GIÁO ÁN THỂ DỤC 7 - TRỌN BỘ

174 1.1K 4
GIÁO ÁN THỂ DỤC 7 - TRỌN BỘ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MƠN THỂ DỤC 7 GV: QUẢNG THANH BÌNH TUẦN NGÀY SOẠN : NGÀY DẠY : TIẾT SỐ : Bài : PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG KHI HOẠT ĐỘNG TDTT I/. MỤC TIÊU : - Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam XHCN. - Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh. - Trang cho học sinh một số hiểu biết đúng về TDTT để các em tích cực RLTT và thi đấu. Hiểu biết những ngun nhân cơ bản và cách phòng tránh trấn thương trong luyện tập TDTT. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Trên lớp - vở, bút. III. THỜI GIAN : 45 phút IV. TIẾN TRÌNH GI ẢNG DẠY : NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU : - Giáo viên nhận lớp, học sinh báo cáo só số lớp. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 8phút - Lớp trưởng ổn định lớp, báo cáo só số cho giáo viên. B. PHẦN CƠ BẢN : QH • Phòng tránh chấn thương khi hoạt độngTDTT : Ý nghóa của phòng tránh chấn thương TDTT: - Mục đích cơ bản và quan trong nhất 32 phút - Học sinh chú ý nghe giảng và tự ghi bài. - Học sinh đóng góp xây dựng bài, trả lời những câu hỏi của GV. TRƯỜNG THCS TRÀ TÂN NĂM HỌC:2008-2009 1 MƠN THỂ DỤC 7 GV: QUẢNG THANH BÌNH khi tham gia tập luyện TDTT là nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực của mỗi người. Thế nhưng do không biết hoặc xem thường, không chòu tuân theo các quy tắc, phương pháp khoa học trong hoạt động TDTT, nên người tập đã để xảy ra chấn thương như : 1. Xây sát. 2. Choáng, ngất. 3. Tổn thương cơ 4. Bông gân 5. Tổn thương khớp và sai khớp 6. Giập hoặc gãy xương. - Chấn thương làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thể lực, thi đấu, kết quả học tập hiện tại cũng như lao động và công tác sau này là đi ngược lại với mục đích khi tham gia tập luyện TDTT. Do đó, chấn thương là kẻ thù của TDTT. Biết được nguyên nhân và cách phòng tránh không để chấn thươngxảy ra là yêu cầu quan trọng trong quá trình tập luyện và thi đấu TDTT. Câu hỏi trao đổi với học sinh : - Mục đích tập luyện TDTT là gì ? - Có em nào đã để xảy ra chấn thương khi tập luyện TDTT ? - Hãy kể một số chấn thương TDTT mà em biết ? C. KẾT THÚC : - Nhắc nhở học sinh về ôn bài và 5 phút TRƯỜNG THCS TRÀ TÂN NĂM HỌC:2008-2009 2 MƠN THỂ DỤC 7 GV: QUẢNG THANH BÌNH chuẩn bài tiếp theo. - Nhận xét. - Xuống lớp. - Về ý thức học tập của lớp. - GV cho xuống lớp. RÚT KINH NGHIỆM TI ẾT 1 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………… TUẦN NGÀY SOẠN : NGÀY DẠY : TIẾT SỐ : BÀI : ĐHĐN +CHẠY NHANH + CHẠY BỀN. I/ MỤC TIÊU U CẦU . 1 MỤC TIÊU : • ĐHĐN :Ơn Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau. • Chạy nhanh : Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mơng. • Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng “thở dốc” và cách khắc phục; Một số động tác thư giãn, thã lỏng. 2 .U CẦU : • Thực hiện đúng các kỹ năng đội hình đội ngũ và các động tác bổ trợ phát triển,sức nhanh ,tập luyện tốt sức bền. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN . 1. ĐỊA ĐIỂM : * Sân tập thể dục. 2. PHƯƠNG TIỆN : * Còi , tranh chạy nhanh. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP. N ỘI DUNG Đ L / V Đ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TRƯỜNG THCS TRÀ TÂN NĂM HỌC:2008-2009 3 MƠN THỂ DỤC 7 GV: QUẢNG THANH BÌNH A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1 . Giáo viên nhận lớp.Phổ biến nội dung u cầu bài học. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ, cánh tay, khuỷu tay, hơng, gối, cổ tay cổ chân, ép ngang, ép dọc, động tác lườn, động tác bụng - Khởi động chun mơn: * Chạy tại chỗ, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy biến tốc, chạy tăng tốc, xuất phát chạy nhanh ở các tư thế khác nhau, … 8 phút 2 phút 6 phút 2lần x 8 nhịp/ động tác.      - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp .                          - Đứng theo đội trên,giáo viên điều khiển cho học sinh khởi động. B/ PHẦN CƠ B ẢN . 1/ ĐHĐN. Ơn Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau. 2/ CHẠY NHANH .  Chạy bước nhỏ  Chạy nâng cao đùi  Chạy gót chạm mơng 3/ CỦNG CỐ.  ĐHĐN – Chạy nhanh 4/ CHẠY BỀN. a/ Hiện tượng “thở dốc” : Thở dốc là thở nhanh, nhưng nơng, chủ yếu thở bằng miệng, hoặc 32 phút 12 phút 10 phút 4 phút 6 phút 1 phút.     - Giáo viên phân tích và     thị phạm lại cho học     sinh quan sát 1lần sau     đó điều khiển cho học     sinh ơn tập .Chú ý quan     sát sửa sai cho các em. - Giáo viên thị phạm lại     các động 1 lần sau đó điều     khiển cho các em ơn tập.     Vừa cho các em ơn tập vừa    chú ý quan sát sửa sai cho     các em.  60 m Giáo viên nhắc lại kỹ thuật và thò phạm lại động tác. TRƯỜNG THCS TRÀ TÂN NĂM HỌC:2008-2009 4 MÔN THỂ DỤC 7 GV: QUẢNG THANH BÌNH miệng, mũi. Sau khi chạy vài trăm mét,ta thấy hiện tượng tức ngực, khó thở , không muốn chạy nữa và thở dốc. Để khắc phục cần giảm tốc độ, hít thở sâu b/ Luyện tập chạy bền. 5 phút. - Gọi 1 học sinh lên thực hiện .Lớp quan sát nhận xét.GV kết luận và cho điểm các em. - Chạy một hàng dọc theo nhóm sức khoẻ. Nam chạy riêng 4 vòng,Nữ chạy riêng 3 vòng.GV hướng dẫn đường chạy và chỉ huy cho các em chạy. C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ HỒI TĨNH: Một số động tác thư dãn, thả lỏng : - Vừa đi, vừa dang tay hoặc đưa hai tay lên cao : Hít vào bằng mũi ; khi buông tay xuống : Thở ra bằng miệng. – Lắc bắp đùi, rung bắp cẳng chân, Nhún nhảy thả lỏng. – Rũ tay : Cuối người, hai tay buông thõng rũ tay. - Phơi cá, đấm lưng,… 2 . NHẬN XÉT GIỜ HỌC VÀ GIAO BÀI TẬP VỀ NHÀ. Kết thúc giờ học. 5 phút 3 phút 2 lầnx8nhịp/ động tác 2 phút                          - Giáo viên điều khiển cho học sinh thả lỏng, thực hiện ở đội hình trên. IV. Ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… . TUẦN NGÀY SOẠN : NGÀY DẠY : TIẾT SỐ : BÀI : ĐHĐN +CHẠY NHANH. I/ MỤC TIÊU YÊU CẦU . 1 MỤC TIÊU : TRƯỜNG THCS TRÀ TÂN NĂM HỌC:2008-2009 5 MƠN THỂ DỤC 7 GV: QUẢNG THANH BÌNH • ĐHĐN :Ơn Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau. Điểm số từ một đến hết và điểm số 1-2, 1- 2 đến hết ; Học : Biến đổi đội hình 0-2-4. • Chạy nhanh : Trò chơi “ Chạy tiếp sức” , “Chạy tiếp sức chuyển vật” , một số động tác bổ trợ : Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mơng. 2.U CẦU : • Thực hiện đúng các kỹ năng đội hình đội ngũ và các động tác bổ trợ phát triển,sức nhanh. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN . 1. ĐỊA ĐIỂM : * Sân tập thể dục. 2. PHƯƠNG TIỆN : * Còi , tranh chạy nhanh. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP. N ỘI DUNG Đ L / V Đ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1 . Giáo viên nhận lớp.Phổ biến nội dung u cầu bài học. 2. Khởi động . - Khởi động chung: * Xoay các khớp cổ, cánh tay, khuỷu tay, hơng, gối, cổ tay cổ chân, ép ngang, ép dọc, động tác lườn, động tác bụng - Khởi động chun mơn: * Chạy tại chỗ, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy biến tốc, chạy tăng tốc, xuất phát chạy nhanh ở các tư thế khác nhau, … 3. Kiểm tra bài cũ : ĐHĐN 8 phút 1 phút 6 phút 2lần x 8 nhịp/ động tác. 1 phút      - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp .                          - Đứng theo đội trên,giáo viên điều khiển cho học sinh khởi động. - Gọi học sinh thực thực hiện kĩ thuật ĐHĐN, Cho học sinh nhận xét. Giáo viên cho điểm, đánh giá chung. B/ PHẦN CƠ B ẢN . 1/ ĐHĐN. 32 phút 10 phút     - Giáo viên phân tích và     thị phạm lại cho học TRƯỜNG THCS TRÀ TÂN NĂM HỌC:2008-2009 6 MÔN THỂ DỤC 7 GV: QUẢNG THANH BÌNH - Ôn Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau. Điểm số từ một đến hết và điểm số 1-2, 1-2 đến hết ; - Học : Biến đổi đội hình 0-2-4. 2/ CHẠY NHANH .  Chạy bước nhỏ  Chạy nâng cao đùi  Chạy gót chạm mông  Trò chơi “ Chạy tiếp sức” ,  “Chạy tiếp sức chuyển vật” 3/ CỦNG CỐ.  ĐHĐN – Chạy nhanh 17phút 7 phút 5 phút 5 phút. 5 phút.     sinh quan sát 1lần sau     đó điều khiển cho học     sinh ôn tập .Chú ý quan     sát sửa sai cho các em. - Giáo viên thị phạm lại     các động 1 lần sau đó điều     khiển cho các em ôn tập.     Vừa cho các em ôn tập vừa    chú ý quan sát sửa sai cho     các em.  - Giáo viên phổ biến nội dung trò chơi cách chơi,luật chơi,bầu ban trọngtài… sau đó điều khiển cho các em chơi.Chia lớp ra thành 4 đội chơi ,2 đội Nam,2 đội Nữ.Cho 2 đội Nam chơi trước, 2 đội Nữ chơi sau. A   15 m B   GV - Gọi 1 học sinh lên thực hiện lại kĩ thuật ĐHĐN.Lớp quan sát nhận xét.GV kết luận và cho điểm các em. C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ HỒI TĨNH: - Tập động tác điều hoà của bài thể dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ tay. 2 . Nhận xét giờ học, bài tập ở nhà. Kết thúc giờ học. 5 phút 2 phút 2 lầnx8nhịp/ động tác 3 phút                          - Giáo viên điều khiển cho học sinh thả lỏng, thực hiện ở đội hình trên. TRƯỜNG THCS TRÀ TÂN NĂM HỌC:2008-2009 7 MÔN THỂ DỤC 7 GV: QUẢNG THANH BÌNH IV. Ruùt kinh nghieäm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… . TUẦN NGÀY SOẠN : NGÀY DẠY : TIẾT SỐ : BÀI : ĐHĐN +CHẠY NHANH + CHẠY BỀN. I/ MỤC TIÊU YÊU CẦU . 1 MỤC TIÊU : • ĐHĐN :Ôn Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau. Biến đổi đội hình 0-2-4. • Chạy nhanh : Ôn luyện tại chỗ đánh tay, Đứng mặt hướng chạy xuất phát, Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi. • Chạy bền : Học phân phối sức khi chạy, Chạy trên địa hình tự nhiên. 2.YÊU CẦU : • Thực hiện đúng các kỹ năng đội hình đội ngũ và các động tác bổ trợ phát triển,sức nhanh ,tập luyện tốt sức bền. II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN . 1. ĐỊA ĐIỂM : * Sân tập thể dục. 2. PHƯƠNG TIỆN : * Còi , tranh chạy nhanh. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP. N ỘI DUNG Đ L / V Đ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU. 1 . Giáo viên nhận lớp.Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động . - Khởi động chung: 8 phút 1 phút      - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo TRƯỜNG THCS TRÀ TÂN NĂM HỌC:2008-2009 8 MƠN THỂ DỤC 7 GV: QUẢNG THANH BÌNH * Xoay các khớp cổ, cánh tay, khuỷu tay, hơng, gối, cổ tay cổ chân, ép ngang, ép dọc, động tác lườn, động tác bụng - Khởi động chun mơn: * Chạy tại chỗ, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy biến tốc, chạy tăng tốc, xuất phát chạy nhanh ở các tư thế khác nhau, … 3. Kiểm tra bài cũ : ĐHĐN 6 phút 2lần x 8 nhịp/ động tác. 1 phút viên về tình lớp .                          - Đứng theo đội trên,giáo viên điều khiển cho học sinh khởi động. - Gọi học sinh thực thực hiện kĩ thuật ĐHĐN, Cho học sinh nhận xét. Giáo viên cho điểm, đánh giá chung. B/ PHẦN CƠ B ẢN . 1/ ĐHĐN. -Ơn Tập hợp hàng dọc,dóng hàng đứng nghiêm,đứng nghỉ,quay phải,quay trái,quay đằng sau. - Biến đổi đội hình 0-2-4 2/ CHẠY NHANH .  Ơn tại chổ đánh tay  Đứng mặt hướng chạy xuất phát.  Chạy bước nhỏ  Chạy nâng cao đùi 3/ CỦNG CỐ.  ĐHĐN – Chạy nhanh 4/ CHẠY BỀN. a/ Học phân phối sức khi chạy : Do cự li chạy dài hơn mà sức người có hạn, nên trong chạy bền khơng thể chạy nhanh với tốc độ tối đa như khi chạy 60m.Tùy theo cự li chạy mà người tập phân phối sức sao cho chạy hết cự li một cách hiệu quả nhất. Trách 32 phút 12 phút 10 phút 4 phút 6 phút 1 phút.     - Giáo viên phân tích và     thị phạm lại cho học     sinh quan sát 1lần sau     đó điều khiển cho học     sinh ơn tập .Chú ý quan     sát sửa sai cho các em. - GV nhắc nhỡ HS chú ý hiệu lệnh, tập luyện đúng và tích cực - GV cho HS thực hiện nhanh chống và liên tục - Giáo viên thị phạm lại     các động 1 lần sau đó điều     khiển cho các em ơn tập.     Vừa cho các em ơn tập vừa    chú ý quan sát sửa sai cho     các em.  60 m Giáo viên nhắc lại kỹ thuật và thò phạm lại động tác. - Gọi 1 học sinh lên thực hiện .Lớp TRƯỜNG THCS TRÀ TÂN NĂM HỌC:2008-2009 9 MƠN THỂ DỤC 7 GV: QUẢNG THANH BÌNH chạy q nhanh lúc đầu, sau đó mệt, thở dốc, thậm chí đau bụng khơng đủ sức chạy hết cự li. Thơng thường khi mới xuất phát nên chạy chậm, nhẹ nhàng cho cơ thể thích nghi dần, sau đó nâng dần và giữ ổn định tốc độ đến khi về đích. b/ Luyện tập chạy bền. 5 phút. quan sát nhận xét.GV kết luận và cho điểm các em. - Chạy một hàng dọc theo nhóm sức khoẻ. Nam chạy riêng 4 vòng,Nữ chạy riêng 3 vòng.GV hướng dẫn đường chạy và chỉ huy cho các em chạy. C/ PHẦN KẾT THÚC. 1/ HỒI TĨNH: - Tập động tác điều hồ của bài thể dục giữa giờ , hít thở sâu, rũ chân rũ tay. 2 . Nhận xét giờ học, bài tập ở nhà. Kết thúc giờ học. 5 phút 2 phút 2 lầnx8nhịp/ động tác 3 phút                          - Giáo viên điều khiển cho học sinh thả lỏng, thực hiện ở đội hình trên. IV. Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… . TUẦN NGÀY SOẠN : NGÀY DẠY : TIẾT SỐ : Bài : PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG KHI HOẠT ĐỘNG TDTT (tt) I/. MỤC TIÊU : - Tiếp tục trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về ngun nhân và cách phòng tránh chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT. - Biết vận dụng những hiểu biết đã học để đảm bảo an toàn trong tập luyện và thi đấu TDTT. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : TRƯỜNG THCS TRÀ TÂN NĂM HỌC:2008-2009 10 [...]... TRÀ TÂN NĂM HỌC:200 8-2 009 MƠN THỂ DỤC 7 GV: QUẢNG THANH BÌNH chưa đẹp - điểm 5 – 6:có một đến hai động tác thực hiện sai - điểm 3 – 4: thực hiện sai từ 3 kỹ năng trở lên C_ PHẦN KẾT THÚC - Thả lỏng: Hít thở sâu, một số động tác - thả lỏng - Củng cố - Nhận xét buổi tập - GV khen các nhóm thực hiện tốt - Phê bình, nhắc nhở những cá nhân và nhóm chưa tốt - Nội qui buổi học thể dục - Dặn dò: Cho bài tập... 8-1 0 phút PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Lớp trưởng ổn định lớp, báo cáo số cho giáo viên - Giáo viên gọi 1-2 em lên trả lời, ch cả lớp nhận xét và cho điểm 2 8-3 0 phút - Học sinh trật tự, chú ý lắng ngh GV giới thiệu tiếp về cách phòng trán chấn thương - Học sinh chú ý nghe giảng và tự gh bài - Học sinh đóng góp xây dựng bài, tr lời những câu hỏi của GV 11 TRƯỜNG THCS TRÀ TÂN NĂM HỌC:200 8-2 009 MƠN THỂ DỤC 7. .. : ĐHĐN € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 6 phút 2lần x 8 nhịp/ động tác 1 phút B/ PHẦN CƠ B ẢN 32 phút 1/ ĐHĐN - Ơn Đi đều – đứng lại - Đi đều vòng trái, phải - Biến đổi đội hình 0-2 -4 - Biến đổi đội hình 0-3 - 6-9 12 phút 2/ CHẠY NHANH  Vai hướng chạy– xuất phát  Ngồi xổm – xuất phát 10 phút € - Đứng theo đội trên ,giáo viên... 1/ ĐHĐN - Ơn biến đổi đội hình 0-3 - 6-9 - Ơn biến đổi đội hình 0-2 -4 12 phút PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Đứng theo đội trên ,giáo viên điều khiển cho học sinh khởi động - Gọi học sinh thực thực hiện kĩ thuật ĐHĐN, Cho học sinh nhận xét Giáo viên... 1/ ĐHĐN - Ơn biến đổi đội hình 0-3 - 6-9 - Ơn biến đổi đội hình 0-2 -4 12 phút PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Đứng theo đội trên ,giáo viên điều khiển cho học sinh khởi động - Gọi học sinh thực thực hiện kĩ thuật ĐHĐN, Cho học sinh nhận xét Giáo viên... €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Đứng theo đội trên ,giáo viên điều khiển cho học sinh khởi động - Gọi học sinh thực thực hiện kĩ thuật ĐHĐN, Cho học sinh nhận xét Giáo viên cho điểm, đánh giá chung € € € € - Giáo viên phân tích và € € € € thị phạm lại cho học 18 TRƯỜNG THCS TRÀ TÂN NĂM HỌC:200 8-2 009 MƠN THỂ DỤC 7 GV:... €€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€ € - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo viên về tình lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Đứng theo đội trên ,giáo viên điều khiển cho học sinh khởi động - Gọi học sinh lên trả lời các câu hỏit, 13 TRƯỜNG THCS TRÀ TÂN NĂM HỌC:200 8-2 009 MƠN THỂ DỤC 7 GV: QUẢNG THANH BÌNH Cho học sinh nhận xét Giáo viên cho điểm, đánh giá chung phòng tránh chấn thương B/ PHẦN... TRÀ TÂN NĂM HỌC:200 8-2 009 MƠN THỂ DỤC 7 GV: QUẢNG THANH BÌNH - Đi đều vòng trái, đi đều vòng phải - Đổi chân khi đi đều sai nhịp - Học:Biến đổi đội hình 0-3 - 6-9 2/ CHẠY NHANH  Chạy bước nhỏ  Chạy nâng cao đùi  Chạy gót chạm mơng  Học ngồi xổm – xuất phát 3/ CỦNG CỐ  ĐHĐN – Chạy nhanh 12phút 5 phút 7 phút 5 phút € € € € sinh ơn tập Chú ý quan € € € € €sát sửa sai cho các em - GV nhắc nhỡ HS chú... : • ĐHĐN : Ơn biến đổi đội hình 0-3 - 6-9 và đội hình 0-2 -4 • Chạy nhanh : Trò chơi chạy đuổi, Ơn tư thế sẵn sàng – xuất phát, xuất phát cao – chạy nhanh 30m 2.U CẦU : • Thực hiện đúng các kỹ năng đội hình đội ngũ và các động tác bổ trợ phát triển,sức nhanh II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN 1 ĐỊA ĐIỂM : * Sân tập thể dục 32 TRƯỜNG THCS TRÀ TÂN NĂM HỌC:200 8-2 009 MƠN THỂ DỤC 7 GV: QUẢNG THANH BÌNH 2 PHƯƠNG TIỆN...MƠN THỂ DỤC 7 GV: QUẢNG THANH BÌNH - Trên lớp - vở, bút III THỜI GIAN : 45 phút IV TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY : NỘI DUNG A PHẦN MỞ ĐẦU : - Giáo viên nhận lớp, học sinh báo cáo só số lớp - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Kiểm tra bài cũ : nêu 1 số xảy ra chấn thương trong họat động TDTT ? B PHẦN CƠ BẢN: QH • Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT: Nguyên nhân xảy ra chấn thương TDTT: - Không chòu . TÂN NĂM HỌC:200 8-2 009 2 MƠN THỂ DỤC 7 GV: QUẢNG THANH BÌNH chuẩn bò bài tiếp theo. - Nhận xét. - Xuống lớp. - Về ý thức học tập của lớp. - GV cho xuống.   - Cán sự lớp tập hợp lớp , báo cáo giáo TRƯỜNG THCS TRÀ TÂN NĂM HỌC:200 8-2 009 8 MƠN THỂ DỤC 7 GV: QUẢNG THANH BÌNH * Xoay các khớp cổ, cánh tay,

Ngày đăng: 05/09/2013, 01:10

Hình ảnh liên quan

• Thực hiện đúng các kỹ năng đội hình đội ngũ và các động tác bổ trợ phát triển,sức nhanh. - GIÁO ÁN THỂ DỤC 7 - TRỌN BỘ

h.

ực hiện đúng các kỹ năng đội hình đội ngũ và các động tác bổ trợ phát triển,sức nhanh Xem tại trang 13 của tài liệu.
• Thực hiện đúng các kỹ năng đội hình đội ngũ và các động tác bổ trợ phát triển,sức nhanh. - GIÁO ÁN THỂ DỤC 7 - TRỌN BỘ

h.

ực hiện đúng các kỹ năng đội hình đội ngũ và các động tác bổ trợ phát triển,sức nhanh Xem tại trang 23 của tài liệu.
• ĐHĐN: Ơn biến đổi đội hình 0-3-6-9 và đội hình 0-2-4. - GIÁO ÁN THỂ DỤC 7 - TRỌN BỘ

n.

biến đổi đội hình 0-3-6-9 và đội hình 0-2-4 Xem tại trang 27 của tài liệu.
• ĐHĐN: Ơn biến đổi đội hình 0-3-6-9 và đội hình 0-2-4. - GIÁO ÁN THỂ DỤC 7 - TRỌN BỘ

n.

biến đổi đội hình 0-3-6-9 và đội hình 0-2-4 Xem tại trang 32 của tài liệu.
Bà i: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ: KIỂM TRA - GIÁO ÁN THỂ DỤC 7 - TRỌN BỘ

i.

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ: KIỂM TRA Xem tại trang 34 của tài liệu.
Đội hình kiểm tra - GIÁO ÁN THỂ DỤC 7 - TRỌN BỘ

i.

hình kiểm tra Xem tại trang 60 của tài liệu.
ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN I_ MỤC TIÊU – YÊU CẦU: - GIÁO ÁN THỂ DỤC 7 - TRỌN BỘ
ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN I_ MỤC TIÊU – YÊU CẦU: Xem tại trang 63 của tài liệu.
ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN I_ MỤC TIÊU – YÊU CẦU:I_ MỤC TIÊU – YÊU CẦU: - GIÁO ÁN THỂ DỤC 7 - TRỌN BỘ
ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN I_ MỤC TIÊU – YÊU CẦU:I_ MỤC TIÊU – YÊU CẦU: Xem tại trang 66 của tài liệu.
ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN I_ MỤC TIÊU – YÊU CẦU: - GIÁO ÁN THỂ DỤC 7 - TRỌN BỘ
ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN I_ MỤC TIÊU – YÊU CẦU: Xem tại trang 71 của tài liệu.
ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN I_ MỤC TIÊU – YÊU CẦU:I_ MỤC TIÊU – YÊU CẦU: - GIÁO ÁN THỂ DỤC 7 - TRỌN BỘ
ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN I_ MỤC TIÊU – YÊU CẦU:I_ MỤC TIÊU – YÊU CẦU: Xem tại trang 74 của tài liệu.
B. YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA. - GIÁO ÁN THỂ DỤC 7 - TRỌN BỘ
B. YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA Xem tại trang 81 của tài liệu.
-Chạy trên địa hình tự nhiên. - GIÁO ÁN THỂ DỤC 7 - TRỌN BỘ

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 94 của tài liệu.
• Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 2.YÊU CẦU : - GIÁO ÁN THỂ DỤC 7 - TRỌN BỘ

h.

ạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 2.YÊU CẦU : Xem tại trang 97 của tài liệu.
-Chạy trên địa hình tự nhiên. - GIÁO ÁN THỂ DỤC 7 - TRỌN BỘ

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 99 của tài liệu.
• Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 2.YÊU CẦU : - GIÁO ÁN THỂ DỤC 7 - TRỌN BỘ

h.

ạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 2.YÊU CẦU : Xem tại trang 103 của tài liệu.
-Chạy trên địa hình tự nhiên. - GIÁO ÁN THỂ DỤC 7 - TRỌN BỘ

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 105 của tài liệu.
-Chạy trên địa hình tự nhiên. - GIÁO ÁN THỂ DỤC 7 - TRỌN BỘ

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 112 của tài liệu.
-Chạy trên địa hình tự nhiên. - GIÁO ÁN THỂ DỤC 7 - TRỌN BỘ

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 118 của tài liệu.
Đội hình lên lớp - GIÁO ÁN THỂ DỤC 7 - TRỌN BỘ

i.

hình lên lớp Xem tại trang 119 của tài liệu.