Biện pháp thi công kết cấu nhịp dẫn nút giao Long biên

292 376 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2019, 21:04

Dự án xây dựng nút giao thông trung tâm quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT.file bao gồm: thuyết minh, bảng tính, bản vẽ bố trí đà giáo, đề cương căng kéo cáp DƯL. biện pháp thi công sử dụng phương pháp đúc trên đà giáo định hình, vị trí vượt đường sắt sử dụng trụ tạm bằng thép hình CÔNG TY CỔ PHẦN HIM LAM CHI NHÁNH HÀ NỘI DỰ ÁN XÂY DỰNG NÚT GIAO THÔNG TRUNG TÂM QUẬN LONG BIÊN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BT BƯỚC: THIẾT KẾ BẢN VẼ TỔ CHỨC THI CÔNG HẠNG MỤC : THI CÔNG KẾT CẤU PHẦN TRÊN (ĐOẠN DẦM LIÊN 1, LIÊN 2, LIÊN 3) Hà Nội: …./ 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN HIM LAM CHI NHÁNH HÀ NỘI DỰ ÁN XÂY DỰNG NÚT GIAO THÔNG TRUNG TÂM QUẬN LONG BIÊN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BT BƯỚC: THIẾT KẾ BẢN VẼ TỔ CHỨC THI CÔNG HẠNG MỤC : THI CÔNG KẾT CẤU PHẦN TRÊN (ĐOẠN DẦM LIÊN 1, LIÊN 2, LIÊN 3) NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT Hà Nội: …./2015 TƯ VẤN QLDA NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NÚT GIAO THÔNG TRUNG TÂM QUẬN LONG BIÊN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BT THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÚC DẦM HỘP TRÊN ĐÀ GIÁO 1.4 Tổ chức thực hiện: THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG DỰ ÁN XÂY DỰNG NÚT GIAO THÔNG TRUNG TÂM QUẬN LONG BIÊN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BT HẠNG MỤC: CẦU DẪN VÀ TƯỜNG CHẮN ĐƯỜNG ĐẦU CẦU I THÔNG TIN DỰ ÁN  Đại diện quan có thẩm quyền  Nhà đầu tư : Công ty Cổ phần Him Lam  Tư vấn thiết kế : Tổng công ty Tư vấn Thiết kế GTVT : Ban Quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn 1.5 Hình thức đầu tư: Giới thiệu dự án  1.1 Giới thiệu chung: Dự án xây dựng đường kéo dài, nối khu thị Bắc Thăng Long - Vân Trì tới điểm đầu Quốc lộ đầu tư xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng mạng lưới giao thông thành phố Hà Nội Sau hoàn thiện, tuyến đường trở thành trục giao thơng nhằm đảm bảo điều kiện hạ tầng giao thông vận tải phục vụ khu cơng nghiệp, khu thị phía bắc sơng Hồng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố Dự án đồng thời góp phần khép kín đường vành đai 2, đoạn phía Đơng Bắc thành phố Hà Nội, từ Sài Đồng đến Vĩnh Ngọc, nối cầu Nhật Tân, góp phần phân bổ giao thơng khu vực thành phố Đầu tư xây dựng nút giao thơng hồn chỉnh đường vành đai trục hướng tâm cửa ngõ phía Bắc Thành phố;  Dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) Phạm vi, mục tiêu, quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật Dự án: 2.1 Phạm vi dự án: + Theo hướng đường kéo dài đường Nguyễn Văn Linh:  Điểm đầu: Km16+165: Thuộc gói thầu 15A - Dự án đường kéo dài; Điểm cuối: Km17+77.57: Tiếp nối với Dự án mở rộng đường Nguyễn Văn Linh từ nút giao cầu Chui đến nút giao cầu Vĩnh Tuy;  + Theo hướng đường Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Tự: Việc xây dựng nút giao trung tâm quận Long Biên kết nối dự án đường kéo dài với đường Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự QL5 nút giao cầu Chui  Dự án đầu tư xây dựng nút giao trung tâm quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Quyết định số 7019/QĐ-UBND ngày 19/11/2013  Điểm đầu: Km0+280 (lý trình Dự án): Thuộc đường Nguyễn Văn Cừ;  Điểm cuối: Km0+200 (lý trình đường Ngô Gia Tự): Thuộc đường Ngô Gia Tự;  2.2 Hệ thống quy trình áp dụng: 2.2.1 Khảo sát: 1.2 Phạm vi nghiên cứu: TCXDVN 364-2006 - Tiêu chuẩn kỹ thuật đo xử lý số liệu GPS trắc địa cơng trình;  + Theo hướng đường kéo dài - đường Nguyễn Văn Linh:  Điểm đầu: Km16+165: Thuộc gói thầu 15A - dự án đường kéo dài; Điểm cuối: Km17+877.57: Tiếp nối với dự án mở rộng đường Nguyễn Văn Linh từ nút giao cầu Chui đến nút giao cầu Vĩnh Tuy;   Quy phạm đo vẽ địa hình tiêu chuẩn ngành 96TCN 43-90;  Quy trình khảo sát đường tơ 22TCN 263-2000; Quy phạm thành lập đồ địa số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10/11/2008 Tài Nguyên Môi Trường;  + Theo hướng đường Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Tự:  Điểm đầu: Km0+280 (lý trình dự án): Thuộc đường Nguyễn Văn Cừ;  Quy trình khảo sát thiết kế đường ô tô đắp đất yếu 22TCN 262-2000;  Điểm cuối: Km0+200 (lý trình đường Ngơ Gia Tự): Thuộc đường Ngơ Gia Tự;  Quy trình khoan thăm dò địa chất cơng trình 22TCN 259-2000; 1.3 Tên dự án:  Quy trình xác định mơ đun đàn hồi chung áo đường cần đo độ võng Benkelman 50 TCVN 8867-2011;  Dự án đầu tư xây dựng nút giao thơng trung tâm quận Long Biên theo hình thức BT DỰ ÁN XÂY DỰNG NÚT GIAO THÔNG TRUNG TÂM QUẬN LONG BIÊN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BT  THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÚC DẦM HỘP TRÊN ĐÀ GIÁO Quy định tạm thời công tác khảo sát đường sắt  Cầu vượt theo hướng đường 5: tốc độ thiết kế 80km/h (theo QCVN 07:2010/BXD) Đường nội đô (đường bên phải, đường bên trái cầu vượt đường 5): đường khu vực (theo QCVN 07:2010/BXD), tốc độ thiết kế 50Km/h; 2.2.2 Thiết kế: 2.2.2.1 Tiêu chuẩn thiết kế cầu, cơng trình:   Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05  Tốc độ thiết kế nhánh nút giao 30km/h;  Tiêu chuẩn thiết kế cơng trình chịu động đất TCVN 9386:2012;  Chi tiết thiết kế xem chướng giải pháp thiết kế đường  Hầm đường sắt hầm đường ô tô - tiêu chuẩn thiết kế TCVN4527-1988;  Tải trọng tác động - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737-1995 Các thông số kỹ thuật chủ yếu áp dụng thiết kế nút giao Đơn Hạng mục Trị số vị 2.2.2.2 Tiêu chuẩn thiết kế đường, thoát nước: A Tốc độ thiết kế Km/h 30 50 60 80 - Độ dốc siêu cao lớn % 6 - Bán kính cong nằm tối thiểu m 30 80 125 250 - Chiều dài tầm nhìn dừng xe m 30 55 75 100 - Chiều dài tầm nhìn vượt xe m 150 300 350 550 B Bình diện tuyến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơng trình hạ tầng kỹ thuật thị QCVN07:2010/BXD   Quy trình khảo sát thiết kế đường tơ đắp đất yếu 22TCN 262-2000  Quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN211-06  Đường đô thị - yêu cầu thiết kế TCXDVN 104:2007 (tham khảo) C Mặt cắt dọc tuyến  Đường ô tô - yêu cầu thiết kế TCVN 4054:2005 ( tham khảo) - Độ dốc dọc lớn nhât % Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô 22TCN 273-01 (tham khảo) - Bán kính đường cong đường lồi nhỏ m 250 800 1400 3000   Tiêu chuẩn thiết kế mạng lưới nước TCVN 7957-2008 - Bán kính đường cong đường lõm nhỏ m 250 700 1000 2000  Quy chuẩn kỹ thuật cấp quốc gia báo hiệu đường QCVN 41-2012/ BGTVT - Chiều dài tối thiểu đường cong đường m 25 40 Quy định tạm thời thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối xây dựng cơng trình giao thông, Quyết định số 3230/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2012  70 D Các yếu tố mặt cắt ngang 2.2.2.3 Tiêu chuẩn thiết kế phần điện, chiếu sáng: Chi tiết thể vẽ thuyết minh riêng hạng mục thiết kế phần điện, chiếu sáng  2.2.2.4 Tiêu chuẩn thiết kế xanh, cảnh quan:  50 - Chiều rộng xe giới đường thị (1làn) m - Chiều rộng dải an toàn (dải mép) m - Độ dốc ngang mặt đường thông thường % MPa 196 3.5 3.75 0.5 E Kết cấu mặt đường - Môđun đàn hồi yêu cầu Chi tiết Hồ sơ thuyết minh riêng hạng mục thiết kế phần xanh, cảnh quan 2.4 Quy mô mặt cắt ngang: 2.3 Tiêu chuẩn thiết kế tuyến nút giao chủ yếu:  Đường kéo dài: đường trục thị (theo QCVN 07:2010/BXD), tốc độ thiết kế 80km/h + Quy mô mặt cắt ngang phù hợp với dự án đầu tư phê duyệt: DỰ ÁN XÂY DỰNG NÚT GIAO THƠNG TRUNG TÂM QUẬN LONG BIÊN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BT THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÚC DẦM HỘP TRÊN ĐÀ GIÁO Mặt cắt ngang theo hướng cầu Đơng Trù - Nguyễn Văn Linh phía Đơng Trù gồm cầu vượt với quy mô 06 xe phần đường đô thị hai bên với quy mô 04 xe giới, 02 xe hỗn hợp vỉa hè Mặt cắt ngang cụ thể sau:  + Phần xe giới (6 làn) : x 3.5m = 21.0m + Làn hỗn hợp : x 4.0m = 8.0m + Phần xe chạy mặt cầu cạn (6 làn) : x 3.75m= 22.5m + Dải phân cách + lề an toàn : 3.0m + x 0.5m = 4.0m + Lan can, lề an toàn phân cách : x 1.0 + 1.5m = 3.50m + Vỉa hè : 8.0m + 7.0m + Phần xe chạy đường đô thị : x 3.5 + x 4m = 22.0m + Tổng cộng : 48.0m = 15.0m + Lề an toàn dải phân cách sát mép tường chắn : x 0.25 + x 0.5m = 1.50m + Mặt cắt đảo xuyến + Vỉa hè + Phần xe giới : x 3.5m = 10.50m + Phần xe hỗn hợp : x 3.5m = 7.0m + Phần an toàn : x 0.5m = 0.5m + Tổng cộng : 18.50m : x 9.25m = 18.50m + Tổng cộng : 68.00m  Mặt cắt ngang theo hướng cầu Đông Trù - Nguyễn Văn Linh phía Nguyễn Văn Linh gồm cầu vượt với quy mô 06 xe phần đường đô thị hai bên với quy mô 06 xe giới, 02 xe hỗn hợp vỉa hè Mặt cắt ngang cụ thể sau: + Phần xe chạy mặt cầu cạn (6 làn) : x 3.75m = 22.5m + Mặt cắt đường nhánh rẽ phải nút giao + Lan can, lề an toàn phân cách : x 1.0 + 1.5m = 3.50m + Phần xe giới : x 3.5m = 7.0m + Phần xe chạy đường đô thị : x 3.5 + x 3.75m = 28.5m + Phần xe thô sơ : x 3.0m = 3.0m + Lề an toàn dải phân cách sát mép tường chắn : x 0.25 + x 0.5m = 1.50m + Phần an toàn : x 0.5m = 0.5m + Vỉa hè + Tổng cộng : ~(8.4 + 2.4)m = ~11.0m + Tổng cộng : ~66.8m  Mặt cắt ngang đường Nguyễn Văn Cừ theo mặt cắt tại, gồm 04 xe giới, 02 xe thô sơ vỉa hè Mặt cắt ngang cụ thể sau: : 10.50m + Các khống chế cao độ: + Tĩnh không đường đường sắt tại: + Phần xe giới (4 làn) : x 3.5m = 14.0m + Tĩnh không đường chui kết cấu cầu Hmin = 4.75m + Phần xe máy, thô sơ (2 làn) : x 3.0m = 6.0m + Tĩnh không đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng Hmin = 6.55m + Dải phân cách + lề an toàn : 1.0m + x 0.5m = 2.0m + Tĩnh không đường sắt vào kho xăng Đức Giang Hmin = 5.30m + Vỉa hè : ~(5.0m + 5.0m) = ~10.0m + Tĩnh không cống chui qua đường sắt Hà Nội- Đồng Đăng: + Tĩnh không đường qua cống chui Hmin = 3.5m + Tổng cộng : ~32.0m  Đường Nguyễn Văn Cừ giai đoạn giữ nguyên theo mơ hình đường tại, giai đoạn hồn thiện nút giao mở rộng quy mơ theo giới đường đỏ  Mặt cắt ngang đường Ngô Gia Tự mở rộng theo quy mô gồm 06 xe giới, 02 xe hỗn hợp vỉa hè, phù hợp với giới đường đỏ phê duyệt Mặt cắt ngang cụ thể sau: + Tĩnh không cho người qua hầm Hmin = 2.5m + Khớp nối cao độ với dự án liên quan: + Khớp nối với Km16+ 165.0 dự án đường kéo dài, H = +7.75 DỰ ÁN XÂY DỰNG NÚT GIAO THÔNG TRUNG TÂM QUẬN LONG BIÊN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BT THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÚC DẦM HỘP TRÊN ĐÀ GIÁO + Khớp nối với cao độ trạng đường Nguyễn Văn Cừ H = +6.63, Ngô Gia Tự H = +7.02, Nguyễn Văn Linh H = +5.74 thành phố Hà Nội Theo qui hoạch, nút giao thông quan trọng tuyến vành đai phía Bắc với trục hướng tâm phía Bắc  Khu vực khảo sát nằm trung tâm quận Long Biên, thành phố Hà Nội, phía Bắc Đồng Bằng sơng Hồng, địa hình phẳng độ cao khoảng 5-10m so với mực nước biển có xu hướng thấp dần từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông Điều kiện tự nhiên: 3.1 Đặc điểm địa hình: 3.2 Đặc điểm địa chất:  Căn vào kết khoan khảo sát, thí nghiệm trường, thí nghiệm mẫu phòng lỗ khoan Địa tầng khu vực xây dựng cơng trình có đặc điểm sau đây: Các lớp đất yếu  Khu vực xây dựng cơng trình xuất lớp đất yếu bao gồm lớp 2; lớp 3; lớp với thành phần chủ yếu sét dẻo trạng thái dẻo mềm đến dẻo chảy Các lớp đất yếu phân bố phía lớp đất đắp mặt đường cũ xuất hầu hết lỗ khoan với chiều dày thay đổi từ 6.0-16.6m Lớp đất yếu có hệ số rỗng lớn thay đổi phạm vi từ 0.921-1.291 có sức chịu tải quy ước Ro < 1.0kG/cm2 3.1.1 Khái quát đặc điểm địa hình Thành phố Hà Nội:  Thành phố Hà Nội nằm trung tâm vùng đồng châu thổ Sơng Hồng có vị trí từ 20°53' đến 21°23' vĩ độ Bắc 105°44' đến 106°02' kinh độ Đông, tiếp giáp với tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc phía Bắc, Hà Nam, Hòa Bình phía Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh Hưng n phía Đơng, Hòa Bình Phú Thọ phía Tây Sau mở rộng địa giới hành năm 2008, tồn thành phố có diện tích 3.344,7km2, nằm hai bên bê sông Hồng, tập trung chủ yếu bên hữu ngạn Hiện nay, thành phố gồm 10 quận nội thành (Ba Đình, Hồn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xn, Long Biên, Hồng Mai, Hà Đơng) 18 huyện ngoại thành (Gia Lâm, Sóc Sơn, Đơng Anh, Thành Trì, Từ Liêm, Ba Vì, Chướng Mỹ, Đan Phượng, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hồ) 01 thị xã (Sơn Tây)  Địa hình Hà Nội thấp dần từ Bắc xuống Nam từ Tây sang Đơng, phản ánh rõ nét qua hướng dòng chảy tự nhiên dòng sơng địa bàn thành phố Hà Nội có cao độ trung bình so với mực nước Biển - 20m, khu vực đồi núi phía bắc tây bắc huyện Sóc Sơn thuộc phía nam dãy núi Tam Đảo có độ cao 20m - 400m Nhờ phù sa bồi đắp, ba phần tư diện tích tự nhiên Hà Nội đồng bằng, nằm hữu ngạn sông Đà, hai bên sông Hồng chi lưu sông khác Ngồi bãi bồi cao có vùng trũng với hồ đầm, dấu vết lòng sơng cổ Riêng bậc thềm sơng có với nơi khác Hà Nội Ngoài ra, Hà Nội có diện tích đồi núi phần lớn thuộc huyện Sóc Sơn, Ba Vì, Quốc Oai, Mỹ Đức, với đỉnh Ba Vì cao 1.281m, Gia Dê 707m, Chân Chim 462m, Thành Lanh 427m, Thiên Trù 378m Khu vực nội thành có số gò đồi thấp, gò Đống Đa, núi Nùng  Hà Nội nằm cạnh hai sông lớn miền Bắc: sông Đà sông Hồng Sông Hồng dài 1.183km từ Vân Nam-(Trung Quốc) xuống Đoạn sông Hồng qua Hà Nội dài 163km (chiếm khoảng 1/3 chiều dài đất Việt Nam, khoảng 550km Ngồi hai sơng lớn, địa phận Hà Nội có sơng: Đuống, Cầu, Cả Lồ, Đáy, Nhuệ, Tích, Tơ Lịch, Kim Ngưu, Bùi  Hồ đầm địa bàn Hà Nội có nhiều Những hồ tiếng nội thành Hà Nội hồ Tây, Trúc Bạch, Hoàn Kiếm, Thiền Quang, Bảy Mẫu Hàng chục hồ đầm thuộc địa phận Hà Nội cũ: hồ Kim Liên, hồ Liên Đàm, đầm Vân Trì nhiều hồ lớn thuộc địa phận Hà Tây (cũ): Ngải Sơn - Đồng Mô, Suối Hai, Mèo Gù, Xuân Khanh, Tuy Lai, Quan Sơn  Thủ Hà Nội có dạng địa hình bản: Vùng đồng bằng, vùng trung du, đồi núi thấp vùng núi trung du Các lớp có khả chịu tải cao  Các lớp chịu tải cao với thành phần chủ yếu cát bụi chặt vừa, sỏi sạn cấp phối kém, đôi chỗ sỏi sạn cấp phối lẫn bụi, sỏi sạn cấp phối tốt, sỏi sạn lẫn bụi, kết cấu chặt Cao độ mặt lớp thay đổi từ -30.8m đến -38.91m Bề dày lớp chưa xác định lỗ khoan kết thúc lớp này, bề dày khoan vào lớp thay đổi từ 4.0m đến 17.0m Đây lớp đất có khả chịu tải tốt cơng trình cầu, kết thí nghiệm xun tiêu chuẩn N30 >50 búa  Chi tiết địa tầng khu vực xây dựng cơng trình phân chia thành lớp đất đá, mô tả theo thứ tự từ xuống dươi sau: Lớp D: Kết cấu mặt đường cũ đất đắp Lớp D có thành phần hỗn tạp, chủ yếu sét lẫn dăm, sạn, cát, phế thải xây dựng nằm bề mặt địa hình, bề dày thay đổi từ 0.2m (LKC02) đến 4.5m (LKCC01) Tại khu vực lỗ khoan cống chui LKCC01 LKCC02 lớp đất đắp phía có thành phần đá đá lẫn sét với bề dày từ 0.3m đến 0.5m, bên lớp sét dẻo (CL) màu xám nâu, xám vàng, trạng thái cứng, kết thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn N30=13-18 búa Trong phạm vi đường cũ (QL5), lớp đất lu lèn, khả chịu tải tốt Lớp đất mô tả bao gồm lớp kết cấu áo đường (bê tông nhựa, cấp phối đá dăm loại I, loại II ) có chiều dày 1.3-3.4m Lớp 1: Sét dẻo, dẻo cứng (CL) Lớp đất có thành phần chủ yếu sét dẻo (CL), xen kẹp sét dẻo (CH), xám nâu, dẻo cứng Lớp gặp lỗ khoan khu vực khảo sát, cao độ mặt lớp thay đổi từ +7.65m (LKC10) đến +5.04m (LKCC02), bề dày lớp thay đổi từ 2.1m (LKCC01) đến 3.9m (LKC10) Lớp đất có khả chịu tải tốt với cơng trình đường, kết thí nghiệm xun tiêu chuẩn N30=8-9 búa 3.1.2 Đặc điểm địa hình đoạn tuyến nghiên cứu:  Khu vực nghiên cứu nút giao thông trung tâm quận Long Biên nút giao lớn Đường với đường Nguyễn Văn Cừ đường Ngô Gia Tự thuộc địa bàn quận Long Biên, Lớp 2: Sét dẻo, dẻo mềm (CL) DỰ ÁN XÂY DỰNG NÚT GIAO THÔNG TRUNG TÂM QUẬN LONG BIÊN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BT THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÚC DẦM HỘP TRÊN ĐÀ GIÁO Lớp đất có thành phần chủ yếu sét dẻo (CL) đôi chỗ sét dẻo (CH), xám nâu, xám vàng, trạng thái dẻo mềm, đôi chỗ dẻo cứng Lớp gặp 15 lỗ khoan Cao độ mặt lớp thay đổi từ +7.49m (LKC03) đến +2.65m (LKTC02), bề dày lớp thay đổi từ 2.1m (LKC04) đến 9.8m (LKCH01) Lớp có khả chịu tải với cơng trình đường giá trị xuyên tiêu chuẩn N30=4-9 búa cục 11 búa chỗ sỏi sạn cấp phối (GP), màu xám vàng, xám ghi, chặt vừa Lớp gặp lỗ khoan, cao độ mặt lớp thay đổi từ -3.92m (LKC12) đến -16.51m (LKC11) Bề dày lớp thay đổi từ 2.4m (LKC01) đến 17.5m (LKC12) Đây lớp có khả chịu tải trung bình cơng trình cầu, thí nghiệm xun tiêu chuẩn N30=10-29 búa Lớp 9: Cát bụi, chặt vừa (SM) Lớp 3: Sét dẻo, dẻo-chảy (CL) Thành phần lớp cát bụi (SM), cát cấp phối (SP), cát cấp phối lẫn bụi (SP-SM) màu xám ghi, chặt Lớp có diện phân bố rộng, cao độ mặt lớp thay đổi từ -10.11m (LKC16) đến -23.01m (LKC11) Bề dày lớp thay đổi từ 11.4m (LKC12) đến 28.8m (LKC16) Đây lớp có khả chịu tải cơng trình cầu, thí nghiệm xun tiêu chuẩn N30=30-50 búa, cục N30>50 búa Lớp đất có thành phần chủ yếu sét dẻo (CL), bụi dẻo (MH), đôi chỗ sét dẻo (CH), màu xám đen, xám ghi, lẫn hữu cơ, trạng thái dẻo-chảy, đôi chỗ dẻo mềm Lớp gặp 13 lỗ khoan, cao độ mặt lớp thay đổi từ +6.97m (LKC07) đến -3.44m (LKTC03), bề dày lớp thay đổi từ 2.7m (LKC11) đến 12.1m (LKC03) Đây lớp đất yếu khả chịu tải với cơng trình đường, tính biến dạng cao, độ bền thấp Giá trị xuyên tiêu chuẩn N30=2-5 búa, cục 6-7 búa Thấu kính L9: Gặp vị trí lỗ khoan LKC10 từ độ sâu 39.5m đến 43.6m thành phần sỏi sạn cấp phối lẫn bụi (GP-GM), chặt, kết thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn N30=38-48 búa Lớp 4: Cát sét, xốp (SC) Lớp có thành phần chủ yếu cát sét (SC), đôi chỗ cát bụi (SM) cát sét lẫn bụi (SC-SM) cát cấp phối (SP), màu xám nâu, xám vàng, xốp Lớp gặp 10 lỗ khoan khu vực khảo sát Cao độ mặt lớp thay đổi từ +2.0m (LKC01) đến -2.22m (LKC14), bề dày lớp thay đổi từ 2.3m (LKC01) đến 11.4m (LKC13) Đây lớp có khả chịu tải kém, giá trị xuyên tiêu chuẩn N30=2-10 búa Lớp 10: Sỏi sạn cấp phối (GP) Thành phần lớp 10 sỏi sạn cấp phối (GP), đôi chỗ sỏi sạn cấp phối lẫn bụi (GP-GM), sỏi sạn cấp phối tốt (GW), sỏi sạn lẫn bụi (GM), kết cấu chặt Lớp 10 gặp lỗ khoan hạng mục cầu LKTC01, cao độ mặt lớp thay đổi từ -30.8m (LKC01) đến -38.91m (LKC16) Bề dày lớp chưa xác định lỗ khoan kết thúc lớp này, bề dày khoan vào lớp thay đổi từ 4.0 (LKTC01) đến 17.0m (LKC16) Đây lớp đất có khả chịu tải tốt cơng trình cầu, kết thí nghiệm xun tiêu chuẩn N30> 50 búa Lớp 5: Cát bụi, chặt vừa (SM) Lớp có thành phần cát bụi (SM), màu xám ghi, chặt vừa, nằm dươi lớp 2, Cao độ mặt lớp thay đổi từ +0.4m (LKC02) đến -4.5m (LKC11), bề dày lớp thay đổi từ 3.2m (LKC02) đến 7.0m (LKTC01) Đây lớp có khả chịu tải trung bình giá trị xuyên tiêu chuẩn N30=10-24 búa, cục N30=37-38 búa Thấu kính L10-1: Gặp vị trí lỗ khoan LKC01 độ sâu 42.0m đến 42.6m thành phần sét lẫn cuội, trạng thái cứng, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn N30= 48 búa Thấu kính L10-2: Gặp vị trí lỗ khoan LKC11 độ sâu từ 52.7m đến 54.3m thành phần sỏi sạn cấp phối tốt (GW), kết thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn N30=33-45 búa Lớp 6: Sét dẻo, dẻo mềm (CL) Lớp có thành phần chủ yếu sét dẻo (CL), đôi chỗ bụi dẻo (MH), sét dẻo (CH), sét dẻo lẫn bụi (CL-ML) màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻo mềm, đôi chỗ dẻo cứng Lớp gặp lỗ khoan khu vực khảo sát Cao độ mặt lớp thay đổi từ +1.61m (LKC15) đến -8.01m (LKC11), bề dày lớp thay đổi từ 2.8m (LKC17) đến 14.1m (LKC15) Đây lớp có khả chịu tải yếu, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn N30=4-8 búa, cục N30 =10 búa 3.3 Địa chất thủy văn: Tại thời điểm khảo sát, chưa phát dấu hiệu tượng địa chất thủy văn gây ảnh hưởng tới ổn định cơng trình cầu Cao độ mực nước đất lớp đất lỗ khoan thay đổi từ +0.2m đến 0.84m, nước đất chủ yếu tồn lớp đất rời (các lớp cát phía cuội sỏi phía dưới), nguồn cung cấp chủ yếu nước mưa, nước mặt từ sơng Hồng 3.4 Đặc điểm khí tượng: Lớp 7: Sét dẻo dẻo cứng đến nửa cứng (CL) Thành phần lớp sét dẻo (CL) đôi chỗ sét dẻo (CH), sét dẻo lẫn bụi (CL-ML), màu xám vàng, nâu đá, xám nâu, đôi chỗ xám ghi, trạng thải dẻo cứng đến nửa cứng Lớp có diện phân bố rộng, gặp 18 lỗ khoan, cao độ mặt lớp thay đổi từ 0.3m (LKC08) đến -11.8m (LKTC01), bề dày lớp thay đổi từ l.8m (LKC13) đến 13.7m (LKC08) Đây lớp đất có khả chịu tải trung bình cơng trình cầu, thí nghiệm xun tiêu chuẩn N30=9-27 búa Thành phố Hà Nội nằm cạnh sông Hồng sông Đà, hai sông lớn miền Bắc Sông Hồng dài 1.183 km, bắt nguồn từ Vân Nam,Trung Quốc Chảy vào Hà Nội huyện Ba Vì khái thành phố khu vực huvện Phú Xuyên tiếp giáp Hưng Yên Đoạn sông Hồng chảy qua Hà Nội dài 163 km, chiếm khoảng phần ba chiều dài sông đất Việt Nam Sông Đà ranh giới Hà Nội với Phú Thọ, hợp lưu với dòng sơng phía Bắc thành phố, khu vực huyện Ba Vì Ngồi hai sơng lớn, qua địa phận Hà Nội nhiều sơng khác sông Đáy, sông Đuống, sông Cầu, sông Cà Lồ… Nhiều sông Lớp 8: Cát sét, cát bụi, chặt vừa (SC,SM) Thành phần lớp cát bụi (SM), cát sét (SC), cát cấp phối (SP) đôi DỰ ÁN XÂY DỰNG NÚT GIAO THÔNG TRUNG TÂM QUẬN LONG BIÊN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BT THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÚC DẦM HỘP TRÊN ĐÀ GIÁO nhỏ chảy khu vực nội đô, sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu trở thành đường tiêu thoát nước thải thành phố Hà Nội thành phố đặc biệt nhiều đầm hồ Dấu vết lại dòng sơng cổ Trong khu vực nội thành, hồ Tây có diện tích lớn nhất, khoảng 500 ha, đóng vai trò quan trọng khung cảnh thị, ngày bao quanh nhiều khách sạn, biệt thự Hồ Gươm nằm trung tâm lịch sử thành phố, khu vực sầm uất giữ vị trí đặc biệt Hà Nội Trong khu vực nội kể tới hồ tiếng khác Trúc Bạch, Thiền Quang, Thủ Lệ Ngồi ra, nhiều đầm hồ lớn nằm địa phận Hà Nội Kim Liên, Liên Đàm, Ngải Sơn - Đồng Mô, Suổi Hai Mèo Gù, Xuân Khanh, Tuy Lai, Quan Sơn Do phát triển đô thị mạnh mẽ hai thập niên 1990 2000, phần lớn dòng sơng hồ Hà Nội rơi vào tình trạng nhiễm nghiêm trọng Sơng Tơ Lịch, trục tiêu nước thải thành phố, hàng ngày phải tiếp nhận khoảng 150.000 m3 Tương tự, sông Kim Ngưu nhận khoảng 125.000 m3 ngày Sơng Lừ sơng Sét trung bình ngày đổ vào sông Kim Ngưu khoảng 110.000 m3 Đặc biệt, lượng nước thải sinh hoạt công nghiệp có hàm lượng hóa chất độc hại cao Các sơng mương nội ngoại thành, ngồi vai trò tiêu nước phải nhận thêm phần rác thải người dân chất thải công nghiệp Những làng nghề thủ cơng góp phần vào gây nên tình trạng ô nhiễm Khu vực Dự án nằm vùng khí hậu đồng Bắc Bộ Là trung tâm vùng khí hậu miền Bắc Khí hậu mang đầy đủ đặc điểm khí hậu miền: Mùa đơng có thời kỳ đầu tương đối khơ nửa cuối ẩm ướt, mưa nhiều Tuy nhiên liên quan đến địa hình thấp phẳng, khí hậu đồng Bắc Bộ biểu số nét riêng so với vùng khác miền Điều kiện khí hậu khu vực phân tích 3.4.1 Nhiệt độ khơng khí: Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối Biên độ ngày trung bình 3.4.2 Mưa: Lượng mưa phân bố đồng đều, lượng mưa trung bình năm 1611 mm với số ngày mưa trung bình 152 ngày Mùa mưa kéo dài tháng, từ tháng V đến tháng X Trong mùa mưa tập trung tới 85% lượng mưa năm Lượng mưa tăng dần từ đầu mùa tới mùa, đạt tới cực đại vào tháng VII, tháng VIII với lượng mưa trung bình khoảng 300mm Các tháng VI, tháng IX có lượng mưa trung bình xấp xỉ 230mm Sáu tháng lại, từ tháng XI đến tháng IV, thuộc mùa mưa Những tháng đầu mùa đơng thời kỳ mưa Mỗi tháng trung bình quan sát 9-11 ngày mưa nhỏ Tháng có lượng mưa cực tiểu tháng XII, với lượng mưa 20mm ngày mưa Nửa cuối mùa đông thời kỳ mưa phùn ẩm ướt Tuy lượng mưa tăng không nhiều so với đầu mùa đơng số ngày mưa nhiều rõ rệt (10 - 15 ngày tháng) Đặc trưng chế độ mưa Nhiệt độ trung bình năm Nhiệt độ khơng khí cao trung bình Nhiệt độ khơng khí thấp trung Nhiệt độ tối cao tuyệt đối Đặc trưng Trạm Hà Nội Lượng mưa trung bình năm (mm) 1611 Lượng mưa ngày lớn (mm) 569 Số ngày mưa trung bình (ngày) 152,1 Nguồn: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số liệu tự nhiên dùng xây dựng QCVN 02:2009/BXD Nhiệt độ trung bình năm vào khoảng 23,6°C Hàng năm có tháng nhiệt độ trung bình xuống dươi 20°C (từ tháng XII đến tháng II năm sau) Tháng lạnh tháng có nhiệt độ trung bình 16,4°C Nhiệt độ thấp tuyệt đối quan trắc Hà Nội 2,7°C Trừ đến tháng thời kỳ chuyển tiếp, lại tháng từ tháng V đến tháng IX nhiệt độ trung bình vượt 27°C Hai tháng nóng tháng VI tháng VII Nhiệt độ tối cao tuyệt đối quan trắc 42,8°C Biên độ dao động ngày đêm nhiệt độ trung bình vào khoảng 6,0°C Thời kỳ nhiệt độ dao động mạnh tháng khô hanh đầu mùa đơng, thời kỳ dao động tháng ẩm ướt cuối mùa đông Đặc trưng chế độ nhiệt (°C) Đặc trưng 2,7 6,0 3.4.3 Độ ẩm, nắng: Độ ẩm trung bình năm 82% Thời kỳ ẩm ướt tháng cuối mùa đông (tháng II,III, IV), độ ẩm trung bình đạt tới 84 - 86% Thời kỳ khô tháng đầu mùa đơng (tháng XI, XII, I) Trong tháng cực tiểu tháng XII có độ ẩm trung bình 80,9% Tổng số nắng trung bình tồn năm vào khoảng 1500 - 1600 nắng Nói chung, suốt mùa hạ nắng nhiều, tháng có 150 nắng Tháng nhiều nắng tháng VII với tổng số nắng trung bình vào khoảng 195 3.4.4 Gió, bão: Trạm HN Về mùa đơng, gió thường thổi tập trung theo hai hướng: hướng Đông Bắc hay hướng Bắc Mùa hạ gió thường thổi theo hướng Đơng Nam hướng Nam Tốc độ gió mạnh xảy vào mùa hạ, có dơng bão Tốc độ gió đạt tới 30 - 35m/s Mùa đơng có gió mùa tràn gió giật đạt tới vận tốc 20m/s 3.5 Đặc điểm thuỷ văn, thoát nước: 23,6 33,1 (VII) 14,3 (I) 42,8 DỰ ÁN XÂY DỰNG NÚT GIAO THÔNG TRUNG TÂM QUẬN LONG BIÊN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BT THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÚC DẦM HỘP TRÊN ĐÀ GIÁO Hiện tại, khu vực từ đường sắt Gia Lâm - Đức Giang đến nút Long Biên thoát nước theo hướng: - Hướng 1: Khu vực kẹp hai tuyến đường sắt thoát mương cạnh đường sắt Hà tuyến sử dụng cho việc vận chuyển nguyên vật liệu thiết bị phục vụ thi công cho toàn tuyến (bao gồm phần cầu phần đường dẫn) - Công tác thi công đường công vụ thực công việc theo yêu cầu Nội – Đồng Đăng có, theo cống ngang đường sắt phía ga Gia Lâm ngang qua nội dung liên quan thể Bản vẽ nhánh đường vòng Thượng Cát Theo kết khảo sát ngồi thực địa, hướng - Đường cơng vụ phù hợp để vận chuyển thiết bị yêu cầu cho cơng trình để tạo nước hoạt động mương bị lấp nhiều chỗ dẫn đến ngập khu vực ruộng đường dẫn giao thông lân cận Mặt khác, theo quy hoạch, khu vực chuyển thành khu tái định cư, nên 4.2 Sơ đồ bố trí tổng thể: tương lai gần hướng thoát nước không khả thi; - Trước bắt đầu triển khai thực hạng mục cơng việc chính, cơng trình - Hướng 2: Thốt trạm bơm cưỡng khu vực gầm cầu Chui Trạm bơm tạm văn phòng, phòng thí nghiệm, nhà, đường cơng vụ, bãi gia công, nhà kho xây dựng để chống ngập cho khu vực mặt đường gầm cầu Chui Tuy nhiên, chứa vật liệu, trạm trộn bê tông, bãi đúc dầm v.v huy động sau (tham công suất trạm bơm nhỏ nên khu vực thường bị ngập nước có mưa lớn; khảo thêm vẽ mặt cơng trường đính kèm) - Hướng 3: Phần bên trái đường Nguyễn Văn Linh phần nút Long Biên thoát nước tuyến mương sau khu trung tâm thương mại Gia Thụy Cơng trường 1: vị trí trung tâm nút giao - Công trường số bố trí làm trụ sở Đây nơi bố trí gần Ban điều hành dự sơng Cầu Bây Hướng làm việc hiệu có tồn hệ án Nhà thầu Công trường phục vụ thi cơng phần cầu tuyến mũi thi cơng thống mương nằm ngồi phạm vi nút giao xây dựng từ trụ P9 đến A1 cầu Các hạng mục xây dựng bao gồm: - Hướng 4: Thoát bên phải đường Nguyễn Văn Linh, chảy tự vào tuyến mương Hạng mục Khu văn phòng Phòng thí nghiệm trường Khu nhà cơng nhân Nhà kho Kho chứa xi măng Trạm phát điện dự phòng Nhà bảo vệ Khu vệ sinh Bếp ăn Bể nước Hệ thống chiếu sáng Trạm biến áp Bãi chứa cốt liệu (cát đá dăm) Bãi chứa cốt thép Bãi gia công cốt thép Bãi tập kết thiết bị Hệ thống đường công vụ Hàng rảo bảo vệ dọc đường sắt Hà Nội - Hải Phòng Tổ chức mặt công trường: - Các trang thiết bị công trường tạm cho Dự án lập kế hoạch đầy đủ phối hợp với việc lắp đặt kịp thời Các kết cấu thiết bị tạm thiết kế, mua sắm, huy động để đảm bảo lắp đặt kịp thời sử dụng ban hỗ trợ từ bắt đầu dự án đến hoàn thành dự án Ở nơi có thể, kết cấu lắp đặt vật liệu địa phương sử dụng thực tế phổ biến khu vực 4.1 Đường thi công: - Đường thi công xây dựng trì cho mục đích thi cơng bảo đảm sử dụng tốt suốt thời gian thực hạng mục cơng trình - Qua cơng tác khảo sát địa hình gói thầu, Nhà thầu nhận thấy đường dẫn vào cơng trường sử dụng tuyến đường hữu tuyến đường tạm vừa xây dựng - Trong phạm vi công trường xây dựng, nhà Thầu bố trí đường cơng vụ xây dựng diện tích giới dự án Đường thi cơng có sử dụng Một số đào đắp thi cơng tuyến Đường cơng vụ bố trí DỰ ÁN XÂY DỰNG NÚT GIAO THÔNG TRUNG TÂM QUẬN LONG BIÊN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BT THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÚC DẦM HỘP TRÊN ĐÀ GIÁO - Các bãi cơng trường bố trí cát san ủi, lớp mặt đá dăm đầm chặt 4.2.3 Nhà kho chứa vật liệu: nối với đường công vụ nội - Các khu vực làm kho chứa nhà xếp trời bố trí đầy đủ tổ 4.2.1 Văn phòng quản lý Văn phòng cho cán bộ, văn phòng TVGS: chức quản lý tốt Điều quan trọng hoạt động thi công hiệu - Nhà thầu sử dụng tạm thời văn phòng thuê hoàn thành việc xây lắp văn - Diện tích làm nhà kho bố trí đủ, sân bãi chứa nơi xếp vật liệu Đáp ứng phòng Khu vực cơng trường u cầu chứa hàng lúc cao điểm - Các văn phòng cho đội quản lý thi công sử dụng nằm khu nhà tạm - Nhà kho tổ chức theo hệ thống thơng suốt có lối khu chứa có ký hiệu khu vực cơng trường, có tính tốn tới lực lượng nhân cơng khoảng thời cách hệ thống để sẵn sàng định vị tìm kiếm vật liệu kho gian cao điểm thực dự án - Phân loại kho chứa trời thành hai loại kho có mái che khơng có mái che - Những văn phòng bao gồm việc cung cấp hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước, - Vì lý an ninh, khu vực kho chứa phải có rào vùng chiếu hệ thống thông tin liên lạc, kết nối internet, công trình vệ sinh, đường dẫn cho xe sáng cho người bộ, nơi đỗ xe có mái che cạnh đó, v.v - Chuẩn bị tốt kho chứa vật liệu trời đất nền, đặc biệt cho vật liệu cát - Dây điện lắp văn phòng phép sử dụng máy phát điện dự phòng cốt liệu loại cấp điện khác 4.2.4 Phòng thí nghiệm: - Nhân viên văn phòng cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cơng việc máy tính, máy in, máy photo, máy FAX, điện thoại, internet… - Nhà thầu bố trí phòng thí nghiệm trường khu vực gần cơng trường - Nhà thầu cung cấp phòng thí nghiệm có đầy đủ trang thiết bị đáp ứng nhu 4.2.2 Nhà ở: - Nhà cho người lao động nhà tạm xây khu vực dọc cơng trường cầu dự án Phòng thí nghiệm đặt gần văn phòng cơng trường cung cấp - Qui mô nhà định sở huy động nhân lực cho thời kỳ cao điểm tiện nghi cấp điện, cấp nước, v.v - Phòng thí nghiệm có khơng gian văn phòng nhà kho để chứa mẫu không thực Dự án gian để lắp thiết bị, bàn thí nghiệm, bồn rửa, bể bảo dưỡng để bảo dưỡng mẫu - Những nhà bao gồm việc cung cấp hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước, hệ không gian làm việc để tiến hành thực thí nghiệm phòng khác thống thơng tin liên lạc, cơng trình vệ sinh, đường dẫn cho xe cho người bộ, nơi - Phòng thí nghiệm cần trì nhiệt độ đáp ứng yêu cầu Tiêu đỗ xe có mái che cạnh đó, v.v chuẩn Việt nam/Tiêu chuẩn ASTM - Sàn phòng thí nghiệm đảm bảo cứng đủ để đì thiết bị thí nghiệm khơng làm rung gây tiếng ồn mức 4.2.5 Nhiên liệu: - Để đáp ứng tiến độ kế hoạch thi công để chủ động việc sử dụng nguồn nhiên liệu thi công, Nhà thầu lắp đặt trạm bơm nhiêu liệu công trường để cung cấp nhiên liệu cho tất thiết bị - Từng trạm bơm nhiên liệu có cơng suất trung bình 10.000 lít 4.2.6 Khu đổ thải: 900 900 1400 1600 1200 1600 1600 1660 1680 3320 1680 1660 10000 190 35 120 35 3000 1450 1240 1310 1450 1240 1310 1450 1240 1310 1450 1240 1310 1000 190 100 C3 - 100x65x3 C3 - 100x65x3 C2 - 190x190x8 1000 190 35 120 35 100 2952 172 1400 3000 1400 28 190 65 200 5000 200 2100 4000 3000 4300 1300 2100 900 6@4000=24000 200 200 24000 24000 1835 5000 3165 6@4000=24000 3355 5290 8000 5445 3950 16000 4100 1860 900 3980 4000 1440 900 3020 900 3020 900 1510 1370 1460 170 2806 3030 6@4000=24000 1010 760 900 3260 940 2980 60 1150 70 1150 1150 900 2150 2100 1300 100 2300 4200 1100 2300 1100 6400 4200 4400 1950 2150 4500 4200 4300 32000 5000 32000 8@4000=32000 3355 4000 5290 8000 8000 28000 7355 900 7040 900 7040 900 7070 226 1300 3000 3980 1284 190 900 32000 3060 900 6980 900 3020 900 5457 900 76040 1700 2500 3000 900 1300 174 9565 226 1300 3030 30 50 2754 50 2872 50 326 50 118 846 923 40 100 50 17550 3260 50 3242 20 120 20 1113 80 770 850 2813 190 50 20 50 1190 50 1210 50 1118 50 20 1118 20 50 50 830 20 850 50 50 190 35 120 35 35 120 35 1040 50 490 20 50 470 50 50 50 1010 50 203 50 20 100 1228 5745 5314 20 50 620 50 50 1190 50 1210 640 20 190 35 120 35 190 35 120 35 50 50 5745 50 5734 50 5097 50 218 12 50 5314 4500 100 2979 120 120 1000 1000 1500 1000 100 900 300 600 300 200 300 200 1800 2400 1800 2280 300 300 2280 300 300 300 300 900 100 3000 100 6200 6000 6200 1400 2300 2300 3700 2300 100 120 100 100 2280 1200 300 200 200 300 200 128 900 350 1750 1148 1450 3000 933 1300 1033 300 300 1900 1200 150 1033 1200 100 2650 900 2450 100 100 1300 2350 2150 100 4500 100 3000 120 120 1000 1000 1500 1000 100 900 300 600 300 1800 2280 300 200 300 200 1800 2400 300 2280 300 300 300 300 900 100 3000 100 6200 6000 6200 1400 2300 2300 3700 2300 100 120 100 100 2280 1200 300 200 200 300 200 128 900 350 1750 1150 1450 3000 933 1300 1033 300 300 1900 1200 150 1033 1200 100 2650 900 2450 100 100 1300 2350 2150 100 2400 2400 100 100 950 100 100 1300 100 100 817 767 1500 817 100 100 817 766 100 100 1000 1200 100 100 1000 1000 2200 100 1025 975 2200 1200 1000 1000 100 950 100 100 950 100 50 2000 50 1000 817 2600 2600 1500 50 950 50 1300 50 50 100 1300 x3 x1 50 50 1000 1000 2 x3 x1 50 50 x2 x4 2000 2400 x5 120 x6 3200 120 x5 x6 6200 x8 100 100 100 100 100 x7 3100 1500 x1 x2 950 x3 2350 950 x4 x5 1950 3150 x6 6160 x7 1450 100 x8 3050 ... dầm 1.65m, chiều cao kết cấu nhịp lớn liên trụ P5 14m nên khó khăn cho việc thi công cẩu lắp chất tải thi cơng kết cấu nhịp - Từ khó khăn đơn vị thi công đề xuất phương án thi công dầm bên trái... XÂY DỰNG NÚT GIAO THÔNG TRUNG TÂM QUẬN LONG BIÊN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BT THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÚC DẦM HỘP TRÊN ĐÀ GIÁO 1.4 Tổ chức thực hiện: THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG DỰ ÁN... tư xây dựng nút giao thông trung tâm quận Long Biên theo hình thức BT DỰ ÁN XÂY DỰNG NÚT GIAO THƠNG TRUNG TÂM QUẬN LONG BIÊN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BT  THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÚC DẦM
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp thi công kết cấu nhịp dẫn nút giao Long biên, Biện pháp thi công kết cấu nhịp dẫn nút giao Long biên

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm