại sản xuất bảo đảm đời sống nhân dân khu vực có đất bị thu hồi Nghiên cứu phương thức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ để bảo đảm ổn định đời sống lâu dài cho người có đất bị thu hồi Hồn thiện chế tạo quỹ đất, huy động nguồn vốn xây dựng khu dân cư có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng để bố trí chỗ cho người có đất bị thu hồi trước bồi thường, giải tỏa Khu dân cư xây dựng phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán vùng, miền 83 3.4.2 Đối với ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh sở ngành liên quan Quy hoạch, dành quỹ đất xây dựng khu tái định cư có có tính chất khu thị vị trí hợp lý, đồng hạ tầng, cơng trình phúc lợi đảm bảo người dân tiếp cận cách dễ dàng dịch vụ đô thị phù hợp với dự án, khu vực giải tỏa nhằm tránh trường hợp người giải tỏa vị trí tốt tái định cư nơi có điều kiện khơng thuận lợi ngược lại Do đó, cần xây dựng chế, quy định dự án vốn ngân sách để bắt buộc Chủ đầu tư phải xây dựng trước khu tái định cư hoàn thiện riêng để giải việc bố trí đất tái định cư chổ cho hộ dân bị ảnh hưởng nhằm giảm thiểu gánh nặng cho Nhà nước quỹ đất tái định cư Thực tốt công tác quy hoạch giải tỏa theo quy hoạch để thu hút nhà đầu tư cần có hỗ trợ Quỹ phát triển đất, quản lý chặt chẽ việc xây dựng trái phép khu có dự án Việc đào tạo nghề tạo việc làm có thu nhập ổn định cho người dân cần phải đặc biệt quan tâm, giải quyết, lao động 35 tuổi Xử lý kiên thu hồi dự án chủ đầu tư không đủ lực, kéo dài không triển khai dự án Cần phân bổ nguồn vốn sử dụng cho dự án hợp lý, giảm thiểu cấp vốn cho dự án kéo dài, nhằm tránh thiếu hụt vốn việc chi trả, gây xúc nhân dân, ảnh hưởng đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Xử lý nghiêm minh trường hợp chống đối, không tuân thủ cố ý làm sai pháp luật, coi trọng việc tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, công tác tra, kiểm tra khắc phục tồn sau tra, kiểm tra giải đơn thư khiếu nại để sửa đổi kịp thời, bước hồn thiện sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đảm bảo tính khả thi hiệu pháp luật nói chung 84 Luật đất đai nói riêng Tăng cường công tác quản lý nhà nước đất đai nhân lực, thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ quản lý hồ sơ tạo thống nhất, đồng quản lý thực Hạn chế tối đa bất cập, chồng chéo hồ sơ địa hồ sơ quản lý thuế ảnh hưởng tới quyền lợi bị thu hồi đất người dân (dự án xây dựng khu công nghiệp, đô thị dịch vụ VSIP xã Phù Chẩn điển hình bất cập đó) Tăng cường cơng tác tuyên truyền phổ biến sách pháp luật đất đai, sách đền bù, hỗ trợ TĐC nói riêng đến tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tạo điều kiện để nhân dân giám sát việc tổ chức thực cấp quyền nhà đầu tư 85 KẾT LUẬN Giải phóng mặt công tác quan trọng trước tiến hành xây dựng dự án địa bàn Đây cơng việc nhạy cảm khó khăn nhiều nan giải có ảnh hưởng cách trực tiếp đến lợi ích bên bị giải tỏa bên u cầu giải tỏa Chính sách giải phóng mặt có ảnh hưởng lớn đến cơng tác giải phóng mặt bằng, vậy, phạm vi đề tài, tác giả thực nghiên cứu hệ thống pháp luật đền bù giải phóng mặt Việt Nam, đặc biệt việc áp dụng sách giải phóng mặt địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Trình tự thực áp dụng sách GPMB địa bàn nghiên cứu đáp ứng nhu cầu xã hội nhân dân, đảm bảo công khai dân chủ, trình thực dự án, khiếu nại liên quan đến việc kiểm kê, bỏ sót, tính thiếu, tính sai kiểm tra xác minh lại bổ sung vào hồ sơ, trường hợp thắc mắc khơng giải thích chứng minh đảm bảo dân chủ cho người thu hồi đất Tuy nhiên, trình thực GPMB số dự án triển khai chậm số nguyên nhân như: Quy trình GPMB có nhiều thay đổi bất cập, hồ sơ quản lý đất đai qua thời kỳ khơng đồng bộ, nhiều thiếu sót dẫn đến việc khó xác định xác nguồn gốc đất đai ảnh hưởng tới tiến độ, quy trình thực GPMB thị xã chưa có thống dự án, trình độ sở hạn chế, ý thức trách nhiệm chưa cao, người dân thiếu hiểu biết pháp luật ý thức chưa cao, công tác thực tái định cư tạo quỹ đất dân cư dịch vụ chậm chưa theo kịp dự án cần thu hồi Dựa chất quy trình giải phóng mặt bằng, quy định pháp luật phân tích theo chủ đề “cân lợi ích nhà nước lợi ích 86 người dân”; để cân lợi ích thiết lập lý luận thực tiễn Theo đó, tác giả đưa kiến nghị giải pháp nhằm cải thiện sách giải phóng mặt áp dụng địa bàn Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nội vụ (1959), Thông tư liên bộ số 1424/TTLB ngày 5/7/1959 về việc thi hành Nghị định 151-TTg Bộ Tài (2004), Thơng tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 về hướng dẫn thi hành Nghị định 197/2004/NĐ-CP Bộ Tài (2006), Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 116/2004/TT-BTC Bộ Tài (2007), Thơng tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 hướng dẫn thực Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 188/2004/NĐ-CP Bộ Tài Bộ Tài nguyên Môi trường (2008), Báo cáo kết quả tổng hợp về tăng cường quản lý sử dụng đất quy hoạch và dự án đầu tư phạm vi cả nước Bộ Tài nguyên Môi trường (2005), Đề án tìm hiểu thực trạng tìm hiểu đời sống và việc làm người dân Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các khu công nghiệp Bộ Tài nguyên Môi trường (2007), Hội nghị kiểm điểm công các quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường ngày 27/02/2007, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), Thông tư số 14/2009/TTBTNMT ngày 01/10/2009 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất Chính phủ (1998), Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/04/1998 về việc đền bù thiệt hại Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cợng 10 Chính phủ (2004), Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng 11 Chính phủ (2007), Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 về bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cợng 12 Chính phủ (2009), Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2009 Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư 13 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, Chính sách thu hút đầu tư vào thị trường Bất động sản Việt Nam (2006) 14 Hội đồng Chính phủ (1980), Quyết định số 201/CP ngày 01/7/1980 về việc thống quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản lý ruộng đất cả nước 15 Hội Khoa học đất Việt Nam - Dự án ENABLE, Hợi thảo “Chính scáh pháp luật đất đai liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nơng thơn” ngày 05/5/2009 16 Hội thảo sách pháp luật đất đai liên quan đến nông nghiệp nông dân - nông thôn ngày 08/5/2009 17 Tôn Gia Huyên, Nguyễn Đình Bồng (2006), Quản lý đất đai và thị trường đất đai, NXB Bản đồ, Trung tâm điều tra quy hoạch - Bộ Tài nguyên Môi trường, Hà Nội 18 Dương Tùng Linh - Giáo sư Khoa Địa - Đại học học Quốc lập Chính trị Bình Đơng - Đài Loan (1999), Thảo luận về đảm bảo và hạn chế quyền sở hữu, bồi thường trưng thu, (Tôn Gia Huyên dịch) 19 Nguyễn Đức Minh (2001) Quy hoạch đất đai và thị trường bất động sản, hội thảo số vấn đề hình thành phát triển thị trường bất động sản Việt Nam, ngày 15-16 tháng 11 năm 2001, Hà Nội 20 Ngân hàng Phát triển Châu Á, Cẩm nang về tái định cư (Hướng dẫn thực hành) 21 Trương Phan - Cục Công nghiệp - Bộ Kinh tế Đài Loan (1996), Quan hệ quy hoạch đất đai và phát triển kinh tế (nội dung thu hồi đất, chế đợ bồi thường và tính cơng bằng) 22 Lê Du Phong - NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội (2007), Thu nhập, đời sống, việc làm người có đất bị thu hồi để xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hợi, các cơng trình cơng cợng, phục vụ lợi ích quốc gia 23 Phòng Thống kê - UBND Thị xã Từ Sơn (2010), Niên giám thống kê 24 Quốc hội, Hiến pháp 1946 25 Quốc hội, Luật cải cách ruộng đất 1953 26 Quốc hội, Hiến pháp 1959 27 Quốc hội, Hiến pháp 1980 28 Quốc hội, Luật Đất đai 1988 29 Quốc hội, Hiến pháp 1992 30 Quốc hội, Luật Đất đai 1993 31 Quốc hội, Luật Đất đai 2003 32 Thủ tướng Chính phủ (1959), Nghị định số 151-TTg ngày 15/4/1959 quy định về thể lệ tạm thời về trưng ruộng đất 33 Hồ Thị Lam Trà, Nguyễn Văn Quân (2006), Giáo trình Định giá đất, NXB Nơng nghiệp I Hà Nội 34 Trung tâm Ngơn ngữ Văn hố Việt Nam - Bộ Giáo dục Đào tạo (1998), Đại từ điển tiếng việt, NXB Văn hoá - Thông tin, Hà Nội 35 UBND tỉnh Bắc Ninh (1997), Quyết định số 137/UBND ngày 04/6/1997 quy định đền bù thiệt hại nhà nước thu hồi đất để xây dựng thị xã Bắc Ninh 36 UBND tỉnh Bắc Ninh (1998), Quyết định số 74/1998/QĐ-UB ngày 11/9/1998 quy định tạm thời thực Nghị định 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 Chính phủ về đền bù thiệt hạ NHà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Bắc Ninh để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cợng 37 UBND tỉnh Bắc Ninh (2005), Quyết định số 144/QĐ-UB ngày 01/11/2005 về việc Ban hành Quy định cụ thể hoá một số nội dung thực Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 38 UBND tỉnh Bắc Ninh, Quyết định số 171/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 Ban hành quy định một số nội dung thực các Nghị định Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và TĐC Nhà nước thu hồi đất áp dụng địa bàn tỉnh Bắc Ninh 39 UBND tỉnh Bắc Ninh, Quyết định số 157/2011/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 Về việc sửa đổi khoản 1, Điều 10 Quy định một số nội dung thực các Nghị định Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và TĐC Nhà nước thu hồi đất áp dụng địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 171/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 40 UBND Huyện Tiên Du, Báo cáo tình thình thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 41 Viện Nghiên cứu Địa (2003), Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài điều tra nghiên cứu xã hợi học về sách đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư, Hà Nợi 42 Luật đất đai 45/2013/QH13 ... tình hình giải phóng mặt địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Từ kết luận xác tình hình giải phóng mặt huyện đưa giải pháp hoàn thiện cơng tác giải phóng mặt huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh - Đối... Chương 2: Thực trạng sách giải phóng mặt tên địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh - Chương 3: Giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện sách giải phóng mặt địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12 CHƯƠNG... tồn sách giải phóng mặt áp dụng huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu phần kết luận, luận văn kết cấu sau: - Chương 1: Một số vấn đề lý luận sách giải phóng mặt địa
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ chính sách giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện tiên du, tỉnh bắc ninh , , Kết cấu luận văn, CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG CẤP HUYỆN, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH, Điều chỉnh các công trình phục vụ lợi ích quốc phòng, an ninh công cộng và các công trình trọng điểm các dự án khác thì chỉ can thiệp hợp lý và cần thiết tuỳ theo từng loại dự án và hướng dẫn, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư thoả thuận với người sử dụng , TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm