Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học tập môn toán lớp 3 theo mô hình VNEN

26 615 0
Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học tập môn toán lớp 3 theo mô hình VNEN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HĨA PHỊNG GD&ĐT CẨM THỦY SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM "MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH HỌC TẬP MƠN TỐN LỚP " THEO HÌNH VNEN Người thực : Phạm Thị Bích Chức vụ : Giáo viên Đơn vị công tác : Trường Tiểu học Cẩm Châu SKKN thuộc mơn : Tốn THANH HĨA, NĂM 2018 MỤC LỤC TT Đề mục Trang 10 12 13 14 Mục lục Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3.Đối tượng, thời gian, phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 2.Nội dung 2.1.Cơ sở lý luận 2.2 Thực trạng việc dạy học mơn Tốn lớp 2.3 Các biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học tập 2.4 Hiệu SKKN Kết luận, kiến nghị Tài liệu tham khảo 1 2 2 2-3 3-5 5-17 18-19 19-20 MỞ ĐẦU 1.1.Lý chọn đề tài : Dựa vào mục tiêu giáo dục đào tạo người phát triển toàn diện thời đại mới, cơng đổi đất nước Giáo dục có vai trò quan trọng phát triển nhân cách người Mục tiêu đổi phương pháp dạy học nhằm nâng cao kiến thức lực tự giác cho học sinh tất cấp học Trong lúc số phương pháp dạy học truyền thống góp phần thay đổi, tạo tính tích cực, chủ động, tự giác học tập chưa đáp ứng với yêu cầu học tập thời kì Trên giới việc thay đổi phương thức giáo dục diễn từ lâu, mang lại nhiều thành cơng Hình thức giáo dục chuyển từ cách dạy truyền thống thầy giảng - trò nghe, ghi chép thụ động sang hình thức giáo dục đại Trò làm việc, trải nghiệm chiếm lĩnh tri thức, thầy quan sát hướng dẫn Nổi bật hình thức dạy học học sinh học tập cá nhân theo nhóm, tự thảo luận đưa ý kiến hình trường học Việt Nam -VNEN hình nhà trường hướng tới việc đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học, thể qua số điểm : Học sinh học theo tốc độ phù hợp với trình độ nhận thức cá nhân, nội dung học thiết thực gắn kết với thực tiễn hàng ngày học sinh, môi trường học tập thân thiện, phát huy tinh thần dân chủ, ý thức tập thể, trọng kĩ làm việc theo nhóm hợp tác Các tiết học nói chung mơn Tốn nói riêng theo chương trình VNEN thiết kế theo kiểu cấu trúc: Tạo hứng thú Trải nghiệm Phân tích - khám phá- rút học Thực hành - củng cố Ứng dụng Do đó, để học sinh học tốt mơn Tốn lớp theo hình VNEN cơng việc người giáo viên phải làm tạo hứng thú học tập cho em, lôi em vào hoạt động nhằm chiếm lĩnh tri thức Trong tốn học đòi hỏi học sinh phải tư duy, sáng tạo, suy luận logic Là môn học khó, chiếm nhiều thời gian nên phần lớn học sinh ngại học mơn Tốn Trong thực tế dạy học nay, phần lớn giáo viên tổ chức cho học sinh thực hoạt động theo tài liệu học tập cách dập khn máy móc, có điều chỉnh tài liệu Nếu dạy học tiết học diễn thật đơn điệu, tẻ nhạt kết học tập không cao Mặt khác trình độ học sinh khơng đồng nên dẫn đến tình trạng có em hồn thành tập nhanh, có em hồn thành chậm dẫn đến việc chuyển hoạt động chưa kịp thời nhóm Đây nguyên nhân khiến học sinh chán học Toán, gây cản trở việc đào tạo em thành người động, tự tin, sáng tạo sẵn sàng thích ứng với đổi hàng ngày Là giáo viên dạy học theo hình VNEN nhiều năm, trăn trở làm để học sinhhứng thú học tập mơn Toán, học sinh làm tập theo khả mình, để tiết học diễn cách sơi nổi, hào hứng Chính mà tơi chủ động nghiên cứu đề tài: "Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học tập mơn Tốn lớp 3" theo hình VNEN Nhằm nâng cao chất lượng học tập mơn Tốn cho em học sinh 1.2 Mục đích nghiên cứu : Thơng qua sáng kiến kinh nghiệm nhằm : - Góp phần đổi phương pháp dạy học mơn Tốn lớp theo hình VNEN, giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo em - Tạo hứng thú học tập mơn Tốn cho học sinh, mơn học coi khơ khan, hóc búa Nhằm mục đích để em học sinh chiếm lĩnh tri thức cách nhẹ nhàng thoải mái 1.3.Đối tượng nghiên cứu : Nghiên cứu biện pháp gây hứng thú học tập mơn Tốn lớp Từ rút học kinh nghiệm tổ chức dạy học, nhằm nâng cao hiệu môn học 1.4.Phương pháp nghiên cứu : - Phương pháp quan sát thông qua dự - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm, kiểm tra đối chứng - Phương pháp nghiên cứu văn tài liệu, đàm thoại NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1.Cơ sở lý luận : Trong môn học Tiểu học, với môn tiếng Việt, mơn Tốn có vị trí quan trọng Tốn học góp phần việc đặt móng cho việc hình thành phát triển nhân cách cho học sinh Trên sở cung cấp tri thức khoa học ban đầu số học, đại lượng bản, giải tốn có lời văn ứng dụng thiết thực đời sống số yếu tố hình học đơn giản Mơn Tốn góp phần bước đầu phát triển lực tư duy, khả suy luận hợp lí, cách phát giải vấn đề đơn giản, gần gũi sống, kích thích trí tưởng tượng, gây hứng thú học tốn, góp phần hình thành bước đầu phương pháp tự học làm việc có khoa học, chủ động, linh hoạt có sáng tạo Mơn Tốn có vị trí quan trọng tốn học với tư cách phận khoa học nghiên cứu hệ thống kiến thức nhận thức cần thiết đời sống sinh hoạt lao động người Mơn Tốn "chìa khóa" mở ngành khoa học khác câu nói : " Tốn học có cội rễ sâu xa đời sống hàng ngày tảng tiến kĩ thuật." Trong việc dạy học Toán Tiểu học nói chung Tốn lớp theo hình VNEN nói riêng thực sở tổ chức hướng dẫn hoạt động, chủ động sáng tạo học sinh, lấy học sinh làm trung tâm, giúp em phát huy lực sở trường cách tốt Dạy học nghệ thuật, nghệ thuật đạt đến đỉnh cao người giáo viên hướng dẫn cho học sinh cách chủ động, sáng tạo q trình chiếm lĩnh tri thức Tốn mơn thể thao trí tuệ tổ chức cho em "chơi" cách sáng tạo để tìm điều lí thú Chính mà để nâng cao chất lượng mơn Tốn giáo viên cần thay đổi hình thức, phương pháp dạy học Giáo viên phải người mạnh dạn, sáng tạo việc dạy học để gây hứng thú học tập cho học sinh, giúp em học tập hiệu 2.2.Thực trạng dạy học mơn Tốn lớp : * Về phía giáo viên : Học tập mơn Tốn nói chung hoạt động trí tuệ khó khăn phức tạp Việc hình thành kĩ tính giải tốn khơng dễ học sinh Đòi hỏi học sinh phải nắm vững kiến thức học để vận dụng tính tốn giải tốn Đối với chương trình VNEN việc học tập mơn Tốn khó Bởi theo đặc trưng hình phần lớn em phải tự học theo tổ chức hướng dẫn giáo viên tài liệu Do dạy học để tất học sinh thực yêu cầu, làm tốn vơ khó khăn giáo viên, đặc biệt lớp em nhỏ, khả ghi nhớ chưa cao Đa số tiết học giáo viên chưa quan tâm đến hình thức tổ chức học tập, tiết học thường diễn đơn điệu, gây cho học sinh nhàm chán Việc điều chỉnh tài liệu, tổ chức trò chơi học tập, viết câu chuyện vui toán học giáo viên vận dụng Đây lí khiến học sinh chưa hứng thú học tập, chưa khuyến khích em có lòng đam mê học Tốn Mặt khác, trình độ học sinh khơng đồng đều, nên thời gian hoàn thành tập khơng nhau, gây khó khăn cho viên chữa hay chốt kiến thức Những em với khả tiếp thu tốt, em làm tập nhanh trước thời gian, với khả em làm tập cao Còn em khả tiếp thu chậm, không làm tập, tập sức với em Trong thực tế dạy học, giáo viên chưa quan tâm đến việc thiết kế, điều chỉnh toán cho phù hợp với khả em, để em phát huy lực sở trường hay bổ sung mạch kiến thức bị khiếm khuyết Đây nguyên nhân dẫn đến học sinh ngại học tốn *Về phía học sinh : Mơn Tốn mơn học chiếm phần lớn thời gian chương trình học học sinh, môn độc lập, cần phải có suy nghĩ tư lơgic Nhiều em sợ học toán, thiếu tự tin, dễ hiểu mau quên Do em học sinh đầu cấp học nên em mải chơi chưa tập trung ý, chưa hiểu sâu vấn đề, mau quên kiến thức Một số em chậm, nhút nhát, kĩ tính việc vận dụng vào giải tốn hạn chế, dẫn đến việc làm kết chưa cao Tình trạng để thời gian lãng phí nhiều, học sinh làm xong trước (đối với em hồn thành tốt, em có khả làm tập mức độ cao hơn) không làm (đây em tiếp thu chậm, khả vận dụng vào giải tốn hạn chế, tập thường sức với em) Chính dẫn đến việc em ngồi làm việc riêng lớp, ảnh hưởng đến hiệu tiết học Việc thực theo 10 bước học tập số học sinh chưa thực hiệu quả, khả tự học em hạn chế Nhiều học sinh chưa chủ động học tập, dựa dẫm vào bạn nhóm, chưa tích cực thảo luận, chia sẻ, hợp tác nhóm Đây nguyên nhân làm cho chất lượng học tập giảm sút Vào học kì 1, tơi tiến hành khảo sát học sinh lớp 3A với đề : Phần I: Trắc nghiệm ( điểm) Em khoanh vào chữ trước câu trả lời : Câu : Mức (0,5 điểm) : Số liền trước số 300 : A 290 B.299 C 301 Câu : Mức (0,5 điểm) : Số hai trăm mười là: A 2010 B 201 C.210 Câu : Mức (1 điểm) : Chữ số số 973 có giá trị : A 90 B 900 C Câu : Mức (1 điểm) : Ngày 30 tháng thứ sáu, ngày tháng thứ : A Thứ bảy B Chủ nhật C.Thứ sáu Câu : Mức (1 điểm) : Trong chuồng thỏ , người ta đếm tất 20 thỏ Số thỏ chuồng : A B C 10 Câu 6: M 3(1 điểm) : Mỗi hộp có bánh Hỏi hộp có bánh ? A 11 B.26 C 30 Câu : Mức (1 điểm) : Một quầy hàng có 18kg nho bán Hỏi quầy bán ki-lơ-gam nho? A 6kg B 3kg Phần II : Tự luận (4 điểm) Câu : Mức (2 điểm) : Đặt tính tính : 211 + 569 ; 701 - 490 ; 29 x số nho C 12kg ; 63 : Câu : Mức (1 điểm) : Khối lớp Ba có 250 học sinh Khối lớp Hai có 225 học sinh Hỏi khối lớp Ba nhiều khối lớp Hai học sinh ? Câu 10: Mức 4- (1 điểm) : Tìm x : X : = ( dư 5) Kết khảo sát sau : Số HSKS HTT HT CHT SL TL SL TL SL TL 30 6,6 20 67 26,4 Qua bảng số liệu cho thấy, số học sinh xếp loại hoàn thành tốt chiếm tỉ lệ thấp 6,6% Đây em nắm vững yêu cầu đề bài, thuộc bảng nhân, chia, cộng, trừ ; biết thực phép tính, đọc viết số, biết tính thời gian, tìm thành phần chưa biết biết vận dụng vào giải tốn có lời văn Ngồi em biết trình bày rõ ràng Còn xếp loại hoàn thành thường em nắm yêu cầu đề làm nhầm lẫn phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia hay qn khơng có nhớ sang hàng bên, viết câu lời giải chưa đúng, chưa viết đáp số Nhiều làm trình bày chưa rõ ràng Các làm chiếm tỉ lệ cao 67% Còn lại xếp loại chưa hoàn thành, em khả tiếp thu mơn Tốn chậm, khơng hứng thú học tập, chưa thuộc bảng cộng, trừ, nhân chia, chưa nhớ cách tìm thành phần chưa biết, chưa biết vận dụng để giải tốn có lời văn Nhiều em đặt tính khơng thẳng cột nên dẫn đến tính sai, tỉ lệ học xếp loại chưa hoàn thành cao 26,4% Chính mà việc thay đổi hình thức dạy học từ phần tổ chức hoạt động khởi động, ôn kiến thức cũ, hình thành kiến thức mới, điều chỉnh tài liệu, thiết kế tập cho phù hợp với học lực học sinh hay tổ chức viết câu chuyện vui Tốn học nhằm để lơi cuốn, gây hứng thú học tập mơn Tốn cho học sinh vơ cần thiết Xuất phát từ tình hình thực tế tập trung nghiên cứu nội dung Tốn lớp 3, thơng qua để tìm biện pháp giúp học sinh học tập tốt có niềm đam mê, hứng thú học tập mơn học 2.3 Các biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học tập mơn Tốn Lớp 3: 2.3.1.Tổ chức tốt hoạt động khởi động : Hoạt động khởi động bước tổ chức hoạt động dạy học theo hình trường học Hoạt động thường tổ chức đầu tiết học, nhằm giúp học sinh huy động kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm thân vấn đề có nội dung liên quan đến học Hình thức tổ chức tổ chức hoạt động khởi động phải thật sôi nổi, hào hứng lôi học sinh vào Có thể tổ chức hoạt động thơng qua hoạt động cá nhân, nhóm hay lớp cho vừa giúp em huy động kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm thân, vừa xây dựng ý thức hợp tác, tinh thần học tập lẫn học sinh Hoạt động khởi động tài liệu hướng dẫn học, thường thiết kế hình thức trò chơi Bên cạnh hoạt động khởi động thiết kế sẵn tài liệu giáo viên cần nghiên cứu thiết kế, bổ sung trò chơi cho phù hợp với đối tượng học sinh nội dung kiến thức, nhằm thu hút học sinh tham gia Thời gian tổ chức hoạt động khởi động không nên chiếm nhiều thời gian ( không phút) Nội dung cần phải giáo viên chuẩn bị chu đáo, giúp học sinh củng cố kiến thức học cách tốt Dưới số cách thức tổ chức hoạt động khởi động mơn Tốn lớp theo hình VNEN: 2.3.1.1 Tiểu phẩm vui : a Tiểu phẩm : " Nhà Tốn học Đơ-rê-mon" *Ví dụ : Chu vi hình chữ nhật Hình vng ( Trang 82/Tập 1B/Hướng dẫn học Toán 3) - Mục tiêu : Giúp học sinh củng cố cách tính chu vi hình chữ nhật, hình vng - Chuẩn bị : Kịch để học sinh sắm vai, đạo cụ hóa trang, bảng con, phấn, bút - Cách tiến hành : Hai học sinh đóng vai Đơ-rê-mon, Nơ-bi-ta, học sinh lớp thực theo yêu cầu Đô-rê-mon, Nô-bi-ta Nội dung Tiểu phẩm: Nô-bi-ta : Mon ơi, hôm cô giáo giao nhiều tập q mà tồn khó tớ làm không Đô-rê-mon : Lúc cậu ngại khó, tớ chẳng thấy cậu khơng than phiền Đề như cậu đọc cho tớ nghe xem nào? Nơ-bi-ta : Một hình vng có cạnh 8cm Tính chu vi hình vng Đơ-rê-mon : Trời đất ơi! Bài dễ mà cậu không làm à? Muốn tính chu vi hình vng ta lấy độ dài cạnh nhân với cậu hiểu chưa? Nô-bi-ta : Tớ tớ nhớ nhân 32cm không Mon? Đô-rê-mon : Cậu làm Tại cậu tự ti không tin vào thân Bây tớ cậu : Một hình vng có chu vi 49cm cạnh hình vng bao nhiêu? Nơ-bi-ta : Tớ tớ Các bạn học sinh bạn làm giúp tớ với Học sinh lớp : Làm ghi kết vào bảng Đô-rê-mon : Đây đáp án Mon : 7cm Đô-rê-mon : Cậu thấy bạn lớp 3A học giỏi chưa Cậu phải cảm ơn bạn Đô-rê-mon : Bây tớ cậu tiếp Một hình chữ nhật có chiều dài 10cm, chiều rộng 5cm Tính chu vi hình chữ nhật Nơ-bi-ta : Các bạn bạn làm với Nơ-bi-ta -Học sinh lớp : Cùng làm ghi kết vào bảng Đô-rê-mon : Nô-bi-ta bạn tuyệt Đây kết Mon : 30cm Đô-rê-mon - Nô-bi-ta : Các bạn ơi, bạn học Đô-rê-mon, Nơ-bita có vui khơng? Chúc bạn có tiết học thật bổ ích b Tiểu phẩm : "Vui học Cuội- chị Hằng." *Ví dụ : Ơn bảng nhân, chia - Mục tiêu : Giúp học sinh củng cố bảng nhân, chia học - Chuẩn bị : Kịch để học sinh sắm vai, đạo cụ hóa trang, bảng con, phấn, bút - Cách tiến hành : Hai học sinh đóng vai chị Hằng, Cuội, học sinh lớp thực theo yêu cầu Cuội, chị Hằng Nội dung Tiểu phẩm: Chú Cuội : Chú Cuội chơi trăng tình tình Chú Cuội, Cuội chơi trăng Ngàn năm ngàn năm Chơi trăng chơi trăng dông dài Chị Hằng : Chào Cuội! Cuội làm mà vui vẻ thế? Chú Cuội : Chào chị Hằng xinh đẹp! Cuội chăn trâu ngắm trăng Chị Hằng : Ôi ! Con to, béo Đàn trâu nhà Cuội có thế? Chú Cuội : Đàn trâu nhà Cuội kết phép nhân x Cuội đố chị Hằng đàn trâu nhà Cuội đấy? Chị Hằng : Dễ ợt! Bây thử bạn lớp 3A xem bạn có biết khơng? Chú Cuội - chị Hằng : Đố bạn nhân bao nhiêu? Học sinh lớp : Ghi kết vào bảng Chú Cuội - chị Hằng : Các em giỏi Đây kết Chú Cuội chị Hằng : x = 40 Chú Cuội : Cuội bạn tiếp trâu nhà Cuội có chân? Học sinh lớp : Ghi kết vào bảng Chú Cuội - chị Hằng : Các bạn lớp 3A học giỏi ghê Đây kết Cuội chị Hằng: 32 Chú Cuội - chị Hằng : Các em ơi, em học với Cuội chị Hằng có thích khơng? Chúc em có tiết học thật vui vẻ Học sinh lớp 3A đóng tiểu phẩm "Vui học Cuội - chị Hằng." 2.3.1.2 Trò chơi : a Ví dụ : Bài 13 : Nhân số có hai chữ số với số có chữ số( Trang 39/ Tập 1A) - Trò chơi : Kết bạn - Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố cách nhân số có hai chữ số với số có chữ số - Chuẩn bị : Thẻ hoa ghi phép tính như: 12 x4 ; 24 x 2; 16 x ; 32 x 2; 13 x ; 26 x 2; 15 x ; 30 x 12x4 15x 30x2 16x4 24x2 32x2 - Luật chơi : học sinh xung phong tham gia chơi, lớp làm khán giả Mỗi học sinh nhận thẻ có ghi phép nhân Khi có hiệu lệnh "Kết bạn" người chơi phải tìm người có thẻ hoa với kết với để tạo thành nhóm Hết thời gian nhóm kết bạn sai bị phạt theo yêu cầu lớp đề b Ví dụ : Bài 25: Bảng đơn vị đo độ dài ( trang 6/ Tập 1B/Tốn35) - Trò chơi : Tìm nhanh - Mục tiêu : Giúp học sinh củng cố mối quan hệ đơn vị đo độ dài - Chuẩn bị : Các thẻ số ghi số đo độ dài sau : 1km hm 7m 5cm 4m7dm Tí : Tèo lấy tờ giấy, gấp đơi tờ giấy, gấp đơi chắn góc vng Tèo : Ơi! Chúng thử gấp c Ví dụ 3: Bài 84: Tiền Việt Nam( Trang 42/Tập 2B/Toán 3) Nam : Bắc ơi, Bắc dùng tiền vào việc gì? Bắc : Tớ mua bim bim Nam : Còn mua để phục vụ học tập khơng? Bắc : À, tớ mua bút chì Nam : Còn mua truyện tranh để đọc Bắc : Thế Thế tiền dùng để làm khơng? Nam : Có Tiền để mua gạo, mua rau, mua xe đạp, mua nhiều thứ Bắc : Thế liệt kê thêm Các bạn học sinhlớp 3A ôn cũ 2.3.2.Điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học : Theo chương trình VNEN chất lượng dạy học phụ thuộc nhiều vào tài liệu hướng dẫn học Vì tài liệu ba giúp cho giáo viên học sinh thực song song hai việc dạy-học Tuy nhiên tài liệu nêu 10 phương án cụ thể kế hoạch học cho giáo viên học sinh Do đó, khơng thể thích ứng cho vùng miền đối tượng học sinh lớp Trong trình dạy học người giáo viên phải biết điều chỉnh tài liệu nhằm mục đích vừa nâng cao hiệu tiết dạy vừa giúp giáo viên nâng cao lực sư phạm, ý thức chủ động, sáng tạo dạy học Việc điều chỉnh tài liệu học tập cần phải đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng; phù hợp với học sinh; phù hợp với lực giáo viên điều kiện địa phương; phù hợp ngun tắc, cấu trúc tài liệu theo hình VNEN Điều chỉnh tài liệu phù hợp giúp cho học sinh dễ dàng thực yêu cầu tiết học, hút em tham gia trình học tập nhằm chiếm lĩnh tri thức Trong dạy học mơn Tốn việc điều chỉnh tài liệu giúp cho học sinh có điều kiện phát huy lực sở trường, óc sáng tạo hay trí tưởng tượng Từ làm cho em thêm say mê học tập mơn học 2.3.2.1.Điều chỉnh tồn tiết học : Ví dụ: Bài 52.Các số có bốn chữ số (tiếp theo)-Trang 8/Tập 2A/Toán 3Tiết *Bất cập tài liệu : - Trong hoạt động chưa có câu lệnh rõ ràng, chưa việc yêu cầu học sinh phải làm - Chưa có phần hướng dẫn ban học tập tổ chức cho lớp chia sẻ nội dung học - Phần hoạt động ứng dụng chưa cụ thể, chưa sát với mục tiêu học chưa có phần chuẩn bị cho hoạt động khởi động tiết sau *Điều chỉnh : Bài 52 : CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ (Tiếp theo) - Tiết A MỤC TIÊU : HS biết : -Đọc viết số có bốn chữ số( trường hợp chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm -Cấu tạo thập phân số có bốn chữ số -Viết số có bốn chữ số thành tổng nghìn, trăm, chục, đơn vị ngược lại B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH : Đọc số sau : Việc : Em mở tài liệu hướng dẫn học Toán trang 10 Việc : Em tự đọc số : 8700; 5320; 4605 ; 7031 ; 4004 Việc : Nhóm trưởng yêu cầu bạn nhóm đọc số Việc : Cả nhóm thống cách đọc Chơi trò chơi " Chính tả Tốn" 11 Việc : Nhóm trưởng nêu luật chơi : Bạn thứ viết số có bốn chữ số giấy đưa cho bạn thứ hai Bạn thứ hai đọc số cho bạn nhóm nghe Bạn thứ ba viết số đọc Các bạn đổi vai cho tiếp tục chơi Việc : Nhóm trưởng điều khiển bạn nhóm chơi Việc : Nhận xét, đánh giá lẫn nhau, bình chọn bạn chơi thắng 3.Viết số thích hợp vào trống : Việc : Em đọc yêu cầu tập Việc : Em viết số vào ô trống 4.Viết số thành tổng ( theo mẫu) : Việc : Em đọc yêu cầu tập Việc : Em viết số thành tổng 5.Viết tổng sau thành số ( theo mẫu) : Việc : Em đọc yêu cầu tập Việc : Em viết tổng thành số 6.Viết số, biết số gồm : Việc : Em đọc yêu cầu tập Việc : Em viết số vào Việc : Đổi cho bạn bên cạnh để kiểm tra kết Em báo cáo cô giáo việc làm Viết mẩu truyện vui toán học : Việc : Chủ tịch Hội đồng tự quản điều hành cho bạn Yêu cầu : Các bạn viết mẩu truyện vui nội dung học hôm để đố bạn lớp ( Ví dụ: Đố bạn viết thêm chữ số vào bên phải số 284 ta số ? ) Việc : Các em để mẩu truyện vui vào góc học tập hòm thư điều em muốn nói Việc : Chủ tịch Hội đồng tự quản gọi bạn chia sẻ mẩu truyện vui đố bạn lớp C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG : 1- Hãy làm tập sau nhờ người lớn kiểm tra hộ : Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a viết số gồm nghìn, chục đơn vị : b Số bé có bốn chữ số : c Số lớn có chữ số : 12 Chia sẻ với bạn lớp vào Toán ngày hôm sau 2.3.2.2.Điều chỉnh số hoạt động tiết học phù hợp với đối tượng học sinh : a Ví dụ : Bài ( theo mẫu): (trang 66/ Tập 1A/Toán 3) giảm lần 30 giảm lần 16 giảm lần gấp lần 28 gấp lần giảm lần Điều chỉnh dành cho đối tượng học sinh chuẩn : giảm lần 30 giảm lần 16 giảm lần 28 gấp lần gấp lần giảm lần 18 Điều chỉnh dành cho đối tượng học sinh khá, giỏi : 13 giảm lần giảm lần 30 giảm lần 2 gấp lần 18 gấp lần giảm lần 2.3.2.3.Điều chỉnh thành trò chơi học tập : Trò chơi học tập làm thay đổi hình thức hoạt động học sinh, giúp học sinh tiếp thu kiến thức cách nhẹ nhàng, thoải mái Giúp học sinh rèn luyện củng cố kiến thức đồng thời phát triển vốn kinh nghiệm tích luỹ qua hoạt động chơi Trò chơi học tập rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, thúc đẩy hoạt động trí tuệ, nhờ sử dụng Trò chơi học tập mà trình dạy học trở thành hoạt động vui hấp dẫn hơn, hội học tập đa dạng Trò chơi khơng phương tiện mà phương pháp giáo dục Chính mà việc tổ chức trò chơi học tập cơng việc cần thiết giúp học sinh nắm bắt kiến thức cách nhẹ nhàng Do đặc điểm tâm lí học sinh tiểu học đặc biệt lớp đầu cấp em thích "chơi mà học" Trò chơi học tập làm cho khơng khí lớp học vui vẻ, thân thiện, dẫn đến hiệu tiết học cao Từ lí mà q trình dạy học chuyển tập Tốn đơn thành trò chơi để lơi em học tập Ví dụ : Bài trang 57/Tập 2B/ Tốn Mỗi số vng giá trị biểu thức nào? (34 +2 ) : 12 48 : x 48 : : 18 35 34 + : 14 Điều chỉnh : -Trò chơi : Ai nhanh, đúng? -Mục tiêu : Giúp học sinh củng cố cách tính giá trị biểu thức - Chuẩn bị : Các thẻ số, thẻ hoa 48 : x 48: : 34 + :2 (34 + 2) : - Luật chơi : Học sinh tham gia chơi theo nhóm Học sinh nhóm lấy thẻ số thẻ hoa cho có kết tương ứng Hết thời gian bạn nhiều thẻ hoa, thẻ số, làm nhanh, làm thắng 2.3.3.Viết mẩu truyện vui Toán học : Những mẩu truyện vui Tốn học tốn viết dạng mẩu truyện, lời đối thoại với người thân, bạn bè diễn sống hàng ngày em Việc làm giúp em thư giãn sau tiết học gò bó, khơ cứng mà giúp em khắc sâu thêm kiến thức cách nhẹ nhàng, thoải mái Giáo viên tổ chức cho em viết vào cuối tiết học thay cho hoạt động củng cố hay vào hoạt động ứng dụng Các em người thân, bạn bè viết mẩu truyện vui, đơn giản, gần gũi với thực tế sống Những mẩu truyện chia sẻ, đố bạn lớp gắn vào góc học tập hay hòm thư cá nhân Những chơi, 10 phút sinh hoạt đầu giờ, bạn lớp đọc giải tốn vui Những mẩu chuyện hay dùng làm tiểu phẩm để diễn khởi động tiết học Dưới số mẩu truyện vui Tốn học : a Ví dụ 1: Dạng tốn "Gấp số lên nhiều lần" Mẩu truyện thứ : Bi : Bốp ơi, hôm vừa học nhỉ? Bốp : Bài gấp số lên nhều lần Bi : Vậy tớ đố cậu : gấp lần mấy? Bốp : Bằng 20 chưa? 15 Bi : Cậu giỏi quá! Bốp : Bây tớ đố cậu : Số chân mèo gấp lần số tai mèo đấy? Các bạn Bi Bốp giải toán Mẩu truyện thứ hai : Páo : Mẹ ơi, mẹ chợ mua mẹ? Mẹ : Mẹ mua 10 trứng gà trứng vịt Páo : Mẹ mua nhiều Con đố mẹ : Số trứng gà gấp lần số trứng vịt ? Mẹ : Hơm đố mẹ ? Mời bạn học sinh giải tốn với mẹ nhà Páo b Ví dụ : Dạng tốn tính diện tích hình chữ nhật, hình vng * Mẩu truyện thứ nhất: Cháu: Bà ơi, sân nhà rộng bà nhỉ? Bà : Ừ, chiều dài sân 8m, chiều rộng 5m Thế cháu thử tính xem diện tích sân nhà bao nhiêu? Cháu : Bằng 26 m2 không bà? Bà : Cháu bà giỏi quá! Bà đố cháu : Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 10m, chiều rộng nủa chiều dài Vậy diện tích mảnh vườn bao nhiêu? Cháu : Các bạn giải tốn Mẩu truyện thứ hai: Nhà có bàn hình vng cạnh 8dm Đố bạn biết diện tích bàn nhà đấy? 16 Những mẩu truyện vui Toán học bạn lớp 3A 2.3.4 Xây dựng chủ đề Toán học : Việc xậy dựng chủ đề toán học giúp học sinh nắm nội dung chương trình, biết mạch kiến thức cần đạt Từ em có ý thức sưu tầm tài liệu, chuẩn bị đồ dùng, tự tìm hiểu nghiên cứu tốn có liên quan đến chủ đề Toán học Việc làm hình thành học sinh ý thức tự học, tự nghiên cứu, rèn luyện tác phong làm việc khoa học, phát triển khả tư duy, óc sáng tạo niềm đam mê Toán học em Đối với hình dạy học VNEN việc xây dựng chủ đề môn học vô quan trọng Bởi đặc trưng hình chủ yếu học sinh phải tự học chính, giáo viên người tổ chức hướng dẫn, giúp đỡ em gặp khó khăn việc thực hoạt động học tập Đây bước tạo tiền đề cho em học lớp học cao Ví dụ: Chủ đề : Phép nhân phép chia phạm vi 1000 + Mục tiêu : - Học sinh học thuộc bảng nhân chia - Biết đặt tính thực phép tính - Vận dụng giải tốn có liên quan + Chuẩn bị : - Bộ đồ dùng học Toán - Đồ dùng sưu tầm : Hình vẽ, hình, sỏi , đá - Các tài liệu liên quan ( sách tham khảo, sách tập, sách giáo khoa ) + Cách thực : - Giáo viên xây dựng tên chủ đề, mục tiêu, đồ dùng - Giáo viên, học sinh, phụ huynh tham gia chuẩn bị đồ dùng, tư liệu - Học sinh thực để đạt mục tiêu đề 17 Lớp 3A xây dựng chủ đề Toán học 2.4 HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Đối với giáo viên : Qua việc vận dụng biện pháp vào dạy học môn Tốn, khơng khí lớp học thật sơi nổi, thoải mái, đạt hiệu cao Giáo viên đỡ vất vả việc hướng dẫn em học tập, chiếm lĩnh tri thức - Đối với học sinh : Chất lượng học tập học sinh có nhiều chuyển biến đáng kể Các em khơng cảm thấy khơ cứng, gò bó học tập mơn Tốn Đa số học sinh lớp biết vận dụng kiến thức học để giải tập Nhiều em làm tập mức độ cao Việc thay đổi hình thức dạy học trò chơi học tập, điều chỉnh tài liệu học tập, thiết kế tập phù hợp với đối tượng học sinh khích lệ tinh thần học tập em Các em phát huy khả sáng tạo, lực sở trường hay bổ sung kiến thức nắm chưa vững Học sinh biết tham gia hoạt động khởi động hay tham gia trò chơi học tập cách nhiệt tình, đồn kết, bổ ích Trong lớp em tự tin, mạnh dạn, khả giao tiếp tiến rõ rệt Việc xây dựng chủ đề môn học, viết mẩu truyện vui Toán học làm cho em thêm hào hứng học tập Nhiều em có ý thức sưu tầm đồ dùng học tập hay toán hay đến trưng bày để bạn lớp tham khảo Từ việc làm nhỏ khơi dậy em lòng say mê Tốn học, góp phần nâng cao chất lượng mơn học Vào học kì 2, tơi tiến hành khảo chất lượng học tập mơn Tốn lớp 3A qua đề : Phần I : Trắc nghiệm ( điểm) Em khoanh vào chữ trước câu trả lời : Câu : Mức ( 0,5 điểm) : Số gồm : chín nghìn, chín chục viết : A 9990 B 9090 C 9009 Câu : Mức (0,5 điểm) : Số liền sau số 7890 là: A 7889 B 8890 C 7891 Câu : Mức 1(1 điểm): Kết phép tính 3000 + 600 + 50 + : A 3653 B 365 C 3563 Câu : Mức (1 điểm): Số thích hợp điền vào chỗ chấm m 13 cm = ….cm : A 5013 B 513 C 531 Câu : Mức (1 điểm) : Một hình vng có cạnh 7cm Chu vi hình vng : A 49cm B 70cm C 28cm Câu : Mức (1 điểm) : Có 40kg gạo đựng túi Hỏi túi đựng ki- lô-gam gạo? A 40kg B 64kg C Câu : Mức (1 điểm): Ngày 28 tháng ngày chủ nhật ngày tháng năm thứ : 18 A Thứ năm B.Thứ sáu Phần II : Tự luận (4 điểm) Câu : Mức (2 điểm ) : Đặt tính tính : 3456 + 2918 ; 2009 - 1503 ; C Thứ bảy 1508 x ; 2763 : Câu : Mức (1 điểm) : Một phân xưởng phải may 2430 quần áo Phân xưởng may số quần áo Hỏi phân xưởng phải may quần áo ? Câu 10 : Mức (1 điểm) : Tìm số lớn có ba chữ số, cho tổng chữ số 14 Kết khảo sát sau : Số HSKS 30 HTT HT CHT SL TL SL TL SL 13 42,9 17 57,1 TL Từ kết trên, cho thấy chất lượng mơn Tốn có thay đổi rõ rệt Số học sinh xếp loại hoàn thành tốt chiếm tỉ lệ 42,9 % Học sinh xếp loại hồn thành 57,1% Trong lớp khơng học sinh xếp loại chưa hồn thành Qua thấy rõ để nâng cao chất lượng mơn Tốn lớp theo hình VNEN giáo viên cần tổ chức dạy học gây hứng thú học tập cho học sinh KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận : Trong trình dạy học mơn Tốn nói chung, giáo viên cần sử dụng linh hoạt phương pháp, hình thức dạy học phù hợp để biến toán nặng nề căng thẳng thành học thật sôi nổi, hào hứng, phát huy khả học tập sáng tạo, tích cực, tự giác nắm bắt kiến thức học sinh Qua việc nghiên cứu áp dụng đề tài vào giảng dạy, thân rút học sau: - Cần nghiên cứu kĩ tài liệu hướng dẫn học để nắm vững nội dung chương trình, mục tiêu mơn học, mục tiêu cần đạt tiết học - Luôn tự học, tự bồi dưỡng, bổ sung kiến thức kinh nghiệm cho thân Đặc biệt trọng việc vận dụng linh hoạt phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, điều chỉnh tài liệu phù hợp với đối tượng học sinh, chấm chữa bài, nhận xét cần rõ chỗ sai định hướng khắc phục sửa sai cho học sinh - Giáo viên cần phải nắm vững tình hình học tập học sinh, xác định khó khăn, sai lầm mà học sinh lớp gặp phải để từ có biện pháp khắc phục 19 - Với dạng bài, chủ đề cần hệ thống, khái quát chung để học sinh nắm vững dạng toán hay chủ đề Khắc sâu cho học sinh cách giải trình bày đầy đủ, chặt chẽ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ Giúp học sinh biết áp dụng có hiệu sáng tạo dạng liên quan - Luôn tạo cho học sinh niềm say mê học tập tốn, tạo khơng gian học tập thân thiện Chú trọng khai thác sử dụng kinh nghiệm học sinh đời sống hàng ngày Gắn kết nội dung dạy học với đời sống thực tiễn học sinh, cộng đồng Khuyến khích học sinh sưu tầm, chuẩn bị đồ dùng, tài liệu học tập có liên quan đến môn học - Tạo niềm tin tinh thần tích cực, nhiệt tình, sẵn sàng hợp tác tham gia phụ huynh học sinh hoạt động giáo dục lớp, trường Tập huấn, hướng dẫn phụ huynh với em thực hoạt động ứng dụng nhà - Ngoài để giúp học sinh học tốt mơn Tốn, giáo viên phải người gần gũi, thân thiện, động viên, không ngừng bồi dưỡng lòng say mê Tốn học cho em Trên kinh nghiệm việc giúp học sinh hứng thú học tập mơn Tốn lớp Nhưng với biện pháp hoàn toàn áp dụng với mơn Tốn lớp khác mơn học khác Tùy bài, môn học mà lựa chọn biện pháp phù hợp hiệu 3.2 Kiến nghị : - Đối với giáo viên : Chuẩn bị đồ dùng dạy học phương tiện dạy học phù hợp với nội dung học Tổ chức hoạt động dạy học phù hợp với đối tượng học sinh Ngoài giáo viên phải năm nội dung chương trình, mục tiêu học để hướng dẫn học sinh học tập cách tốt - Đối với cấp quản lí : Đề nghị bổ sung tài liệu, tư liệu, phương tiện, đồ dùng phục vụ cho tiêt dạy nhằm giúp cho giáo viên học sinh dạy học thuận lợi Trên số kinh nghiệm việc gây hứng thú học mơn Tốn lớp theo hình VNEN Những kinh nghiệm thân phần nhỏ góp phần tạo nên thành cơng việc dạy học mơn Tốn Tuy nhiên q trình nghiên cứu thực đề tài khơng tránh khỏi mặt hạn chế, thiếu sót Vì vậy, tơi mong đươc giúp đỡ, đóng góp ý kiến hội đồng khoa học bạn bè đồng nghiệp để đề tài tơi hồn thiện đạt kết cao Tôi xin chân thành cảm ơn ! 20 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Cẩm Châu, ngày 20 tháng năm 2018 Người viết Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Nguyễn Ngọc Long Phạm Thị Bích TÀI LIỆU THAM KHẢO TT Tên tác giả Tên tài liệu tham khảo Nhà xuất Năm xuất Vụ Giáo dục Tiểu học Hướng dẫn học Toán Giáo Dục 2013 Vụ Giáo dục Tiểu học Tài liệu hướng dẫn giáo viên mơn Tốn lớp Giáo Dục 2013 Vụ Giáo dục Tiểu học Tài liệu tập huấn dạy học theo hình trường học Việt Nam Giáo Dục 2012 Hoàng Mai Lê Cùng ơn tập Tốn Giáo Dục 2014 Huỳnh Tấn Phương Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt & Toán lớp ĐHSP 2009 Trường ĐHSP Hà Nội ĐHSP 2016 Tài liệu tập huấn hướng dẫn đánh giá học sinh Tiểu học Mơn Tốn 21 22 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Phạm Thị Bích Chức vụ đơn vị cơng tác: Giáo viên Trường Tiểu học Cẩm Châu - Cẩm Thủy TT Tên đề tài SKKN Một số biện pháp dạy học Tập làm văn lớp có hiệu Kinh nghiệm tổ chức học sinh học tập theo nhóm có hiệu theo hình VNEN lớp 3A Trường Tiểu học Cẩm Châu Cấp đánh giá Kết xếp loại đánh giá (Ngành GD xếp loại cấp huyện (A, B, /tỉnh;Tỉnh ) C) PGD &ĐT Cẩm Thủy Loại C Sở GD&ĐT Thanh Hóa Loại C Năm học đánh giá xếp loại 2011-2012 2013-2014 23 ... nội dung Tốn lớp 3, thơng qua để tìm biện pháp giúp học sinh học tập tốt có niềm đam mê, hứng thú học tập môn học 2 .3 Các biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học tập mơn Tốn Lớp 3: 2 .3. 1.Tổ chức... chủ động nghiên cứu đề tài: "Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh học tập mơn Tốn lớp 3" theo mơ hình VNEN Nhằm nâng cao chất lượng học tập mơn Tốn cho em học sinh 1.2 Mục đích nghiên cứu... Góp phần đổi phương pháp dạy học mơn Tốn lớp theo mơ hình VNEN, giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo em - Tạo hứng thú học tập mơn Tốn cho học sinh, môn học coi khô khan, hóc

Ngày đăng: 20/03/2019, 14:58

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Người thực hiện : Phạm Thị Bích

  • MỤC LỤC

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan