0

SKKN giải pháp phát huy tính tích cực của học sinh qua hoạt động khởi động trong dạy học chương II hình học không gian lớp 11

27 1,107 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2019, 13:14

MỤC LỤC PHẦN I MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 2 Mục đích nghiên cứu đề tài Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu PHẦN II NỘI DUNG Cơ sở lí luận Thực trạng tổ chức hoạt động Khởi động học Toán Giải pháp phát huy tính tích cực học sinh qua hoạt động Khởi động học Toán 14 3.1 Xác định mục tiêu khởi động 15 3.2 Kỹ thuật xây dựng hoạt động Khởi động 15 3.3 Quy định chung phương pháp học tập môn lớp 16 3.4 Ví dụ minh họa cho giải pháp phát huy tính tích cực học sinh qua hoạt động Khởi động học Chương II - Hình học không gian lớp 11 17 Kết khảo sát 20 Bài học kinh nghiệm 24 PHẦN III: KẾT LUẬN 26 PHẦN I MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Quá trình dạy - học hoạt động phức tạp có tác động đa chiều, chất lượng hiệu hoạt động dạyhọc phụ thuộc vào chủ thể nhận thức - người học Việc tiếp nhận hình thành kiến thức kỹ lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan người học lực nhận thức, động học tập, tâm nhiên yếu tố khách quan đóng vai trò quan trọng việc tác động để tạo tâm lý sẵn sàng thực nhiệm vụ hứng thú học tập học sinh; trình hình thành yếu tố khách quan lại chủ yếu phụ thuộc vào tác động người giáo viên đứng lớp Trước tình hình thực tế nay, đa số giáo viên có tinh thần tự đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học sinh; nhiên phần lớn thầy cô giáo hướng đến việc đổi hoạt động hình thành kiến thức chủ yếu, chưa quan tâm mức tới hoạt động khởi động vai trò khởi động việc định hướng tiết dạy, tạo tâm lý tích cực cho học sinh để em chủ động tích cực khai thác, khám phá kiến thức nhằm đạt mục tiêu giáo dục đề kiến thức, kỹ lực cần hình thành cho học sinh sau tiết học Qua trình tìm hiểu nghiên cứu, nhận thấy tầm quan trọng hoạt động Khởi động có ảnh hưởng lớn đến tồn tiến trình tiết dạy, ảnh hưởng lớn đến việc chủ động sẵn sàng tiếp nhận thực nhiệm vụ học tập học sinh; Do năm học 2018 – 2019, tơi nghiên cứu đưa đề tài “ Giải pháp phát huy tính tích cực học sinh qua hoạt động khởi động dạy học chương II - Hình học không gian lớp 11” để chia sẻ với đồng nghiệp nhằm nâng cao hiệu đổi dạy học Tốn theo hướng phát huy tính tích cực sáng tạo học sinh Mục đích nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn việc tổ chức hoạt động khởi động tiết học Tốn nói chung tiết học Hình học khơng gian nói riêng trường THPT làm sở cho giải pháp đổi việc thực hoạt động Khởi động tiết học để phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo lĩnh hội kiến thức học sinh - Đề xuất giải pháp đổi tổ chức hoạt động Khởi động tiết dạy Hình học không gian lớp 11 ( chương II ) nhằm nâng cao hiệu dạy học theo hướng tích cực hình thành lực cho học sinh Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu lý luận phương pháp, kỹ thuật tổ chức hoạt động dạy học giáo viên THPT; hoạt động học tập tích cực chủ động học sinh THPT; lý luận vai trò hoạt động Khởi động tồn học Nghiên cứu thực tiễn phương pháp, kỹ thuật dạy học mà giáo viên Toán trường THPT Lương Thế Vinh áp dụng để định hướng cho học sinh hoạt động khởi động tiết học Nghiên cứu thực tiễn hứng thú, tích cực học sinh hoạt động Khởi động ảnh hưởng hoạt động Khởi động đến tồn q trình tiết học mơn Tốn, đặc biệt phần Hình học không gian Đề xuất giải pháp đổi hoạt động Khởi động để phát huy tính tích cực học sinh, tạo tâm lý sẵn sàng thực nhiệm vụ học tập cách chủ động sáng tạo Thông qua trải nghiệm thực tế rút học kinh nghiệm cho thân để đổi có hiệu hoạt động dạy học, đặc biệt xây dựng có hiệu tình khởi động nhằm mang lại hứng thú cho học sinh, kích thích em tích cực chủ động việc lĩnh hội kiến thức cách tự nhiên, khơng miễn cưỡng, gò bó Giới hạn nghiên cứu 4.1 Giới hạn thời gian nghiên cứu - Bắt đầu : 20/9 / 2018 - Kết thúc : 20 / 01 / 2019 4.2 Giới hạn đối tƣợng nghiên cứu - Học sinh trường THPT Lương Thế Vinh năm học 2018 – 2019 - Giáo viên giảng dạy mơn Tốn trường THPT Lương Thế Vinh 4.3 Giới hạn phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu giáo viên học sinh trường THPT Lương Thế Vinh năm học 2018-2019 4.4 Giới hạn nội dung nghiên cứu Phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực phạm trù rộng, áp dụng thực tất khâu, bước q trình dạy học nói chung dạy học mơn Tốn nói riêng Tuy nhiên phạm vi nghiên cứu đề tài, nội dung nghiên cứu dừng lại giải pháp phát huy tính tích cực học sinh qua hoạt động Khởi động tiết học Hình học khơng gian lớp 11 Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu lý luận Nghiên cứu sách phương pháp dạy học; nghiên cứu văn bản, quy định, hướng dẫn… đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học sinh 5.2 Nghiên cứu thực tiễn Dùng phiếu điều tra, khảo sát; So sánh, phân tích thực trạng 5.3 Phƣơng pháp bổ trợ Phương pháp toán thống kê toán học, xử lý số liệu PHẦN II NỘI DUNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Giải thích số khái niệm - Học sinh: theo từ điển tiếng Việt, Học sinh hiểu “người theo học trường” Như vậy, nước ta Học sinh thiếu niên thiếu nhi độ tuổi học (6- 18 tuổi) học trường tiểu học, trung học sở trung học phổ thông Học sinh đối tượng cần giáo dục gia đình nhà trường Học sinh dễ bị tác động tượng xã hội, cần thiết theo dõi, định hướng, giáo dục từ gia đình nhà trường - Tính tích cực học sinh: có nhiều cách hiểu khác tính tích cực học sinh; tích cực học tập, hoạt động trải nghiệm sáng tạo hay hoạt động vui chơi… Với nội dung đề tài, xin đề cập tới khái niệm tích cực học sinh nhận thức học tập Theo G.S TSKH Thái Duy Tiên (Viện khoa học giáo dục): “Tính tích cực nhận thức biểu nỗ lực chủ thể tương tác với đối tượng trình học tập, nghiên cứu; thể nỗ lực hoạt động trí tuệ, huy động mức độ cao chức tâm lý (như hứng thú, ý, ý chí ) nhằm đạt mục đích đặt với mức độ cao.” - Khởi động: theo từ điển tiếng Việt, Khởi động hiểu “thực động tác nhẹ trước bắt đầu” Như hoạt động khởi động hiểu hoạt động nhằm thực thao tác bản, nhẹ nhàng trước bắt đầu thực cơng việc cụ thể 1.2 Khởi động tiết học Một tiết học coi hoạt động tổng thể diễn thời gian 45 phút bậc THPT Trong bao gồm hoạt động giáo viên hoạt động học sinh cách nhịp nhàng để hình thành kiến thức – kỹ lực cần thiết Trước thực trạng đổi bản, toàn diện ngành giáo dục, người giáo viên trình thực nhiệm vụ giảng dạy cần có đổi phương pháp tổ chức hoạt động để kích thích sáng tạo, khơi dậy nhu cầu khám phá, tìm hiểu kiến thức em học sinh Sự đổi khơng phải thể đổi phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức học mà thể qua hoạt động khởi động để em có điểm xuất phát tốt trước tìm hiểu kiến thức Thực trạng tổ chức hoạt động Khởi động học Toán 2.1 Thực trạng phía giáo viên Trước định hướng đổi Đảng, nhà nước ngành dạy học phát huy tính tích cực sáng tạo học sinh; giáo viên trường THPT Lương Thế Vinh nói chung giáo viên Tốn nói riêng có tinh thần đổi phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực em Tuy nhiên quan tâm đổi chưa nhiều, chưa thực vào chiều sâu; đơi qua loa, hình thức Việc thực tiết dạy giáo viên theo hình thức cũ: nặng lý thuyết, thiếu tính hấp dẫn, lôi học sinh từ hoạt động vào bài; giáo viên xem nhẹ việc dẫn dắt vào mà chủ yếu dành thời gian cho việc tìm hiểu kiến thức dẫn đến tiết học khô khan, học sinh thụ động việc tiếp thu kiến thức Một tiết dạy thu hút ý, kích thích tò mò tìm hiểu học sinh phải xuất phát từ đầu tiết dạy để tạo nên hứng thú học tập cho học sinh suốt trình diễn tiết học Tuy nhiên thực tế, cá nhân (ở năm học trước) hầu hết giáo viên thiết kế kế hoạch dạy học thường làm theo hình thức giới thiệu qua chút để vào bài, tiết kiệm nhiều thời gian dành cho hoạt động khai thác kiến thức mới, không lo lắng nhiều vấn đề thiếu thời gian, cháy giáo án… tiết học tương đối khô khan, thiên lý thuyết giảng mà thiếu hợp tác tích cực học sinh; từ bước vào học sinh có tâm lý thụ động chờ giáo viên dẫn dắt nội dung truyền thụ chiều, từ khó tạo tâm lý để em sẵn sàng thực nhiệm vụ cách tích cực hoạt động học 2.2 Thực trạng phía học sinh Qua trình tìm hiểu nghiên cứu, tơi nhận thấy vai trò việc đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực, phát huy tính sáng tạo học sinh quan trọng, việc đổi cần quan tâm, trọng thực từ khâu vào để học sinh động, hấp dẫn lôi hơn, Trên thực tế điều chưa quan tâm mức; để có minh chứng cụ thể thực trạng trên, thực đề tài tiến hành số khảo sát giáo viên học sinh việc thiết kế việc thực hoạt động khởi động (còn gọi định hướng, dẫn nhập, …) năm học 2018-2019, kết khảo sát sau: 2.3 Kết khảo sát giáo viên * Khảo sát giáo viên thiết kế kế hoạch dạy học: Số giáo viên khảo sát: giáo viên dạy Toán khối 11 trường THPT Lương Thế Vinh (không bao gồm tác giả đề tài) Bảng 1: Khảo sát hoạt động khởi động giáo viên Nội dung khảo sát Số GV khảo sát Tỉ lệ % Thực khởi động 100 - Có 100 - Khơng 0 Cơ sở tiến hành khởi động 100 - Xuất phát từ nội dung học 0 - Từ nội dung liên quan đến nội dung 50 TT - Từ nội dung liên quan đến tên 25 - Từ nguồn khác 25 Mục tiêu khởi động 100 - Kiểm tra kiến thức học sinh 0 - Tạo hứng thú cho học sinh 100 - Tạo “tình có vấn đề” để vào 0 Hình thức khởi động thƣờng dùng 100 - Tổ chức thành hoạt động 0 - Dẫn dắt 75 - Khác 25 Ngƣời thực Khởi động 100 - Giáo viên 100 - Học sinh 0 - Giáo viên học sinh 0 Mức độ thu hút HS khởi động 100 - Mức độ cao 0 - Mức độ TB 50 - Mức độ thấp 50 Hiệu khởi động 100 - Hiệu cao 0 - Hiệu trung bình 50 - Hiệu thấp 50 Nhận xét: giáo viên Toán trường có thực việc khởi động trước hướng dẫn học sinh tìm hiểu mới; hình thức thường giáo viên dẫn dắt trực tiếp vào bài, học sinh lắng nghe, không tham gia trực tiếp vào hoạt động Khởi động Như với hình thức dẫn nhập vào mà học sinh thụ động hoàn toàn chờ giáo viên định hướng chưa thể rõ đổi mới; thơng qua đánh giá giáo viên với hình thức khởi động nay, lượng học sinh tích cực lắng nghe giáo viên định hướng không nhiều Hay nói cách khác, với hình thức khởi động người thầy trung tâm, thầy khởi động trò người nghe quan sát, chưa thực khởi động trước tiến hành công việc khai thác kiến thức Như vậy, vào chưa có lơi cuốn, hấp dẫn thu hút học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức nên dẫn đến khả học sinh học thu động, khơng tích cực việc tìm hiểu nắm kiến thức 2.4 Kết khảo sát học sinh * Số học sinh khảo sát: 406 học sinh khối 11 trường THPT Lương Thế Vinh năm học 2018 – 2019 (4 lớp tác giả đề tài thực giảng dạy không thực khảo sát mục này) * Hình thức khảo sát: - Dùng phiếu điều tra - Số lượng HS khảo sát: 406 HS (10 lớp) * Kết khảo sát Bảng 2: Khảo sát học sinh Nội dung khảo sát Số HS khảo sát Tỉ lệ % Em có học chuẩn bị trƣớc 406 100 - Thường xuyên 124 30.5 - Thỉnh thoảng 185 45.4 - Khơng 98 24.1 Em có quan tâm đến khởi động tiết 406 100 - Mức độ cao 98 24.1 - Mức độ TB 145 35.7 - Mức độ thấp 163 40.2 Khởi động có giúp em định hƣớng 406 100 - Định hướng tốt 93 23.0 - chưa rõ ràng 196 48.3 - không định hướng 117 28.7 406 100 TT đến lớp không học không? đƣợc kiến thức cần tìm hiểu khơng? Em có chủ động tìm hiểu kiến thức để giải vấn đề đặt 10 cao, mang tính dẫn dắt mà không tạo hứng thú tư tích cực cho học sinh, qua khơng hoạt động Khởi động không đạt mong muốn khởi động để tạo hứng thú, tạo đà cho việc học tích cực hoạt động học 2.6 Nguyên nhân 2.6.1 Nguyên nhân phía giáo viên giảng dạy Nguyên nhân khách quan: Chương trình Hình học khơng gian lớp 11 với lượng kiến thức tương đối dài, khó giáo viên gặp khó khăn việc xây dựng phân phối thời gian cho phù hợp để dành nhiều thời gian cho hoạt động Khởi động Dạy học phát huy tính tích cực học sinh phương pháp dạy học nói đến nhiều vài năm trở lại đây, nhiên để có tiết học thực đổi theo hướng phát huy tính tích cực học sinh để giáo viên tham khảo học hỏi hạn chế; giáo viên chủ yếu dựa vào kiến thức kỹ vốn có thân kết hợp với nghiên cứu lý thuyết, dự đồng nghiệp… nên việc đổi giáo viên hoạt động dạy học, đặc biệt việc xây dựng tình khởi động hạn chế Nguyên nhân chủ quan: Một số giáo viên chưa chủ động việc học hỏi, tiếp thu phương pháp kỹ dạy học tích cực để vận dụng q trình dạy học Tâm lý giáo viên nặng truyền thụ kiến thức học mới, sợ dành nhiều thời gian cho hoạt động khởi động bị “cháy giáo án” khơng đủ thời gian dành cho việc khai thác kiến thức Việc ứng dụng công nghệ thông tin giáo viên số tình chưa tốt nên ngại việc đổi phương pháp dạy học thiết kế giáo án theo hướng phát huy tính tích cực học sinh hoạt động khởi động 13 2.6.2 Nguyên nhân phía học sinh Áp lực học tập từ nhiều môn khác buổi học nên khả tập trung tư duy, tích cực sáng tạo dành cho mơn Tốn Tâm lý sợ khơng có nội dung để nhà học nên nhiều học sinh học chưa thực tích cực chủ động dành thời gian tìm hiểu, khai thác kiến thức mà nặng việc ghi chép nội dung học Giải pháp phát huy tính tích cực học sinh qua hoạt động Khởi động học Toán Cùng với văn hướng dẫn, triển khai đổi dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học sinh, Bộ GD – ĐT, Sở GD – ĐT mở đợt tập huấn hướng dẫn giáo viên tăng cường đổi phương pháp dạy học, hướng dẫn học sinh tự học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh Bước đầu giáo viên Toán trường THPT Lương Thế Vinh có tiếp cận, học hỏi để đổi phương pháp dạy học theo định hướng hình thành lực người học Tuy nhiên việc áp dụng chưa sâu, chưa thực đại trà mà dùng lại công tác thử nghiệm số tiết học, vài chủ đề Để việc áp dụng đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực, phát huy tính chủ động sáng tạo học sinh tiết học mà quan trọng tạo cho em hứng thú với học từ phút điều quan trọng; cần có quan tâm đầu tư hợp lý để mang lại hiệu giáo dục cao kiến thức – kỹ hình thành lực cho học sinh tiết học Trước yêu cầu chung ngành công tác đổi dạy học, thân tiến hành đổi dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học sinh; với việc đổi phương pháp hoạt động hình thành kiến thức quan tâm nhiều đến đổi hoạt động khởi động góp phần định hướng tạo cho học sinh tích cực, chủ động việc khai thác, khám phá tri thức Để hoạt động khởi động diễn cách nhẹ nhàng theo nghĩa “ khởi 14 động”, thu hút quan tâm ý học sinh, tạo động lực cho học sinh tích cực khám phá kiến thức học không gây áp lực mặt thời gian cho hoạt động hình thành kiến thức thiết kế hoạt động Khởi động cần ý vấn đề sau: 3.1 Xác định mục tiêu khởi động Việc thay đổi hình thức khởi động từ việc dùng vài câu để dẫn dắt vào thay việc tổ chức khởi động thành hoạt động để học sinh tham gia trực tiếp giải vấn đề khởi động; Hoạt động khởi động phải xác định rõ mục tiêu cần đạt, phương pháp kỹ thuật tổ chức, phương tiện cần dùng; chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh cách rõ ràng Nhiệm vụ chuyển giao cho học sinh hoạt động khởi động cần kiểm kê lại kiến thức học sinh (xem học sinh có kiến thức liên quan đến học), tạo hứng thú cho học sinh, tạo tình có vấn đề để dẫn dắt HS vào phần hình thành kiến thức 3.2 Kỹ thuật xây dựng hoạt động Khởi động Với phương pháp dạy học truyền thống, khởi động vài câu dẫn nhập nên khơng nhiều thời gian Với hình thức đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học sinh từ hoạt động khởi động, khởi động cần tổ chức thành hoạt động để học sinh trực tiếp tham gia nên cần lượng thời gian nhiều Do xây dựng kịch cho hoạt động khởi động giáo viên cần lưu ý không lấy nội dung không thiết thực với học, tránh lấy nội dung mang tính chất minh họa mà cần cụ thể: sử dụng nội dung học để khởi động, cho khởi động bao quát nội dung học, qua giúp giáo viên biết học sinh có kiến thức chưa biết để khai thác sâu vào nội dung học sinh chưa biết (điều khác lớp nên giáo viên cần có điều chỉnh kịp thời để phù hợp với đối tượng học sinh lớp) Hoạt động khởi động bước “ thực động tác nhẹ trước thực công việc” nên việc khởi động cần nhẹ sinh động để tạo hấp dẫn cho học 15 sinh Việc đặt câu hỏi hay tình khởi động cần ý tạo hứng thú cho học sinh: để học sinh thực nhiệm vụ, tham gia trả lời câu hỏi tham gia vào tình khởi động Câu hỏi/tình đưa phần cần có nhiều mức độ thiết phải có câu dễ học sinh trả lời em trả lời phần cảm thấy vui vẻ, thích thú để tạo tâm lý tốt vào họchoạt động khởi động xuất phát từ nội dung học, tình đưa học sinh giải em khơng có hứng thú tìm hiểu kiến thức mới, khơng kích thích trí tò mò nhu cầu học tập cách chủ động tích cực em Do bên cạnh câu hỏi dễ cần có lượng định câu hỏi khó liên quan đến nội dung học, đòi hỏi học sinh phải tư duy, phải chủ động khai thác kiến thức trả lời Do đó, hoạt động khởi động giáo viên tìm tình khó lại hấp dẫn, kích thích trí tò mò em dù học sinh giỏi hay học sinh trung bình, học sinh yếu có nhu cầu tìm hiểu đẻ trả lời Từ dẫn em vào học cách tư nhiên, khơng gò bó mà em tự giác, tích cực học tập để giải khúc mắc đưa từ tình ban đầu Khi áp dụng tổ chức hoạt động Khởi động cho tất tiết học lớp giáo viên nên lưu ý: Kế hoạch hoạt động xây dựng cần có điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm học sinh lớp; tránh việc xây dựng tình cố định dùng chung cho tất lớp khối Phương án xây dựng tình khởi động tiết, học nên có đổi hình thức, phương pháp; tránh nhàm chán cho học sinh tiết học tổ chức hoạt động khởi động theo kiểu “đến hẹn lại lên” với bước 3.3 Quy định chung phƣơng pháp học tập môn lớp Để thực giải pháp đổi hoạt động Khởi động, với mục tiêu tất học sinh tham gia thực giáo viên cần có quy định chung với tất tiết học; quy định giáo viên nên xây dựng đưa thống với 16 học sinh từ đầu trình dạy học (đầu năm học) qui ước học sinh áp dụng quy tắc cho tất tiết học để hình thành kỹ tiếp nhận thực nhiệm vụ cách tích cực học sinh: Mỗi học sinh cần chủ động học tập Tất nhiệm vụ giáo viên chuyển giao xuống cho HS thực cá nhân phải chủ động để hoàn thành nội dung giao Đối với hoạt động cá nhân: cá nhân cần thực thể kết phiếu học tập Đối với hoạt động nhóm: cần có tổ chức nhóm cách cụ thể, bầu nhóm trưởng, thư ký Q trình làm việc nhóm cá nhân học sinh dành phần thời gian hoạt động nhóm để tự làm việc mà giáo viên giao Hết phần thời gian nhóm tiến hành trao đổi thảo luận, bàn bạc kết công việc làm; q trình thảo luận, nhóm trưởng cử thành viên đọc nội dung làm việc mình, thành viên khác nhóm so sánh nội dung, tiến hành trao đổi, bàn bạc thống nội dung chung nhóm Đối với hoạt động lớp (khi giáo viên nhận xét nội dung, chốt vấn đề liên hệ để dẫn dắt vào bài) cá nhân cần chủ động tiếp nhận thông tin để chuẩn bị cho hoạt động học tập 3.4 Ví dụ minh họa cho giải pháp phát huy tính tích cực học sinh qua hoạt động Khởi động học Chƣơng II - Hình học khơng gian lớp 11 3.4.1 Ví dụ 1: Bài 2: HAI ĐƢỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI ĐƢỜNG THẲNG SONG SONG (Chƣơng II - Hình học 11 - Ban bản) * Hình thức khởi động cũ: Sau ổn định lớp học, kiểm tra cũ xong, giáo viên định hướng học mới: 17 Các em học vị trí tương đối hai đường thẳng mặt phẳng Vậy hai đường thẳng nằm khơng gian chúng có vị trí nào? * Giải pháp đổi : Tổ chức khởi động thành hoạt động dạy học, có xác định rõ mục tiêu cần đạt kiến thức, kỹ năng, phương pháp phương tiện để tổ chức hoạt động: Khởi động a Mục tiêu: Giúp học sinh nhớ lại kiến thức có vị trí tương đối hai đường thẳng mặt phẳng; Tìm nội dung chưa biết để từ bổ sung kiến thức học cho học sinh; tạo hứng thú cho học sinh với học b Biện pháp/kỹ thuật dạy học: Nhóm c Tiến trình hoạt động * Bước 1: Giao nhiệm vụ: - Vận dụng kiến thức học vị trí tương đối hai đường thẳng mặt phẳng kiến thức thân, trao đổi thảo luận nhanh theo nhóm nhỏ thời gian phút để trả lời câu hỏi sau: - Câu hỏi: + C1: Trong mặt phẳng, hai đường thẳng có vị trí tương đối ?(Dự đốn HS trả lời: trùng nhau, cắt nhau, song song,…-> Tất HS trả lời được) + C2*: Quan sát cạnh tường lớp học xem cạnh tường hình ảnh đường thẳng Hãy số cặp đường thẳng thuộc mặt phẳng? (Dự đoán học sinh giỏi trả lời vài cặp đường thẳng, khơng giải thích sao) * Bước Thực nhiệm vụ: Học sinh trao đổi nhanh với bạn nhóm để trả 18 lời câu hỏi quan sát, định hướng giáo viên * Bước Báo cáo kết quả: -Mời đại diện nhóm giải thích lựa chọn -Các nhóm khác nhận xét phản biện * Bước Đánh giá, chốt kiến thức: - Giáo viên đánh giá hoạt động học sinh; từ phần trả lời học sinh để dẫn dắt tạo nên tình có vấn đề để định hướng vào (quá trình GV đánh giá hoạt động, HS chủ động hoàn thành kiến thức vào phiếu học tập cá nhân (vở ghi) 3.4.2 Ví dụ 2: Bài 3: ĐƢỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG (Chƣơng II - Hình học 11 - Ban bản) * Hình thức khởi động cũ: Sau ổn định lớp học, giáo viên định hướng học mới: Bài trước, học vị trí tương đối hai đường thẳng không gian Hôm nay, tiếp tục xét vị trí tương đối đường thẳng mặt phẳng * Giải pháp đổi : Tổ chức khởi động thành hoạt động dạy học, có xác định rõ mục tiêu cần đạt kiến thức, kỹ năng, phương pháp phương tiện để tổ chức hoạt động: Khởi động a Mục tiêu: Rèn kỹ sáng tạo tư tổng hợp; Tìm nội dung chưa biết để từ bổ sung kiến thức học cho học sinh; tạo hứng thú cho học sinh với học b Phương pháp/kỹ thuật dạy học: - Đàm thoại, thực cá nhân c Tiến trình hoạt động: 19 * Bước 1: Giao nhiệm vụ: Giáo viên đưa hình ảnh mặt bàn thước, xem thước hình ảnh đường thẳng, mặt bàn hình ảnh mặt phẳng đặt câu hỏi: - Em cho biết thước mặt bàn có vị trí tương đối nào? ( Gợi ý: xét xem thước mà mặt bàn có điểm chung ta thay đổi vị trí thước ? ) * Bước Thực nhiệm vụ: Học sinh trả lời câu hỏi điều khiển giáo viên * Bước Báo cáo kết quả: giáo viên linh hoạt điều khiển, tổ chức cho HS trả lời câu hỏi giải thích trường hợp * Bước Đánh giá, chốt kiến thức: - Giáo viên đánh giá hoạt động học sinh; từ phần trả lời học sinh câu hỏi để dẫn dắt vào Kết khảo sát Để khảo nghiệm tính khả thi đề tài, tác giả phối hợp với tổ chuyên môn tiến hành lấy phiếu điều tra hiệu thực tế học sinh tác giả thực biện pháp đổi hình thức tổ chức hoạt động Khởi động theo hướng phát huy tính tích cực học sinh Phương pháp tiến hành lấy phiếu điều tra: Phiếu điều tra giống mẫu điều tra lớp giáo viên không thực giải pháp đổi Để việc điều tra khách quan, tác giả đề tài trình bày kế hoạch điều tra trước tổ tổ trưởng chuyên môn tiến hành phát phiếu điều tra 4.1 Kết khảo sát giáo viên - Khảo sát giáo viên dự (Các tiết dự tiết dạy tác giả đề tài thực hiện): 10 giáo viên tổ chuyên môn dự Bảng 3: Khảo sát GV dự tiết dạy tác giả đề tài 20 Nội dung khảo sát Kết khảo sát Tỉ lệ % x 100 x 100 - Kiểm tra kiến thức học sinh x 100 - Tạo hứng thú cho học sinh x 100 - Tạo “tình có vấn đề” để x 100 x 100 TT Thực khởi động - Có - Khơng Cơ sở tiến hành khởi động - Xuất phát từ nội dung học - Từ nội dung liên quan đến nội dung - Từ nội dung liên quan đến tên - Từ nguồn khác Mục tiêu khởi động vào Hình thức khởi động thƣờng dùng - Tổ chức thành hoạt động - Dẫn dắt 21 - Khác Ngƣời thực Khởi động - Giáo viên - Học sinh x 60 - Giáo viên học sinh x 40 - Mức độ cao x 80 - Mức độ TB x 20 - Hiệu cao x 80 - Hiệu trung bình x 20 Mức độ thu hút HS khởi động - Mức độ thấp Hiệu khởi động - Hiệu thấp 4.2 Kết khảo sát học sinh Số học sinh khảo sát: 167 học sinh thuộc lớp (những lớp tác giả đề tài giảng dạy) bao gồm lớp 11A3,11A4,11A9,11A13 trường THPT Lương Thế Vinh năm học 2018 - 2019 Kết khảo sát sau: Bảng 4: Khảo sát học sinh TT Nội dung khảo sát Số HS khảo 22 Tỉ lệ % sát Em có học chuẩn bị trƣớc 167 100 - Thường xuyên 116 69.5 - Thỉnh thoảng 37 22.2 - khơng 14 8.3 Em có quan tâm đến khởi động tiết học 167 100 - Mức độ cao 100 60 - Mức độ TB 37 22.1 - Mức độ thấp 30 17.9 Khởi động có giúp em định hƣớng đƣợc 167 100 - Định hướng tốt 132 79 - chưa rõ ràng 35 21 đến lớp không khơng? kiến thức cần tìm hiểu khơng? - khơng định hướng Em có chủ động tìm hiểu kiến thức để giải vấn đề đặt Khởi 167 100 135 81.1 động không? - Có 23 - Khơng 32 18.9 167 100 163 97.6 2.4 Nếu khởi động tạo cho em tò mò, em có muốn tìm hiểu học để giải đáp vấn đề khơng? - Có - Khơng 4.3 Phân tích số liệu khảo sát 4.3.1 Ƣu điểm Hình thức khởi động: Tổ chức thành hoạt động, đa dạng hình thức tổ chức; thu hút ý tham gia học sinh; thông qua việc em tham gia trực tiếp vào hoạt động, học tập tích cực kích thích sáng tạo tình “có vấn đề” giúp em ý vào học, học tập cách chủ động tích cực tiết học 4.3.2 Hạn chế Trong số hoạt động Khởi động xây dựng, dù có hoạt động học sinh tích cực tiết học, trình thực cần tiếp tục điều chỉnh hoạt động đa dạng hấp dẫn để phát huy tối đa tính tích cực học sinh Bài học kinh nghiệm Quá trình nghiên cứu đề tài thân rút số học kinh nghiệm sau: Để tiết học mang lại hiệu cao, phát huy tính tích cực sáng tạo học sinh, giúp em chủ động lĩnh hội kiến thức việc đổi phương pháp người giáo viên đứng lớp có vai trò quan trọng hàng đầu Mỗi giáo viên trình giảng dạy cần tự học hỏi, tự tìm tòi sáng tạo để 24 đa dạng hóa hình thức tổ chức học tập cho học sinh Một tiết học có thực tích cực thu hút quan tâm ý học sinh hay khơng phải bắt đầu từ hoạt động đầu tiên: Hoạt động Khởi động Nếu từ Khởi độngkhông thu hút quan tâm khơng phát huy tính tích cực học sinh hoạt động sau khó để đưa em vào guồng tiết học phát huy tính tích cực học sinh Quá trình đổi phương pháp dạy học cần có hỗ trợ nhiều phương tiện học tập trực quan, với điều kiện sở vật chất trường THPT Lương Thế Vinh tương đối đầy đủ đáp ứng cho việc đổi tiết học Do đó, giáo viên cần bồi dưỡng khả sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị dạy học để tiết học có hiệu tốt 25 PHẦN III: KẾT LUẬN Đổi phương pháp dạy học nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục kiến thức – kỹ hình thành lực cần thiết cho học sinh thời đại mới; để thực điều vai trò người giáo viên cần tiên phong đầu công tác đổi Việc đổi hoạt động học mà cần hoạt động dạy người thầy Hoạt động dạy- học lúc chuyển từ việc lấy giáo viên hay học sinh làm trung tâm sang lấy hoạt động học học sinh làm trung tâm; tất hoạt động tiến hành tiết học hướng tới mục tiêu hoạt động học học sinh, thông qua hoạt động học để học sinh tích cực chủ động tiếp thu kiến thức – kỹ hình thành lực Để định hướng tạo đà cho hoạt động học tập, hình thành kiến thức tiết học việc khởi động cần thiết, đổi cần thiến hành trước tiên từ hoạt động khởi động Qua trình nghiên cứu, tìm hiểu vận dụng giải pháp đổi nhằm phát huy tính tích cực học sinh tiết học, nhận thấy việc đổi hoạt động dạy học cần thiết hoạt động khởi động cần quan tâm đầu tư đổi mức để tiết học sôi nổi, hứng thú tạo tâm lý tích cực cho học sinh từ đầu tiết học Với việc vận dụng giải pháp nhằm phát huy tính tích cực học sinh qua hoạt động Khởi động học Toán THPT với q trình khảo nghiệm thu thập kết quả, tơi nhận thấy đề tài có hiệu thiết thực vào việc đổi phương pháp giảng dạy mơn Tốn nói chung phân mơn Hình học khơng gian nói riêng Từ kết ý nghĩa đề tài, nhận thấy giải pháp đưa vận dụng tốt lớp cá nhân thực giảng dạy mà nhân rộng mơ hình đến tất giáo viên mơn Tốn giáo viên khác nhà trường THPT nhằm phát huy tính tích cực học sinh mơn học; đồng thời giúp học sinh chủ động học tập, việc tìm hiểu kiến thức, tiền đề cần thiết để hình thành kỹ sống tích cực cho học sinh THPT 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Hữu Bình (năm 1998): Phương pháp giảng dạy mơn Tốn- NXB GD NGUT.Ths Lê Hồnh Phò: 10 trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn 11 – NXB ĐHQG Hà Nội Website http://baigiang.violet.vn/ Website http://math.net.vn/ Trần Vinh : Thiết kế giảng Hình học 11 27 ... nhiệm vụ học tập học sinh; Do năm học 2018 – 2019, nghiên cứu đưa đề tài “ Giải pháp phát huy tính tích cực học sinh qua hoạt động khởi động dạy học chương II - Hình học khơng gian lớp 11 để chia... dừng lại giải pháp phát huy tính tích cực học sinh qua hoạt động Khởi động tiết học Hình học không gian lớp 11 Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu lý luận Nghiên cứu sách phương pháp dạy học; nghiên... chép nội dung học Giải pháp phát huy tính tích cực học sinh qua hoạt động Khởi động học Toán Cùng với văn hướng dẫn, triển khai đổi dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học sinh, Bộ GD –
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN giải pháp phát huy tính tích cực của học sinh qua hoạt động khởi động trong dạy học chương II hình học không gian lớp 11 ,

Từ khóa liên quan