0

Phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học lịch sử việt nam (1858 – 1918) ở trường THPT

169 227 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2019, 14:17

LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận em nhận hướng dẫn, bảo, động viên tận tình, chu đáo thầy cơ, gia đình, bạn bè Em xin gửi lời tri ân đến thầy cô khoa Lịch sử, đặc biệt thầy cô tổ mơn Lí luận Phương pháp dạy học, trực tiếp thầy giáo – PGS TS Nguyễn Mạnh Hưởng, người động viên nhiệt tình hướng dẫn em hồn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp Sự hướng dẫn thầy nguồn cổ vũ, động viên để em thực khóa luận Em xin xin chân thành cảm ơn lời động viên, khích lệ gia đình, anh chị, bạn bè trình học tập làm khóa luận Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2017 Sinh viên thực Nông Thị Thúy MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề .3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .8 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp luận phương nghiên cứu .9 Điểm đóng góp đề tài 10 Ý nghĩa đề tài 10 Cấu trúc đề tài 11 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA PHƯƠNG PHÁP 12 SƠ ĐỒ HÓA KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT 12 1.1 Cơ sở lý luận xuất phát đề tài 12 1.1.1 Một số khái niệm, thuật ngữ sử dụng đề tài .12 1.1.2 Các dạng sơ đồ hóa kiến thức thường sử dụng dạy học lịch sử trường THPT 15 1.1.3 Đặc điểm tâm lý học sinh THPT học lịch sử phương pháp sơ đồ hóa kiến thức .19 1.1.4 Quy trình thiết kế dạng sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử trường THPT .23 1.1.5 Ưu điểm vận dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử trường THPT 25 1.1.6 Vai trò, ý nghĩa vận dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử trường THPT 28 1.2 Cơ sở thực tiễn 41 1.2.1 Khái quát thực tiễn DHLS trường THPT .41 1.2.2 Điều tra, khảo sát thực tiễn 43 TIỂU KẾT CHƯƠNG 54 Chương VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ HÓA KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM ( 1858 – 1918) Ở TRƯỜNG THPT 56 2.1 Mục tiêu dạy học nội dung kiến thức lịch sử Việt Nam (1858– 1918) lớp 11 THPT 56 2.1.1 Mục tiêu 56 2.1.2 Nội dung kiến thức 57 2.2 Những yêu cầu vận dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử trường THPT 60 2.2.1 Yêu cầu chung 60 2.2.2 Những yêu cầu cụ thể vận dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức DHLS Việt Nam (1858 – 1918) .61 2.3.2 Thiết kế dạng sơ đồ hóa kiến thức DHLS Việt Nam (1858 – 1918) 70 2.4 Các biện pháp vận dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức DHLS Việt Nam (1858 – 1918) trường THPT .77 2.4.1 Phương pháp sơ đồ hóa kiến thức dạy học nghiên cứu kiến thức 77 2.4.2 Phương pháp sử dụng sơ đồ hóa kiến thức để củng cố học sơ kết, tổng kết 91 2.4.3 Phương pháp sơ đồ hóa kiến thức kiểm tra, đánh giá chuẩn bị học lớp 94 2.4.4 Phương pháp sơ đồ hóa kiến thức hướng dẫn HS tự học 98 2.5 Thực nghiệm sư phạm 100 2.5.1 Mục đích, đối tượng, địa bàn thực nghiệm 100 2.5.2 Nội dung, quy trình phương pháp thực nghiệm 101 2.5.3 Đánh giá kết thực nghiệm .103 TIỂU KẾT CHƯƠNG .104 KẾT LUẬN 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Lịch sử trình phát triển khách quan xã hội loài người dân tộc Lịch sử dòng chảy khơng ngừng từ người xuất hiện, phát triển liên tục đến ngày mai sau Quá khứ tại, lịch sử sống trình phát triển biện chứng mà hôm phải kế thừa phát triển hôm qua đồng thời chuẩn bị cho ngày mai Đó kho tàng kinh nghiệm vơ phong phú mà người cần nhận thức để rút học kinh nghiệm vận dụng vào sống Bởi lẽ, lịch sử không cung cấp kiện phát triển hợp quy luật xã hội loài người từ xưa đến nay, mà lịch sử giáo dục văn hóa, truyền thống, lòng u nước niềm tự tơn, tự hào dân tộc Những học lịch sử dạy ta cách làm người, “là bó đuốc soi đường tới tương lai” Bộ môn Lịch sử với tư cách môn khoa học giáo dục, với chức nhiệm vụ góp phần quan trọng vào thực mục tiêu giáo dục Những kiện lịch sử khơng có tác động đến trí tuệ, mà có khả giáo dục đạo đức, tư tưởng tình cảm cho học sinh Bởi lẽ, lịch sử gắn liền với người, người thật, việc thật có tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm người học Lịch sử giúp học sinh hiểu quy luật phát triển tất yếu xã hội loài người: lịch sử xã hội lồi người ln phát triển khách quan từ thấp đến cao, qua hình thái kinh tế - xã hội Từ giúp học sinh hình thành giới quan khoa học, có nhân sinh quan cách mạng, đồng thời rút học kinh nghiệm quý giá để vận dụng vào thực tiễn sống, rút học kinh nghiệm cho thân mình, khơi dậy tình cảm đắn cho học sinh, hành trang quan trọng cho hệ trẻ thời kì hội nhập, tồn cầu hóa Nhà sử học Xơ viết Pa-tu-sơ khẳng định: “Muốn đào tạo người phù hợp với thời đại chúng ta, cần phải không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng dạy học lịch sử Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật, hứng thú, hấp dẫn ngày tăng không làm giảm bớt ý ta việc dạy học lịch sử Chính lịch sử chứng hiển nhiên tồn thắng cơng xây dựng tàn phá, chiến thắng hòa bình chiến tranh, gần gũi, hiểu biết dân tộc văn hóa mặt khác, khắc phục tình trạng biệt lập” [31; 22 ] “Lịch sử thầy dạy sống” nhiên, năm gần đây, việc dạy học lịch sử nước ta bên cạnh ưu điểm tồn nhiều bất cập Nhiều giáo viên giỏi, tâm huyết với nghề, có nhiều dạy hay, nhiều học sinh đạt giải cao kì thi chọn học sinh giỏi mơn Lịch sử cấp, nhiều tượng thầy đọc – trò chép, chưa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Nhiều giáo viên chưa giảng dạy theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, chưa thực tốt vai trò người tổ chức, hướng dẫn, điều khiển hoạt động học tập học sinh để em tích cực, chủ động, sáng tạo tự chiếm lĩnh tri thức Một nguyên nhân dẫn đến thực trạng q trình dạy học giáo viên chưa biết cách tạo hứng thú cho học sinh nhằm nâng cao hiệu học Vì vậy, để nâng cao chất lượng dạy học phải đổi cách đồng mục tiêu, chương trình mơn với phương pháp dạy học giáo viên trường phổ thông, trọng tâm đẩy mạnh việc đổi phương pháp Việc đổi phương pháp dạy học lịch sử có ý nghĩa vơ quan trọng nhằm làm phát triển nhân cách tồn diện, điểm nhấn mạnh phát huy tính tích cực, lực sáng tạo tư hành động học sinh Và theo nhà lý luận dạy học khẳng định, trình đổi phương pháp dạy học lịch sử việc sử dụng đồ dùng trực quan, có sử dụng sơ đồ kết hợp với lời nói sinh động giáo viên phương pháp quan trọng giúp cho việc dạy học lịch sử đạt hiệu mặt giáo dưỡng, giáo dục phát triển Sơ đồ thuộc vào nhóm đồ dùng trực quan quy ước, sử dụng phổ biến trường phổ thông nước ta dễ xây dựng, sử dụng phù hợp với điều kiện cụ thể Sử dụng sơ đồ dạy học lịch sử làm cho học thêm sơi nổi, kích thích hứng thú hoạt động nhận thức tích cực học sinh, hiệu học cao Mặt khác, sơ đồ hóa kiến thức q trình dạy học lịch sử không giúp cho học sinh học tốt môn lịch sử, phát triển cho em lực thực hành mơn nhuần nhuyễn, mà giúp giáo viên trau dồi chuyên môn nghiêp vụ tạo điều kiện cho sáng tạo giảng dạy Qua trình học mơn Lí luận phương pháp dạy học, kiểm nghiệm qua đợt thực tập sư phạm em thấy chương trình lịch sử Việt Nam ( 1858 – 1918 ) khóa trình lịch sử quan trọng lịch sử dân tộc Tuy nhiên phần lịch sử khó, chương trình lớp 10, nhiều kiện học tập học sinh không nắm kiến thức giai đoạn, nội dung cụ thể mà phải tìm hiểu mối quan hệ kiện phát triển chung, thống lịch sử Điều đòi hỏi học sinh phải biết hiểu lịch sử sở phát huy tính tích cực, trí thơng minh sáng tạo Học sinh phải biết vận dụng kiến thức học để tiếp nhận kiến thức , biết khứ để tìm hiểu Yêu cầu học sinh phải nắm vững kiến thức bản, bao gồm kiện, nhân vật Vì vậy, sử dụng sơ đồ để cụ thể hóa kiến thức dạy học giai đoạn lịch sử cần thiết Nhưng việc sử dụng sơ đồ để dạy học lịch sử phần trường phổ thông chưa thực phong phú, hợp lý, có nhiều nội dung kiến thức sử dụng sơ đồ hóa để giúp học thêm sinh động, phong phú, làm cho học sinh nắm kiến thức sâu sắc Xuất phát từ sở lý luận thực tiễn chọn đề tài “Phương pháp sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử Việt Nam (1858 – 1918) trường THPT” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp 2.Lịch sử nghiên cứu vấn đề Vấn đề sử dụng sơ đồ hóa kiến thức q trình dạy học khơng phải mới, mà từ lâu nhà nghiên cứu giáo dục nói chung, nhà nghiên cứu lịch sử nói riêng nước nước nghiên cứu phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan trình dạy học 2.1 Tài liệu giáo dục nước ngồi Về tài liệu giáo dục học có “Giáo dục học” T.A.Ilina, tập 1,2 (NXB Giáo dục, Hà Nội, 1973); “Giáo dục học” Savin (NXB Giáo dục, Hà Nội, 1983); “Lí luận dạy học trường phổ thông” I.Ia.Lence M.N.Xcatkin (NXB Giáo dục, Hà Nội, 1980); “Những sở lý luận dạy học”, tập 1,2,3 B.P.Eexipop (NXB Giáo dục, Hà Nội, 1971); “Giáo dục học” I.A.Cairop (NXB Giáo dục, Hà Nội, 1969); “Phát huy tính tích cực học sinh nào” I.F.Khalamop, tập 1,2 (NXB Giáo dục, Hà Nội, 1078);…đã nêu lên vấn đề lý luận vai trò, ý nghĩa phương pháp trực quan dạy học Phương pháp trực quan xem phương pháp có hiệu việc phát huy tính tích cực học tập học sinh, sở để học sinh khắc sâu, ghi nhớ kiến thức, hiểu chất vấn đề hình thành khái niệm Đảm bảo tính trực quan nguyên tắc lí luận dạy học nói chung dạy học lịch sử nói riêng Từ kỉ XVI – XVII, J A Comenxki (1592 – 1670) nhà giáo dục học người Tiệp Khắc (nay Cộng hòa Séc) biết đến người đưa yêu cầu “phải đảm bảo tính trực quan dạy học” Ơng cho rằng, trực quan “quy tắc vàng ngọc” giáo viên [ 63; 151] Theo K.Đ Usinxki (1824 – 1870) nhà giáo dục học người Nga “tính trực quan phải sở quan trọng việc dạy học”, hình ảnh đặc biệt lưu giữ lại óc học sinh thu thập thông qua trực quan [ 9;12 ] Trong "Phát huy tính tích cực, độc lập học sinh nào" (Nxb Giáo dục Hà Nội, 1970), I.F.Kharlamop tác giả khẳng định dạy học trình lĩnh hội cách vững kiến thức học sinh, việc nhận thức học sinh giáo viên mà học sinh thực nắm vững mà thân giành lao động Đồng thời, tác giả khẳng định vai trò việc sử dụng đồ dùng trực quan dạy học lịch sử trường phổ thông làm cho trình học tập thêm sinh động mà kích thích phát triển tư học sinh Về tài liệu giáo dục lịch sử có “Phương pháp giảng dạy lịch sử trường phổ thông” Vaghin (tập 2, NXB Giáo dục, Matxcova, 1972), “Nguyên tắc dạy học trực quan giảng dạy lịch sử” Nikiphorop Đ.N (NXB Giáo dục, Matxcova, 1964); “Chuẩn bị học lịch sử nào” N.G.Đairi (NXB Giáo dục, Hà Nội, 1973) nêu lên vai trò, ý nghĩa đồ dùng trực quan, có sơ đồ hóa q trình dạy học lịch sử Hay “Phương pháp kỹ thuật lên lớp trường phổ thông” (tập 1,2, NXB Giáo dục, 1978) I.A.Coplep N.M; “Nâng cao hiệu học lịch sử” Gara P.V (ĐHSP – ĐHQG Hà Nội, 1987) Các tác giả đề cập đến vai trò đồ dùng trực quan dạy học phương tiện minh họa cụ thể hóa tượng lịch sử Theo J Marc Denmme Madeleine Roy: HS học tập “những hình ảnh nhìn thấy bao trùm rộng hình ảnh nghe chuyển động… khơng có làm cho người ta khó chịu nghe mà khơng nhìn thấy” [ 18; 152] Trong “Chuẩn bị học lịch sử nào?” N.G Đairi nhấn mạnh tính cụ thể, hình ảnh dạy học lịch sử Ơng coi việc “sử dụng tài liệu trực quan nguồn nhận thức, đem lại tính cụ thể hình ảnh kiện, có giá trị lớn lao, chúng cho phép học sinh hình dung lại khứ” [ 21; 9, 25] Nhìn chung, tài liệu khẳng định vai trò ý nghĩa vơ quan trọng việc sử dụng đồ dùng trực quan trình giảng dạy giáo viên học tập học sinh khơng phát triển tư tính tích cực chủ động học sinh, hồn tồn phù hợp với quan điểm ngành giáo dục nước ta "lấy học sinh làm trung tâm"mà dần khắc phục lối dạy đọc chép, truyền thụ chiều giáo viên 2.2 Tài liệu giáo dục nước Ở Việt Nam, số nhà giáo dục viết nhiều cơng trình đề cập đến nguyên tắc trực quan dạy học, bao gồm phương pháp sử dụng phương tiện kĩ thuật “Giáo dục học” Hà Thế Ngữ - Đặng Vũ Hoạt (tập 1, NXB Giáo dục, hà Nội 1987); Nguyễn Cương “Phương tiện kỹ thuật đồ dùng dạy học” (Hà Nội, 1995); Thái Duy Tuyên “Những vấn đề giáo dục đại” (NXB Giáo dục, Hà Nội, 1999) vấn đề sử dụng đồ dùng trực quan có sơ đồ, nêu lên với vai trò ý nghĩa quan trọng trình dạy học trường phổ thông Từ năm 70 kỉ XX, nhà giáo dục lịch sử nước ta bước đầu nghiên cứu lí luận phương pháp dạy học mơn, coi trọng tính hình ảnh trực quan việc sử dụng thiết bị, phương tiện kĩ thuật dạy học Có thể kể đến cơng trình, tài liệu:  Trước hết sách giáo trình phương pháp dạy học lịch sử từ năm 1961 – nay: Lê Khắc Nhãn tác giả khác “Sơ thảo phương pháp giảng dạy lịch sử trường phổ thông cấp – 3”, tập (NXB Giáo dục, Hà Nội 1961); Phan Ngọc Liên – Trần Văn Trị: “Phương pháp dạy học lịch sử Bình , Công ty Liên Thành Phan Thiết sản xuất nước mắn… Đó mần mống giai cấp tư sản dân tộc Nhưng từ đầu, họ bị thực dân Pháp chén ép, cản trở nên số lượng yếu Vì lực yếu, lại phải lệ thuộc vào thực dân Pháp nên họ chưa tỏ rõ thái độ tham gia cách mạng Cùng với xuất thành thị, nhà máy, xí nghiệp …là xuất tầng lớp tiểu tư sản trí thức, gồm người bn bán nhỏ, chủ xưởng nhỏ, viên chức, học sinh, sinh viên… Cuộc sống họ có phần dễ chịu nơng dân, bấp bênh Họ có ý thức dân tộc sẵn sàng đóng góp cho cách mạng - GV: cung cấp tư liệu đời đời sống giai cấp công nhân Việt Nam Nguồn gốc chủ yếu giai cấp công nhân Việt Nam bắt nguồn từ người nông dân bị phá sản Họ bị bọn thực dân phong kiến, tay sai cướp đoạt ruộng đất, phải bỏ làng xóm đi, xin vào làm việc nhà máy, hầm mỏ, đồn điền Pháp tư sản người Việt Tính đến năm 1914, nước ta có khoảng 10 vạn cơng nhân Cơng nhân ngồi làm việc bị bọn thực dân Pháp bóc lột Giai cấp công nhân Việt Nam giai cấp tiên tiến (đại diện cho phương thức sản xuất ) Do hoàn cảnh xuất thân chịu cảnh áp bóc lột nặng nề, học có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ Họ lịch sử giao cho sứ mệnh lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc (GV kết hợp cho HS quan sát hình ảnh công nhân Việt Nam thời thuộc Pháp) - HS : Lắng nghe, ghi chép - GV kết luận : Bước sang kỉ XX, mâu thuẫn dân tộc mâu thuẫn giai cấp xã hội Việt Nam trở nên gay gắt Với xuất tầng lớp xã hội tạo thêm điều kiện bên cho vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng nảy sinh nước ta năm đầu kỉ XX V CỦNG CỐ, DẶN DÒ Củng cố 19 Học xong học này, em cần nắm : + Việt Nam năm đầu kỷ XX có chuyển biến quan trọng Do tác động khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp (1897 – 1914) làm cho kinh tế nước ta có biến đổi Song sau khai thác nước ta nước có kinh tế nơng nghiệp lạc hậu phụ thuộc nặng nề vào quốc Những biến đổi kinh tế kéo theo biến đổi mặt xã hội với đời giai cấp, tầng lớp + Việt Nam từ nước phong kiến trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến Trong xã hội tồn hai mâu thuẫn nông dân với phong kiến, dân tộc ta với thực dân Pháp ngày sâu sắc + Với xuất tầng lớp xã hội tạo thêm điều kiện bên cho vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng nảy sinh nước ta năm đầu kỉ XX GV: kiểm tra 10 phút “Em sơ đồ hóa kiến thức chương trình khai thác lần thứ thực dân Pháp tác động” Dặn dò Đọc trước 23 Hệ thống loại sơ đồ hóa kiến thức 1.1 Hệ thống dạng sơ đồ thiết kế sử dụng nội dung kiến thức tình hình Việt Nam trước bị thực dân Pháp xâm lược 20 Hình Sơ đồ hóa kiến thức tình hình Việt Nam trước bị thực dân Pháp xâm lược 1.2 Hệ thống dạng sơ đồ thiết kế sử dụng nội dung kiến thức kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nhân dân Việt Nam từ năm 1858 – 1884 Hình Sơ đồ hóa kiến thức khái qt q trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam 21 Hình Sơ đồ hóa kiến thức Pháp chiếm tỉnh Nam Kỳ Hình Sơ đồ hóa kiến thức khái qt q trình Pháp đánh chiếm Bắc Kì 22 Hình Sơ đồ hóa kiến thức khái quát kháng chiến chống Pháp nhân dân Việt Nam (1858 – 1884) Hình Sơ đồ hóa kiến thức hệ thống Hiệp ước triều đình nhà Nguyễn kí kết với thực dân Pháp 1.3 Các dạng sơ đồ hóa kiến thức thiết kế nội dung kiến thức Phong trào yêu nước nhân dân Việt Nam từ năm 1885 đến 1896 Hình Sơ đồ khái quát phong trào yêu nước nhân dân Việt Nam từ năm 1885 – 1896 23 Hình Sơ đồ hóa kiến thức khái quát phong trào yêu nước nhân dân Việt Nam từ năm 1885 – 1896 Hình Sơ đồ hóa kiến thức phản công phe chủ chiến kinh thành Huế, phong trào Cần Vương bùng nổ 24 Hình Sơ đồ hóa kiến thức phong trào Cần Vương (1885 – 1896) Hình 10 Sơ đồ hóa kiến thức khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 – 1892) 25 Hình 11 Sơ đồ hóa kiến thức khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896) Hình 12 Sơ đồ hóa kiến thức khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913) 1.4 Các dạng sơ đồ thiết kế sử dụng nội dung kiến thức Những chuyển biến kinh tế, xã hội Việt Nam đầu kỉ XX 26 Hình 13 Sơ đồ hóa kiến thức tổ chức máy Tồn quyền Đơng Dương Hình 14 Sơ đồ hóa kiến thức nội chương trình khai thac lần thứ thực dân Pháp 27 Hình 15 Sơ đồ hóa kiến thức cấu kinh tế Việt Nam tác động khai thác lần thứ Hình 16 Sơ đồ hóa kiến thức cấu xã hội Việt Nam đầu kỉ XX 28 Hình 17 Sơ đồ hóa kiến thức mâu thuẫn xã hội Việt Nam Hình 18 Sơ đồ hóa kiến thức khái quát chương trình khai thác lần thứ Pháp tác động 1.5 Các dạng sơ đồ thiết kế sử dụng nội dung kiến thức Phong trào yêu nước Việt Nam từ đầu kỉ XX đến Chiến tranh giới thứ 29 Hình 19 Sơ đồ hóa kiến thức khái quát phong trào yêu nước đầu kỉ XX 1.6 Các dạng sơ đồ thiết kế sử dụng nội dung kiến thức Việt Nam năm Chiến tranh giới thứ Hình 20 Sơ đồ hóa kiến thức Việt Nam Chiến tranh giới thứ 30 Hình ảnh dạy thực nghiệm 31 32 33 ... niệm sơ đồ hóa kiến thức sơ đồ hóa kiến thức dạy học Lịch sử trường phổ thơng - Quan niệm sơ đồ hóa kiến thức: Từ khái niệm sơ đồ sơ đồ hóa hiểu sơ đồ hóa kiến thức hình thức dùng sơ đồ để... phương pháp sơ đồ hóa kiến thức dạy học lịch sử việt nam ( 1858 – 1918) trường THPT 14 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ HÓA KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT. .. Hay sơ đồ 16 hóa kiến thức lịch sử thể nội dung kiến thức lịch sử ngôn ngữ sơ đồ (sơ đồ cây, sơ đồ mạng, sơ đồ tư duy, …)  Phương pháp sơ đồ hóa kiến thức Phương pháp sơ đồ có tên khoa học phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp sơ đồ hóa kiến thức trong dạy học lịch sử việt nam (1858 – 1918) ở trường THPT ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm